`    Blikvangers  
      (Per zooizêin) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (AlsElkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Stoffen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


 Pagingná Terug (  ⇔  ) Pagingná Vooruit   Ye kan een LETTER intoetsen, om naar het Zooizein van dat getel te springen.    


Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Konan\ Zonyaa


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

EIsbreker\ Dzyiep\ Propellor

Motoriezering

Beschutting

Maanzaat

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


121
1441

1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

Trentwielen

Slechs de doden kunnen door de koordaanslieden worden Vergeten.

De laatste stappies van een reisdoel zein het meest van belang.
Een gewaarschuwde man telt voor twee.
Det duurt zolang als det duurt.
Ieder voor zichzelf, en got voor ons allen.
De krant wort tussen de regels door gelezen.
Liever een volie in de hant, dan drie in de lucht.
Een vrauw in noot, is een leeuw hêins broot.
Door vallen, en opstaan, wort men weizer.
Ergens een stokkie voor steken.
Werken voor yezelf wort niet gekompliementeert, maar beloont.
Lekker is maar een vinger lang.

 

 


Ronkensschein

Verspinnensschein
Vaartmakensschein 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Stormram

Versplintering

Belegering

Zezagmezaat (Sezamzaad)

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


122
1453

1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464

Uitglêiers

Uitglêiden op viezigschein

Rêi- uitzetting
Goederen doordraaiing
Studio- verbot
Artsprakteik- verbot
Opvanghuis ontslag
Faiiesement
Huis- uitzetting
Boete- betaling
Orkest verbot
Vakgebiet uitweizing
Horekaa- ontslag

 

 

 
Wegslenterensschein


Bewielschein
Rampspoedigschein

OvertolligscheinRuïnerensschein

Bankroet\

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Netten\ Valstrik

Opvang

Niemobielairiezering

Yeneverbes

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen

123
1465

1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476

Losglippers

Schoenveters los

Polsbannie verliezen
Schauderbant (Tas) kwêit
School- overstap
Ziekenhuis- ontslag
Gevangenis- ontsnapping
Invoerbelasting ontduiking
Rekening weigering
Diskwaliefiecering
Orkest- weigering
Zaak weigering
Servis klachten

 

 

 


Uitglêidensschein
Valstriklegdaarschein 

 
Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Syoert\ Stellaa


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Kapoelt\ Slinger

Gestook

Behageling

Pindaa

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


124
1477

1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488

Verkrachtingen

Verknokken

Misplaatsen
Acherover drukken
Draaiboek vervalsen
Metziekering vervalsen
Geschiedenis vervalsing
Meineet plegen
Verkiezingsuitslag
Duitperseel vervalsen
Steekpenningen
Kasboek vervalsen
Levensweize vernietiging

 

 

 


Losglippensschein
Oprekdaarschein
Bevangenschap- vorming\
       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Straalmotor\ Raket

Gestook

Luchtverhitting

Keshoe

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


125
1489

1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500

Verkletsingen

Betalingsacherstant

Buurtverhalen
Niewe inzichen
Krant berichten
Kwalen en Kuren
Mogeluike partners
Kennis over ye partner
Ongewenst Gedrag
Rechtzaak verloop
Bezochte personen
Vooruitgang bêi blessures
Perzoonluike zaken

 

 

 


Verkrachtdaarschein
Verbultensschein


Moois\


       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Lezer\ Zonnespiegel

Stof- iezolering

Straalbundel

Kakau- boon\ Koffie- boon

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


126
1501

1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

Opdagers φ

Huisbaas

Taschein syofeur
Nietzolever (Psycholoog)
Lakkei
Huisarts
Pietzoekers (Peetouders)
Schêinyauwen (Schoonouders)
Heespietdá (Hospita)\ Zyerant
Rapvoorkwaat (Advocaat)
Vervormer
Vieziokerabuit (Fysiotherapeut)
Lellebel\ Del

 

 

 


