`    Blikvangers  
      (Per zooizêin) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Stoffen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


 0. Zinnenbauw 
      kansen 

1. Pandaire 
   (Pandaa) 

2. Driegaanyoe 
   (Briegade)

3. Maaszielskanter  
 (Muziekant)  

4. Dauwe 
   Zauwe

5. Daarvie 
   Deetdare

6. Beur 
   Fleur

7. Moriezie  
   Toerzie

8. Yoost
   Yozefêin

 Daarnaa 
           )            

Pagingná Terug ( ) Pagingná Vooruit Ye kan een LETTER intoetsen, om naar het Zooizêin van dat getel te springen.    


      Zooizêin  Verder    


Dingenleis - Zwams 1 - Gans onder nul

Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Stroom

Deelsgunstbauw

Vlaag

Heetdare Doffe spullen faze (Planyoe Kern)

3x N

<}p>Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*1
Kolen

*2
Gronden

-3
-41


-40

-39

-38

-37

-36

Tinten

Schuw 


Gruis 
(Grijs)
Wît

 Struins 
(Bruin)
 Bêimêi 
(Beige)
 Skrêm (Geel)
(Crème)

Zeerlaaggenoemden

Bauxiet\ Steenkool
(Elementen)

Leisteen

Dieramant

Ziestof
(Zuurstof)
Zant

Kalk


Glossie


Lêizie

Glinstrie

Xiezyie

Zandie

Kalkzie


Vettigschein
Koligschein
Voorvallentschein
Dorheusschein
(Poreusschein)
Glinsterentschein
Transparantschein
Schuimigschein

Weligschein

Dempingwerentschein


Naderdagentschein
Wegduwentschein

Voordraagdaarschein
Vrêigedarentschein
Boeientschein

Koorrooierentschein
(Korroderentheit)
Honeidigschein

Reikvoerdaarschein


Taal\ Regel
Intresse- vorming\

Richel\ Blok

Eigenglans\ Stuk
Mêindaglicht\
Plonsreik\ Lus
Roest\ Extrapolering
Ontvloeiing\ Duonietsering
                      \ (Bioniezering)
Gerucht\ Mêinnietsdering
                \ (Ienietiëring)

Reinsten (Finales)

\-


BR

BL

L (Ommekeer)

A

T (Return)
(Terug)


Reinste Zin
(Einde Zin)

Reinste Alliniegá
(Einde Alinia)
Reinste Blok
(Einde Blok)
Reinste Lus
(Einde Lus)
Reinste Als
(Einde Als)
Reinste Roepdeze
(Einde Sup- Roetine)

Mêinlierneren

Reinste Opdrach
(Einde Opbauw)

Reinste Opdrachen- leis
(Einde Opbauwsel- leis)
Reinste van Mok (File)

Lees M[0-12]

Vul M[0-12]

Vertoon M[0-12]      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Morierest

Stofnaam

Toch

Onderbauw

Bries

Tastdare Doffe spullen faze 

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Weligen

Vertalingen

Losbruikdare Missies*3
Rotsen

-2
-35

-34

-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

Kleuren

Gloet

Voldranyaa

Reikgeel

Blatgroen

Zeeblauw

 Flairs (Paars)

Ròze (Roze)

Vrêis

Vaal
(Huldereike)
Grasgroen
(Leukere)
Hewelsblauw
(Trotsreike)
Blêivaans (Lila)
       Meer Kleuren  

Aldaren

Humistdus
(Humus)
Turf

Klêi

Geinpiet
(Graniet)
Erts

Barnsteen

Bahzaut
(Bazalt)
Maarmeer
(Marmer)
Ziedetwent
(Cement)
Luchtsteen

Baksteen

Kiezelsteen


Factorie

Turfie

Lemie

Geinpie

Ertsie

Luxtie

Bahzie

Maarnie

Wentie

Luftie

Bakkie

Kiezelie


Factoriezeerdaarschein
Onderbauwdaarschein
Brokkeligschein
Venigschein
Korreligschein
Grondigschein
Brantdaarschein
Stroperigschein
Kleverigschein

Grauwschein

BazalieteitVormdaarschein
Toeradertschein
RuwscheinRotsigschein
Kiezeligschein


Tintelentschein
Tochtigschein
Vergeeldaarschein

Bêikomstigschein
Boetseerdaarschein
Verklonterdaarschein


Weetreikschein


Verglatdaarschein
Veelgedarentschein
Weerdaarschein
Gebruikdaarschein
Warmdaarschein
Woningdragentschein
Botsdaarschein
Opwarmdaarschein


Toerheenvlechting\ Verwaarlozing
Mieneralen\ Verandering
Dienst\ Ontbinding

Schaaf\ Kulliefiecering

Verstening\
Mascheinmaliezering
Gatvorming\ Verademing
Vergruizing\
Mieniemaliezering
Verguizing\
Veeleigenlicht\ Dictering
Veelglansreik\ Toerheenstraling


Ontsteltenis\ Naartoezuiging

Verzaching\ Vaatsstuk
Stolling\
Vuil\ Voornemen

Vervloeiing\ Voortrekken
Bekoeling\ Verbakking
Splintering\ Vertakking

Metpariezaatzies>

<

:=(Ondervraging)

#

:-

|

Y


Ongeveer Gelêik

Groter of Gelêik

Kleiner of Gelêik

Groter dan

Kleiner dan

Duit mêi dat

Is Omgekeert Gelêik

Zondaarrest Pêil

Is Nongelêik met

Dus

Scheidingsteken

Boom- Dienaagram

Dienariezaties

Xof (Bienair)

En

Of

Nen

Nof

Shift op

Shift neer

Meerdere Shifts

Niks

Hernoem Var l

Varienaam l

Varielaatzie l


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Morierest

Stofnaam

Voch

Voetsel

Opdroging

Vloeidare Doffespullen faze 

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*4
Staners

(Planten)
-1
-23


-22

-21


-20

-19


-18

-17

-16-15

-14

-13

-12


Smaken

Speurt (Geurig)


Spoort (Bitter)
(Rechtblêivende)
Spuwt (Zaut)
(Beurtdenkense)

Skoort (Zuur)

Spoet
(Zoet)

Veelvuldig
(Vermeitdare)
Vettig

GeladenRomig (Gommig)
(Reikweite)
Bubbelig

Heet
(Pittig)
Sprietst
(Sappig)

Staners (Planten)

Schêintwellers\ Algen
(Schimmels\ Paddestoelen)

Mossen
(Zitplaats)
Wieren


Hangstaners (Klimoppers)
(Hangplanten)
Bloemen


Vaatse plaatshauders

Zaatlobbigen
(Yêidaargetuigen)
NaaltbomenVarens

Loofbomen

Rubberbomen

Toerwautstaners
(Oerwautplanten)
(Palmbomen)


Groeitie


Wortreikie

Wierie


Klimptie

Bollie


Plaatszie

Zaatvie

NaaltzieVaargrie

Loofzie

Warmdie

ToerwauzieVoetzaamschein
Celwandigschein
Laatdaarschein
Wortelhebbentschein
Oplaatdaarschein
Wellingdaarschein
Sterkschein

Nogschroeientschein

Zaatvormdaarschein
Dorschein

Voedingpottentschein
Stevigschein
Voedingoppotdaarschein
Neervaldaarschein
Naaltvormentschein
Woestschein
Schorsvormentschein
Slêitdaarschein
Spoorvormentschein
Verwilderschein
Borreligschein
Dichtsladaarschein
Taaischein
Nogwarmdaarschein
Schrikdarentschein
Zwalkentschein
Opwarmdaarschein


Vochtigschein
Kleurreikschein
Grimmigschein
Grontvestentschein

Verrekdaarschein
Neerkomentschein
Blatvormentschein
Overwoekerentschein
Brantdaarschein
Hangerigschein
Bolvormentschein
Deelonderkennentschein
Schaduwhebbentschein
Rontomplantdaarschein
Schommeligschein
Neerlegdaarschein
Hautvormentschein
Teunhebbentschein
Leethebbentschein
Verdraagdaarschein
Tastdaarschein

Klontschuimigschein

Gunstigschein

Walsschein (Malsheit)
Leverentschein
Vaageethelentschein (Vegeterentschein) 


Struik\ Ækwaliezering
Celdeling\

Stofwisseling\ Addiefiecering

Vastblat\ Konfrontatie


Glooiing\ Merg

Bloei\ Prachtaallievering
Wording\ (Fractaliezering)

Grootte\ Zooizie
Trant\
Dageraatzieklus\ Kwildiebehaging
               \ (Multiepliecering)
Hars\ Sliertvorming
Yêidaarring\ Expanzie


Gedaante\ Voornemen
Verbreding\ Versoepeling
Dwaling\ Vermindering
              \ (Verloedering)
Glooiing\

Getap\


Numeraties

=


+

-


x

/


k Mooidoelair 12 = k Zooi

Beau + 2xBeau/ L

Beau +T(8)+T(4)+T(2½)Beau (2/K- 2/L)

Toetaal/ (1 + L%)

K l

Ke –iltk Is gelêik Aan l


k Plus l

k Mienus l


k Maal l

k Delen door l


k Mooidoelair l

Tein k, l

Teinenreeks k, lTeinensprong k, l

Verlies T, l

Det Met l Verveel-
vuldigen van k
Diemaazyiedair k, l


Bazismiddelen

Batterei


Teitsperrooisen vertoner

Ei- wekker


Stopwotsh\
Diegietale klok
Kalkulator


Wekker\ Alarm

Teinherkenner\ Stemapparaat

Teinreeks herkennerTeinensprong herkenner

Hoe vol is de batterei

Kloosleefzie

Functie plotter\ Dienaagrammen

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English    Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Morierest

Stofnaam

Nevel

Bêivoeding

Verdamping

Dampdare faze

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Extra

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*5
Besen


Hooft
Gehele
Liggaam0
-11


-10


-9


-8
-7

-6


-5-4


-3-2-1


0


Zinnenbauwkansen

Mont (Tong)
(Proefzin)
(Vrêidenkzin)    (Zinstrenten)
Neus
(Heuszin)
(Bêipalblêifzin)
Oren
(Voortvaarzin)

Rontpaaszin
(Intuïtie)
(Rededagingszin)
(Spraakzin)

Omteheugenzin
(Geheugen)
Ogen
(Knipperzin)
(Lachwekszin)

Teitgenietszin
(Spierietualieteit)
(Tsyeerzin)

Spierengevoelenszin
(Zenuwen)
(Bewegingszin)
Waaryemeraaktzin
(Huitdrukszin)
(Billengevoelenszin)

Haaksopvaartkorstzin
(Evenwichtszin)


Nogzowarmzin
(Warmtezin)

Vlakbovenopteitroofzin
(Hersens)
(Weergavezin)

Kundes

Gebit


Reuk


Sinsyalen van Geluiden 


Reageren op anderen
Sinsyalen bêi Woren  

Zich


Restverdeling
(Nesteling)


Liggaamsbesturing


VerdrukkingVerbeteringKoelte


Gaven kennis


Dieren

Pootreiken
(Zantdieren)

Veelpotigen
(8- Potigen)

Grootpotigen
(6- Potigen)
(Toerdrogers)
Nestenbauwers
(Korfvormenden)Platvissen
Vochttoerheentlaters
Gaatvoorbiêden
(Amphiebiën)
                      
Nepzielen
(Reptielen)
Vochtweerders

Vogels
(Volen)

Watervogels
(Watervolen)


Bollevachvissen
(Borstkasvissen)


Bontevachdieren
(Knaagdieren)

Koordieren
(Kuddedieren)


Beetzie


Meurzie


Bêil
(DeciBell)

Wrangie
Woorzie

Meter


Poos\ Roois 
(Sekonde) 


Kloebreet
(Coulomb)

VachieRechzieKauzie


VonszieBarschein
Nogletdaarschein
Bêivoedinghebbentschein
Opletdaarschein
Stinkentschein
Bedorvenschein
Gedemptschein
Hierklopdaarschein
Geluitsterkte
Wrangschein
Gezeurlossentschein
Vlamvattentschein
Vrêizinnigschein
Hieropklopdaarschein
Besmetteluikschein
Gezeuroplossentschein
Meetdaarschein
Langschein\ Breetschein
Hoogschein\ Diepschein\ Dikschein
Teitperrooise (Teitsperiode)
Hoordaarschein
Opmeetdaarschein
Vindingreikschein
Opvallentschein
Veelgeladenschein
Druiperigschein
Vrêivallentschein
Vachterentschein
Omkneldaarschein
Eeltvormentschein
Veelopgeladenschein
Duizeligschein
Wankelschein
Palvaartkorststaanschein
Omsladaarschein
Onderkoelschein
Opslagreikschein

Begaafschein
Voorspeldaarschein


Smaakreikschein
Neveligschein
Veelkleurigschein
Ruikdaarschein


Luisterreikschein
Nogkomentschein

Gezwollendaarschein
Paasreikschein (pH)
Opkomentschein
Gebruikdaarschein
Goetbrandentschein
Onderkendaarschein
Beheerdaarschein
Afstant
Aanplantdaarschein

Teitsduur
Dagentschein
Hierlegdaarschein

Hooftdraagdaarschein
Opdagentschein
Takeldaarschein
Oplegdaarschein

Tastdaarschein
Aanraakdaarschein
Aanvoeldaarschein
Opdraagdaarschein
Ballancerentschein
Neerzetdaarschein
Schuimgeventschein
Hoofwarmhebbentschein
Intienmoteit
Seefgedarentschein
Zondervoerschein
Veelopwarmentschein


Vervluchtiging\ Benadering
Wîezenluik\ Konstietutie

Heus\ Opluchting
\ Ademhaling

Plons\ Geleen
Rontomklankreik\ Perk

Rededagingzie (Reactie)\
Wordening\ RApzoluitering
                \ (Absoluut)


Deelname\ Steetslus
Veelgrootte\ Vertaling
Glans\ Perspectief
Voldoende\
Sterrelicht\
Konstatering\
Niewsreik\ Nauzieklus


Veelgelêike\ Lastreik
                 \ Sinzering (Senzatie)
(Electie\ Electrische Lading)
Weerhechting\ Verziewelling
Verschraling\ (Verzameling)
Verschilweldaring\ Oplastreik
(Differenciatie)\
Fundering\ Helling
Hoortdiezon\ Bêibate
(Horizon)\

Verblaring\ Afloop
Verzweting\

Prach\ Mooilievering
Organiezering\ Voorpoot
(Organiezatie)

Variedagaties

±


L#


Aps k, l


L!
Bin k, l

Gemiddelde k, l, m


∫ F(x)∂xNormaal l


Puls l∂F(x, t)/ ∂tGgd k, l, m


Kgv k, l, mMarzye


∑ L


Apsoluut


∏ L
K boven L

Lokatie


IntegratieDraaggolf


PiekSnelscheinAllendeler


Gemeenkap


Meetinstrumenten

Voch- verspreider


Stankmeter in damp
(Voch- verwêideraar)

Geluitsmeter


Zuurgraatmeter
Geheugen- Tsyips

Veelgeleiken meter


AfstantschatterFloppie- Staatvolst
(Statische Lading)

Aanrakings- detectorRichtings- detectorGloeilamp\ Letlamp


Snelscheinsmeter


Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Pandaar\ Pandare


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Ommezwaai

Ombauw

Hoorzaak

Blok Magmaa

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*6
Vaar-
bieden

1
1


234
5


6


7


8


910


11


12


Redemooizies (Emoties) 

Stabiêde
(Stabiel)

Weldaatgelêik
(Weldegeluik)


Zacht mooinieheus
(Harmonieus)


Gêil
(Geil)Zat


Vol


Vraagraak
(Vrolijk)

Spits
(Spannent)

HuldeLeuk


Trots


Serieleus
(Serieus)

Mooie Wensen (Momenten)

Tederen
(Beerachtigen)
(Ommeschauwen)
Stantvaatsen
(Katachtigen)

Welkalkvissen
(Zoogvissen)


Tietreik\ Scheikunne\ Brauwerêi
(Tietriek\ Chemie)Stelbrederdie
(Kalliebratie)

Zomooilovie\ Voedingsleer
(Sonorologie\ Braderêi}

Moeszololeer\ Teunlezie\ Opvoedingslessen
(Muziekleer\ Nootlezerêi)

Watgebeurdedaar\ Lierziederêi
(Geschiedenis\ Lyriek)
(Watgeschrevenis\ Haaistorie)
Kzeghoedatgaathie\ Vuldatschriffie
(Instructie\ Huisvlijtboekie)


Pairodienamieká\ Samendanserêi
(Airodynamica\ Stijldansen)

