`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Telnamen bij Getellen

Tinten

Kleuren

Slaken

Uitleg over getellen

 binnen Zooizeinen

Fijnklaren              

Konpa

riezeringen

Numer

aatzies

Zwart

Palfront

Roze

Spoed

Geurig

1. Het Eerste & Duidelijk van de Aanhef

7. Het Minder Belangrijke & het Roken

Einde Regel

=

k l

Wit

Vol Dranjaa

Vrijs

Zier

Voltrant

2. De Langere termijn v/d Eerste & het Blijven

8. Het Belangrijkste & het Eten

Einde Blok

+

ke-ilt

Grijs

Rijkgeel

Vaal

Zout

Smeuig

3. De Ordienaire & de Ordenende

9. De Beste & het Drinken

Einde Tekststuk

#

-

Tijn l

Bruin

Bladgroen

Grasgroen

Spoedweg

Bubbelig

4. Het Uitvoerende & de Krachtigste

10. Het Versnellende & het Restmakende

Einde Lus

>

|

x

Tijnreeks l

Bêimêine

Zeeblauw

Hewelsblauw

Vettig

Gommig

5. Met iemand & Alleen

11. De Bijgeleverde & de Hoogste

Einde Als

<

-:

/

Tijnsprong

Krem

Flair

Liedaa

Heet

Geladen

6. Het Behaudbare & het Nalaatbare

12. De Achterbakse & de Werkelijke Top

Keerterug

=:

Y

Mod l

Verlies l
40 Europese Telnamen

Groepen

Z

Redejaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Mates

Vaste Mates          

Albruikbare middelen

Vertalingen

 

*5
Beesten


 


*6
Arbeiden


 

*7
Kwaliefie­ceringen

0 Zooizein

-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0


1 Zooizein

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


2 Zooizein

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


3 Zooizein

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Zintuigen

Mond
Palstazin
Geheugen
Hersens
Huiddrukszin
Warmtezin
Neus
Ogen
Spierzin
Oren
Injauwsnoetzie
Spierenkloehalietijd

Redemootzies

Haarmooinieheus
Stabiel
Trots
Serieheus
Vrolijk
Eigenlijk
Gijl
Vol
Zat
Leuk
Gehuldigd
Spannend


Deugden

Rondkijken     Spul
Bejegenen
Vernoemen
Herstellen        Duw
Zeggen
Opzeggen
Zeggen van     Vlam
Doorzien
Omrekenen
Oproepen      Vaan
Klozengeven
Je Hart luchten


Mikkers

Inspieraatzie
Koorrespondentzie
Kullievaatzie (Kultuur)
Redepeditzie
Indochterienaatzie
Deelinkwestie
Deellieveraatzie
Deelklaarmaatzie
Naaφie
Rekuperaatzie
Inkoorperaatzie
Inplempactie

Dieren

Zanddieren
Veelpotigen
Geleedpotigen
Koorvormenden
Platvissen
Rapvoorbijden
Nepzielen
Vogels
Watervogels
Borstbastvissen
Knaagdieren
Kuddedieren


Mooinenten

Tederachtigen
Katachtigen
Welkalkvissen
Exblekie
Inziewelzie
Watgebeurdeder
Steetsrakie
Gastvrijnoemdie
Statuskeek
Rapmooizietie
Kalliebraatzie
Electronieka


Toestanden

Boelkeek
Leeksnaptie
Poorduitzie
Redepalaatzie
Megawerkzie
Intienmolevie
Kortneuzie (Notarie)
Peorie
Mijnmaastijdbleek
Weerkunde
Scheikunde\ Tietriek
Hewellovie


Begrippen

Planlovie\ Planjiezie
Radiemaatzie
Mietollovie
Koormedie
Demagogie\ Holietrakie
Inteek\ Etiek
Getelsinsyaallevie
Lobbie
Juistgaavrijzie
Mennedgjerie
Nietzoplanzie
Gajeijlovie

 

Bijtzie
Standzie
Kenzie
Smetzie
Knellie
Kouzie
Meurzie
Meter
Poos
Beil (Decibell)
Wrangzie
Koelomp
        (Coulomb) 
        (Becquerelle)
 
Beckerel
Raardiehaal
Grondie
Karaat
Pwa (Poise)
° Celsius
Krookzie
Gij (Grey)
Murwie
Moo (Mho)
Koorliebrie
Oom (Ohm)


 

Gram
Tor (Torr)
Gjuul (Joule)
Njoeton (Newton)
Stroefie
Kalorie (Calorie)
Paffie
Kandelá
Herts (Hertz)
Zwaar (Bar)
Restvanwat
Verraad (Farad)


 

Plansie
Hanrie (Henry)
Webur (Weber)
Teslaa (Tesla)
Poeltie
Brei
Prievee
Intégrie
Foutzie
Manzie
Fielie
Geolovie

