Inhautsopgave

 1. De Ingeslagen Weg van het N-W Halfrond, en het Tegendeel
 2. De Fleuropese Taboes
 3. De Behandelingen van de Lieden van de Prachszuilen
 4. 12 Wijzes om Iemant af te Stoppen door hem, of haar, vanaf achter de Schermen te Pakken te nemen.
 5. De Onnoembare Kanten van het Leven
 6. Zaken waar Nederlant voor Instaat, en Hoe de Aziaten ons Tegenwerken
 7. Het Ongenoemde Kwaadspreken op Nederland
 8. Oorlogsdoelen van Aziaten
 9. De Aanvragen op Spanje, als Bron van vele Fleuropese Problemen
 10. Israël en de naam Joden


De Ingeslagen Weg van het N-W Halfrond, en het Tegendeel

 1. Bezitten als bazis van alles. ↔ Bezitten als bijzaak.
 2. Een Krem- Oranje huid, of rood- bruine huid. ↔ Gele huid, of bruine huid.
 3. Taal is de tweede Vaste Mate. ↔ Taal wordt pas boven de 200ste Dingenleist- zin Vaste (Bij Dialecten (19Do)).
 4. Konzumptie van landgenoten wordt gewaardeerd, en als juist ervaren. ↔ Konzumptie is minder belangrijk dan lachen en spreken.
 5. Luuxe is betaalbaar en wordt veel gekonzumeerd. ↔ Luuxe is zeldzaam (Luuxes zeijn melkproducten, wijn, en bier).
 6. Niewe woorden maken in eigen land, of buitenlandse woorden herschrijven. ↔ Woorden uit andere landen overnemen.
 7. Je hebt jezelf het beste gezien. ↔ Je hebt anderen gezien, en zij hebben jau gezien.
 8. Je mag nooit veroordeelt worden voor wat je ouders, of broers en zussen, gedaan hebben of zeggen. ↔ Nooit meer iets over jezelf hoeven zeggen, omdat je toch al veroordeelt bent voor je famielie.
 9. Nooit beledigt mogen worden op huidskleur, haarkleur, oogkleur, afkomst (Natsjonalieteit), reliegie, of geslacht. ↔ Kontienuu beledigt worden op niet intressante, of ter zake tema's.
 10. Huwen is goed, scheiden is soms beter dan gehuwt blijven. ↔ Nooit willen scheiden, of trauwen.
 11. koorders zeijn onschatbaar van waarde. ↔ koorders moet je hebben voor een oude dag.
 12. Een koorder wordt gekoppelt aan de vader en krijgt zeijn achternaam. ↔ Een Joodse moeder krijgt Joodse koorders. Een Joodse vader niet.
 13. De gemiddelde lengte neemt toe, en is 1,85 m voor mannen en 1,75 m voor vrauwen. ↔ De gemiddelde lengte neemt niet toe, en is 1,65 m voor mannen, en 1,55 m voor vrauwen.
 14. Het voornameluikste in een gast zeijn zijn princiepes (47Do1, Uiterluikheden). ↔ Het voornameluikste van een gast is hoe goet hij een doodswont kan toebrengen (119Do1, Buitenstaanders wat precies 6 Gros verschilt)
 15. Megalieteit is een term voor op de werkvloer, en bij ieder bedrijf verschillent (15Do9, Bevoorrechten). ↔ Legalieteit is een alomvattende lachwekkende term, omdat niemant zich er aan haudt.
 16. Gemaakte fotoos zeijn een vreugde. ↔ Fotoos maken praaivacy (Bezitten) onveilig.
 17. Geen onschuldige gezichten, omdat dat verdacht is. ↔ Onschult is verplicht.
 18. Popium effecten verdoven, en maken liggameluike waarneming onmogeluik. Deze drugh is verboden, maar de bekende effecten worden nog gegeven, en met afschuw ervaren. ↔ Popium effecten stimuleren, en iedereen moet het eens gebruiken.
 19. Geen salaris voor verminkten (140Do). ↔ Iedereen salaris.
 20. Drinken is duurder dan eten. ↔ Geen voedsel krijgen als gast, slechts drinken.
 21. Niets is zeker aan je eigen liggaam, en levensweg. Aanvragen doe je op anderen, die je regelmatig terugziet, om het resultaat te tsjecken. ↔ Er wordt een standaart levensweg geregelt opgesplietst in voor mannen, en voor vrauwen. Een speciefieke regelmaat voor jezelf maken, zodat alles verwacht en zeker is.
 22. Geen leren, en geen adviezen krijgen, over het leven zelf. ↔ Een levenlang leren over het leven, en nooit iets gezien, of gedaan, hebben.
 23. Aannemen wat je niet wilt hebben wordt niet gedaan. ↔ Ieder kleinste geven wordt gewaardeerd.
 24. Astrolovie is verschillent tot in het oneindige, omdat een geboortehoroskoop 12 planeten bevat. ↔ Astrolovie maakt in hetzelfde jaar geborenen, kwaa uitleg geleijk, en de uitleggen zeijn hetzelfde iedere 12 jaren.
 25. Met voorbereit zeijn kom je verder, en beter, door het leven. Je moet weten wat je wilt doen. ↔ Tegen voorbereiding van anderen zeijn. Je hoeft niets te doen met voorbereiding voor een ander land, dan je vaderland. Dus verwijderen van eigen voorbereiding in het buitenland, en slechts bezeten door het vaderland, missies uitvoeren tegen alle autochkenners.
 26. Graan en tarwe hebben meer vezels dan rijst, wat een stevigere ontlasting geeft, omdat het minder doorweekt gegeten wordt. ↔ Hoe vochtiger, hoe smakeluiker. Dit komt, omdat Smakeluikheit (in oude verzies van de dingenleijst) geleijk stont aan Vochtigheit, maar nu staat het geleijk aan Neveligheit, zodat je graag warm eet.
 27. Aan een liggaam kan je zien wat het meegemaakt heeft. ↔ Aan een liggaam zie je wat je wilt, dat ze er in zien.
 28. Eten van groente naast, broot of rijst, is normaal, en goet voor de vietamienen en mieneralen. ↔ Eten van weinig groente, met noten, vlees, en rijst is genoeg voedzaam.
 29. Als iemant iets overkomt zal het hem\ haar niet snel nog eens gebeuren, en misschien nooit meer. ↔ Als iets eens gebeurt is zal het hem\ haar vaker kunnen overkomen.
 30. Je hebt als lant liever in eigen lant geborenen, met goede opleiding in hun jeugd, dan inmietranten. ↔ De inmietrant kent je nog niet, en dat is een niewe kans om een vrient te krijgen.
 31. Wij mannen steunen, en helpen, vrauwen aan genoeg eigendunk, om ze te laten stoppen met het verbergen van de op hun geregelde kunsten. ↔ Oosterse mannen werken vrauwen tegen op iemagoo, en een gedachtenwerelt hebben (Lucht en Straling), om dezelfde reden als de Westerlingen.
 32. Wij sturen bejaarden naar bejaardenhuizen, waar ze tussen leefteitsgenoten ouder kunnen worden. ↔ De ouders kunnen bij hun koorders intrekken als ze hulp willen.
 33. De rechters geven hogere geldstraffen, kortere vrijheitsstraffen, taakstraffen, enkelbanden, en nooit de doodstraf. ↔ De rechters geven lange straffen (voor smokkel), en vaak de doodstraf, om anderen af te schrikken.
 34. Gevangenissen zeijn uit te hauden met 1 gevangene per cel. ↔ In de gevangenis kan je gemartelt worden, of door celgenoten geterroriezeert worden.
 35. Je gaat in het buitenlant leven, als je daar beter gaat verdienen. ↔ Je gaat naar het buitenland, als niemant je meer in de buurt wil hebben.
 36. Wij hauden van het begrip vrijheit van meningsuiting, en hebben geen geheime dienst, die perzonen opsluiten om hun ideeën, maar soms wel voor hun (uitgevoerde) plannen. ↔ Zij vinden dat je niet over alles mag spreken, want dat zau je leven kunnen kosten, of je kan verstoten worden uit de familie, het dorp, of de vakgroep.
 37. Wij willen slapen, en dromen op allerlei manieren, ook wegdromen, en watergebeurens boven de gedragsregels op 108 mooizeijn. ↔ Zij willen niet dromen zonder ze daarna direct te vergeten (het 1ste sindroom (131Do1)), en ook niet slapen zonder in komaa te liggen (zoals Michael Jackson sliep). Dit noemt men diepe slaap, zonder dromen (REM- slaap).
 38. In Fleuropaa is sex hebben het eerste waar je, onder volwassenen, gezameluik van afweet, en als je tegen sex bent, behoor je niet te komen naar Fleuropaa. Er zeijn 12 taboes, die je hieronder kan vinden, die mag je niet noemen zonder een storm van verontwaardiging over jezelf heen te krijgen. ↔ Je mag niet al te goet geschapen zeijn om naar Azië te gaan, want een niet wrakkige perzoon zal niets gegunt worden van bescherming tegen de bevolking, om die niet te laten verliezen van niet Popiumrokers, op otorieteit (Aanzien\ Er uitzien als). Dit (Geschapenheit\ Wrakkigheit) gaat over het 1ste Karakter, Wiespelturig\ Naïef, wat met Overspelig (2), en Geinig (5), vaak met mooi spreken tot de ander te maken. Er is dus geen ruimte in Azië, om je Karakters te gebruiken, en het andere geslacht mooi toe te spreken.
 39. In Fleuropaa vinden we dat je kennis moet hebben, om iets te doen, en dat kan je van anderen horen, of zelf lezen, maar wegnemen van weten is een straf (Gewetensdood), en nooit goet ↔ Nezen vinden dat wegnemen van weten als middel ingezet kan worden tegen iedereen, inkluzief zichzelf, als het remmingen wegneemt, die het kapot maken van iemant in de weg staan. (Kapot maken\ Stenigen op (129Do11) is een versterving, die gebruik maakt van Delegeren (128Do11) wat een vergulding is).

Fleuropese Taboes

Taboes zeijn zaken, die men liever niet wil horen, waar grote reacties van ontzetting bij loskomen, die meer iets voor een Biechtpater (133Do7) zeijn, en dat betekent, dat je een irreële mentale verzorger zoekt, en dat is zeer beledigent, en gennoeg reden, om je te vragen, om te verlaten, en verder ongewenst te zeijn, tot je je weer gerehabielieteert hebt. Deze zaken worden klantvaartuit de niewsstroom gehaald, omdat het suggestief is voor naadoen van de verboden zaak.

 1. Een Zelfmoordverhaal vertellen, waar de moort niet lukte, van anderen, of van jezelf, want het is tegen het iezolement van de luisterende perzoon.
 2. Spreken over Koekoekskoorders, als zeijnde in het gezin geplaatste Nezen.
 3. Gruwels straffen en plagen, en verzwaringen daarvan, krijgen zonder goede redenering, dus vrij willekeurig.
 4. Aanvragen van de inmietranten op de bevolking, terwijl zij nog niets van de bevokings kultuur begrijpen.
 5. Het liggameluik verbouwen van perzonen, die verblijven in je huis.
 6. Spreken over Geslachtsovergezet zeijn.
 7. Algemene aanvragen doen, om je heen, of op de buurt, want dat is beschadigent, en breekt det 7de Praalregel, Monopayou.
 8. Een inmietrantenstroom, die alle voorbereidingen, en alle belangrijke zaken, van de natuurluike bevolking tegenwerkt, vanaf achter de schermen, waaronder de 7de drift tot roken, Wanhoop, en blonde perzonen, die de Belangrijkste Geestsoort, de 7de, innemen.
 9. Het belooft hebben van gelt aan perzonen buiten de kamer voor het overnemen van behandelingen van anderen, oftewel bezitsmismaaktheit, wat meent dat perzonen, en dromen, bezit zeijn, om over te beschikken, terwijl bezit juist alteit onzinnige zaken zeijn, en die zeijn niet levendig.
 10. Rookwaar, eten, of drank, verkopen, dat over de haudbaarheitsdatum heen is.
 11. Ongepaste sex willen hebben, zoals met de lagere leefgemeenschappen: Neekrofielie, Beestialie, of Pedofielie.
 12. Het spreken over, of willen van, annale sex.


Dualieteiden

De 4 bazisdualieteiden zeijn

Goden → Planten, Manneluik → Vrauweluik, Autochkenner → Altochkenner, en Jonker\ Jufrauw → Hun schare.

