`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Watergebeurens

Tietel

Bevatting v/h Zooizein\ Mooirierest

Duigse Mates

Vaatse\ Alvaatse Mates

Redeyaleuzeringen

Uitleg

0 dampige WG's    (-2½-0Do)
Stroom

Toch

Voch

Nevel

Vormingsreik
Deelsgunstbauw\ Vlaag

Onderbauw\ Bries

Voetsel\ Opdroging

Beivoeding\ Verdamping


Wegduwdaarschein

Tochtigschein

Vochtigschein

Neveligschein


Intresse- vorming\ Regel

Ontbinding\ Verwaarlozing

Struik\ Ækwaliezering

Wezenvol\ Vervluchtiging

Bazisgegevens
Tinten

Kleuren

Slaken (Smaken)

Zinsbauwkansen

 

1 Hemelse WG's    (1-14Mo)
I Snikken       WG I   
Ommezwaai

Vlok

Kluit

Hagel

Sneeuwbui

Sneeuwpop

Regenbui

Dotregen (Motregen)

Waas\ Mist

Dauw

EIspegel

EIskohoorn


II Fenomenen       WG II   
EIzel

EIspret


Bovenreik
Ombauw\ Stoorzaak

Aanbauw\ Verstramming

Klontbauw\ Verstêiving

Dekking\ Klontspatting

Verklamming\ Gedruip

Klontdekking\ Koeling

Optrommeling\ Vorst

Verschêining\ Spetters

Zwelling (Smelting)\ Verkoeling

Ontsmetting\ Verwaaiing

Aanzwelling\ Uitstorting

Vlugbauw\ Bekoeling


Benedenreik
Deviesbauw\ Bevriezing

Verglêiding\ GekabbelKruinreikschein

Uitkriestaliezerenschein

Uitsêipelenschein

Hagelenschein

Pegelhebbenschein

Dwarrelenschein

Verenschein

Gauwschein

Dooienschein

Stormenschein

Dauwigschein

EIzigscheinVlakheusschein

PloeterenscheinVervalteit\ Anderzêids

Masaa\ Getalgrootte

Verwezenluiking\ Toepassing 

Structuur\ Hoopopverzievuil
            \ (Spezieviesering)
Dok\ Certiefiekaat

Wekking\ Speesyaliezatie

Têinhoogte\ Galm

Klaring\ Schemaa

Verwekking\ Rooiing

Herkenning\ Vangst

Verklaring\ Aanvangst

Bewekking\ ReddingUitstraling\ Beleuning

Beklaring\ Ondergang


Uitgaves
Heelmootzies
(Emoties)
Genoegen
(Geenniewen)
Mêinfêinekansen
(Fienanciën)
Minsteteituwen
(Instietuten)
Deugen

Mooienieweren

Beurperzolagen

Meerbeurten (Gebeurtenissen)

Bîederzîeden (Angsten → Stanken)

Pluimdaren (Luimen)

Mêin Mooisten (Geheimen)

Inheemse Trenten

Uitgaansleven

Plichtplegingen

Ronthollers

 

2 Aardschokkende WG's
Winthoos\ Voortêi    (15-28Mo)

Dêikdoorbraak

EIsberg\ Gletsjer

Hittegolf

Bosbrant

Zantstorm

Vaartbeving

Lawiene

Regenboog

Bolbliksem (Vuurwerk)


III Excessen       WG III   
Vulkaan

Poollichten

Orkaan

Weerlicht


Rol- invulling\ Kolk

Plensbui\ Lekkaayze (Lekker)

Geschuur\ Opstuiving

Verdorring\ Ozongebiet

Vlamvatting\ Verassing

Verschuring\ Bergvorming

Barriekadering\ Gekraak

Bedelving\ Gebulder

Verstrooiing\ Prêikmaa (Prismaa)

