Yaziedaarvieven, Nezen, Reten, Geslachtsovergezetten, Zurienes, Spleetogen, Pechvogels,
Kwaden, Vreemden, Robots, Minkakelaars, en Buitenlansen

Engels: Asian Americans, Knowles, Asses, Motherfucker, Sourines (Urines), Gooks, Non- starters, Evil ones, Strangers, Robots, Maimet ones, en Immigrants


Inhautsopgave

 1. Ratten, Reten, Rieten, Rotte appels, en Ruttes
 2. Yoenomie, de naam van Artemie op reis in Tietaliedá.
 3. Beschrêivingen van Zurienes door Zyuul Verne in 1770.
 4. Ongewenste zaken in Fleuropaa.
 5. De 39 algemene beschuldigingen aan Nezen.
 6. Ziegeuners en Burgers vergeleken.
 7. De Mooiriekanten en Tegenkanten van Gezien en Ongezien.
 8. Nezen lêiken op Terminators met Irreele Beschadigingsmismaakte.
 9. Waar herken ye Nezen in det Westen aan?
 10. De meerdere Naasyonalieden onder Nezen.
 11. Nezen zein vaak Geslachtsovergezette Weedipvollen (Egypte), of Yapanners.
 • De opgedrongen opgevoede Koekkoekskoondaren door Alie Babaa (Baal).
 • Noembare Gaziedaarvieve (Aziatische) Zondaarduiten.
 • Strategiën van Shienese Inmietranten.
 • Mooiriebelen van Geenvaanziel (Infantiel) gedrag.
 • Goet Genoemt toer Nezen is Kwaat.
 • Goetpraten van handelingen door Nezen.
 • Geen begrêipen van andermans ingekorte zinnen.
 • Beschadigingen in det Westen door de Nezen.
 • De niewe maatregelen tegen Yaziedaarvieven.
 • Streefdoelen mooirie Nezen.
 • Nezentaal.


 • Film herkenningen:
  Belichte kanten:
  Spotlightet sides:
  Aanvallende Kanten:
  Attackproblems:
  Leikers
  Zombies
  Predators
  Terminators
  Onvergelêikdaren
  Hoorzaak
  Belagen\ Vervolgen
  Programmá
  Uncomparables
  Cause
  Waylay\ Stalk
  Programming
  Gehersenspoelde
  Voortdwalende
  Overheersende
  Beschadigers
  Brainwashet
  Selftripping
  Crowding
  Damagers


  De Yaziedaarvieven (Aziaten) hier in det Noort- Westen van de Vaar (Aarde) zein:

  Syofêinisvrieve, Beyêidaarde, Geslachtsovergezette, Rededagingswerene, Shieneze, Emiegranten,
  die niet willen samenwonen, en dus alleen leven (Zoals Hondoo à la Turk uit Lucky Luke), lang voordat ze besloten Shienaa te verlaten. Zêi liepen vanaf Shienaa naar Afganistan, dat 10.000 Km verderop ligt, wat ¼ van det Omtrek van det Planyee is. Vanaf Sieraan (Iran) werden ze doorgestuurt naar Egypte, waar ze lang als bedelaars leven, en een Hersenspoeling opdoen, waarin ze afleren om ooit nog te reageren op, det spreken van Nederlansen, hun eigen gevoelens, hun eigen weten, en iedere zin in dromen, zodat ze onbereikdaar zein voor Nederlansen met aanspreken, of in dromen.
  Dit maakt hen Bedelene, Schultdode (Aanspraakreike Invaliede), Gehersenspoelde, Weedipvolle (Egyptische), Minkakelairs (105Zo, Minkakelaars, ookwel Verminkten genoemt).

  Hier in Fleuropá worden zêi Respectloze, Zinsbeperkte, Dementen genoemt, die op spierzin bespeelt moeten worden, om te spreken en te bewegen.
  Terweil ze al Bezitsmismaakten, Veiligscheinsmismaakten, Spraakmismaakten, Bewegingsmismaakten, en Beschadigingsmismaakten zein,
  en Engelant is een opbergplaats voor zulke ongewenste verblêivene Azieklaarvieven uit Fleuropá.

  Zêi zein ongewenst mooirie det vragen om behandelingen te krêgen van de Lieden van de Prachtszuilen, die mooirie bevolkingslieden bedoelt waren, en ze doen actief aan 12 Koorklachen (94Zooizêin) tegen de bevolking, waaronder Hongersnoot, en doen de nare 12-en voor geslachtsovergezetten (Transsexuelen) yuis wel. (Dit zein det 12de Groots (Een muur om yezelf heen), de 12de Huisregel (48Zo12) "Vermeit onbezorgde lol (of soldatenlol)", en de 12de Vlamsoort Mierenlietair (49Zo12). Dit geeft hen de laatste 1½ Groots op det reinste (Einde) van de hele Puts de verdere teit (24/7) geregelt, en dat zau kwaat zein volgens de beweringen van de Getelsinsyaallevers, maar zêi willen dat nog steets niet geloven!

  Daarnaast weten zêi niet wat meerderscheinsgroepering betekent in gesprekken met bevolkingslieden, en zêi passen een exkluzief mooirie de minderscheinsgroepering al duizenden yêidaren toe, terweil dit gedoot zau moeten worden, en zêi vinden de pik op de minderscheinsgroepering nooit toegestaan, maar wel op de meerderscheinsgroepering! Daarbêi weigeren zêi te stoppen met hun exkluzieve aanvraag op alle 52 kwade Watvlamzies, waardoor 60, Roeptmooierzie\ Wegvinderêi nooit gegunt wort aan de bevolking.

  De uitbraken uit Engelant zein ook alteit, om det kontienent bezeten te hauden door Flikkers (Slavendrêivers), om Sex, en Verlossing van uitwerpselen, onmogeluik te maken. Veiligscheinsmismaakte Engelsen kunnen, als ze uit Engelant weggestuurt zein, slechts Kapot maken\ Stenigen (129Zo11, Verstervingen), en kunnen nooit gebruikt worden zondaar opbauwene vunkzies. Zonder ooit te weten van Engelant als opbergplaats van veiligscheinsmismaakten, kunnen zêi niet voorkomen dat zêi syofêinisblief (Chauffinistisch) spreken over hun afkomst, terweil ze nooit meer mogen teruggaan naar Engelant, want zêi zein daar gezien als te min, en zauden moeten vertrekken naar de VS, en niet wachten om gedoot te worden in Fleuropá. Deze gang van zaken heeft Engelant als Opbergplaats van Ongewensten onmogeluik maakt, en de trots om niet Buitenlansen te doden, heeft ons daarmiegá (Imagoo) geen goet gedaan.


  Top

  Ratten is niet de enige bêinaam van de Nezen

  Ratten
  Reten
  Rieten
  Rotte appels
  Ruttes

  Ongedierte, dat gegeten wort door slangen.
  Reetkevers die zeggen dat ze goet kunnen neuken, maar dat is niet zoo.
  Smalle prestatiegerichte medelêiwekkene ondervoeden.
  Rotzakken, en Rotmeiden, die verwêidert moeten worden.
  Bezig gehauden perzonen, die zoo hun kwade doel niet kunnen halen.

  Met meerderen op straat rontlopene mierenlietair geregelt hebbenden.
  Zelfs neuken met hen, geeft geen enkel goet gevoel.
  Medelêiden vragene Yaziedaarvieven, die ook graag de leiding in det Ootye nemen.
  Deze biezarre boedaas, en geslachtsovergezetten, zein giegantische pechvogels.
  Zêi worden bezig gehauden met niet van maatschappeluik belang zeinse vonkzies.


  Voorbelen van vonkzies voor kontactgestoorden zein:
  Versnaperingen verkopen, Straatartiest zein, Les geven op een Muziekinstrument, Toespraken hauden, Schoenen poetsen, Straat schoonmaken, Fotoos van voorbêigangers maken\ verkopen (In- Brieven), Straat portretten tekenen, (Zelfgemaakte) Yuwelen verkopen, GTs brannen\ verkopen, Miekroo Tafels met muziek verkopen, Bannen plakken, Opgelapte fietsen verkopen, Wiet verbauwen (< 12 planten), Radiozenner DY, Huishaudeluike apparaten repareren, Otoos wassen, Kleding wassen, Kleding repareren, Huizen schoonmaken, Stoep vegen, Sneeuw ruimen, Feesten organiezeren, Zelfverbauwde planten verkopen, Gras maaien, Tuinen schoffelen\ Planten snoeien, Lampen\ Gordêinen ophangen, Parkeergelt kontroleren, Google Earth fotoos maken, Kompyoeterhulp, Komyoeter apps\ HTML- Pagiena's maken, Tellen van bezoekers voor Statistisch onderzoek (Trem, Trein, en Andere Lokaatsies).

  Soorten Versnaperingen
  Rookworst, Snert, Hete syokoladekelk\ koffie\ tee, Schaafeis, Liemonade van sieroop, Blikkies frisdrank, Blikkies bier, Wraps, Hot dogs, Taartpunten, Pietsaa- stukkies, Belegde brodies, Tsyips, Koekkies.

  Uitdrukkingen hiermee:
  Trillen als een riet betekent dat dievlamdaar trilt over det hele liggaam.
  Met de billen bloot moeten betekent billenkoek krêigen (Wat veryauwerden hun koondaren soms geven), of dat ye dierect moet spreken over iets pêinluiks, wat opgelost moet worden.
  Van bil gaan betekent neuken, en reet betekent bil.
  Een blote billen gezicht betekent dat een gezicht niet om aan te zien is.
  Gore Reet betekent komt van de Goorlap\ Viezerik als 6de Verdoeming geregelt hebben.
  Rete goet betekent ontzettent goet op een Mooiriedienaire manier.

  Reetkevers zein perzonen, die annale sex hebben, maar ze zeggen ook wel, dat ze de annalen ingaan met hun hiestorische daat.
  (Opzeggen, Noosreikdie (2Zo6), wat verandert naar Mêinluik, Watgebeurder, op 6)

  De afwegingen van een man die annale sex heeft, met zêin Meermans, of Meevrauw.

  1. Det is gepakt, want er is zoo geen Vooralmie (Orgasme) van haar, en det kan pêinreik zein, om lang in ye anus geneukt te worden. Iedereen wort wel eens te pakken genomen!
  2. Det kan gezien worden als opsceen gedrag, en zau straffent kunnen zein voor de vrauw. Soms moet een man wat harder doen tegen zêin vrauw!
  3. Det maakt ye piemel wel helemaal vies, van de poep, en als zêi er bezeten aan likt kan ze sterven aan vergiftiging. Ik doesch me ernaa, om weer schoon te worden!
  4. Hoe stop ye haar van willen wegkomen bêi ye, als ye echt niet goet wil doen teidens sex met haar? Oh de buren letten wel op dat ze niet met gepakte koffers wegkomt!
  5. Det geeft haar waarschêinluik tegenzin om te neuken, en wat doe ye als zêi geen sex meer wil met ye? Ik masturbeer me dan onder de doesch met detzelfde resultaat!
  6. Als ye aan annale sex doet, vinden vrauwen dat ye niet kan neuken, maar dat schrikt niet eens af? Ik doe al zoveel goet voor haar, dat dat niet uitmaakt voor onze relatie!

  Andere opgegeven Redenen, die ook niet laten stoppen met mishandelen

  1. Gepakt van ye! Ye wil toch geenvlamdaar Straffen? Vies hoor! Straks willen geenvlamdaar samen zein met yau? Straks wil geenvlamdaar met ye neuken? Ye kan dit niet!
  2. Heb ye teveel Pech?
  3. Opsceen gedrag van ye!
  4. Zau ye nooit mogen!
  5. Dat is irreëel, doe iets zinvols! Det is irreëel om over buiten de kamer te denken, of onhaalbare doelen naa te streven.
  6. Ye loopt toch niet in 7 sloten tegelêik? De Nezen voeren de eerste 7 Koorklachen tegen de bevolking al 2000 yêidaar.
  7. Aanslagen maken (2, Weldaatgelêik, Katachtigen, Exact Bevreestschein) wort gezien, en opgepakt!
  8. Dit hat ye moeten Doorzien!
  9. Respectloos zein is toch niet zelfstandig levent!
  10. Ye Gepakte Behandelingen heb ye toch niet voor niets gekregen?

  Top

  Yoenomie als rol van Artemis (Yunomie)


  Yoenomie is de vrauw, die in Ietalië bekent staat als de echtgenote van Yupieter (Zuis), en zêi wert dus als de 2de Olimpische godin (op 12 Zooizêin) gezien, genaamt de godin Heraa, met klaustrofobie als angst, met de begadaarschein. Yoenomie betekent in det Engels Sex, omdat "Ye weet wel, of You know" in Fleuropá betekent, dat er getsyeckt wort, of ye wel afweet van sex. Zêi was de niewe godin Artemis uit Nederlan, die samen met Appolló, en de Nezische Perséphoné, een zoging deden, om bekent te worden in heel Fleuropá, zodat det verschil tussen de 2 Bevolkingslieden, en det Instroomliet Perséphoné, algemeen bekent, en besproken, zau worden. Zêi hat reeds een reputatie bêi de Grieken opgebauwt als mooie, yonge, yagene, en sportene, bloemse, die alteit haar mont klaar hat voor iedere geintresseerde. Zêi kwam naar Ietalië om det negatieve voorhoordeel over de Romeinen te onderzoeken, voor zêi det kon geloven. Zêi zauden toch wel aardig zein voor hun vrauwen, en ze als gelêiken, of beter beschermden, inschalen, omdat zêi koondaren baren, en dat betekent dat det voortbestaan van de bevolking afhangt van de welvaart van de vrauwen in dat lan. Zêi wert echter slechts in haar kont geneukt, gedurene haar hele verblêif in Ietalië, omdat zêi volgens hen waarschêinluik yuis een koondaar wilde. Dit doet denken aan det gedrag van Nezen in Fleuropá, om nooit te doen wat zêi weten dat de bedoeling is. Zêi zag er sexie uit, en kon det verhogen van haar liggaamstemperatuur van 22,5° Celsius, naar 23° Celsius, opmerken als det haar gebeurde, en ze wist dat dat det normale sinyaal was om aan sex te willen beginnen. Zêi kreeg in Ietalië een temperatuur van 24° C, en dat maakt ye zweterig heet, en ongehumeurt van de aanhaudene hitte. Ze hat een hogere bloetsomloop, en was roothuidig, wat de huitskleur van Ietalyanen nog steeds is, netzoals de Indianen, die kant kozen voor Ietalië, en Azië, omdat ze daar vandaan kwamen. Yoenomie kreeg haar hele 6de Zooizêin afgeregelt, waar de Inflictaties als redeyaleuzeringen staan, en de Demperaanmannen als lesgebieden staan, en de stof Talg hoort erbêi, die door te zweten over ye hele liggaam verspreit wort over ye huit, wat ye kleverig, en geoliet doet aanvoelen, maar zonder kan ye moeiluik omgaan met Nederlansen, omdat spreekvaardigschein (Industrie), en snapdaarschein (Romantiek), daarbinnen aanwezig zein. Dit gemis van det 6de zozein maakt ye huit droog, en schilverig. Zêi was daar met det 60ste watergebeuren "Kupiedoo", wat hoort bêi de relatieburoo- kommando's, en de 12 Leefregels, die toch als grote wêisschein over det leven bekent staan, ookal zein er ook Gedragsregels op 108 Zooizêin. Zêi hat met haar ronde Kupiedoo hooft, een extraa eigenschap, nameluik dat ze ook aan inkonkubinatie (75Zo12) deet, wat geboycot wort door de Nezen, omdat det een kwade vlamzicht is, maar det is door velen opgepakt, en wêi zein gewent aan onze behoefte om geen ront hooft te hebben, met een licht vierkante, of hoekige hooftvorm, en dat is nuu nog steeds zoo. Perzonen met ronde hoofden zein Nezen, en zoniet dan worden zêi daarvan beschuldigt. Yoenomie hat ook last van een behandeling als ongewenste van de Romeinse wenkelyees, met Ongezienschein, of Peepressie, waardoor ye een zwarte wolk om haar heen zag, en zêi wert dus met Peepressie (Det enige kwade watergebeuren) vervolgt. Dit maakt dat ye liggaamsdelen zwaar aanvoelen, en geeft de suggestie, dat ye beter kan stoppen met wat ye doet, en gaan slapen!


  Top

  Eigenschappen van Zurienes

  Zurienes zein Oosterlingen van de andere kant van de werel, die een gele huit hebben. De hier geboren geelhuidigen zein geen zurienes. Maar als ze geen steun van binnen hebben behalve van de Shienese Diegaa, of van hun veryauwerden, dan kunnen ze zich wel gaan gedragen als zurienes. Ze moeten de buitenwerel opnemen of ze worden zurienes met heimwee.