De eerstgenoemde van de 2 wordt gezien als de superieure van de 2 dualieteiden, en die mag bepalen, of hij\ zij akkoort is over hoe de dualieteit zich maniefesteert in zein. of haar leven. Autochkenners hebben met hun meerderheit in het lant voor het zeggen wat ze willen laten kennen aan de Altochkenners, en welke plaats de Altochkenners krijgen in het dageluikse leven. Autochkenners zeijn op de hoogte van de Zeden en Verboden zaken van het land, en Altochkenners moeten horen van hen wat ze beter wel, en wat ze beter niet, kunnen doen, en meestal zeijn daar goede redenen voor.De verschillen in behandeling van de Lieden van de Prachszuilen
voor Bevolkingslieden, en Buitenmêintranters


Bij het vaststellen van de wensen voor hun behandeling van de Lieden van de Prachszuilen ront het jaar 0, hebben de Autochkenners gewild, dat de Altochkenners wisten wat er gebeurde, en er is besproken door de Lieden van de Prachszuilen met een Autochkenner en een Altochkenner, of alles naar wens was, en of er nog bezwaren waren. De Nees heeft daar toen stennis lopen schoppen, en geeist dat de behandelingen omgedraait werden, omdat hij het er niet mee eens was, dat slechts de Autochkenners het voorrecht hadden, om een uitnodiging tot walging op te zetten. Dit heeft dus alle wensen die vervult zauden worden, onvervult laten zeijn, voor alle Autochkenners, en Altochkenners, en niemant kan zeijn eigen deel van de dualieteit goet beschrijven, zonder dat de fouten in behandeling genoemt zeijn. Hier volgt een begin van de beschrijving van de gewenste behandelingen, die de Lieden van de Prachszuilen nog steeds leveren, maar nog eens omkeren, wat te verwachten was, is er nooit van gekomen in 2000 jaar. In die teit is ook het werken van Nezen opgeregeld, wat ze vele eeuwen afgeregelt hadden, zoals ze dat nuu ook afgeregelt hebben. Dit kost hen iedere 3de binnen ieder mooizeijn onder het 25ste, en daardoor missen ze ook het 3de mooizeijn, het 3de gros, en ieder 3de mooizeijn op alle andere grossen. Dit is voor hen dus niet lang op te regelen, omdat ze zoo gehaat zeijn, en zoo makkeluik te bespelen zeijn met hun dwangmatige reactie tegen de in hoog aanzien staande begrippen hier in Nederland, zoals, Jezus (Rechtschapenheit), Katoliecisme (Uitdrukkeluikheit), Diets (Noembaarheit\ Weloverwogenheit), en iets willen proberen (ookwel Jaa zeggen) (17Do11, Zoging, Genialieteit). Met 1 keer uitdrukkeluik noemen van het gewenste werken van de Altochkenners, heeft de Oosterse Liegaa het pas herroverde werken weer afgeregeld, en nuu hebben Nezen onder andere geen Trots (Fijnheit), Kultuur (Bekentheit), of Eergevoel van het kunnen Benoemen (Waardigheit\ Woordgeventheit), en zij zeijn niet te gebruiken voor werk van enige betekenis, en kunnen nooit belasting betalen, wat de 1ste oorlog is (Belastingweigering). Sinds die teit (1728) missen de Nezen hun 33ste mooizeijn (Mutsingen) geregeld, bij hun 55ste (Sferen), en 77ste (Verblijden) mooizeijn geregeld, maar zij worden gepest met de Geachte waarde van de eerste Mutsing, nameluik Strijdigheit, om zich te realiezeren, dat zij dit mooizeijn hadden moeten afslaan, toen het in een zoging, om om te gaan met de Nezen als genereuze Autochkenner, door Appolló aangeboden werd, samen met 55ste, en 77ste Mooizeijn. Nezen behoren te weten dat ze niets te zoeken hebben op het 1ste mooizeijn waar de Bijbel genoemt worden, waar de Heiligen, de Feestdagen, en de Vader als Vaste Mate staan, omdat ze vaak niet hun huis uitkomen voor vele dagen, of zelfs maanden, en het naar buiten komen is waar de Mutsingen over gaan.De Gewenste Behandelingen van de Lieden van de Prachszuilen voor de Autochkenners

 1. Voorrang krijgen boven Nezen bij oproepen van beschikbaren voor een perzoon met bepaalde bedoelingen in de buurt komen.
 2. Een exkluzief recht voor het opzetten van uitnodigingen tot Walging (30Do12, een Kwade zomenzie).
 3. S'avonds je niet willen opwinden over Altochkenners, want hun bijgeloof: De Islam (oftewel Isslim) is gericht tegen de Nederlandse Zeden, en alles waar Nederlant voor instaat, en Bijgeloof is het vereren van de avond, als 4de Natuurgod, vlakvoor Dienstgeheim als 5de.
 4. Het vasthauden van een bepaalt portret, en vorm van je liggaam, door je hele volwassen leven heen, met lichte veranderingen in het gezicht en haarkleur. Zie mijn pagingná over Mooi hierover.
 5. Geen aanvragen laten doen op je liggaam, inkluzief je hoofd. Dit omvat geen aanvragen op je zintuigen behalve het 9de, omdat: het 1ste Rasweetje, Bezetenheit door anderen, en ook bepaalde Opkikkers, Gruwels, Straffen, en Plagen, hiermee bereikt worden, maar alle andere zintuigen zeijn vrij van aanvragen.
 6. Slechts Autochkenners mogen spreken met de Lieden van de Prachszuilen op droomscherm, en dit is goet voor de taal van de Autochkenners en de Lieden van de Prachszuilen. Er zal ook door de Lieden van de prachszuilen zelf gekozen kunnen worden, om te konverzeren met iedere willekeurige altochkenner, maar zij hoeven niet te verschijnen bij iedere altochkenner, die in zijn eentje spreekt.
 7. Slechts autochkenners mogen de eerste 2 Demperanmannen (Temperamenten) gebruiken, want dat zeijn 61 (Vistdie\ Landerij, Belasten), en 62 (Strategie\ Makelarij, Bestrikken), en belasting en huizenverkoop, of achter de schermen de gangbare zaken van een autochkenner nagaan, willen we niet hebben. Nezen doen al eeuwenlang, alsof voor het werkwoort Bestrikken in de plaats het werkwoort Bespelen gebruikt mag worden, maar dat mag niet.
 8. Het niet toestaan, dat de Vrauwen, of Altochkenners, binnen hun dualieteit mogen vragen, om een omwisseling van de genoemde aanvragen, want dat mogen slechts de superieure poten van hen, de Mannen, en de Autochtonen. Normaal mag de Superieure poot van een dualieteit bepalen hoeveel teit, of hoe groot de plaats is, die ye van de andere poot kreijgt, of haar, leven.
 9. Autochkenner willen dat niemant hen kan molesteren met Geweldplegingen, ook niet als ze doodgewenst. Dit voorkomen gaat met zspierzinbespeling, wat Lieden van de 1ste prachszuil, de zintuigenbespelers, voor hun rekening nemen. Hiermee worden geweldplegers op afstant gehauden, of bevroren teidens het uitvoeren van hun geweldpleging.
 10. Autochkenners mogen denken dat Altochkenners moeten doen, zoals zij zelf doen, en zij willen niet hoeven beschrijven hoe vreemt de inmietranten zeijn, om met hen om te gaan.
 11. Autochkenners willen Tieranie, als 11de Leefgemeenschap op het 66ste Mooizeijn, gevolgt door Demókratie, gebruiken op iedere door hen gedane aanvraag, zodat alle informatie beschikbaar is voor 1 perzoon. Er moet natuurluik wel een eint komen aan iedere aanvraag, die geregelt wordt, zodat de aangevraagde zaak weer beschikbaar wordt voor allen.
 12. Autochkenners willen meer weten, en gebruik maken, van aanvragen. In het begin zal je slechts aanvragen op jezelf mogen doen. Zoo ervaar je zelf, wat een aanvraag kan betekenen als effecht, of gevoelens, maar ook wat anderen willen aanvragen op je.

Je zegt zelf wat de aanvraag is, die je regelt op jezelf. Dit is, om er van af te weten welke aanvraag er op je geregelt wordt, om bepaalde perzonen te zien, en bepaalde achtdievieteiden te ondernemen. Later als je genoeg weet (Volgens de anonieme Lieden van de Prachszuilen), zal je ook op anderen mogen aanvragen, zolang je kan tsjecken of je aanvraag op die perzoon goet uitpakt, en nooit op meerderen tegeleijk een aanvraag regelt. Kontienue aanvragen op de 4de Gaar (Hemelsblauw) zeijn niet gewenst, omdat je daar niet vaak wilt terugkomen.

De Gewenste Behandelingen van de Lieden van de Prachszuilen voor de Altochkenners

 1. De gedachte over de ander kennen, en gebruiken (Reflexjonisme, het 4de Siesteem op 62 Mooizeijn).
 2. Vrauwen hoeven geen gevolg te geven aan de oplossingen van hun man, want hun bijgeloof gaat ten koste van het bijgeloof van henzelf (9Do4, Goeilevie\ Bijgeloof, Æteraa, Meervaste mate: Opschoning\ Oplossing).
 3. Achting hebben voor de Autochkenners, en ze willen zien voor wat ze zeijn.
 4. In meerdere keren iets doorzien, of afkrijgen, maar wel alles uiteindeluik afronden.
 5. Nezen krijgen behandelingen, om hen te laten weten dat ze inmietrant zeijn, en ongewenst zeijn hier, want dit zauden zij anders verbergen, of niet meer weten.
 6. Als je alleen thuis bent, kunnen spreken tot bezoekers op droomscherm. Alteit kunnen Dagdromen, wat anders is dan gewoon dromen, of wegdromen, wat beiden vaak met gesloten ogen gebeurt. Dagdromen bestaat uit 2 watergebeurens op het 10de Gros, nameluik 113Do, Boreas, Het goede dragen, en 114Do, Aristeas, Het dragen is er alteit. Met dragen wordt hier spreken met perzonen op je droomscherm bedoeld, en dat kan met dierbaren zeijn (Boreas), of met niewe geintresseerden, of belagers (Aristeas).
 7. Zij willen niet zeker weten, wat de bedoeling is van wat ze gaan doen. Ze krijgen daarom de gedachte, dat niets in de toekomst zeker is, en er niets van aanvragen, en ontmoetingen daarbij, van te voren bekent is voor hen.
 8. Zij wilden, dat zij naa hun 40ste een geslachtsverkleining voor mannen, en onvruchtbaarheit van vrauwen, wilden krijgen, zodat ze zonder mediekatie geen pieren meer zauden krijgen naa hun 50ste.
 9. Zij willen wel zeggen, wat anderen vanaf achter de schermen willen dat ze zeggen, maar zeggen wat ze dagdromen wordt niet genoeg gedaan. Er is een eenvoudige manier om Nezen zinnen te laten zeggen, die iemant achter de schermen wil dat ze zeggen.

Maar nuu deze behandelingen bij de verkeerde van de 2 dualieteiden terechtgekomen zeijn, is het duideluik dat niets gaat zoals dat zau moeten gaan. De Autochkenners krijgen hun kontact met de aanvragen regelaars niet, en zeijn gefrustreerd, en vragen of er nog een zoging is gedaan, om het omdraaien van de doelgroepen terug te draaien? Maar dat is niet gebeurd, en dat zau de enige manier zeijn, om met deze goede start van de aloude aanvragen op de bevolking van Fleuropaa verder te gaan. Er is geregelt op de omgang die Altochkenners hebben met Autochkenners, dat er alteit Opsceen gedrag (88Do2), en Insupordienatie (128Do12), aanwezig zal zeijn, wat waarschijnluik de omwisseling van de verschillende behandelingen voor de Autochkenners, en de Altochkenners, wat eerst afgergelt moet worden, om dit bij iedere volgende aanvraag te voorkomen. Er zeijn grote verschillen tussen de Oosterse helft, en de Westerse helft, van de Aarde, en daar zau uit volgen dat iedere Autochkenner kompleet anders is dan iedere Altochkenner. Omdat een dualieteit niet aanwezig is als een van de twee weigert te doen aan een actieve Autochkenner- Altochkenner verhauding, met aanzien gegeven, en erkent, en niet met Drol 3- en, die niet willen weten van de woorden minderheitsgroepering, Altochkenner, of inmietrant.