Dampig

Barheid
Duizeligheid
Opslabaarheid
Voorspelbaarheid
Knellendheid
Onderkoeldheid
Stinkendheid
Lengte
Tijdsperiode
Luisterrijkheid
Wrangheid
Opgeladenheid


Magmaa- Blok

Stralingsgrootte
3D- Hoekgrootte
Gegrondheid
Mengbaarheid
Kleverigheid
Demperandeur
Krokantheid
Lichtapsorberendheid
Murwheid
Vervormbaarheid
Intoombaarheid
Overige weerstand


Stof

Gewichtigheid
Torziekracht
Energjie
Kracht
Stroefheid
Verwarmbaarheid
Pafbaarheid
Lichtsterkte
Vrijekwestie
Luchtzwaarte
Troebelheid
Versterkbaarheid


Poeder

Konkreetheid
Magnetische komzoliedering
Magnetische energjie
Magnetische kracht
Stugheid

Verzinbaarheid
Intégrieteit
Foutievietijd
Menbaarheid

Grijpbaarheid

 

Wezenvol\ Benadering
Fundering\ Helling
Ordening\ Rapzoluidering
Verschraling\ Organiezaatzie
Verblaring\ Verziewelling
Verzweting\ Beloop
Opluchting\ Ademhaling
Vertaling\ Perspectief
Konstatering\ Verbrokkeling
Demping\ Redevlechting
Reaφie\ Senzering
Overige Lading\ Motievaatzie

 

Vervaltijd\ Verdienste
Aarding\ Richting
Verkruimeling\ Alternatief
Samenklontering\ Langsrond
Schilvering\ Draad
Overgangs- T\ Bevuiling
Barst (Breuk)\ Verbrijzeling
Doorbreking\ Afbuiging
Vouw\ Afknapping
Beharding\ Omvatting
Test\ Speling
Stroomsterkte\ Stemming


 

Masaa\ Getelsoort
Draaiing\ Buiteling
Poorfijt\ Werking
Inkassering\ Ontlening
Wrijving\ Wissul
Omzettings- W\ Toets 
Smeuling\ Investering
Verdoening\ Toffiesjaliezering
Golflengte\ Lichtspoed
Ophoping\ Rezonanzie
Stand\ Overblijfsel
Frontlading\ Plaats

 

Verwezenlijking\ Toepassing
Kontienuering\ Aansluiting
Polariezering\ Raadwerking
Gewenning\ Verlening
Redenering\ Inzameling
Doorstroming\ Afloop
Ontbreking\ Supstietuutzie
Betelling\ Veronderstelling
Rechtzetting\ Ontneming
Tegenslag\ Negaatniet
Standpunt\ Zozietzie
Ontstemming\ Last

Variedaatzies

±
L#
Rapzoluid(k, l)
L!
Bin(k, l)
Kgv(k, l, m)
Ggd(k, l, m)
∫ F(x)∂x
Gemiddeld(k, l, m)
∂F(l, t)/∂t
Normaal l
Puls l


Inklienaatzies

k Xof l\ Exkl.OF
k En l
k Of l
k Noch l
k Toch l
SnaarG(l)
GnaarS(l)
Vraag k, l
Pauze l
Vang Toets l af
Getel(l)\ Sliert(g)
Toon Vergelijking l

Dierecties

Heel(l)\ Exmonensjeel(l)
Doe Terwijl Vergelijking l
Als k Dan l Anders m
Met Geval l op 't oog
Voor k = 1, l
Vastekode- keuze l
Vastekode- invoer l
Vraag k op toets l aan
Schelp l
Exit
Daarnuus\ Lees k, l , m
Koor (nentdair) l

Sliert- middelen

Zet k op l
Plussliert(k, l)
Maatregel(k, l)
Sliert(k, 'l')
Midsliert(k, 1, l, m)
Vind(k, l)
Vervang(k, 1, l, m)
Deelklareer k, l, m
Veeg Scherm k, l, m, n
Toetsreactie(k, l)
Print op (x, y) l
Mozietdiep(l)

 

Margje
∑ l
Apsoluut
∏ l
Kans
GemeenKap
Allendeler
Uitbreiding
Lokaatzie
Snelheid
Bolling
Piek

 

Keuze
Rechtdoor
Goedkeuring
Uitsluiting
Vurwachting
Kodering
Dekodering
Antwoord
Wachten
Aanmeten
Krijgen
Ingeven


 

Omzetten
Lussen
Testen
Aftellen
Opdelen
Vervluggen
Intoetsen
Betoetsen
Aanstaan
Ophauden
Overslaan
Overdragen


 

Overzetten
Aanrijgen
Uitvoeren
Herhalen
Afhalen
Ophalen
Verwisselen
Inklaren
Wissen
Mozietdieperen
Invullen
Pulseren


Als u meer over mates wilt weten: zie de Dingenleis.


Ter informering

In de koptekst zie je links de redejaleuzeringen onder de zintuigen, en rechts de albruikbare middelen onder de variedaatsies. In het midden wordt uitgelegd, hoe je een Zooizein opdeelt in 12 afzonderlijke betekenissen, die allemaal een kant zijn van dezelfde aanhef.