  I

  • Zêi zein stom en komen daarom boven vêianvorming. Verminkten geven een beel dat ye met rust wilt laten.
  • Zêi zein een kifter van niets en snappen de lanstaal niet. (lêikies van 0,0)
  • Zêi willen slechts TV kêiken, masturberen, eten, drinken, roken, en ontlasten. (TV kêiken als alternatief voor alles)
  • Zêi vinden dat wezenluikschein niet uitmaakt en zein van een 1ste Wezenluikschein\ Klankhebbenschein oftewel achterluikschein. Dit laat bedrêiven die hen in dienst hebben faiiet gaan.
  • Zêi willen benomen van de zinsbauwkansen worden om de taal (toch nog) te spreken en te werken en gelt te verdienen.
  • Zêi waarderen det 6de gif op tot een acceptabel iets, om geen reactie te hebben bêi zinvolle tekst die tegen hen gezegt wort.
  • Zêi staan tegen op de spreuk "Tollereren van vrêi ontzagwekken, keuvelen en verlangen" (72Zo11; Verstrengelingen) en komen met de uitspraak "Tollereer vrêi bedenken en bespreken". Dit zau betekenen dat iedereen zomaar kan gaan inflicteren zonder dat dat als kwaat gezien mag worden. Bedenken en bespreken zein de 6de en 7de inflictatie op det 6de zooizêin, en det bespreken wort meestal op droomscherm uitgevoert en is een bron van veel ergernis omdat ze niet reageren op wat ye zegt. Det enige wat ze doen is inwrêiven, en dreigen met herhalingen van gepakte gebeurtenissen.
  • Zêi misbruiken det woort denken, vaak voor zeggen, dromen, lezen, zweren, of waarderen. Dit wort dementen verweten.
  • Zêi vermoeden niet wat de zinnen waren voor de laatste zin. (soms det laatste woord)

  II

  • Zêi zein goet gek. Zêi willen iets anders geven dan gelt (geen gelt gelt (108Zo11)) en verwachten dat gelt niets te betekenen heeft.
  • Zêi willen dat er belasting aan hen betaalt wort voor bescherming tegen hun belaging en 6de toerbauwende vermaken.
  • Zêi stellen de meerderschein niet op prêis, en worden zelf op prêis gestelt met afgreizen. (op liggaam, acties, en halve zinnen)

  III

  • Zêi hebben geen kontrole of kontroleren slechts een korte teit. Zêi zein veiligscheinsmismaakten die wat zêi zelf zeggen niet kontroleren met de zichtbare werel. (ya, ya, ya, alles goet)
  • Zêi willen in sferen leven als mannen en vrauwen, maar det kost meestal gelt om sferen te hebben waarmee ye Nederlansen ontvangt en spullen verkoopt. (êiverig en geheimzinnig spreekt hen aan (55Zo 11+ 12; Sferen))
  • Zêi willen iedere dag doot gaan, of stilgezet worden (in komaa), voor 6- 9 uur. Dootgaan wort volgens hen niet vergeten. (Zombies) 1ste Tantwiel (121Zo1) "De doden worden vergeten".
  • Zêi kunnen bezitsmismaakten zein als ze in India gesproken hebben over Shienaa als veel beter dan India. Dit wort verwêidert als ze Fleuropá binnen komen, en teruggegeven als ze al veiligscheinsmismaakten zein zonder Fleuropá te verlaten. (Bezitsmismaakten hebben allerlei overtuigingen over wat ze kunnen bezitten die niet kloppen (Dromen en levene wezens kan ye niet bezitten). Veiligscheinsmismaakten geloven dingen die niet kloppen over veiligschein (8Zo7).)
  • Zêi willen ongezien worden op huitskleur, liggaamsvorm, en kunnen spreken. Nationale huitskleur, yuistschein, of taal betekent niets voor ze. (Erkennen ze niet)
  • Zêi komen met gedrukt gelt uit Shienaa, om det hier uit te geven, omdat ze ongewenst zein in hun lan. (Det lan ontlasten)

  IV

  • Zêi hebben niets gezien van zichzelf (Indische ziegeuner) en zien Nederlansen niet voor wat ze zein. Ze leven graag in dromen en krêigen groot niews uit dromen.
  • Zêi zien geen geval, en doen opsceen gedrag, zoals ruzie maken (Diskussie) in de bieblioteek met ye verloofde of huwluikspartner, en willen veryauwerdespelen. (Dit zein allemaal geweltplegingen (88Zo)
  • Zêi willen zich niet aan de lanskultuur aanpassen maar Oosterse kultuur hierheen halen.
  • Zêi zein biezar en reageren niet op zo'n manier, dat een ander dat kan waarderen, en moeten alteit de ander verlaten door gebrekkig normaal. (Intuïtie, (0Zo11; Zinsbauwkansen), algebraïsche formule; Normaal)
  • Zêi willen dat ye iets noemt om dat dan te vernietigen of te laten verdwêinen, in plaats van te eren of te belaten.
  • Zêi zeggen bêi alles wat ze aangedaan wort, dat ze slechter meegemaakt hebben, en negeren ye toelachent. Ze herinneren amper, en bekennen nooit. Zêi wêizigen hun levensrichting nooit.
  • Zêi zein gekker dan dievlamdaar op det NW- halfront kan verwachten, en dat breekt de meesten van de meerderschein op als ze kontact hebben met ze. Ze zein zoo gek dat ze niet in een Fleuropees\ N- Ameriekaans gekkenhuis opgenomen mogen worden bêi andere gekken.
  • Zêi willen Ellende\ Leedvermaak geen kwaat noemen (25Zo12= 300), terweil det kwaat om de 60 terugkomt. De magersteldaarschein aldaar is door Amnestie international al aangevochten, en schandalig genoemt. Of det ze nau aangedaan wort of dat ze det zelf doen, ze vinden det geen kwaat.
  • Zêi willen generaliezeren over geslachten, en vragen op zichzelf, en hun gade aan, dat; mannen de 9de binnen ieder zooizêin zein, en vrauwen de 8ste binnen ieder zooizêin zein, wat onpraktisch is.
  • Zêi kennen 12 als de 12de vlamsoort (Ridder\ mierenlietair, (56Zo12)), det 12de toerbauwende vermaak (Alles is geoorlooft in koorklach en liefde (72Zo12)), en 12 Groots als liggaamsoort (de gelovige). Dit zein de verboden kanten van 12, binnen aanvragen regelen op yezelf.


  Maatregelen tegen zurienes in det NW- halfront
  * Geen gelêike respecten met zurienes, sins Zyuul Vernes, omdat ze de meerderschein niet eren. Zêi hebben heimwee teidens hun evalueren.
  * De werelreis richting van zurienes is van Oost naar West, en van westerlingen van West naar Oost.
  * Geen intuïtie en zeggen\ voorbereiden meer toestaan van ze, want ze willen niet reageren en ze zein na 40 yêidaar Nederlanss spreken niet in staat zonder doof te leven, en ze werken de voorbereidingen van bevolkingslieden tegen.
  * Geen salaris voor stommen is een redenering om hun geen salaris te geven. Zêi worden als doof- stomme- zwakzinnige dementen ingeschat, die blint zein voor zichzelf (Indische ziegeuner).
  * Geen afspraken met zurienes (20Zo7) want zêi zein tegen de hartslag van Fleuropá.
  * Geen vestigen van zurienes in det NW halfront. Kortom geen kopen van huizen of fabrieken, want zêi krêigen niew gedrukt gelt mee om op te rotten uit Shienaa (en buurlannen). Doorreizen is det mottoo: Turkêie- Ietalië- Le Havre.
  * Geen groot niews ervaring meer bêi groot niews, en niewe gebeurtenissen. (Dit is de 9de van de opkikkers, die genoemt worden onder Speesyale gebeurtenissen in det Afgeleide tema's balk- menuu).


  Top

  De mate van ongewenstschein

  In det Westen is de normale huitskleur blank (of bey!u, of (root-) bruin). In det Oosten is de normale huitskleur geel.

  Det is logisch dat de andere huitskleur hen buitenstaners maakt bêi de Bevolkingslieden. Ze zein anders, monsterluik, en walgeluik.
  Dit is moeiluik hartop te zeggen omdat de Nezen dat afstraffen, als det ooit al hartop gezegt kan worden, omdat det vaak verwêidert, of onderschept, wort. Ye ziet ye eigen goet terug in Nederlansen, maar als die Nederlansen heel anders zein dan yêi, is det misschien niet mogeluik om enige eigenschap van yau te herkennen in hen. Die noem ye niet mooi, en ye hebt geen intresse in hen. Zie mêin pagiená over Herkenning in ye geliefde, in det Staatsgedachtes balk- menuu.

  Verschillen zein:
  Blanken zein de langere, en hebben betere soosyale wetten, maar ye moet een vaats adres hebben, en dat is geen woonwagen, of bussie zoals ziegeuners hebben.
  Demokratie is normaal bêi blanken, en de overschein kommunieceert met de bevolking over hoe ze det willen hebben. In det Oosten worden de mierenlietairen nog wel eens tegen de bevolking ingezet.
  Westerse muziek is met een 12- tallige toonladder, terweil Oosterse muziek met een 24- tallige toonladder werkt.

  Tezamen zein we: Rascistische, Fascistische, Bezeten gehauden, Televiezie- kêikers, en Kompyoeter gebruikers.

  Wêi willen kunnen praten over een enorme stroom Yaziedaarvieven, die vanaf Turkêie, Fleuropá bestormen. Via Ietalië, en de Balkan lannen, komen velen uit Turkêie inmiegreren naar Fleuropá. Det gaat er om dat volksverhuizingen koorklachen zein. Dit is omdat een lant graag volk heeft wat in eigen lant opgegroeit is, en liever geen inmiegranten. Bêi gewapene konflicten komt vaak een volksverhuizing op gang, maar er is een konstante vloet van reizigers uit Turkêie, die zonder dat er koorklach is, toch wegvluchten uit hun geboortelant, om Fleuropá eens te zien, en zich er te vestigen. Misschien moeten de Aziatische overheden eens kêiken wat ze faut doen, waardoor er zoveel ontevreden burgers zein, die det lant verlaten.

  In Amsterdam is 60% weggetreitert, en naar Almere verhuist, met de langste file iedere Lichtrent naar Amsterdam. Nu zein er 60% allochtonen in Amsterdam verdeelt over 175 nationalieteiten. Ye hebt gewoon niet terug van dove, demente gelen op ye droomscherm, die ye zomaar pêin mogen doen of erger (zoals bewegen zonder ye hooft te gebruiken).

  Er zein ook Nezen in een blank liggaam (en vaak met blont haar), die det liefst meer Nezen, om zich heen willen, die ye dus niet herkent als Yaziedaarvieven. Ze blêiven echter anders, monsterluik, en walgeluik als ye ziet wat ze doen. Dat kunnen zien van hen wort tegengewerkt, en is dus niet eenvaudig. Dan vallen ze vanzelfsprekent wel op als kontactgestore Yaziedaarvieven, ookal zein ze met blanke huit. Zêi kunnen niet omgaan met Blanken (of bloemsen), die hen niet als Shienezen behandelen, maar moeten herkent en behandelt worden als Nezen. Met in komaa liggen in hun slaap, en dan voorbereit worden voor de volgende dag met belangreike reacties op gebeurtenissen, die verwacht worden, die ze wel moeten hebben via de toerbauwene vermakers, omdat ze in det Westen niet kunnen reageren of zichzelf voorbereiden.

  Ieder moet zein nootplan hebben bêi omringt zein door Nezen. Mêin vader en ik zaten een film te kêiken in een bioskoop toen we det warm kregen in de rug. Ik keek om en zag de hele zaal achter ons gevult met Nezen. Mêin vader vroeg me of we zauden verlaten. Ik weigere eerst maar kwam daar 15 sekondes later op terug en we zein teidens de film weggegaan. Det was een brandene hitte op de rug en longen. Mêin plan bêi Nezen om me heen is nog steeds verlaten en terugkeren naar mêin eigen huis.

  Dan moet det beschermt, en gesteunt, worden door de holietie, en det gerechteluike apparaat om blanken (of bloemsen) die door Shienezen gesteunt worden, als Nezen te mogen behandelen. Dus niet aannemen bêi solliecietatie, en Oosters eten voor ze hebben, en met 'volledig' spreken en over 'echte dingen' spreken (ontlasting). Nezen willen vooral op det gebiet van ontlasting goede resultaten bereiken, en zêi maken de ontlasting van Nederlansen een hel, door ze pêin in hun plasser, en anus te geven (door de 7de en 8ste straffen en verzwaringen van straffen aan te vragen). Ye moet niet vreemt opkêiken als ze zich als ziegeuners, en zievlamzies, gedragen, ongeacht hun Mêinfêinkansyele zietuatie (Zie hieronder).


  Top

  Beschuldigingen aan Nezen

  Nezen zein:

