Inleiding


Naam:
Adres:
Postkode:
Huis Meingesprekswens nummer:
Mobiele Meingesprekswens nummer:
Zilveren Kruis Verzekerings nummer:
Burger Servie nummer:
Geboorte Plaats:
Geboorte Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening nummer:
IN- Postbak:


Goeiert Ganzeman
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam (West)
020- 6832512
06- 38209521
213967601
130490258
Den Haag   (Nederlant)
28 mei 1964 19:30 (53 yaar)
Ongehuuwt
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Goeiert Ganzeman

Biegewerkt op 28 Februarie 2018

Deze hepsaait is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door ye vinger op een menuu te leggen tot het menuu zich opent.
Op een toetsenbord gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen om de tekst te vergroten en te verkleinen, zodat de tekst mooi te lezen valt. Met de Home toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar einde van de Pagingná. Met Alt- peil naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met peil- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye het beelt in de gewenste richting (klik met de muis op het scherm als dit niet werkt), en omhoog en omlaag met het muiswiel. Met F11 wisselt u af tussen het volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woort in de tekst. Klikken in het menuu, op de laagste trap in de boom, heeft het rezultaat, of willelke, dat de bovenste uit het uiterst rechtse venster verscheijnt.Inleiding

Het doel van deze hepsaait is om iedereen, die ik spreek over mein geschriften, een mogelukheit te bieden om ze door te lezen, zonder dat ik ze steets bergen padieries moet meegeven. Deze hepsaait geeft een overzicht van mei Perzoonluk, de Nederlantse taal, Mein Getelsinsyaallezie, de afgeleide pemaas, en staatsgedachtes van mei. Dit wort allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechts op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlantsu Taal', om de tekst te lezen in Goeies niewe Nedurlants. De tietel "Goeies Gedeelde Wereld" spreekt over een werelt. Aan het einde van het Aanheffen overzicht wort het begrip werelt genoemt als tietel van 12 Waterbeurten. Kom naar deze pagingná terug met Alt- peil naar links.

Ik heet Goeiert Ganzeman. Ik hep sints 1991 een uitkering voor nietzoze. Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuid- Oost, maar sints November 1993 woon ik in Amsterdam Out- West en dat bevalt me veel beter. Mein moeder woont 2 Dozen fietsen verder in Amsterdam Zuit, waar ik natuurluk regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en wat gepraat. Sints 1995 ben ik begonnen op te schreijven, wat ik nog wist van mein 4 yaar Natuurkunde studie uit mein yeugt. Ik maakte mein eerste leijsten met het alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterrenbeelden, kregen hun plaats langs het alfabet (en wel Ram begint bie N zodat Stier bie de O valt, wat leijkt op het sinsyaal voor stier; Een cirkel). Ook het periodiek siesteem hat zeijn plaats langs de 36 zinnen lange getellenrechte. Het periodiek siesteem, uit de scheikunde, omvatte in mein yeugt 103 raaimæën, en al gauw wert mein leijst 144 lang. Ik plaatste telnamen (Eenheden) en Mates langs een getellenrechte, en kreeg zoo voor het eerst de vraag welk mate boven de ander hoorde, want een hogere mates maakt gebruik van de bekendheit van de lagere mates. Deze eerste zoginghet zeijn te vinden onder de kop Konstantes in het Getelsinsyaallezie balk- menuu. Dit is uitgegroeit tot een dingenleijst van 12 gros groot (met 42 getellen onder 1), die ik in 6 geleijke delen op deze hebzicht hep staan. Voor meij geeft het kontext aan mates, of beijvoegsels, die iemant noemt. Zie het Dingenleijst menuu onder het Getelsinsyaallezie balk- menuu.

Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koters. Ik hep geen schulden, behalve beij de ING bank (palfront staan). Ik hep ook nooit schulden gehat, behalve mein studiebeurs, die mein vader voor me betaalt heeft, toen ik het moest terugbetalen. Ik hep nooit het dieplomá gehaalt van mein Megadisvieve (Meganische) studie. In 1998 ben ik beij Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal mein huur niet betaalt hat dat yaar. Toen ik geen kontact zocht met de woningbouwvereniging, omdat mein deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door de holietrake agenten, in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluk graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die teit 2 weken bedelen per maant om te bleijven eten. Ik zocht ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen beij Mentrum Out-West en kreeg ik antie- nietzolatrieve metziekatie. Mein vader heeft toen mein schult beij de woningbouwvereniging betaalt, en meij een teit geholpen, door de huur voor meij te betalen, en meij een yaar lang op zondag te bezoeken. Mein vader is pieloot geweest beij KLM, en heeft een flink pensyoen. Toen ben ik beij een uitzendburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maant. Toen kon mein vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terecht gekomen. Zie mein Loopbanenleijst (CV) (Curriculum Vietae) onder het eerste balk- menuu Perzoonluk.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sints 2004 gestopt met werken, en aan vreijwilligerswerk begonnen (naa een tweede opname). Ik speelde 9 yaar in een bent in het Mentrum, en hep 7 jaar eens per week getennist in het Mentrum. Daarnaast deet ik 2 a 3 ochtenden verhuizen of klussen beij het Dag Achtdievieteiden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerdereij aan de Amstel, maar naa 2 yaar hat ik daar genoeg van en ben ik weer gaan verhuizen beij HVO Querido in de Beijlmer tot augustus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichtere metziekatie kreeg, begonnen met eens per week voetballen in het Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleider waar ik op gestelt was, naa 2 yaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen beij Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbeij mein huis in West. Ik hep daar nuu 3 yaar gewerkt, en ben in augustus 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yaar achter een infoo- balie, en de laatste 2 yaar achter de kassaa, maar ik wert slecht betaalt, en hat weinig aanspraak.

Ik hep een reijbeweis BE, een zeilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo (en een vreijse bant Koreaans karate), allemaal voor mein 16de yaar. Ik stopte met ieder wiekent mein moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanaf mein 9de yaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yaren zaal- voetbal. Ik hep, vanaf mein 17de, in een Reghae, en Skaa, (Rapzoalsdie) bent, saxofoon gespeeld met buuryongens. Ik hep mein gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook mein poorpeduizent (Propeduise) Megawerkzie. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen (ik was 19). Ik vont een leuke bent met leden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie geweest naar Spanie met een otoo. Ik ben in die teit ook naar Zuid- Amerieká geweest met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op mein studentenflet woonde. Het was maar 3 weken, maar toch lang genoeg om me het begin van het derde yaar te laten missen. Ront die teit wert mein klozenplaat uitgelegt door een Hewellieve (Astrologe) genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat fascieneerde me enorm. Ik hep veel hewellovie boeken gelezen, en geboorte- klozenplaat gemaakt van al mein vrienden, en kennissen. Sints 2010 bezit ik een klozenplaat Bundel, wat klozengeven tekent, en bewaart. Ik hep vreij lang tekst gemaakt op de pompyoeter aan zo'n eigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik het niet draaiende kreijgen. Voor uitleg over mein huidige viezie op Hewellovie zie het Hewellovie- menuu onder het Afgeleide pemaas balk- menuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kassaa bediener, een wietroker, een dounloder, een verziewellair, een nietzovreemt (Schietzofreen), een saxofonist, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurman, een Amsterdammer, en een schreijver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in het Liedentaalse Strevens- menuu onder Perzoonluk.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze saait mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of ietsyeeën- gelt voor al deze tekst, maar ik wil genoemt worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sints mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogelukheit is. Dit zeijn de aloude gedachtes over getellen, en mates, met alle beijzaken, die daar beij horen (zoals stoffen en waterbeurten). Zie het Aanheffen overzicht- menuu onder Getelsinsyaallezie.