Det Westerse Alfabet:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z                  Om te luisteren 


 Det ABCD- Alfabet verzie 

 

 Accent Sier ^ en Apoostrof ' 

 

 Skanderen en Nettenblokken 

 

 Hooftnettens en Leessinsyalen 

 Alfabet- Introductie 

 

 De 37 Klankenreeksen 

 

 Det 217- tellende Nederlanse Alfabet 

 

 Det Griekse Alfabet αβγδ 

 Verkorting van de Taal 

 

 Bespiegelingen over det Alfabet 

 

 De Uitspraak van nettens uit det alfabet 

 

 Verering van det Getel 20 


Klank en Sinsyaal

Klank en Accenten:

              Offiesyele Namen

 

  Nieuwe Namen

 

  Gewenste Namen

 

  Beschrêiving

é          E Accent Æghuu
è          E Accent Ghrave
ë          E Tremaa
ê          E Accent Sier (Cirsinflex)

 of E Accent Vol
 of E Accent Leeg
 of E Dubbele Punt
 of E Accent Dakkie

 of een Volle E
 of een Lege E
 of een Losse E
 of een Galmende E

 een E met volle klank.
 een E met lege klank.
 een E die buiten een klankenreeks (37X) gezien blêift.
 een lege E waar Galm in klinkt, met een dubbele klanklengte.

 (-AIR = ÊR), (-EER = ÎR), (-OOR = ÔR), en (-EUR = ÛR)

De Regels van det Alfabet:
Er is nog een andere benaadrukking dan Galm, die Schone Teun (Klemtoon → Klientoon) heet.
Gêi noemt det nettenblok, dat met de hoogste Teun gezongen wort, de Schone Teun, en die krêigt de meeste aandacht.

AA, EE, IE, OO & UU klinken alteit vol, maar A, E, I, O, & U kunnen vol of leeg klinken, afhankeluik van de nettens erachter.
Een losse klanken wort alteit vol uitgesproken. (zoals in: "Dank u", en teidens det alfabet opzeggen, of in afkortingen)
Een klanken, die gevolgt wort door een klikken en een klanken, krêigt een volle klank.
Een klanken, die gevolgt wort door een andere klanken, krêigt ook een volle klank, tenzêi ze samen een klankenreeks vormen. (Zie verderop)
Een klanken, die gevolgt wort door twee Klikkens of meer, krêigt een lege klank.

Als een woor reinstigt op een klanken en een klikken, dan wort de klanken leeg uitgesproken.
          Bêiprobeel: Stadion, Medium, Muzeum, Slag, Lap, Klas.
Als aan det reinste van een woor een volle klank staat, dan moet die geschreven worden met dubbele klankens, maar als det woor langer wort dan 7 nettens, dan wort dat geschreven met 1 klanken met een accent vol. Een volle IE- klank, wort nooit zonder E geschreven, slechs in verbinding met andere klankens, kan de volle I geschreven worden zonder E.
          Bêiprobeel: Spanje, Intresse, Idee, Nee, Repetitie, Jullie, Waterloo, maar ook Jaa, Vlaa, Junie, Januarie, Syoo, Moetsyoo, Paraplú, Aqquu.
Als er 2 verschillende klankens aan det reinste van een woor staan, die geen klankenreeks zêin, dan worden beide klankens vol uitgesproken.
          Bêiprobeel: Mario, Studio, Video, Portfolio, Via, Bao bap.
GE-, BE-, en OVER- voor een woor, krêigen alteit een lege E- klank (oftewel een lege U- klank), en AF- wort alteit met een lege A- klank uitgesproken. Dit komt omdat dit zyuuworen zêin die een bepaalde klank hauden, ongeacht det woor waar ze aan vast staan. (Zie alle Zyuuworen, of voorzetsels)
          Bêiprobeel: Gepraat, Gegeten, Bericht, Bereinstiging, Afgeven, Afeten, Overnemen, Overdrêiven.
Je plaatst twee gelêike klikkens als velervorm, om een lege klank van det dezervorm te behauden. Sommigen naamworen veranderen van een lege klank naar een volle klank in det velervorm, en als hiergewenste.
          Bêiprobeel: Hut → Hutten, Pak → Pakken, Hap → Happen, Stap → Stappen maar Pat → Paden, Blat → Bladen, Vat → Vaten, Dag → Dagen, Gat → Gaten,
          Glas → Glazen, Gedrag → Gedragingen, Verdrag → Verdragen, Bedrag → Bedragen, Spel → Spelen, Slot → Sloten.

Als een naamwoor een volle klank bevat, dan wort die klank behauden in andere vormen van det woor, zoals een Daatwoor, Bêiwoor, of Bêivoegsel.
          Bêiprobeel: Bêigeloof, Geloven, Geloofdaarschein, Ongeloveluik. Root, Rode, Roden.
De volle I's worden alteit behauden in det velervorm, en behoren allen met IE geschreven te zêin, maar lege I's niet
          Bêiprobeel: Dieren, Stieren, Spieren, Klieren, Tieren, Geschieden, Versieren, Zielig, Verpietert, Muziekaal, Katoliek.
Als een woor reinstigt op NG, dan kan dat verbogen worden tot NK, om een bêivoegsel te vormen.
          Bêiprobeel: Toegang → Toegankeluik, Koning → Koninkluik, Ontvangst → Ontvankeluik.
Det is niet toegestaan om een nettenblok (vroeger ook wel lettergreep genoemd) te beginnen, of te reinstigen, met twee keer dezelfde klikkker, maar wel met dubbele dezelfde klankens.
          Bêiprobeel: Watt → Zyuul (Joule), DecieBell → Beil, Torr → Toerzie maar Waterloo, Slee, Een (1), en Eet blêiven bestaan.
Een woor, of nettenblok, mag niet beginnen met een CH (slechts met een G), maar wel beginnen met SCH, en nooit daarop reinstigen, en dit zêin galmende gee's. Dus bêivoegsels mogen niet reinstigen op ISCH, zoals vroeger gebruikeluik was!
          Bêiprobeel: Chaos → Gaos, Charles → Tsyarls, Chemie → Gemie, Archeologie → Argeolovie, Scheef, schot, Schip.
Een X wort nooit dubbel geschreven, en toch is de klanken ervoor leeg uitgesproken, alsof er toch KS staat, wat een Klikkenreeks is.
          Bêiprobeel: Taxatie, Pixels, Praxis, Maxiemaal, Luuxe, Boxen, Taxie, Faxen.
Een woor kan niet reinstigen op V, Z, B, D, of GH, en daarvoor in de plaats komen dan F, S, P, T, of K. Vroeger kon een B, of D, wel aan det reinste van een woor geschreven staan, maar die klonken dan als een P, of een T. Als een B, of D, wel met hun teunloze verzie geschreven wort, wort de betekenis van det woor veel beter zichtdaar!
          Bêiprobeel: Geloven → Geloof, Blazen → Blaaskracht, Bastaard → Bastaart, Objectief → Oprechtlief, Eb en vloed → Ep en vloet, en Subroutine → Suproepdeze.
Daatworen die zo'n verandering van klikken ( F, S, P, of T → V, Z, B, of D) ondergaan, krêigen in de verleden, en beduidende, vorm een D achter de bazisvorm, en geen T, zoals gebruikeluik is volgens de Exkofschip- regel. Zie voor uitleg over verleden teiden van daatworen de peorie- pagingná van det Nederlanse taal menuu.
          Bêiprobeel: Streven → Gestreeft maar Boffen → Geboft, Razen → Geraast maar Lassen → Gelast. maar Rilexen → Gerilext.
Soms reinstigt zo'n beduident daatwoor op -EN (in plaats van op D of T), en wort dan sterk of onregelmatig genoemt. Zie de Taalpeorie pagingná voor alle sterke daatworen.
          Bêiprobeel: Blazen- Blies- Geblazen, Wuiven- Woof- Gewoven, en Hauden- Hield- Gehauden.
Je kan bêi woren reinstigent op: -ige (Prachtige), -igen (Sommigen), -erige (Dubbelklankense),
          -eling (Buiteling), -elent (Stommelent), -ele (Dubbele), -elen (Boemelen), -eliet (Zatteliet), -eluik (Huweleuk),
          -eming (Verademing), of -ement (Mankement), -emen (Ademen),
          -ening (Verordening), of -enen (Omrekenen),
          -eratie\ -erering (Numeratie\ Numerering), -ere (Duurdere), -eren (Koters),
          -orist (Terrorist).
de dubbele G, L, M, N, of R weglaten, terweil de E in "Duurdere", of de I in "Gelukkige ", toch als lege U uitgesproken worden, en de O in "Terrorist" als lege O uitgesproken wort.
Een nettenblok die reinstigt op -UW, wort alteit met volle U uitgesproken, ookal verwacht ye een lege U- klank, volgens de normale regels van det alfabet.
          Bêiprobeel: Duw, Gehuwt, Huwdaar, Luwte, Ruw, Sluw, Schuw, Schaduw, maar Weduwe, Huweleuk, en Huwen, waren nog met volle U volgens de regels van det alfabet.
          -ering (Komplicering → Komplicîring), -erenschein (Fabricerenschein → Fabricîrunschein), -eren (Assoosyeren → Assoosyîrun), bevatten E's, die in Klankhebbent Nederlans omgezet worden naar een I .
          -orie (Verdorie), -oriet (Favoriet), -oriteit (Otoriteit), -oritair (Otoritair), -orizeren (Otorizeren), -orisch (Dorisch), -oros- (Horoskoop), -oreus (Poreus) worden in det Klankhebbent Nedurlans met een O accent sier geschreven, zodat er dan duideluik is, dat de O leeg uitgesproken wordt, ookal staat er maar 1 R achter.^ heet Galmsinsyaal, of gewoon een "Accent Sier"