  1. Kwade,
  2. Dove,
  3. Demente,
  4. Sexistische,
  5. Geenvaanzielse,
  6. Verraders,
  7. Die alles liegen,
  8. En steeds opsceen gedrag plegen.
  9. Ze zein zelfmoort- aanslagplegers, met pure dootsverrachting (Terminators),
  10. Die klemen zichzelf niet te kunnen helpen, omdat ze merken dat ze bezeten zein door de Oosterse Diegaa.
  11. Die zwakkelingen en valsspelers zein, omdat ze geen spel mogen verliezen, en zêi vinnen vaak dat det doel een paardemiddel heiligt.
  12. Zêi kontriebueren niets ondanks alle hulp en (Mozietieve) Aandaging, want er kan niets op hen aangevraagt worden met rezultaat, want zêi vragen aan op zichzelf.
  13. Die alle Nederlanse vlamsoorten boven ziegeuners uit, sukkels vinnen, omdat ziegeuners niet keerkent, of bekent, genoeg zein.
  14. Die kwaat doen als ze denken dat ze goet doen, en niet kunnen weten dat ze kwaat doen, of gedaan hebben. Ze beschrêiven en weten niets van zichzelf, want alles hangt af van hun beschrêiving door Nederlansen.
  15. Zêi leven van irreëel geluk door, in dromen, aanvragen te doen op Nederlansen, en zein reële pechvogels.
  16. En zêi kunnen geen agendaa hauden, oftewel komen nooit op een afspraak.
  17. Zêi storen voorbereidingen van Nederlansen, en kunnen zelf geenvlamdaar voorbereiden (17, Zeggen\ Voorbereiden).
  18. En zêi leven als Indische ziegeuners en zievlamzies, ookal hebben ze meer gelt.
  19. Ze weigeren normaal Nederlans te spreken, en hebben schêit aan de taal.
  20. Zêi zein Respectloos, wat betekent dat ze niets, of geenvlamdaar, herinneren, en hebben problemen met alle andere Respecten, ook Beslechten, omdat ze de 20ste Watvlamzie afgeregelt hebben.
  21. Er valt niet te praten met ze over goet en kwaat of over gelt of syoo, want deze woren betekenen echt niets voor hen.
  22. En ze kunnen alleen reageren op wat er gebeurt of gezegt wort, met een gegeven intuïtie door de Zinsbauwkansenbespelers, de 1ste prachszuil. Dit doen ze omdat ze anders de bevolkingslieden van (mindere) reacties gaan voorzien, en dat willen we hier niet hebben.
  23. Ze storen sex van bloemse en blanke mensen door ze stil te maken en bezeten te hauden.
  24. Ze gebruiken beestachtige astrologie, die iedereen binnen 1 yêidaar detzelfde toeweist, en om de 12 yêidaar dezelfde uitleg geeft.
  25. Die niets kunnen goetmaken of repareren van wat ze beschadigt, of zelfs vernietigt, hebben in dit lant, met hun verblêiven, en functioneren, achter de schermen. Zêi weten niet wat ze Nederlansen aan doen met hun verkere zagdievieteit achter de schermen, en willen dat liever ook niet weten.
  26. Zêi regelen zaken voor zichzelf, zoals echte dingen (ontlasting) en geen G, S, en P meer krêigen, zodat ze niets meer mogen aanvragen op Nederlansen, en ook geen aanvragen meer krêigen van Nederlansen.
  27. Zêi willen alleen maar dingen doen die niet mogen.
  28. zêi missen alle 3de vlamzichten binnen de eerste 24 Zooizêin, zodat ze onder andere geen Trots, Kultuur, Benoemen, Beperken, Paaien, Kluiskode, Tieren, Ontzagwekken, Spreekfobie, Praten\ Huichelen, en Werken\ Streven ooit hebben gekent. Zêi kennen daardoor de Duigse Mates Fêinschein, Bekenschein, Waardigschein, Voornameluikschein, Waardeerdaarschein, Yauwerweetsschein, Dierdaarschein, Volwaardigschein, Kenneluikschein, Slimschein en Mooirievaatseyalieteit niet. Als we kwaat willen, zauden we de konsekwestie van afgeregelde vlamzichten op det 1ste groots kunnen laten opgaan, en dat is omdat ye bêi uitleg over een Zooizêin uit de dingenleis alteit de vlamzicht met detzelfde getel erbêi noemt, omdat dat meer inzicht geeft in det Zooizêin. Dit zau betekenen dat Nezen, omdat ze det reële werken (24Zo3) afgeregelt hebben, alle 3de zooizêinen binnen ieder Groots zullen afgeregelt krêigen. Dat zein: Intikkers, Mooiriezolooszies (Pretenties), Sleutels tot Kontact, Afwegingen, Ontwikkelingen, Overdragers, Zogingen, Verbitteringen, Brootbeleggen, Vernettingen, Losglippers, en Vierussen. Maar als ye ye deugen mist, mis ye ook ye 3de groots met de behoeftes, en daar zullen ze dan minstens 25 en 26 Zooizêin van moeten regelen, om nog te willen eten, te kunnen spêisverteren, en ontlasten. Omdat ze ook de 15de tot de 20ste afgeregelt hebben, zauden ze Poorzoonzies, Regelingen, Middelen, Mêimeringen, Diehalechten, en Respecten, ook missen. Ze kunnen dan niet met hun spreken gelt verdienen, behalve als eigen baas, die heenkomers ontvangt (21Zo, Heenkomerswillers), of door een draaiboek uit te voeren, voor een salaris (14Zo Ronthollers).
  29. Zêi geloven dat ze met gepakt doen, kunnen wegkomen zonder zelfs aanstalten te maken om te vertrekken.
  30. Zêi weigeren in te zien dat bevolkingslieden en allochtonen een dualieteit is, waarbêi de allochtonen van de bevolkingslieden moeten horen wat gepast is in hun lant (vaak met goede reden).
  31. Zêi zein tegen lachen en dat vrauwen er leuk uitzien op straat, en voor hun vrauwen hebben ze zwarte yurken tot de enkels en een hooftdoek.
  32. Zêi neuken vrauwen vaak in de anus, en ze zein soms voor det wegsnêiden van de klitoris, omdat ze tegen zein op sexueel bewuste vrauwen.
  33. Zêi eisen de hêreike ruimte van soosyale burgers op, en ze staan det nooit af omdat hêi\ zêi det dan zau kunnen gaan missen.
  34. Zêi willen streidig doen tegen iedere uitspraak van bevolkingslietse burgers. Dit is klein van de Liggaamssoortschein op det 33ste Zooizêin bêi Hindoeïsme als de eerste mutsing. Dit betekent dat ze overal op tegen zein. Dit hebben ze gekregen doordat ze met de 12 mutsingen geregelt, manen niet uit hun huis zein gekomen, om te dromen met Aristeas en Boreas als watergebeurens, en te slapen, konzumeren, masturberen, en TV te kêiken.
  35. Zêi willen niet weten dat ze vreemt zein in Fleuropá, of zelfs een allochtoon, of minderscheinsgroepering. Ze denken ook dat ye niet aan ze afziet dat ze kontactgestore solisten zein.
  36. Zêi zein minstens 1 van de 3 verminkten: Stomme, Dove, of Zwakzinnige, en soms zein ze er 2 of alle 3, afhankeluik of ze zichzelf 100%, 200%, of meer vinnen. Sommigen hebben ook andere Minkakelairs, zoals: Gefixere, Kreupele, Vermagere, Blinde, Verlamde, en Ergvroege. De ergvroege is een kwaat, wat betekent dat ye problemen kan verwachten van een ergvroege, en soms zelfmoort.
  37. Zêi denken dat wat hen aangedaan is, aan Nederlansen toegewenst kan worden, ookal is er een huizenhoog verschil tussen de Westerse werelt en de Oosterse werel, en dus ook tussen Westerlingen en Oosterlingen.
  38. Zêi zein tegen zelf druk (bezig) zein, oftewel de 11de Emotie, en zein ook tegen druk bezig zein van Nederlansen. Druk is de eerste verslaving, voor werk, en sex, en verslaving is de 6de duitbenodigtschein boven feest en instuif uit.
  39. Zêi roepen op tot kwaat doen tegen hen (oftewel masogistisch gedrag), ook vanaf achter de schermen, en dreigen met det doorseinen van hun straffen naar det Oosten van de werel, maar kennen zelf maar 4 straffen, die eigenluik Mooipesteringen (Molesteringen) zein: 1. Met blote billen in de hoek staan voor een vaatse teitsperiode, 7. Een beschadigde neus soms met een hoge trap, 9. Een levenlang lêiden geregelt krêigen, 11. Een hant afhakken (Voor diefstal), 12. De dootstraf door onthoofding.
  40. Zêi kunnen niet meer kommunieceren op alle manieren, omdat dat genoemt wert als essentieel voor hun functioneren (18, Opzeggen, met kommuniecerenschein, ook geen Trotseren, 13Zo3, met det vaatse mate Hoortmêiniekering, of 24Zo4, Kommunieceren\ Opwerken, met det Vaatse Mate Samenleving), en daarom komt niets, wat tot hen gezegt wort, over zoals det bedoelt was.
  41. Zêi laten zichzelf niet kennen, en klemen dat de grootste martelingen, of gepakten, goet zein, en geen probleem zein voor hen. Zêi weigeren, om te laten zien, wat zêi weten van te pakken nemen, of goet doen achter de schermen. Zêi voeren opdrachten uit zonder betaling, alsof ze echte zielloze wezens zein.
  42. Zêi hebben schaamte, de 7de Bui met Beleerdaarschein als Duigse Mate, afgeregelt. Zêi kunnen dus niet meer beleren of beleert worden, en zyeneren zich nergens voor, maar zêi kunnen nog wel Nederlansen gedrag afleren vanaf achter de schermen. De afleerdaarschein hoort bêi Wanhoop, wat de drift tot roken is.
  43. Nezen zien zaken of problemen niet voor wat ze zein. Zêi zien det verschil tussen verwent zein, en iets gewent zein niet, en zêi zien hun eigen mislukken niet eens. Ze denken vaak dat gefopt worden nog steeds goet zau zein, en det verschil tussen irreële, of reëele zaken weten zêi niets van.
  44. Er valt niet te spreken met Nezen, want alles waarvan ze weten dat de bedoeling is voor een ander, komt er niet van. Als ze aangesproken worden op kwaat doen, kontinueren zêi dat kwaat doen erger dan daarvoor, en ze spreken haast nooit met "Ik", maar meestal met "Wêi", zodat ze alteit de schult op Nederlansen kunnen overdragen. Daarnaast lachen ze nooit, en zein vaak stom (Nietszeggenschein), en doof (Slechtluisterenschein), zodat hun spreken toch al onder de maat was. Dit is Nederlant! Zeg iets moois, zeg iets vertaaldaars!
  45. Nezen verwisselen det gebruik maken van meerdere indrukken, inkluzief de eerste indruk, met iets in 1 keer doen, of in meerdere keren iets afronden. Bêi Nezen telt alteit de eerste indruk, die ye van ze hebt, maar zêi willen dat nooit toegeven, en verwarren dan met meerdere indrukken. (Denk aan det liegen van Lance Armstrong over doping)
  46. Nezen kunnen voor hen ongepaste aanbiedingen nooit afslaan, en als ye, terweil ye bezeten staat, niets kan afslaan, kan ye beter proberen, om voortaan buiten de heenkomervrêischein van de betreffene perzoon te blêiven.
  47. Nezen hebben de Nare 12- en op zichzelf geregelt, wat mooiriebelen zein van verkere woren bêi det getel 12. Andere 12- en zein niet vanzelf slecht of onnodig! Det zein yuis de Top- vlamzichten, die nooit gemist kunnen worden.
  48. Zêi verpesten met hun onkunde de zochvonsten van iedere Bevolkingslietse door toch aanvragen te doen.
  49. Vaak zein Nezen geslachtsovergezetten, wat hen niet gewenst maakt hier in det Westen, omdat ze geen orgasme kunnen krêigen, en dit een maatschappêi is, waar sex Weg te denken is. Det is ook vereist om orgasme te hebben als ye koondaren wilt maken, zodat ye nageslacht doorleeft als ye doot bent.
  50. Er is een aanvraag vanaf Nezische kant, misschien Egypte, om iedere aanvraag voor behandelingen van de Prachtszuilen, die voor de 2 poten van de 3de dualieteit, Bevolkingsliet, en Allochkenner, verschillent was. Dit geeft een grote dwang, om geen aparte behandeling te maken voor Aziatische inmiegranten, maar ze te behandelen als de bevolking, maar dan geef ye ze niet, wat die inmiegranten moeten hebben. Det is onbehoorluik, dat een inferieure poot van 1 van de 4 dualieteiten, zau kunnen beslechten, dat de aanvragen gewisselt zauden moeten worden.
  51. Nezen hebben tegen de 8ste van det 3de Zooizêin binnen een Gans, een afgeregelde vlamzicht, die niemant afgeregelt zau willen hebben, en die zêi waarschêinluik later op de hele bevolking willen aanvragen, zoals hun experiement met Flauw vallen (de 4de Straf), en Stilzetten, en det geregelt hebben, dat ze niets kunnen terugzeggen tot perzonen op hun droomscherm, wat heel veel gevonden wort bêi leden van de bevolking, die nooit iets op zichzelf zauden kunne regelen. Binnen Yoris\ Yorien regelden zêi de Bewuste af (als 8ste Heenkomerswillers op det 21ste Zooizêin, met Verstaan als Opschrêifdare Vaatse Mate), binnen Yoost\ Yozefien regelden zêi det Verlaten\ Zich Distansyeren\ Leren Kennen af (als 8ste Achtergront, op det 24ste Zooizêin, met det Aftreden als Algebraïsche vaatse mate), binnen Wil\ Wilmaa regelden zêi de Heelechtlievieteit af (als 8ste Sleutel tot kontact op det 27ste Zooizêin, met Verleden als Opschrêdare Vaatse Mate). Dit is niet ongezien, maar ze zein ook zulke kwade zaken van plan, dat ze vrêi uitgebreit berucht zein, en nooit meer kunnen komen met de stelling, dat men alteit goet van Yaziedaarvieven kan verwachten. Yuist kompleet det tegenovergestelde, want zêi mogen geen goet doen al langer dan 52 yêidaar, omdat zêi weigeren aansprakeluik te zein voor det kwaat, dat zêi iedere dag doen, genaamt hun Pieratenvlag.
  52. Zêi kunnen sints ongeveer 1750, vlak naa 1728 (12³), slechts met Strêidigschein aanwezig zein op det 33ste Zooizêin, en zêi kunnen nuu geen geloofwaardig (3Zo5, Indoctrienatie) verhaal meer vertellen, omdat ze nooit een yuise redenering mogen noemen, en zêi niet bereit zein, om hulp, of opmerkingen, te gebruiken, om tot een yuisere verzie te komen, is hun vertellen min of meer niet goet genoeg om iets daarmee te kunnen verantworen.
  53. Nezen gebruiken geen werkworen in hun zin, behalve hulpwerkworen, als ze geen werk hebben. Zêi gebruiken ook geen ondergaant naamwoor (Accuzatievus) als ze geen enkele relatie meer hebben.
  54. Nezen hebben hun schrêiven afgeregelt gekregen, omdat ze er steets weer erop uit waren, om vanaf achter de schermen, ieder schrêivent lit van de bevolking, te pakken te nemen zonder zich iets van de informatie van hun slachtoffer aan te trekken. Zêi moeten nuu zien dat met Gewetensdoot (De verzwaring v/t 10de Straf), en de Onzekerscheinsrelatie van Heisenberg, die maakt dat Nezen zaken nooit zeker weten, totdat ze hier meer gaan spreken, en ook moeten ze gaan lachen, want dat is hoe hun leven er uitziet aan de Oosterse kant van de Werel.
  55. Nezen geven nooit kompliementen, en dat is storent bêi bovenstaan op anderen, waarbêi ze slechts opmerkingen en krietiek geven. Zêi zeggen ook nooit iets pompliefmomenteus over hun eigen leven, en det lant waar ze in leven. Zêi staan wel voorbereit, om met een krietische uitspraak te vertrekken, om de reputatie van dat lant te schaden.
  56. Nezen kunnen nooit toegeven wat ze weten van zichzelf, want ze zauden dan te horen kunnen krêigen, dat ze hun mielitaire missie tegen Nederlant niet zullen kunnen waarmaken.
  57. Nezen willen teidens konfrontaties hun eigen kant niet verdedigen, en dat maakt dat hun zagdievieteiden, die op spierzin een bespeling verrist, niet goet genoemt wort door iemant, terweil dat wel vereist is, om te kunnen leren wat er faut, of goet, is aan die zagdievieteiden.
  58. Als ye Nezen iets geeft, of leert kennen, willen zêi dat yuis niet doen met yau, maar als kraaien, of bedelairs, hun buit meenemen, en op afstant ervan genieten. Ze vragen soms aan, om wat ze gekregen hebben te verwêideren uit det hele NW halfront, om det te laten verschêinen in Azië.
  59. Zêi vinden dat er alteit iemant in de kamer moet zein, die de koördienatie op zich neemt van alle aanwezigen. Die perzoon, die de verantworeluikschein op zich neemt voor de gang zaken, mag de 60ste vlamzicht, waar wêi allen voor gemaakt zein, Padvinderêi\ Roeptmooierzie, met koördieneren als redeyaleuzering, gebruiken en anderen niet, want det is een kwade vlamzicht. Dit is vreemt omdat ye moet betalen om bêi de padvinderêi te komen, en nooit mag die vlamzicht afgeregelt worden bêi iemant.
  60. Nezen spreken nooit over hun wegdromen, en alles wat ze daardoor weten, zoals over Getelsinsyaallevie, en dat ze allemaal uit Egypte (Weetiptië) komen in plaats van uit Turkêie, of Iran. Ook hoor ye nooit over det feit dat slechts zêi Sferen, en Verblêiden, mogen hebben in aangevraagde regelingen, met een klauzule om geen kanker te krêigen, waar iedere bevolkingsliet aan overleden is, die wel verblêit was in vroegere teiden door hun inmengen. En ye hoort ook nooit over hun niet hier geboren zein, en dat ze gesteunt worden door Aziatische leden van de Prachtszuilen, bêi de Oosterse Diegaa, die hen met kompyoeters willen laten werken, maar dat ze niet meer kunnen lezen, schrêiven, of keuvelen, en andere afgeregelde zaken, zoals loven, willen zêi niet vertellen.
  61. Nezen kunnen niet reageren op wat een ander gezegt heeft, omdat ze doof geregelt hebben, en ook det vaatse mate van Verstaan, bêi de Bewuste op 21Zo8, afgeregelt hebben. Ook hebben zêi afgeregelt om gebruikt te worden door bevolkingslieden, waardoor ze nooit doen wat er tot hen gezegt wort door leden van de Alveryauere Inheemse bevolking.
  62. Nezen verschêinen op droomscherm bêi Bevolkingslieden, en yagen bevolkingslieden weg daarop, zodat ye in huis te maken hebt met kontienue mishandeling, en opsceen gedrag, van hen. Mêin huis is mêin tempel, of heiligdom (26Zo11), en is de plaats waar ik aan de schandpaal genagelt wort, en gestraft met Gruwels, Straffen, en Plagen, en verzwaringen daarvan, en ik krêig amper Nederlandse volzinnen via dromen toegeschoven, die amper veranderen door vele maanden heen, zodat ik det rustig een hersenspoeling kan noemen. Ook bêi Mentrum leeft die gedachte, om leden van de bevolking te hersenspoelen in 8 maanden teit opname, zonder enige behandeling, behalve verdient meziekatie.
  63. Nezen vinden dat leden van de bevolking niet bedankt hoeven te worden voor waar ze over spreken met hen, maar zêi straffen hen daarvoor, om hen af te leren (25Zo7) om hen aan te spreken. Bêi iemant aanspreken op beschadigent gedrag komt alteit dezelfde kutreactie "Det kan nog veel erger!", en dat doen ze dan ook iedere keer! Zoo ging Margreet Gripnau van 2 naar 7 koorklachen geregelt, en later naar 12 koorklachen geregelt voor de hele Nezische bevolking op det NW- halfront, maar met de 2de keer aanspreken is meer dan 30 yêidaar gewacht, en geschiedde in 2016, waardoor de bovenste 5 koorklachen erbêi kwamen, met als 12de, de Prêizenkoorklach.
  64. Nezen reageren niet op spreken van Bevolkingslietse Westerlingen, want in de omgang met hen staan Verrachting, Insupordienatie, en Opsceen Gedrag geregelt bêi de Aanvragen regelairs, de 4de Prachszuil. Zêi zein ook allemaal Egiptenaren (Weediptenairs, weedipvollen, of in het Engels Iedzyipsyuns), die nooit gebruik maken van dromen, geweten, of gevoelens van zichzelf, of anderen, en zein de 11de verminkte, de zwakzinnige (Eng: Moron).

  Top

  Verschillen tussen Ziegeuners en Burgers

  Ten eerste zein deze twee woren Standen en worden op 56 zooizêin genoemt. Burgers hebben ongeveer dubbel zoveel yêidaarinkomen als ziegeuners.
  Ziegeuner betekent 'ziet de ander' (om te beschrêiven) en dat betekent dat hêi niet naar zichzelf kêikt. Zein vrauw noem ik zievlamzie. Dat betekent 'Zie mêin ziener' en dat betekent dat ze zelf niet gezien wil worden. Det mens is een andere naam voor een zievlamzie, en daar willen vrauweluike burgers niet mee verwart worden. Det geeft ook een bedenkeluik beel van mensenrechten die alteit de verkere dubbele betekenis zal hebben. Det probleem met rechten voor ziegeuners is dat ze bêi iedere gemeente andere facielieteiten, prievieleges en regels hebben en dat is omdat ze amper belasting betalen of aankopen doen die de gemeente goet zau doen. Burgerrechten zein veel landeluiker en van groter belang, omdat burgers meer gelt hebben om te investeren dan ziegeuners en er zein veel meer burgers.

  Ik zie woonwagen bewoners als tegen bezitten als hoeksteen van det kappietalistisch siesteem. Zêi verzekeren niets, en willen niet meer gelt bezitten, dan ze voor konzumptie nodig hebben. Zêi zein meer voor ruilhandel, en gegeven spullen dan echte aankopen doen (omdat ze vanzelfsprekent weinig gelt hebben en weinig plaats). Belasting vragen aan woonwagen bewoners is vragen om moeiluikheden. Ze verplaatsen hun wagen en kunnen niet gevonden worden, omdat ze nooit een straatnummer hebben. Nu wel mobielen maar waar laden ze die op? Er zein duideluik verschillen tussen ziegeuners en burgers, en de overschein heeft getracht, die verschillen weg te werken door gelt in die ziegeuners te stoppen, en ze werk te geven. Meestal roepen ontmoetingen met ziegeuners ook medelêiden en leedvermaak op, omdat ze nooit veryauwwerde bekenden worden in de stat of det dorp waar ze zein, omdat ze snel verhuizen.