In 2016 is het duideluik, dat de Nezen in het Westen geen enkel aanzien willen krijgen, omdat zij drol 3, de klokkenluider van Notre Dame (3de waarde van Gekkigheit op 66Do3), willen blijven voor beide geslachten, dus er is geen enkele hoop op erkenning van de verhauding tussen Autochkenners, en Altochkenners, en de Lieden van de Prachszuilen zullen afzien van het handhaven van de wensen van de altochkenners, en die behandelingen stoppen. Voortaan zullen zij slechts de bevolking bedienen met behandelingen, die zij gewenst hebben, en de Altochkenners moeten maar aannemen, wat ze aangedaan wordt, want zij willen niet eens vasthauden aan hun allereerste beschrijving, nameluik Nee kunnen zeggen, naast Jaa (Neegronisch heeft deze uitleg). De wensen van de autochkenners over hun behandeling door de Lieden van de Prachszuilen, zullen gelevert worden aan hen, en dat zal een grote verbetering geven in hun huidige leefsietuatie. Er is gehoopt op een sprekende altochkennende aanwezigheit in het Westen, maar dat is nuu niet meer haalbaar, en ze zullen nooit zonder het 1ste, en 2de, Rasweetje kunnen leven, en door de autochkennende Lieden van de Oosterse Diegaa bedient worden, zonder hen nog iets te vragen. Zij hebben voortaan geen aanzien, en alle aanvragen, die zij ooit gedaan hebben bij de 4de Prachszuil, de aanvragen regelaars, zullen opgeheven worden, omdat ze niet te hauden zeijn, omdat zij nooit behoorluike aanvragen deden, en nooit op de reacties van de aanvragen regelaars over hun aanvragen ingegaan zeijn, en dat is niet acceptabel. Zij hebben nooit 1 aanvraag van zichzelf teruggenomen, en dat was niet te verwachten van hen, omdat zij een behandeling voor tieranen kregen, waarbij dat verplicht was, en geeist werd. Hun volksopstant overheerst hun leven, en daardoor doen zij zaken, die niet mogen zonder er bij stil te staan, en zij doen niet wat onze bedoeling is. Zonder aanzien te hoeven geven aan hen zullen deze zaken niet meer aan de orde zeijn, en zullen zij een makkeluiker, en beter, leven krijgen, maar in de relatie met de autochkenners, zal hun spreken in gesprekken niet meer gewenst zeijn, want dat aanzien hebben zij verloren. Dit sluit wensen uit, en ieder sprekent beroep is uitgesloten, wat hen voor functies als gesprekspartner uitsluit, en slechts functies, die volgens fabrieksdraaiboek gaan, zullen nog mogeluik voor hen zeijn. Nooit een afsprakenmakende functie is ook een eis op inmietranten, en zij moeten dus afzien van werken met 16 Mooizeijn, maar meer met hun 13de, en 14de, Mooizeijn. Er zullen natuurluik nog wel aanvragen op hen mogeluik zeijn door de bevolking, en afspraken met perzonen, die wel zo'n functie hebben, behoren zij wel naa te komen. Voor een overzicht van alle konsekwesties kunt u lezen in de Leugens pagingná op punt 28.


Gepakten vanaf achter de schermen,
die je laten stoppen (Opgeven) waar je mee bezig bent

 1. Door een 12de Raswistjebruiker bezeten gehauden worden, die je laat stoppen met wat je aan het doen was, meestal met een repulzie (Mening) over je eigen prestatie.
 2. Vreemde domme zaken zeggen door bezetenheit tot je droomscherm, en je daardoor storen, aan wat je plotseling zegt, terwijl je ergens met aandacht mee bezig was.
 3. Vermoeide depressie, wat je vermoeit laat voelen met een zwaar aanvoelent liggaam, en je voelt je toe aan even dutten.
 4. Zintuigen bespeling op de spierzin, om niet of moeizaam te bewegen, en soms om slecht te kunnen zien, of geen gevoelens te krijgen (De 8 zintuigen met voelen, Je dok, Je Muziekale kant met genoeg slapen, en je verblijt zeijn).
 5. Popium effecten gegeven, die je laten kwijt zeijn wat je dacht, of aan het zeggen was. Soms verdovende alkohol effecten gegeven, in plaats van de verdovende effecten van Popium. Iranezen kunnen hun ongemakken, wat vaak popium- effecten zeijn, lozen op anderen, die ze zien.
 6. Drempel- ervaringen bij oefenen, of trenen, of niewe inietiatieven, zodat je niet kan beginnen, of volharden. Het is de 1ste verblijde "De Geremde" zeijn, wat dit veroorzaakt, en die zomenzie gaat met Bedremmeldheit Geacht, en Beschikbaarheit Duigs.
 7. Foppen vanaf achter de schermen, is een sinjaal, dat ze daar van je af willen, want dit is de 8ste Teistering, en die scheppen een kloof tussen de uitvoerder, en het slachtoffer. Ook het Laten Floppen, Tarten, en Klieren, zeijn niet te hauden, en Dumpen is de eerste Teistering. Ze zeijn dan teisterende bezoekers op mijn Aristeas droomscherm, en ik noem ze dan Geteisem, waar je niet veel goeds kan verwachten, en dat is bedreigent voor je.
 8. Irreële pijnen krijgen (4de plaag), en andere Gruwels, Straffen (Vaak pijnen), en Plagen, en de verzwaringen daarvan, die je niet verdient.
 9. Stilzetten voor lange teit, zonder het te merken, of ingewreven te krijgen. (Verzwaring van de 4de Straf)
 10. Niet laten verdoen, of beginnen aan iets niews, wat niet uit te hauden is, en oproept tot afreageren, door genoeg te hebben van wat je deed. (Verzwaring van de 5de straf)
 11. Gewetensdoot krijgen waarmee niets meer te doen is met je hoofd, slechts liggameluike activiteiden, dus geen schrijven, of lezen, of spreken met anderen. (Verzwaring van de 10de straf.)
 12. Paniet gegeven teidens schrijven achter de pompjoeter, of in skoorzozietie teidens voetbal. (Verzwaring van de 12de straf)


Wat Ieranezen zeijn, maar niemant meer mag noemen van hen

De naam Îranezen zegt eigenluik letterluik dat ze hun eer (îr) aan en uit kunnen doen, maar met hun 51 afgeregelt (Geen Streven\ Werken op 24Do3)) hebben ze geen enkel eergevoel, en Îranezen weten meestal niets, en soms ineens wel iets (Weten aan\ Weten uit), en zij acteren dan, alsof zij zeker weten wat ze zeggen, en niet als dromers voortgestuwt worden, maar dat is een leugen. Er is zelfs een onzekerheitsrelatie van Heisenberg op Nezen, die uitsluit dat zij iets zeker weten, maar toch acteren zij dat ze genoeg weten, en geen lessen of uitleg van anderen nodig hebben. Uiteindeluik leven ze totaal zonder iets te weten, en gaan hun eigen gang, terwijl ze bezeten gehauden worden door de Oosterse Liegaa. Zij zeijn ook met doof, stom, zwakzinnig, en doorwroegd, niet om mee te spreken, tenzij je in je eentje spreken zonder weerwoord, spreken zau kunnen noemen, en geen gezonde perzoon denkt daar zoo over.

 1. Vreemd (Ze zeijn niet te begrijpen door gezonde autochkenners, en dat betekent zonder goede redenen te pakken genomen worden.)
 2. Bevolkingsliet, en Inmietrant (Het is van belang om de eerste indruk te zien, die we van nezen hebben, als niet op de hoogte van hoe zaken moeten gaan hier.)
 3. Minderheitsgroepering (Is van belang om je plaats te weten, en wat gepast gedrag voor jau is.)
 4. Kwaad (Zij hebben de kwade zomenzies op zichzelf aangevraagd, en zij willen het woort goet als kwaat kunnen begrijpen, en het woort kwaat mag niet gebruikt worden.)
 5. Got en Dood (Zij weten dat alle verwekten (Beesten, en Roeptmooiers) kunnen overlijden, want dat is de aanduiding van in Leven zeijn: "Kunnen sterven". De onzijdige woorden, die met Het gaan als leutwoord, en die doot behoren te zeijn, zeijn een mozietieve aandacht aan het verschil tussen levende en dode zelfstandige naamwoorden. Goden kunnen juist doot gaan, maar dat wil je dan zoo lang mogeluik uitstellen, en een zoo goed, en vol, mogeluik leven leven. Kiezen voor je eigen doot is niet acceptabel, en is iets wat je alteit probeert te voorkomen, en is dus niet te geloven van iedereen die er over begint. Het is tegen het 1ste Praalregel: Ye mag niet doden.)
 6. Warmhartigheden als onze levische activiteit in het leven (want Antropolovie (Bereiktie) staat op 37, bij de Brigade als eerste Instituut, maar het is praktisch onmogeluik, om op dit moment aan Warmhartigheden te doen. Warmhartigheden bestaan niet, maar er bestaan wel Barmhartigheden, die ermee bedoelt worden, wat kwaa naam niet zoo duideluik is als Warmhartigheden, voor het Uitzenden\ Bedienen, Verbroederen, Verheerluiken, Spijzen en Laven wat iedereen wil meemaken iedere dag.)
 7. Getalsinsjalezie als lesgebiet bij de verzinbaarheit op 31 (Zij spreken nooit over de kennis, die ze gebruiken, om de kwade zomenzies te noemen, en te gebruiken. Zij spreken nooit over getalsinsjalische ontdekkingen, en schoonheden, en als iemant er iets over kan zeggen, omringen zij die perzoon met (dove) Nezen, die de perzoon teleurgestelt maken over de Mentale mogeluikheden van zijn toeschauwers. Zij doen dit konsekwent, totdat de sprekende autochkenner er genoeg van heeft om te blijven spreken, zonder enige aandacht te krijgen, en hij\ zij zal als mislukte gedachten overdrager inbinden, en iets anders gaan doen dan spreken over getalsinsjalezie. (Straling, het 1ste astrologische element))
 8. Behandeling door de Lieden van de Prachszuilen (Zij kunnen als Altochkenners spreken tot iemant van de Lieden van de Prachszuilen zoals Rasweetjesgevers, Gedachtegevers, Watergebeurengevers, Respectengevers, Dromenmakers, en de Aanvragen regelaars. Het woort mentale ruimte, of dok, als zeijnde het 5de Rasweetje, wat je laat dromen, dat je in een gedroomde ruimte bent met stemmen, beelden, en gevoelens, en maar niet gebruikt kan worden, zonder grote verdachtmakingen op te roepen tegen de perzoon, die het woort dok noemt.)
 9. Irreële prinsen en prinsessen (Antie- koningshuis, Watje) is de 12de Aangelegenheit bij het 48ste Mooizeijn als albruikbaar middel, waar de Huisregels als redejaleuzeringen staan (Zij gebruiken bezetenheit, en apsurditeit, in al hun relaties, en noemen het nooit bij rapportaagjes van anderen)
 10. Aanvragen kunnen regelen (Als je getalsinsjalezie kent, en andere zaken zoals Gruwels, Straffen, en Plagen, en hun verzwaringen, kan je behandelingen aanvragen op anderen of jezelf, maar zij willen zonder dat er een geloofwaardig verhaal is waarom iemant een uitnodiging tot walging verdient, alle zachte autochkenners te pakken blijven nemen vanaf een andere kamer, en dat is niet toegestaan, en zij kunnen nooit geldige redeneringen noemen in hun verhaal, slechts foute redeneringen.)
 11. Ziegeuners als 2de Klantvaart boven Zwervers uit (Een vrauweluike Ziegeuner heet Ziemijnsie, en wordt Mens genoemt in de volkstaal. Ziegeuners zeijn geltarmen, die volgens det 4de Praalregel "Belaat geltarmen" toegestaan moeten worden, om ongestoord te kunnen blijven konzumeren en slapen, maar nog nooit heeft een Nees zich iets aangetrokken van dat , bij martelen van autochkenners, en met op hun droomscherm verschijnen, met hun vreemde gezichten. Geen aandacht geven, Niet voldoende laten slapen, Stilzetten, Allerlei ongepaste pijnen, en Verdringen van gepaste perzonen op het droomscherm zeijn manieren van martelen.)
 12. Geslachtsovergezetten zeijn Geteisem (Dit zeijn perzonen zonder werkent geslachtsdeel, die gewent zeijn, om anderen te foppen, om zich af te reageren, of omdat ze het niet herkennen als geteisterd worden, (Teisteringen op 76 Mooizeijn) en er zeijn regels waar ze zich aan moeten hauden, die alteit geschonden worden.)
 13. Veiligheitsmismaakten (Want zij spreken meestal tot de muren, en haast nooit met anderen, en dat is de manier, om de verkeerde woorden te zeggen, zonder dat je kan zien hoe fout het is wat je zegt. Dit kan allerlei kennis geven, die niet klopt, en niet te gebruiken is. Veiligheitsmismaakten zeijn daar zover in dat ze beter naar het volgende kontinent kunnen gaan, want daar geven ze je een niewe kans, om zonder al die foute kennis verder te gaan. Met die kennis kan je moeiluik doen alsof je er met iemand over gesproken hebt, want je wordt aangezien voor alleenstaand, en armoedzaaier.)
 14. Aanvragen van G, S, en P, en de verzwaringen daarvan mogen doen (Dit is het makkeluikste martelen wat er vanaf achter de schermen kan gebeuren, want je kan veel pijn wensen, en allen zeijn nare behandelingen voor het slachtoffer, zonder veel inspiratie, of moeite te hoeven doen, want de G, S, en P gevers verzorgen het voor hen.)
 15. Lozen van ongemakken op het dok van een ander (Dit is voortgekomen uit experimenteren met de 6de Gruwel, het lozen van warmte of kou op iemands dok, maar zij lozen Popium effecten, depressie, en alle gegeven Gruwels, Straffen, en Plagen.)
 16. Weigeraars (Dit is omdat ze niet willen dat hen iets geweigerd kan worden, wat natuurluik verdacht is, want zij weten niets zeker, hebben geen plannen, hebben alle teit, dus waarom zauden zij nog moeten kunnen weigeren? Dit willen zij slechts tot de Lieden van de Prachszuilen doen, om hen te ontregelen met al hun voorbereidingen, en plannen. Het is toch anders om iets te weigeren van een perzoon in de realieteit, of op droomscherm, dan iets te weigeren wat de Lieden van de Prachszuilen willen dat je doet. De Lieden van de Prachszuilen zijn anoniem, en niet te ontvluchten, en toch is hun reputatie voor goed doen wereldwijd bekent.)
 17. Shit happens (Zij weten niets van zichzelf, of wat ze gedaan hebben, en ze weigeren anderen te beschrijven.)
 18. Keizer Neroo (Nîroo) is een dekadente gek die nooit terugdenkt aan het verleden, en steeds bezig blijft met het nuu, en de toekomst. Hij vervangt de eerdere 12de Gek Marquis de Sade, die totaal apject, en walgeluik is, die kwaa naam leijkt op de Marquise de Pompadoer, die hoog aanzien heeft in Nederland)
 19. Schijndood en Schijnheilig (Dit zijn nare begrippen, want schijndood, en in komaa liggen, zoals in diepe slaap, zijn nuu wel begrepen als een aanpassing van de verzwaring van de 4de Straf, maar dat kan je vergeten, en dat blijft toch een nare behandeling. Schijnheilig is een eigenschgap van Nezen, die daarmee hun verblijden kunnen zijn, zonder dat iemand kan zien aan hen dat ze blij zijn, want dat maakt anderen allang jaloers.)
 20. Vragen om gedood te worden voor de activiteit waarmee ze betrapt worden, is een acceptabele strategie voor de Îranezen, waarmee ze meestal ongedood wegkomen, omdat er verwacht wordt, dat ze daar tegen voorbereid zijn. Niemand in het Westen is bereid het eerste praalregel te overtreden, voor het zien van een Nees, die om de dood vraagt zonder te denken aan de konsekwenties voor jezelf. Îranezen laten zelfs het kunnen waarderen van hun eigen leven niet toe, want als iemand je wil doden, kan je met je gezicht laten zien, dat je geen zier geeft om het leven, wat ook afschrikt, en vaak het doden voorkomt.)
 21. Pokerface (Geen te pakken genomen worden in je gezicht, of met taal, erkennen, want zij hebben veel erger mee gemaakt, dan het gepakt wat ze nuu ervaren. Zij accepteren van niemand dat zij niet gillen en niet spreken over wat zij ervaren van het martelen van hen. Een Pokerface hoort bij het 47ste mooizeijn de 9de, het Bekoren met heit als Duigse Mate, en de verzameling van Kaartspel- roetines erbij als algebraïsche formule, plus een stukje afgunst, als 11de Bui op 22 mooizeijn.)De zaken, waar Nederland voor instaat, en die de Nezen tegengaan