Afsteking\ Oppepper


Buitenreik
Uitspuging\ Beruptie

Ontsteking\ Planyee- magnetisme

Afwending\ Werveling

Losbarsting\ Neerdaling


Roelerenschein

Uitlekkenschein

Opdringenschein

Oververhischein

Ontregelenschein

Vermoeienschein

Deinkennenschein

Derenschein

Bemoeienisgevenschein

BollenscheinLustvolschein

Gemoedeluikschein

Voorsteldaarschein

Schichtigschein


Heling\ Functionaliezering

Betasting\ Bevangen

Onderhandeling\ Omgang

Eigenlach\ Sjoo

Fraze\ Binding

Handeling\ Vergaan

Belachen\ Samenkomst

Gedachte\ Verbinding

Opleving\ Opgezeurvering

Schepping\ VoorbereidingVerdenking\ Nietzolatie

Behandeling\ Konverzatie

Afwachting\ Kosten

Bedenksel\ Scherts


Plichtplegingen

Diehatenslechten

Middelen

Terugblikken

RegelingenPerzoonzies

Mêineersels

Heenkomerswillers

Buien

Omhagingweerders

Dagreikbronnen


Behoeftes
Driften

Behaagtallen
(Behaagtieders)
Zoalsyedachkanten
(Kontactkanten)
Getellenverbruikers
(Getalenteerden)

 

3 Wezenluike WG's    (29-42Mo)
Gelêikgestemden (Evenement)
Fautenmaker
Dag des Oordeels
Heelechttraag (Electrá)
Sleur
Hæ Morgendá
Broei (Roes)
Mettuzalem

IV Oazes        WG IV   
Verontwaardigde Menigte
De lachende Menigte
Spookstaat
Zaken op Orde
Gauden Handel
Banpier (Vampier)


Gepoets\ Probleem
Doorsluizing\
Mededeling\ Horiezonverbreding
Opboening\ Levensoordeel
Omgang\ Slik zone
Gezien\ Viezioen
Inzet\ Vermekkering
Vergaan\ Afschrikking

Binnenreik
Verzien\ Bespieding
Hooftgezien\ Goede Vrienden
Bezien\
Begaan\ Aanstaring
Bezoek\ Gespuis (Achtervolgingswaanzin)
Edelgaan\ Gebroei


Moeiluikschein
Naarliggaamsoortigschein
Sleurenschein
Aansprakeluikschein
Koelanschein
Falieteit
Voorzichthebbenschein
Meerzichtreikschein


Ziedenschein
Rechtschapenschein
Totaaluitrekenenschein
Spokenschein
Bezichtigdaarschein
Overmeesterdaarschein


Afhandeling (Laag)\ Bespieking
Samenstroming\ Vermaak
Gepeins\ Prevelen
Schuld\ Bundel
Oprakeling\ Bekostiging
Doordenkertje\ Verklooiing
Belaging\ Knop
Spiegeling\ Ondertekening


Wedergedachte\ Spoor
Steetseigenschuld\ Materialiezering
Verspiegeling\ Tekening
Plot\ Aniematie
Affectie\ Toegang
Opwerping\ Aflevering


Yauwlachenhelers (Rituelen)
Fruitbenodigscheinen
Spreekbates
Hêreikscheinen
Mutsingen
Leurzorgsprekers
Rangen
Liedense Regels (Geboden)

Omheiningen
Warmhartigscheinen
Mooiere Panden
Bezichtigingen
Snoeten
Verhalen
Grootste Luisterairs


Een gebeuren wat veel teit en eneryzie vergt, meestal veelzîedig.
Een opgaan in jezelf, en wat je meestal doet, zonder verbeteringen.
Een aaneenreiging van vele dagen, waarin weinig niews gebeurt.
Het geloven in een geweten, en dat met kwaaddoen wort afgerekend.
De spitting- room. Schreeuwen tegen dromen, en loskomen van angsten.
Het zien van dingen, die er niet zein, vooral op grote afstant.
Door simpele verstrooiing en luischein, domme fauten maken.
Slechte gedachtes over de overzicht, en het politie- apparaat hebben.


Een hauding tegen vreemdelingen, en Buitenstaanders (133Mo) minachten.
Spreken tot plaatjes met een gezicht erop, en het gezicht zien bewegen.
AIffiegeneia
aanslagen op jau, waarvoor je aanslagen terug kan plegen.
Achtervolgings- waan, en in samenzweringen geloven.
Om uit andere levens te kunnen vertellen (Reïnkarnatie).
Terugvallen op een bekende manier van doen (Karmaa).