Verkletsdaarschein
Krottigschein 

 
Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Yan\ Maryan


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Brantbom

Brantstichting

Walnoot\ Eikel

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


127
1513

1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524

Afkappingen

Uitkopen

Wegrêiden
Wegglêiden
Fronzen
Bezwêiken
Opvroluiken
Verrassen
Acherlaten
Afstraffen
Stilvallen
Bezegelen
Afblaffen

 

 

 


Opdagensschein
Ontvliedensschein 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Kanon\ Buks

Verstoking

Verschroting

Hazelnoot

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


128
1525

1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536

Verguldingen

Verpatsen

Zwartrêiden
Bietsen
Matsen
Bedelen
Kapen
Betrappen
Smeken
Ontvoeren
Witwassen
Delegeren
Insupordieneren

 

 

 


Afkappensschein
Scherfwerpensschein

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Geweer\ Piestool

Bekogeling

Vonkonttrekking (Slaghoet)

Amandel\ Piestash

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


129
1537

1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548

Verstervingen

Diemandaar Kietelen

Diemandaar Krabben
Diemandaar Vergeten
Diemandaar Wurgen\ laten Stikken
Diemandaar Verrachten
Diemandaar de ogen Indrukken\ Uitsnêiden
Diemandaar zich laten Uitkleden
Diemandaar de mont Snoeren
Diemandaar laten Liggen\ Laten Leegbloeden
Diemandaar laten Vallen\ Laten Neerstorten
Diemandaar Kapot laten Maken\ Laten Stenigen
Diemandaar laten Barsten\ Laten Bestappen

 

 
Keeldaarschein


 
Vergultdaarschein
Revolverensschein 

 
Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Reik\ Kornelie


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Dienaamniet

Tegenwerking

Doeldaar (Slachting)

Koorkostnoot

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


130
1549

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560

Koorklachen (Oorlogen)

Belastingweigering

Volksopstant
Volksverhuizing
Verdragsbreuk koorklach
Hongersnoot
Roof koorklach
Onderzoeks koorklach
Prêizen koorklach
Heilige koorklach
Paarteitsliet- verlies koorklach
Lantsuitbreiding
Stats konkurentie koorklach

 

 

 
OphoestdaarscheinBlêiftstervensschein
Dienaamnieterensschein


Uitgemergelschein

Gebrek\

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Atoombom

Bestoking

Verzenging

Nootmuskaat

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


131
1561

1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572

Sindromen

Geen gevoelens, of beel, hebben van ye gebit.

Niet wakker scheinn worden.
Niet snel scheinn inslapen.
Niet uitgerust zêin als ye wakker wort.
Nachtmerries hebben.
Woelen en trappen in bet als ye slaapt.
Niet weten hoe ye iets moet zeggen.
Wallen onder ye ogen, die niet weg gaan.
Slecht scheinn bewegen door weinig liggaamsgevoelens.
Niet weten hoe ye iets moet doen.
Ye droom kwêit zêin, en niet meer herinneren.
Niet scheinn wegdromen (81Do12), wat
naast dromen (9Do12) bestaat.

 

 

 Wegblazensschein 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Opbloeilovieve ziektes (Biologische Ziektes)

Ontglipping

Deciemering

Ei

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


132
1573

1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

Grensbepalingen

Zoo ben ye zoo doot als een knikker.
Zoo doof als een kwartel zêin.
Zoo de wint van voren krêigen.
Zoo mak als lammeren staan toe te kêiken.
Zoo lêikt u een schuinsmarsheerder die verre weisschein kent.
Zoo niet door de beugel scheinn.
Zoo bêil als een garnaal zêin.
Zoo lusten de honden geen broot van ye.
Zoo dronken als een koelieftrant zêin.
Zoo kan ye hoog van de toren blazen.
Zoo een nachie erover scheinn slapen.
Zoo ben ye snel op ye tenies getrapt.