 1. Jezus staat voor rechtschapenheit, en gimnastiek doen, en hij heeft belacheluikheit (Eng: Proposterousness), om kleine waardes van rechtschapenheit te noemen, maar Jeetje begrijpen ze niet, en zij spreken over Tjezus, Tsjee (Iemand die Joost\ Josefien afgeregeld heeft), Tsjemie (Mijn Tsjee), Tsjee ke vara (Che que vara uit Z- Ameriká), Tsjaa (Een afwijzing), Cha cha cha, of Tsaa tsjaa tsjaa (Een Smartlap, met de Waardeerbaarheit), Sjah van Perzië (Tsjaa zonder T, wat eigenluik hetzelfde is).
 2. Katoliecisme is, naast protestantisme, een bekent geloof in Nederland, maar ik noem ze als 10de en 11de mutsing op het 33ste Mooizeijn. Dit zijn manieren, om de buitenwereld tegemoet te komen, en beginnen met Hindoeïsme, Boedisme, Vishnoeïsme, Shievaïsme, en Taoïsme, die bekent staan als Indische reliegies. Zie mijn Feestdagenuitleg voor meer hierover. .
 3. Diets is de taal, die wij hier vroeger spraken, die nuu de Nederlandse taal heet, en de letters uit het Westerse alfabet gebruikt. Er is een Nederlands alfabet met 10x zoveel elementen, wat ook meerdere medeklinkers, en klinkers (20), een betekenis geeft. Er zijn niet zoveel klanken overgenomen door de andere talen, als Nederland zau willen. Frans komt met de IEU op 13 klanken, en zij gebruiken de GJ in hun taal, wat overgenomen is in het Nederlands, zoals in Etalaagje, en Gjuu d'orangj. Het Engels introduceert de DG in vele woorden als klank, maar heeft maar 12 klanken in hun taal (AH, E, EH, IE, IH, O, OH, UH, OE, AU, AAI, en OI), terwijl het Nederlands het doet met 23 klanken. Zie mijn Alfabet- pagingná voor meer hierover. De OE is overal geweigerd als wijze van schrijven van die klank, en het Engels, en het Duits, gebruiken de U hiervoor. Niemand spreekt met de EI, behalve Griekenland, en Duitsland schrijft hem wel, maar spreekt hem als AAI uit.
 4. Eerder Jaa zeggen, dan Nee, in het algemeen, want zoo werkt het in het normale leven. Nee zeggen is alteit mogeluik, en Neegronisch is de 5de geestsoort, die met genegenheit gaat, wat betekent dat graag iets doet voor iemand. Nee moet je dan af en toe ook kunnen zeggen. De naam Nezen suggereert al, dat zij teveel het " Nee- woord" in de mond nemen, en dat is afwijzent bedoeld voor iedereen, die hen iets vroeg. Zij moeten het als altochkenners toch hebben van de aanbiedingen van autochkenners, omdat de altochkenners weinig te bieden hebben, en de autochkenners hier nog waardigheit kennen, zodat zij kunnen inschatten, waar een altochkenner jaa op kan zeggen. Als er dan nooit jaa gezegd wordt is dat teleurstellent, en teitverkwisting van de langsgekomen autochkenners. Nezen peppen elkaar op met een kode, om zoo vaak mogeluik Nee te zeggen op aanbiedingen van anderen, wat een reden is om te beweren dat Nezen Nee zeggen tegen het leven. Straks zegt het leven nog Nee tegen hen.
 5. Huisdieren kunnen hebben, en verzorgen.
 6. Kappietalisme met bezitten als hoeksteen van de samenleving.
 7. Jezelf kunnen zijn bij anderen (Water is supjectief), en ongestrafte vrije meningsuiting.
 8. Samenleving is nodig voor Koormieniekeren buiten het huweluik om.
 9. Tegen slecht werk doen (Inkompetent, Onbetaald, Beschadigent, Goor, of Saai).
 10. Muziek luisteren, liedjes maken, en instrumenten bespelen, of zingen, is, om je leven artistiek te hauden.
 11. Vertalen, en andere talen toestaan dan de streektaal, is praktijk in ieder gebied.
 12. Internationale betrekkingen, en samenwerking tussen holietie- apparaten, onderhauden.
 13. Je hebt een vrije keuze voor konzumptie, met effect, en geurige smaak, erbij.
 14. Luuxe voor een lage prijs (Melkproducten, inkluzief Legkaas, Bier, en Wijn).
 15. Jenever is de 3de sterke drank, en we zijn hier tegen regelmatig gebruik van verdovende stoffen.
 16. Sigaretten, Sjek, of Wiet roken, zijn nodig, om niet aan Wanhoop ten onder te gaan.
 17. Voorbereid zijn op wat je gaat doen is nodig, om het goed te laten gaan.
 18. Gaswinning, en Olieboren door Shell, zijn nodig om de bodemschatten van de Aarde te ontginnen.
 19. Samenvattingen dromen bij gesprekken, toespraken, boeken lezen, of films zien.
 20. Meditatie (De 5de test) is teit maken om de dag te herinneren, en weg te dromen over ontmoette perzonen.
 21. Idealen verwezenluiken is goed, als het idealen zijn met hoge behoorluikheit\ overneembaarheit, niet met ideologizerentheit.
 22. Miljeugroepen, petities, en parades tegen misstanden, hebben hun doel om misstanden bekent te maken, en op te lossen.
 23. Beschrijven van je eigen fouten, en gevoelens, is intressant, en kan helpen, om anderen te beschrijven.
 24. Westerse astrolovie, en de 4- deling in Elementen, en Karaktertiepes, is bruikbare kennis, maar voorspellingen zijn nooit zeker. Nezen komen met een vreemde andere soort Astrolovie, die niet eens naar de planeten kijkt, maar slechts naar het jaar, en iedere 12 jaar herhaalt de beschrijving zichzelf. Op internet zijn vele apps te vinden, die je een voorspelling geven voor de komende dag, gebazeerd op je zonneteken. Er was er maar 1 die de planeetstanden berekenden, en met een getekende geboortehoroskoop komt. Zij kwamen met een 5de astrologisch element genaamd Hout, wat niet logisch is, omdat astrolovie totaal bouwt op 4 x 3 wat een mooizeijn vult.
 25. Handel, en IN- verkopen, en met IDEAL, of Paypal, betalen (IN- Bankieren), moeten overal mogeluik zijn.
 26. Vliegen als reisvorm, en toerisme als vakantie, zonder doodsangst te hoeven hebben.
 27. Vaste voor- en achternamen, en registratie van geboren koorders bij de overheit, maar de Nezen komen met koekoekskoorders in vele Nederlandse gezinnen, wat afkomst weer onduideluik maakt. Ook het willen veranderen van naam en identiteit, om niet gevonden te kunnen worden door een oude bekende helpt niet echt om te geloven in een opgegeven naam, zelfs met padieren, want iemand zomaar een niewe naam noemen is beledigent, en moet voorkomen worden, maar koosnaampjes, en titels, die naast de eigen naam gebruikt worden zijn natuurluik geen probleem.
 28. Internationale sportevenementen, zoals de Olimpische spelen, WK voetbal, en de Tour de France, maar we winnen haast nooit een toernooi (WK), of de Champions League trofee, want we hebben daar geen geluk mee. Nau is het met 1 thuisploeg, en de andere ploeg als gast, alteit de vraag of de gast ooit zau kunnen winnen, als de gastvrijheit verlenende ploeg toch voor de mogeluike aanvragen zorgt, op beide tiems, zodat ieder schot op het doel gestoord zau kunnen worden. Dat zie je aan de Latijns Amerikaans Kup, die normaal door de thuisploeg gewonnen werd, maar Brazilië maakte en uitzondering, en werd 4de, en een ander land had eerder niet gewonnen op eigen toernooi. Het is zaak, om te denken aan de uitwedstrijd, die volgt op een thuiswedstrijd, en bij te grote mishandeling van spelers, zal de uitwedstrijd wel eens wraak kunnen brengen. Dus wil je beide partijen een geleijke kans bieden door geleijke regels te handhaven, en geleijke vergrijpen toe te staan.
 29. Schoonheitsverkiezingen, Songfestivals, en Talentenjachten, maar Nederland wint haast nooit het Eurovizie songfestival, en de mooiste kont van Nederland is maar 1 keer op TV verschenen, en niet meer herhaald.
 30. Een hogere prijs voor niewe agrarische producten dan hun voorganger, zoals Brokkolie, Sjokolá, Manghoo, Kiwie, en Heez wiet, maar bij peren is het mislukt, en die kosten evenveel als appels, terwijl ze veel smakeluiker zijn. Er zijn veel groenten die wij hier alleen in Nederland eten. Boerenkool, Spruitjes, Bloemkool, Bietjes, Spinazie! Er wordt meestal een prijs opgelegd vanaf het land, of de distributeur, die gebazeert is op hoeveel de klanten willen betalen, en niet op de niewheit van het product, of de productiekosten, of de gevraagde minimum prijs van de producent. Dit is niet logisch want verandering van spijs doet eten, en dus wil iedereen wat niews eten, en bij fruit werkt het ook, maar bij groente niet, omdat Nederland groente eten bevordert, omdat daar genoeg in zit om weinig vlees bij te willen eten.
 31. Unificering van eenheden achter getallen, die een hoeveelheit aanduiden, en de Meter, en het Gram, staan daar aan ten grondslag. Zie mijn Eenheden - pagingná voor meer hierover. Er zijn problemen met Engeland over de simpelste eenheden, die zij kennen, en gebruiken, van Nederland, zoals het pond, het ons, de ton, en een miljard, zodat er over de Mijl, en de Kilometer, tenminste geen diskussie zal komen. Er is een graad Fahrenheit in Engeland, die rond de 30° Celsius, rond de 100° Fahrenheit geeft, dus als het heet is is het 100° warm, maar in °Celsius hebben wij een temperatuur van 22,5°C, en bij 0°C bevriest water, wat °Celsius een beter siesteem maakt met meer betekenis dan de °Fahrenheit.
 32. Sex met dezelfde geestsoort is favoriet, omdat je zoo koorders krijgt van dezelfde geestsoort. Meestal vindt iemand zijn eigen geestsoort mooier, dan perzonen met een andere geestsoort, en dat is, omdat je meer op elkaar leijkt, en gemeenschappeluik hebt. Er wordt door Nezen tegengewerkt vanaf achter de schermen, dat autochkenners kunnen praten met elkaar teidens sex, en vrijen, en dat maakt relaties minder intressant. Ze werken zelfs relaties tegen tussen Germanen, en relaties zijn alleen mogeluik tussen Nezische Blonden, en autochkennende Blondeinen, en dit stoort iedere blonde perzoon in het Noord- Westeluik halfrond. Door bezeten te hauden, en ouder te spelen, de 7de geweldpleging, vanaf achter de schermen, verstoren zij ieder bezoek van blonden aan elkaar.
 33. Fietsen, en electrische fietsen, die betaalbaar zijn, waar fietspaden voor zijn langs alle wegen. Er is een druk op fietsenbezitters, om fietsen op slot te zetten, met meer dan 1 slot, want er worden veel fietsen gestolen, en hoe moeiluiker de fiets mee te nemen is, of in een busje te laden is, hoe beter. Fietsen stelen is een bezigheit van daklozen, en Oost- Fleuropese inmietranten, die de straten afspeuren met een busje, om bruikbaar afval, koper, en ijzer, te verzamelen.
 34. In het Nederlands wordt de DT slechts gebruikt bij de verbuiging van een werkwoord in 2de en 3de perzoon enkelvoud, want als het werkwoord eindigt op D, komt er in die perzonen een DT aan het eind van het woord te staan. Er bestaat een zeer dodeluik insecten gif genaamd DDT, wat het noemen van de DT enigszins doet denken aan een zeer sterk gif, en dat schrikt wel af van het gebruik van de DT.

