Inleiding


Naam:
Adres:
Postkode:
Huis Meijngesprekswens nummer:
Mobiele Meijngesprekswens nummer:
Zilveren Kruis Verzekerings nummer:
Burger Servie nummer:
Geboorte Plaats:
Geboorte Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening nummer:
IN- Postbak:


Govert Ganzeman
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam (West)
020- 6832512
06- 38209521
213967601
130490258
Den Haag   (Nederlant)
28 mei 1964 19:30 (53 yaar)
Ongehuuwt
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Govert Ganzeman

Beigewerkt op 11 Mei 2018

Deze hepsaait is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door ye vinger op een menuu te leggen tot det menuu zich opent.
Op een toetsenbort gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen, om de tekst te vergroten en te verkleinen, zodat de tekst mooi te lezen valt. Met de Home toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar einde van de Pagingná. Met Alt- peijl naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met peijl- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye det beelt in de gewenste richting (klik met de muis op det scherm als dit niet werkt), en omhoog en omlaag met det muiswiel. Met F11 wisselt u af tussen det volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woort in de tekst. Klikken in det menuu, op de laagste trap in de boom, heeft det rezultaat, of willelke, dat de bovenste uit det uiterst rechtse venster verscheijnt.Det doel van deze hepsaait is om iedereen, die ik spreek over meijn geschriften, een mogeluikheit te bieden om ze door te lezen, zonder dat ik ze steets bergen padieries moet meegeven. Deze hepsaait geeft een overzicht van meij Perzoonluik, de Nederlantse taal, Meijn Getelsinsyaallevie, de afgeleide pemaas, en staatsgedachtes van mei. Dit wort allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechts op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlantsu Taal', om de tekst te lezen in Goeies niewe Nedurlants. De tietel "Goverts Gedeelde Wereld" spreekt over een werelt. Waan det einde van det Waanscheppen overzicht wort det begrip werelt genoemt als tietel van 12 Watergebeurens. Kom naar deze pagingná terug met Alt- peil naar links.

Ik heet Govert Ganzeman. Ik hep sints 1991 een uitkering voor nietzoze. Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuid- Oost, maar sints November 1993 woon ik in Amsterdam Aut- West en dat bevalt me veel beter. Meijn moeder woont 2 Dozen fietsen verder in Amsterdam Zuit, waar ik natuurluik regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en wat gepraat. Sints 1995 ben ik begonnen op te schreijven, wat ik nog wist van meijn 4 yaar Natuurkunde studie uit meijn yeugt. Ik maakte meijn eerste leijsten met det alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterrenbeelden, kregen hun plaats langs det alfabet (en wel Ram begint bei N zodat Stier bei de O valt, wat leijkt op det sinsyaal voor stier; Een cirkel). Ook det periodiek siesteem hat zeijn plaats langs de 36 zinnen lange getellenrechte. Det periodiek siesteem, uit de scheikunde, omvatte in meijn yeugt 103 raaimæën, en al gauw wert meijn leijst 144 lang. Ik plaatste telnamen (Eenheden) en Mates langs een getellenrechte, en kreeg zoo voor det eerst de vraag welk mate boven de ander hoorde, want een hogere mates maakt gebruik van de bekendheit van de lagere mates. Deze eerste zogingdats zeijn te vinden onder de kop Konstantes in det Getelsinsyaallevie balk- menuu. Dit is uitgegroeit tot een dingenleijst van 12 gros groot (met 42 getellen onder 1), die ik in 6 geleijke delen op deze hebzicht hep staan. Voor meij geeft det kontext aan mates, of beivoegsels, die dieman noemt. Zie det Dingenleijst menuu onder det Getelsinsyaallevie balk- menuu.

Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koters. Ik hep geen schulden, behalve bei de ING bank (palfront staan). Ik hep ook nooit schulden gehat, behalve meijn studiebeurs, die meijn vader voor me betaalt heeft, toen ik det moest terugbetalen. Ik hep nooit det dieplomá gehaalt van meijn Megagisvrieve (Meganische) studie. In 1998 ben ik bei Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal meijn huur niet betaalt hat dat yaar. Toen ik geen kontact zocht met de woningbauwvereniging, omdat meijn deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door de holietrake agenten, in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluik graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die teit 2 weken bedelen per maant om te bleijven eten. Ik zocht ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen bei Mentrum Aut-West en kreeg ik antie- nietzolatrieve metziekatie. meijn vader heeft toen meijn schult bei de woningbauwvereniging betaalt, en meij een teit geholpen, door de huur voor meij te betalen, en meij een yaar lang op zondag te bezoeken. Meijn vader is pieloot geweest bei KLM, en heeft een flink pensyoen. Toen ben ik bei een uitzendburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maant. Toen kon meijn vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terecht gekomen. Zie meijn Loopbanenleijst (CV) (Curriculum Vietae) onder det eerste balk- menuu Perzoonluik.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sints 2004 gestopt met werken, en aan vreijwilligerswerk begonnen (naa een tweede opname). Ik speelde 9 yaar in een bent in det Mentrum, en hep 7 jaar eens per week getennist in det Mentrum. Daarnaast deet ik 2 a 3 ochtenden verhuizen of klussen bei det Dag Achtdievieteiden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerderei aan de Amstel, maar naa 2 yaar hat ik daar genoeg van en ben ik weer gaan verhuizen bei HVO Querido in de Beilmer tot augustus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichtere metziekatie kreeg, begonnen met eens per week voetballen in det Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleider waar ik op gestelt was, naa 2 yaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen bei Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbei meijn huis in West. Ik hep daar nuu 3 yaar gewerkt, en ben in augustus 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yaar achter een infoo- balie, en de laatste 2 yaar achter de kassaa, maar ik wert slecht betaalt, en hat weinig aanspraak.

Ik hep een reijbeweis BE, een zeilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo (en een vreijse bant Koreaans karate), allemaal voor meijn 16de yaar. Ik stopte met ieder wiekent meijn moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanaf meijn 9de yaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yaren zaal- voetbal. Ik hep, vanaf meijn 17de, in een Reghae, en Skaa, (Rapzoalsdie) bent, saxofoon gespeeld met buuryongens. Ik hep meijn gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook meijn poorpeeduitzeijnt (Propeduise) Megawerkzie. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen (ik was 19). Ik vont een leuke bent met leden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie geweest naar Spanie met een otoo. Ik ben in die teit ook naar Zuid- Amerieká geweest met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op meijn studentenflet woonde. Det was maar 3 weken, maar toch lang genoeg om me det begin van det derde yaar te laten missen. Ront die teit wert meijn klozenplaat uitgelegt door een Hewellieve genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat fascieneerde me enorm. Ik hep veel hewellovie boeken gelezen, en geboorte- klozenplaat gemaakt van al meijn vrienden, en kennissen. Sints 2010 bezit ik een klozenplaat Bundel, wat klozenplaten tekent, en bewaart. Ik hep vreij lang tekst gemaakt op de pompyoeter aan zo'n eigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik det niet draaiende kreijgen. Voor uitleg over meijn huidige viezie op Hewellovie zie det Hewellovie- menuu onder det Afgeleide pemaas balk- menuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kassaa bediener, een wietroker, een daunloder, een verziewellair, een nietzovreemt (Schietzofreen), een saxofonist, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurman, een Amsterdammer, en een schreijver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in det Liedentaalse Strevens- menuu onder Perzoonluik.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze saait mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of ietsyeeën- gelt voor al deze tekst, maar ik wil genoemt worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sints mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogeluikheit is. Dit zeijn de alyauwe gedachtes over getellen, en mates, met alle beizaken, die daarbei horen (zoals stoffen en watergebeurens). Zie det Waanscheppen overzicht- menuu onder Getelsinsyaallevie.