Wîeskunne\ Mêinpemaableek
(Wiskunde\ Mattematiek)

Heenkomersvrêidarie\ Zeerveelmooiszie
(Gastvrijheit\ Ceremonie)


Beckerel
(Becquerelle)

KrookzieKaraatReziedú
Bêiworie


Grey


Pwa (Poise)


Oom (Ohm)


Moo (Mho)° Groten, 
' Kleinen, 
" Kleineren 
° Zelvius
(Celsius)

MurwieKerndaire straling
Ombauwdaarschein

Krokantschein
Brokkeldaarschein

Gegrontschein
Ondertekendaarschein
Aanklopdaarschein
Losdaarschein
Mengdaarschein
Troebelschein
Kleverigschein
Oplosdaarschein
Meervlammentschein
Volzinnigschein
Misdaarschein
Intoomdaarschein

Schimmigschein
Allangdaarschein

Langgeledenschein
Bêivallentschein

Overige Weerstant
Kengedarentschein
Vooraanluiweerdaarschein
Vervormdaarschein
Gescheurtschein
Veiligschein

Krommingsgrootte (Hoek)
Bevreestschein
Aanslaggeventschein
Demperopdeur (Temperatuur) 
Vaakgewiltschein

Nietigschein
Murwschein


Tintbrengentschein
Groeikruinhebbentschein

Broosschein
Eenduidigschein

Fêinschein
Verzelvigdaarschein


Helderschein
Grofschein
Meerbrandentschein
Goetkomentschein

Arranzyeerdaarschein


Klasbietsdaarschein

Tolkzoekentschein
Nogweetdaarschein
Aanlegdaarschein
Stremmentschein
Veeltakelentschein
Aandraagdaarschein
Winderigschein
Veelvachtmakentschein
Weerbrengdaarschein

Duigkiesdaarschein
Tondeelkiesdaarschein
Hierzetdaarschein

Opzetdaarschein


Voortbotsentschein
Elastiecieteit


Vervalteit\ Anderszîets
Stralingafname\ Verdienste

Barst\ Verbreizeling
Breuk\
Opbreking\ Verkruimeling
Verschaving\ Halternadiep
                  \ (Alternatief)
Samenklontering\ Rontomlangs (Omvang)
Indikking\ Draat
Schilvering\
Stemming\ Speling
Klontwording\ Uitballancering

Bêiglans\ Aanzieklus
Vochtsterrelicht\ Afbuiging

Spitsgroot\
Voorschok\

Stroomsterkte\ Zuiging


Zaching\ Eenvaudig
Klontdaan\ Omtrek

Inname\Toets
Vaar (Aarding)\ Richting

Niettekoel\ Vervuiling
Opname\ Bevloeiing
Overgangs- Demperopdeur\
Druk\
Vauw\ Knak
Afknapping\ Antwoor
Maatheling\

Inklienaties

k Xof l
(Exkluzieve Of)

k En lk Of lNiet k Noch l (Niet k Noch l)
k Nof l (Niet k Doch l)


Getel S\ Sliert T


Pauze l


GnaarS l


SnaarG lVang Toets l af


Syoo Var l


Vraag k, lKeuze


Rechttoer
(Vector)


GoetkeuringOntspruiting
Verwachting


Soorten omzetten


Wachteit


Kodering


OpkoderingIntoetsing


Vertoon waarde


Paswoor geven


Heelmooisyonele Missies

Geigerteller


WaterpasTekenpen
Let- displee


Geheugen uitbreiding


Qwerty- Toetsenbort


Mp3\ Zip\ Rar formaten


Opstart- GT\ Floppie


VerkennerWintmeter


Demperopdeurmeter


Wachtwoor op PP
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Sneeuwvlok

Bolbauw

Verstramming

Huisstof

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*7
Klas-
biets-
scheinen-2
1314


1516
17


18


19202122


23


24


Geennieuwen (Genoegen)

Rontkêiken\ Zaakproeven
       Spul


Opkêiken


VernoemenKernspreken\ Herstellen
VlamVerheugen\ Naarmaken


Vermeiden\ Aanvullen


Klozengeven\ Beyegenen
       Deet


AanspitsenOmroepen\ FikshuldigenOproepen\ Omzeilen\
Ontweiken\ Bubbelen
       Muts
Zeggen van\ Voltrotszein\
Aanrekenen

Opzeggen van ye
zachte kluchten

Toestanden

Opmêinmooistzie
(Atmieniestratie)


Raaidiegaatzie (Radiatie)


Produitenzie (Productie)\
Namenkêikerêi


Redenairietoerzie\ Redepelaatzie
(Retoriek\ Reparatie)

Terugkomstzie (Retoerneerdie)


Klupzie (Lobbie)


Deetoerheenkomstzie\ Leeksblikkie
(Ekonomie)


Dielosbruikdarenzie
(Electronieka)


Boelkeek\ Wenkelhefferêi
(Boetiek\ Winkelhauderêi)


Metteenhoorbelovie\ Weervoorspellerêi \
(Meteorologie\ Weerkunde)
Wervelingsleer (Hurrycaneleer)
Toertiepmooilevie\ Woortbetekenis
(Etymologie\ Woortuitlegzie)

Koormedie (Comedie)GramZyuul
(Joule)

Nyoeton
(Newton)


Toerzie
(Torr)Kruiszie ()


Kandelá
(Candela)

Herts
(Hertz)


Verraat
(MicroFarad)


StroefieZwaar (Bar)


Kalorie
(Calorie)

SchrikkieGewichtigschein
Gramwegentschein
Veelbauwdaarschein
Verlaatdaarschein
Enerzyie


Sterkte (Kracht)
Spitsklopdaarschein
Ramdaarschein

Deelzinbrengentschein
Toerziesterkte
Tollentschein
Verschroeientschein
Mufschein
Produitleurdaarschein
Hooggegrepenschein
Kruisigdaarschein
Lichtsterkte
Onderwerpdaarschein
Klontvaldaarschein
Teitperkwestie (Frequentie)
Spitsvondigschein
Stroomversterkentschein
Verwoestentschein
Indeukdaarschein
Afvlakdaarschein
Stroefschein
Schurentschein
Verslêitdaarschein

Luchzwaarschein
Borrelentschein
Klontsladaarschein
Kansreikschein
Gokdaarschein
Verwarmdaarschein
Opborrelentschein

Vochopwarmdaarschein
Verschrikdaarschein


Redemooisyonalieteit
Wolkmakentschein
Wantbrekentschein
Verkleurdaarschein
Veelduidigschein


Gauwmeerrekdaarschein
Klontkomdaarschein
Steetsgeweltschein
Voortbrandentschein
Ontvlammentschein
Zanghelentschein


Vaarbreizeerdaarh (Fabrie-) 


Alwetentschein
Lichtapsorberentschein
Schaduwgeventschein
Voortplantdaarschein
Hooftaaknementschein
Altoondaarschein


Liedentiepzieteit (Identiciteit)
Inruimdaarschein
Verledendaarschein

Glibberigschein
Voorttastdaarschein
Vacherentschein
Langshangentschein
Vaatszetdaarschein
Schommelentschein
Ophangdaarschein
Koormieniekerentschein
Vergunstigtschein

Leverdaarschein
Levensklasbietsschein


Bonk\ Getelsoort
Masaa\


Plaats\ Omsluiting
Feitperheel\
(Profeit)\
Bons\ Opsluiting
Inkassering\ Ontlening
Kaatsing\ Werking

Draaiing\ Buiteling
Smeuling\ OpwerkingVerwording\ Aantrekking
Bêistemming\ Toeweizing

Vergroting\ Restkernzieklus
Glimp (Foton)\ Toets
Zonnestraal\
Bolling\ Streefdoel
Hoop\ Toeviesyaliezering (Officieel)
Golflengte\ Spoet

Klontlading\ Aanzuiging
Ophoping\ Resonantie
Krik\ Merking

Wrêiving\ Grip
Loting\ Opkrikking
Verdoening\ Opmerking

Kontvatting\ Aanname
Verdwaling\

Veeldruk\ Wissel
Faze- Warmte\ Investering
Stant\ Veelbate
\ Overblêifsel


Dierichtings (Directies)

Heel l\ Exmonensyeel l
            (Exponentieel)


Doe Terweil l


Als k Dan l Anders mVoor k = 1, l
Daarnaas\ Lees k, l
(Dataa\ Read k, l)

Zet Veelkode k Onder Toets l


. Pas Veelkode l toe
(Veelkode is Macro in English!)

Poets Veelkode l op
(Vermaak\ Ere Veelkode l)


Syel l (Ciel := Hewel)
(Shell l)


Exit


Test Geval l Apart


Koornentdair l
Kom (mentaar) l


OmzettenLussen


Meerdere genoegensTesten
VerdelenNaaslaan


Afsluitdaren

Weegschaal\Deuropener


Transformator\
     Adaptor


Vonker\ Boezyie\
        RookweldarerCV\ Blussiesteem
(Schakelaar)

Licht- meter\
     Detector

Ventielator\
     Electromotor


Sinsyaal- versterkerZwaarometerDiedaa- proyector


Dempermostaat
(Termostaat)

Seismógraaf(Fienancien)

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Kluit

Voortbauw

Verstêiving

Poeder

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

3
25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36

Mêinfêikansen (Fienancien)

Toerspierenraatzie
(Inspiratie)
(Verdenking)
Metspierengaatzie


Redepeditzie (Repetitie)


Koorredesponsnentie
(Korrespondentie)
(Voortspraak)
Indochterbegintunlach
(Indoctrinatie)
(Aantelmakie)
Deellievermatie
(Deliberatie)

Kulliefzaatzie\ Kultuur
(Kultievatie)

Deelklaarlaatzie
(Declaratie)

Graagdie (Gratie)


Rededopperatie (Rekuperatie)


Inkoorperlaatzie
(Inkorperatie)
(Kroprekening)
Inplempdaatzie
(Inplementatie)

Vonkzies

Komtfikskeertie(Confiscatie)\
Dankyezieleer (Bankiersleer)

Nagezeurkantzie\ Rêimelarêi
(Assurancie)
(Huizen\ Bezitten)
Veelproduitenzie
(Obliegatie)

Dopzie\ Afzetterêi
(Optie)

Inkoetswie\ Mêininsteek\ Miestiek
(Etiek\ Mystiek)

Syootrantzie (Romantiek)


Vrêieteitzie (Conditie)\
Slaverderêi (Slavernêi)

Nagawerkzie
(Meganiek)

Nutdaarzie\ Nosiezie
(Nuttigingzie\ Notarie\ Notazienzo)

Toerprovienutzie (Inproviezatie)\ Loterêi


Statuskêikie (Statistiek)
Sterkengewichtellerei (Sterrenwichelarêi)


Hewellovie (Astro- logie)\ Yazongsdaarnuuplaatzie


Fortie


Testlaa


Weber


Hanrie
(Henry)

Watetie


Kluppie


Bêidie


Nagazie


Ditplanzie


Holietzie


Gazie


Koorzie


Konkreetschein
Kortbauwentschein
Tegewichtigschein
Magnevieve denerzyie

Magnevieve (Magnetische) Sterkte
Meerkloppentschein
Voorwentdaarschein
Magnevieve konsoliedatie
Mendaarschein
Kenzindaarschein
Verslagenschein
Verlengdaarschein
Bevalligschein


Veellêidentschein
Tollerantschein
Toertevrintschein
(Intégrieteit)
Druppelentschein
Meergedarentschein
Vachtreikschein

Vochweldaarschein
Koelschein

Vintdaarschein
Grêipdaarschein

Voortuinluikschein
Uitsêipelentschein

Genoegschein
Zelfkomentschein
Gedrangeerdaarschein
(Garandeerdaarschein)

Polsdaarschein
Devalueerdaarschein
(Dagwaardeerdaarheit)
Beaamdaarschein
Woortgeventschein
Seefluisterentschein

Uitpluisdaarschein
Schattigschein
Stiptschein
Ondergadaarschein
nogkendaarschein Bekentheit
Veelduidigschein
Volstaanloosschein
Gunstopgaanschein

Goethangentschein


Veelhangdaarschein
Aantoondaarschein

Verlegdaarschein
Levensbeelthebbentschein
Voornaamschein
Verdaagdaarschein
Prêizigschein
Verdraagzaamschein
Voortkomentschein

Paasgeventschein
Leurbruikentschein
Seefopkomendaarschein
Variekeerdaarschein
Zolandentschein
Taakgeefdaarschein
Begunstigdaarschein
Toervoerdaarschein
Speldaarschein
Stemmingmakentschein


Verwîezenluiking\ Toepassing


Polariezering\ Tegenovergestelde
Meerbreuk\ Aansluiting

Verordening\ Verlening
Redenering\ Kontienuering


Bêiwerking\


Klontstemming\ Inziewelling


Stroming\ Afloop
\
Volstreven\ Supstietutie
Vaatsebolling\ Veelmerk
Teunwording\ Forsegrootte
Klank\ Vertaling
Voortglans\ Stelling
Zonnigs\
Forsegedaante\ Last
Niews\ Rechtzetting
                    \ Ontneming

Redemedie\ Negalief Spitsevoeg\ Meervat
Voorbeperking\

Stantpunt\ Zozietie
Poot\ Klonttrekking
Moeitereik\ Flinkebate
Gewenning\ Verheuzing
Wentsyoo\ Maatreik

Sliert- middelen

Zet k op l


Plussliert k, l


Maatfunctie k, lSliert l, “p”


Mitsliert k, 1, l, m


Vint k, l

Vervang k, 1, l, m


Deeklareer k, l


Veeg Scherm k


Mozietdiep l

Print op x, yToetsrespons k, lOverzetten


Aanreigen


FunctieHerhalen


Afhalen

Ophalen


Verwisselen


Inklaren


Herinstellen

Afvullenc

Sinsyaal- Verwerkers

Spiekers\ Boxen


TV-\ Radio- Zender


GT- speler\ Pick- up\
      Teep- deck


TV-\ Radio- Ontvanger


TV-\ Radio- Taak Infoo


Modem\ Dekoder

Diegietale Kameraa


Brilmonietor


Fletskrien Monietor\ Ipat


Koptelefoon

MP3- speler\ Ipot


Miekrofoon


Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Hotelyee (Hotelier)


Disk (Schêif) → Stontvol (Tafel), Directory (Map) → Bak, File (Bestant) → Mok

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Hagelbui

Dekking

Uitspatting

Pulver

(Schêif) → Stontvol (Tafel), Directory (Map) → Bak, File (Bestant) → Mok

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies*8
Koest-
haud-
ers

4
37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


Minsteteituwen (Instituten)

Hotel
(Rontomschauw)

Postkansspoor (Postkantoor\ PTT)


Toeriesdaarzie\ Naarwateristoe- balie
(VVV → Toeristenbalie)

Kantmêine
(Kantine)

Zadenopslagplaats (Lantbauwschool)Peepraterzaal (Theater)


Krant\ Nieuwsgevers


Trentsh
(Kresh)

Markt\ Veiling


Bêiblêifbeauteek\ Weermeltpost
(Bieblioteek)
(Zelfleuk)
Wortheel\ Kloosverhuurzie
(Bordeel\ Kamerverhuur per Kloos)

Driegaanyee
(Brigade)

Vlamzies (Franjes)

Toerstuntzie\ Planyoelovie
(Intentie\ Planologie)

Naziegatie\ Roetezoekerêi
(Navigatie\ Kaartkê:ikerêi)

Redetrentmeerzie\ Mazzelarêi
(Rekreatie)

Palredewenkelzie
(Restauratie\ Restortrantzie)

Mannaazyerie (Managerie)

Ziemoelaatzie\ Mooibeelspelerêi
(Simulatie\ Toneelspelerêi)

Zyoernawistie\ Trenteringsrech
(Yournalisme\ Kreatierech)

Watmaniekanhelie\ Bezighauderêi
(Manicurie\ Kleuterjufzie)

Yamêinzie\ Koopvarêi
(Koopvaardêi)

Kaartyeegraagzie\
Leefzonderwayedazie
(Kartografie\ Legendazie)
Prêiktietluivie
(Prostitutie)

Gayêilovie (Geologie)


Daarzyie

Boekzie


KetstieSchoonzie


Ziemasie


Klasse
Postzie

Pierzie


ToondieZyoernie


Tietzie


Toezie


Konstrueerdaarschein
Gaatwelschein(Gammel)
Instortdaarschein
Krakkemikkigschein
Deelsweegdaarschein
Voortbauwdaarschein
Vreemschein
Vreseluikschein
Tekendaarschein
Schetsdaarschein
Goetluisterentschein
Mooiklopdaarschein
Opendaarschein
Gauwzindaarschein
Vermistschein

Veellichtreikschein
Ontleetdaarschein
Knapgedarentschein
Abuiseluikschein
Formaliezeerdaarschein
Weervormdaarchein
Verbrokkeldaarschein
Kleventschein
Puurschein
Gefiltertschein
Gelautertschein
Veildaarschein
Preiktietluiziedaarschein
Aangrêipdaarschein
Verscheurdaarschein
Fautlievieteit


Stuiterentschein
Hageldaarschein
Nietmensreikschein
Deugtzaamschein
Steetsgetintschein
Mêinschein(Eigenheit)
Verzetdaarschein
Kletsdaarschein
Gekentschein
Redegebruikentschein
Duurzaamschein
Samengebruikentschein
Beinvloetdaarschein
Medegebruikentschein

Kwalieteit
Geredefêinkeertschein
Nogduitdaarschein

Rêimentschein
Rechtvragentschein

Steetswetentschein
Vertolkdaarschein
Hooftdragentschein
Genietdaarschein
Bewoondaarschein
Zongebruikentschein
Batekerentschein
Snapdaarschein
Beweringmakentschein
Buitengewoonschein
Buitengebruikentschein


Structuur\ Speciefiecering
                       \ Anders


Bediening\ Verrichting
Wareikmá\ Ontsluiting
Legendá\ Kluster
Beschaving\ Meerwerking

Redelating\ Redelaas
(Relaatzie)\ Samenstelling

Flart\ Plek
Zelfstemming\ Verspeling
\ Kernmerk

Tegenkoeling\ Bak
Meerbolling\ Bontvuil


Eenvaut\
Vaakstreven

Welzonlicht\ Sneltoets
Forsglans\ BonteProrestzieklus
Aanbetaling\ Verantwoording
Trilling\ Verneming
Vaartschok\
Schel\ Bêivoegsel
Gehoor\ Vertrek
                        \ Verwêidering
                                   \ Vervatting
               \ Verspeling
Afvloeisel\ Verdrukking
Spitsstant\
Veelpoot\
Geschreeuw\ Schuilnaam
Teunklankreik\ Vaatselast

Staatvolst- middelen
Neem Staatvolst l af
(Formateren)


Pat Bak; Bak2;...