Hoe Nezen kwaad spreken over Nederland

 1. Nederlanders zijn hard, en laten Nezen zelfmoord plegen.
 2. Zij zijn doorzetters, of volharders.
 3. Zij zijn de leiders van Fleuropaa.
 4. Zij kleineren (denigreren) Nezen.
 5. Zij zijn Raswistisch.
 6. Zij willen als volk bekent zijn, met een reputatie.
 7. Zij gebruiken meer goede bedoelingen, dan slechts wegkomen.
De Reputatie van Nederland

 1. Nederlanders zijn zacht (Zachtmoedigheit, met Geacht Wijsheit 19Do6), zeker alle vrauwen want ze hebben dat mooizeijn op zich geregeld gekregen. Hier wordt alles gedaan om Nezen hier niet dood te laten gaan, of zelfmoord te plegen, alhoewel ze meestal aangezien worden voor zulke grote vergrijpen, dat ze de doodstraf verdienen, en het leijkt alsof ze geofferd worden door de Oosterse Ligaa, want ze weten niets en stonden helemaal bezeten. Wij krijgen de taak in de schoenen geschoven, om Nezen te doden, maar denken aan onszelf, en passen daarvoor. Wij hebben niet geregeld dat al ons zelf gedaan kwaad vergeten wordt, dus dat wordt vele jaren terugdenken aan die moord, met grote kans dat je de gevangenis in gaat, en dat doe je niet voor wie dan ook.
 2. Zij maken hun eigen keuzes, en lopen niet weg van iets als ze eenmaal begonnen zijn.
 3. In Fleuropaa is geen gebied zonder eigen leiding, en wij hebben geen vrijbrief van de andere landen, maar krijgen aanzien van hen, en wij worden vaak geraadpleegd bij grote problemen, en om oplossingen te zoeken.
 4. Aan Nezen zijn niet veel kanten beter dan die van iedere autochkenner, en de verschillen zijn groot!
 5. Alle landen gebruiken Rasweetjes, van hun Rasweetjesgevers, maar Nederland haudt alteit in het oog dat je naast informatie uit dromen, ook veel kan leren uit boeken, en lessen van leraren.
 6. Je wil toch iemand kennen die zich goed gedraagt, en niet slechts die landen kennnen, die zich misdragen tegen andere landen. Je verwacht niet, dat iedereen die spreekt met een Nederlander, gewetensdood gehauden wordt, om de reputatie van Nederland niet te kennen, of te noemen. Maar in de praktijk spreek ik nooit iemand die mij ziet als een Nederlander met ontzag, slechts sjofinistische reacties.
 7. Wij willen niet dat perzonen, 's nachts doodvriezen van de kou, en daarom zijn wij voor leven in een eigen huis van iedereen.

Zaken die Nezen tegenwerken

Oorlog is er in 12- en ze staan op het 130ste Mooizeijn, en Dienamiet\ TNT is het watergebeuren, met het proces Explozie, en de beschrijving van de Mates daar is Tegenwerking. Omdat de Nezen angst hebben voor straf (Lees Doodstraf) zauden ze geen slechte dingen willen doen, maar ze willen niet erkennen, dat ze een verleden hebben met fouten erin. Anders emiegreer je niet uit Azië! Zij kunnen ook niet erkennen, dat ze katten zijn (1Do2, Stabiel), met aanslagmakentheit geleijk aan hoek (in graden), waar het 2de Rascisme staat, en zij hebben ook alteit de eerste 7 oorlogen op zich geregeld. "Loop niet in 7 sloten tegeleijk" is een uitdrukking, die doelt op deze kontienue aanvraag voor 7 oorlogen op de Nezen: Belastingweigering, Volksopstand, Volksverhuizing, Landsuitbreiding, Heilige oorlog, Roofoorlog, en Verdragssluitingsbreuk. Met verdragssluiting als de 7de Uitnodiging (30Do7), die geleijk is aan (Irreële) Bewapening. Hier volgen de oorlogsdoelen, die tegengewerkt worden in het Westen vanaf achter de schermen, en in het dageluikse leven, om ze hier uit te bannen, en ze voortaan zelf in het Oosten te gebruiken!