4 Linke WG's    (43-56Mo)
Koele Blikken
Diestaatdaren speurder
Spookhuis
Iffiegeneia
Zalige Alexa
(Ziele) Pietzoeker

V Erfenishebbers       WG V   
Hongerlach (Vrek)
Vrêise 2
Toorn van Baatbel
Weizere Hêin
Taalbrug
Lange Frank
Schaap met de levenste dêien
Vrêise Kliekzie


Gekwarrel\ Gauw Verdiend
Afzien\ Gauw Gezien (Plaatjes spreken)
\ Klopjacht
Afwêiking\ Vermissing
Overzicht\ Inkleding
Ontwêiking\ Transformering

Zwendel reik
Storting\ Goede Loop
Nazien\ Goede Rit
Korting\ Goede Daad
Scholing\ Goede Verloop
Doorzien\ Goede Handen
Verkorting\ Aanklamping
Verenging\ Goede Beloop
Terugzien\ Uitschieters


Koortsigschein
Afzichteluikschein
Kariekaturaliteit
Beholsterdaarschein
Schuchterschein
Ontwapendaarschein


Verwapenenschein
Naziedaarschein
Heengaanschein
Bewapenschein
Doorziedaarschein
Lasterenschein
Belastigenschein
Terugzienschein


Strofe\ Besporing
Uitlêining\ Singronizering
Afspiegeling\ Afvuring
Toedenken\ Spelontwerp
Prilziepoets\ Ingang
Onthauding\ Terugval

Onthutsing\ Hersporing
Kontract\ Schadevergoeding
Tegenstribbeling\ Duitenzie- verg.
Opdrêiving\ Opduitenzie- vergoeding
\ Letsel
Bestrubbeling\ Uitbanning
Deurvorming\ Kar
Yêidaarinkomen\ Zoek- oproep


Gedichten
Ruitschoonscheinen
Gewoonscheinen
Guitigscheinen
Kwikgezienscheinen
Huisregels

Omzeilingen
Klanten
Ontknopingen
Ontwikkelingen
Kaangedachtes
Manieren
Aanknoopsels
Sferen
Pensyonalieden


Wietplantaayzes, of gaut en olie zoeken, zein manieren om snel reik te worden.
Het feit dat iedereen er alleen voor staat, en moet laten zien wat pecirc;i waart is.
Klopspoken en geluiden. Soms gaan apparaten aan of uit gaan.
Met iemant de werelt aan kunnen. Je wreken op perzonen, die je niet wil zien.
De gedachte om minder waart te zein dan anderen (Minderwaardigscheinskomplex).
Aftuigen is naar doen tegen iemand. Door jaa te zeggen tegen plannen kan je transformeren.


De gedachte dat je gelt je gelieft maakt, en dat je nooit genoeg hebt.
De gedachte dat hauden pas kan, als iedereen vrêi mag verlaten.
Afscheit nemen van je karrière en beginnen aan een liefdesleven.

5 Aankoopmakende WG's  (57-70Mo)
Nuttige Gêis Hauwer (Holle Bolle Gêis)

De Gang van Zaken
Boeman
Gayus Pompus

VI Rompslompen       WG VI   
Reike Bink
Stêigreike Paren
Memmie Hairie
Joke Knoepers
Kleen (Eent)Wiekie
Katyaa Schuurman
Gayus Yulius
Goede Afloop Klaas Vaak
Yan Lul
Rattenvanger van Hawelles


Bekorting\ Jaartelling
Verslaggeving\ Beleidsvoering
Ontspringing\ Peepressie
Ontspruiting\ Pekadenzie

Mesjokke Reik
Bevolking\ Vaderlandsliefde
Versappeling\ Volkleuristisch Advies
Versmalling\ Veryauwering
Maling\ Paarteitliet met Goeie Borsten
Vermaling\ Inborstvorming
Sponzoring\ Rondbazuining Rebellie\ Goede ontmoeting
Ontsporing\
Bemaling\ Loonwaardering


Geldwagenschein
Boerenslimschein
Verpieterschein
Pompheusschein


Parerenschein
Malschein
Versmaldaarschein
-
Bedrêivigschein
Vermallenschein
Gemeenschappeluikschein
Vriendschappeluikschein
Vooruitzienschein


Aankoop\ Sinsjaalontvangst
Gelaatsuitdrukking\ Opstarting
Beloering\ Vioskoop- agendaa
Introductie\ Buroo- verbinding


Samenspraak\ Viskus- verbinding
Kazualiezatie\ Samenloop
Kranslegging\
Uitstap\ Fiele
Afpassing\ Doelstelling
\ Beurs


Versteviging\ Zekerstelling
Salariëring\ Overwicht


Klantvaarten
Afwegingen
Streken (Levensluiken)
Inschalingen

Omliggingen
Aanrichtingen
Siestemen
Overdragers
Uitstappen
Bezigscheinen
Leefgemeenschappen
Vriendschappen
Vooruischeinen
Karweien
GeltzekerenEr is een kabauter die al het goeds doet waar je niet van weet hoe dat komt.


