< De Zooiwîezen met Verwekten (Goeien) in de Redeyaleuzeringen Overzich `    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Gaa naar het Redeyaleuzeringen overzich

Verwekten oftewel Perzonen

In de redeyaleuzeringen komen, om de 7 zooizêin, perzonen, die ye kan zêin, te staan. De rest van de redeyaleuzeringen zêin daatworen, of onzinnige naamwoorden. Hieronder staan ze allemaal bêielkaar. Alle perzonen zêin levendig worden met 'De' als bepaald leutoor geschreven of uitgesproken.

      betekent dat het een kwade perzoon is. Om de 60 Elkvlamzies is er 1 kwade Zoovlamzie.

Beurperzolo's

7    

Zoloo
Zaaldare (Scene)
Yauduwer (Duo)
Yaudrager (Trio)
Yaustuwer (Partner)(Liggaam)
Koondare\ Peuter\ Pier
Veryauwerde (Ouder)
Vankwilyeliet
Zichtsliet
Paarteitsliet
Bedrêifsliet
Vermenigingsliet


Ronthollers

14    

Kostwinner
Redacteur
Producent
Koeryee
Monnik\ Non
Dietlieve (Detectiece)
Tieper\ Tiepie
Vankrachweter\ Teller
Spetter
Slechterik
Reikgever
Opzicher


Schallerswillers

21    

Herbergyee
Boodschapper
Portyee
Koppelaar
Konsyeryhe
Tuinyee
Fijnkansyee
Bewuste
Serveerder
Schaller
Verkoper\ Kantyee
Receptionist


Roepingen

28    

Buurvreemde
Gits
Deurwaarder
Bakker
Taartzyiet (Artiest)


Parkeerwacher
Vaarbieder
Mieniester
Dierechtdeur
Boekenzeuler

Prachtvlammen

35    

Xietoe
Zodader
Serzyant
Luihunkanter (Luitenant)
Kappietdeins
Mieneur
Atyudant
Maggoor
Syokoorwel (Kolonel)
Geenpronker (Generaal)
Maarschalk\ Pruimyee
Koorporaal


Benaderairs

42    

Menner (Mepper)
Wiens (Wiets)
Redenaar (Betuiger)
Voormêiniet (Taalvolle)
Gaatzoniet (Adonist) (Verkenner)
Zatte (Sater)
Drol (Trol)
Druivekater
Moppentapper
Vinknix (Sfinx)
Daarfeesteit (Travestiet)
Dwangtrenter (Dwingelant)


Vlamsoorten

49    

Zwerver
Ziegeuner\ Mens
Burger
Ruimtdare (Amtenaar)
Middenstander
Onderwijzer
Meerlerair
Boer\ Boerin
Barron\ Barrin
Graaf\ Gravin
eHeertoch\ Heertochin
Mierenlietair\ Ridder


Verblîeden  φ

Drempelgevoelens
Spreekbuis
Paaivlamdaarvoor
Weerzienvanyewolf
Wilmaa van Nassauwe


Overdragers\ Tradietzies

63    

Forse Fratsenmaker\ Patser
Hufter
Gozer
Regelaar
Miezer
Stakker
Hijger
Huismus
Schrokker
Hangoor
Zifter
Gabber


Geltzekeren

70    

Baas\ Sjef
Sjofeur
Voorzitter\ Prozintator
Prokureur
Bouwvakker
Schoonmaker
Notulist
Demonstrator
Adviezeur
Klant
Proever
Opyutter

 

 

 

 

 

Navaansyolieden

77    

Koopjesdief (Soeteneur)
Transporteur
Verklikker (Klokkeluider)
Akrobaat\ Jongleerse
Vroetvrauw
Dief
Wachter\ Brandweer
Dierenverzorger
Dagvaardiger
Kampanyee leider
Narkotiezeur
Broerjee\ Fouryee


Yakkerairs

84

Sloerie\ Watisdat
Diestaatdare
Bumper
Dubber
Wêivie
Sproetekop
Bolleboos
Welkomheter
Griet
Snoeper
Moetsyoo
Spillebeen

Grootste luisterairs

91    

Koster
Pastoor
Paus
Bisschop
Engel
Duivel
Biechtpater
Kappelaan
Domienee
Schaut
Misdienaar
Koorknaap


Instanties

98    

Kringloopwinkelyee
Kadowinkelyee
Supermarkthauder
Schoonschein- speesyamisser
Instrumentmaker
Wapenhandelaar
Amoteker
Drogist (Drugstore)
Mooier
Exportyee
Inportyee
Yonker\ Meevrauw


Opdagers

105    

Huisbaas
Taxie- Syofeur
Nietzolevie
Lakei
Huisarts
Peetveryauwe
Schoonouder
Mooispietá\ Yherant
Advokaat
Vervormer
de Fiezioterapuit
Del\ Lellebel


Feestlieden

112    

Uitbetaler
Verhuizer
Kaartverkoper
Organiezator
Liertjesdraaier
Manus van alles
Zoobleeksbewaker
Standhauder
Twaletjufrauw
Skriptbewaker
Huisdieler
Uitsmijter\ Lanterfanter


Ordergevers

119

Kootsh
Dompteur
Voorman
Regieseur
Etalyee
Maistroo
Kontroleur
Asielhauder
Inyhenyeur
Dieriegent
Zaaleigenaar
Opdrachtgever

Veelzienden

126    

Belastinginner
Burgemeester
Vazal\ Staayhaire
Kapbahrestyé
Maskotte
Mixer
Konducteur
Kommissaris
Nobele
Voorbêiganger
Zakenman
Skout


Buitenstaanders

133    

Moordenaar
Beul
Schreeuwleluik\ Blaaskaak
Dwaas
Slêimbal
Grabbelaar
Slampamper
Betweter
Kwebbelaar
Geizelaar
Kol\ Kenau
Tovenaar\ PloertMinkakelaars

140    

Gefixeerde
Kreupele Ontwrichte
Magere
Verbrande
Aangeslagene
Blinde
Verlamde
Dove
Zwakzinnige
NietverdervraagdareYakkerairs 84

Versnaperingen

Spillebeen

Tsyips

Diestaatdare

Kroepoek

Bumper

Borrelnoot

Dubber

Popkorn

Wêivie

Koekies

Sproetekop

Nogaa

Bolleboos

Karamel

Welkomheter

Bon bon

Griet

Zuurstok

Snoeper

Kauwgom

Moetsyoo

Suikerspin

Sloerie\ Slet

Ordergevers

Soeperingen

Kootsh

105    Dieneren\ Bikken

Dompteur

Smikkelen

Voorman

Smullen

Regieseur

Eieren pellen

Etalyee

Vlees- fonduen

Maistroo

Groente- fonduen

Kontroleur

Blansheren

Asielhauder

Roosteren

Inyhenyeur

Slobberen

Dieriegent

Schranzen

Zaaleigenaar

Snoepen

Opdrachtgever

Snecken