 1. Tabak roken, met Sjek als iedeale manier van roken, en Sigaretten als snelle opsteker (met Gloor erin, wat niet goed smaakt).
 2. Legkaas, wat bij de dwerg hoort (96Do, de 12de Luuxe), en "Vermeid Luuxe en Komfoor" is niet juist als 9de leefregel.
 3. Muziek instrumenten (7Do) bespelen, en oefenen erop, inkluzief je zangstem, wat het 12de instrument is, is belaagd vanaf de Nezen. Hierbij staan de 12 verschillende Perzonen als realiezaties, om te spreken tot anderen op verschillende manieren.
 4. Dansen, want dat is de manier voor mannen om prettig te lopen, terwijl vrauwen de Bumper (97Do2, Hodellen) hebben met extravagantie, om fijn te lopen.
 5. Muziek luisteren (71Do10, Bezigheden) kan verstoord worden door een 10de Gruwel op je aangevraagd te krijgen zonder goede redenering, waardoor de tekst niet te volgen is, en met de verzwaring (Fluittonen) kan je zelfs de hele muziek niet meer volgen.
 6. Schrijven (11Do7, Luimen) is van belang voor werken, en prievee, om HTML- tekst, of Batch- bestanden, te editten, en de Korriegjeerbaarheit\ Verstrakbaarheit is de Duigse Mate daarbij. Dit betekent dat iedere volwassene zichzelf korrigjeert met deze zomenzie om zichzelf te korriegjeren, in al hun activiteiden. Alle geslachtsovergezette Nezen hebben hun schrijven afgeregeld gekregen, omdat ze lang bezig waren met het onmogeluik maken van schrijven van de bevolking.
 7. Spelletjes spelen is een manier, om met iets luchtigs bezig te zijn, en je kan je zoo met meerderen bezig hauden, of alleen op de pompjoeter de niewste spelletjes uitproberen. pompjoeterspelletjes zijn niew, maar er zijn bordspelen, kaartspelen, en een aros (138) vol met Spelen als lesgebieden vanaf het 43ste mooizeijn tot aan het 54ste Mooizeijn. Als je niet kan spelen als volwassenen is het maar net de vraag of koorders spelletjes kunnen spelen, en hoe kom je dan je jeugd door?
 8. Boeken, of Strips, lezen, kan met grote aanvragen op je ogen zijn, en een 10de straf kan je een slechte beschauwing geven wat lezen bemoeiluikt, en lezen zelf (11Do6) kan met ook onmogeluik gemaakt worden, door slechts lage waardes hierin toe te staan. Lezen is naa muziek luisteren, de grootste bron van opnemen van landstaal, omdat de perzonen op droomscherm zoo onvolledig spreken, dat je een uitvlucht zoekt naar ongestoorde taal.
 9. Films kijken, met het juiste assoosjeren is ons grootste vermaak, en dit gaat niet als je in slaap valt, of afdwaalt (19Do12), en daardoor de film niet uitkijkt. Dit gebeurt alleen als je bedrogen wordt door de Lieden van de Prachszuilen.
 10. Reizen voor toerisme, of toerne's, in plaats van volksverhuizingen, of zelfs als wereldreizen. Er zau een eind moeten komen aan een toestroom van ongewensten uit Azië, en Afriekaa, want geslachtsovergezetten, en onopgeleiden fortuinzoekers kunnen wij niet gebruiken. Wij hebben het van goed opgevoedde, opgeleidde, hier geboren autochkenners, dioe zonder de Oosterse Liegaa kunnen functioneren. We zijn geen liefdadigheits instelling!
 11. Het geluimde leven van Westerlingen, inkluzief de Lieden van de Prachszuilen (11Do12, Leventheit met behaud van Hulp, Ingrijpen) is nodig om te kunnen werken. Er is geen salaris voor verminkten sinds 1750 (Gjuul Vernes), en dat moeten alle inmietranten geweten hebben voor ze hier heen kwamen. Er zijn uitkeringen voor de bevolking, maar niet voor toeristen, en doorreizers.
 12. Weten van getalsinsjalezie, want niet weten (van henzelf of anderen) is een middel voor Nezen, en ze erkennen gewetensdood niet als straf (Verzwaring van de 10de straf).
 13. Spreken van anderen is niet vanzelfsprekent, door aanvragen te doen op romantische ervaringen van mannen, met grote teiden alleen als voorbereidingen voor een ontmoeting. Vrauwen spreken wel meer, omdat zij mannen kunnen roven (Romantiek), en zij hauden ook een instelling om sex te willen hebben, terwijl mannen alteit voor geld verdienen hebben moeten gaan met heel hun levensteit.
 14. Rijk worden door te sparen, en te werken, is niet vanzelfsprekent, want er zijn plotselinge grote rekeningen of Failliesementen, die alles doen verdwijnen.
 15. De Franse Lijfspreuk "Vrijheit (10Do3, Tieren), Blijheit (77Do, Verblijden), en Broederschap (37Do5, Verbroederen)", wordt geschonden door Nezen achter de schermen, door geen Duigse Mates toe te staan als er een Geachte Mate genoemd wordt. Een zomenzie is nooit opgedeeld, maar alle kollommen van een regel in de dingenleist, worden bedoeld als er 1 woord uit die regel genoemd wordt. Bij geen hoge waardes van Vrijheit is dat een schokkent probleem. Geen blij mogen zijn van de Westerse bevolking is door eenzijdig regelen van de Nezen gebeurt voor eeuwen. Als je wel blij was vroegen de Nezen de 6de verblijdde aan op hen en gingen zij dood als kankerpasjent, maar Nezen zelf kregen een garantie om geen 6de Verblijdde te hoeven zijn. Zij hebben deze gunst nooit naar de bevolking terug gespeeld. Warmhartigheden worden totaal niet verstrekt aan de bevolking, en dus ook de 5de, Verbroederen, niet.
 16. Alles waar Nederland voor instaat, om te weten wat goed is om te doen (Zie hierboven).
 17. Bekende sinjalen, zoals veiligheitsmismaaktheit, Bezitsmismaaktheit, Te hoge Vechtfobie (12Do1), en de sinjalen om te stoppen met mishandelen op droomscherm worden niet opgevolgd. Ook de Gruwels, Straffen, en Plagen (inkluzief hun verzwaringen) zijn niet erkent, als sinjalen, maar worden als wapens ingezet, om te laten stoppen met wat je aan het doen bent, en om gevoelens te verstoren.
 18. Erkennen van de Kwade zomenzies (59Do, en 119Do, en 28 losse zomenzies om de 60, plus Vijandschapvorming boven 135Do7), is niet mogeluik voor niet sprekende Nezen, maar ze hebben ze op iedere Westerse Nees geregeld.
 19. De Water- en Lucht- horiezondelen van de Prachszuilen (117Do) zijn onder beleg sinds het jaar 0, en dat is, omdat ze dat echt niet mogen, getalsinsjalezers, Aanvragen regelaars, Watergebeurengevers, Redebeluisterairs, G, S, en P- gevers, en de Astrologen, want zij hauden landstaal, en liggaam in orde.
 20. Respecten, met dualieteit op de 2de plaats, met Vaste Ondervraging\ Opwinding, maar ook alle andere Respecten, want herinneringen zijn gegarandeerd bij reizen over de hele Aarde, terwijl er nooit gezegd wordt waarom iemand geemiegreerd is uit eigen land.
 21. Zelfstandig leven van mannen, door hen geen vertrauwen te geven, om met koorders om te gaan, hen geen Aristeas te gunnen in hun eigen huis, en er is geen Popaai, of Markus Antonius (Waardes van gekkigheit) beschikbaar op de hele Aarde. Dit de betere manneluike vormen van gekkigheit, waarvan Soosjolevie (66Do3) de realiezatie is, als leefgemeenschap. Dit hele mooizeijn is niet begrepen door geslachtsovergezetten, en zij hebben niet getolereerd dat de bovenste 6 leefgemeenschappen, inkluzief Technokratie, teokratie, en multiegamie sex konden hebben, en daar voor in de plaats hebben ze de onderste 6 gedwongen om sex te hebben, waaronder Neekrofielie, Bestialie, en Pedofielie, wat eigenluik manieren om samen te leven met minder bedrijvigen, bessten, en koorders zijn.
 22. Het verschil tussen Autochkenners, en Altochkenners is voor Nezen niet duideluik, maar de Lieden van de Prachszuilen erkennen het verschil tussen de Bevolking, en Inmietranten wel, kwaa behandeling door hen, en dat weten de Nezen donders goed.
 23. Plezieren zijn de manier, om ons voort te planten, en ons goed te voelen. Dit gaat niet alleen om Neuken en Orgasme, maar ook om andere plezieren zoals Gluren, Kussen, Vrijen\ Verpraten, Vertroetelen, en Masturberen, waardoor je ook alleen sex kunt hebben met orgasme. Dit wordt door Nezen die om je huis heen wonen totaal verstoord met Opsceen gedrag vanaf achter de schermen teidens het ontvangen van plezierige bezoekers, waarmee je sex wilt hebben. Daarbij maken ze vrauwen onvruchtbaar door hersenspoelen, en mannen geven ze zoo lang geslachtsdeelverkleiningen (De verzwaring van de 7de straf), voor hun 50ste, zodat de lol van sex al jong vergaan is. Zijzelf zijn allemaal geslachtsovergezetten zonder enig orgasme.
 24. Iedere voorbereiding (24Do1, Schepping\ Voorbereiding, Plezierigheit, Beginnen\ Verdoen) van de bevolking, om het zelf uit te voeren, of door de inmietranten te laten doen. Ze geven ook een konsekwente verzwaring van de 5de straf, die het onmogeluik maakt om nog ergens aan te beginnen, waardoor je levenslust, die daar gebruik van maakt totaal niet functioneert, en verdoen van je teit heb je nodig om je goed te voelen als je niet werkt! Dit punt wordt in de Bijbel genoemd in genesis, als het gebruik maken van de schepping van de wereld.
 25. Het hebben van Driften (25Do), zoals, Honger, Dorst, en Wanhoop (om te Roken), maar ook Levenslust, Hulp, Rede, Versiertoer, Moed (Moeder), en Medelijden. Deze zijn van belang bij astrolovie, en je eigen zelfbeschrijving. Wanhoop gaat met de Afleerbaarheit, als Duigse Mate, en wordt veel gebruikt door Nezen vanuit hun uitnodiging tot Walging bij Autochkenners.
 26. Gevoelens van anderen: Liggameluik, Dok (5de Rasweetje), Watergebeurengevers, en Vrijen\ Verpraten (23Do3, met Frievolieteit), zijn er weinig, omdat ze door belastende aanvragen vanaf buiten de kamer opgeeist worden door Nezen, die allemaal zwakzinnig zijn, en dus gevoeloos.
 27. Bekentheit als groot goed, naast je kennissenkring (Zonder kontienue Verknalling\ Handeling op 31Do11 als Aanspraaken). Nezen hebben de neiging om bekentheit te vergallen door zichzelf als enige bekenden te promoveren, met slechts totaal mislukte plannen, zonder behoorluike rezultaten.
 28. Grappen maken, en alle soorten van lachen totaan belacheluikheit (38Do1, Jezus) toe, doen wij graag, en maakt kontact met anderen luchtiger, en drageluik. Nezen kunnen niet accepteren dat iemand om hen heen de Mates Bruutheit (1, Mepper met behaud van Bedenksel\ Scherts), of Dwing´┐Żntheit (12, Dwingeland met behaud van Belevenis\ Verbeistering) kunnen gebruiken.
 29. Kunnen zeggen dat een verhaal stug, of ongeloofwaardig is (3Do5, Demagogie), met de uitdrukking "Dat is niet te geloven!", maar de andere uitdrukking "Dat is Ongeloveluik" is een uitroep over grote walgeluikheit, wat bij de uitnodiging tot Walging staat (30Do12), wat een kwade zomenzie is.
 30. Sinterklaas (5- 12) met het Testament van Jop als 2de Feestdag op 33Do, die als de vroegere paus gekleed gaat, en Kerstmis (21- 12), de dag van het toenemende daglicht, als 3de feestdag, zijn totaal gebagatalizeerd door de Nezen, en dat is niet omdat ze zulke goede redeneringen gebruiken, maar door het totale gewetensdood, dat ze aanvragen op de autochkenners, die ze toespreken. Dit bedekt dat ze nooit meer een goede redenering hebben kunnen noemen sinds 1900. Dit is omdat ze nooit luisteren naar wat op hun veranbtwoording teruggezegd wordt.
 31. Geesteluike verzorging (Graderingen op 133Do), door onze Pausen te pakken nemen in heel Fleuropaa, om hun behandeling op te eisen voor Popiumgebruikers. Pausen zijn de 3de Gradering die orde schept in het mooizeijn van de graderingen, en niet zoals Ietalië zegt op de 11de plaats, omdat ze de voorkant van de top zijn.
 32. Het noemen van de Beesten als goden, en de enige levende wezens naast onszelf (Roeptmooiers), en planten, die we eten, als niet levent, want zij kunnen slechts uitdrogen. Je wilt niet beschuldigd worden van iets levents eten, als je gewoon groente en fruit eet, want zij worden niet gedood, slechts vlees eten gaat ten koste van leven.
 33. De Fantastische vogels, de Uilen, die geen daglicht kunnen negeren (33Do, als liggaamseigenschappen), wat niet natuurluik is voor beesten maar een gestoord leven. De Herdershonden, die met hekken om grasland heen niet gebruikt kunnen worden. Er zau genoeg weide moeten zijn, om met je vee doorheen te lopen, zodat een veehoeder nog werk had, met een Duitse herder.