Zet Kluster k op Mok l


Lees Mok k op Staatvolst l


Maak Stontvol l


Inhaut Bak lNiewe Bak l


Kies Bak k op Stontvol l


Verwêider Bak l


Hernoem Bak k, l


Stontvol l Opruimen


Staatvolst l kiezen (L:)InhamWeg

Baai


Klip


Uitslag


BevindingMap


Opslag


Aanslag


Hermappen


Defragmenteren


Handvat


Instietuutsyonele apparatuur

Gegevens- Staatvoller
(Hard disk)


Kleurenprinter

Atlas\ Wegenkaart


Skenner

GT-\ DvD- brander

TeletekstSchrêiven van Teletekst

Web-\ Beveiligings- kameraa


Verwêider volle bakkenOnverwêider Mokken


Lep- top


Media- player      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Sneewbui

Verklamming

Gedruip

Bot\ Been\ Schedel

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

5
49
5051
5253


54


55


56


57


58


59


60


Deugen

Beproeven\ Mooikêiken
(Aanschauwen)BlêivenBenoemen
BereikenBoeien\ Weerheugen


Zelfweermêiden\ Mooivullen


Zelfklozengeven\ Voorlezen


Heulen\ Voorschrêiven


Geven\ Behendigzoleren
(Bemanipuleren)

Opgeven\ Voortbubbelen
(Meinleuk)

Gadeslaan\ Hooftrekenen
(Staan te kêiken)

Koorordieneren


Begrippen

Vistduspezie (Viskussie)\ Landerêi


Zoistlevenhie (Logistiek)\
Magdazêinerêi (Magdazêinlseer)


Peorie (Theorie)


Getelsinsyaallevie (Getalsimboliek)\
Noemunredelovie (Nummerologie)


Opbloeilovie\ Boerderêi
(Biologie)


Hoopzie (Hobbie)\ Bêipasserêi


Nietzolevie (Psiegologie)
Nietzolaterzie (Psiegiatrie)

Informaaszyie\ Metziekbatie
(Farmacie\ Mediekatie)

Datplanwilliknie (Dieplomatie)


Dagnaastuntzie (Demagogie)\ Holietrakie (Polietiek)\ Oprollerêi


Vogelerêi\ Maaszyie
(Gogelarij\ Magie)

Roeptmooierzie (Kriemolevie)\
Teitvolvinderêi (Padvinderij)


Leukie
WeerduitzieGokopdie
NazeurviePelzie


Hoopzie


Teitzie


Manie


Hendiezie


Lotzie


Mazie


RoeptdieKoopgewich
Spetterentschein
Mêinleukezielsteit (Liquidieteit)
Metventersyolaterteit
(Konventionalieteit)
Steetsproduceerdaarschein
Veelduidentschein

Punctualieteit
Gauwkloppentschein
Weerlaatdaarschein
Pesoeleerdaarschein
(Speculeerdaarschein)
Verzekerdaarschein
Goeiedaatwillentschein
Vertroebelschein


Veelplakdaarschein
Goetkoopschein
Happigschein
Onenigschein

Klamlendigschein
Loomschein
Omwerpentschein
Redensyalieteit
(Realieteit)
Zielhelentschein
Verledenhebbentschein
Opwerpdaarschein
Leurblokmakentschein

Stugschein
Heelweligschein
Uitlaatdaarschein
Gogemschein
Inlaatdaarschein

Vaagetentschein
Vrêischrikwekkentschein
GenietdaarscheinFlinkbauwentschein
Verkleurentschein


Spitsluisterentschein
Waarderingreikschein
Klontkendaarschein

Eensbrantdaarschein
Fokdaarschein
Kostdaarschein
Duurschein
Verhangdaarschein
Vertoondaarschein
Seefgokdaarschein
Zweventschein
Kansgeventschein
Levensprachfêinaazye

Gebruiksduurhebbentschein
Edelgedarentschein
Verguntschein
Pracherentschein
Betastdaarschein
Naderdaarschein
Geloofwaardigschein
Leurgebruikentschein
Verhelderentschein

Binnengebruikentschein
Opfokdaarschein
Verstrekdaarschein
Seefleventschein
Koorgebruikentschein


Infraa- structuur\ Dok
                      \ CertiefiekaatRust\ Restietutie
Steetsslot\ Klem


Verwerking\ Les
Redeheellievering\ Omranding
(Relatievering)

Drang\ Haaltocht
Bêiplek\ Verwisseling
Hooftstemming\ plotspeling
Zich\ Bedoening
Sterrelichts\ Kerntoets
Gauwglans\
Opzicht\ Wêiziging
Verbolling\ Eerstemerk
Bewording\ Begroting
Streefdoel\ Zienliezie
Opgave\ Supzyeste
Hint\ Naar Gedaar
Verloting\ Inciedent
\ NuuteunlaatzieGave\ Ontpoting


Verstant\ Foefie


Labierint\ Verplaatsing
Doolhof\ Veelgewende
           \ Wir- War

Dopheersers (Operators)

Vorm Daarnuu- vorm, Lantkeuze
Terugval lKurzor k, l
Rant k, l


Daarnuteit l
(Datumteit)

Willekeur l


Raam k, l, m, n
(Window k, l, m, n)


Markering l

Gaa naar Markering l


Afronding k, lKeus x, y
(Muis)


Numerieke Nootzie x, y
(Numerieke Notatie)


Instellen
InzettenDoorzetten
Terugzetten


Wegstrepen


Verkiezen


Aansnêiden


InkaderenDuren

VaststellenInschakelenTerugvinden


Dopperaters

Verschillende toetsenborden
USB- Disk\ Teep- draaifInput ⇔ Mok behandelair
Muziek\ Film\ Fotoo- reactie


Losbruikdare otoo\ bus


Geleide trein
     (Speelgoet)

Botsoto's


RollerkoasterKassaa- bon printer

Lot inkasserenIekonen klikkenMuis\ Aanraakdaar scherm Nettens 

Uitleg

Daatworen


Y£ Y
W\ M
L\ N

Zoemklank
TOPkierdaler →
LIPPENsluiting →
LIPPENnetopen →


TOPkier daler.
Mont Dichten.
Mont Biets Openen.


S\ Z
G\ R
F\ V

Buitenklank
KEELtrillingen →
TOPkier →
LIPspleet →


HUIG - Losgolvent\ Straktrillent
TOPkier hauwen.
Adempersen door LIPspleet heen.


K\ GH
T\ D
P\ B

Stootklank
KNEEPdaler.
TOPdaler.
LIPontsnapping.


Keelkneep Dicht laten dalen.
Tongtop Raak laten dalen.
Mont Net openen.


H\ £
DY£\ TSY
PS\ KS

Liggaamsklank
LIPPEN weit open →
TOPstoot + TOPkierhauwent + dalent →
LIP-\ KNEEP- Stoot + TOPkier →


TOPlaagst + KNEEP laagst

Det TOPkier hauwen & later dalen.Klanken

 

Frontaal

 

Midden

 

Reinste

Buiten:

Zoem:

Stoot:

Liggaams:

S Z

Y ZY

K GH

£ H

G R

M NG

T D

TSY DZY 

10 

11 

12 

F V

N L

P B

X PS

 


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Sneeuwpop

Ontdekking

Koeling

Hoorn\ Haar\ Nagels\ Toerdrogen

G

Nr

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Klanken

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies
*9


6
61626364


65


66


67


68


69


7071


72


Mooienieweren

Beproeven\ Mooikêiken


Bêiblêiven


Paaien


Bespreken


Boeien\ Opverteren
(Adverteren)


Hooftvermêiden


Hooftklozengeven


Veelheulen\ Kibbelen\
Kiften

Plotroepen\ Aangeven


Mooibubbelen


Gauwrekenen


Roddelen\ Geruchen Spuien


Pazitdaarse middelen

Metalen Slagwerk: Gong
Stalenpan, Xoekmooieteun
(Steelpan, Xielofoon) (Stant)
Slagsnaar middel: Zyiewair
Banyoo, Harp, Bas (Gietaar)

Strêiksnaar middel: Levenlangdá
Grottaa, Kontrabas (Viool)

Zinnenmener: Bentzanger
Minnestreel, (Popband-zanger),
Vaderskoorliet, (Fanfarekoor),
Dagdaarbronkoor, (Achtergrontkoor)
Perkunstenairzie: Triangel
Bonghoo, Tamboerein

Blaas Toetsenbort: Koorspil(Orgel)
Paaskoordiewel, Haarnooinieká
(Accordion, Harmonica)
Keelhoorn: Fluit
Blokfluit, Dwarsfluit, Panfluit,
Sinsyaalfluit

Riethoorn: Saxofoon
Vaargoet, Klaarisienet, Pieper
(Fagot, Klarienet, Feesttoeter)
Liphoorn: Bazuin
Stroomgoet, Stroomspetter, Koornet
(Trombône, Trompet, Cornet)
Slagsnaar Toetsenbort: Pieranó
Klaarmooiriezangerbêi
(Piano, Clavecimbel)

Pedaalstroom: Basdrum (Trillaag)
(Pedaaltrom), Pauken

Stroomreike Opstelling: Drumstel
Snairtrom, Haaidet, Bekkens,
RoffeltrommelsS & Z  ¦  Gonsklank
(TOPkierhaudent + Tanden Opelkaar)

Y & ZY  ¦  Zoemklank
(TOP Kierdalent)

K & GH  ¦  Zoefklank
(KNEEPopening)

£ & H  ¦  Zangklank
(TOPlaag + KNEEPlaag + LIPopen)


G & R  ¦  Vormeigen klank
(Huig Stêif & Los)

M & W  ¦ Neusholte klank
(LIPPEN Dicht & LIPPEN Openent)

T & D ¦  Snerpklank
(TOPopening)

TSY & DZY  ¦  Hese klank
(TOPdaler\ TOPkier\ TOPkierdaler)
met & zonder Ruis (£)

F & V  ¦  Luide klank
(LIPspleet + Tanden los)

N & L  ¦  Teunreeksklank + Riedel
(TOPrakent)

P & B  ¦  Boemklank
(LIPopeningen)

X & PS  ¦  Tsyoekklank
(KNEEP- & LIP- opening) + TOPkier

   Meer Pazitdaarse middelen 


Gongie


Naderzie


Streekzie


ZangdarieKoorzyie


Orgie


Pieptie


Hesie


Luitzie


Pieranie


Boemzie


TsyakkieAlgemeenschein
Gauwgewichtigschein
Verentschein
Tokkkeldaarschein
Soepelschein
Beklopdaarschein
Mooivreemschein
Rapluisterentschein
Bestrêikdaarschein
Voordehandliggentschein
Rontzingentschein
Waagdaarschein
Pertiengenoemtschein

Stuwentschein
Bemisdaarschein

Weekschein
Nadermaandaarschein
Lichtbrengentschein
Weergevallenschein
Pruttelentschein
Voorafbrokkelentschein
Pêinheeldaarschein

Piepentschein
Schrilschein
Syoogeventschein
Gierentschein
Koopdaarschein
Bescheurentschein
Vochplakkentschein
Kernveiligdaarschein

Listigschein

Reikweitehebbentschein
Bruuskschein
Schokkentschein


Deugtzaamschein
Vastdwarrelentschein
Nogstuitdaarschein
Wellodieheusschein
Bezetdaarschein
Gauwrammentschein
Bontplantdaarschein
Gunstdoedaarschein

Baathebbentschein
Durventschein

Wolkomentschein


Rapgedarentschein
Voorafweetdaarschein
Meerbietdaarschein
Sinsyaleerdaarschein

Reikwonentschein
Kwakentschein

Wintgeefdaarschein
Afweerdaarschein
Onderhaudentschein
Tsyilpentschein
Lonentschein

Koordaatschein
Leurduidigschein
Heftigschein


Wekking\ Opening
Galm\ Rooireik
Sinditnieëring\
Rekking\ Teitsmoot
Teinhoogte\
Kast\ Geleun
Oprekking\ (W)eggoo
Zwierreik\ Teinaantel
Stemklank\

Gauwstemming\ Wauwspeling


Zwalkreik\ Gevolgtrekking
Sietuatie\ Daging
Raakvlak\ Deelswîes
Trent\ Scheiding
Wolglans\
Wollich\
Gauwbolling\ Spleetreik
Rasping\ Betrekking
Verschelling\
Voorlaten\

Doorvloeiing\ Beantwoording
Voordeel\ Vereenvaudiging
Onthaal\ Netvoordemaat

Schalling\ Beneming
Vertrilling\ Kanaliezering
Bericht Doorkoel\
\ Bevatting
Steetsgehoorde\  Netvoordemaat

Konbiedenwekking\ Maat
(Kombienatie)\Opwekking\ Gauwsleutel
Paal (Paleis)\ Loskoppeling


Benutting\ Extreem
Effiesyencie\ Duitperseel

Beheuzing\ Belening
Gauwstemming\ Gauwspeling
Trent\
Eventerech\ Gevolg
(Effect)\
Deeldag\
Tendens\ Scheiding
Welzonnelicht
Reikeglans\ Belangstelling

Eersteklank\ Indrukopslag
Hooftbolling\ Kenmerk


Vooroordeel\ Afstelling
Veeldrang\ Vernieuwing
               \ Belastiging

Volgorde\ Nautrekking
                  \ Vervoeging


Nogmoe\ Indrukopslag
Duizentpoot\


Verwenning\ Beperking
\ Eigenschap

Mok middellen

Open Mok l (L\ S\ Schêif)Scherm
Koorordienaten k, l


Sluit l


Bazis\ Eggoo Mok l

Klimmer lMenuu- middelen lDagdievieteiden- menuu Mok l


Kopiëer Mok k, l


Verwêider Mok l


Ongedaan maken l [1-12]Hernoem Mok k, lDesktop Instellingen Mok l


Inkêiken


AanvullenUitvullen

Tieperen


Aanschuiven


Geltteken plaatsen


Punten plaatsen

Velden vullen


Vegen


Volgorde makenPagingná printenNaar voren halen


Zwams 1 - Gansnaam Pazitdaarluisterair


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Stortbui

Optrommeling

Uitspatting

Vet\ Reuzel

Nr

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Klanken

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

7
73


74


75


7677


78


79


80


81


82


83


84


Beurtperzolagen φ

Zolaag (Solo)
(Voorbeschauwing)