Dit accent wort gebruikt in det Frans, en heet daar det "accent circonflex". Ik zau det graag det "Accent Siersinflex" willen noemen, of ook wel det "Dakkie".
(AIR → ÊR, -AISE → ÊZU, -EIGE → ÊZYU)
Iedere AI, die door een R gevolgt wordt, wort als galmende lege E uitgesproken, oftewel als een E accent sier. Ook als AI gevolgt wort door een S, of EI gevolgt wort door een ZY, vervang ye de klankenreeks met een Ê.
          Bêiprobeel: Ordinair → Ordinêr, Culinair → Kulinêr, Mayonaise → Mayonêzu, Fraise → Frêzu, Beige → Bêzyu, Neige → Nêzyu.
(EER → ÎR, -EREN → -ÎRUN, -ERING → -ÎRING)
De EE of E die door een R gevolgt wordt, en als lege I klank uitgesproken wordt, wort ook als een I accent sier geschreven.
          Bêiprobeel: Beer → Bîr, Heer → Hîr, Resocialiseren → Resoosyalizîrun, Functioneren → Funxyonîrun, Adoptering → Adoptîring.
Er zêin 5 woren, die een tweede manier van noemen hebben. Van -EER wort dan -EDER gemaakt, maar omdat EER gelêik is aan ÎR, gaat -ÎR over naar -EDUR, in det Nedurlans.
          Bêiprobeel: Leer → Leder, Neer → Neder (Neerlandiecie en Nederlan), Teer → Teder, Veer → Veder, Weer → Weder, Voort → Verder,
maar ik wil de volgende woren ook zien als woren met een toegevoegde -DE-, bêi andere klankens dan in ÎR, zoals -AAR, en -OER.
          Bêiprobeel: Vaar → Vader (Fanfare), Moer → Moeder (De Duvel en hêins auwe Moer), Broer → Broeder, Zus → Zuster, Vergaren → Vergaderen.
(OOR → ÔR, -OREN → -ÔREN, -OLE → -ÔLE, -ONE → -ÔNE, -OZE → -ÔZE)
Iedere OO, of O, die door een R gevolgt wordt, wort als galmende lege O uitgesproken, oftewel als O accent sier geschreven. Soms wort er ook met L, N, of Z een Ô gebruikt.
          Bêiprobeel: Oren → Ôren (en Ogen klinkt anders), Door → Dôr, Woor → Wôr, Controle → Kontrôle, Zone → Zône, Trombone → Trombône, Roze → Rôze.
(EUR → ÛR, -EULE → -ÛLE)
Iedere EU, die door een R gevolgt wordt, wort ook als galmende lege U uitgesproken. Ook met een L is soms een Û te gebruiken.
          Bêiprobeel: Geur → Gûr, Sleur → Slûr, Keuren → Kûren, Europees → Ûropees, Freule → Frûle.
Op A komt nooit een accent sier.
Als -EREN achter een nettenblok staat, worden de E's als lege U's uitgesproken zonder extra R, maar
als er slechts klikkens voor staan, wort -UREN met volle eerste U uitgesproken, en -URREN komt nooit voor.
          Bêiprobeel: Jakkerairs (Modellen op 105Zo) → Jakkerêrs, Stuiterent → Stuiturent, maar Kuren, Gluren, Schuren, Scheuren → Schûren.
Bêi omzetting naar Nedurlans kan ye de voldranya (Oranje) geschreven omzettingen Pompleeg vervangen, behalve -EREN, want dat kan naar UREN, of ÎREN, omgezet worden.
De nettenseries OLE, ONE, en OZE, moet ye niet pompleeg (kompleet)vervangen, want er zêin maar een paar woren, die omgezet kunnen worden, en lang niet allemaal. Bêiprobeel Kontroleren is met volle O, en moet dus niet vervangen worden, Neuroze is met volle O, en moet ook niet vervangen worden. Ook -EULE kan niet pompleeg vervangen worden, alleen in det woor Freule. (Keulen blêift Keulen)' heet een apoostrof

Een apoostrof kan een klanken vervangen, ook tussen de klikkens.
          Bêiprobeel: ‘N, Z’n (Een, Zêin).
Een apoostrof voor een woor betekent dat er iets is weggelaten.
          Bêiprobeel: ’S morgens (Des morgens), ’s avonds (Des avonds).
Een S naa een woor betekent dat er iets van det woor is, en dit wort de bezittende vorm van det naamwoor genoemt.
          Bêiprobeel: Niemands lant, Goofs pen.
Een apoostrof naa een woor dat reinstigt op "S", betekent dat det erop volgende woor, van dat woor is.
          Bêiprobeel: De daden van Herakles: Herakles’ daden, De daden van Odisuis: Odisuis’ daden.
Er komt een apoostrof S naa een woor, dat reinstigt op een volle klanken, dat langer is dan 7 nettens.
Dat kan zêin bêi det velervorm, of als bezittent naamwoor. Det accent vol op de klanken kan dan weggelaten worden.
Bêi woren die reinstigen op een lege klanken, of klikken, kan de S er aan vast geschreven worden.
          Bêiprobeel: Pagingna's, Mamma's, Pappa's, Lasso's, maar Intresses, Zyaanes, Goofs en Stefs huis.Woortopsplitsen

Woortopsplitsen (Skanderen) betekent scheidings- strepies zetten tussen losstaande nettenblokken (Lettergrepen) binnen een woor.
Bêi woren, die reinstigen op "en" zet ye een strepie tussen det stamwoor en "en", maar bêi woren die reinstigen op "en" die dubbele gelêike
klikken ervoor hebben, komt det strepie daartussen te staan. Bêiprobeel: Zit- ten, Mop- pen maar Lop- en, Slap- en.
Zyuuworen (Voorzetsels) kunnen gescheiden worden van de rest van det woor met een scheidingsstrepie. Bêiprobeel: Over- doen, Ver- raat, Ver- staan, Af- stant.
Voor de betekenis van deze zyuuworen, zie de Schalen pagingná in det Nederlanse taal- balkmenuu, en voor een overzicht van alle zyuuworen Woortsoorten.