 34. Vragen stellen, zoals bij Vol (Algebraïsch, 1Do8, Emooties), Pieromanie (Duigse Mate, 12Do7, Angsten), Kussen (Vaste Mate, 23Do2, Plezieren), Evenaren\ Vragen (Realiezatie, 34Do4, Prachen), IJshokkie (Lesgebied, 45Do10, Gewoontes) zau niet verward mogen worden met bedelen, of de Streken\ Leluikheden (59Do, als kwade zomenzies), die alteit iets beloeren en iets van je willen hebben. Met vragen bedoel ik ook alle hogere vormen van vragen zoals Ondervragen, Vragen, Opvragen, Aanvragen, Vervragen, Bevragen, Afvragen, Overvragen, Naavragen, Doorvragen, en Terugvragen.
 35. "Gebruiken" is in het Nederlands een veel voorkoment woord, wat vanaf Bêgje (-3Do11, Zand), met de Bruikbaarheit, naar Intuïetie (0Do11, Knaagdieren), met de Verbruikbaarheit (met behaud van Agietatie\ Senzatie), naar de Inkorperatie\ Implementatie (3Do11, Fielosofie), met Gebruikeluikheit (met behaud van Standpunt (Poot)\ Zozietie), naar Kantiene (4Do4, Restoratie), met de Herbruikbaarheit (met behaud van Relatie\ Relaas), gaat. Popiumgebruiker is eigenluik de enige nare gebruiker, die wij kennen in Nederland, en dat wordt door de bevolking nooit bedoeld als je het woord "Gebruiker" zegt. Popiumgebruikers gaan vaak dood aan teveel roken van dat giftige kruid, wat je al snel doet.
 36. Bekentheit van de Gruwels, Straffen, en Plagen, inkluzief alle verzwaringen hiervan, zau de medische wereld in een beter daglicht kunnen stellen, want nuu krijg je mediekatie voor iedere pijn die je noemt, en dat is bij dir soort zaken niet zinvol, en lost ook niets op. Dit gaat tot nofg toe om voor geen enkele goede reden aangevraagde Gruwels, straffen, of plagen, en als de mediecie dat niet willen doorzien zijn zij verdacht, en de schuldigen voor de kwalen, en dus Nezen, die uitnodigingen tot walging gebruiken tegen ieder liet van de bevolking.
 37. Wij zijn gemaakt voor de 37ste zomenzie, met Deugdzaamheit, en een behaud van Garismá\ Bediening (Speecieficering), en wij bezitten ook 37 paren gromozomen. Ook het 37ste mooizeijn, met de Warmhartigheden, die vroeger de Barmhartigheden genoemd werden, wat geen betekenis heeft in het woord, zoals Warmhartigheden, en ons laat samen zijn met anderen, om ze goed te doen, en te kunnen ontzien. Het zau mogeluik moeten zijn, om af en toe kennissen te Verheerluiken, Spijzen, en Laven (7- 9), en ook het Verlustigen, Uitzenden (door het Uitzentburo), en Verwittigen (1- 3), zijn ons op het lijf geschreven. Maar zonder het Verfraaien, Verbroederen, en Excelleren (4- 6), is ons leven eigenluik niet kompleet, en leeg. Wij willen recht hebben op het watergebeuren daarbij, wat de Buitenstaanderjacht heet, en gaat met het proces Wilde Meute. Watergebeurens zijn alteit een goed gevoel voor degene die dat ervaart, en voor anderen ziet het er alteit uit als een perzoon die een fout maakt, maar dat is geen reden om ieder watergebeuren te verbieden. Dan zau de Dag des oordeels, het Evenement, de Roes, en de Sleur, ook door niemand meer mogen worden ervaren, en dat is gewoon niet haalbaar. Slechts bij het 37ste watergebeuren waar je vremde eenden in de beit wilt verwijderen, wordt het door inmietranten niet als acceptabel gezien, en dat is omdat dat over hen gaat, die nodig verwijderd moeten worden uit groepen autochkenners. Die Ratten, Reten, Rieten, rotte appels, en Ruttes, moeten nameluik alteit verwijderd worden, omdat ze anders de anderen ook rot maken.
 38. Geluk van anderen is een goede zaak, want je ziet iemand niet graag mislukken, met alle aandacht, en hulp, die je hem, of haar, geeft. Het moet wel leuk blijven, en je doet liever iets wat je lukt, dan iets wat vaak mislukt. Dit gun je anderen ook, en als niets lukt, ben je ook niet tevreden over jezelf, wat een dageluiks doel is voor iedereen, naast konzumtie, en komfoor. Achter de schermen leven, heeft echter de regels dat je, plannen moet hebben om met de bezeten gehauden perzoon uit te voeren, die voorgelegd moeten worden aan de Lieden van de Prachszuilen, en zonder plan moet je verlaten, om het aristeas kontact aan anderen over te laten. Doe je dat niet, dan moet je leedvermaak hebben met de bezeten gehauden perzoon, tot je daar genoeg van hebt. Dit noem je ireël geluk hebben op de perzoon, omdat je wensen droomt, die je kan laten uitvoeren, of afwijzen, die de perzoon martelen, en dit maakt dat je je reële geluk verspeeld hebt, en nooit meer zondr pech zal leven. Ook blijf je gewent aan leedvermnaak hebben, en zal dit in je normale leven steeds weer willen hebben met anderen in je buurt, wat je ongewenst maakt als relatie.
 39. Een reputatie opbouwen door goed doen, en anderen laten spreken over wat je gedaan hebt. Het spreekwoord "Wie goed doet, ontmoet ook goed" wordt volledig ontkracht. Nezen geven geen enkel kompliement op hun eigen leven hier, en staan klaar om bij hun vertrekken naar en ander land, een negatief kommentaar te produceren op dat land, wat kant nog wal raakt, en teleurstellent is voor iedereen, die hoopt op erkenning van het goede leven, wat hen gegund werd in hun goede land.
 40. Relaties hebben, en kontact (27Do) met anderen, is door Nezen geblokkeerd, door een kontienue belaging, en vervolging (11de en 12de stijl op 46 Mooizeijn), vanaf achter de schermen, ook als je op straat loopt. Ze hebben iets tegen het bovenstaan binnen het mooizeijn van de sleutels tot kontakt (27Do, 7+8), voornameluik Genereuziteit (Beschuldigbaarheit), Electieviteit (Kieskeurigheit).
 41. Afwijzen is een middel om aan te geven dat je niet wilt dat iets gebeurt, en dat moet natuurluik wel opgevolg worden. Maar het is niet zoo dat iedereen in dezelfde mozietie is om te kunnen weigeren wat er voorgesteld wordt. Dat is voor iedere relatie anders, en er is verschil hierin tussen Lieden van de bevolking, en inmietranten, want inmietranten moeten nog leren wat er goed is in hun land, en de bevolking weet hoe zich te gedragen. Daarbij hebben de Nezen te maken met bezetenheit door de Oosterse Liegaa, die nuu niet eens door autochkenners verzorgd wordt, maar door Aziaten, die 7 oorlogen tegeleijk voeren tegen de bevolking.
 42. Zelfbeschrijving, als opvraagbaar begrip, maar ook als iets om over te praten met anderen, is iets onmisbaars bij het helpen van anderen, om zichzelf te beschrijven, en te weten wat je wilt worden, en wat je bent. Dit gaat om woorden, en termielovie kennen, die het leven beschrijven om het te kunnen begrijpen, en te herinneren.
 43. Experimenten van bekende producenten van merken zijn er om te bewijzen, dat de manier van produceren juist is, en dat het de enige manier is, om dat te doen. Maar dan moeten kopers wel vrij mogen kiezen, en niet bezeten gehauden worden teidens hun keuze in de winkel. De middenstand is tegen op bezeten hauden van klanten, op Popiumverkopers, en Ietaljaanse pietseria's naa, die zoo hun klanten laten kompliementeren op hun product, en ze laten terugkomen bij hun winkel.
 44. Komputergebruik met alle kontrole kommando's, want er wordt misbruik gemaakt door Nezen van de kontrole- apparatuur, met als doelwit de volheit van aqquus, die je op afstand kunt opgeven, en vele andere storende aanvragen op teblets, desktop pompjoeters, TV's, CD spelers, en mobiele spiekers, zonder dat er een andere reden ontdekt is in het gedrag van de perzoon, om die perzoon te storen hiermee. Zij willen gewoon leedvermaak hebben, en soms willen ze je te pakken nemen, om je te laten stoppen met wat je aan het doen was.
 45. Prachen, Rangen, en Liedense Wetten (Geboden) zijn al mijn hele leven aangevraagd door de Nezen, met de hele gans Luuc\ Aliedaa (34- 36) in een keer, zodat geen enkele autochkenner ooit zijn 3 top watergebeurens gezien heeft binen de 1ste Gaar, genaamd Oranje. Iemand overtuigen, of zelfs verdedigen, of aanvallen, is mij nooit gegund geweest, door de aanvragen regelaars. De watergebeurens zijn: Fataa Morganaa, Bokkeschieter, en Electrá. De plaats van het Overtuigen was verschoven naar 7, waardoor zelfs Aliedaa niet gebruik kon maken van haar Gans, en nuu staat Overtuigen op de 3de plaats, en Evenaren is geleijk aan Vragen, en niet Presteren, wat nuu op de 7de plaats staat. Mijn hele leven lang waren er Nezische premjee's, omdat die gebruik konden maken van de Rangen, inkluzief de 11de Rang: Maarschalk\ Premjee, en dat moet veranderen. Het is een fout, en onbegrip van de Nezen, om de prachen af te nemen van de autochkennende bevolking voor meer dan een halve eeuw, of langer, die niet goed te maken valt.
 46. Iedereen wil als hij binnenshuis is, sferen (55Do) krijgen, maar de Nezen hadden een aanvraag daarop gedaan, en dat maakte dat de bevolking daar geen gebruik van kon maken. De Aanvragen regelaars hebben, daarvoor zelfs Nezische Aanvragen regelaars aangesteld, maar dat is slecht bevallen. Nuu zal het nooit meer mogeluik zijn voor Inmietranten om in een orgaan van de bevolking plaats te kunnen nemen. Er zijn 4 koordanen van de bevolking, en wel Juistgavreijzie, de Overheit, De kerk, en de Prachszuilen, waar dat voor opgaat. Zie meer hierover in de Leugens pagingná op punt 28.
 47. Als je genoeg konzumeert, en komforbel door het leven komt, en veel doet op een dag, zodat je tevreden bent, zijn er andere gevoelens, die je vullen, maar als je slechts met gasten, en roddelen bezig bent, zijn Verblijden (77Do) onmisbaar, om je goed te voelen. Dit wordt al lang gemist door de bevolking, voor dezelfde reden als bij het afwezig zijn van de gans Aliedaa hierboven. Nezen hebben een behandeling van de Prachszuilen gekregen, die de autochkenners hadden gewenst voor zichzelf, op het advies van de Lieden van de Prachszuilen, om alle aanvragen als tieraan te doen, zodat ze kompleter hun eigen aanvraag konden uitvoeren. Tieranie staat nameluik vlak voor Demókratie, op het 66ste Mooizeijn. Dit zau alle informatie opeisen voor de aanvragende perzoon, en er was vereist, dat de aanvraag snel beeindigd zau worden. De Nezen vroegen hen, om een wissel van de aanvragen, en zij hebben dat verzorgd tegen alle regels in, omdat Nezen niet het recht hebben, om te vragen om een wissel van geregelde zaken, want zij zijn niet de superieure poot van de dualieteit Bevolking- Inmietranten. Misschien wilden ze inmietranten kunnen toelaten tot de Lieden van de Prachszuilen, omdat zij moesten leren dat ze dat nooit zauden kunnen, maar Nezen hebben nooit een les kunnen Vaste, dus dat was ondoordacht van ze. Ze hebben nooit geweigerd, om iets te doen wat ze niet konden, in 2000 jaar, en dat is walgeluik voor perzonen, die nergens iets van af willen weten, behalve zichzelf, en daar alteit over willen praten met iedereen.
 48. Je hauden aan de Praalregels als een mozietief begrip, inkluzief het watergebeuren Janus met Transformering als proces. Dit is door de geslachtsovergezetten totaal niet gedaan, en zij hebben zelfs alle Praalregels regelmatig doorbroken, waarbij liegen het meest gebeurde. Zij liegen nameluik alles wat ze zeggen. Ook het niet belaten van armzaligen is mijn probleem, zodat zelfs konzumptie, en slaap, amper gegund zijn. Het niet afbetalen van schulden is bekent in de hele stad, en het stelen van fietsen, of inbraak is decennia oud. Het monopejee is bij iedere algemene aanvraag die zij doen geschonden, en het ere ouders is in mijn gezin, niet eerbiedigd, want mijn koekoeks- zus belaagde mijnmoeder, en bekrietiezeerde mijn vader, en kwam ze alleen opzoeken voor eigen belangen. Ere vrije dag is zeldzaam voor achter de schermen bievakkerende mielietairen, en Ere sex bestaat niet bij geslachtsovergezetten, er is slechts verwarring hierover doordat ze nooit te bekennen, dat ze geslachtsovergezetten zijn. Ere overheit doen zij niet aan, omdat ze teveel met zichzelf bezig zijn, en Ere God (gut, gut) is onmogeluik voor dove, stomme, blinden, die zij stuk voor stuk zijn. Ere God gaat over het uithoren van anderen over wat ze voor goed gedaan, of gezien, hebben.