Zaaldaarliet (Scene)


Yauwdoener (Duo)
(Doeyau)
(Bedenken)
Yeziedrager (Trio)
(Draagyezie)


Yauwstuwer\ Partner
(Stuwyauwer\ Deelmager)
(Liggaam)
Koondaar\ Peuter\ Pier
(Kleuter\ R ebie)

Veryauwerde
(Ouder)

Vankwilyeliet
(Famielielid)

Gedeeltzchtsliet
(Stichtingsliet)

Paarteitsliet
(Partijlid)

Bedrêifsliet


Vermenigingsliet
(Verenigingsliet)
(Meningsliet)

Deunsoorten

Malle Deun (Wals)  (?)= Spaans
(Tanghoo → Danszyie)

Zeergoedenabêie (Serenade)
(Sambaa\ Roembaa)
(Verhuizing)
Smartlach (Diskoo)
(Tsyaa Tsyaa Tsyaa → Nenenee)

Kuskoor (Diskoo)
(Flamenkó → Vlaflip)
Broksyoo (Rock)
(Salsaa → Ikzalze)

Droef (Blues\ zach Rock)
(Merenghe → Meerenge)

Vonkie (Funk)
(Ballade → Balmuziek)

Vanvader (Fanfare)
(Classico → Klassiekó)

Hazoon (Soul)
(Punk → Dzyunkie)

Loofs (Pop)
(Escallatiek → Zaallachkeek)

Klupyavie (Djez)
(Be Bob → Bie Bop)

Klepoverdie (Repzodie)
(Reggaæ → Reghæ)

    Meer Deunsoorten 


Maldie


Nabêizie


Smartie


Kuskorie


Broksyozie


Droevie


Vonkzie


Vaartie


Hazonie


Loofzie


Klupyazie


KlepzieRontspringentschein
Eerstweegdaarschein

Opspringdaarschein
Tremmentschein
Rechtwildaarschein
Betekenishebbentschein
Gauwluisterdaarschein
Reikproduceerdaarschein
Redekleeftmeerdaarschein
Herkleefdaarschein

Wellatentschein
Vergooidaarschein
Droefschein
Glansreikschein
Talentschein
Eensgezintschein
Happentschein
Kunstzinnigschein
Zieligschein
Aanprutteldaarschein
Bezwaarmakentschein
Steetslandentschein
Schraalschein
Afslêitdaarschein
Belêideniszoekentschein
Losborreldaarschein
Vaaktroepmakentschein

Ontvloeientschein


AfschrikdaarscheinPerzoonluikschein
Wazigschein
Bewolktschein
Schuiveldaarschein
Rontrêidentschein
Ontgadaarschein
Zaalweetdaarschein
Waardeerdaarschein
Verwoordaarschein
Redewetentschein
Afplantdaarschein
Schatdaarschein
Dingentschein
Opwaardeerdaarschein
Aftastdaarschein
Steetsnaderentschein
Kantweetdaarschein
Behangdaarschein
Seefbiddentschein
Gedoogdaarschein
Vierentschein
Samenweetdaarschein
Vonkovergeventschein
Losbrantdaarschein
Vluggedarentschein
Zondewetentschein
Prachtigschein
Afgunstigschein
Lenigschein
Strakschein
Verstrekdaarschein

Lichtbrengentschein
Eenshelderschein
Oplichdaarschein
Baanwetentschein
Gewoonluikschein
Passeerdaarschein
Bekostigdaarschein
Steetsduurschein
Vierjaumozieteit
(Virtuositeit)
Verderzweventschein
Blokvormentschein
Dichschein
Binnenweetdaarschein
KoorwetentscheinKlaar\ Schemaa
Beeindiging\ Seefdok
                 \ Opdevlakkemaat
Voordracht\ Leitme
Verrusting\ Besluit
Verklemming\
Bewerking\ Gadansmaat
Interpretatie\ (Kadans)
                    \ Verlering
Edelperk\ Herfraai
                    \ (Refrein)
Aandag\
Bestemming\ Bespeling
Inkapseling\ Afwisseling
Wisselplek\ Veelopschoning

Eerderegave\ (Katalogiezering)
Onderlegging\
Groot\ Wordingsvol
Afdoen\
        \ Bemerking
Glansvol\ Brug
Spier\ Betoetsing
Veelsterkernenlicht\
Zonnestelsel\
Verdringing\ Verhaal
Voorkomen\ Afname

Pietsoorreik\ Hulp
Fêinperhelering\ Uitdrukking
(Profiel)\
Inzicht\ Beindrukking
Vaatseschalling\ Skriening

Afdwaling\ Koncentratie
Deunreik\ Beplaatsing

Scheif- gegevens

Trenteer Scheif Mok l


Veltnaam k

Lengte Veltnaam k


Veltgroote kVeltsoort k


Volgordevelt k


Hoogste Velt l


Scheifgrootte l


Scheiftoetaal l


Trenteer
Structuur Mok l

Volgorde Infoo l


Indexnamen lNaamgeving


Noemer


Hulpie


BreeteSoortvorm


Uittelling


OptellingOprichting


Uiting


Namaak


Speciefiecering

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Dotregen (Motregen)

Smelting

Verkoeling

Bloet\ Pus\ Smetreik

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*10
Vol
wassen
scheinen
8
8586


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


Gebeurtenissen

BekêikenVerblêiven


Verwêideren (Wêiden)


Reageren zoals Paa\ Bontspreken
(Propareageren)

Reikheugen

Lezen\ Hooftklozengeven


Schrêiven\ Zelfheulen


Beroepen op\ Vergeven


Strikken
(In de val lokken)

Dissen


Opdissen

Wensendempers (Temperamenten)

Vistdie\ Landerêi
(Fiskus)


Supstantzie\ Stoffenleer
(Substantie\ Doffespullenleer)

Redetrentalzie\ Puzzelerij
(Reekreatie\ Mazzelarêi)
(Goetvermaakzie)
Yuisgaavrêizie
(Justietie)

Vielozoalsdie\ Zwêimelerêi
(Filosofie)

Straattegeven\ Makelerêi
(Strategie\ Makelaardij)

Nietzolevie\
(Psychologie\ Seefdoenerij)

Pompyoeterschein\ Slêiterêi
(Informatieka)

Omnieuwtezie
(Goreografie)

Gehoorgeverêi\ Binkdrukpadierie
(Uitgeverij\ Inktdrukkerij)

Feitenzie\ Vaabrieceerderêi
(Konfectie\ Industrie)

Zozittie (Opinie)\ Zwêinerei
(Gauwliegen)


VistdieIndustrieFarcieReekrie


Straatzie


Fluttie


Feitzie


Preferie


Zoistlevie


BinkzieNietzovie


OzittieGemeenschein
Gevechtwillentschein
Gauwbauwentschein
Alleswegentschein
Stevendaarschein
Wentdaarschein
Manoevreerdaarschein
Luierdaarschein
Fascienerentschein
Vaaszienerentschein
Beletdaarschein
Snelbelatentschein
Lessensyalieteit
(Essentialieteit)
Klaarzindaarschein
Besladaarschein
Afwîezigschein
Schaarsschein
Rontombiedentschein
Bemeetdaarschein
Afvalligschein
Vaagschein
Zoistleviezieteit
Weekschein
Sluimerentschein
Verdruipdaarschein

Preveldaarschein


Weeldebrengentschein
Uitsladaarschein
Uitzinnigschein
Uitgelatenschein
Vloeidaarschein
Binnensladaarschein
Verkoeltschein
Veelgenietdaarschein
Steetsvintdaarschein
Vergrêipentschein


Functionalieteit
Dwarrelentschein


Gangdaarschein
Gauwgezetschein
Beklopdaarschein
Kortduitdaarschein
Voornameluikschein
Verkendaarschein
Welvochtigplantdaarschein
Redengedarentschein
Geenneerhaaldaarschein
Herleventschein
Meegedarentschein
Onderhandeldaarschein
Levensbeeltmakentschein
Doorstadaarschein
Roekeloosschein
Zondergedarenbrengentschein
Langeteitgedarentschein
Strikschein(Strict)
Belegdaarschein
Bedaagtschein
Prêisdaarschein
Welgedarentschein

Weerkomentschein
Welrakentschein
Vachtkrêigentschein
Uitlegdaarschein
Gebruikeluikschein
Vaakpasentschein
Straatgedarenbrengentschein
Inlegdaarschein
Binnengedaardaarschein

Koorgedaarbrengentschein
Stemmingkerentschein
Terugvoerdaarschein


\ Speesyaliezering
Voordracht\ Leitme
Verrusting\ Besluit
Verklemming\
Bewerking\ Gadansmaat
Interpretatie\ (Kadans)
                    \ Verlering
Edelperk\ Skrienvulling
                    \ Herfraai
                    \ (Refrein)
Aandag\ Meermaat
Inkapseling\ Afwisseling
Wisselplek\ Veelopschoning

Eerderegave\ (Katalogiezering)
Onderlegging\
Groot\ Wordingsvol
Afdoen\
        \ Bemerking
Glansvol\ Brug
Spier\ Betoetsing
Veelsterkernenlicht\
Zonnestelsel\
Verdringing\ Verhaal
Voorkomen\ Afname
\ Zelfteunlaatzie
Fêinperhelering\ Uitdrukking
(Profiel)\
Inzicht\ Beindrukking
Vaatseschalling\ Skriening

Afdwaling\ Koncentratie
Deunreik\ Beplaatsing

Scheif- Prompt middelen

Gebruik Scheif #l, Mok m


Bekeer Terwêil l


Gaa naar l


Hop l


Struin door #l


Invoer van #l


Trenteer Invoerscherm
Mok l

Kies Scheif #lStreep Schêif l weg


Pers Mok k tot l


Trenteer Index Mok lZet Index op Mok l


Opgaan


Doorlopen


Opdoffen


GooienLêiken


Invoeren


UitkiezenDoorkrassen


Kompriemeren


Voorbereiden

Ordenen


Spraak- Missies

Gesproken tekst
    uitschrêiver

Wellodie uitschrêiver


Spraakstem- vormer


Reklame afspeler


Smalltalk (K.I.)Voorlezer


Voorstel- vormer


Vraag- beantwoorderIntroductie- vormer


Priorieteit- vormer


Spreuk- vormer

Stem- herkenning\
     Stem- analieze      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Waas\ Lage Wolken

Verschêining

Verwaaiing

Zweet\ Huitolie

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

-namen

Gnoom


Hobbit


Brompot


Klimmer


Hoogvlieger


Pielatus


Beldeklup
(Belzebup)

Hauwezoo


Raainubis
(Anubis)

Morus


Dommelair


Krêiger


9
97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108Biederzieden (Angsten)

Nietzoo mooiriebîede
(Vertoonkêikende\ Reikproevende)
(Gepeins)
Beter mooiriebîede (Rampfobie)
(Zaalrontkêikende)
(Edelgeurende)
Pakvrêi mooiriebîede
(Klaustrofobie)
(Redenkêikende)
Afspraak mooiriebîede
(Spraakfobie)
Meekêikende
Klepnietzonaarmêi
(Kleptomanie)
Kantkêikende
Zyurie mooiriebîede
(Zyuriefobie)
(Samenkêikende)
Pets mooiriebîede
(Petsfobie)
Teitzelfkêiker
Zachs mooiriebîede
(Hartfobie)
Bîedenkêikende
Piervoormêiniet
(Pieromanie)
Zonkêikende
Versnellings mooiriebîede
(Uitkêikende)
(Gestrikte)
Gelt tekort mooiriebîede
(Geltfobie)
(Thuiskêikende)
Gil mooiriebîede
(Relfobie)
(Koorkêikende)

Naaryezelftuur Goeien (Natuurgoden)

Yazong  (Geboorte)
(Tanatos → Natus)(Maatzus)

Verkenplaats  (Yeug)
(Frodite) (Vroegvrêizie)

Geenraas  (Yauwerdom)
(Geras)(Geenraas)

Lichttrentverering (Ochtentgloren)
(Ætheraa) (Etenraai)

Navonstverering  (Avondverering)
(Hemera) (Meerhêyaa)

Datmagniet  (Wraak)
(Nemesis) (Neemêinzus)

Tegenvaller  (Pêin)
(Ker) (Ommekeer)
(Hoe maak je dat)
Morfuis (Slaap)
(Hypnos) (Hierennuus)

Fanziemerus  (Droom)
(Oneiroi) (Opuneirooi)

Mooiraak  (Nootlot)
(Moros) (Mores)

Zîedaas  (Zeden)
(Oizys) (Hoizieë:ens)

Prêisleugen  (Bedrog)
(Sauron) (Kzaurust)

 

Yazongzie


Frodie


Grumpie


Meraanzie


Æterêi


Maatzie


Nemuzussie


Kermptie


Hierzie


Meervanzie


Ziedie


Gossie


ZwêigtieVoortvechtentschein


Voorlopigschein


Instinctievieteit


Wakkerwordentschein
Bangschein

Opwindentschein
Voltelligschein
Meevallentschein
Onderbreekdaarschein

Bedriegdaarschein
Verzwêigdaarschein
Onderrichtdaarschein
Zinvolschein
Verbodenschein
Steetsvaagschein
Ongeschondenschein

Pêinigdaarschein
Seefbedruipentschein
Vlugschein
Knapperentschein
Uitvaldaarschein
Luischein
Beluisterdaarschein
Vooropgeknaptschein
Afsladaarschein
Voortvloeientschein
Invaldaarschein
Vanziemeerdaarschein
Eensvintdaarschein
Begrêipdaarschein
Afvallentschein
Weltakeldaarschein

Zoobleefschein

Dooientschein

Vergankeluikschein
Veelrêitdaarschein

Bekendaarschein
Yauwerweetsschein
(Ouderwetsheit)
Zorgreikschein
Dienentschein
Nogtevarenschein
Plechtigschein
Veelbiddentschein

Aflegdaarschein


Krenkdaarschein
Dageluikschein

Intauwvastschein
(Enthausiastheit)
Ondervraagdaarschein
Opspoordaarschein
Boetekrêigdaarschein
Schentdaarschein
Weerstadaarschein
Drageluikschein
Klaarkomentschein
Vooruitgangzoekentschein
Uitdraagdaarschein
Uitdagentschein
Beheersdaarschein
Onderneemdaarschein
Inkomstbrengentschein

Stemreikschein
Andereprêisgeventschein
Aanleverdaarschein
Toevoerdaarschein


Verwekking\ Rooiing
Gotvorming\

Palliesade\ Verschuiling
Hekwerk\
Kuis\ Schoon

Steiging\ Opschoning
Opkuising\ Opschoning

Bestwil\
Opsteiging\ Mêinspoor


Onderzoek\ Aanweizing


Eenmaligeklank\ Formatie
Welbolling\ Spitsmaat
Oordeel\ Instelling
Tegensterrelicht\
Glansront\

Herinnering\ Benieuwing

Lotgeval\ Herziening
Bevoeging\ Perkeigen


Vermoeiing\ Intenzievering
Woning\
Bepoting\
Herbeleving\ Verplating
Wering\ Schap
Roer\ Stap
          \ Belasting

Schêif- Bundel middelen

Bewaar #l, Mok m


Verleng Mok k, l


Sluit #l


Zet Koppel #k, #l op M


Trenteer Park Mok l


Zet Park op Mok l


Trenteer Meug Mok l


Zet Meug op Mok l


Veeg Park\ Meug l


Trenteer Bundelverzies
    Mok l

Maak Siesteem- Rapmooirie
(Systeem- rapport)


Trenteer Rapmooirie in Mok lWegstoppen


Aanplakken


Afdichten


Eiken


Aanmaken


Aanschakelen


Inprenten


AanroepenLossen


Herwaarderen


Nazien


Teruggaan


Gebruiksartiekelen

Deur- bel


Koelkast


Diepvrieskast


Magneetron


Mixer


Sienaspers


Cietrus- Blender


Waterkoker\
    Koffieautomaat

Kookplaat


Stoompan


Tostie- weizer


Brootrooster


Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Dauwe\ Zauwe


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Dauwdruppels

Rapbauw

Spetters

Gras\ Bieslook\ Helmgras

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

10
109


110111


112


113114115


116


117
118119

120


Pluimdaren

Beschauwen


BegroetenRazen
(Deelgetuigen)

Dansen
(Optuigen)

Tieren\
Verliggamen


Foefenleren (Oefenen)


Opbloeien

Tillen

Loven


TsyeckenZich Inmengen in
(Afdrukken)
Nietlatentzingen
(Sinshanteren)

Uweldrakenners

Phorcys
(Voorkeur)
(Verstaan)
Keto
(Waarnaartoe)