 

 

 Verziekschein

 
Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Pauwsyoo\ Pauwzie


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Pompyoeter

Komandering

Relazen opslag

Zwarte peper- korrels

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Extra Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


133
1585

1586
1587
1588
1589
1590
1591

1592
1593
1594
1595
1596

Dootdoeners

Smaken verschillen, daar valt niet over te twisten,
maar iedereen verschilt van elkaar.
Een goet begin is het halve werk.
Een man is een man, een woort is een woort.
Waar een wil is, is een weg.
Uit het oog is uit het hart.
Blaffende honden beiten niet.
Een vrauw die niet weis is, is een overlast
voor de gemeenschap.
Oog om oog, tant om tant.
Waarom zêin de bannanen krom.
Vader kats is nog niet van huis of de muizen spelen.
De laatste lodies wegen het zwaarst.
Vraag een vrient niet om de bekende weg.

Buitenstaanders φ

Schreeuwleluik

Dwaas
Moordenaar
Beul
Slêimbal
Grabbelaar
Slampamper

Gêizelaar
Kwebbelaar
Betweter
Kenau
Ploert

 

 

 
Verdwaasschein
Kwaatmenensschein
Moortlustigschein
Vaatsgebondensschein
Slêimensschein
Grissensschein
Werkeloosschein


KwebbelensscheinWereldvreemschein


Gepompyoeteriezeerschein

Klefschein
AfgepakscheinAlwetensschein
Hartleersschein


Grol\

Laatste slag\
Niewe zin\
Doodswont\ Doodslag
Terechtstelling\
Buit\
Gril\

Slachtoffer- rol\
Laatste zin\
Laatste woort\
Kolder\ Leeracherstant
Beangstiging\

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Ruimteveer\ Spees- shuttel

Bereizing

Zonnestelsel

Witte peper- korrels

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


134
1597

1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608

Allerdiensen (Allergiën)

Hooikoorts

Voor Stof
Voor Melk- producten
Voor Eieren\ Dons
Voor Kleding (Wol)
Voor Haren
Voor Edel- metalen
Voor Fel licht
Voor Bloet- transfuzies
Voor Peniecieliene
Voor Transplantaties
Voor Doodsverwachting


 

 


Stokveryauwerschein
 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Stel lichen

Doorzending

Vaarbol- omgeving

Kerrie

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


135
1609

1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620

Ziekteverdedigers

Witte bloetliggamies

Limfeklieren
Milt
Nieren
Lever
Schiltklier
Talemus (Zwezerik)
T- cellen
Hartslag kalievering
Oordoppen
Zonnebril
Tranthauden (Quarantaine)

 

 

 

 
Vieraliteit
 

 


Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Ikziebah\ Mariedá


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Teleskoop

Sambal

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


136
1621

1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

Vierkussen

Zwemmers exceem

Beestenziekte
Verkaudensschein
Kinkhoest
Mazelen
Bof
Goleraa
Malaria
Geelzucht
Longontsteking
Geslachtsdeelziekte
Pest\ Leepraa

 

 

 


Allergiecieteit
BaanhebbensscheinVêiantschap- vorming

 


      Zooizêin 
 Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


137
1633

1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644

Bahpillen

Huidschimmel

Ameube
Griepbacterie
Salmonellá
Vet- eters
Olie- eters
Kool- eters
Streptokok (Stront)
Alkohol- eters
Gasproducenten
Zuurmakers
Misseluik makers

 

 

 


Schêindaarschein
 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Stroom-\ Spanningsmeter

Opvoering

Opmeting

Shielie

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


138
1645

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656

Niewe doelen (Neurozes)

Kiespêin

Opgezette knokkel
Slêimbeurs ontsteking
Pêinluik gewricht
Blinde darm ontsteking
Voorhoofdsholte ontsteking
Hechtings ontsteking
Maagzweer
Hernia
Haaruitval
Hart infarct
Hersen infarct

 

 

 


Afpoetsdaarschein
Doormeetdaarschein

 