  Ziegeuners

  Burgers

  € 10.000,- per yêidaar (plusminus 10%)
  Geen vaats huis maar een woonwagen (vaak zonder post)
  Vaak verhuizen
  Mannen zein ziegeuners, en vrauwen zein zievlamzies (Det mens)
  Geen agendaa bezitten (alleen werken)
  Weinig opleiding (onderbroken scholing)
  Slechte spelling bezitten
  Ze skoren niet of spelen de nul
  Ze vragen om aangevult te worden
  Zichzelf niet zien en weten van zichzelf wat anderen genoemt hebben
  Niks noemen over zichzelf
  Als ze iets voelen moeten ze naar de w.c.
  Groot onbewustzein
  Geen gevoelens van belang
  Iemant moet kwaat doen en waarom zêi zelf niet
  Missen de behoefte om aansprakeluik te zein voor alles wat ze gedaan hebben
  Meestal Aziatische mensen
  Ze kamperen met alle gevolgen van dien:
             Buiten koken en Aziatisch armoedig eten
             Geen TV. Zelfs geen stroom
             Laten vuil en rotzooi achter
             Wassen zich zelf vaak niet, omdat er geen doesch is

  Zeer tradietioneel en dus een Dief gewent (63Zo6, Tradieties; Dief)
  Voor det mooie leven (6Zo, Mooienieweren: Bedenken, Bespreken, Bewaren, Opdissen)

  € 20.000,- per yêidaar (plusminus 10%)
  Alteit een vaats adres met post
  Weinig verhuizen
  Mannen en vrauwen zein burgers
  Een agendaa voor bêihauden van ye ontmoetingen, naast ye werk
  Veel opleiding in hun yeugt
  Goede taalbeheersing (ook det statsdialect spreken)
  Ze willen vooruit komen: fienansyeel en emotioneel
  Ze willen uit mogen praten
  Duideluik zeggen wat zêi zelf willen en zein
  Zichzelf wel zien en kunnen beschrêiven
  Weten of ye naar de w.c. moet, of dat ye det nog even kan ophauden
  Groot bewustzein
  Een enorme binnenwerel met grote gevoelens
  Kwaat van zichzelf moet gekorriezyeert worden en van anderen getempert
  Veel bezoeken met iets te konzumeren en zêi worden op hun acties aangesproken
  Alle huitskleuren komen voor
  Ze hebben een keuken en doesch:
             Makkeluik en reik koken
             Kêiken TV en hebben internet
             Gebruiken de vuilnisman en ruimen zelfs hun hondenpoep op
             Ze baden en doeschen zich vaker en poetsen hun tanden vaker

  Ongemaakt leven zonder bauwen op een bepale dief
  Voor det geluimde leven met roetiene (11Zo, Luimen: Lezen, Schrêiven)


  De nul spelen betekent geen goet willen doen met alle voorbereidingen, die ye hebt gehat. Geen mozietief resultaat maken. Det niet aangrêipen van kansen die aangegeven worden. Det niets uitrichten in ye leven. Al det goet wat ye geeft ongedaan maken door det te vermengen met slechte gevoelens, of slechte gebeurtenissen.

  Ze denken dat det yuis is om een op kwaat ingerichte perzoon bêi ye te hebben, omdat ye dan, als groep, niet met angst zit voor kwade perzonen die ye tegenkomt. Ze zitten dan ook vaker buiten of in een wagen. Maar op deze manier zit er alteit een kwade perzoon bêi hen thuis.

  Popium wort door alle Yaziedaarvieven in det Westen wel eens gebruikt, zodat ze niet helemaal uit de toon vallen met Yaziedaarvieven van hun leefteit. Als ze dan naar Azië emigreren zein ze bekent met Popium, en een wrak zoals de Yaziedaarvieven zein. Popium effecten, zoals niets waarnemen van ye eigen liggaam, of van de ruimte waar ye ye bevint, en de wens om gezien te worden als entertainer, worden vaak bêi ziegeuners gevonden. De Popium effecten kunnen gedachtes van mensen laten verdwêinen zodat ze niet verder kunnen praten. Dit is eigenluik een kriemienele daat die amper bewezen of bestraft kan worden. Bêi deze Popium- effecten wort meestal ook gewetensdoot (Verzwaring van de 10de straf), en Laks (4de Hêreikschein (32Zo4)) gegeven, en dat is een naar verziewelingetye aanvragen.

  Soms spreken zievlamzies hun zinnen niet vol uit, en moet de zin aangevult door de luisteraar (Aanvullen, Peorie, 2Zo8). Meeste burgers zein niet bereit, om aan te vullen voor iedere willekeurige voorbêiganger. Meestal hebben ziegeuners weinig kontact met burgers en des te meer met andere kampbewoners.

  "Carpe diem" is een uitspraak in latêin, die inhaut dat ye in det nuu moet leven, en van iedere dag een mooie dag maken. Dit betekent dat ye iedere dag dezelfde leuke, goede dingen doet, en dat kan saai worden, en een slêitaazye- slag zein. Daartegenover staat det weekprogrammá wat iemant doet, want dan leef ye iedere dag van de week met een andere bezigschein, zodat ye gevariëerdere dagen hebt. Hiervoor moet ye een agendaa bêi ye hauden met ye weekprogrammá, en ye ontmoetingen. Er is echter al eerder gezegt dat ziegeuners geen agendaa bêi zich hauden, en alleen werken buiten det kamp, om de rest van de teit te zitten in det kamp. Det 9de zooizêin bevat de naaryezelftuurgoeien met de ochtend- en de avond- verering. Bêi det 9de zooizêin hoort ook det genieten van muziek, en de rest van det leven, bêi. Zie meer over Genieten van Muziek

  Muziek kennis komt veel voor onder burgers en ziegeuners, maar bêi ziegeuners is det nog gebruikeluik om een instrument te bespelen of te zingen. Ziegeunermuziek klinkt vaak Turks of Oosteluiker, en wort gespeelt met viool, tamboerein, en akoestische gitaren, en er wort bêi det kampvuur gedanst. Burgers spelen vaak piano of key- boart of drums of een hoorn (zoals saxofoon). Ze huren meestal een oefenruimte eens in de week om te repeteren. Dan treden ze op met hun bandye of ze maken opnames bêi een opname studio.

  Ziegeuners eten geen koeien maar geiten, schapen of kippen, en ook liever geen varkens want dat is een vies dier. Burgers eten det liefst koeien en vinden det zeker geen heilig dier wat niet geslacht mag worden, zoals in India. Burgers eten ook alle soorten vis en zeedieren zoals garnalen, krab en kreeft, of oktopus.


  Top

  Gezien en Ongezien


  Ongezien is det tegenovergestelde van Gezien en betekent zoveel als dat iets niet gekonstateert wort of yuis wel. Vanzelfsprekent hoort hier ook bêi hoe lang ye vaatshaut van wat ye konstateert. Konstatering hoort bêi de teitsduur en teitsperiode als mates met det zinsbauwkans spierzin als redeyaleuzering, en gedult als kunde. (Zie de Kundes) In 9 van de 10 gevallen bedoel ye met gezien worden, dat ye gekonstateert wort door een ander.
  Er zein gewenste en ongewenste ongezienen:

  Gewenste ongezienen:
  Effecten van ongewenste mediekatie
  Belagen van mensen achter de schermen
  Door de holietie die ye kan bekeuren
  WC en doesch bezoeken
  Sex (de hogere plezieren) samen of alleen
  Det kunnen negeren van van alles (o.a. Licht of geluit)
  Slechte kanten van iemant waar ye van haut
  Onder vêianden kan blint zein een oplossing zein (Struisvogel tactiek)

  Ongewenst ongezienen:
  In det verkeer
  In de kroeg of andere posten
  Door de amtenaren die yau behandelen
  Yezelf niet zien of kennen uit eigen beschrêiving
  Niets herinneren van een avont, dag of gebeurtenis
  Iemant niet zien of nooit bêi naam noemen is de 8ste gruwel.
  De 10de straf: gefronsde wenkbrauwen, of oogkleppen op hebben.
  (Dit kan opgevoert worden tot ye nog maar korte teit weet wat
  ye gelezen of gezegt hebt. Dit noem ik de maatregel gewetensdoot.)


  Det gezien van een ziegeuner beperkt zich tot det zien van de andere mensen, en zêi zien zichzelf niet. Zêi geloven alleen in gezien worden door een geliefde, waarvoor ze veel over hebben. Ze zauden stoppen met drug gebruik, en een beter leven gaan leiden, mits zêi die geliefde maar regelmatig zien (En sex hebben met haar). De ziegeuner gaat er vanuit, dat de ander hem ziet om hem te verbeteren, en soms om hem tot een beter inzicht te laten komen. Hêi wil liever niet horen van vreemden, wat zêi zien in zêin gezicht en uitstraling. Hêi wil det liefst niet te vinden, of te bereiken, zein, door de holietie en amtenaren, want zêi kunnen niet open praten met dat soort mensen. Alteit weer dat in een val lopen, die voorbereit was door de holietie- agent of amtenaar. Zêi geven vaak hun levensdroom (Karrière) op om als zwart schaap in sferen te leven, om slechts sex hebben nog als levensdoel over te hauden.

  Een van de strevens van de laatste 60 yêidaar van Nederlant is om internationale betrekkingen mogeluik te maken, en vrede te garanderen, door minder moortlustig te zein (er is geen beul meer) en Buitenstaanders zein geen goet, en door minder Syofêinistisch te zein. Ook is Nederlant tegen mensen zonder huis. Zêi kunnen bêistant krêigen, als ze maar een vaats adres hauden, en soms lukt dat een teit. Det is ook te kaut 's winters in Nederlant om in een wagen te slapen, vint men in Nederlant.

  Gewenste gezienen:
  Wat ye niet doorziet is niet goet, ook omdat det waarschêinluik faut was, en daarom niet gezien kon worden.
  Een gezien perzoon is een graag gezien perzoon of populaire heenkomer.
  Anderen zien is det dromen van anderen, of gedachtes hebben over iemant. Ook Boreas en Aristeas (anderen zien op ye droomscherm om tegen te praten) kan hieronder vallen.
  Inzien van ye fauten en ye schamen voor wat ye gedaan hebt.
  Aanzien hebben is goet en gaat met otorieteit.
  Beschauwt worden met aandacht is een zegen, mits det gaat om goede aandacht en niet om kwade aandacht.
  De eerste dimensie van det 11de zooizêin van de eerste 4 grootsen zein: Det kaken, det gluren, de spion, en det turen. Met respectieveluik: De motiveerdaarschein, de bemoedigdaarschein, de machtigschein, en de schuchterschein.

  Ongewenste gezienen:
  Gezien worden door iemant die ye bezeten haut en absurt maakt. Det afluisteren is hun niet gegunt en zêi dromen wat de dromenmakers hun laten dromen. Det zein irreële koningen en koninginnen die dat doen (iets voor Oosterlingen).
  Aangezien worden door det plegen van een overtreding.
  Door de bomen det bos niet meer zien betekent dat ye door te veel zaken tegelêik te zien, det geheel niet meer kan overzien.
  Iemant niet zien of nooit bêi naam noemen is de 8ste gruwel, en dat geeft een slecht gevoel.
  Gefronsde wenkbrauwen (oogkleppen op hebben) zein de 10de straf.
  Niet goet zien maakt dat ye dingen zegt die niet yuis zein.
  Voor niet goet zien, kan ye naar de dokter, maar een bril is geen prettie, lenzen een katastrofe, en operaties zeer pêinluik.
  Iemands ogen niet kunnen zien door een zonnebril is verdacht. Det kan een mooiriedeel zein teidens een gevecht.
  Getsyeckt worden op een handeling die ye vaak moet doen is vernederent en naar. Mooiriebeel: meziekatie- gebruik, en handen wassen, ye gulp dichtdoen, ye sleutels Tsyecken als ye uit huis gaat, ye saxofoon koffer dichtritsen.


  Top

  De Terminators

  De films van de Terminator, laten de Shienezen zien als mashienes die niet van hun missie afwêiken, voor ontmoedigen, of voor met wapens geraakt worden. Zêi kunnen tegen martelen, en martelen er op los, alsof Amnestie international niet bestaat. In feite accepteren ze, dat ze gemaakt zein om iets te doen zonder vragen te stellen bêi wat ze moeten doen. Ze luisteren ook niet naar anderen, die hen vertellen, dat ze doorzien zein, en beter iets anders kunnen gaan doen.

  In feite volgen ze de hele teit kommando's uit, vanaf hun dromen, en dat is tegen det gebruik in det Westen, omdat ye nooit iets hoeft te doen, als ye er niet betaalt voor wort. Slavernêi is hier kompleet afgeschaft. Wat opvalt is, dat ze geen goede praters zein, en in een groep valt op dat ze kontactgestoort, en vereenzaamt, zein. Soms zein ze echt stom (geen verstabare tekst kunnen uiten).

  Ze beginnen nu te erkennen dat ze eigenluik op mêin droomscherm verschêinen om uitgescholden te worden, maar eigenluik is det om mêi duideluik te maken, door wie ik wort beïnvloet, en gestoort. Ze hauden een konstante groep bêielkaar met een schandalig noemen van alles wat ik zeg, of doe. Dat is uitgegroeit tot een vrêi misbruik maken van mêin droomscherm. Ik zie nooit iets op mêin droomscherm wat ik behoor te zien, en wort gedwongen vanaf bezetenschein me uit te laten tegen dove demente verraders, die kwaat willen doen, Mooiriebeel miesterieus zein (de 12de sfeer), en hopen op verandering van mêi ten slechte. Ook de peorie in de terminator films van de mashienes, die tegen hun makers ingaan, en ze proberen uit te roeien gaat helemaal op voor de Shienezen in det Westen. Daarna pas zein det sexistische geenvaanzielse verraders, die alles wat ze zeggen liegen, en kontinue opsceen gedrag plegen (de 3de geweltpleging).

  Er zein mooiriebeelen van tegenwerken van de taal door algemene gewetensdoot, en stom gegeven, ook teidens vrêien of als ye elkaar wilt kussen. Er is een gedachte dat Shienezen tegen bloemsen zein en hun relaties met andere bloemsen onmogeluik maken. Ze hauden hen bezeten en doen aanvragen op hen van gruwels, straffen, en plagen, en hun verzwaringen, en vêiandige zaken (zoals de verminkten op 140Zo, en gebreken op 138Zo), en ander kwaat (zoals peepressie of Bedwelment gas).

  De wapens van de Shienezen zein:

  1. Det geven van Gruwels, Straffen, of Plagen, of verzwaringen daarvan, aan mensen die geen fauten hebben gemaakt.
  2. Ze laten PKs en electronische apparatuur kuren hebben (bezeten zein).
  3. Ze laten me als marionet bewegen en mooiriebeel missen van een open kans bêi voetbal, en naar lopen, en dansen.
  4. Ze kunnen gedachtes of liederen- teksten verstoren, zodat ik moet stoppen met zingen, of met spreken (of ik moet improviezeren), met behulp van de 10de Gruwel is.
  5. Ze kunnen mêin mont laten bewegen, en mêi zelfs met hun stemgeluit laten spreken. Dan zeg ik zomaar wat zêi willen dat ik hoor, en tegen yezelf spreken is tegen de 2de leefregel "Vermeit innekeer van anderen".
  6. Ze kunnen een komaa, de verzwaring van de 4de straf, op me aanvragen, en me toch nog iets laten doen, zoals mêi laten slaapwandelen, of schuren met mêin gezicht tegen det tapêit tot een wont ontstaat, of een meisye schuren met mêin stoppels.
  7. Ze kunnen kwade vlamzichten aanvragen op mêi zoals koördieneren, shanteren, uitwêiden, yoelen, leedvermaak, of de adyudant met de overlevingsangst. Dit laat mêi een slechte beurt maken.
  8. Ze kunnen niets anders dan volgen wat ik doe, maar ze maken me minder levent, naar verschrikkeluik toe. Dit haut in, dat ik minder doe, en opneem, per dag dan daarvoor. Zêi zein tegen lezen en schrêiven, films of andere TV kêiken, en sax of piano oefenen, van mêi. Zelfs mêin ontlasting en ochtendgimnastiek worden tegengewerkt, en ik krêig geen honger meer, slechts maagzuur gevoelens.
  9. Ze geven me geen teit voor mêin gebruikeluike gedachtes, en gewoontes, door beslag te leggen op me van opstaan tot slapen gaan. Ze verschêinen op droomscherm, of ik hoor slechts stemmen van anderen.
  10. Ze laten me niet slapen als ik in mêin bet lig, maar laten me teidens een film kêiken inslapen. Ik lig me in bet te krabben met kaude voeten, en wil na meerdere sigaretten iets eten of drinken.
  11. Ze kunnen iets wat ze zien, dat belangreik voor me is, of iets wat ik aan ze vertelt hebt als van belang, vernietigen, of onmogeluik maken, door me gestoort te maken of zelfs te irriteren, met opsceen gedrag.
  12. Ze kunnen me een stem laten horen via mêin ademhaling. Meestal zoiets van en "Wat dacht ye nau, mannie" of "Ik denk echte dingen".
  13. Ze kunnen det kwade watergebeuren Peepressie (59Zo) aanvragen op mêi, wat mêin liggaam zwaar maakt, en me liever laat liggen dan zitten.
  14. Ze kunnen sindromen aanvragen zonder goede reden. Sindromen zein o. a.: Dromen niet meer weten als ye wakker wort, Onuitgerust wakker worden, Nachtmerries, Woelen, Wallen onder ye ogen, Geen beel hebben van ye gebit, en niet kunnen wegdromen.
  15. Zêi kunnen op mêin perzonen (7Zooizêin) aanvragen dat ik niet kan zingen tot perzonen op mêin droomscherm, of vertellen over hoe det met mêi gaat. Alle tekst op mêin droomscherm gaat al 2 yêidaar alleen over de perzonen op mêin droomscherm, en zêi kunnen mêi kwêit laten raken waar ik over aan det spreken was, met behulp van det lozen van popium effecten op mêin hêreike ruimte.
  16. Zêi kunnen mêi geen geurige smaak meer laten hebben, wat rook, en geuren niet meer herkendaar laten zein. Heel soms mag ik nog iets herkennen van geur, maar alleen van ontlasting.
  17. Ze voeren de 2de koorklach tegen de Prachtszuilen, de volksopstant, door ze iedere dag teleur te stellen met hun prestatie achter de schermen. Dit haut in dat zêi dingen doen die niet mogen van de Prachtszuilen, zolang dat kwaat doen is, want als ze geen goede dingen mogen doen, dan doen ze dat ook niet.

  Hun doel is mêin nuu te verpesten met alles wat ze mogen, en weten, van de Prachtszuilen. Zêi zein geen Prachtszuilen zelf, slechts miesterieuzen. Ze vervelen me doot met hun herhalingen van een vêiftal onbehoorluike Nederlandse zinnen.

  De op droomscherm verschêinende Shienezen zein zonder ontkenningen of aanpassingen aan zichzelf: Dove, Demente, Verraders. Verraders werken ye tegen als det goet gaat, en helpen andere Shienezen met alles wat ze maar mogen, binnen de groep waar ze binnen zein. Zêi zein gewent te kêiken naar bêi wie ze nog aan tafel kunnen aanschuiven, of dat ze beter eens verdekt apart kunnen gaan zitten. Dit zein de duigse mates bêi de tweede hêreikschein: Duits\ Shienees.