Een mate, die eindigt op –endheid, staat gelijk aan dezelfde mate, die eindigt op –baarheid.
Bijpoorbeeld: Vervormendheid en Vervormbaarheid
                    Paffendheid en Pafbaarheid
                    Mennendheid en Menbaarheid

Het valt op dat een vorm eindigend op –endheid soms de schijn wekt dat het door de uitspreker uitgevoerd wordt. Terwijl –baarheid de schijn wekt dat het buiten jezelf waar genomen wordt. Mannen willen liever -endheid, en vrauwen liever -baarheid, maar klank en gebruik van de woorden maakt een van de twee, de juiste vorm.

De Wetten van de meganieká, namelijk het behaud van masaa, energjie (hier werking), en impuls (hier inkasseering) worden gevonden op de 13de, 15de en 16de vaste mates, naast draaiing (op 14), en wrijving (op 17).

De 1ste 12 Telnamen zijn van belang voor levende wezens.
De 2de 12 Telnamen zijn van belang bij metingen aan vaste Dingen.
De 3de 12 Telnamen zijn van beweging, verhitting, lichtkracht, fraaikwesties en luchtzwaarte, die hier gemeten, en berekend, kunnen worden.
De 4de 12 Telnamen geven het nuu vorm met plannen met een bepaalde konkreetheid, en electró- magnetische straling kan hier gemeten worden. Daarnaa wordt taalgebruik beoordeeld op Stugheid, verzinbaarheid, of intégrietijd, en soms op foutlievietijd, en dan volgt het meten van menbaarheid, luierbaarheid, en vindbaarheid.


In de 70er jaren is het S.I. (System International) ingevoerd. Dit hield in dat er 7 Telnamen in alle Europese landen tegelijk ingevoerd zauden worden, zodat er gelezen kon worden op internaatsjonale poorduiten met dezelfde Getellen en Telnamen.
Dit waren, naast de allang geaccepteerde sekonde (Plus de mienuut en het uur): Meter, Coulomb, Kilogram, Joule, Newton, Candela, en Hertz.

De meesten spreken voordat ze zich, maar de Koelomp (Coulomb) is een vreemde telnaam Koelomp (Coulomb) is de mate voor statische lading. Dit geeft een lichte aantrekkingskracht tussen geladen en ongeladen dingen, zoals bij haar langs een kam halen, of met plestic folie lostrekken.

Ik wil nuu 40 Telnamen voorstellen bij het Europese hof, om in alle Europese landen in te voeren. Dit padier is mijn voorstel en geheugensteun bij dit plan, want dit plan is een simpele verzie van mijn Dingenleis. Daar vinden we op de eerste 2 ganzen de 40 Telnamen genoemd met daarbij de Doorziebare mate genoemd, die grote waardes van de geachte mates weergeeft. Geachte mates worden uitgedrukt in Telnamen, en lopen iedeaal tussun 0 en 100. Doorziebare mates lopen van 1 tot 12, en er zijn geen halven mogelijk. Iedere Doorziebare mate heeft een woord bij iedere waarde, dat aangeeft hoe de telnaam genoemd is. 100 meter is slechts een 5de Doorziebare mate van de afstand, die 'tot het volgende huizenblok' genoemd is. Dus de 100 van een telnaam is nog steets onvoldoende van de Doorziebare mate, en daardoor lijken Geachte en Doorziebare mates soms tegenovergestelde begrippen.

Bijpoorbeeld: (20) Schimmigheid naar, (23) Troebelheid naar Helderheid, (33) Foutlievieteit naar Juistheid.
Poor meer uitleg en poorbeelden zie mijn Mates menuu in het Nederlandse taal balk- menuu, waar Doorziebare mates uitgelegd worden.

Als ik maar 12 niewe Telnamen mag poorstellen zauden dat samen met de S erbij, deze 20 zijn:

De Meter (Meter), de Poos (3 Seconde), de Beil (DeciBell), de Koelomp (Coulomb),
De Pwa (Poise), de ° Celsius, de Gij (Grey), de Moo (Mho), de Oom (Ohm).
De Vielagram, de Gjuul (Joule), de Njoeton (Newton), de Kalorie (Calorie), de Kandelá (Candela),
de Herts (Hertz), de MielieZwaar (MiliBar), en de MiekrooVerraad (MicroFarad),
De Hanrie (Henry), de Webur (Weber), en de Teslaa (Teslaa).

op het 0de Zooizein
op het 1ste Zooizein
op het 2de Zooizein

op het 3de Zooizein


Dan heb je 20 bekende Europese Telnamen, en dat is al heel wat, maar altijd nog verbeterbaar in de toekomst. Ik heb liever 48 Telnamen bekend zodat ook Ozitzoo, en juistgavrijzie met Telnamen beschreven zauden kunnen worden.