Nettenblokken met betekenis
ISCH aan det reinste van een woor maakt een woor een bêivoegsel, en ye spreekt de I alteit vol uit.
         Bêiprobeel: Logisch, Drastisch, Praktisch, Klimactisch, Statisch, Exstatisch.
ER en ST hebben een Vergelêikende, en een keuzebepalende, betekenis, als ze achter een bêivoegsel, of bêiwoor, staan.
         Bêiprobeel: Hart- Harder- Hartst, Lang- Langer- Langst, en Snel- Sneller- Snelst.
ST of ING naa een daatwoor- stam vormt een naamwoor.
         Bêiprobeel: Komst, Vangst, Werking, Richting.
TE naa een woor betekent een grote menigschein van dat woor. TE los voor een bêivoegsel, of bêiwoor, betekent dat er te veel is, om biets bepaalts te gaan doen.
          Bêiprobeel: Menigte, Drukte, Zwakte, Te veel, Te groot, Te arm.
EL, ER, en IG zêin toegevoegt met een extra betekenis, want in de dingenleis komt Stuiterenschein 36 watelkevlamziets (Diemenzies) voor Stuitenschein.
GE wort normaal gebruikt vooraan det Beduident Daatwoor.
          Bêiprobeel: Ellendeling, Koppeling, Verkruimeling, Lammeren, Kalveren, Gevoel, Gebruikeluik, Ongeloveluik.
SE en SA betekent hêins, of dêins.
          Bêiprobeel: Sekonde, Sevilla, Konsekwentie, Satievá, Semie, Separatist, behalve Serieus → Sîrieleus.
Een D valt soms weg in een woor (dat vaak een schaal is).
          Bêiprobeel: Onbevangenschein, Verlegenschein, Verscheidenschein, Geschapenschein, Rekort → Rekoor → Rukôr.


Hooftnettens en Zinsinsyalen

Hooftnettens
Aan det begin van een nieuwe zin staat alteit een hooftnetten.
Ook worden alle namen met hooftnettens begonnen, maar niet elk naamwoor zoals in det Duits gewoon is.
          Bêiprobeel: Er is veel wint. De boot van Pieter, de Zeemeeuw, is vroeg uitgevaren.
In tietels van liedjes, albums, boeken of in krantenkoppen staan vele woren met een hooftnetten geschreven, omdat det aandacht moet trekken.
In tietels worden leutworen, hulpdaatworen, zyuuworen, en voegworen, niet met hooftnettens geschreven.
          Bêiprobeel: Ayax heeft de Champions League Gewonnen, Weer een Betrapping op Doping.
Naa een dubbele punt komt een opsomming, waarvan ieder element begint met een hooftnetten, en gescheiden wort door een kommaa.
          Bêiprobeel: Aan boort waren: Jan, Marietje, Kees, en 2 Honden.
Naa een punt- kommaa komt een ziedaat (Citaat) tussen aanhalingstekens te staan, dat begint met een hooftnetten, zoals iedere zin.
          Bêiprobeel: Ze zei; "Waarom kom ye vanavont niet langs".
Afkortingen kunnen met hooftnettens geschreven worden, zonder punten naa iedere netten. Klankens worden vol uitgesproken als ze los staan.
          Bêiprobeel: WW, ENZ, ETC, AUB, SVP, IPV, 1 T/M 10, M(eter), G(ram).
Ik wil graag woren, die aandach moeten trekken, met hooftnetten voorop zetten, zoals woren, die tussen aanhalingstekens staan, omdat ze geen gewoon woor zêin, maar een Uitvoerent Naamwoor, of Daatondergaant Naamwoor, zêin.
          Bêiprobeel: De "e" die hier staat wort als "u" uitgesproken → De E die hier staat, wort als U uitgesproken.
Ik zau graag willen dat alle klankenreeksen, die een zin beginnen, als geheel in hooftnettens gezet konden worden, of met klikken vooraan det woor geschreven worden.
          Bêiprobeel: IJslant, IJzer, EIgenluik, IEdereen, EEnzamen.Internaasyonale Leessinsyalen:


     .      !     :     \     -     “     )     ]     }     &
     ,     ?     ;     /     _     ‘     (     [     {     of

Sinsyalen:
.
,
!
?
:
;
\
/
-
_

'
"
(
)
[
]
{
}
&
of

Namen:
De Punt
De Komtnaa (Kommaa)
Det Uitroepteken
Det Vraagteken
De Dubbele Punt
De Punt- Komtnaa
Det Bakscheidings Teken
Det Zieplek (Websaait) Scheidingsteken
De Scheidingsstreep
De Lage Streep (Underskoor)

Enkele Kwoot
Dubbele Kwoot
Hakies Openen
Hakies Sluiten
Vierkante Hakies Openen
Vierkante Hakies Sluiten
Verzamelings Hakies Openen
Verzamelings Hakies Sluiten
En
Of

Uitleg:
Geeft det reinste (Einde) van een zin aan, of betekent dat det woor, waar det achter staat, afgekort is.
Geeft det reinste van een bêizin aan.
Geeft kracht, en aandach, aan de zin waar det zacher staat.
Geeft det reinste van een vragende zin aan.
De zin ervoor vormt een aanhef van wat erop volgt.
Een Ziedaat (Citaat) geeft aan wat iemant gezegt heeft.
Geeft een scheiding tussen Bak- namen aan.
Geeft een scheiding aan in de statusbalk van de internetbrauzer.
Om woren te scheiden bêi omslag naar de volgende regel, of omdat det woor te lang wort.
Om spaties te voorkomen in Moknamen (bestantsnamen).

Aanhalingstekens, of als apoostrof.
Aanhalingstekens, om det begin, en reinste, van geziedeerde, of gesproken tekst, aan te geven.
Om iets terzîede te noemen, wat ook weggelaten kan worden.

Om een getelbereik op te geven, of als tweede soort hakies.

Om een verzameling in te noemen, met de raaidets gescheiden door komtna's.

Om zaken bêi elkaar te noemen.
Om zaken uit te sluiten.


Alle leessinsyalen krêigen een zinruimte erachter, behalve:

de lage streep en de scheiders, want die krêigen geen zinruimte ernaa, en
de en- en of- sinsyalen, want die krêigen een zinruimte ervoor, en ernaa, en
de kwoots, en de hakies openen, krêigen slechts zinruimte ervoor.


Alfabetten

Er zêin in det Nederlans meerdere klikkenreeksen, die niet klinken zoals de losse klikkens naa elkaar uitgesproken klinken. Bêiprobeel de CH, de SCH, de NG, en de PH. Alleen in een alfabet met klikkenreeksen, en klankenreeksen kan ye alle klanken van det Nederlans gebruiken. Hieronder begin ik met de klankenreeksen, waarbêi er vanuit gegaan kan worden, dat de Y geen klanken is, maar een klikken, want dat vermindert det aantal klankenreeksen aanzienluik. De Y zal voortaan als YOO genoemt worden, zoals in Yogaa, Yoggurt, en Mayonaize, en XYZ wort dan uitgesproken als IKSJOZET. Det is de bedoeling om alle mogeluike klikkenreeksen te noemen, die ye hebt in de 4 talen, die hieronder genoemt worden. Er zêin vanzelfsprekent ook andere alfabetten, dan det Westerse alfabet, zoals: Grieks, Russisch, Arabisch, Egyptische hieroglieven schrift, en Spêikerschrift. In det Westerse alfabet zêin allerlei leessinsyalen geplaatst, die de taal per lant laten verschillen. Over det gebruiken van det galmende accent, zêin we det nooit eens geworden, uit laksschein in det schrêiven, en alleen Frankreik gebruikt det in zêin schrêiftaal. Nederlans en Engels zêin echter alleen Klankhebbent te schrêiven met behulp van det accent sier (sinflex). Engels breit de mogeluikscheinen, van de Nederlanse taal, uit met det soms laten galmen van volle klankens, en det soms laten galmen van klikkens, die aan det reinste van een woor staan. Zie mêin Engelse pagingnaa voor meer over det Engels.De 37 Nederlanse klankenreeksen

      horen in det Nederlans thuis, en       worden zelden gebruikt. (-, ', ë, (ê), é, è)
      horen in det Engels thuis, en de klankens ook in det Nederlans. (-, 's, 're, ï, Kappietale I)
      Kunnen slechts Duits zêin. (ö, ü, ß, Kappietalen op alle naamworen)
      Kunnen slechts Frans zêin. (', ç, ê, é, è)


Je kan klikken op 1 van de klankenreeksen, om te horen hoe dat klinkt!