Mnemosyne
(Vlamsmooizien)

Dionysos
(Tweëropnooit)

Typhon
(Diepaan)
(Verlagen)
Brontes
(Brondes)

Harpêien
(Zachspêien)
(Raaihoe)
Chrysaor
(Gruisaanoor)
  (Goet is hier en nuu)
Arges
(Daarliggaam)

Gorgo
(Goorzyane)

Pegasos
(Pegaatzoo)

Graien
(Snaaiers)
(Noemen)


Voorkie


KetozieMooizie


Dionie


DiepdieBrontie


Pietzie


Gruisdie


Plustie


GoorziePegazie

SnaaitieLusthelentschein
Wauwweegdaarschein
Verspringdaarschein
Omhaagtschein
Zittentschein
WippentscheinVrêischein
Betekenisgeventschein
Moetwilligschein

Versoepeldaarschein
Hooftwakkerhebbentschein

Stiemuleerdaarschein
Reikkleventschein
Misseluikschein
Durfdaarschein
Bierliettrantschein
Verweekschein
Maandaarschein
Gauwlettentschein
Reikdaarschein
Afbrokkeldaarschein
Klontpêinigschein
Aljarengeventschein
Leegschein
Zwichdaarschein

Verlichdaarschein

Reikscheurdaarschein
Zondeluisterentschein
Verkoopdaarschein
Getaptschein
Versschein
Listzoekentschein
Waaksschein
Aflosdaarschein
Verschepentschein
Graaientschein
Dwalentschein
Trippentschein


Konfronteerdaarschein
Stormentschein
Behaaldaarschein

Fiksgaanschein
Afzetdaarschein
Swingentschein
Plaatsreikschein
Doprêiddaarschein
Dierdaarschein
Doedaarschein
Opzetteluikschein
Vooropplaatsdaarschein
Treendaarschein
Veelvarentschein
Aandienentschein
Expanderentschein
Glooientschein
Wantrauwigschein
Voortstuwdaarschein
Snelspoorlegdaarschein
Tietelreikschein
Leurduitdaarschein

Nonsyalancerentschein

Hefdaarschein

Afwetentschein
Vaaksyoogeventschein
Klozenluisterentschein
Hoophebbentschein

Noghautdaarschein
Ophefdaarschein
Verknochtschein
Uitzetdaarschein
Kontroleerdaarschein
Ophautdaarschein
Inzetdaarschein
Thuisluisterentschein
Kriemienalieteit


Vrêilating\ Vangst
Tast\ Opstap


Leinrecht\ Lieneaal
Zwier\ Opvangen
Verontrusting\

Variedabielieteit\ Verrekking
Vastkuis\ Onderpant
Beeltschoon\
Redetoerneren\ Afstemming
Afspeling\ Deelonderkenning

Gespeur\ Rêi
Neerslag\ Vervlakking
      \ Slêitaazye

Zwalken\ ValutaaGeheelbol\
Heisaa\ Ondersteuning
Afname\ Wellast
Ontspiering\
Zonnestelsel\ Gedeelte
Spreukglans\Behoren\ Hervatting
Bogaliezering\ Aftrek
Volgorde\ Sortering

Kleding\
Terugvloeiing\

Kraakheel (Persee)\ Verhelping
Levensteitroof\ Veelschap

Celblat- middelen

Bewaar Celblat Mok l


Verleng Blok met Mok lUitleinen Velden l

Font Velden k Grootte l


Reibreete l


Geltsoort l


Geltscheidingtekens l

Zet Kuip op Velden k, l


Veeg Velden k, l


Sorteer Velden k op Rei lPrint Velden k, lZet Naam l op Velt mToezeggingOverzetting


Vrêi spel

Vergrendeling

Dagdievering
(Actievering)


UitweizingTaak Opstarten l


Dupliecering


Verlossing


Bêivoeging


Ontdoening


Eigenschappen


Losbruikdare apparatuur

ReuzenratLooptrener


Snorfiets

Golfwagen\ Pellet tiller

Losse Otoo\ busGeleide Trein
     (Speelgoet)


Botsoto's


Rollerkoaster


Trein\ Skielift\ Lift
Infraa- Rode
     afstantbediening


Radiobravieve
     afstantsbediening
Mieniegaduur- otoo\
     vlieg[tuig]\ boot      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Eispegels

Bedekking

Uitspatting

Onkruit\ Klaver\ Hennaa

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*11
Opmerke-
luiken


11
121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


Mêinmooisten

Zogebleken kennis\ Afkêiken


Weerblêifplaats


Bêigeloof\ Redeliegie
(Getuigen)
(Zelfwêiding)
Kwaaiedaattsyeck


Weldaarkode


Lievelingskost


Bêiverdienste


Liggaamszieklus


Beroepsafwêiking


Kluiskode


Eigenklup


Levenswensen


Dievoortstuwers (Tietanen)

Dries (Oceanos)


Teutniet (Teternis)
(Behuizen)

Heusredebêiiya (Eurybia)


Temis


Redeyaa (Rea)
(Tegenzitten)

Roepus
(Kreios)

Hepyeteit (Yapetus)


Hoezerius


Euriebêiná


Krienuus


Rea


Foebe


KoiusDriezie


Teternis


Yapetie


Temistie


Roeptie


Teinie


Hoezerie


Eurbie


Krienie


Moronie


Voetie


KoeksieBewegingsschein


Wiebelentschein
Wilreikschein

Veelbetekendaarschein
Waarschuwdaarschein


Onderdanigschein
Schamperschein

Benaderdaarschein
Verschraaldaarschein
Doorslêitinghebbentschein

Verwarrentschein
Zocheraflaatdaarschein
Ingewikkeltschein
Aanmaandaarschein

Ludiekschein
Toereikentschein
Veriefjeerdaarschein
Vertaaldaarschein

Zielgeventschein
Glansbrengentschein
Zondeweegdaarschein
Opsessiefschein
Senzualieteit
Verzieweldaarschein
Pêingeventschein

Bezwaarluikschein
Belantdaarschein
Vaakluischein
Kruipentschein
Zocherluikschein
Beterdaarschein
Verstrakdaarschein
Klankhebbentschein
Verschrikkeluikschein
Liggingmakentschein


Pluimdaarschein
Dauwgeventschein

Wikkentschein
Schuifdaarschein
Eigenritdoedaarschein
Volwaardigschein
Bewoordaarschein
Opschuifdaarschein
Aandoedaarschein
Rehabielieteerdaarschein
Verderschatdaarschein
Voortdingentschein
Afhankeluikschein
Kanserentschein
Leurbetastentschein
Veelbeduidentschein
Gedenkwaardigschein
Yachtigschein
Leurwerpdaarschein


Spraakzaamschein
Korriezyeerdaarschein
Ordenteluikschein

Prachgeventschein
Allesafwetentschein
Leendaarschein
Zocherafgunstigschein
Stelligschein
Kosteluikschein
Heusschein
Veelhefdaarschein
Aanhautdaarschein
Afreageerdaarschein


Wîezenluikschein
Deelneemdaarschein
Leurstrekschein

Voortleventschein


Verklaring\ Aanvangst
Veeltast\ Bedokking

Berusting\ Beklemming
Gedrag\ Afsluiting
Val\

Afwerking\ Belering
Alkuis\ Ergschoon
Eigendunk\

\ Onderkenning
Draagvlak\

Dag\ Uitwisseling
Omslag\ Besmetting
Opdrach\ Minaching
Uitlezing\ Verweizing
Opslag\ Strevenvol
Alfabetsoort\ Bezering
                          \ Kwetskuur

Leg\ Zin
Hanttekening\ Iedentiefiecering
Losboldaat\ Naastlaten

Vluch\ Eerbiediging
Aandeel\
Vaakspieren\ Heelaazye
Graagsterrelich\
Zondaarglans\
Komst\ Behaling
Omhelzing\ Stapel
                   \ Bosteunlaatzie
Opkomst\ OpstapelingAankleding\ Lêitdraat
Teunschalling (Toonladder)\ Lengte
Smaak\ Goet
Lier (Deun)\ Vergadering
Ontroering (Vel)\

Roepdezen

Bêi Otomaattest haal l

Bêi Eskeep haal l


Bêi Faut haal l


Bêi Rieset haal l


Bêi Interactie haal l


Kanttekening Daar\ Niedaar
Vermaak Mok lBlik op Mok l


Haal Roepdeze l
(Sup- Roetiene)

Stop


Staart- reacties Mok lHelp- functie Mok lNalopen

Afwenden


AfvangenHerreizen


Uitdelen


Aflezen
AantekenenBlêikenAfdoen


Weghauden


ToespitsingUitleg


Vonsten

Plugh and plee Pompyoeters

Afsluiten zonder opruimen


Checkdisk naa faut afsluiten
van PP


Stop een vastgelopen Taak


Instellen van vierus- sken


Kesh om te versnellen
Skrien- sever\ Power severTekst vertaal- otomaatDeinstalleer MiddelPP- snelscheins- testTsyeck op registerfauten
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

EIskohoorn

Ontsmetting

Bevriezing

Stuifmeel\ Bloemen- Beauning (Honing)

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

12
133134135


136


137


138


139


140141142


143


144Binnenlanse Trenten

Ingrêipen\ WelkêikenToetaalgroeten
(Staartblêiven

Mooiwêiden


KeuvelenWauzen

Snellezen

Plotschrêiven\
Eensheulen

Kaken\ Verkengeven


Struinen
(Nogslecherzêin)

Ontzagwekken\ Welterekenen


Verlangen


Allenmee- etende Goeien

Zauwes
(Zuis)
(Te pakken nemen)

Heraa
(Ronttrekken)


Hetmistdus
(Hermes)

Maablieviedêin
(Afrodite)
(Patricia)
Hefæstdus
(Hefaistus)

Heistontdá
(Hestia)
(Verkrêigen)
Stereopoes
(Vaakhoegingdet)

Hodes
(Hades)


Hozeimoos
(Poseidon)


Wodan & Friedaa


Alles (Pan)
(Mooirie een Prêis)
(Zocherafgetuige)
Hekeet
(Hekate)ZauwdieHeerazieIkmisdie


Madaarbie


Feestie


Stallie


Stereozie


HodieHozeidieVrêizie


Geltzie


Keetzie
Bevechtdaarschein
Mattentschein
Gelaatwegentschein
Honentschein
Gewilligschein
Rontloopdaarschein
Teviessladaarschein
Zaalwegentschein
Vrêizinnigschein
Redenwegentschein

Meeweegdaarschein

Gezontschein
Breekdaarschein
Ziekeluikschein
Opbrekentschein
Samenwegentschein
Richtdaarschein
Onnozelschein
Zonwegentschein
Treurigschein
Biêdenwegentschein


Schorsdaarschein
Nogspelentschein
Afdruipentschein
Teitwegentschein
Nietvanterughebbentschein
Hierpêingeventschein
Verkwikkentschein
Wegweegdaarschein
Uitvechtdaarschein
Bevloeientschein
Welkomweegdaarschein

Begrêipeluikschein
Tegenvallentschein
Knappentschein
Koorwegentschein


Inheemsschein
EIzigschein
Zuigentschein

BegadaarscheinKrêigdaarschein
Kenneluikschein
Meergedaanschein
Zorgzaamschein
Verdientschein
Voortvarentschein
Dutdaarschein
Duchtdaarschein
Moetentschein
Verhandeldaarschein
Vaakhandigschein
Huiverentschein
Vraagdaarschein
Vatdaarschein

Mooirielegdaarschein
Toestadaarschein
Opvraagdaarschein
Opvattinggeventschein
Bepleitdaarschein
Onthefdaarschein


Tegenkomentschein
Uitgaanschein
Afluisterdaarschein
Nogneemdaarschein
Gehorigschein

Stemmingwekkentschein
Verdrageluikschein
Opneemdaarschein
Zocheraftakeldaarschein


Eerwekking\ Redding
                     \ Ontvangst


Bepaling\ Zet
Bêival\ Verdrêiving
Vulling\

Mêinkuis\ Verschoning
Lossing\

Oplossing\ Bevrezing
Kontriebutie\ Sleuf
Bêidrage\ Schêin
Veelslag\ Verzuiling
                 \ Bespeuring

Gezoek\ Gauw
                \ Steekje los

Veredeling\ Vervorming
Uniecieteit\ Kwêitteken (Litteken)
Rapbolling\
Veroordeling\ Opstelling
                         \ Boellaatzie


Amok\ Renovatie
Aankomst\ Nievelering
Gauwschalling\

Koosnaam\ Toevoeging
Tolk\

Bemoeienis\ Afdruk
Ontkleding\ Scheur
Steetsgewoon\
Verroeren\ Beplating
Verwering\ Opdruk
                    \ Afgelasting

Zooblekaties

Bewaar Tekst Mok lVerleng met Tekst Mok lPagingnaruimte k, l


Zinruimte l


Kollommen k, l, m


Zoek Kode l


Vervang Kode k, l


Zinsoort k, lStêilsoort lAtriebueer Mok l


Print Mok l


Graagblief Mok k, l
(Grafisch)
Binnenhalen


DoorduwenDoortrekken


Verreizen


Verschuiven


Doorzoeken


Verwisselen


Regels hetzelfde
Uiterluik laten hebben


TekstsoortOmzetten


Afdrukken


Beelt gevenTekstverwerker- extra's

Bewaar Kurzor- plek
in Mok


Open in nieuw raamKantlêin doorbreken


Kop-\ Voet- tekst


Wiezondere tekens


Pesaurus


Spellingskontrole


Taps met muis instellenStêil- syaablonen gebruikenBewaar l in vreemt formaat


Print Mok per pagingná


Lêinen en Fieguren tekenenBekent als (Niewe) Olimpiërs:

4. Perséphoné


5. Appolló6. Artemis


 

Is een vrauw met zwart haar die graag mannen bekoort (47Do9), die goet spreekt, en die 26 zooizêin met de latenlachenyorum (Rietuelen) geregelt heeft, omdat daar het spêisverteren, Yezelf verlossen van Speisresten, en verneuken staan, en het telefoneren staat daar als Albruikdare middelen. Zêi is Nezvrief en heeft er voor gezorgt dat alle vrauwen zich als ziegeuners gedragen. Zêi kunnen geen man beschrêiven, net als een trentvaartse ziegeunervrauw (Het mens).

Is een jager en kunstenaar, die Waans en blont is. Hei was de got van boogschieten, muziek, geneesschein, en een Beauratel (Orakel), en hêi was een schone jonge blonde man. Hei wert later als zonnegot vereert. Hei wilde zichzelf, en anderen, helpen, en was ongetrauwt, en kreeg geen Koordaren. Hei hat 2x Herákles geregelt, wat inhaut dat hêi Herákles als helt (160= 144 + 16= 14Do4, Redacteur\ Teller, Bêiwerkdaarschein, Inventievieteit, Draaiboek), en de werken van Herákles (16 zooizêin, Ontmoetdaarschein, Vrêiwilligschein, Trauwschein, Leerzaamschein, Dringenschein, Agendaa- middelen) geregelt hat.