 
Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Yakop\ Yakobaa


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Mostertzaat

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


139
1657

1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668

Gehaventscheinen

Tant in scherven

Bloetblaren
Beurse plek
Enkel\ Pols verstuiking
Splinters
Schaafwont
Kneuzing\ Botbreuk
Vermindert schein
Bloetvergiftiging
Gehoor beschadiging
Spierverrekking
Pees- of bant- breuk

 

 
Doorprikdaarschein


Uittrekdaarschein
Schrammensschein

Loenzensschein

Luischein
Spierpêinhebbensschein
LosschietensscheinVerschêindaarschein
Afkoeldaarschein

Hooghauddaarschein

Ontsmetdaarschein

Scherpsteldaarschein

Gehoorverminderschein
Warmhaudensschein
Spalkdaarschein

 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Licht-\ Warmte- senzoren

Inlêiving

Zon- verafgoding

Kruidnagel

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


140
1669

1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

Minkakelairs (Verminkten)

Gefixeerde

Dove
Zwakzinnige
Scharemisser
Stomme
Blinde
Veelgeslagene
Ontwrichte
Kreupele
Geslepene
Verbrande
Nonvoortvraagdare

 

 


Bêiyauwgelozyeerschein
(Gebiologeertheit)
Strompelensschein
Nietszeggensschein
Pêinloosschein
Leepschein
Deelvachigschein
Slechthopensschein
Slechtziensschein
Gevoelloosschein
Tekstvrezensschein
Scherpvrezensschein
Luischuurbeurtschein (Luguber-)


Eenkennigschein
Draafzieteekschein
Mankgaanschein
Montdichhauwensschein
Terugstopdaarschein
Voordebeurtsprekensschein
Rodeplekhauwensschein
Bloshebbensschein
Kortscheinigschein
Vakuümiezeerdaarschein
Liplezensschein
Beseffensschein
Ongenaakdaarschein

 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Oscielloskoop

Herhaling

Grafiek

Kaneel

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


141
1681

1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692

Gebreken

Tantbederf

Tiks
Geknapte trommelvliezen
Adamsappel
Helaze- benen (Etalage benen)
Staar
Bochel
Spataderen
Rimpels
Moedervlekken
Puisten\ Aften
Wratten\ Pukkels

 

 

 


LiplezensscheinVerminkschein
Oscielerensschein


Verduisterschein

Harthorensschein


 

 
Dingenleis - Zwams 6 - Gansnaam Diesyaa\ Diegraag


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Tietel

Zooizêinsbevatting

Prorestnaam

 

Weerballon

Uiteenzetting

Opsteiging

Raareis (Anêis)

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


142
1693

1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1703
1704

Goede voorbeelden

 

 

 Gebrekkigschein

 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Kernreactor

Normering

Reactiewarmte

Azêin

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


143
1705

1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

Grontbewerkingen

Ontrupsen\ Ontluizen

Schoffelen
Harken
Snoeien
Vegen
Stecken
Kruisen
Verpotten
Bemesten
Oogsten
Ploegen
Kruiwagens lopen

 

 

 Fuzeerdaarschein 

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Zonne- enerzyie cellen

Afstelling

Zonverschuiving

Dons

3 x G

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen


144
1717

1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728

Opduiksels

Maak van ye leven geen pottie.

Wie het eerst komt, maalt het eerste.
Wie teveel hooi op z'n vork neemt krêigt spit.
Wie me voor de voeten loopt, die kriegt een schop.
Met boter op ye hooft lopen.
Wie z'n billen brant, moet op de blaren zitten.
Wie niet horen wil moet voelen.
Wie 'n vrauw ziet in de ochent, loopt met z'n kopzorgen.
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Wie wint zaait zal storm oogsten.
Wie zichzelf geeft aan een ander, is niets waart.
Wie in de maat loopt, die haut zêin pas.

 

 

 


Lantbewerkensschein
Enerzyieopwekkensschein

 

 
 Naar de 1se Zwams van de Dingenleis      Naar het Begin