6 Scheppende WG's    (71-84Mo)
Repelsteeltje
Janus

VII Krachtbronnen       WG VII   
Walse Eppie (Malle Eddie)
Kazauter (Kabauter)
Buizentsyecker (Rioolwerker)
Nasores (Namor)
Bootsman
Waarzegger
Giegant
Dwerg
Hæ (Fæ) & Helf (Elf)
Snelle Yaap
Bolle erbei
Drieteun (Triton)


Ontspringing\ Teitdoding
Ontspruiting\ Devies

Het Marietieme Reik       WG VII   
Gespuit\ Sproeisel
Aanleg\ Aanmering
Verlichting\ Wegrant (Berm)
Verjauwing\ Tuutwaëring
Opdoffing\ Voorspelling
Bruising\ Verstruising
Opdieping\ Ravêin
Aangroeiing\ Ondiepte
Aanspoeling\ Strant
Vermorsing\ Geraas
Verspuiting\ Versproeiing
Bevloeding\ Duinen
Verstroming\ Waterverzorging
Vergooiing\ Ieriegatie (Greppel)
Overrompeling\ Overstroming


Schikkenschein
Landslopenschein

Beschikdaarschein

Golfbrekenschein
Inschikkeluikschein
Lauwschein
Ruisenschein

Ronddelenschein


Bezaling\ Teitstipkeuze
Beschreeuwing\ Dodenherdenking


Uitlating\ Exkluzivering
Holiefiecatie\
Ontkurking\ Variabielatievering
Ontsluiting\ Ontklustering
Bespringing\
Wetenschap- vorming\ Actievering
Overnachting\


Steilen
Wrevels

Overweldigingen
Uitingen
Meindaden (Metodes)
Zogingdats
Verbitteringen
Verblêiden
Oplapsels
Opzwepingen
Opdrêivingen
Verslomingen\
Uitzettingen
Geneugten
Grootse Luisteraars\ Hersenspinsels

 

7 Teitverslindende WG's    (85-98Mo)

VIII Waterwegen       WG VIII   

Ep en Vloet (Geteiden)
Vontdeinen (Fontêinen)
Waterkranen        Teitrovende
Springvloet      Watergebeurens
Havenpier
Waterbron
Reuzevloet
Gêizers
Zeetrog
Waterval
Vuurtoren
Koorhaalrif (Koraalrif)

IX Beiënkomsten
Kikkervissies
Mode- syoo


Waterwegen Reik
Afzetting\ Slotgracht
Bespuiting\ Werkingstsjeck
Verfêining\ Dolgraag
Vergroffing\ Opklopping
Bestolling\ Verschrompeling
Alkoholiezering\ Bezuiping
Uitvogelen\ Bezatting
Uitkoking\ Uitlaatklep
Gebrauw\ Drank- expertieze

Thuis Reik
Rust\ Zaadvorming (Spermaa)
Modiefiecering\ MarionetRondkruisenschein
Bulderenschein
Namorrenschein
Meertonigschein
Geweldplegenschein
Viebrielerenschein
Otoriezerenschein
Slobberenschein
Graagdrinkenschein
Zwetenschein
Voorverwarmenschein
Levensmoeschein


Redejaknulerenschein
Spilzoekenschein

 


Voorzienigheden
Teisteringen
Verstieringen
Geweldplegingen
Aanpassingen
Verstromingen
Opdagers
Belegenscheinen
Overkomeluikscheinen
Voetsel- goethauders
Voetsel- bereidingen
Wroegingen

Kaansels       WG IX   
Allebieden (Ontbeiten)\ Kikken
Tussendories\ Jakkerairs

 

8 Goedgemeende WG's    (99-112Mo)
Teefrazes (Teekrans)
Taartbak- wedstrêid
Kliekiesmaalteit
Bekketrekkers
Harevuur (Vreugdevuur)
Sporttoernooi
Veryaarsfeest
Vooryaars- schoonmaak
Schoonscheins Wetstreit
Zondag- ochtentallebie