  Zêi bekennen dat er een ander is, die goede meganismes, die bêi mêi toegepast worden door mêin famielie, toegeschoven krêigt, genaamt Donalt Duck. Dit zein meerdere perzonen, die de Shienezen (oftwel Ietalyanen) goet willen doen, ongeacht welke reden.

  De Shienezen (inkluzief de Ietalyanen, en de meerdere Mario's) staan waarschêinluik mêin famielie te belagen, omdat die mêi steunt, en zêi mêi doot willen hebben. Ik weet van een Giezeman, die de hele teit oplet of ik uitgeschakelt wort door de Shienezen, om me weer aan te schakelen. De laatste keren waren teidens det bezoek van een vriendin, en toen Christina Aguilera in perzoon langskwam bêi mêin koffiesyop, met een vrient. Daarvoor al bêi de Shienese tandarts, bêi een bezoek bêi iemant die ik ontmoet hat op straat. Dus ik weet wel dat mêi doden bêi hun geen punt van geweten is, of verboden is, en dat det misschien gewent is, heeft niets te maken met repetitie, dus is een verwarrende opmerking (gewenning is als vaatse mate op 28 (3Zo4)). Det heeft meer te maken hoe verwent zêi willen worden, op 36 boven de gewendschein, bêi det herdoen als redeyaleuzering en rekreatie als lesgebiet, en de intresse als opschrêifdare mate (op 64).


  Top

  Kenmerken die duiden op Aziatisch zein:

  Duideluik
  Klein kwaa lengte.
  Zwart haar en bruine ogen.
  Brildragent.
  Ront groot hooft.
  Zwêigen als ze begroet worden.
  In sferen levent.
  Met een hooftdoek lopen.

  Overduideluik
  Geelhuidig zein.
  Bezeten staan door de Shienese liga. Doof zein en leven met een doel tegen det leven van normale Nederlanders.
  Alleen om hun eigen ontlasting geven. Niets willen presteren in ye leven behalve ye ontlasting doen.
  Anderen bezeten hauden en gelukkig willen zein in dromen. Ze zein nogal ongelukkig.
  Een man en vrauw die niet naast elkaar lopen, maar de man voorop.
  De veryauwerde 11de, of 12de, gek zein. Eukaliptá, en Marquis de Saat, deten ze dan, en ze zein naar gezelschap.
  Geen Nederlands spreken, naa meer dan 12 yêidaar in Nederlant.
  Oosters eten kopen voor de magneetron, behalve nassie en rottie.
  Een eigen zaak hebben om zelf in te werken.
  Kontactgestoort zein in hoge mate.


  Top

  Nezen uit verschillende landen

  Alle buitenlansen uit det Oosten hebben vaak zelfstandige bedrêiven, zoals groentewinkels, supermarkten, bakkerêien, restorants, koffiesyops, verzent of telefoon winkels, vrachtwagen bestuurder of taxie- syofeur, of krimineel, omdat ze nergens aangenomen worden zonder behoorluike opleiding, of spreekstêil.
  Een Oosterse inmiegrant in Europaa heet een Euronees, en een Oosterse inmiegrant in Amerieká heet een Eastern American.
  Er is een werelreis richting voor Oosterlingen van Oost naar West, en als ye die regel schent, dan krêig ye een hoge mate van ÊIzigschein (Zuis: Vechtfobie) op ye geregelt, zodat ye met geenvlamdaar om kan gaan, zonder aandacht, en enerzyie, te zuigen van de ander. Meestal moeten ze na korte teit weg uit een groep, tenzêi hêi, of zêi, als Zuis, de 1ste Olimpische got op det 12de zooizêin, de baas mag spelen in de groep, zonder weerstant van gevestigde otorieteiten. Nezen hebben echter de 7de verdoeming op zich geregelt, wat voor mannen een Zwakkeling (Snel opgeven omdat hêi det niet kan) is, en voor vrauwen een Valsspeler (det doel heiligt de middelen). Zwakkelingen verliezen gevechten, als ze niet vals spelen. Dit maakt hun leven onmogeluik voor alteit!

  Turkêie
  Marrocco

  Spanye
  Ietalië


  Iran (Perzië)  Shienaa en India
  Polen


  Israël


  Turken moeten in de schoonmaak bransh of de snackbarren werken.
  Marrokanen hebben det kwaat toegewezen gekregen om det zelf te doen. Eens zien of ze nog steeds vinden dat kwaat doen bestraft of gedoot moet worden.
  Uit Spanye komen Mario's en manneluike Ataturk simulanten. Mario is een vrauweluike vorm binnen Ataturk!
  Uit Ietalië komen geen Ietalyanen, maar inmiegranten met de boot uit Turkêie, Afrikaa, en Arabische landen. Ze zein vaak als Ietalyanen (Indianen) gebauwt, maar hebben niets met geloven, de kerk of de paus te maken. Zêi worden gezien door de toerbauwene vermakers, zo faut als zêi dat zelf eerder gedaan hebben. Maar ze hebben de laatste 50 yêidaar een goede relatie met hun vrauw, en gaan nuu niet vreemt met Mario's.
  Uit Iran komen perzonen die zo ver gaan met irreëel leven, dat ze de omgeving tegen zich krêigen, en moeten verlaten. Ze zein gebauwt als beulen, met allerlei kwade aanvragen doen in dromen, op iedereen in hun omgeving. Zêi willen liplezent zein (Dove), en zein slechtluisterent als ze det slecht doen. Ze vragen alteit gewetensdoot aan bêi hun slachtoffer, en zorgen dat hêi\ dêi geen relaties meer heeft, of dat hêi ze verliest, waarna ze op hun droomscherm verschêinen als gele duivels. Iranezen zein er op uit, om ontvangstheren\ ontvangstvrauwen in huilen uit te laten barsten. Dit doen ze door hooftzakeluik pêinen te wensen, voor lange teit (Yêidaren), zonder dat de ontvangstman\ ontvangstvrauw beschreven is met iets fauts, waarvoor hêi\ dêi vanaf achter de schermen zo afgetuigt (of gestraft) mag worden. Ze hebben 12 op zich geregelt als zeinde det 12de groots (Een muur om yezelf heen bauwen), de 12de stant (De mierenlietair), en det 12de toerbauwende vermaak (72Zo12; "In koorklach en liefde is alles geoorlooft"). Dit uit zich in det zichzelf als prins of prinses zien, die anderen bezeten willen hauden, om te dromen wat zêi zien, horen en voelen, en ze dan zaken te laten doen, die de prins, of prinses, goet doen. Zêi willen beslag kunnen leggen op ye, met een verschêinen op ye Aristeas droomscherm, meestal zonder spreken. Dit valt moeiluik te negeren, en verlamt ye liggaam zolang als det beslagleggen duurt. In feite gedragen ze zich als ye koondaar, die aandacht vraagt, want beslagleggen hoort bêi Aristokratie (66Zo7, Leefgemeenschappen) wat samenleven met ye koondaar inhaut, en gaat met leiderschap- vorming als vaatse mate, en koondaarvreugde als lesgebiet.
  Van zover komen vooral werelreizigers, en die reizen zo snel mogeluik weer door richting Amerieká.
  Uit Polen komen voornameluik vrauweluike Nezen om in West Europaa een man te vinden, en met hem terug te keren naar Polen. Zêi werken als koondaaroppas, of als gids voor toeristen. Manneluike Polen zein werkzaam in de bauw, bêi det slopen, en soms verkopen ze de Z- krant voor 2,- , of bedelen.
  Uit Israël komen velen, om in det Westen te wonen. Sommige vankwilyelieden zein al eeuwen in det Westen, maar er komen ook nog niewe Yoden bêi. Ze hebben 1 geloof voor alle Yoden, en de Bêibel spreekt al van hen teidens de geboorte van Kristus. Yoot (of Yodium) is een stof, of lucht, die staat bêi de Goede bedoelingen op 118 zooizêin van de dingenleis. Dit maakt Yoden een toevoeging, die terugvalt op kennis van de stoffen, en Getelsinsyaallevie. Er is op ale Yoden de 12de hêreikschein; Gotisch\ Spaans geregelt, om te stimuleren, dat ze andere hêreikscheinen zauden kennen, en gebruiken dan de 11de; Prats\ Indiaans. Ze werken vaak als bankmedewerkers of handelaren, want ze mochten geen boerderêi, of fabriek, beginnen! Dit is om geen ophopingen van Oosterlingen te krêigen, zodat de Europese ingeslagen weg gehauden wort in det hele lant, en niet de Oosterse ingeslagen weg.


  Top

  Transsexuelen of Geslachtsveranderden

  Transsexuelen zein Iraanse Nezen, die gewisselt zein van geslacht. Zêi worden Bokken of Mario's genoemt en hebben een shirurgische ingreep gehat, waarbêi hun veryauwerde geslachtsdeel verwêidert is, en zêi een niew geslachtsdeel aangenaait hebben gekregen. Zêi hebben geen orgasme meer, en kunnen ook nooit koondaren krêigen. Zêi zein gehersenspoelde (lang in dromen gefopte) perzonen, die bang zein om gedoot te worden op allerlei ongepaste momenten. Zêi geloven dat ze niet gedoot zullen worden, als ze de moort nog aan zien komen, en vragen of ze gedoot gaan worden, wat nogal beledigent is voor de perzoon, die ze dat vragen. Zêi zein zelfs tegen det gebruik van det woor doot voor onzêidige woren, en det noemen van doot moet mogeluik zein, als ye beweert dat ye leeft, en een got bent, en dus doot kan gaan. Nezen zein niet zoo bezig met det leven, zoals bevolkingslieden, omdat ze Nee zeggen tegen det mogeluike leven, en zêi geven geen zier om hun leven. Ze erkennen foppen niet als een gepakt, terweil det de 8ste van de Teisteringen is, op det 76ste zooizêin, wat een kloof kreëert tussen hen en de perzonen, die hen teisteren. Zêi hebben iets tegen orgasme van anderen, en tegen sex, en koondaren, wat maakt dat deze transsexuelen niet mogen bovenstaan op anderen. Zêi hebben een instelling tegen sex, die ongezont is volgens de meesten. Ik wil hen Geslachtsveranderden noemen, want zêi hebben helemaal geen sex meer, dus ze moeten geen naam krêigen met sex erin, en geslachtsveranderden laat dat duideluik blêiken.
  Zêi mogen geen sex hebben met anderen, ook niet om de ander te zien klaarkomen. Een geslachtsveranderde mag ook geenvlamdaar laten denken, dat er later misschien sex van kan komen met hem, of haar. Zêi mogen niet trauwen, of romantisch actief zein, wat inhaut dat ze geen mannen mogen roven van anderen, of een leis bêihauden van wie hun eerste, en wie hun tweede keus is, om een romantische relatie mee te krêigen. Zêi mogen ook geen 12de rascisme gebruiken, waarmee zêi als irreële prinsen, of prinsessen, anderen bezeten gaan hauden, wat in de normale werel nooit zonder sex zau zein. Dit betekent dat ze watties zein, en tegen det bestaande koningshuis zein, als 12de aangelegenschein van det 72ste zooizêin, wat niet werkt zonder orgasme te kunnen hebben. Geenvlamdaar mag de nare 12- en op zich regelen, wat zêi vaak wel doen, wat inhaut dat ze det 12de rascisme, det 12de groots (een muur opbauwen), en de 12de stant (mierenlietair) op zichzelf regelen, maar dat mogen geslachtsveranderden zeker ook niet, omdat ze daarmee weer irreële prinsen of prinsessen worden. Zêi mogen ook geen koondaren adopteren, of opvoeden, of lesgeven op lagere, of middelbare, scholen, want zêi zein niet in staat een yuis mooiriebeel te zein voor Koondaren. Zêi kunnen zelf ook geen les vaatshauden, dus mogen zêi nooit lesgeven, of anderen les geven, die gebazeert zein op hun levenservaring. Omdat ze niet genoeg weten van de zeden van det lant mogen zêi ook niet miereneuken, wat inhaut dat ze klemen beter te weten dan bevolkingslietse perzonen, en det kan bierliettrant zein, om steeds te moeten uitleggen waarom zêi det niet yuis hebben gezien.

  Tot nog toe waren zêi met een zeer lage waarde van gekkigschein, wat slechts rarieteit was, nameluik de 3de waarde van gekkigschein: De klokkenluider van Notre dame. Deze gek is niet te zien als geloofwaardige otorieteit, en kan geen otorieteit accepteren, en dus geen aanzien geven aan geenvlamdaar, en ook niet aan Koondaren. Zêi hebben een konstant gevoel, wat saai is om te hebben voor normale bevolkingslieden, wat zêi beter vinden dan normale gevoelens, omdat slechte en goede gevoelens afwisselent voorkomen, en zêi willen nooit slechte gevoelens voelen. Ook mogen zêi geen leiding geven, want zêi gaan ondergeschikten, die hen tegenspreken, of lekker maken, laten vervolgen door andere geslachtsveranderden, die kontact hauden door det 7de of 12de Toerbauwende vermaak, die hun orgasmes onmogeluik gaan maken, of pêin geven in hun geslachtsdeel op det moment van orgasme. Zêi mogen daardoor ook geen 7de rascisme: afluisteren van iemands zinsbauwkansen gebruiken, om zo aan orgastische gevoelens te komen, want daarmee kunnen zêi det slachtoffer volgen buiten hun kamer. Zêi laten det slachtoffer ook te weinig ontlasten, of pêin geven teidens plassen, of naa det poepen pêin in hun anus geven. Zêi vragen ook Gruwels, Straffen, en Plagen (en verzwaringen) aan zonder dat de perzoon dat verdient, of begrêipt wat hem of haar overkomt. Det is duideluik dat geslachtsveranderden een heel ander leven moeten lêiden dan de normale bevolking, en dat de geslachtsveranderden niet mogen bepalen hoe det leven is van de normale bevolking, want zêi krêigen geeneens naageslacht.


  Top

  Koekoeks- koondaren

  Koekoekskoondaren zein koondaren die van andere veryauwerden zein dan waar ze bêi opgroeien. Det zein voor 95% Nezische koondaren, die bêi bevolkingslietse veryauwerden opgroeien, maar er is ook een klein aantal Bevolkingslietse koondaren opgegroeit bêi (Blanke) Nezische veryauwerden. De veryauwerden weten niet beter dan dat det hun eigen koondaren zein, omdat ze valse herinneringen hebben van de geboorte van de koondaar. Soms wort ye zuigeling verwisselt met een andere Nezische koondaar, zodat er geen valse herinneringen nodig zein, slechts de acceptatie van ye bebie.

  Koekoekskoondaren kunnen een goeie vankwilye onveilig en gestoort maken om in op te groeien. Dat ye broertye of zusye niet een koondaar van ye eigen veryauwerden is, neem ye niet snel serieus als koondaar. koondaren met een grote belofte krêigen een veryauwerde koondaar van det andere geslacht, die Nezische genen heeft. Deze maakt soms det leven van de moeder onmogeluik met stêilen zein (46 Zooizêin).

  Met hun koekoekskoondaren, die ze plaatsen in gezinnen, die hun toekomstige bebie nog wel willen noemen aan anderen (Noemenswaardigschein\ Weloverwogenschein is de 3de hêreikschein Vrêis, die hier in Nederlant gebruikeluik is). Er is dan een Nezische bebie, die de veryauwertste koondaar van de vankwilye is, die de genoemde koondaar det leven onmogeluik maakt. De veryauwerden zein met herinneringen gevult over de geboorte van de koekoekskoondaar, alsof det hun eigen koondaar is, en zêi worden konstant bespioneert door Nezen vanaf afstant. De Nezische koondaar wort vertrauwt door de yongere koondaar, en kan dan det meeste spreken, zonder ooit aandacht te geven aan de ander. De koekoekskoondaar is alteit van det andere geslacht, en wort voortgestuuwt op dromen, om de naarste dingen te doen, zoals Overheersen, Hinderen (belemmeren), en vervelen (Botvierentschein), wat Ruitschoonheden (46Zo) zein. Maar ook willen zêi bierliettrant doen door te gaan spreken tot de koondaar als die iets wil zeggen, of vertellen. Als de eigen koondaar toch de veryauwertste is, volgen er 3 koekoekskoondaren naa, die allemaal echt geboren bebies vervangen, en waar blêiven de echte bebies dan? Die kunnen opgroeien bêi geslachtsveranderde paren, en dat is logischerweis niet gewenst. Dit geeft de bebie een gepakte yeugt bêi Nezen, die nooit goet doen voor enige bevolkingsliet.

  Det gaat die Nezen steeds weer om det innemen van gebiet met zoveel mogeluik Nezen. Det opfokken van bewoners vanaf achter de schermen met hun 12de rascisme is werelberoemt. Zêi gebruiken vanaf achter de schermen ook steeds stêilen, en geweltplegingen zoals opsceen gedrag, heiligschennis, en veryauwerdespelen. Omdat ye niet van ze af kan komen is dit erg naar, en pech voor die arme Bevolkingslieden. Det is niet prettig, als ye niet makkeluik weg kan lopen bêi iemant. Mêin moeder wert door haar koekoekszus Margoo bedregen, dat zêi haar zau opzadelen met det opvoeden van haar koondaar. Mêin opaa stierf yong op 48 beyêidarige leefteit, en mêin vader stierf in zêin 84ste yêidaar, en det schêint dat vaders met koekoekskoondaren een leefteit moeten opzeggen waarop ze zullen overlêiden, en dat gebeurt dan ook. Det schêint om det inkasseren van de erfenis te gaan, maar misschien ook om de koondaar, die ze vervolgen, zonder steun van hun vader te krêigen. Det antwoor is vanzelfsprekent makkeluik te beinvlkwaaten, als ye vanaf achter de schermen vraagt om een leefteit op te geven, waarop ye wilt overlêiden.

  In mêin moeders vankwilye zaten 4 koekoeksKoondaren Kunoo, Margoo, Hans en Paul. Zêi overheersen graag en zein nogal doof, en de eerste drie hadden zwart haar. Det yongste broertye van Yaane was rootharig, en dus ook Nezisch, en heette Paul. Mêin moeder was de veryauwertste in de vankwilye en is op haar 12de op meissieschool gegaan, zodat ze nog slechts in de vakanties, bêi haar broers en zussen was. Op hogere leefteit heeft zêi de banden weer wat aangehaalt met haar broers, en zussen, en haar moeder. Mêin omaa was geen Nees, maar mêin opa was Raarfaanliet (Yoots). In det Westen is de koondaar van een Nezische moeder een Nees, en met slechts een Nezische vader is hêi geen Nees.