A

E

I

O

OE

5

 

U

EU

UI

EI

9

 

EE

IE

OO

UU

13

 

AA

AU

AI

AAI

17

 

EEÏ

OI

OOI

21

 

EEU

IEU

OU

UW

25

 

Ê

Î

Ô

Û

29

 

ÊE

ÎE

ÔO

ÔE

33

 

ÂA

OEI

OEÎ

37


|

-

+

ο

©

5

 

¤

¤+

|¤+

|-+

9

 

--

++

οο

¤¤

13

 

||

|+

||+

17

 

-+¨

--+¨

ο+

οο+

21

 

--©

ο©

¤©

25

 

ô

¤ˆ

29

 

-ˆ-

+ˆ+

ôo

©ˆ

33

 

|ˆ|

|-+ˆ

©+

©+ˆ

37

        

A

Weide Klanken, met de Mont weit open.

E & I

Brede Klanken, met de Mont breet open, en de 2de klanken hetzelfde met Neusholte- Trilling.

O & OE

Sierbeel (Cirkel) Klanken, met de Lippen in een sierbeel stant, en de 2de klanken met de lippen in een nauwere siertel stant met Neusholte- Trilling.

U & EU

Vierkante Klanken, met de Mont open met reche zîeden, en de 2de klankenreeks detzelfde met Neusholte- Trilling.

UI & EI

Montsluitende Klankenreeksen, met de 1ste klankenreeks sluitent naar een vierkante stant, en de 2de sluitent naar een brede montstant met Neusholte- Trilling.

EE, IE, OO & UU

Volle Klankens, met ye Tongtop net boven ye ondergebit uit.

AA, AU, AI & AAI

Weide Klanken, met de Mont weit open, vol, en reinstigent op OE, leeg reinstigent op IE, en vol reinstigent op IE, en de laatste 3 klankenreeksen met Neusholte- Trilling.

EÏ, EEÏ, OI & OOI

2 Brede Klankenreeksen met de Mont breet open, en det 2de paar klankenreeksen met Neusholte- Trilling..

EEU, IEU, OU & UW

Op OE reinstigende Klanken, met de Mont in sierbeelstant, en duts tevense klankenreeksen met Neusholte- Trilling.

Ê, Î, Ô & Û

Lege Galmende Klanken.

ÊE, ÎE, ÔO & ÔE

Volle Galmende Klankenreeksen.

ÂA, ÊI, OEI & OEÎ

Galmende klankenreeksen, op de niet ga!mende OEI naa.


De klankenreeks IEU is nuu met hêins betekenis zoals in KIEUW, en NIEUW, zodat haarmooiniëus, en seriëus, geschreven moeten worden met een tremaa. Maar deze woren worden herschreven tot Zachtmooinieheus (Harmonieus), en Serieleus (Serieus), als 3de, en 11de, Helemootzichten (Emoties). In dets nieuwe tekens, zal er een teken zêin voor de OE, en wel ©,
zodat EEU (-©), IEU (+©), OU (ο©), UW (¤©), en AU (|©), hiermee geschreven kunen worden.
Ook det Franse L'ieëu klopt dan niet zonder tweëmaa, maar "Nieuw", "Nieuws", en "Kieuw", worden dan "Nieuw", "Nieuws", en "Kiew"
(inkluzief Hernieuwdaarschein, Vernieuwent, Benieuwt, Overnieuw, Nieuwschierig, Nieuwyêidaar, Nieuwsgroep, en andere woren met nieuw erin).
Andere kombienaties brengen geen nieuwe klanken voort, en zêi kunnen als losstaande klankens uitgesproken worden.
          Bêiprobeel: IA, IO, IU, EA, EO, OA, AO, UA, UE, UO.

De klankenreeksen IAU en EEU komen vrêi weinig voor, en
de EEU nog vrêi vaak, met als lichtdaarbelen: Hebreeuwen, Eeuwen, Geeuwen, Leeuwen, Zeeuwen (Meeuwen) , Sneeuw, Spreeuwen, Schreeuwen, en Zeeuwen,
maar de IAU alleen in det woor Miauwen, zoals Katachtigen roepen.

De OE, EU, EI, zêin Klankenreeksen die niet galment worden uitgesproken, maar dets OE, en EI, hebben wel een aparte galmende verzie. Er zêin ook klikkenreeksen zoals: duts R, de CH, TSY, en DZY, die ook 2, of 3, keer langer klinken dan, de andere klikkenreeksen. Met als lichtdaarbelen: Gein, Geil, Peil, Heus, Leuk (1Zo10), Gauw, Klauw, Miauw, Eautoos, Eauberzyien, Geeuwen, Eeuwen, Gadiëu (Adieu), Melodiëusschein, Gæneyas, Zæen, Paaien, Raaien, Mooi, Hooi, Schooier, De Goeien, ... Braie, Kai kai kai, Huis, Struis, Buis, Kaut, Faut, Zout, Vermoeiing, ... Androit, Freut (Deutsch).

Een K klinkt slechts zeer kort in vergelêiking met een R, want een R heeft meerdere (minstens 4) Raspen in 1 netten nodig, om goet te klinken, en dat kost meer teit dan een normale klikken (6Zo8, Riethoornen, met Rasping als Vaatse schaal). Als een woor met CH geschreven is, zoals "Achting", in plaats van met G, zoals in "Vragen", dan duurt de G- klank langer dan andere nettens, of wort galment uitgesproken. G-, en R-, klanken maak ye door luchtstroom te maken, en te trillen met ye huig, wat klinkt als G bêi een stêifgehauden huig, en als R bêi een losse trilling in ye huig.

In det Engels heb ye woren zoals "Jus D'orange", en "Judge", waarin de klikkenreeksen ZY, en DZY, gebruikt worden. De ZY bestaat, in det Frans, als korte klikkenreeks, maar de DZY is een langer klinkende klikkenreeks, die ik ook galment wil noemen. De NG, en ook de NGH, in Manghoo, horen bêi de Gonzende Klikkens, en deze zêin galmende klikkens. In det Engels gebruiken we al de galm op 3 Volle klankenreeksen, en dat wil ik in det Nederlans als behauden noemen door det gebruik van de Æ (EE), en de EAU (OO), en dan noem ik de volle IE klank, als IEJ geschreven. De 8ste bazis van alle Zyuuworen die voor schalen gezet kunnen worden is HIER, en dit gaat om Afstant als Aanhef, waardoor erop 9 Zooiwîezen hoger een HIE, of slechts -IE, achter det kernwoor gezet kan worden, wat dan inhaut dat iemant ye graag vlakbêi zich hat gehat.Det Nederlanse alfabet (met 217 raaidets)
Er zit siesteem in det alfabet om de klankens te plaatsen. Eerst komt A, en dan 3 klikkens plus E, en dan weer 3 klikkens plus I. Hiernaa volgen 2 maal (5 klikkens + 1 klanken), en daarnaa 2 maal (7 klikkens + 1 klanken), enzovoort. Je moet det aantal klikkens met 2 verhogen, iedere 2 series, en iedere serie reinstigt op een klanken.

1.

-

A

1

2.

{\ }

S

Z

Y

E

5

3.

{\ }

G

R

ZY

I

9

4.

{\ }

F

V

M

K

GH

O

15

5.