Zêi was blondiene en godin van de jach, kunst, sport, scheitsrechters en rechters, met liefde voor dieren. Zêi hat meer geproyecteerde ruimte (5de rascisme) dan normale vrauwen. Zêi hat (22Do1) de 1se bui: Twêifel, met de vaatse Schalen gedachte en verbinding, en Kwetsdaarschein als Duigse mate, plus de 5de en 9de bui, nameluik Vreugde en Drammerig, geregelt. Daarbêi wert (44Do1), het 1se karakter: Wiespeeltklozig (Naïef), met de vaatse mate uitgang vanzelfsprekent, en de vaatse mate welgroniezering albruikdaar, en geschapenschein als Duigse mate op haar geregelt. Ook het 5de en 9de Elkaargepakte, nameluik Geinig en Krenkjorum kreeg zêi geregelt. Artemis en Appolló hadden dezelfde aanfragen geregelt, maar ze waren van een ander geslach, wat ze toch toetaal verschillende goden maakt.
Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Daarvie en Deetdará

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


<

Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Êistelt (IJzel)

Vergleiding

Lauryee

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


13
145


146


147


148


149


150


151152


153


154
155

ee

156

Plichtplegingen

Ophemelen
(Pretenties)

Opruimen


Inruimen


Welvaren


Beliggamen
(Bollen)

Toeweizen


OpgeilenGunnen


Meedoen


Opschroeven\
             VerlovenTrotserenOpmerken

Genoemden

Helius
(Veelpakker)
(Bestaande)
Selene


Astairiedá


Zievelus
(Reiziger)

Tietus
(Belager)

Mêinus


LetooMenieuwtius


Atlas


Tantdaarlos
(Tantalus)
(Toonhoe)


Meenaarhuisperdag
(Promeethuis)


Epiemeethuis
(Vernoemer)


Heelsie


Holie


Zievelie


Prestreikie


Tietsie


Mêinie


LetusieMenieuwsie


Dukwie


Dantellie
MeeperdezieFrommie


Behaagreikschein
Geheelweegdaarschein
Lustigschein
Verzitdaarschein
Serenieteit

Fêinzinnigschein
Forceerdaarschein
Aftekenentschein
Werkdaarschein
Afzegdaarschein

Voorbereitdaarschein
Opwerkdaarschein
Afplakdaarschein
Blêiventweekschein
Ontwikkelschein
Vermaandaarschein
Volvatdaarschein
Flanerentschein
Flurtentschein
Bereikhebbentschein
Inkasseerdaarschein
Nodighebbentschein

Aanspelentschein
Hoopgeventschein
Veryêidarentschein
Bekoopdaarschein
Meerknapschein
Gauwpêinhebbentschein
Verversdaarschein
Uitwringdaarschein
Vaakbatentschein
Sluitentschein
Vlootvoerent
Inweekdaarschein
Zocheraflosdaarschein
Verdwaaltschein
Opsluitdaarschein


Pompliefmonentheusschein
Vlakheusschein

Plaatsdaarschein
Wegzetdaarschein
Omkeerdaarschein
Vastwaardigschein
Dierluikschein
Voortdoedaarschein
Rustigschein
Zorgvuldigschein
Zwaarvaardaarschein
Uitgroeientschein
Aanmodderentschein
Meegaanschein
Duideluikschein
Tietelgeventschein
Verspoordaarschein
AanvraagdaarscheinOntleendaarschein
Belichdaarschein
Besyoogeventschein
Verheffentschein


Lêidentschein
Onderelkaarhoordaarschein
Verhautdaarschein


Beloondaarschein
Aannementschein
Acceptiebielieteit

Shockeerdaarschein
Voordringentschein


Uitstraling\ Beleuning
Kleuring\ Vervanging
Mêintasten\
Verspreiding\ Infiltrering
Aanvulling\ Aanzet
Voortzwiering\ Inriching
Zekering\ Koormieniekering
Toonkuis\ Kenschoon
              \ Pant
Diesciepliene\ Rezervering


Rêiping\ Functioneren
Ontslag\ Vervolg
              \ Verslêiting
Sprint\ Aanhoek
            \ Verschil
             \ Steek
Teun\ Verschrandering
Praalbolling\


Verdeling\ Rechtperdee
Helder\ Onderwerping
             \ Ontvluchting
Ontkoming\ Steun
Opheldering\ Wegneming
Beschalling\
Afhoren\
Bonje\Verkleding\ Verlaten
Terugvloeiing\ Wegtrekken
                   \ Zocherafspel

Zocherafstemming\ Verschapping
Optiemaliezering\ Hapering

Werkvormen

Trenteer Werknemer l


Werkplaats l


Superieur l


Werkdagen l


Werkfunctie l


Vanzalieteiden l
(Facielieteiten)

Kurzussen lRechtperdee- ervaring l
(Project)

Kontractduur l


Plannen met l
Salaris lGesprek k, l


Employee


Hal


Yauwroeper


Indeling


Functienaam


Pas nr.


BekwamingRechtperdagen


Kontractering


Verderwillen
OverschrêivingNabespreking

Prettigen

Verschillende gebruikers


Termienal van meenfreem


Mok- konverteerder


Mok met wachwoor


Geintegreert pakket


Langere Moknaam dan
8 tekens

Beelt van printverzieIeder Middel in een raam


Meerdere middelen tegelêik


Balk met achdieve middelen
Middel op volledige schermMiddel verdwêint van scherm      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Winthoos\ Voortei

Dekkingsvol

Kolking

Netel\ Brantnetel\ Papierus\ Pieterselie

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*12
Dringen-
den
14
157

158


159


160161


162


163

164


165


166

167168

Ronthollers φ

Kostwinner
(Zocherafkêiker)
Koeryee
(Koerier)
(Afblêiver\ Niewsgever)
Mooirieduitwîezer (Producent)
Rechtprater (Smoezenbrenger)

Rededagteleur
(Redacteur\ Redactriece)


Monnik (Non)
(Slêitingmêider)
(Vastbolle)
Inkêikopyau\ Deetgemeentlieve
(Inspectyee\ Detectieve)

Tieper\ Tiepyee

Diedatweet (Welke)
(Atleet)
(Teller)
Spetter


Verslechterde
(Reikeerdare)
Meergunner
(Belangziener)
(Tegenteitgever)

Opzicher

Griekse Hulpen

Perzauwes

Hanunpoes
(Hoidiepoes)
(Onttrekker)
Meervuist
(Orfuis)

HeráklesHodiezauwes
(Klaarmaker)

Pezauwes
(Thezuis)

Gænejas

Deetdaarklus & Riekaardó
(Daedalus & Ikkarus)
(Onttrekker & Lach om dootgaan)
Achgamemnon
(Agamemnon)

Mêingayus
(Menelaos)
AjaxYazon


Perzie

Hapoezie


Meerfie


MeráklieHodesie


Tezie


Genejassie

Klussie


Achgamemnie


Mêinelie

AjascheinYazonnie


Genotwegentschein
Bespringdaarschein
Wilssterkte
Hopsentschein
Ontloopdaarschein
Schuwschein
Buittekendaarschein

Veelzeggentschein
Bêiwerkdaarschein
Tussenvoegdaarschein
Babbelentschein
Pootdaarschein

Afwerpdaarschein
Verwikkeltschein
Nalatigschein
Krucialieteit
Doorslaggeventschein
Betaaldaarschein
Uitsloofdaarschein
Verzieldaarschein
Hipschein
Inzameldaarschein


Blitsschein
Meerbreekdaarschein
Verkruipdaarschein
Verbeterdaarschein
Aansluitdaarschein
Verlegenschein
Weerschrikkentschein


Ploeterentschein
Moeitehebbentschein
Bereitdaarschein
Hobbeligschein
Omstandigschein
Meerwaardegeventschein
Zogenaamtschein
Woordeluikschein
Inventievieteit
Leurschatdaarschein
Afdingreikschein
Gauwvarentschein
Gelêikenishebbentschein
Weghangdaarschein
Ontmoetdaarschein
Verdagentschein


Verspreekdaarschein

Redeneerdaarschein
Verleendaarschein

Vittentschein
Steldaarschein
Verheusdaarschein
Opsteldaarschein

Verwîezenluikdaarschein
Ontneemdaarschein
Klankgeventschein

Ontstemtschein


Beklaring\ Ondergang

Verval\ Klontzetting
Verdrag\

Tegenwerking\ Afleren
             \ Bevrêiding

Uitvinding\ Vonst
Klach\ Kennis

Gauwkuis\ Evenschoon
Roem\ Kalmering (Kalmte)
Verslag\ Inwisseling
Verdaging\
Registrering\ Bewîes
Register\

Verlegging\ Verzinnen
Tegenbolling\
Terugdoen\ Pompetietie
Bespiering\ Vervliegen
Eerbiet\
Verkomen\ Weldaar
                   \ Afhalen
                   \ Geheelteunlaatzie

Greep\ Nietmeerdaar
Verlenging\ Leiding
                    \ Geheers
Vergoeding\ OpleidinOpgVervelling\ Behelping
Eerstelier\ Gading

Afmattingen

Doe Rol plaats, functie

Ritten k, l


Vakantieverlof k, l


Trenteer Draaiboek lBedreifsliet Bezoek l


Rol invulling l


Zoek vervanger voor Rontholler l

Bekêik Sportpompetietie


Start Werkteit l


Stop Werkteit l


Resterent werk lResterende Medewerkers l


Functioneren

Ingaan op


Weggaan


Rollen noemenZorgen
       noemen

Uitspringen


Inspringen

Van katoen
     geven

Aanvangen


Wieberen


DoorschakelenAanpakken

Electblieve Daardietels

Tandenborstel

Scheerapparaat


Tondeuze


AanturfbortDeken


Warmte- lamp\
    Ultrá- Violet lamp

Kachel

Pompetietie- stant


Bêi opstarten PY
dit laden

Bêi afsluiten PY
middelen installeren

Strêikeizer\ FeunAlmanak      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Hittegolf

Verdorring

Ozongebiet

Maggie\ Lavaas

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies*14
Afstel-
lingen

15
169


170


171

172

173


174


175

176


177


178

179


180Prozolagenzies (Pretenties)

Uitzonderen


Uitlopen


Sinsyaleren

Koöpereren\
Terugtedenken
Veelmonsteren
(Dopbollen)

Bewêiden


Aansturen (Aanvuren)
(Terugspreken)
Vereenzamen


Bevoorrechten


Uitwêiden

Inwêiden


Inroosteren


Perzauwes' werken (Perzeus)

Periefetus
(Verpakken)

Skiesaan
(Vertrekker)

Mooiriekroestus

Kerkion

Namêinbesen
(Amazonen)

Ægeïsche zwêin
(Weerkrêigen)

Mienotaurus

Kaliedovieve jach


Akamas


Medea

Zieteens
(Weergetuigende)

DemofêindiePeriefie


Skiesanie


Prókrie

Kerkzie

Mammazonie


Ægeezyie


Geminieie


Kaliedie


Akamazie


Medoei

Zieteensie


DemofinnieBehaagreikschein
Geheelweegdaarschein
Lustigschein
Verzitdaarschein
Serenieteit

Fêinzinnigschein
Forceerdaarschein
Aftekenentschein
Werkdaarschein
Afzegdaarschein

Voorbereitdaarschein
Opwerkdaarschein
Afplakdaarschein
Blêiventweekschein
Ontwikkelschein
Vermaandaarschein
Volvatdaarschein
Flanerentschein
Flurtentschein
Bereikhebbentschein
Inkasseerdaarschein
Nodighebbentschein

Aanspelentschein
Hoopgeventschein
Veryêidarentschein
Bekoopdaarschein
Meerknapschein
Gauwpêinhebbentschein
Verversdaarschein
Uitwringdaarschein
Vaakbatentschein
Sluitentschein
Vlootvoerent
Inweekdaarschein
Zocheraflosdaarschein
Verdwaaltschein
Opsluitdaarschein


Pompliefmonentheusschein
Vlakheusschein

Plaatsdaarschein
Wegzetdaarschein
Omkeerdaarschein
Vastwaardigschein
Dierluikschein
Voortdoedaarschein
Rustigschein
Zorgvuldigschein
Zwaarvaardaarschein
Uitgroeientschein
Aanmodderentschein
Meegaanschein
Duideluikschein
Tietelgeventschein
Verspoordaarschein
AanvraagdaarscheinOntleendaarschein
Belichdaarschein
Besyoogeventschein
Verheffentschein


Lêidentschein
Onderelkaarhoordaarschein
Verhautdaarschein


Beloondaarschein
Veelnementschein
Acceptiebielieteit

Shockeerdaarschein
Voordringentschein


Uitstraling\ Beleuning
Kleuring\ Vervanging
Mêintasten\
Verspreiding\ Infiltrering
Aanvulling\ Aanzet
Voortzwiering\ Inriching
Zekering\ Koormieniekering
Toonkuis\ Kenschoon
              \ Pant
Diesciepliene\ Rezervering


Rêiping\ Functioneren
Ontslag\ Vervolg
              \ Verslêiting
Sprint\ Aanhoek
            \ Verschil
             \ Steek
Teun\ Verschrandering
Praalbolling\


Verdeling\ Rechtperdee
Helder\ Onderwerping
             \ Ontvluchting
Ontkoming\ Steun
Opheldering\ Wegneming
Beschalling\
Afhoren\
Bonje\Verkleding\ Verlaten
Terugvloeiing\ Wegtrekken
                   \ Zocherafspel

Zocherafstemming\ Verschapping
Optiemaliezering\ Hapering

Werkvormen

Trenteer Werknemer l


Werkplaats l


Superieur l


Werkdagen l


Werkfunctie l


Vanzalieteiden l
(Facielieteiten)

Kurzussen lRechtperdee- ervaring l
(Project)

Kontractduur l


Plannen met l
Salaris lGesprek k, l


Employee


Hal


Yauwdiener


Indeling


Functienaam


Pas nr.


BekwamingRechtperdagen


Kontractering


Verderwillen
OverschrêivingNabespreking

Prettigen

Verschillende gebruikers


Termienal van meenfreem


Mok- konverteerder


Mok met wachwoor


Geintegreert pakket


Langere Moknaam dan
8 tekens

Beelt van printverzieIeder Middel in een raam


Meerdere middelen tegelêik


Balk met achdieve middelen
Middel op volledige schermMiddel verdwêint van scherm
Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Mooiriezie\ Toerzie


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Bosbrant

Vonkverspreiding

Verassing

Kwat\ Kokaa\ Kook

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


16
181


182


183


184185


186187

188


189


190

191


192

Diegaanlachen

Raatgeverig (Dialecten)
Vlot


Bondig
(Getuigenisvol)

Oppervlakkig
Fel\ Seefbol
(Taal)

Diepzinnig
(Vertreffende)

Lêizig


Nukkig
(Verdreivende)

Prachtig (Praal)


Fris


Duitig (Deftig)
(Kommernis)
(Toerrekenende)
Koorzelig
(Korzelig)

Doenminderaars (Dualen)

Dieraden
Spelraden


Oreaden
(Bronnimfen)

Druaden
(Boomnimfen)
(Bereizers)


Gloriedaden
(Uwen)


Nayaden
(Voordragers)

Geniehalen

Moeræ
(Kêikers)


Graatiën


HoeræMuzen

Neeherdæ


Diertie
Speeltie


Oortie


Breitie
GlorieYadie


Haaltie

MornieGraatzie


HornieAmuzie

Hernedie


Bêibrengdaarschein
Haagsschein
Lustwekkentschein
Welgewogenschein

Verblêifdaarschein
Rechtkaatsreikschein
Onderschrêifdaarschein
-


Goetspelentschein
Goetrichtentschein
Weertekendaarschein

Bewerkdaarschein
Vermaakdaarschein
Meewerkentschein

Meespeeldaarschein
Openzêintschein
Zocherafweekschein
Maandeluikschein


Overnieuwreikdaarschein
Bêinazinnigschein

AmuzeerdaarscheinBeyêidaarschein
Glêidentschein

Haasschallentschein
Uitspeeldaarschein
Uitrichtdaarschein
Uitbreekdaarschein
Volmondigschein
Besluitdaarschein
Nalosdaarschein
Inspeeldaarschein
Inrichtdaarschein
Inbreekdaarschein
Ruchtdaarschein
Afdwaaldaarschein
Naaschrikkentschein


Stoerschein
Gauwregeldaarschein
Spitsmoetchein
Steetshaaldaarschein
Vanzelfsprekentschein
Naartoezetdaarschein
Bekeerdaarschein
Assertlievieteit
Redemoetentschein
Afgedaanschein
Doenluikschein
Klaardaarschein
Elkaarmoetentschein
Kreetvaardaarschein
Hervatdaarschein
Verrustdaarschein
Verhuisdaarschein
Opperdaarschein
Aansnêitdaarschein
Vertrauwdaarschein
Samenmoetentschein
Opklarentschein
Dagmoedigschein
Verdankdaarschein
Betieteldaarschein
Eensduideluikschein
Steetslerentschein
Inzichteluikschein
Veelleundaarschein
Zondaardesyoozoekentschein


Veelachentschein


Inhaudeluikschein
Struisschein
Buitenmoetentschein

Parteidigschein
Instemdaarschein
Binnenmoetentschein


Verdringdaarschein
Persdaarschein


Fraze\ Binding
Naderdatte\ Afvangen
Aftasten\ Opvering
Bekleuring\
Gebruik\ Artiekulatie


Pantvol\ Nummering


Verstrekking\ Vestiging
Beruiling\ HerbindingOpwelling\ Gesprekswending
                   \ Afslêiten


Misverstant\ Afscschein
Vergeving\ Teitsbestek
Verwoording\
Versimpeling\ Waardering
Zielreik\
Helt\ Diskussie
Voorkeur\ Verwerping
Ontbieden\ Aantreden
Afdeling\
Groepering\ Status
                     \ Overname