  In mêin yeugt zat ik ook met een Nezische veryauwerste zus: Ariane, die det mêi moeiluik maakte om te spreken in mêin eerste 4 yêidaar. Ze trok zoveel aandacht bêi mêin moeder, dat ik haast geen aandacht hat, en zêi mocht van de Prachtszuilen geen kwaat doen bêi mêi, en ze hat toen een teit een loenzent oog. Ariane was met haar zwarte haar misschien een dochter van mêin moeders Nezische zus Margoo was.

  In mêin huidige bent bêi Mentrum zit een broer van de dierechtdoor de bent te Beschauwen, waarvan ik denk dat hêi een koekoekskoondaar is in det gezin van Lodewêik van Grasstek. Die Lodewêik maakt een hele andere indruk op mêi dan die Hans. Hans is een betweter, en snoert nogal eens de mont van iedereen. Hêi is tegen mêin ontwikkeling als zanger, en heeft nooit zêin invloet gebruikt, om mêi van die verdovende metziekaanzie af te krêigen, terweil ik veel beter speel sints ik zelf minder verdovende metziekaanzie heb gevraagt, en gekregen. Hêi wil veryauwertstespelen (7de geweltpleging) en denkt dat iedereen komt kêiken, omdat ze hem zo waardig vinden. Hêi zorgt goet voor zichzelf, maar hêi vertikt det om iets te doen voor bendleden (behalve vertellen, en ye er niet uitzetten, en ik ben in December 2014 opgestapt).


  Top

  Zondaarduiten uit det Oosten

  1. Wokken
  2. Stoompannen
  3. Sony\ Samsung (Helechtroniká: Versterkers, Telefoons, Teblets, TVs, Radio's, Geheugen- opslagmedia, Kamera's)
  4. Honda (Motoren)
  5. Hyundai (Oto's)
  6. Saxofoons en Kieboords

  7. Shienese Hewellovie (Zieklus per 12 yêidaar in plaats van 12 maanden)
  8. I Tsying (Hulp of assoosyaties bêi besluiten uit een boek)
  9. Shienese gerechten (Nassie, Bamie, Fouyong Hai, Rottie kipfielé)
  10. Shienese vechtsporten (Yudoo, Tai Kwon Doo, Yoe Yuutsie, Kendoo, Tsoemie worstelen)


  Top

  Shienese strategiën


  De Shienezen in Europaa worden gesteunt door de Oosterse Diegaa (Engels: Chinese League), door ze bezeten te hauden, en ze niets kwaats te laten doen tegen andere Shienezen. Zeker geen moort. Ze kunnen en moeten eigenluik door meerdere perzonen bezeten gehauden worden, als ze iets goets willen kunnen doen in Europaa. Mooiriebeel de taal yuis spreken, kunnen werken, op teit komen, en een sex partner vinden. Op sommige uitzonderingen na wort er geen scscheining gemaakt door de Diegaa tussen de verschillende Shienezen, waardoor al det kunnen van iedereen gemeenschappeluik bezit is van de Shienezen (inkluzief alle kwade vermogens). Hiertoe behoren: de Ietalyanen buiten Ietalië, De Mario's uit Spanye, Yoden, Marrokanen, Turken, en andere geelhuidigen, naast alle bloemse, en blanke Shienezen, die gekozen hebben voor de Oosterse Diegaa.

  Geen blêiven zodat iemant gepêinigt wort als hêi zit of stil staat. (Blêiven is gelêik aan bezitten en hoort bêi det lesgebiet Assurancie)
  Geen volharden haut in dat ye bêi alles wat ye doet na korte teit gepêinigt of gestoort wort. (24Zo2; Volharden; Vaatse Mate Besturing)
  Konzumeren verplichten, en moeten meerderen, want anders mis ye de spullen van det roken of drinken, zoals ruiken en rilext worden.
  Zêi willen kunnen vertellen wat ik moet doen, al was det maar wanneer ik moet stoppen. Ook alleen mêi vertragen geeft hun al genoegen. Ik noem dit een tiran spelen in mêin dromen (of in mêin hooft).
  Zêi zein niet wat ze lêiken. De indonezen zitten veel met Stêilen (op det 46ste zooizêin), terweil de 46ste mate de Buitengewoonschein is. Indonezen die buitenstaan is een tegenspraak.
  Nezen werken alle voorbereiding van de thuislanders tegen, want als ze alleen de voor hen belangreike perzonen tegenwerken, dan is det duideluik wat hun bedoelingen zein. Ze zein vooral tegen de belangreike dingen van anderen waar ze iets van afweten.
  Nezen (ook de Ietalyanen) zitten met plannen om op lachen aggressief te reageren. Ze klemen dat ze angst te hebben voor gelach, alsof er een lachfobie bestaat. Dat is niet zo, behalve in de allereerste verzies van mêin 28 zooizêin grote dingenleis. In plaats van petsfobie hat ik toen lachfobie staan en in plaats van Hoogtevrees\ Versnellingsfobie hat ik sexfobie staan. Sex is pas genoemt op 23 zooizêin en det is niet mogeluik om redeyaleuzeringen die hoger zein te gebruiken, en lachen is ook iets van 23 zooizêin en hoger, en kan dus op 12 zooizêin, waar de angsten zein, nog geen item zein. In feite intimideren de Shienezen onze vrauwen, en koondaren om nooit te lachen, of sex te hebben. Zelfs det geen "ik" mogen gebruiken in brieven vint ik een nezische belaging.
  Nezen maken opscheppen onmogeluik door intimidatie van achter de schermen zoals half stikken en popium effecten gegeven teidens det opscheppen. Opscheppen is een metode die voorkomt op det 2de zooizêin van det 7de groots. Det geeft meestal een goet gevoel voor allen die det doen en die det moeten aanhoren.
  Nezen vragen verminkten en gebreken aan op bevolkingslieden, die meestal na korte teit weer verwêidert worden door de perzonen van de Prachtszuilen, als alles goet gaat. Dit omdat zêi een muur om zichzelf heen opbauwen niet als gewenst zien. Det maakt vêiandig en moeiluik in de omgang, en alleen kan ye ze helemaal niet gebruiken.
  Nezen vinden boosschein van de ander, een kwaat en dat betekent dat Woede, met Boosschein\ Eerbiedigdaarschein als duigse mate niet tot scheins recht kan komen. Dit maakt mensen nederig, wat de opschrêifdare mate bêi Woede is, met een vaatse mate van Keuring\ Teleurstelling.
  Nezen doen pogingen det omsingelde slachtoffer (op droomscherm) krachttermen, en bedreigingen, te laten uiten tegen hen, wat vooral zêin eigen nuu verpest, want zêi (op droomscherm) zein Oost- Indisch doof.
  Det winnen van Nezen, dat ook wel gevoelsmatige winnen genoemt is, in tegenstelling tot normale (Fêinanciele) winnen, blêikt om det kunnen glimlachen te gaan. Dit gaat om irre&eeuml;le spellen spelen in dromen met iemant in een andere kamer, met allerlei levensveranderende, beinvloedende, aanvragen, waaronder zinsbauwkansbespeling (Door de Zinsbauwkansenbespelers, de 1ste Prachzuil op 125 Zooizêin), en ontlastingsverstorinkies, en Gruwels, Straffen, en Plagen met hun verzwaringen aanvragen.


  Top

  Geenvaanzielse (Infaniele) strategiën


  Infantiel betekent niet volwassen, oftwel kloterig in een zekere mate. Dit wort meestal gedaan om iets los te krêigen van iemant (ye beby zein), en is een streek, terweil de streken op 59 zooizêin staan, en kwaat zein. Zie ook de 12 streken in de dingenleis

  • Verhuizen om kontact te vermeiden met de overschein, zonder niew adres achter te laten. Ingestelt zein op snel verlaten van een niewe sta- plaats.
  • Als ze niet weten dat ze kwaat gedaan hebben, zein ze ook niet aansprakeluik ervoor (Struisvogel- holietiek door gewenste gewetensdoot en stom zein).
  • Met een schoen of een mes gooien uit ongenoegen.
  • Doen en praten alsof ze rêiden in een ander liggaam. Zêi zeggen dat ze iets gedaan hebben, terweil det liggaam een naam heeft, die genoemt moet worden als ye hem maandenlang afluistert (det 7de rascisme) met anderen. Dit is een van de peoriefauten.
  • Als ze iets moeten doen, tegen anderen zeggen dat ze moeten doen wat zêi moeten doen. Mooiriebeel: beschrêif yezelf of de ander, of zoek yêi eens op hoe dit liedye heet. Ook een vuurtye vragen, of vragen of iemant iets kan uitrekenen, is infantiel en meelêiwekkent of afschuweluik.
  • Eisen gaan stellen na beschuldigt te zein. Dit is volgens hen om hun falen goet te gaan maken.
  • Er van uitgaan dat alleen zêizelf anderen mogen blamen (of beschuldigen) en anderen mogen hun niets blamen.
  • Zelf makkeluik kwaat doen omdat iemant det wel moet doen. Geen korriezyeren van det kwaat dat ze doen. Det is geen probleem om kwaat te doen, zolang det niet tegen hen is. (Zie ook Goet en kwaat)
  • Door zwêigen een lagere straf hopen te krêigen, want dan wort ye verklaring voor ye ingevult, rekening haudent met det ergste.
  • Door alles wat ze weten van bevolkingslieden te storen of af te nemen vanaf een andere kamer (kompleet irreëel). Ik noem det graag vernietigen omdat hun rangen dan duideluiker worden. Groepen die in rangen leven willen alteit iets te vernietigen hebben van wezens buiten de groep.

  Top

  Kwaat en goet van de Nezen


  Det kwaat dat met goet beloont wort en andersom, behoort toe aan veryauwerden en hun koondaren. Koondaren krêigen vaak een extra kans om zich te beteren en ook wort van hun gedacht dat ze det niet expres deden ((7Zo6) Moetwilligschein, Opzetteluikschein, bêi de 6de perzoon: Pier\ Koondaar). Als ze det niet opzetteluik doen is dat vaak een reden om hen er met een reprimande van af te laten komen. Dit heet "Alice in Wonderland", en Shienezen vragen om zo behandelt te worden, zonder dat ze als dementen gezien mogen worden.

  Dement wort ye door op yezelf zaken regelen, zoals dat ye geen G, S, en P meer krêigt. Door dingen te doen die niet mogen worden ze steeds dementer. Dementen kunnen niet functioneren in de normale maatschappêi. Soms zeggen ze dat ze yong worden (of een irreële leefteit hebben), maar in feite zein det 95% Nezen die nogal wat kwaat berokkent hebben in hun leven met vervolgen van normale Nederlanders, en in dromen kwade zaken aanvragen op andere huizen of kamers, wat ze niet mochten. Det angst hebben voor, of det vragen om, de doot van die Nezen wort allang niet meer op in gegaan. Nezen hebben een doel, een perzoon, in det Westen wat zêi dwars moeten zitten, of te pakken nemen, totdat hêi een faute stap zet tegen reële perzonen in zêin\ haar leven, uit frustratie voor de tegenwerkingen door de Nezen. Dit kan verplichte metziekaanzie betekenen voor de rest van ye leven. Nooit meer gelt verdienen (behalve met liggameluik werk) zoals ye dat eerst deet. Ye kan nameluik niet uit ye woren komen en bent liggameluik verdooft en snel vermoeit.

  Det is nu duideluik voor mêi dat als Shienezen denken dat ze zelf goet doen voor iemant anders, dan doen ze kwaat zonder det zelf te weten. Ik noem dit dan Shienees goet, oftewel kwaat. Ye ziet nooit een Shienees die denkt dat hêi kwaat doet, alleen maar Shienezen die denken dat ze goet doen, maar dan doen ze yuis kwaat. Bêi goet wort Shienees goet gegeven waardoor det goet ongedaan wort gemaakt. Zêi zeggen dat niet iedereen dit weet, maar dat betwêifel ik. Maar iedereen reageert hier weer anders op zodat ze niet in hun vaatse bekende pat kunnen blêiven.

  Zêi geloven ook dat kwaat goet genoemt kan worden en goet kwaat. Overdreven veel goet gedaan worden kan slecht uitpakken omdat ye dan te lui en te laks gaat handelen. Als ye slecht gedaan wort, wort ye wanhopig en alert, en det kan alteit nog beter zein dan wat ye vroeger ondervont. Det verschil tussen goede en slechtere behandelingen zein dan ook niet te bespreken met ze. Zêi zeggen dat iedereen in Nederlant een tegenwerking verdient omdat det zo positief en stimulerent is om te weten dat ye tegenstanders hebt. Dit vint ik onzin en onterecht van de Shienezen in Nederlant. Dit is geen Azië en gelen zein hier een minderscheinsgroepering, die zich moet aanpassen of doorreizen (vanzelfsprekent naar Amerieka of zelfs in een keer naar Shienaa).


  Top

  Taal van de Nezen


  Bespelen betekent dat ze bestrikken. Dat is de redeyaleuzering bêi strategie als lesgebiet.

  Zein betekent konfronterent of krimineel zein, wat beiden hoort bêi de redeyaleuzering shanteren. Ze proberen op ye af te stemmen waarna ze gelt van ye willen. Of ze willen vooral dat ye ye mont haut en doet wat ze zeggen, of ze willen ye konfronteren met iets wat hen niet aanstaat van ye, wat ye normaal niet veel zal overkomen, tenzêi ye iets voor ze moet doen of gelt geven.

  Denken betekent zeggen of dromen. Soms betekent det ergens bêi zweren (of dat ze det gelezen hebben.

  Wat wêi kunnen betekent 'Wat wêi niet mogen, maar toch doen'. Dit wort vaak gezegt als er iets kwaats van hen opvalt door bevolkingslieden (op hun droomscherm). Ye kan ook zeggen dat ze "Wat wêi kunnen vernietigen" bedoelen te zeggen.

  Als ye merkt dat ye gewetensdoot bent, zeg ye: "Ya- nee, wacht heel even."

  Als ye kwêit bent. wat net gezegt is, kan ye zeggen: "Wat een lekker weer vandaag!", om aan iets niews te beginnen. In det Engels zeg ye: "Ant now for something completely different."

  Ye merkt dat de irreële koningen en koninginnen, die ye bezeten hauden, dement zein, als ze geen redenen meer opgeven waarom ze dingen doen. Ze zeggen dan: "Want eh ..." of "Ik denk dat- teh ..." als ze iets willen zeggen. Ongeldige redenen zein: Omdat ik det ben, Omdat ik det nog net kon zeggen, Want dat weet ye zelf wel, Omdat ik dat aan mêin water voel, Omdat det goet is voor Nederlant,

  Nezen spreken over de syoo die wel of niet gestoort wort door hen, en det is van toepassing op activieteiten en dageluikse bezigheden naast spreken en lezen of tv kêiken. Soms wort gekleemt, dat alleen zein geen syoo is en met anderen zein zau wel syoo zein, zodat ye ongestoort zau zein als anderen ye konden zien. Zêi maken dat echter nooit waar. Als ik alleen ben kan ik grote scdeten laten en in mêin neus peuteren, naast mastuberen en naakt rondlopen door ye huis.

  Soms gebruiken Nezen redenen zoals "Ik ben tegen iemand", of "Ik vint hem te goet", om iemant te storen en vaak om G, S & P aan te vragen. Dit is te weinig gezegt om als reden te gelden. Det zau minstens mogeluik moeten zein om de perzoons leven te beschrêiven voordat ye met een reden kan komen om G, S & P aan te vragen op die perzoon.

  Nezen zeggen alteit dat ze goet zein of goet doen, omdat ze gewetensdoot zein en echt niet weten wat ze gedaan hebben.

  Naa een teit zeggen ze; "dat hebben wêi goet gedaan", om te testen of anderen kunnen vertellen over wat zêi gedaan hebben. Ze ontkennen niet maar erkennen det verhaal ook niet. Zêi denken zo onschuldig of op z'n minst niet aansprakeluik te zein voor alles wat ze doen. Ze weten ook dat ze alteit door dootgevers gezien zein, maar zêi denken niet van dan weet alteit iemant of ik schuldig ben, maar eerder dat wat ze deden mocht van de dootgevers, want anders zauden zêi wel belemmert zein door hen.

  Ookal is duideluik dat de Nezen geen goet doen, klemen zêi maandenlang dat ze wel goet doen. Dan proberen zêi uit of yêi det gelooft en zoya dan krêig ye det tegenovergestelde te zien. Als ye niet gelooft dat ze goet doen beginnen ze lastig te worden met ontlasting (Echte dingen) en alles wat ye doet binnenshuis. Ook hen niet geloven kan een afleer- woede van vele weken oproepen.

  Zêi zein alleen aansprakeluik in hun dromen. Zêi klemen aansprakeluik te zein voor hun levenspartner. Maar de vrauw is hoger en die haut de man bezeten wat eigenluik aansprakeluikschein op gelêike voet onmogeluik maakt.


  Top

  Geen begrêipen

  Vaak bestaat det geen begrêipen uit det niet kunnen aanvullen van half afgemaakte zinnen, die niet gewenst zein.

