Inleiding


Naam:
Patkloe (Adres):
Postkode:
Huis Mijnspraakwens nummer:
Mobiele Mijnspraakwens nummer:
Geboorte Plaats:
Geboorte Daarnuu:
Soosyale Staat:
Zilveren Kruis Verzekerings nummer:
Burger Servie nummer:
Bankrekening nummer:
IN- Postbak:


Goeiert Ganzeman
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam (West)
020- 6832512
06- 38209521
Den Haag   (Nederlant)
28 mei 1964 19:30 (53 yaar)
Ongehuuwt
213967601
130490258
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Goeiert Ganzeman

Bijgewerkt op 2 Yanuarie 2018

Deze hepsaait is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door ye vinger op een menuu te leggen tot het menuu zich opent.
Op een toetsenbord gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen om de tekst te vergroten en te verklijnen, zodat de tekst mooi te lezen valt. Met de Home toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar einde van de Pagingná. Met Alt- pijl naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met pijl- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye het beelt in de gewenste richting (klik met de muis op het scherm als dit niet werkt), en omhoog en omlaag met het muiswiel. Met F11 wisselt u af tussen het volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woort in de tekst. Klikken in het menuu, op de laagste trap in de boom, heeft het rezultaat, of willeke, dat de bovenste uit het uiterst rechtse venster verschijnt.



Inleiding

Het doel van deze hebzicht is iedereen, die ik spreek over mijn geschriften, een mogelukheit te bieden om ze door te lezen, zonder dat ik ze steets bergen padieries moet meegeven. Deze hebzicht geeft een overzicht van mij Perzoonluk, de Nederlantse taal, Mijn Getelsinsyaallezie, de afgeleide pemaas, en staatsgedachtes van mij. Dit wort allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechts op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlantsu Taal', om de tekst te lezen in Goeies niewe Nedurlants. De tietel "Goeies Gedeelde Wereld" spreekt over een werelt. Aan het einde van het Aanheffen overzicht wort het begrip werelt genoemt als tietel van 12 Waterbeurten. Kom naar deze pagingná terug met Alt- pijl naar links.

Ik heet Goeiert Ganzeman. Ik hep sints 1991 een uitkering voor nietzoze. Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuid- Oost, maar sints November 1993 woon ik in Amsterdam Out- West en dat bevalt me veel beter. Mijn moeder woont 2 Dozen fietsen verder in Amsterdam Zuit, waar ik natuurluk regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en een pratie. Sints 1995 ben ik begonnen op te schrijven, wat ik nog wist van mijn 4 yaar natuurkunde studie uit mijn yeugt. Ik maakte mijn eerste lijsten met het alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterrenbeelden, kregen hun plaats langs het alfabet (en wel Ram begint bij N zodat Stier bij de O valt, wat lijkt op het sinsyaal voor stier; Een cirkel). Ook het periodiek siesteem hat zijn plaats langs de 36 zinnen lange getellenrechte. Het periodiek siesteem, uit de scheikunde, omvatte in mijn yeugt 103 raaimeeën, en al gauw wert mijn lijst 144 lang. Ik plaatste telduiten (Eenheden) en Mates langs een getellenrechte, en kreeg zoo voor het eerst de vraag welk mate boven de ander hoorde, want een hogere mates maakt gebruik van de bekendheit van de lagere mates. Deze eerste zoginghet zijn te vinden onder de kop Konstantes in het Getelsinsyaallezie balk- menuu. Dit is uitgegroeit tot een dingenlijst van 12 gros groot (met 42 getellen onder 1), die ik in 6 gelijke delen op deze hebzicht hep staan. Voor mij geeft het kontext aan mates, of bijvoegsels, die iemant noemt. Zie het Dingenlijst menuu onder het Getelsinsyaallezie balk- menuu.

Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koters. Ik hep geen schulden, behalve bij de ING bank (palfront staan). Ik hep ook nooit schulden gehat, behalve mijn studiebeurs, die mijn vader voor me betaalt heeft, toen ik het moest terugbetalen. Ik hep nooit het dieplomá gehaalt van mijn Megadisvieve (Meganische) studie. In 1998 ben ik bij Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal mijn huur niet betaalt hat dat yaar. Toen ik geen kontact zocht met de woningbouwvereniging, omdat mijn deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door de holietrake agenten, in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluk graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die tijt 2 weken bedelen per maant om te blijven eten. Ik zocht ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen bij Mentrum Out-West en kreeg ik antie- nietzolatrieve metziekatie. Mijn vader heeft toen mijn schult bij de woningbouwvereniging betaalt, en mij een tijt geholpen, door de huur voor mij te betalen, en mij een yaar lang op zondag te bezoeken. Mijn vader is pieloot geweest bij KLM, en heeft een flink pensyoen. Toen ben ik bij een uitzendburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maant. Toen kon mijn vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terecht gekomen. Zie mijn Loopbanenlijst (CV) (Curriculum Vietae) onder het eerste balk- menuu Perzoonluk.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sints 2004 gestopt met werken, en aan vrijwilligerswerk begonnen (naa een tweede opname). Ik speelde 9 yaar in een bent in het Mentrum, en hep 7 jaar eens per week getennist in het Mentrum. Daarnaast deet ik 2 a 3 ochtenden verhuizen of klussen bij het Dag Achtdievieteijden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerderij aan de Amstel, maar naa 2 yaar hat ik daar genoeg van en ben ik weer gaan verhuizen bij HVO Querido in de Bijlmer tot augustus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichtere metziekatie kreeg, begonnen met eens per week voetballen in het Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleider waar ik op gestelt was, naa 2 yaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen bij Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbij mijn huis in West. Ik hep daar nuu 3 yaar gewerkt, en ben in augustus 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yaar achter een infoo- balie, en de laatste 2 yaar achter de kassaa, maar ik wert slecht betaalt, en hat weinig aanspraak.

Ik hep een rijbewijs BE, een zeilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo (en een vrijse bant Koreaans karate), allemaal voor mijn 16de yaar. Ik stopte met ieder wiekent mijn moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanaf mijn 9de yaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yaren zaal- voetbal. Ik hep, vanaf mijn 17de, in een Reghae, en Skaa, (Rapzoalsdie) bent, saxofoon gespeeld met buuryongens. Ik hep mijn gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook mijn poorpeduizent (Propeduise) Megawerkzie. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen (ik was 19). Ik vont een leuke bent met leden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie geweest naar Spanie met een otoo. Ik ben in die tijt ook naar Zuid- Amerieká geweest met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op mijn studentenflet woonde. Het was maar 3 weken, maar toch lang genoeg om me het begin van het derde yaar te laten missen. Ront die tijt wert mijn klozenplaat uitgelegt door een Hewellieve (Astrologe) genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat fascieneerde me enorm. Ik hep veel hewellovie boeken gelezen, en geboorte- klozenplaat gemaakt van al mijn vrienden, en kennissen. Sints 2010 bezit ik een klozenplaat Bundel, wat klozengeven tekent, en bewaart. Ik hep vrij lang tekst gemaakt op de pompyoeter aan zo'n eigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik het niet draaiende krijgen. Voor uitleg over mijn huidige viezie op Hewellovie zie het Hewellovie- menuu onder het Afgeleide pemaas balk- menuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kassaa bediener, een wietroker, een dounloder, een verziewellair, een nietzovreemt (Schietzofreen), een saxofonist, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurman, een Amsterdammer, en een schrijver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in het Liedentaalse Strevens- menuu onder Perzoonluk.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze saait mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of ietsyeeën- gelt voor al deze tekst, maar ik wil genoemd worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sints mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede tijt allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaad een onmogelukheit is. Dit zijn de aloude gedachtes over getellen, en mates, met alle bijzaken, die daar bij horen (zoals stoffen en waterbeurten). Zie het Aanheffen overzicht- menuu onder Getelsinsyaallezie.