Sinkloezie\ Samenvatting
Nahoren\ Terugtrekken


Feestgedruis\ Afkondiging
Overvloeiing\ Wederspel
Afkleden\ Loslaten
Toga\


Toestemming\ Gehap
Schatting\ Gebet

Gespreks middelen

Trenteer
Gesprekspartner lLipsnelschein l


Afronden bêi afdwalen l


Invalpunten l
Begin Gesprekstemá lWoorkeus bêi Afscheit l


Opschaling l

Konflict lRelaterende Status l


Trenteer Samenvatting lAankondiging l

Gerucht l
Vervlakking

Ruzie

Zotente apparaten

G- test- mashiene


Koormieniedatie met
een ruimteschip

Raket


Spees- shuttelBewegende robot


FabrieksrobotMeerkeuzefragen op de PP

Lopende bant


Hoogwerker\ Kraan


Piekassa
(Kollaazye- Middel)
Rol- reklame- zuil


Zak- agendaa (Zak PP)      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Deikdoorbraak (Rievierenvloet)

Plensbui

Lekkaazye (Lekker)

Nawat (Tabak)\ Siegaretten

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


*13
Slim-
scheinen


17
193194


195


196197


198


199


200


201


202


203


204


Middelen

Zaakverloop\
Manlieffeestatie


Wending\ Maneuvre


Dezerestperkeer
(Proces)
(Vernieuwing)

Opruiming
(Zaggerblêiven)


Vergelêiking
(Toonbolling)

Vertelsel


Afzwering \
Weergeurreik

Afschrêiving


Kreet\ Leus
(Terugkêikende)

Uitloving


Bezieklus


Otomatiezering

Gæneyas' Daden

Diedoo
(Bepakken)

Afscheit van Troje
(Betrekken)
Reis naar Kartagó

Plenning van Rome

Anggiesus' Begravenis


Koemæ's Onderwerelt

Lavieniedá


Evander


Rutulieve Aanval


Lauzus' Doot
(Uittrekken)


Kamillá
(Intrekken)
(Tegengetuigende)

Turnus' dootYazessie


Tunissie

Remuie

Romulie

Anggie


Koemie

Lavienie


Evandie


Rutulie


LaurieKamieTurnie


br> Vaakafweegdaarschein
Veellustwekkentschein


Seefwillentschein
Rechttrekdaarschein
Slipdaarschein

Mikdaarschein
Afdingdaarschein
Slordigschein
Slaperigschein

Dromerigschein
Eisdaarschein
Aanmaakdaarschein
Voortpootdaarschein
Opeisentschein
Verwerpeluikschein
Teruglaatdaarschein
Afwikkeldaarschein
Hiernuutiezeerdaarschein
Dopjeshebbentschein
Taalvolschein
Kikkentschein
Bezieltschein
Leusmakentschein
Yargonhebbentschein

Bekruipentschein


Testdaarschein
Beerperkeerschein
Experiementeerdaarschein
Zocherstalligschein
Overnieuwschrikkentschein


Moeitegeventschein
Geregeltschein
Opdringentschein
Duitperdaghaaldaarschein
Verstandigschein
Terechtkomentschein
Dolreitdaarschein
Gauwkeurigschein
Bewaardigdaarschein

Zieklusreikschein
Vervoegdaarschein
Afschatdaarschein
Heelvarentschein
Gelêikschein
Rontspeurentschein
Gauwmoetentschein
Leurdagdaarschein


Bespreekdaarschein
Wekdaarschein
Aanleerdaarschein
Beleendaarschein
Steetsredenerentschein

Versteldaarschein


Uithautdaarschein
Betuigentschein
Uitspreekdaarschein
Genialieteit
Beklinkinghebbentschein
Inspreekdaarschein
Beleeftschein
Voldringentschein


Onderhandeling\ OmgangBevalling\ Stevening


Priorieteit\ Dozering
Gezwêig\ Afmeting
               \ Terugwerking
Bedrag\ Verkenning
Preis\ Bot
Verklaging\ Opmeting
Verroeming\
Beslag\ Gevecht


Weigering\ Afweizing


Betovering\ Bezinning
Sterrenbeeltvorming\ Nuance
Belegging\ Kort
Mening\ Voortvluchting
Terugdoen\

Fascienatie\ Toerteunlaatzie
Bekomst\ Behalen
                 \ Vermelding
Vergrêip\ Verleiding
               \ Verheersing

Geenneerhaaldaring\ Inductie
Heilreik\ Vergoeiluikking
Ontvreemding\
Bevel\ Waarneming
Losdeunig\

Nagawerkismies (Meganismes)

Toevoer\ Afvoer k, lWendingsdoel l


Tsyeck- leis l


Stennis met lVergelêik k, l


Vetoo l


Ophef l


Verteldare
verhalen l

Riedel k, l


Verlokking l


Smachting l


Otomatisme l


Aanvoeren


Inslaan


Teunhauden


HernemenKonvaarriezeren


Afslaan


Afbluffen


Meekêiken


Nalopen
Otomatiezeren

Lettertiepes

Kortaf  (Sans serief)


Stevig, Sier  (Roman)


Gespaasyeert schrift


Verdaná\ AvenueVet, Sier  (Zweeds)


Voortluik, Sier  (Courier)


Bol


Getekent schrift


Handschrift


Blokschrift


Schalliebravieve schrift


Gootblieve schrift      Zooizêin 
 Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

EIsberg\ Gletsyer

Geschuur

Gekraak

Kiem\ Taughee

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


18
205


206

207

208

209


210

211


212


213


214215216


Mêinmeereersels

Yauwen\ Miauwen


Snurken\ Knorren

Brabbelen\ Knauwen

Uitjauwen\ Snauwen
(Samenzweren\ Weits)
Bazelen\ Wauwelen


Gillen\ Kreisen
(Piekeren)
Kraaien\ Kukelen
(Tegenspreken)

Preken\ Blaten
(Voorlaten)

Stotteren\ Mekkeren


Fluisteren\ BlazenProosten\ Prakkiezeren
(Teruggeven)


Yoelen\ Loeien


Syodiezauwes' Werken

Paart van TrojeTiereizias


Zoliefemus


TrienaciëAeolus


Antiefatus


Cirke


Kiekonen


Scillaa & Garibdis


Lotofagen (Ronders)


Sierenen


Kalipsó


TruxtieReistie


Femmie


EdenieStormie


Antie


Mooiriekie


Mentie


Ribsie


Lotusie


Sierenie


Weeklie


Anderschermgeefdaarschein
Lêifspreukwegentschein
Volbrengdaarschein
Oversladaarschein
Rennentschein
Vrêiblêiventschein

Veeleisentschein
Laagschein
Leuterentschein
Meelopentschein
Bergdaarschein
Onderscheitdaarschein
Opbergdaarschein
Vereenvaudigdaarschein
Berichtmakentschein
Bevatdaarschein
Opstienaatschein
Vertreurentschein

Stamelentschein
Bespeeldaarschein
Gedeisthautdaarschein
VoorafknapdaarscheinTegenvloeientscheinTerugvallentschein
Toevalligschein
Pezentschein


Vastlustentschein
Oververhitschein
Weggadaarschein

Vrêiwarentschein
Afkrêigdaarschein
Bezorgtschein
Kiesdaarschein
Vaderluikschein
Meeleventschein
Stuntentschein
Bemoedigentschein
Eigenschapmakentschein
Liggaammakentschein
Afhandeldaarschein
Voordeligschein
Schuldigschein
Bevraagdaarschein
Overbodigschein
Leundaarschein
Weerlegdaarschein
Dralentschein
Hortentschein
Dagdaarschein

Terugkomentschein
Uitvraagdaarschein

Inleefdaarschein
Beneemdaarschein
Verhoordaarschein
Bestemdaarschein
Naartoetakeldaarschein
Gepassyoneertschein


Verlachen\ syoo


Sturen\ Hanthaving
Bevullen\ Bezetting
Eerlossing\ Verzaliging
                     
Sein\ Beschêining
Alarm\
Verzaking\ Apeleren
                   \ Verwerving

Bezoek\ Benauwing
Mispreizen\
Vergissing\ Iedealiezering
Kerndoel\

Aanbot\ Mooiriestelling
Eersteboel\ Optreden
               \ Ontwerp
Verdoving\ Uitvoering
                   \ Onderhaut

Voornaam\ MuziecerenVervreemding\ BescheuringAanbeveling\ Beelt
Afwering\ Alweerlast
Veer\

Enterteenment middelen

Krophaal syoo l, t


Verleng syoo l, t

Aflossing van syoo k, l

Lichtsyoo door l

Doelgroep l


Stakingsdreiging k, l

Bietsyeeënbus k, l
(Ideënbus)

Deestkoor k, l
(Decor)

Syoonaam l


Zocherbronmuziek k, lKostenplaatje k, l
(Kantgeven)


Folder l


Toegeven

Klaar staan

Bêibrengen
Doorkruisen

Afvangen


Afruimen


Uitslaan


UitmakenRontdelenUitoefenen


Alteraties

Knipperent


Kurzief

Inverterent

Onderstreept

Vet\ Stralent


Besneeuwt
  (Berg erop)
Bevlamt
  (Punten erboven)

Beschaduwt
  (vlak ernaast)

Beslagen
  (Wolken erop)

Berookt
  (Wolken er omheen)


VerkleurtOmlêint
  (Lêinen erom)


Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Beurt\ Fleur      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Vaarbeving

Opstuiving

Barriekadering

Tee\ Daardzyieling

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


19
217
218


219


220
221222


223

224225


226227

228

Regelingen

Kennismaking


Vergewissing


Betuiging


VerhuringWederhelft\ Wachdare
  Verbolling

Ex- PaarteitlitDieplomá
(Schamel)
Solliecietatie


Verhoging


Belofte

Vergunning


Weekindeling

Herakles' werken

Diomedus' Paren
(Diomedes Paarden)

Stomvalvrieve Gieren
(Stompfalische)

Kreetsvrieve Stier
(Kretenzische)

Gerionus Runderen
(Verreizer)


Hierolietus' Gordel


Atlas' DochtersWatrienietvrieve Hert
(Kerinitische)
Keerriemaalblieve Zwêin
(Erimantische)

Hiedraa van Leernaa


Allenmee- etende Spelen
(Olimpische Spelen)
Nemelieve Leeuw
(Nemïsche)

Kerberus


Diomedie


Stumperie


Diskretie


GerrieHolietie


HatlieKernie

Mantie


Hadwie


Olimpie

Nemwie


Berlie


Lustwekkentschein
Opterugvallentschein
Behaagdaarschein
Vrêiwilligschein
Berêiwilligschein

Blêiventschein
Bezitdaarschein

Verwerkdaarschein
Toezegdaarschein
Wegtekendaarschein

Bereitdaarschein


Weizigdaarschein
Wekeluiksschein
reikmaandaarschein

Bereikdaarschein

Nodigschein


Aaidaarschein
Beledigdaarschein
Verjaartschein
Afkoopdaarschein
Daartelbreekdaarschein
Suggereerdaarschein
Versluitdaarschein
Weerlosdaarschein
Dolentschein
Krapschein


Kortmoeitereikschein
Uitlekdaarschein
Behaaldaarschein

Ophaaldaarschein
Verplaatsdaarschein
Terugzetdaarschein
Steetskeerdaarschein
Voldaanschein
Bediertschein
Redevarentschein
Rustgeventschein
Huisvestentschein
Gekonvrêisyoneertschein
Welvarentschein
Trauwschein
Huwdaarschein
Meevarentschein
Forsmoetentschein
Verduideluikdaarschein
Vertieteldaarschein
Leurspoorlegdaarschein
Dankdaarschein
Leerzaamschein

Inlichtdaarschein
Syoovolschein

Opzientschein
Ontstellentschein

Behaudentschein
Uitvaardaarschein
Gehoorzaamschein
Aannemeluikschein
Binnenvaardaarschein
Afwimpeldaarschein
Dringentschein


Betasten\ Bevanging
Verkleuring\

Uitspreiding\
          \ Gewaarwording

Voorwaarde\ Taxering
Verzekering\ Verpanding

Strekking\ Ontkenning
Verruiling\ Punctualiezering


Zegening\ Zochervolging
Rappe Spreuk\ Afsplitsing
                   \ Beslêiting
Misstant\ Opsplitsing
Yaa- Woor\ Verstek
Geven\ Bescschein

Vertoning\ Belating

Bedeling\ Veelstelling
Oproep\ Worp (Gooi)
Verheldering\
Versteuning\ Terugname


Levering\ Termêin
Wederhoren\ Naatrek
Toevloeiing\ Wederspel
\ Bekleding

Leven\ Beslommering
Herstemming\

Agendaa- middelen

Bewaar Agendapunt l


Ontmoetingsplaats l


Mieniemale Opbrengst l


Zieklusvrieve Opbrengst lWeerzie teiden k, l


Weerzie dagen k, lLesdaarnuus l

Gespreksinzet l


Voetstuk l


Levertermêin k, l

Behandeling k, l


Teitsspendering k, l


Afspreken


Plek afspreken

Opwachten


Les nemen

Vraaggesprek krêigenBegunstigen


Indelen

Brief verwerk modules

Brievenopen- otomaat
OCR- herkenning
  (Fotoo tekst)

Hanttekening- herkenner


Doe brief in envelop
  en sluit hem


Dokument- herkennerBrievenlees- automaat


Simpel antwoor

Uitgebreit antwoorDaar-\ Niedaar- TietelerSamenvatterBêilages

Weldaren van geruchten      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

EIsberg\ Gletsyer

Schuring

Barriekadering

Peyotee\ Matee

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies

20
229


230231
232233


234235


236


237


238
239240


Terugblikken (Respecten)

Fluiten\ Doorkêiken
(Vermoeien)

Slissen
(Benieuwen)


Huichelen\ Praten
Redevalueren\
Herzien\ Weren


Yuichen\ Onderzoeken
(Weermaken)

UithuilenUitspenderen
(Vaderen)

Uitleggen\
Eigenvertellen

Tracteren\
(Tegeninrekenen)

Beslechten
Zeveren\ Prutsen
(Kopen)


Prakkiezeren\ Pruttelen


Afleiders

Uniekhoor

Voornix
(Phoenix)


Kentaur
Berenies' haar
(Dienst)


Harp


Berg Mænalus


Trieviedalen

Altaar
(Onderbreking)

Kiel
(Vorm)

Boeg


Zeil
(Verronding)Beker
(Onderneming)


ArgooUniekie


NiksieKentie
BernieHarpie


MænieAltrie


Kielie


Boegie


Zeilie
KoppieArgonieMeemoraallieteit
Lacherigschein

Eenswillentschein
Tweeledigschein
Insienueerdaarschein
Voortrekdaarschein
Domschein
SlapentscheinYammerentschein
Tegendingentschein
Vereistschein
Dromentschein
Steigentschein
Blêiventgepootschein
Meebewerkentschein
Doorwerpdaarschein
Opsteigentschein
Toelaatdaarschein

Ongewenstschein
Offerdaarschein
Seefdopdaarschein
Zielvolschein
Ritseldaarschein
Opofferdaarschein
Stappentschein
Wêitdaarschein
Pêinluikschein
Aanglêidentschein
Opstappentschein
Uitsluitdaarschein
Eliemieneerdaarschein
Afkruipdaarschein
Uitwerkdaarschein
Mooirieziederentdaarschein
Zalluderentschein
Binnensmontsschein
Insluitdaarschein
Wonderentschein
Naaklapgeventschein


Hoofregeldaarschein
Retoernerentschein
(Herinnerdaarheit)
Bestendigschein
Afstanterentschein
Wegrêitdaarschein
Elkaarsnongelêikdaarschein
Gesprekswaardigschein
Voorwaardeluikschein
Slimschein
Pienterschein
Zocherafschatdaarschein
Heimweeïgschein
Bevoegtschein
Verderspeurdaarschein
Terughangentschein

Schreientschein
Peinzentschein


Wensdaarschein
Welsprekentschein
Afspreekdaarschein
Beredeneerdaarschein
Betwistdaarschein

Spitsdagdaarschein
Besteldaarschein

Besluitvaardigschein
Herbeleefdaarschein
Aftuigdaarschein
Onderdrukdaarschein

Beklinkdaarschein
Hêigentschein


Roerentschein
Brullentschein


Handeling\ Vergaan
Dattelling\ Aanbinding
(Gedachtereik)
Ondervraging\ Opwinding
Uitval\ Komotie


Verzwêiging\ Inponering
                     \ Naartoewerking
                      \ Onthaging


Beklag\ Verbot
Afdragen\ Bekentenis


Beroeming\ Uitschreeuwen
Uitdaging\ Kerngevecht
Uitslag\
Stront\ Hekel
Vlug\ Wegwîes