{\ }

T

D

W

P

B

OE

21

6.

{\ }

£

H

N

TSY

DZY

KS

PS

U

29

7.

{\ }

TH

L

CH

RCH

CHT

RCHT

EU

37

8.

{

TS

TY

TR

TST

TW

TS£

DY

DR

DW

UI

47

T*+ D*

9.

}

RG

LG

RF

LF

RM

LM

RK

NK

LK

EI

57

*G+*F+*M+*K

10.

{

SY

SF

SM

SK

ST

SW

SP

SN

SL

SCH

SCHR

EEU

69

S*

11.

}

RS

FS

MS

WS

NS

THS

LS

CHS

RCHS

CHTS

RCHTS

IEU

81

*S

12.

{

GR

GN

GL

FY

FR

FW

FN

FL

VY

VR

VL

MY

MW

OU

95

G*+F*+V*

13.

}

RW

RP

MP

LP

RX

NX

LX

RPS

MPS

LPS

RTS

LTS

RL

UW

109

*P+*KS+*PS+*TS

14.

{

GHY

GHR

GHW

GHL

PY

PR

PF

PN

PS£

PL

PSY

BY

BR

BW

BL

EE

125

GH*+P*+B*

15.

}

NG

NGS

NGT

NGST

RN

LN

MPT

MPST

NK

NKST

WT

RW

RWS

RWST

RTH

IE

141

NG*+*N+*PS+NK*+RW*

16.

{

ZW

THR

WR

WL

KY

KR

KW

KN

KS£

KL

KSY

THT

THST

RTH

LTH

RTHS

LTHS

OO

159

W*+K*+*TH*

17.

}

ST

GT

RT

FT

MT

KT

PT

NT

LT

KST

PST

CHST

CHTST

RCHST

RCHTST

GS

KTS

UU

177

*T

18.

}

RST

RGS

RGT

RGST

RFS

RFT

RFST

RMS

RMT

RMST

RKT

RKST

RTST

RPS

RPT

RPST

RNS

RNT

RNST

AA

197

R*

19.

}

LST

LGS

LGT

LGST

LFS

LFT

LFST

LMS

LMT

LMST

LKT

LKST

LTST

LPS

LPT

LPST

LNS

LNT

LNST

AU

217

L*Klanken

 

Frontaal

Midden

 

Reinste

Buiten:

Zoem:

Openent:

Liggaams:

S Z

Y ZY

K GH

£ H

G R

M W

T D

TSY DZY 

10 

11 

12 

F V

N L

P B

X PS

 


Pazitdaarse middelen

Klanken

Klanknaamworen

Klankdaatworen

Montstanden

Metalen Slagwerk: Gong, Steelpan
Slagsnaar middel: Zyiewair\ Banyoo
Strêiksnaar middel: Viool
Zinnenmener: Bentzanger
Perkunstenairzie: Triangel, Bonghoo
Blaas Toetsenbort: Koorspil (Orgel)
Keelhoorn: Blokfluit, Dwarsfluit
Riethoorn: Saxofoon
Liphoorn: Bazuin
Slagsnaar Toetsenbort: Pieranó
Pedaalstroom: Basdrum (Trillaag)
Stroomreike Opstelling: Drumstel

S & Z

Y & ZY

K & GH

£ & H

G & R

M & W

T & D

TSY & DZY 

F & V

N & L

P & B

X & PS

Gesis & Geruis
Gezoem & Gezang
Gekraak & Gegak
Geheig & Gelach
Rasp & Ronk
Gehum & Welke
Tok & Dong
Tsyaa & Dzyies
Wintvlaag & Geblaas
Geenyaa & Gelul
Poef & Bang
Koest & Past

Lekken & Snurken
Yubelem & Trillen
Klikken & Kwaken
Fluisteren & Gapen
Rochelen & Ratelen
Neuriën & Vragen
Tikken & Dissen
Keuren & Tsyilpen
Gieren & Koelen
Nieten & Lallen
Schieten & Stoten
Greinzen & Proosten

  Gonsklank (TONGTOPkierhaudent + Tanden Op elkaar)
  Zoemklank (TONGTOP Kierdalent)
  Zoefklank (KEELKNEEPopenent)
  Zangklank (TONGTOPlaag + KEELKNEEPlaag + MONTweitopen)
  Vormeigen klank (Huigtrilling Stêif & Los)
  Neusholte klank (Neusholteklank met MONT Dicht & MONT Openent)
  Snerpklank (TONGTOPdaling)
  Hese klank (TONGTOPdalent\ TOPkierhaudent\ TOPkierdalent)
  Luide klank (LIPPENspleet + Tanden los)
  Teunreeksklank + Riedel (TONGTOPhuigrakent)
  Boemklank (LIPPENopenent
  Tsyoekklank (KNEEPopenent & LIPPENopenent) + TOPkierhaudentDet Griekse Alfabet (24 Raaidets)

1.

Α

 

 

 

 

 

1

2.

Β

Γ

Δ

Ε

 

 

5

3.

Ζ

Η

Θ

Ι

 

 

9

4.

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

15

5.

Π

Ρ

Σ

Τ

 

Υ

20

6.

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

24

     

1.

α

 

 

 

 

 

 

 

1

     

2.

β

γ

δ

ε

 

 

 

 

5

     

3.

ζ

η

θ

ι

 

 

 

 

9

     

4.

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

 

 

15

     

5.

π

ρ

σ

τ

 

υ

 

 

20

     

6.

φ

χ

ψ

ω

 

 

 

 

24

     

1.

Alphá

 

 

 

 

 

 

 

1

     

2.

Bêtá

Gammá

Deltá

Epsilon,

 

 

 

 

5

     

3.

Zetá

Ettá

Tettá

Jotá

 

 

 

 

9

     

4.

Kappá

Labdá

Muu

Nuu

Xie

Omiekron,

 

 

15

     

5.

Pie

Roo

Sigmá

Tau

 

Upsilon

 

 

20

     

6.

Phie

Gie

Psie

O Mega

 

 

 

 

24A, B, E, H, I, K, M, N, O, P, T, X, Y, en Z . Er zê,in in toetaal 14 hooftnettens, die zowel in det Griekse als in det Nederlanse alfabet bestaan.
                                                                 De eerste 4 klankens (A, E, I, en O) staan op dezelfde plaatsen, en de U op de 20ste plaats, in plaats van de 21ste.


Det ABCD, oftewel det Westerse Alfabet (26 Raaidets)

1.

A

 

 

 

 

 

1

2.

B

C

D

E

 

 

5

3.

F

G

H

I

 

 

9

4.

J

K

L

M

N

O

15

5.

P

Q

R

S

T

U

21

6.

V

W

X

Y

Z

 

26

     

1.

A

 

 

 

 

 

 

 

1

     

2.

B

C

D

E

 

 

 

 

5

     

3.

F

G

H

I

 

 

 

 

9

     

4.

J

K

L

M

N

O

 

 

15

     

5.

P

Q

R

S

T

U

 

 

21

     

6.