X Trekpleisters       WG X   
Dienozauwiërs
Datlantisverweg
Schaap met de 5 poten
Danges Kaan\ Tsjakká Kaan


Beschudding\Geruststelling
Verrusting\ Gaaringeenkloos
Bestoving\ Gepruttel
Verhitting\ .Feestgedruis
Destielering\ Alkoorstopnie (Alkoholisering)
Beschubbing\ Poorfæ (Trofæ)
Genotspersing\ Beheksing
Uitrusting\ Uitmesting
Aanzuivering\ Koorziefæ (Korriefæ)
Ontsiering\ Ochtentviering

Thuis Reik
Uitkaffering\ Ik kan 't niet helpen
Besmoezeling\ Aanlanding
Ophitsing\ Beiredenalating (Adreenaline)
Benutting\ Afscheit nemen


Ochtentvierenschein
Brandenschein
Aanbrandenschein
Doorstomenschein
Verbranschein
Toernooihebbenschein
Veryarenschein
-
Verkiezinghebbenschein
-


Neschein
Aankomsthebbenschein
Kissebissenschein
Vernetdaarschein
Verwantschap-vorming\


Betalingsregeling\
Vrêistelling\


Spoetreik Brootbeleg
Baksels
Versudderingen
Vrientklozels\ Feestlieren
Sterke Dranken
Zacherscheinen
Sauzen\ Feestlieden
Frisdranken
Versuikeringen
Eetweizes\ Netscheinsregels

Voorzienigscheinen
Schultafschuivingen
Verdoemingen
Vernettingen
Veelzienden


Kwaatvaardigschein van anderen. Anderen blemen zonder eigen schult te zien.
Aankomst benutten. Voor niewkomers zêin er alteit geschenken, en goede raat.
Bei vrêien gaan neuken.
Alles benutten voor je verlaat. (Dootsangst) 

9 Buitenzelvige WG's    (113-126Mo)
Vetyauwerde Bekenden (Praten met dierbaren)
Beluisterairs (Tot iemant kunnen spreken)
Stinkerts      Buitenzelvige
Park zonder klachten (Ark van Noach)   WGs
Waarzeindieschollen (Vaartschollen)
Dat Arme Gedoe (Armageddon)
Bedwelment Gas
Vaders Gedachtereiken (Fabels )

XI Wapens       WG XI   
EIsbreker\ Dyziep\ Propellor
Stormram
Valstrik\ Netten
Kapoet (Slinger)\ G- Kracht
Straalmotor\ Raket
Zonnespiegel\ Lezer


Afzondering\ Ik ben zoals ik ben
Verzachting\ Diewensin Diewensuit
Traanvocht- verwerking\ Luchtvervuiling (Smok)
Verdrinking\ Pool- eis afsmelting
Afdrêiving\ Vaartscholverschuiving
Verarming\ Gedeelde Vaart
Desieluuzjonering\ Garniezoen
Omzwerving\ Bestmiedaliezering

Fratsen Reik
\ Motoriezering
Versplintering\ Belegering
Opvang\ Immobieliezering
Verschroting\ Behageling
Gestook\ Luchtverhitting
Stof- iezolering\ Straalbundeling


Veelzienschein
Toezienschein
Opfleurenschein
Bemanschein
Laagverschuivenschein
Koelbloedigschein
Bulterigschein
Vaarsboelheusschein


Vaartmakenschein
Rampspoedigschein
Uitglêidenschein
Oprekdaarschein
Verbultenschein
Afkapdaarschein

 


Toezichten
Opfleursels
Versnotteringen
Kaartspelen
Prachtszuilen

Ordergevers
Wroegingen

Noodgrepen
Trantwielen
Uitglêiers
Losglippers
Verkrachtingen
Verkletsingen
Soebietzies


Spreken met geliefden of goede kennissen in dromen.
Spreken om niet alleen te zein, meestal bei het eten een paar dingen zeggen tegen de droombeelden.

Het gevoel alleen op de werelt te zein met je Kluppie vrienden.