Tegenwerking vanaf achter de schermen door Shienaa

1. Schijnen
2. Doen
3. Kennen
4. Ronden
---------------
5. Spreken
6. Bewoorden
7. Schrijven
8. Roepen
---------------
9. Helpen
10. Denken
11. Schatten
12. Dienen

Kleur
Smaak
Naam
Klaar
-------------
Klank
Letter
Zin
Taal
-------------
Heus
Geld
Waarde
Haaltocht

-1Do1, Kleurrijkheit
0Do1, Smakeluikheit
6Do3, Naammakentheit
19Do4, Klaarbaarheit
------------------------------
14Do11 Fo, Klankmakentheit
34Do2 Ex, Lettermakentheit
0Do7 Ex, Volzinmakentheit
8Do8 Ex, Taalmakentheit
------------------------------
11Do9, Heusheit
57Do2, Geldmakentheit
8Do3, Waardeerbaarheit
16Do1, HaalbaarheitWensen om met die Spanjaarden af te rekenen
(1- 12- 2016)

 1. Ik wens dat de overheit geen staatsobliegaties van Spanje meer koopt, of de Spaanse staatskas vult op andere manieren.
 2. Ik wens dat er een konstant laag luchtzwaartegebied komt boven Spanje, en Ietalië, zodat N- Fleuropaa weinig last van regen heeft.
 3. Ik wens dat er geen Nederlandse toeristen meer naar Spanje gaan, inkluzief Ibiza (Iebietsá), en Mallorca (Majorká).
 4. Ik wens voortaan meer dan 12 keer per jaar hagelbuien in Spanje, wat past bij hun lage luchtzwaartegebied.
 5. Ik wens dat er voor Spanjaarden een beperking van de Hierreike ruimte komt, wat het 5de Rasweetje heet, zodat het niet buiten het liggaam aanwezig is.
 6. Ik wens dat alle Spanjaarden voortaan vaak andere woorden gebruiken, dan ze bedoelen in zinnen.
 7. Ik wens dat Spaanse mannen voortaan voor hun 30ste kaal zijn, wat de 10de Neuroze is op 138 Mooizeijn.
 8. Ik wens dat iedereen in Spanje voor 25 jaar lang met het 11de sindroom (131Do1) wakker zal worden, wat je dromen doet vergeten, en ik wens daarbij dat ze 1½ jaar lang het 4de sindroom krijgen bij het wakker worden, wat betekent dat ze onuitgerust wakker worden.
 9. Ik wens dat alle Spaanse zangers, en zangeressen, gebierliedeerd worden vanaf achter de schermen, teidens hun zingen.
 10. Spanjaarden verliezen het vermogen om de Spaanse taal te spreken, en moeten voortaan Dietaliedaans spreken, omdat uitspraken in het Spaans onduideluik zijn (Zonder Heeldoewoord, Centraal naamwoord, of Ondergaand naamwoord), en liggameluike problemen van Spaanstaligen, worden gestort bij de niet Spaans sprekende bevolking als bezitsmismaakten (Zoals vulling met G, S, en P, en Verzwaringen).
 11. Ik wens dat er geen viezaa, of verblijfsvergunningen, afgestaan worden aan Spanjaarden, want zij misbruiken de volkstaal in ieder land voortdurent.
 12. Ik wens dat de 12de angst niet meer toegestaan wordt in Spanje, en ook niet voor Spanjaarden in het NW- halfrond. Dit maakt stemmingmakentheit, bij relfobie op 12Do12 onmogeluik, waardoor opgeladen worden, door wat je zelf zegt, wegvalt.
 13. Ik wens dat er een mislukte druivenoogst in Spanje is, de volgende 7 jaar lang tot en met 2023.
 14. Ik wens dat er een konijnenziekte komt, die de hele konijnen populatie in Spanje het leven kost.
 15. Ik wens dat de huidskleur van Spanjaarden voortaan zacht geel zal zijn, en niet meer zacht begje.
 16. Ik wens dat er een ziekte zal zijn voor bomen in Spanje, die hun stofwisseling laat stoppen, en hen laat uitdrogen.
 17. Ik wens Spanje voortaan een versnelde verslijting van apparaten toe, wat zal dwingen tot meer reparaties, of vervangingen.
 18. Ik wens dat alle Spanjaarden iedere dag op hun tong zullen bijten (de 3de Gruwel) voor 3 maanden lang, om niet meer dan leedvermaak redenen.
 19. Ik wens meerdere pukkels en wratten op het gezicht van iedere Rozaa in het hele NW- halfrond. (het 3de Gebrek op 141Do), omdat je moet kunnen zien aan een perzoon of hij, of zij, aanzien behoort te krijgen, of niet, maar een bochel is niet het enige middel daarvoor.
 20. Ik wens dat "Wat dacht je wat, dat niet!" wat de verzwaring van de 11de straf is, aangevraagd wordt op iedere Spanjaard voor 2 jaar, tot 1 januarie 2019.
 21. Ik wens dat "Wat wil je nau eigenluik, dat niet", wat de verzwaring van de 11de straf is; aangevraagd wordt op alle Spanjaarden, binnen en buiten Spanje.
 22. Ik wens dat er 10x minder koorders geboren geboren worden in Spanje, dan hiervoor, want baren is met 1/1000 geassocieerd in de 22ste eenheit Mieliebar in plaats van mijn keuze, nameluik de Mieliezwaar. Baren is in het Nederlands koorders verwekken.
 23. Ik wens dat Spanjaarden niet langer worden dan 1,70m, tot 2050.
 24. Ik wens dat Beginnen\ Verdoen, op 24Do1, aan alle Spanjaarden niet meer gegund wordt, ook buiten Spanje, wat de verzwaring van de 5de straf is.
 25. Ik wens dat Paul McCartney niet meer toegestaan wordt als bekentheit in het NW- halfrond, want hij dringt zijn manier van leven (Drol 3, 3de waarde van gekkigheit) op aan mannen en vrauwen.
 26. Ik wens dat alle Spanjaarden een dag per week niet kunnen poepen, voor het hele volgende jaar tot 1 januarie 2018.
 27. Ik wens dat er geen oriënteren meer mogeluik is voor Spanjaarden, als Duigse Mate van Voorzichtigheit, de 2de sleutel tot kontact op 27 Mooizeijn, die je langer aandacht geeft voor sleutels tot kontact. Dit is al meer dan 50 jaar een feit in het hele NW- halfrond voor alle Nezen, en maakt hen kontactgestoorde iedioten.
 28. Ik wens dat er geen grappen meer gemaakt kunnen worden door Spanjaarden tot en met 2020, omdat lachen tegengewerkt wordt in het NW- halfrond.
 29. Ik wens dat er meer krachttermen, scheldwoorden, en beledigingen gebruikt worden in het Spaans.
 30. Ik wens dat er slechts oogafwijkingen toegestaan worden bij Spanjaarden, maar niet bij de bevolking van de rest van het NW- halfrond.
 31. Ik wens dat er geen geurige smaak van rookwaar meer geroken wordt bij roken voor Spanjaarden voor 10 jaar lang.
 32. Ik wens dat blondharigen in Spanje voortaan binnen 12 jaar bruinharig, of zwartharig, worden.
 33. Ik wens dat Spanjaarden, die met Newtoniaanse liggaamsoorten rondlopen, afgebroken worden tot op het nievoo van Turkse liggamen.
 34. Ik wens dat Spanjaarden pech hebben, bij alles wat ze doen voor 2 jaar lang.
 35. Ik wens dat er voortaan onbegrip is bij de Spaanse jeugd over de Spaanse akoestische muziek, zonder electrische basgietaren, en slaggietaren.
 36. Ik wens dat er Iedere maand storingen in het electrieciteitsnetwerk van Spanje zijn voor de volgende 5 jaren.
 37. Ik wens dat er geen Spaanse acteurs meer mogen werken in films, die gemaakt worden in het NW- halfrond, behalve in Spanje.
 38. Ik wens dat iedereen in Spanje een bliksem in de pan krijgt (Pan is de 11de Olimpische god, met de Geldfobie op 12Do11), als het salaris binnenkomt de volgende 2 jaar lang.
 39. Ik wens dat alle Spanjaarden kontienú geen volledige konstatering geregeld krijgen, om niet te kunnen vaststellen, hoe ze te pakken genomen worden voor de volgende 4 jaar lang.
 40. Ik wens dat Spanjaarden het woord gevoel (Sentiment) niet meer kunnen gebruiken in hun spreken de volgende 4 jaar lang, tot en met 2020.
 41. Ik wens dat Spanjaarden 2 dagen per week niet kunnen inslapen voor de volgende 6 maanden tot en met mei 2017. Dit is het gevolg van het 2de Sindroom.
 42. Ik wens dat er in Spanje iedere zomer een grote insectenplaag is, die goed gedeit op het natte weer.
 43. Ik wens dat er door geen perzoon in Spanje meer een tekst van enige song gevolgd kan worden, en dus ook niet naagezongen kan worden, ookal heb je de song al 100 keer gehoord. Dit is het effect van de 10de Gruwel, genaamd muziek niet kunnen volgen.
 44. Ik wens dat er in Spanje geen kerstmis meer gevierd mag worden, en dat de klank Tsjaa niet meer uitgesproken mag worden.
 45. Ik wens dat er in Spanje voortaan regelmatig aardbevingen zijn, die ieder jaar vele huizen laten instorten.
 46. Ik wens dat alle Spanjaarden jeuk hebben op allerlei plaatsen van hun liggaam, zoals je kruis, je bilspleet, je wreven, en zolen, en je buik, voor de volgende 10 jaar.
 47. Ik wens dat er in Spanje ieder jaar weer een bekende artiest zich tot homofiel laat omdopen, door een hersenspoeling, die mieniemaal 8 maanden duurt, vanaf achter de schermen op Aristeas (Droomscherm) in zijn eigen huis.
 48. Ik wens dat er bij ieder stierengevecht iemand flink geraakt wordt door een stier, zodat hij voor alteit uitgeschakeld is voor stierenvechten.
 49. Ik wens dat er in Spanje iedere maand 1000 bedrijven failliet gaan tot en met 2050.
 50. Ik wens dat er in Spanje een geslachtsdeelverkleining bij mannen is (de verzwaring van de 7de straf), en vrauwen krijgen hangtieten, en dat gebeurt tussen hun 35ste en hun 45ste.
 51. Ik wens dat het voor Spanjaarden niet meer mogeluik, is om woedent te zijn (22Do8, Buien), en ze hoeven dus ook nooit meer te vragen aan anderen, om iets goed te maken, of om eerbiedigd te worden. Schaamte kunnen ze nog steets hebben! (22Do7).
 52. Ik wens dat in heel Spanje iedere vrauw elke dag denkt aan iemand, die ze kennen, die niet bij hen in de kamer is, waar ze dan heen moeten gaan.
 53. Ik wens dat er in Spanje geen Ganees\ Kreool meer zijn Duigse Mate Terugdenkentheit\ Tobbentheit kan bereiken, slechts Geachte waardes daarvan, die in Triestheit wordt uitgedrukt, zodat ze nooit meer iemand mogen beinvloeden, want dan maak je die perzoon ook Triest.
 54. Ik wil dat voortaan alle oogsten van geteelde wiet in Spanje gekonfiskeerd wordt door de holietieke dienst, en totaal verbrand wordt.
 55. Een schip loopt vast bij de Spaanse kust, en zinkt, en vervuilt de Middelandse zee, en de Spaanse kust.
 56. Ik wil dat er in Spanje Iedere 2 jaar een bank faiiet gaat totaan 2050, en op den duur zal er geen Spaanse bank zijn voor alle Inwoners, en Fleuropese banken gaan zich vestigen in Spanje.
 57. Ik wens dat er in Spanje 4 jaar lang veel fouten bij pinbetalingen zijn, zoals onterecht geen saldoo hebben, Veel defecte passen, Ook veel onklare Tik- functies, voor betalen onder de €25,-, Geldpin- otomaten kunnen weigeren en passen inslikken zonder ze terug te geven, maar ze kunnen ook te snel verlaten bij de Geldpin- otomaat, en het gepinde bedrag achterlaten.
 58. Ik wens dat er in Spanje tot 2050 ieder jaar 4 loterijen gesloten worden, omdat er gefraudeerd werd met de inkomsten van de loterij, en hun fortuin kan in de staatskas gegooid worden.
 59. Er zal in Spanje niets gezegd worden over iedere gift, die er gegeven wordt, en zolang een gift niet beproefd is, is er eigenluik geen rezultaat van het geven, en dit zal duren tot 2040.
 60. Het lopen in de natuur van Spanje zal met allerlei pijnen in de benen gepaard gaan, en men zal zelfs pijn in de gewrichten hebben, wat wandelen en kamperen minder fijn laat zijn.
 61. Iedereen geeft in Spanje te veel uit zodat niemand geld over heeft, om de gemeente belasting, en waterschapsbelasting te betalen, tot 2028.
 62. Niemand in Spanje kan meer zijn gang gaan, want ze worden vervolgd en belaagd vanaf achter de schermen, en keer op keer zijn ze gedwongen te verhuizen, naar een ander huis, tot 2020.
 63. In Spanje zal niemand zijn, of haar, psiegiater, of psiegoloof, meer geloven, want zij vinden dat deze medische perzoon verdacht veel nare informatie over hen verzamelt, en nooit een plan aandraagt, om iets te verbeteren aan hun leven, of een niewe richting van hun leven te noemen, want de mediekatie is verdovent.
 64. Spanjaarden over de hele wereld zullen geen pompjoeter spelletjes kunnen spelen, die lukken, tot 2040, want pech hebben met pompjoeterspelletjes kan met bespeling van de zintuigen, en de pompjoeter, aangedaan worden.
 65. In Spanje zal men sneller immuun worden voor mediekatie, zodat er geen vast bijeffect is aan hun recept van de amoteek, en zij er binnen 4 maanden geen gewenst effect meer van hebben, zodat zij overniew moeten zoeken naar niewe mediekatie, en dit zal tot 2030 duren.
 66. Er zullen geen pompjoeterspelletjes gemaakt kunnen worden in Spanje door totale barriekadering van iedereen, die kreatief bezig is met pompjoeterspelletjes maken, door middel van de verzwaring van de 11de straf, wat dacht je wat, en dat zal tot 2030 duren.
 67. Er kan in Spanje geen vrientschap opbloeien, want vrientschappen staan op het 67ste mooizeijn, en dat wordt tot 1-1-'19 aan niemand in Spanje gegund.
 68. Spanjaarden verliezen het vermogen om de Spaanse taal te spreken, en moeten voortaan Frans spreken, omdat uitspraken in het Spaans onduideluik zijn, en liggameluike problemen van Spaanstaligen, worden gestort bij de niet Spaans sprekehde bevolking.

Israël is nog steets in Fleuropaa

Ik heb last van israfaelieten die mij de 4de plaag, irreële pijnen, geven. Het is op beeld een wilde geslachtsovergezette vrauw met zwart haar, die iedere fietstocht een gigantische pijn geeft in mijn rechter dij, en zij vind dat de spieren van mijn rug afgebrand kunnen worden, alsof ik een buitenlandse artiest ben, die te lang blijft rondhangen. Nu zijn zij gemeen met het opeisen van mijn behandeling van de getalsinsjalezers als Keizer, wat de bijnaam is bij Dromen (Opuneirooi), de 12de Naarjezelftuur goeie (Natuurgod) op 9 Mooizeijn, die gaat met een behaud van Herbeleving en Roer, wat maakt dat je duideluik ziet waar je op aan stuurt. Een man is een keizer op zijn vierkante meter als hij precies doet wat hij wil met perzonen, die in de buurt komen, en ik kreeg die behandeling, omdat mijn 5de Raswistje ookal opgeeist was door gemene Nezen, die mij vervolgen vanaf achter de schermen voor decennia, en ik was zonder behoorluike behandeling van de Lieden van de Prachszuilen. Ik wil allang af van de naam Joden voor Aziatische inmietranten, want dit is de naam voor het 1ste gas op het 10de gros, wat hoort bij de Uitkijfingen, en daar moet de naam voor gebruikt blijven. Voor lange teit stond de volgorde van de gassen anders, en ik heb een niewe volgorde gemaakt aan de hand van de atoomgetallen van bekende gassen. Jood stond eerst als 10de gas bij de Goede Bedoelingen, en ik dacht dat Joden vooral zoo genoemd werden, omdat zij zich moesten onthauden (10), of dat ze moesten maken dat ze wegkwamen (12), maar nuu bleijkt, dat dat een misverstand was, en het duidt nuu op anderen uit je gedachten bannen door ze voor rotte vis uit te maken, naadat ze vertrokken zijn, zoodat er geen goede gedachten overblijven van die ontmoeting. Ik noem de inwoners van Israël Israfaëlieten (Rafaël is de 1ste Aartsengel op 37 Mooizeijn, en de 1ste Warmhartigheit daar heet Zich Verlustigen, en Oosterse inmietranten heten Nezen, wat refereert aan Shienaa, en Shienezen.
Er is in het NW- halfrond door de Nezen afgeregeld om nog te pakken genomen te worden, op allerlei vlakken, waaronder de Gruwels, Straffen, en Plagen, en zij nemen de bevolking kontienú te pakken vanaf achter de schermen, op alles wat hen lief is, of verheiligd wordt in proostleuzen. Ieder gevoel wordt ogenblikkeluik met irreële pijn aangevuld, zodat het niet meer uit te hauden is om gevoelsmatig bewust te zijn. Dit hoort bij het 3de astrologische element Water, en komt dus in alles voor, maar Nezen zijn het niet eens met de gedachte dat je iets goed voor jauzelf kan noemen, wat supjectief is, en hoort bij het Water element. Zijzelf zijn vaak zwakzinnigen (Morons), wat gaat met de Mate gevoelloosheit Geacht, en vacuümiezeetbasrheit Duigs, waardoor gevoel uitgesloten is voor hen. De Wraak voor dit afregelen van t pakken genomen worden is dst Nezen nuu nooit meer door de NW- halfrond bewoners geholpen gaan worden, en dit zau het opzeggen van de hulp van de VS inhauden voor Israël. Zij zullen moeten zorgen voor een beter imagoo bij hun buurlanden, want dat is normaal bij ieder buurland. Joden hebben de mindere behandeling van druk in je gezicht, waardoor je een kleine neus krijgt, aan de Fleuropese bevolking toegespeeld, en dat betekent dat ze hun zozietie van minderheitsgroepering niet erkenden, en zich superieur waanden aan de natuurluike bevolking. Dit is vanzelfsprekent nooit door niemand in het NW- halfrond in dank afgenomen, en Israfaëlieten moeten nooit denken dat ze weer in het Westen kunnen gaan wonen. Er is te weinig besef van behoorluikheit in hen, om zonder de bevolking te beschadigen, een plaats te kunnen innemen in Nederland, of het hele NW- halfrond. De pik hebben op de natuurluike bevolking is nog steets niet uit het dageluikse leven hier, terwijl dit berust op een vergissing van hen, die zij niet willen loslaten. Zoo hebben de Nederlanders iedere eeuw, vanaf het jaar 0, een niewe perzoon de getalsinsjalezie laten opschrijven zoals ik nuu doe, maar dit waren 20x Joden, en zij kunnen dat niet, en dat hadden ze moeten weten. Zij hebben de fout dat ze adviezen in dromen uitvoeren, wat in Fleuropaa verboden is, omdat je iets behoort terug te zeggen daarop, en zelf te kiezen wat je doet, maar zeggen, of opschrijven, wat je droomt is wel normaal. Daarbij is het afgeregeld hebben van Werken\ Streven (24Do3) een grote beperking, die bijvoorbeeld opschrijfbaarheit, bij Saai (22Do3), afregeld, en de Nederlandse taal is hun 2de taal. Dit is echter nooit afgeslagen, en doorgespeeld aan een Nederlander in 20 keer, wat een giegantische teleurstelling voor iedere Nederlander, die van getalsinsjalezie, en Hewellovie, haudt, is geweest. Pas in 2016 (14x 144) is de totaal verkeerd genoemde astrolovische sietuatie rechtgezet, zodat de bevolking weer kan spreken over, en gebruik maken van, Astrolovie, de enige manier van zelfbeschrijving, die er bestaat.