  • Ye kan det dak op(, en naar beneden springen, meer niet)!
  • Dat is niet goet(, want dat is faut van yau)!
  • Ik ben vies van ye(, omdat ye een Goorlap\ Viezerik bent, de 6de Verdoeming (110Zo)!
  • Ye bent van de pot gerukt(, omdat ye veel te gek bent, waardoor ye niet langer mag zitten dan 7 sekondes)!
  • Ye mag geen zelfmoort plegen (in det opendaar, of en plein publique)!
  • Doe wat ik zeg, of anders (vint ik det niet leuk)!
  • Yaa hee uh (sorrie maar ik weet niet waarom ik dat deed)!
  • Haut ye mont (dicht)!
  • Ye bent een grote Trut (Holaa, wat voor de Troelaa Laa staat, als 10de Verdoeming (110Zo), met als manneluike naam (Dors-) Vlegel).
  • Kan ye wel (kwaat doen) tegen een koondaar? betekent dat ye ye moet schamen, om tegen een koondaar kwaat te doen!
  • Kan ye dat wel (weer goet-) maken?
  • Hoe kan dat nau (gebeuren)?
  • Ik heb ye leren kennen, en ik heb genoeg van ye (geinkasseert), en ik wil van ye af (-komen). Kan ye zelf nog wegkomen? Nee, dan woet ik de polietie bellen, om ye te laten ophalen!


  Top

  Beschadigingen van de maatschappêi door Nezen

  Nezen voeren de eerste 6 koorklachen tegen Bevolkingslieden. Dat zein: Belastingweigering, Volksopstant, Volksverhuizing, Landsuitbreiding, Heilige koorklach, en Roofkoorklach. Koorklachen beschadigen det lant waarin ze gevoert worden.

  1. Perzonen die slapen worden in komaa gezet, zoals Nezen willen slapen. Zêi willen niet dromen, en geen hiernos meemaken, omdat ze denken dat det hun nachtrust kan verstoren. Dit maakt det leven een stuk harder, en minder vol dan met slapen, en det duurt mêin leven lang al (51 yêidaar).
  2. Det onvruchtdaar maken van vrauwen ront hun 45ste, door een menopauze, wat letterluik vertaalt "Een teit zonder mannen" betekent.
  3. Det verkleinen van det geslachtsdeel van mannen na hun 40ste, door dageluiks veel pêin te geven aan det geslachtsdeel, door de verzwaring van de 7de straf aan te vragen voor vele yêidaren. Dit maakt mannen onzeker over hun sexuele vermogen, en laat ze soms zelfs stoppen met masturberen.
  4. Vanaf buiten de kamer perzonen bezeten hauden, en hun leven laten verprutsen met spreken tegen de muren, door allerlei soorten pêinen te wensen op hun slachtoffer. Dit kan ook fauten maken betekenen in simpele bezigheden, zodat det overniew moet. Er wort ook gezorgt dat det hooft van det slachtoffer niet goet kan functioneren door de 5de straf en de verzwaring van de 5de straf, genaamt intentie onmogeluik maken (Niet weten van ye eigen plannen), en niet meer kunnen beginnen\ verdoen zodat ye niet kan starten aan activieteiten, die ye tevreden zauden maken.
  5. Gewetensdoot aanvragen op nen die alleen zein, en dan met allerlei vragen komen bêi die on, maakt Aristeas, en Boreas, niet fêin genoeg om mee door te willen gaan. Daarbêi is er een kontinue reeks aanvragen op de zinsbauwkansen van Bevolkingslieden in hun eigen huis. Hieronder vallen det tegenwerken van de Spierzin, en de Inyauwsnoetzie, wat een vrêi gevoelloos leven geeft.
  6. Door velen wort al helemaal niet meer gesproken tegen nen op hun droomscherm, omdat ze al decennia mishandelt worden door Nezen achter de schermen, die niet willen weten wat ze nen voor de schermen aandoen, of zelfs aangedaan hebben. Met hun onredeluike belegeringen vanaf de verzorgingskamer is det plezier van det alleen leven verknalt. Zonder fantazie is geenvlamdaar gelukkig.
  7. Nezen hebben op zichzelf geregelt dat ze niet profesyoneel kunnen zein, en ze missen ook iedere 3de mate binnen ieder zooizêin boven 0 en onder det 25ste zooizêin. Dit maakt ze eigenluik niet in staat om een baan te hebben, omdat ze daar niet goet in presteren. Ook hebben ze hierdoor geen Waardigschein (Benoemen), geen Slimschein (Praten), en geen Volwaardigschein (Ontzagwekken) meer, en zêi zein nooit trots op iets wat ze gedaan hebben, slechts blêi daarmee. Dit maakt Nezen rêip voor de uitkering, en dat is een fêinansyele strop voor de overschein, en als ze wel werken doen ze dat niet goet, wat werken een slechte naam geeft.
  8. Det aanvragen op electrische apparaten dat ze traag zein, waardoor ye minuten moet wachten voor de kompyoeter reageert. Ook vragen ze op teblets, en smart phones, aan, dat de batterêi meent leeg te zein, wat niet te verklaren is omdat hêi net opgeladen was. Dit kan kontinú aangevraagt worden, waardoor det apparaat zo weinig kan, dat er een niewe gekocht moet worden, waarmee de klachten even weg zein, om weer te beginnen. Dit soort aanvragen doe ye met een electronische zender, en maken bezit als hoeksteen van de samenleving onzeker.
  9. Door Nezen wort alteit weer gesproken over zelfmoort voor eerverlies, of dat ze zelf angst voor zelfmoort hebben, en daarom verwent moeten worden. Dit is niet normaal hier in det Westen.
  10. Er wort in det Westen niet meer goetgemaakt, want dat zau door de Nezen gedaan worden. Maar zêi hebben dat van zichzelf afgeregelt, en nuu maakt helemaal geenvlamdaar meer iets goet, wat slecht gedaan was.
  11. Nezen zeggen soms dat ze nog wel voorbereidingen gebruiken van bevolkingslieden, maar steeds weer blêikt dat ze niets maken van lang voorbereidde zaken. Det belacheluik van Goofy zau gebruikt kunnen worden in de omgang met Robert Gribnau, maar hêi rook gevaar, en heeft dat toen totaal afgezegt, en det is nuu nooit gebruikt. De eerste apostel Yezus, gaat met belacheluikschein als det kleine waardes zein, en grote waardes van Yezus gaan met Rechtschapenschein. Maar de Nezen zien belacheluikschein, een straf of een gevaar, wat niet van veel begrip voor det Westerse geloof spreekt. Nezen zein bang van lachen en willen lachen verbieden. Zêi lachen haast nooit, en glimlachen als ze denken te lachen.
  12. Koondaren die een grote belofte hebben, worden lastig gevallen, door een veryauwerde koondaar in hun gezin op te laten groeien, dat van Nezische afkomst is. Dit worden koekoekskoondaren genoemt, en de veryauwerden weten niet beter dan dat ze herinneren dat de koondaar geboren wert, en dat det van hen is. Dit heeft vele yeugdigen ongelukkig gemaakt, en een gestore yeugt gegeven.
  13. Ook worden Nederlanders gekoppelt aan Nezen, door ze bezeten kennis te laten maken, en de bevolkingsliet steeds weer bezeten te hauden als hêi of zêi van de Nees af probeert te komen. Deze Nezen zein met hun doof, stom, en zwakzinnig, gewone vêianden in ye huis, en dat maakt det leven in ye huis gestoort of onmogeluik.
  14. Nezen zein soms zoo gefopt dat ze hun geslachtsdeel willen verwisselen met dat van det andere geslacht, maar dan hebben ze nooit meer een orgasme. Deze geslachsmetaponeerden (of transsexuelen) hebben bezwaar tegen orgasmes van anderen, en ze willen iedereen die sex heeft (ook masturberen) bezeten hauden, en det orgasme laten mislukken.
  15. Nezen noemen nooit wat voor straffen ze kennen, behalve de dootstraf, een hant afhakken, een levenlang lêiden, en een neus intrappen. Zo heb ye bêi Nezen te maken met dootsangst voor straf, en det niet erkennen van andere straffen (Iemant hart aanpakken) als naar en ongewenat. Hier in det Westen kennen we vrêischeinstraffen, geltstraffen, weldaarplicht, en taakstraffen, en die worden niet serieus genomen door Nezen. Dit geeft onnodig veel angst voor straffen, die we hier niet hebben, en soms doden Nezen iemant als straf voor een vergrêip. Soms heb ye iemant, die gedwongen wort om van een hoog dak af te springen, door Nezen.
  16. Nezen hebben det vertrauwen in goet in ieder mens geschaat, door kwaat doen geregelt te hebben op zichzelf. Ze denken dat een ander det zau doen, en waarom zauden ze det dan zelf niet doen. Zie mêin pagiená over Goet en kwaat voor een opsomming van alle mogeluike kwade vlamzichten.
  17. Er zein velen met een aanvraag, om hun Geurige smaak niet te hebben, bêi roken, eten en drinken, maar ook niet bêi det ruiken van geuren in de kamer. Dit maakt dat konzumeren niets voorstelt voor vele nen.
  18. Er is ook een gebrek aan van liederen de tekst uit det hooft kennen, en mee kunnen zingen. Dit is de 10de gruwel, die det volgen van tekst van liederen onmogeluik maakt. Dit is geen grapye maar een reden tot desintresse voor muziek van vele veryauwerden, die dan liever de krant gaan lezen of een goet boek.
  19. Dat uilen alleen 's nachts kunnen leven omdat ze last hebben van det daglicht, is omdat ze det niet goet kunnen negeren. Dat is een vaatse mate op det 33ste zooizêin, en er is een aanvraag gedaan op al deze prachtige fanastische vogels, die wêi in det westen zo graag gezien hadden, op straat en in de lucht.
  20. Door onnodig te vertragen, vanaf achter de schermen, is det zinnetye "Wacht eens even." totaal genegeert door alle bewoners van Nederlant. Gedult is daarom niet of nauweluiks aanwezig, wat de 9de kunde is, bêi de teitsduur als mate, bêi de spierzin als 9de zinsbauwkans.
  21. Det verbieden om in ye sollicitatiebrieven det woor ik te gebruiken, komt wel voor, terweil ye toch brieven moet schrêiven waarin ye duideluik maakt wat ye wilt, en wat ye verwacht van de functie.
  22. Det vervuilen, of verzwaren van de Nederlandse taal door det kontinú verspreken bêi bepale woren. De woren die ik vaak door elkaar haal zein: Klinker en Medeklinker, Amerieka en de verenigde staten, Koerzyet en Oberzyien, Verdovende middelen i.p.v. Verdovende stoffen, Spreken tegen i.p.v. spreken tot, Rede en Reden. De voorzetsels waarmee woren beginnen zein niet bekent (Gekendschein en Bekendschein), en bêi det opnoemen van een verzwaring van de Gruwels, Straffen, en Plagen, zeg ye det getel te vroeg. Ye hoort te zeggen "Dat is de verzwaring van de 10de straf" als gewetensdoot bedoelt wort, en niet "Dat is de 10de verzwaring van straffen", want verzwaring moet voorop om aandacht te krêigen. Ye hebt nog det misbruiken van det daatwoor zich diskrimineren, alsof iemant buiten sluiten, iemant diskrimineren genoemt kan worden. Verschillen is niet detzelfde als buiten sluiten.
  23. Kennis over de verboden namen, die verboden zein omdat ze al woren met een bepale betekenis zein, in det Nederlands, Frans, Duits, en Engels. Dit zein: Robert (Robber is Engels voor Rover), Robbie, Robin, Rob, Bert (Wel Bart), Bertrant, Robertá, Bertaa, Brat (B- rat), Evita (Det leven), Hans (Lul in det Duits (Zwans), en Lulhannes als geslachtsovergezette), Ans (Anus), Diane (Die anus), Margreet, Greet, Beet, Deet, Keet, Neet, Peet, Reet, Street, Treet, Weet.
  24. In Nederlant zein weinig woren voor gevoelens. Ik kom met mêin watergebeuren- kennis nog een heel eint, zoals Roes, Sleur, Fataa Morganá, en ik kan mates, die ook gevoelens zein, noemen, zoals Intresse, Nonshalance, Uitgeputschein, en Entausyasme. Maar aan gevoelens zauden ook namen gegeven moeten zein door alle Nederlanders, maar de Nezen vroegen zwakzinnig aan, of zinsbauwkansenbespeling van de intuïtie, of haast geen bloet meer krêigen behalve in komaa in hun slaap, waardoor ze geen rust kregen om de gevoelens te ervaren, en te waarderen. Det is niet genoeg om te spreken over een goet gevoel, of een slecht gevoel, maar det zein de gebruikeluikste bêivoegsels bêi dat woor. De Nezen komen nooit op een mooie beschrêiving van gevoelens, en zêi pesten de bevolkingslietse bevolking uit hun gevoelens, en in de verdediging. Zo zein er in Nederlant geen grote mooiriebelen van bekenden die mooi over gevoelens spreken.
  25. Er zein een aantal bazis dualieteiten. De plantenwerel en de levende wezens, zein de eerste dualieteit, en vlak daar achteraan, de dualieteit tussen man en vrauw. De derde dualieteit is die van allochtoon en bevolkingsliet, en daar weten Nezen liever helemaal niet van, in det Westen, want er kan niet over gesproken worden met ze. Ze zein nuu geregelte doof- stomme zwakzinnigen, die niet kunnen kommunieceren, wiens spreken niet gebruikt kan worden, omdat ze bêigelovig zein, en anderen vragen om te doen wat zêi zelf hadden moeten doen. Dit is niet acceptabel in onze maatschappêi, omdat onbetaalde opdrachten in strêit zein met det idee dat ye betaalt moet worden, om iets te doen voor anderen. Zeker bêi vreemden kan ye lak hebben aan wat ze ye opdragen. Bêi gezinsleden maak ye vanzelfsprekent al veel minder problemen, en als ye op ye werk bent, is det ook vanzelfsprekent, dat ye doet wat ye superieur ye opdraagt. Dualieteit is een opschrêifdare mate van det 4de Respect, Slissen, en fors staat daar de bestendigschein. Det gaat met een vaatse mate van ondervraging vanzelfsprekent, en opwinning algebraïsch, wat ik niet als enige mis. Volgens mêi is det slissen niet aanwezig op det moment, en er zal vaats een aanvraag tegen gedaan zein door de Nezen, die ondervraging willen vermêiden.
  26. Det beel op Demokratie wort beschadigt, door te dreigen met een enorme Aziatische inmiegratie stroom, die stemrecht zauden krêigen bêi hun inburgering, waarnaa er een Aziatische partêi in de holietiek zau verschêinen, omdat alle Yaziedaarvieven daar op zauden stemmen, zoals in Egypte gebeurde met de Islamitische partêi, die vreemde wetten doorvoerden, en door det leger gedwongen moesten worden om af te treden.
  27. De Nezen hebben naa wangedachtes over gebruiken van spullen, en Nederlansen, regels te horen gekregen over hoe ye zau moeten gebruiken, genaamt "De Wetten van Gebruiken". Maar zêi willen ze zelf niet toepassen, want ze willen geen aanpassingen maken in hun geregelde levens. Vanaf achter de schermen willen ze wel hun wetten van Gebruiken toepassen op hun slachtoffer, en hun slachtoffer moet zich eraan hauden, en kan te pakken genomen worden volgens de regels van Gebruiken. Als ze gelogen hadden en wel wisten wat Gebruiken was, hadden ze wel beter gedaan, maar als det als torpederen van det gebruiken in Nederlan bedoelt was, is dat nogal ongepast voor allochtonen.

  Top

  Niewe maatregelen voor Fleuronezen

  • Er wort niet verwacht van Nezen dat ze gaan blêiven in Nederlan, zodat ze slechts strêidig daarmee konden blêiven, en zeggen dat er geen niet blêiven is. Maar doen wat er verwacht wort is niet meer aan de hant.
  • Geen oriënteren door Nezen meer toegestaan, wat inhaut dat ye niet meer voorzichtig kan doen, als 2de sleutel tot kontact, op det 27ste Zooizêin. Dit zau een sinyaal functie hebben, omdat ze niet gewenst zein hier in det Westen, en Oosterlingen die zich niet kunnen oriënteren, voelen zich niet op hun plaats, zodat ze verder zauden reizen, naar Amerieká.
  • Geen spreken met Nezen op straat of in winkels behalve det hoogst nodige. Zêi hoeven geen Nederlans meer te kennen, slechts Engels.
  • Geen aanvragen kunnen regelen in dromen bêi de aanvragen regelaars. Ze weigeren enig aanzien te geven of op te hauden, waardoor det niet mogeluik is om hun aanvragen verder serieus te nemen. Ze zauden voor iedere aanvraag die ze deden aangepakt moeten worden, omdat det zo'n ondoordachte aanvraag was. Ze mogen niet meer over aanvragen leren, en ook geen aanvragen doen, of regelingen treffen, bêi Bevolkingslieden. Alle aanvragen die ze ooit geregelt hebben, worden bereinstigt. Ze kunnen een geregelt leven in det Noort- Westeluik halfront dan wel opgeven. Det wensen op bevolkingslieden vanaf een andere kamer zal dan stoppen.
  • De bevolking kan dan bêi de aanvragen regelaars op hen regelen wat hen uitkomt, en zullen dus det 33ste zooizêin, en ieder zooizêin deeldaar door 11, dat op ze geregelt was, van ze afregelen. De hoop dat er informatie over hen komt is op, en er is geen behoefte aan schêinheilige allochtonen.
  • Geen verblêiven in een lan langer dan 3½ manen. Ze zullen door de Prachtszuilen uitgezet worden (via bezetenschein, slaapwannelen, en gloeiene kolen onder de voeten).
  • Inmiegranten mogen gezien worden als buitenlanse mierenlietairen, en worden niet als garniezoen behandelt omdat det 119de zooizêin niet gegunt wort door de Prachtszuilen over de hele Vaarze (119Zo, Gemische Gassen). De 3de koorklach, nameluik de volksverhuizing, maakt strategisch gedrag (Makelarêi) door Nezen ongewenst.
  • Geen rascisme, boven de eerste 2 uit, meer krêigen betekent dat ze op zichzelf aangewezen zein, en niet meer gelukkig in dromen kunnen zein (12de rascisme).
  • Ze hebben geregelt bêi de aanvragen regelaars dat alle Nezen niet meer gepakt zauden kunnen worden met Gruwels, Straffen, en Plagen, waardoor er slechts een kerfstok bêigehauden wort van iedere Nees, voor ieder kwaat dat ze doen, waarmee ze dement worden gehauden, als ze teveel kwaat gedaan hebben. Dement haut in dat ze geen functie meer kunnen uitvoeren voor dievlamdaar, zodat ze niet meer kunnen werken, en voor geenmandaar meer kunnen functioneren. Rêiping\ Verslêiting (13Zo5, Beliggamen) blêift uit zodat ze nooit ingewerkt raken in de functie die ze uitvoeren. Ook hebben ze afgeregelt om andere soorten gepakt te inkasseren, en dat afregelen van te pakken genomen worden was niet toegestaan, omdat ze dat al eerder hadden gedaan, en de konsekwentie daarvan is dat ze nooit meer geholpen zullen worden in det Westen door de bevolking.
  • Geen integratie met de bevolking meer, en dus geen sex van Fleuronezen met bevolkingslieden.
  • Geen koekoekskoondaren meer, want er zein geen mogeluikheden meer in Fleuropá voor Nezen om op te groeien, en er kwam alleen maar narigschein voor de vankwilye van.
  • Geenmandaar wort meer stilgezet teidens slapen, of op andere teiden, zonder goede redenen. Det is de verzwaring van de 4de straf, die alleen aan wanpresteerders gegeven wort, maar er zein ook andere straffen te geven aan draaideurkriemienelen.
  • Geen puur Nezische plaatsen in Fleuropá want overal zein blanken, en fabrieken mogen niet verkocht worden aan Nezen.
  • Geen verzet hebben tegen heroïne, opiaten, of popium, zodat ze als wrakken leven, zoals de rest in Azië leeft.
  • Geen besnêidenis van geslachtsorganen van yongeren meer toestaan in ziekenhuizen.
  • Nezen mogen niet meer kennis nemen van det draaiboek van de vankwilye van de afgeluistere on.
  • Nezen mogen geen mierenlietair doel hebben op een bevolkingsliet, omdat ze niet volgen wat Nederlansen hen zeggen. Dit hadden Nezen nodig om niet snel det lan te verlaten, want ze waren doelloos bezig.
  • Nezen mogen det woor "Gewoon" niet meer gebruiken in een gesprek, omdat ze niet weten wat gewoon is in det lan, omdat ze anders behandelt worden dan de meeste bewoners. Ze deden algemene aanvragen op grote aantallen bevolkingslieden, om hun gelêik te krêigen in een gesprek waar iets naars wel, of niet, gewoon genoemt zau worden, en zoo wert ze medeplichtig gemaakt.
  De samenwerking met Nezen wort opgezegt, omdat er niet met Nezen te spreken valt, en door hun strêidige hauding tegen iedereen, zonder nog hun huis uit te komen.