10 Onnavolgbare WG's  (127-140Mo)
Brantbom\ Molotof Cocktail Kanon\ Buks
Piestool\ Mietrajeur
Dienaamniet
Atoombom
Doeyêilovische Ziekten

XII Vorderingen       WG XII   
Pompyoeter
Ruimteveer (Spees- shuttel)
Kunstmatige satelieten
Teleskoop
Miekroskoop
Electroskoop\ Raardar
Licht-\ Warmte- senzoren
Licht- Eneryziecellen


Ontbranting\ Brantstichting
Verstoking\ Geldvergaring
Vonkontrekking\ Bekogeling
Tegenwerking\ Doeldaar
Bestoking\ Schokgolf
Opvoering\ Deciemering

Apparatuur Reik
Koormandering\ Taakverdeling
Bereizing\ Zonnestelsel
Doorzending\ Aardbolomgeving
Inschatting\ Opmeting
Overschatting\ Inlêiving
Verwaziging\ Vervaging
Afstelling\ Zonverschuiving
Verfletsing\ Zonverafgoding


Ontvliedenschein
Doorzeefdaarschein
Revolverenschein
Omverwerpenschein
Wegblazenschein
Verziekenschein


Gepompjoeteriezeerschein
Stokautchein
Vaarthebbenschein
Inspecteerdaarschein
Weerkaatsingzoekenschein
Doormeetdaarschein
Eneryziewekkenschein
Lichtzoekenschein

 


Afkappingen
Verguldingen
Verstervingen
Koorgevechten
Sindromen
Leefregels

Afscheidingen
Buitenstaanders\ Dootdoeners
Allerdiensen (Allergiën)
Afweersels
Vierussen
Bahpillen (Bacillen)
Neurozes (Niewe Doelen)
Gehavenscheinen
Minkakelairs

 

11 Opleverende WG's  (141-144Mo)
Ozielduskoop (Oscilloskoop)
Weerballon
Bonkreactor
Stroom-\ Spannings- meter


Normering\ Grafiek
Uiteenzetting\ Besteiging
Ventielering\ Reactiewarmte
Permanentie\ Flonkering


Oscielerenschein
Bezentdaarschein
Fuzeerdaarschein
Ogenschêinluikschein

 


Gebreken
Goede voorbeelden
Landbewerkingen
Wrevels

 
Overzichts lêist


De Pôrzêin- aanheffen gebundelt


0
Gros
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Lesgebieden

Vaartbol, Floraa & Faunaa

Omgevingen
Omstandigscheinen
Wenseluikscheinen
Levenskluiven
Behendigscheinen
Miltscheinen
Klaarblêikeluikscheinen
Vertrauwtscheinen
Stoffen

Stof- Fazes

Bodemplassen
Kruiden
Groente & Fruit
Gewassen
Noten
Hoopopreienvandezen (Specerijen)
Gassen
Zuivel & Luuxes
Lekkerwelsels
Glaswerken
Langmeegaanden (Metalen)
Zovormbaren (Gummiekaliën)

Reiken

Vormings Reik

Boven Reik
Beneden Reik
Buiten Reik
Binnen Reik
Zwendelairs Reik
Vaarlantêinse Reik
Krachtput Reik
Marietieme Reik
Thuis Reik
Keikies Reik
Mesyokke Reik
Dapperraatkloos Reik (Apparatuur)

Tietels

Dampige Watergebeurens

Hewele Snikken (Tranen)
Fenomenen
Excessen
Stoptdetoppers (Oazes)
Warenlievers (Karriewaires)
Rompslompen
Schepsels
Waterwegen
Biëenkomsten
Trekplêisters
Wapens
Overleveringen

Redeyaleuzeringen

Kleur, Smaak, Zinnen

Uitgaves
Uitgaansleven
Behoeftes
Omheiningen
Omleidingen
Omzeilingen
Weelderigscheinen
Overhalers
Kaansels
Voorzienigscheinen
Nootgrepen
Afscheidingen

Fenomenen => Veen (-2Mo2) als 2 kan je niet te menen


De Bundelnamen van de Watergebeurens

Zooizein

Nr.

Waterbeurt Bundels

1- 14
15- 28
29- 42
43- 56
57- 70
71- 84
85- 98
99- 112
113- 126
127- 140
141- 144

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hewele
Vaartschokkende
Wezenluike
Linke
Aankoopmakende
Scheppende
Teitverslindende
Goetgemeende
Buitenzelvige
Onnavolgbare
Opleverende

Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens

Naar het Lesgebieden overschein