Đ

Φ

V

W

X

Y

Z

EI

29Uitleg van gele sinsyalen in det alfabet

Klikkens kunnen alleen met andere klikkens samengevoegt worden tot een klikkenreeks, en klankens kunnen alleen met klankens samengevoegt worden tot een klankenreeks. Dus is de slanke IJ een uitzondering, netzoals de GU, QU, UW, en EY, die ye kan omzetten met deze invullingen: GU → GW, QU → QW, en SQU → SQW, Hey → Heeî
Bêiprobeel: Guido → Gwiedoo, Aqua → Aqwaa, en Squaw → Sqwaw → Sqwô, Popey → Poppaai.
Φ (KSIE) is een toegevoegde X- klank voor aan det begin van een woor, of een nettenblok, die "Ik zie" betekent. In det Grieks spreek ye φ, Φ uit als "Fie", en ξ, Ξ als KSIE.
Det is det 23ste raaidet van det ABCD, en hoort, bêi det 35ste zooiwîes met Rangen als redeyaleuzeringen, want det alfabet is genoemt bêi de zooiwîesen van de dingenleis, en wel bêi det 13de zooiwîes kan de A geplaatst worden en zooiwîesen gaan dus met +12 om det alfabet te noemen.
Bêiprobeel: E= 17 Zooiwîes, K= 23 Zooiwîes W= 37 Zooiwîes (Barmhartigheden → Warmhartigheden).
Bêiprobeel: Actie → Aφie, Fractie → Fraφie, Introductie → Introduφie. De Φ telt als 2 klikkens, en krêigt een lege klank ervoor, tenzêi ye det woor met dubbele klinkens ervoor schrêift!
Y, of IE- ghrek (Griekse EI), wil ik hernoemen tot de YAU. Dan is de Y geen klanken meer, maar een klikken, en XYZ spreek ye dan uit als IKSJAUWZET, in plaats van IKSEIZET.
Bêiprobeel: Yoghurt (Yoggurt), Mayonaise (Mayonèze), Coyote (Koyote), Yoga (Yogaa), Employé,.
SCH wort aan det begin van een woor, of nettenblok, als SG met galm uitgesproken, en aan det reinste van een woor, of nettenblok, als S£, maar dat is verkeert gebruik maken van deze klikkenreeks, want achterop een nettenblok is SCH niet toegestaan.
Bêiprobeel: Scheveningen, Mis- schien, Doesch → Does£, Log- isch → Zoisdetleven, Drastisch, maar Machine → Ma- s£i- ne is nieuw.
De C wort aan det begin van een woor of nettenblok als S uitgesproken, maar aan det reinste van een woor, of nettenblok, als K.
Bêiprobeel: Cent, Cervelaat worst, Activiteit, Accelereren, Accêins (Aksijns), maar Accu → Aqquu, Coöperatie → Koöperatie, Medicatie → Medikatie.
In det Engels spreek ye een G- klank nooit uit, want een G wort als GH, of als DZY, uitgesproken. GH geeft een stootklank, zoals de K, maar dan met zangklank.
Bêiprobeel: Ghost → Ghôost, Goal → Ghool, Get → Ghet, Guest → Ghest, Guitar → Ghittar, en Goat → Ghoot
ZY geeft een zangklank. Bêiprobeel: Je (in det Frans) → Zyu, Jeane → Zyaanu, Geena → Dzyienaa, Corsage → Korsaazye, en Brigitte → Bridzyit.
Bêiprobeel: Gel → Dzyel, George → Dzyordzy, Jezus → Dzyiezus, Judge → Dzyudzy, Jeep → Dzyiep, Jazz → Dyez, John → Dzyonn.
NGH, en NZY, zêin nieuwe klikkenreeksen, die nodig zêin voor Franse woren. Bêiprobeel: Mango → Manghoo, en Manger → Manzyee, waarin NGH alteit als maNG-GHoo, en NZY alteit als maN- ZYee, uitgesproken worden.


Det AGHOKAHAAISE Alfabet (28 Raaidets)

1.

A

 

 

 

 

 

 

 

1

2.

GH

K

H

E

 

 

 

 

5

3.

D

T

£

I

 

 

 

 

9

4.

B

P

L

W

M

O

 

 

15

5.

R

G

N

V

F

OE

 

 

21

6.

Z

S

X

ZY

Y

DZY

TSY

U

29

1.

|

 

 

 

 

 

 

 

1

2.

φ

L

-

 

 

 

 

5

3.

D

T

_

+

 

 

 

 

9

4.

B

P

Φ

R

K

ο

 

 

15

5.

~)

~

I

E

F

©

 

 

21

6.

=

X

€Y

Y

D€Y

¥

¤

29


De 12 Hewelsdelen(De 12 Dierenriemtekens)
         Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagt, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen.

 (1. Ziener, 2. Eigenaar, 3. Produitzêiner, 4. Buur, 5. Aandachtstrekker, 6. Brok Spieren\ Stel Tieten 7. Kansgrêiper\ Hêins Opfleurder, 8. Kloosyaliet, 9. Spetter, 10. Vooroploper, 11. Liedentaalse, 12. Fotógraag).De Planeten (Satelieten) als sinsyalen

                                          
                Zon, Maan, Merkurius, Venus, Mars, Jupieter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Plutoo, Eris, HelieVerkortingen in det Nederlans

- Je kan dubbele klankens weglaten als er een klikken met een klanken naa komen.
           Bêiprobeel: Laaten wort Laten, Praaten wort Praten.
- Je kan bêi woren reinstigent op: -ige (Prachtige), -igen (Sommigen), -erige (Dubbelklankense),
          -eling (Ellendeling), -elent (Stommelent), -ele (Dubbele), -elen (Verziewellen), -eliet (Sateliet), -eluik (Duideluik),
          -eming (Verademing), of -ement (Mankement), -emen (Ademen),
          -ening (Verordening), of -enen (Omrekenen),
          -ering (Komplicering), -erenschein (Fabriecerenschein), -eren (Assoosyeren), -eratie\ -erering (Numeratie\ Numerering),
          -orie (Verdorie), -oriteit (Otoriteit), -orietair (Otorietair), -oriezeren (Otoriezeren), -orist (Terrorist), -orisch (Dorisch), -oros- (Horoskoop, Moros), -orant (Restorant).
de dubbele G, L, M, N, of R weglaten, terweil de E in "Duurdere", of de I in "Gelukkige ", of de O in "Dorische", toch met lege klank uitgesproken moeten worden.
- Je kan det perzolaagluik voornaamwoor, en det hulpdaatwoor, weglaten in bêizinnen die beginnen met "en" of "of"
  of gescheiden worden door komma's zonder en of of te noemen, behalve de laatste keer.
           Bêiprobeel:Ik heb aardappels geschilt, (en) de groente gesneden, en de worst gebraden.
                                   Ga ye de afwas doen, (of) een stukye lezen, of TV kêiken?
- Bêi det onbepaalde leutwoor "een" is det woor "willekeurige" weggelaten. Een man betekent geen bepaalde man,
  en dus een wilekeurige man. Bêi Nietlevende woren mag de laatste e weg van det bêivoegsel waar geen det voor staat.
  Bêiworen zeggen iets over daatworen en reinstigen nooit op een e.
           Bêiprobeel: Een willekeurige man wort Een man, Een willekeurig paart wort Een paart.
- Een tremaa hoeft niet gezet te worden op klankens naa voorvoegsels: Ge, Re, Be, Naa, Toe, en Bêi.
           Bêiprobeel: Geinformeert, Reintegreren, Beinvloeden, Naapen, Toeeigenen, Bêieffect
- Det vervangen van nettens door een apoostrof.
           Bêiprobeel: Des avonds wort 'S avonds, Herakles's werken wort Herakles' werken.
- Det vervangen van EN door & of +.
           For example: Vroom & Dreesman, 1 2 & 3, Z + EN, Jan + Klaas.
- Je kan EE als É schrêiven, en E kan als È geschreven worden (Genaamt de accenten vol, en leeg).
           Bêiprobeel: Idee wort Idé, Rozze wort Ròze.
- Er bestaan afkortingen voor alle veel voorkomende woren en uitdrukkingen, waarbêi ieder los woor afgekort wort tot 1 netten, die gevolgt wort door een punt. Ook Telnamen (Eenheden) worden afgekort tot 1 netten, maar zonder punt erachter.Afkortingen

Bekende afkortingen

Uitleg


Telnamen

Uitleg

Enz.
Bêiv.
O. a.
T.o.v.
I.p.v.
A.O.W.
W.A.O.
W.W.
Pers. vnmw.
Bêiv. nmw.
Bêiw.
L.S.
1 T/ M 10