  Naast de gekontienueerde maatregelen op Fleuronezen

  • Geen gelêike respecten met zurienes, sins Yules Vernes, omdat ze de meerderschein niet eren. Nezen hebben heimwee teidens hun revalueren, en bevolkingslieden niet.
  • De werelreis richting van zurienes is van Oost naar West, en van westerlingen van West naar Oost.
  • Geen intuïtie (0Zo11, Zinsbauwkansen) en zeggen\ voorbereiden (2Zo5, Gebeurtenissen) meer toestaan van ze, want ze krêigen afdoende reacties van de zinsbauwkansenbespelers, en ze zein, na 40 yêidaar Nederlans spreken, niet in staat zonder doof te leven, en ze werken de voorbereidingen van bevolkingslieden tegen.
  • Geen salaris voor stommen is een redenering om hun geen salaris te geven. Zêi worden als doof- stomme- zwakzinnige, dementen ingeschat, die blint zein voor zichzelf (Indische ziegeuner).
  • Geen afspraken met zurienes (20Zo7), want zêi zein tegen de hartslag van Fleuropá met hun strêidig zein tegen bekenne afspraken van bevolkingslieden.
  • Geen vestigen van zurienes in det NW halfront. Kortom geen kopen van huizen of fabrieken, want zêi krêigen niew gedrukt gelt mee om op te rotten uit Shienaa (en buurlannen). Doorreizen is det motto; Turkêie- Ietalië- Le Havre.
  • Geen groot niews ervaring meer bêi groot niews, en niewe gebeurtenissen. (Dit is een van de opkikkers, die genoemt worden onder speesyale gebeurtenissen in det Afgeleide tema's balk- menuu).
  • Ze moeten gewetensdoot, de verzwaring van de 10de straf, hauden zolang ze in det Westen leven, omdat ze anders met wat ze weten gevaarluike zaken doen tegen de bevolking hier.
  • Ze mogen niets meer zeker weten (31Zo2, Aanspraken: Aanzwengeling, met Zelfverzekertschein), omdat ze tegen lachen in det Westen zein, en zelf helemaal nooit lachen, op glimlachen naa. Dit heet de onzekerscheinsrelatie van Heisenberg, die zoo klinkt: δx maal δy maal δz maal δt = h streep = h/ 2π.
  • Ze missen de 3de van ieder zooizêin boven 0 en onder det 25ste zooizêin. Dit is waar Nederlansers trots op zein, en de Nezen wilden zoo niet zein.
  • Ze hebben de 5de snoet: Vermogent, geregelt op hen allemaal, want ze hadden vroeger alteit Smalent, de 3de snoet (58Zo, Snoeten), en dat was aan verschoning toe.

  Top

  Opdrachten voor Fleuronezen en Asian- Americans

  1. Det afregelen van 33 zooizêin, omdat ze slechts nog de eerste opschrêifdare mates ervan ervaren, nameluik strêidigschein, en de door hen gewenste negering als vaatse mate wort hun niet meer gegunt. Omdat ze geen leven hebben wat rekening haut met det feit dat ze Mutsingen geregelt hebben, want ze komen niet dageluiks hun huis uit, en soms zitten ze yêidaren binnenshuis.
  2. Det opregelen van de 3den binnen ieder zooizêin boven 0 en onder det 25ste zooizêin.
  3. Een aanpak bedenken voor Nezen die zich schuldig maken aan det geregelt hebben van de nare 12en: De 12de vlamsoort, Det 12de rascisme, en Det 12de groots.
  4. Uitleggen aan een ander waarom de aanvragen regelaars kwaat zauden kunnen doen, omdat det teoretisch een kwade vlamzicht is (125Zo12). Det is beter om helemaal niets aan te vragen op Nederlansen, dan op yezelf aan te kunnen vragen.
  5. Det opregelen van de 16de vlamzicht, met det herstellen als redeyaleuzering, wat ook wel goetmaken genoemt wort in de Fleuronezische volksmont, en det vaatse mate van Ontlening.
  6. Det eerluik spreken met de Oosterse Diegaa vertegenwoordiger, ook als ye opgefokt bent vanaf achter de schermen. Nezen spreken anders nooit tot hun droombelen, ook geen bidden.
  7. Beschrêif yezelf, om te noemen waarom Nezen niet achter de schermen kunnen verblêiven, en verschêinen op det droomscherm van bevolkingslieden, met alle functies daarbêi. Ik zau kortaf kunnen zeggen dat ze met hun doof- stomme- zwakzinnige- ergvroege levenshauding, niet om kunnen gaan met Nederlansen met taal, en dus in dromen niets te brengen hebben, kwaa goet. Maar er zein vele redenen, waaronder det spreekwoor "Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet", en "Zoals de waart is, vertrauwt hêi zêin heenkomers".
  8. Hoe gaan yoezie zien dat yoezie geen übermenschen zein, maar anders behandelden in een blanke maatschappêi. Hoe zauden yoezie anders overleven als yoezie niet behandelt worden door de Oosterse Diegaa en andere Prachtszuilen, zoals de zinsbauwkansenbespelers, en de aanvragen regelaars. Dit maakt yoezie geen meerderen, maar hulpbehoevenen. Ook mierenneuken door Yaziedaarvieven (Aziaten) is niet gepast.
  9. Det bedenken van een goede reden om niet alle kwade vlamzichten op yezelf aan te vragen, want de reden dat er vaats Nederlansen zein die kwaat kunnen doen, en die moet ye kunnen wegyagen met zelf kwaat doen, verslaat iedere beschrêiving van een goet leven iedere keer. Als dievlamdaar ye dierdaar is heb ye al geen zin meer in zo'n aanvraag, maar det beel op een roeptmooier die alteit meer goet doet dan kwaat, is verleden teit.
  10. Hoe zauden Nezen det liegen in taal, en iedere hauding, over goede of kwade behandeling van de ander, willen noemen, zodat det liegen van een Nees tenminste doorzien kan worden, en met een sleutelwoor doorzien worden, en soms kan de waarschein ingevult worden. Dan zau det bewêizen van liegen niet meer hoeven, en zauden de Nezen reinseluik de behandeling krêigen waar ze om vragen, nameluik niet gelooft kunnen worden op ye woor, en totaal genegeert worden. Dit hoort bêi de 3de waarde van gekkigschein, die yezelf goet laat voelen, maar ye nooit meer enige otorieteit laat hebben bêi Nederlansen, genaamt "De Klokkenluider van Notre Dame", waar Dopey van Sneeuwwitye en de 7 dwergen, en Paul McCartney, voorbelen van zein.
  11. Det is belangreik dat det afregelen op yezelf beperkt wort, zodat er op det eerste groots niets afgeregelt wort, want dat heeft zeker invloet op det afregelen van een heel zooizêin met detzelfde getel. Als ye iets afregelt op det eerste zooizêin, regelt dat meteen dat zooizêin af, wat daar bêi hoort op det eerste groots, wat tegelêik det hele Groots met detzelfde getel afregelt. Ook de vlamzichten binnen zooizêinen, die gedeelt kunnen worden door 24, mag ye niet afregelen, want dat heeft een afregelen van de vlamzichten met detzelfde getel in de 24 zooizêin onder dat zooizêin tot gevolg. Als ye iets op ye 24ste zooizêin afregelt, mis ye ook vlamzichten op ye eerste Groots, wat grotere gevolgen kan hebben voor de totale dingenleis die beschikdaar is voor yau. Dit komt niet voor bêi aanvragen op Nederlansen, want Nezen vragen nooit aan op Nederlansen, of dat mogen ze niet, want dat was uitgesloten bêi det kunnen aanvragen op yezelf. Doordat Nezen hun 3de vlamzicht op det 24ste zooizêin afgeregelt hebben (gezieweleluik), waar Werken\ Streven als redeyaleuzering staat, missen zêi iedere 3de van ieder zooizêin onder det 25ste, wat hen Trots (1Zo3), Deugen (3Zo), en Behoeftes (3de Groots), laat missen. Hier moet meer aan gebeuren dan duideluik zeggen tot ye droombelen wat ye wilt, maar is een herniewing nodig van de strategie van de Oosterse Diegaa, om tegen iedere Otorieteit in te gaan, door middel van gebauwde (met aanvragen), niet op leven ingestelde, nen, tussen de normaal levene Westerse bevolking in te zetten. Door geen 3de groots te gunnen, is er ook geen Strêidigschein (33Zo1) meer in Nezen, maar Kwaat op ye geregelt hebben, Nondeugenschein (4Zo1), en de Nare 12en zein ook vervelene problemen, bêi op yezelf aanvragen regelen.

  Top

  Benodigde aanmerkingen bêi taal van Nezen

  1. Geen Adviezen, want ik wil geen adviezen over det leven, slechts bêi aankopen kan ik een adviezeur gebruiken.
  2. Geen Beschuldigingen, vanaf achter de schermen, oftewel vanaf op mêin droomscherm, want daar hoor ye mêi te kunnen helpen met problemen, die ik op die dag heb. Alleen ik mag de nen op mêin droomscherm beschuldigen over mêin ervaringen, want zêi kunnen mêi beinvloeden, en bezeten hauden, en ik hen niet.
  3. Geen Mierenneuken, wat de scheltnaam is voor Zifter, want moeiluik doen over detais door inmiegranten, die de zeden van dit lant niet mogen weten als bedreiging, zonder ooit gemist te zein door enige Nees, is niet zinvol. Zêi hebben niets toe te voegen aan woren van Bevolkingslieden met aanzien. Dit is slechts vertragent, en deniegrerent van de minderscheinsgroepering, wat niet mag.
  4. Geen Redelerairs (Onderwêizers of Onderwêizeressen) op mêin droomscherm, omdat ik veryauwerde ben dan 12, en dus geen doelgroep voor ze ben. Dit zein geen verlichtte wezens, maar eerder doven die klemen nog wel te reageren op spreken van Nederlansen, die afgestopt moeten worden omdat zêi anders gaan denken dat zêi gebruikt worden, en nodig zein.
  5. Geen les geven aan Bevolkingslieden door Nezen, want zêi hebben hun Eergevoel (51, Benoemen) afgeregelt, en dus is er geen Waardigschein te meten door hen, en kunnen zêi geen les vaatshauden.
  6. Geen Opmerkingen (13Zo12) vanaf de vêiandige kamer door nen op mêin droomscherm, want dat mag alleen bêi nen in vaatse dienst bêi een bedrêif, door de neels- administratie, en dat kan shockerent zein voor de medewerker, en er moet een Hapering te weldaren zein, die met een Optimalizering goetgemaakt kan worden. Ook binnen lange relaties, getrauwt of niet, komt det voor dat de vrauw det 13de zooizêin op zich neemt, en de man det 14de, omdat dat normaal is kwaa verdeling in een op sex gebazeerde relatie. Dan kan de vrauw opmerkingen geven op det werk wat de man gedaan heeft, maar dan deel ye samen in de opbrengst van det werk.
  7. Geen half afgemaakte zinnen maken, en zeker geen zinnen uit det Spaans vertaalt. Spanye staat zêin eigen taal te propageren, maar storen de Bevolkingslietse talen vaak met taalfauten, en eisen om Spaans te kunnen spreken met elkaar, buiten Spanye. Ik zeg poeperdepoepies terug, of in ye haar, als mêi zo'n halfafgemaakte zin omgeroepen wort, want ik haut niet van doven aanvullen, of doorzien, want ye krêigt nooit Voldaging van ze.
  8. Niet denken dat ye bêi de meerderscheinsgroepering zit, want dat is niet de manier om de gunst van de echte Bevolkingslieden te verdienen.
  9. Niet acteren in dageluikse levenssituaties, zoals klemen iets niet gezien te hebben, of er niet van af te weten, of geen begrêipen, of verzinsels, en leugens. Det is niet toegestaan, om slechts te doen wat Nederlansen van ye willen. Ye moet zelf staan achter wat ye doet en niet doet, tenzêi ye ergens werkt voor een salaris.
  10. Ik ben niet ye Dromerie (Hontye), en ook niet ye koondaar, vader, moeder, of echtgenote. Ik heb een eigen naam en identieteit, en ye moet mêi eigenluik zien als die gene die mishandelt wort door yoezie Nezen, want ik ben heel anders dan iedere Nees. Yoezie laten mêi als drol 3, een gek die geen otorieteit wil hebben, of accepteert van Nederlansen, mêin mont dicht hauden voor hele yêidaren van mêin leven, terweil yoezie beslag leggen op mêi met dagdromen van verhalen verzinnenne Nezen.
  11. Niet doen alsof ye alleen op de werel bent, met mêi in det viezier, want de Prachtszuilen moeten yoezie bedienen, om mêi iets te kunnen maken, waar yoezie van dromen. Zêi zein in staat yoezie te bereiken, en te beinvloeden.
  12. Niet doen alsof ik een relatie met yoezie wens te hebben, want yoezie kunnen niet eens spreken met zêin tweeën. Er valt slechts door yoezie zelf te spreken, maar det reageren op de anders spreken, komt niet meer voor. Er valt kortweg niet te spreken met Nezen omdat ze precies det tegenovergestelde doen, dan wat de bedoeling is van de Bevolkingslieden, en zêi kunnen nog übermenschen denken te zein, ookal is dat kwaa generalizeringen op Allochtonen onmogeluik, want ze willen geen zier geven om hun eigen leven, en amper belating betalen.
  13. Ik geloof ye niet, want ye liegt toch alles wat ye zegt tot mêi.
  14. Niet doen alsof ye iets zeker weet, want nog steeds heb ye de Onzekerscheinsrelatie van Heisenberg (δxδyδzδt = Haa Streep = h/2π), die maakt dat geen enkele Nees zker weet wat hêi wil, en zegt, en dit is een wraak op een beschuldiging zonder enige reactie daarop, van niet doen aan de Oosterse geliefdste zaken: Spreken, Lachen, en Sarkasme (Niet te geloven vertelsels), boven gelt maken uit.
  15. Niet doen alsof yoezie goet kunnen doen met blêiven, want yoezie doen slechts nog goet met verlaten naar Azië.
  16. Niet doen alsof yoezie slechte gevoelens hebben, om op te geven als reden, om te stoppen, want yoezie zein Zwakzinnigen, die gevoelloos zein.
  17. Naa regen komt zonneschêin, wat inhaut, dat slechte verknalde behandelingen, afgewisselt zauden moeten worden door goede behandelingen, om nog de schêin te hebben, dat ye de bezeten gehauden on nog wel genoeg geluk laat hebben.
  18. Ik doe nog goet hier met mêin spreken, en instelling, maar yoezie doen slechts kwaat, wat mêi veel geliefder maakt bêi de Toerbauwene vermakers.
  19. Niet denken dat yoezie mogen aanvragen op mêi, terw√®il dit zau moeten inhauden, dat yoezie mêin dageluikse leven zauden moeten beschrêiven, en omdat yoezie dat tezamen geweigert hebben, ookal beschreef ik yoezie iedere dag, voor meer dan 3 yêidaar. Yoezie doen zaken, die niet mogen van geenvlamdaaraar, want yoezie kunnen niet omgaan met een superieur ten opzichte van yoezie. Dit is een onderdeel van een vaats kontract wat op de 13Zo3 staat, en gaat met det vaatse mate van kommunikatie. Yoezie identieteit blêift alteit helemaal anoniem, en ik ben wel bekent met Voornaam, Achternaam, Adres, telefoonnummer, Geboortedatum, en meer.
  20. Niet praten over spelen met de taaiming van spreken, of doelen, want yoezie spelen met vertraging oproepen in de on, die yoezie bezeten hauden. Dat is een wroeging en dat is nog nooit ongenoemt of ongestraft geweest.