\ Besteding
Afgelegde weg\ Verkorting

Toedoen\ Argumentatie


Afkomst\ Verkwisting
               \ Herhaling

Begrip\ Beleidenis
Beslissing\ BeheersingVerheiliging\ LeusLierluik\  Ontvering.
Aanbidding\ Goeienering
Tumult\

Lopende Zaken

Gedane zaken l


Opwindende GebeurtenissenInponerende zinnen l
Trenteer Klacht lYel l


Hekel lNozie l
(Nota → Nootsie)

Mooirie kanten\ Tegenkanten k, l


Start Kroegentocht l


Stop Kroegentocht l
Proostleus lLier lHerkauwen


MeekakelenOpdoen
YankenUitroepen


Dreinen


Afwegen


Uitlopen


Terugkeren
LuchtenMeezingen


<

Schrift- apparatuur

Muziek- lezer


Braie- lezerMorse Meerzieversdaar
Gaties padier lezer
  (Draaimolen)


Speciefieke lebels lezer


Barkode lezerUitschrêiver van
  een muziekstuk

Braiedrukker


Morse zending-
  generator

Gaatjespadier-
  drukkerLebels makerBarkode lebels maker
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Zantstorm

Verschuring

Verheuveling

Paaihummers (Taaim → Tijm)\ Dille

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertalingen

Losbruikdare Missies


21
241


242

243

244245

246


247


248


249


250


251


252


Heenkomerswillers φ

Hieraansterkyee(Tobber)
(Zaakdoener)

Bootschapper

Mooirieyee
(Portier)
(Toermeergewêide)
Koppelair
(Toespraak gunner)
Konsyerzye
(Heelbolle)

Tuinyee


Serveerder
(Kastelein\ Ober)

Fêinkansyee
(Winst gunner)

Bewuste
(Rustlater)

Schaller (Gast)
(Herkenner)

Venter\ Kantyee
(Verkoper\ Kassier)

Syootnievangtwelleens
(Recepsyonist)

Straatfieguren

Slangendrager
(Niettepakker)

Behaarhendare
(Haremdame)
Krantenjongen

HerderSchilder

Vogelverschrikker
(Zondaarkrêigen)

Vuurdrager


Beelthauwer


EIsverkoper


Koetsyee
(Weltrekker)

Waterdrager


HindiedaanSerpie


Behaarhenzie

Krantie

HerdieKwastie

Popsie


Furpie


Beeltsie


Snoepie


Koetsie


Watrie


IndieVoortbrengentschein
Beschermdaarschein
Steetslustentschein
Toesladaarschein
Loslopentschein
Binnenlaatdaarschein

Bundeldaarschein
Verlaagdaarschein
Herpootdaarschein

Afbreekdaarschein
Scheindaarschein
Stekdaarschein
Verbergdaarschein
Verpotdaarschein
Fêinkansyeedaarschein
Stekeligschein

Sipschein
Betreurdaarschein

Kranigschein
Snelvangentschein
Afspelentschein
Seefzachdaarschein
Opvangdaarschein
Teugelhebbentschein
Kortstandigschein
Verbolgenschein
Toevloeientschein
Nogwalgentschein
Overvalreikschein


Terugblikdaarschein
Deinkennentschein

Klimmentschein
Teruggadaarschein
Zondaartesteerdaarschein
Wegkrêigentschein
Zorgeluikschein
Verkiesdaarschein
Hersteldaarschein
Onderdoorvaardaarschein
Moederluikschein

Zocherafhandelentschein
Verliggaamdaarschein
Bloeientschein
Schuldmakentschein
Afvraagdaarschein
Opbloeidaarschein
Pofdaarschein
Steetsleundaarschein

Toelegdaarschein
Ondersteunentschein
Leutschein
Zovolgdaarschein
Toekomentschein

Afneemdaarschein
Behorentschein
Opvolgentschein
Loventschein
Afstemdaarschein


Belachen\ Samenkomst
Onderschepping\ Klontbinding

Versturing\ Afzet
Invulling\ Verwelkoming
Omhaging\ Fooi
Heffing\ Inlossing
Volk\ Samenloop
Koppeling\ Voorzien
Ophef\

Afruiming\ Leeg

Bloem\ Bewatering
Opruiming\ Planting

Totaal\ Rekening
Bedoeling\

Verstaan\ Betreding
Reikweite\ Krediet
Boel\
Nootsie\ Afrekenen
             \ Hauding

Naam\ Refferentie
Lobbes\ Uitzwaai

Bevreemding\ Preizen
                        \ Voorliefde

Meinmoois\ Servis- verlening
Bloot\ Verbeelding
Vederwerk\ Zelftoerlastbr>

Recepties

Bezoeksoort l


Leverings- adres l


Mieniemale Fooi k, l

Koppel Gasten k, lZaak schoon maken l

Planten water geven l


Trenteer Rekening l


Zet Rekening op l


Veeg Rekening\ Klus l


Uitzwaai l


Preisleis k, l


Beste Gasten leisBinnen komen


Langsbrengen


Entreekosten

Opdoeken

Begieten

Bêibrengen


Techn. mogeluikscheinen

Neon uithangbort


Rolluik


Ingang blazer

DyoekboxMengpaneel


Lichtsyoo


Inbraak- beveiliging


Rolstoel


Afwasmashiene


TV BeelschermWarmte lamp


Evengeheidenbak
(Effectenbak)

Dingenleis - Zwams 1 - Gansnaam Yoost\ Yozefêin


      Zooizêin  Verder  Terug &n bsp;            Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Lawiene

Bedelving

Gebulder

Horegaatniet (Horegano)

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare Missies

22
253


254
255

256257


258259


260261

262263


264

Buien

Twêifel
(Gaandaat)

Spêit
(Plotzacht)
(Welgetelde)


Saai
(Getuigenis)

Siertnuuzie
(Vertaling)

Vreugde\ Bols
(Droogreik)
Verderniet (Verdriet)
(Meerwerende)


Schaamte
(Kleine Moeitereik)

Woede (Bedrêif)


Drammerig

LiefdeAfgunst (Verkommering)


Syaloezie

Voorwerpen

Fluit
(Geluit)

Pompas
Pêil
(Ligging)
Sextant
(Afreizer)


Schilt


Ballon
(Dracht)


Teleskoop


Miekroeskop
(Verkêiking)


Klok

FornuisPrintderêi
(Komst)

Waterpomp


Fluitsie


Pompie
Pêilie

SextieSchildie


BallonnieTelsie


MiekrieKlokkie

PittiePrintie


Watrie


Behageluikschein
Belustschein

Afblêiventschein
Kaatskerentschein
Katerigschein
Wandeldaarschein
Stapelblêiventschein

Opstapeldaarschein
Werkeluikschein
Afwerkdaarschein
Herhaaldaarschein

Permieteerdaarschein
Zentdaarschein
Bemaakdaarschein
Dooryassentschein
Doorweektschein
Omhelsdaarschein
Verweizentschein
Zyenerentschein
Mêiver;agentschein

Nederigschein
Bezeertschein
Dichtritsdaarschein

Verglêidentschein

UithaaldaarscheinVergaderdaarschein
Afsluitdaarschein
Inhaligschein
Overniewlosdaarschein
Syaverlorenschein
Zocherblêifdaarschein


Kwetsdaarschein
Deerdaarschein
Weghaaldaarschein
Omschrêifdaarschein
Trimdaarschein
Toezetdaarschein
Plaatseluikschein
Afkeerdaarschein
Opschrêifdaarschein
Acherafdaarschein
Tezamenschein
Berustdaarschein
Behuistschein
Verklaardaarschein
Betrauwdaarschein
Vertrauwenswaardigschein

Doorgedraaitschein
Bedankdaarschein
Aftieteldaarschein
Welduideluikschein
Schandaligschein
Beleerdaarschein

Beauschein
Eerbiedigdaarschein
Goetmaakdaarschein
Weersyoogeventschein
Stêifkoppigschein
Gedeientschein
Liefhebbentschein
Uithoordaarschein
Zocherafhautdaarschein
Neerdrukkentschein
Neidigschein


Ontroertschein
Ontkendringentschein


Meerdagen (Gedachte))\ Verbinding
Inkleuring\

Beterschap\ Aanloop
Verbruik\Aanschep\ Vernummering

Zweer\ Vervestiging
Afruil\


Spraak\ Overheveling
              \ Wegslêiting

Ziekte\ Omwikkeling
Bewoording\ Afsteken
Begeven\ Verslechtering
                 \ Aanplanting
Schroom\ Treuzeling
Ziel\ Voorwaarde
        \ Aanreiking
Keuring\ Teleurstelling
Tractatie\ Bewerping
Trammelant\ Helaas
                      \ Blik
Stroming\ Kruipweg
                 \ Toename
Wederhoor\ Versnippering
                               \ Toetrekken

Ravaazye\ Toespeling
Vaakgetogen\ Weglating

Instemming\ IN- Beeltgever
Voortleven\ Rehabielietering
Vorigezelfreis\

Konnecties

Open Internet verbinding l


Start- adres l
Konstrueer\ Eggoo Mok l

Sluit IVHevel Mok l over
    (Mok naar IN)

Zoek Adresweizer l
(Zoek Adres op Woor l)


Invoer Adresweizer


Neerkopiëren
    (Mok naar PP)


Verwêider Adresweizer

Herorden Adresweizer


Printen l


Beeltlegger Waan\ Sluit

Internet Speesyaliezeringen

Draatloos internet


Startpagingá.nl
Zet TekstMok om
    in HTML
Adaware    (Antie pop- ups)Fairwol


Neerkopies\ IN- Brieven
    tsyecken


Laatste favorieten op balk


Otomavieve updeetsUpdeets van vierussen

Overhevel-\ Neerkopieleur-
   snelschein testen

Drivers Neerkopieleuren
  (Printers)

Zoeken naar extenzie-
    gebruikers      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Prorest

Stofnaam

Regenboog

Verstrooiing

Prêikmaa (Prisma)

Wiet\ Geennep (Hennep)\ Nietmis

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Opschrêifdare Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare Missies

*15
Be-
scheid-
enen


23
265


266


267


268


269


270


271


272


273


274275


276


Omhagingweringen (Plezieren)

Gluren\ Kropdoen\ Toekêiken
(Klontdaan)

Vertroetelen\ Gauwzachen\
Kliekvormen\ Aftellen

Vrêien\ Knuffelen\
Verpraten\ Zetten doen\
Tietenvoelen
Kussen\ Omscharen


Zoeken naar\ Kissebissen\ Stemmen van\
Spelen met

Sabbelen\ Likken\ Verweren
(Overniewmeiden)

Keusopenen\ Open kaart spelen\
Voortvaren\ Toeklozengeven

Moeten\ Laten Knappen


Zuigen\ Laten Opknappen\ Weerprogeven
Lossen\ Naroepen

Masturberen\ Syorren\ Vatten
Oplossen\ Slechsen


Neuken\ Stoten\ Opvatten\ Toezeggen


Strippen\ Scheuren\ Rontomzien\ Zelfyoelen


Opbloeilovende Fieguren

Andromedá
(Kwêittekendrager)
(Lidtekendrager)
Kassiopeia


Orion


Pegasus
(Verdiener)

Hunnebet


Perzauwes


Eriedanus
(Breker)
(Anderzêitse)
Sevuist
(Vervormer)

Karel's Seik


Herákles
(Eensnogronder)


Hiedraa
(Nemer)

Ommekeerberus
(Kerberus)


Andromie


Kassie


Orionie


Peggie


Hunnie


Perzie


Eriedie


Vuistie


Skepsie


HeraklieHiedrie


BeerzieGiegelentschein
Lacherigschein

Eenzaamschein
Afwillentschein
Doorrêidentschein
Vrêivoelentschein
Verslaapdaarschein
(Frievolieteit)
Getoorntschein
Seefdroomdaarschein

Geslachtsrêipschein
Geheelpootdaarschein

Sufschein
Overlaatdaarschein

Neersteekdaarschein
Trekdaarschein

Prilschein
Spannentschein
Openritsdaarschein
Maakteithiertoerschein(Skeptiecieteit)
Verstapdaarschein
Toerheenkruipdaarschein
Leurweitschein
Geslachtstrelentschein
Gunnermooikeerlendigschein
(Turbolentie)
Sprietsentschein
Reikklankschein

Voorbeeldigschein
Overniewschrikwekkentschein


Wellustentschein
Buiigschein
Bemoeienisgeventschein
Toevoegdaarschein
Volschein
Zaallustdaarschein
Aandoenluikschein
Waardevolschein
Redelustentschein
Zoendaarschein
Nongesprokendaarschein
Graagvarentschein
Snoezigschein
Bespeurdaarschein
Liedentaalmoetentschein
Bedenkeluikschein
Lebberentschein
Samenlustentschein
Zachtstbriezenluikschein
Steetsgewenstschein
Klooslustdaarschein
Redeluikschein
Vastpompdaarschein

Geheelsteldaarschein
Neerbuigentschein
Leurzachschein
Rontomdrukdaarschein
Nongetuigdaarschein
Devieshaudentschein

Voorthêigentschein
Binnendringentschein

Verroerentschein
Reikleventschein
Verwonderdaarschein


Verhandeling\ Begaan
Opleving\ Vastopvering
Nogdagen\ (Opservering)
Mooiriedrach\ Prestiey‡e
Inval\

Klontheffing\ Nawerk


Vraag\ Ontmoetingsplaats
Meervolk\ Neerzien
Weerzinreik\ Klaachs
Zorg\ Indieviedualiezering
Inslag\ Matten
Aanspraak\
Verkwikking\ Pakket
Bekorting\ Naweizen

Mooirieleg\ Poennietviezering
               \ (Unificering)

Kenvaardig\ Streling
Rot\ Overniewdoen

Zocherafkomst\ Klonthauding
Mooiriegansmie (Orgasme)\ Uithaal
Redeyakontlaatzie (Eyakulatie)\
Verrukking\ AfleidingToestant\ Beheiliging
Vrêidol\ Peleedaarzie
(Odol\ Penetratie)
Kernbloot\ Bebiezing
Waag\ Beliedering

IN- Kanalen

Pornografie Verkoop


Dagbladen Bestellen\ Leesmap


Vakantie Boeken


Deet- Inschrêiving


Tsyetten


Bootschap- Bezorging


Ster- Kennismaking


Uitgaans- Infoo + Tickets


Afzeggingen- Infoo


Apparatuur- VerkoopEskort- Ghaaid- Saait


Linzyerie- Verkoop


Plezierige missies

Sexboekies bestellen


Films van vertroetelen


Films van vrêiaazyes


Films van kussen


Films van Stuwer- zoekenden
(Alleenwonenden)

Films van likken


Films van neuzen


Films van kozen


Films van zuigen


Films van syorrenFilms van neuken


Films van strippen
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Bolbliksem\ Vuurwerk

Afsteking

Oppepper

Speeksel\ Mierenzuur

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare Missies


24
277

278
279
280
281
282
283

284
285
286
287
288

Huisregels

Vermeit Montgeur en Verwennerêi.

Vermeit Naarbinnen gekeert worden van anderen.
Vermeit Zeuren, en Pêinigen.
Vermeit Kwaatspreken, en Faute waarschuwingen.
Vermeit Wêin, Bier, en andere Elkkoorhol.
Vermeit Eten tussen de maalteiden toer.
Vermeit Bescherming van misdadigers.

Vermeit Onbezorgt vermaak (Soldatenlol).
Vermeit Handel in levende verwekten.
Vermeit onbevoegt bovenstaan, of leidingnemen en Heenkomen
Vermeit Onderhandelingen over prêizen.
Vermeit Verpesten van levensvreugde.

 
(Behandeling)


Promtschietensschein

Toerheenteldaarschein
Toegeefdaarschein
Achernaasteekdaarschein
Vergoederensschein
Blikopvoetdaarschein
Verregensschein
Verfrommeldaarschein


Ontwapendaarschein
Kwikgeziensschein
Onhebbeluikschein
VerpakdaarscheinAfraatdaarschein\ Aftekening

Begrenzing\

\ Toeschein
Achernaaschrêiving\
Dreun\ Afronding
Beprating\


Aangelegensscheinen

Losse kontacten l

Huisdieren l
Gelovige prietpraat l
Doden in de omgeving l
Slecht Huweluik l
Koondaarlokker l
Afreageerder l
(Relaties met Toerbauwselmakers)
Rokkenyager l
Kroegennêiger l
Gokker l
Gadopzeerder l (Adopteerder)
Antie- Heertochshuis l

 


 Verder naar 25 zooizêin      Naar het Begin