Enzovoort
Bêiprobeel
Onder andere
Ten opzichte van
In plaats van
Algemene auderdoms wet
Wet arbeidsongeschiktschein
Werkeloosschein wet of daatwoor
Perzolageluik voornaamwoor
Bêivoegeluik naamwoor
Bêiwoor
Geachte lezer in det Latêin
Vanaf 1 Totaan en Met 10

m
kg
°C
Hz (of Hs)
Kcal (of Kkal)
u
min
s

Meter
Kielogram
°Celsius
Hertz (Of Herts)
Kielokalorie
Uur
Mienuten
Sekondes


Bespiegelingen over det Alfabet


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Đ, Φ, V, W, X, Y, Z, EI         Beluisteren 


28 Nettens onder de Brede EI in det Nederlanse Alfabet.

10 (+ 3)  Klikkens in Paren

 (F, P, S, T + J, en K & V, B, Z, D + ZY, DZY, en GH)

7   Onvergelêikdare Klikkens

(G, H, L, M, N, R, W)

6   Bekoorluiken

(C, Q, X, Y, Đ & Φ)

5   Klankens (10 Volle en Lege Klanken)

(A, E, I, O, U)

28 Nettens en 17 Klikkens + 10 Teunklanken = 17 + 10 + 3 = 30.Klanken


Dan zêin er, totaan de Brede EI, 28 raaidets, waarvan de 7 Onvergelêikdare Klikkens: G, H, L, M, N, R, en W, geen verdubbeling nodig hebben naa een E, die als een lege U klinkt.
Bêiprobeel: Gelukkige → Gulukkugu, Peddelen → Peddulun, Ademen → Adumun, Hooftrekenen → Hooftrekunun.
Ook bêi keuze voor det velervorm van woren, die reinstigen op een Onvergelêikdare Klikken of een B, D, V, of Z, die gevolgt wort door EE, of IE, reinstigen deze woren op -EN, in plaats van op S.
Bêiprobeel: Slee → Sleeën → Slæun, Ekonomie → Ekonomiën → Ekonomiun Kolonie → Koloniën → Koloniun, Amfiebie → Amfiebiën → Amfiebiun, Fantazie → Venzie → Venziën → Venziun.

Tot aan de Brede EI, als 29ste alfabetnetten, bestaan 28 raaidets , en de 29ste zomenzie is Holietiek\ Demagogie met de Geloofwaardigschein, en det behaut van Redenering\ Inziewelling. De Brede EI hoort bêi det 41ste Zooiwîes met de Verhalen, waarvan de eerste det Avontuur is met Fors de Paraatschein. Dit betekent dat een alleen levende perzoon te maken heeft met det Breet hebben in hêins of dêins, eigen huis, en hoe vaak pêi, of fêi, verhalen kan vertellen aan anderen.


De 8 Gepaarde Klikkens, plus 2 Klikkens, die gelêik klinken met 3 Teunklikkens..

Klikkens

Lipklikkens

Uitspraak

Teunklikkens

Uitspraak

1. F- klank:

F

EF

V

VEE

2. P- klank:

P

PEE

B

BEE

Klikkens

Tongklikkens

Uitspraak

Teunklikkens

Uitspraak

3. S- klank:

S

ES

Z

ZET

4. T- klank:

T

TEE

D

DEE

5. J- klank:

J

JEE

ZY

ZYIE (Frans)

5. J- klank:

J

JEE

DZY

DZYIE (Engels)

6. K- klank:

K

KAA

GH

GHOO (Engels)


De 6 Klikkens, die er zêin om te bekoren

Klikkens

Gebruikten

Uitspraak

Bekoorluiken

Uitspraak

1. J- klank:

J

JEE

Y

JOO

2. K- klank:

K

KAA

Q

KUU

2. K- klank:

K

KAA

C

KAA

3. S- klank:

S

ES

C

SEE

4. T- klank:

T

TEE

DT (Đ)

DEETEE

5. X- klank:

X

IKS

Φ

KSIE

Er zêin 5 dubbel aanwezige klikkens, waarvan de 2 Gele Klikkens al behoren tot de Gepaarde Klikkens, en de X is geen oriezyienele klank, maar een KS, zodat er slechts 2 Meergebruikte Klikkens overblêiven.


De Teunklank gebruikende klikkens zêin vroeger stemhebbent genoemt, maar sinds ik stembanden heb vervangen met Teunklank, als vaste schaal bêi de zangstem met Geacht de Durfdaarschein, en Doorziedaar de Pertiennentschein, is de volschein van mêin stemgeluit enorm verbetert. Stembanden zêin een liggameluik begrip, wat niet precies det begrip Zangstemklank, of Timbre, raakt. Timbre is Spaans voor Stemklank, en amper duideluik, want det lêikt slechts op det sinsyaal "Timber", wat ye bêi vallende omgezaagde bomen schreeuwt. Dit staat dan Klankhebbent verkeert geschreven, en zau als Tembru geschreven moeten zêin (Temmen van Brrr (Kau)).

De V, en Z, mag ye niet aan det reinste van een nettenblok zetten, maar in det Engels wel. De B, en D, worden aan det reinste van een nettenblok als Lipklank uitgesproken als P, en T. Ik ben begonnen met de niet yuist geschreven Bs, tot Ps, te herschrêiven, wat veel simpeler laat lezen, zoals met Sub → Sup, en Ob → Op, zoals in Supyectief, en Opyectief (Die ik zelfs Suprechtlief en Oprechtlief noem). Als naamworen in det velervorm reinstigen op EN, zoals Spinnewebben, en Hersenkwabben, blêift de B staan, maar Klup → Klups, Eb en vloet → Ep en vloet, en Lab- top → Leptop, zêin zonder twêifel beter met een P te schrêiven.
Bastaart staat beter met een T, omdat det dan gaat over een Taart (Vrauw), die met basstem spreekt, wat een geslachtsovergezette vrauw is. De naam voor Hennep in Amsterdam is Wiet, maar dat komt door Engelse kopers, die liever de naam Dope niet noemen, en dan iets heel onwaarscheinluiks noemen, zoals Weet (Onkruid), of Grass (Gras), en soms Honey (Honing). Maar Weet is een woor, dat reinstigt op een D met stemklank, wat niet toegestaan is in de Nederlanse taal, en dus spreken wêi hier over Wiet, bêiprobeel: Amnezia, Diezel, Hawaai Heezz, Voe Doe Heezz, Silver Heezz, Tsyiezz Heezz, PP Waait Widdoo, Superskunk.

In det Nederlanse Alfabet zêin er 4 Klankenreeksen met een gelêike klank aan een andere.

4 Verschoningen van Klankens

Bekoorluiken

Levensleuken (Le!ijken)

IJ

EI

AU

OU

EAU

OO

AE (Æ)

EE


        Bêiprobeel: Reis, Knêiper, Lauw water, Kaude nachten, L'eau, Buroo, Dezieree, en Moeræ.
In spreektaal wort de EI, de Brede EI genoemt, en is manneluik. De IJ, wort de Slanke IJ genoemt, en is vrauweluik, omdat de 13 vrauweluike lesgebieden reinstigen op IJ.
        Dit zêin: Slavernêi (Kondietie, 54), Boerderêi (Biolevie), Oplichterêi (Jamêinzie), Koopvaardêi (Klaartie), Loterêi (Inproviezatie), Gogelarêi (Magie), Padvinderêi (Roeptmooizie),
        Landerêi (Vistdie), Makelarêi (Strategie), Rêiwelarêi (Nietzolevie), Zwêinerêi (Reekreatie), Slêiteriy (Invormazie, Farmacie), en Zwêiwelarêi (Etiek, 66), Drukkerêi (Hobbie, 68), Uitgeverêi (Meermonie, 70).
In det Nederlanse alfabet zêin maar 20 verschillende klankenreeksen, waarvan de A(A), E(E), I(E), O(O), (U(U), (A)AI, en (O)OI, volle en lege klanken hebben.
Dat zêin dus 20 + 7 - 4 = 23 verschillende Klanken.Uitzonderingen
1. Er is 1 klikken met 2 klanken, nameluik de C, die als S, of als K, kan klinken.
2. Er is 1 klanken die bestaat uit een klanken en een klikken, nameluik de brede IJ.
3. Er is 1 nieuwe netten, nameluik de Φ (KSIE, in det Grieks is dat de ξ, Ξ).

