Inleijding


Naam:
Adres:
Postkode:
Huis Meijngesprekswens Nutten (Nummer):
Mobiele Meijngesprekswens Nutten:
Zilveren Kruis Verzekerings Nutten:
Burger Servie Nutten:
Verwekkings Plaats:
Verwekkings Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening Nutten:
IN- Postbak:


Gever Ganzeman (Govert Giezeman)
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam - West
020- 6832512
06- 38209521
213967601
130490258
Den Haag -  Nederlant
28 Meij 1964 19:30 - 54 Yeijdaar (Jaar)
Nietgehuuwde Alleenwonende
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Gever Ganzeman

Beijgewerkt op 7 September 2018

Deze hepsaait is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door ye vinger op een menuu te leggen tot det menuu zich opent.
Op een toetsenbort gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen, om de tekst te vergroten, en te verkleinen, zodat de tekst mooi te lezen valt. Met de Home- toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar Feijnmie van de Pagingná. Met Alt- peijl naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met peijl- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye det beel in de gewensde riching (klik met de muis op det scherm als dit niet werkt), en omhoog en omlaag met det muiswiel. Met F11 wisselt u af tussen det volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woor in de tekst. Klikken in det menuu, op de laagste trap in de boom, heeft det rezultaat, of willelke, dat de bovenste uit det uiterst rechse venster verscheijnt.Det doel van deze hepsaait is om iedereen, die ik spreek over meijn geschriften, een mogeluikheit te bieden om ze door te lezen, zonder dat ik ze steets bergen padieries moet meegeven. Deze hepsaait geeft een overzich van meij Perzoonluik, de Nederlantse taal, Meijn Getelsinsyaallevie, de afgeleijde pemaas, en staatsgedachtes van meij. Dit wort allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechs op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlantsu Taal', om de tekst te lezen in Gevers niewe Nedurlants. De tietel "Gevers Gedeelde Werelt" spreekt over een werelt. In det reinste (Einde) van det Blikvangers overzich wort det begrip werelt genoemt als tietel van 12 Watergebeurens. Kom naar deze pagingná terug met Alt- peijl naar links.

Ik heet Gever Ganzeman. Ik hep sints 1991 een uitkering voor nietzoze. Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuid- Oost, maar sints November 1993 woon ik in Amsterdam Aut- West en dat bevalt me veel beter. Meijn moeder woont 2 Dozen fietsen verder in Amsterdam Zuit, waar ik natuurluik regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en wat gepraat. Sints 1995 ben ik begonnen op te schreijven, wat ik nog wist van meijn 4 yeijdaar Natuurkunde studie uit meijn yeugt. Ik maakte meijn eerste leisen met det alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterrenbelen, kregen hun plaats langs det alfabet (en wel Ram begint beij N zodat Stier beij de O valt, wat leijkt op det sinsyaal voor stier; Een Siertel (Cirkel). Ook det periodiek siesteem hat zeijn plaats langs de 36 zinnen lange getellenrechte. Det periodiek siesteem, uit de scheikunde, omvatte in meijn yeugt 103 raaimæën, en al gauw wert meijn leis 144 lang. Ik plaatste telnamen (Eenheden) en Mates langs een getellenrechte, en kreeg zoo voor det eerst de vraag welk mate boven de ander hoorde, want een hogere mates maakt gebruik van de bekendheit van de lagere mates. Deze eerste zogingdats zeijn te vinden onder de kop Konstantes in det Getelsinsyaallevie balk- menuu. Dit is uitgegroeit tot een dingenleis van 12 groots groot (met 42 getellen onder 1), die ik in 6 geleijke delen op deze hepzich (Websight) hep staan. Voor meij geeft det kontext zondraa mates, of beijvoegsels, die diemandaar noemt. Zie det Dingenleis menuu onder det Getelsinsyaallevie balk- menuu.


Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koters. Ik hep geen schulden, behalve beij de ING bank (palfront staan). Ik hep ook nooit schulden gehat, behalve meijn studiebeurs, die meijn vader voor me betaalt heeft, toen ik det moest terugbetalen. Ik hep nooit det dieplomá gehaalt van meijn Nagareike (Meganische) studie. In 1998 ben ik beij Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal meijn huur niet betaalt hat dat yeijdaar. Toen ik geen kontact zoch met de woningbauwvereniging, omdat meijn deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door de holietrake agenten, in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluik graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die teit 2 weken bedelen per maant om te bleijven eten. Ik zoch ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen beij Mentrum Yauw- West en kreeg ik antie- nietzolatervieve metziekatie. Meijn vader heeft toen meijn schult beij de woningbauwvereniging betaalt, en meij een teit geholpen, door de huur voor meij te betalen, en meij een yeijdaar lang op zondag te bezoeken. Meijn vader is pieloot geweest beij KLM, en heeft een flink pensyoen. Toen ben ik beij een uitzendburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maant. Toen kon meijn vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terech gekomen. Zie meijn Loopbanenleis (CV) (Curriculum Vietae) onder det eerste balk- menuu Perzoonluik.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sints 2004 gestopt met werken, en met vreijwiligerswerk begonnen (naa een tweede opname). Ik speelde 9 yeijdaar in een bent in det Mentrum, en hep 7 jaar eens per week getennist in det Mentrum. Daarnaast deet ik 2 a 3 nochvonsten verhuizen of klussen beij det Dag Achdievieteiden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerdereij beij de Amstel, maar naa 2 yeijdaar hat ik daar genoeg van en ben ik weer gaan verhuizen beij HVO Querido in de Beijlmer tot augustus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichere metziekatie kreeg, begonnen met eens per week voetballen in det Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleijder waar ik op gestelt was, naa 2 yeijdaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen beij Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbeij meijn huis in West. Ik hep daar nuu 3 yeijdaar gewerkt, en ben in augustus 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yeijdaar zacher een infoo- balie, en de laatste 2 yeijdaar zacher de kassaa, maar ik wert slech betaalt, en hat weinig waagspraak.

Ik hep een reijbeweijjs BE, een zeijlbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo (en een vreijse bant Koreaans karate), allemaal voor meijn 16de yeijdaar. Ik stopte met ieder wiekent meijn moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanaf meijn 9de yeijdaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yeijdaren zaal- voetbal. Ik hep, vanaf meijn 17de, in een Reghae, en Skaa, (Rapzoalsdie) bent, saxofoon gespeelt met buuryongens. Ik hep meijn gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook meijn zondraapeeduitzeijnt (Propeduise) Nagareikzie. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen (ik was 19). Ik vont een leuke bent met leden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie geweest naar Spanie met een otoo. Ik ben in die teit ook naar Zuid- Amerieká geweest met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op meijn studentenflet woonde. Det was maar 3 weken, maar toch lang genoeg om me det begin van det derde yeijdaar te laten missen. Ront die teit wert meijn klozenplaat uitgelegt door een Hewellieve genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat fascieneerde me enorm. Ik hep veel hewellovie boeken gelezen, en Verwekkings- klozenplaat gemaakt van al meijn vrienden, en kennissen. Sints 2010 bezit ik een klozenplaat Bundel, wat klozenplaten tekent, en bewaart. Ik hep vreij lang tekst gemaakt op de pompyoeter met zo'n eijgen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik det niet draaiende kreijgen. Voor uitleg over meijn huidige viezie op Hewellovie zie det Hewellovie- menuu onder det Afgeleijde pemaas balk- menuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kantyee (Kassier), een wietroker, een naderkopieerder (Daunloder), een verziewellair, een nietzovreemt (Schietzofreen), een saxofonist, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurman, een Amsterdammer, en een schreijver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in det Liedentaalse Strevens- menuu onder Perzoonluik.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze hepsaait mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of ietsyeeën- gelt voor al deze tekst, maar ik wil genoemt worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sints mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogeluikheit is. Dit zeijn de alveryauwerde gedachtes over getellen, en mates, met alle beijzaken, die daarbeij horen (zoals stoffen en watergebeurens). Zie det Blikvangers overzich- menuu onder Getelsinsyaallevie.