Dit geeft dus de C, en de Φ, die respectieveluik in det Engels, en det Nederlans, "ik zie" betekenen (See, (I)Ksie). Die slanke IJ is een verzoek geweest van een slanke vrauw die vroeg wat det slankste geschreven kon worden als 2 nettense klanken. Er moet toen aan de IJ gedacht moeten zêin, maar dat hat nooit gemogen, en als zêi erom gegeven hat, hat zêi dat geweten. Dan was er nooit ene uitzondering geweest op die zoo normale regel: "Geen klikkennettens in Klankenreeksen, en geen klankennettens in klikkenreeksen". Maar zoo is det uitreinsteluik toch mogeluik, om in de nettens van det Nederlanse alfabet een manneluike, en een vrauweluike, klankenreeks voor dezelfde klank te hebben. Det zêin de Brede EI, en de Slanke IJ geworden.


De Verering van det Getel 20

 1. 20 is det getel van Electronieka en dat gaat met Aanspitsen als redeyaleuzering. Dit gaat om verdoening in de natuur, oftewel det behaut van Foton, en det gaat met de alvaatse schaal merking. Det albruikdare middel erbêi, is det toewêizen van een vastekode, of een netten, aan een toets van det toetsenbort, waarbêi mooidoelering staat voor aftasten van det toetsenbort. De eenschein hierbêi is Kandelá (Lichtsterkte), en de doorziedare schaal is de Toondaarschein. De vaste schaal stelt dat de kleur van det licht hetzelfde moet blêiven om de lichtsterkte te kunnen meten. Als de kleur van det licht verandert, verandert ook de lichtsterkte van dat licht uitgedrukt in pure verwarming oftewel in Kalorie.

 2. 20 Zooiwîes heeft Respecten als redeyaleuzeringen, en herinneren en besluiten kunnen nemen vallen daaronder, naast Praten, Revalueren, en Juichen en Uithuilen. Hogere Respecten horen ook det Tracteren, Beslechten, Proosten, en Joelen, wat een uitgaande menigte nogal eens wil gaan doen. Zie ook mêin Respecten in de Dingenleis.

 3. Er zêin maar 20 klankenreeksen in det Nederlanse alfabet, en 23 verschillende klankenreeksen.

 4. Er zêin 20 zooiwîes aan wezens genoemt in de dingenleis. Die verscheinen om de 7 zooiwîes, en zêin met "de" geschreven. Deze redeyaleuzeringen kan ye makkeluik zêin, en ye kan ook kiezen, om meerdere tegelêik te zêin. Zie ook mêin Wezens- pagingná.

 5. Er is door mêi een verandering van teitseenschein gewenst, die de Poos heet, en gelêik staat aan drie sekonden. Door deze invoering zauden er 20 pozen in een mienuut zêin. 1200 pozen in een uur, en 14400 pozen in een halve dag. Dit zêin makkeluik te herinneren getellen, en dat zau det noemen van teitsduur in pozen bevorderen. 5 pozen zêin 15 sekonden, 40 pozen zêin 2 mienuten, en 100 pozen zêin 5 mienuten. Ik wil af van de sekonde, omdat ye geen zin kan zeggen binnen 1 sekonde, en de sekonde al gebruikt wort in Krommingsgroottentaal (Graden, Mienuten, Sekondes).

 6. Er zêin maar 20 raaidets van det periodiek siesteem die gekreërt kunnen worden door kernfuzie in sterren. Zie det Periodiek siesteem van atomen in mêin konstanten pagingná.

 7. Volgens mêin berekeningen begint de lente op 20 maart en niet op 21 maart. Dit is zoo, omdat er een gemiddelde waarde van een kwart dag per yêidaar rechtgezet moet worden, zodat ye niet voor ieder yêidaar (modulair 4 yêidaar) andere dataa hebt voor det begin van een sterrenbeelt. Je trekt 12 uur af van iedere datum, zodat de Ziener (Ram) begint op 20 maart 12:00. Dit maakt de dataa voor ieder yêidaar juist met een faut, die kleiner is dan ±12 uur. Zie ook mêin Begin- daarnuus- pagingná.

 8. Det meest gebruikte biljet is de € 20,-. Det is blauw en is gelêik aan ƒ 50,-. Vroeger was det ƒ 25,- in plaats van € 20,-.

 9. Er waren teidens de Gulden ook kwartjes, die er nuu niet meer zêin, want we hebben nuu 20 cent stukken. Zie ook mêin Euroo- pagingná.

 10. De heerluikste temperatuur, om in te verblêiven, is 20 °Celsius. Det is niet te warm, en niet kaut, en ik kan er in slapen onder een deken.

 11. +20 is de permanente vorm van det onderliggende. Je kan bêi iedere zomenzie naar 20 daarboven kêiken, en zien, wat de permanente vorm van die zomenzie is. Dit zêin de vaste schalen van de bêigenoemde getellen. De laatste is een kwade zomenzie. Zie ook mêin Peorie- pagingná.

  0 Electron


  20 Eigenkernlicht (Foton)
  80 Poordeel
  140 Veroordeling
  200 Bot
  260 Keuring
  320 Verleden
  380 Verscheping

  40 Redelaatzie
  100 Bestwil
  160 Verdrag
  220 Verstrekking
  280 Eigenvolk
  340 Weergedragendracht
  400

  60 Doolhof
  120 Kraakheel
  180 Bewering
  240 Naarjullie (Tumult)
  300 Rankune
  360 Afgreizen
  420 Besleping


20 is opgebauwt uit +8 en +12 die respectieveluik staan voor "De volgende van dezelfde kwaliteit", en "De heerser over de onderliggende zomenzie".
Bêi stoffen is det de +8 Zooiwîes, die duideluik zêin betekenis heeft. Daar staat Gras voor Taughee, en daarnaa Erwten, en daarnaa Kool. Deze soort stoffen heten de gelêikvormigen, en bestaan uit vele gelêikvormige sprietjes, of blaadjes.

Bêi Telnaam is +12 een duideluike stap,
Bêiprobeel: Van Kausie (= Onderkoeldschein), ° Celsius, naar Kalorie, en die hebben warmte gemeenschappeluik.
Dit gaat verder in Brei (= Logiciteit), naar Klasse (= Kwaliteit), naar Slovie (= Loomschein), en Etie (= Zwêigzaamschein). Zêi staan steeds een zooiwîes hoger, en hebben te maken met Opbergen van spullen, Raffineren van stoffen, Bewegen van iemant, en Spreken van iemant.


CH NG PS NK NGH DF TF    EU   37
SCH SCHR ZW NGH KW DW TW MW GW    UI   47
GHL KL BL PL GL VL FL SL SW    EI   57
GHR KR DR TR BR PR WR GR VR FR    EEI   69
DFR RK RT RP RM RG RN RF RKS RTS RPS   AAI   81
KY DY TY BY PY MY NY VY FY SY PSY KSY TFY    OOI   95
SK SP SM SN SF S£ S£T S£L S£R S£N S£W S£M S£Y    OEI   109
GHS KS TS PS LS WS MS RS GS NS PS CHS NGS NKS TFS    EEU   125
GHT KT PT LT WT MT GT NT FT ST XT TST NGT PST NKT    IEU   141
KS£ TS£ PS£ LS£ RS£ NS£ GHN KN WN GN SN LCH RCH CHT RCHT LCHS RCHS    UW   159
LK LT LP LM LN LG LF LKS LTS LPS LMS LNS LKT LPT MP MPT MPS MF LPT RPT RPS TSY    AU   177
   Ê   197
   Î     217
   Ô   239
   Û   260

LGH RGH RV RW SKR STR MSK SKW ST SW TS RFS RGS RMS RNS