`    Blikvangers  
      (Per zooizêin) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgehauwene  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Telnamen bij Getellen

Tinten

Kleuren

Smaken

Uitleg over getellen

 binnen Zooizêinen

Fienalen              

Konpa

riezeringen

Numer

aatzies

Zwart

Gloet

Roze

Speurt (Geurig)

Vettig

1. Det Eerste & Duidelijk van de Aanhef

7. Det Belangreikste & det Teitgevende

Einde Regel

=

Tein l

Wit

Vol Dranyaa

Vrêis

Spoort (Bitter)

Geladen

2. De Langere termijn v/d Eerste & det Blijven

8. Det Dragen & de Lading

Einde Blok

+

Teinreeks l

Gruis

Reikgeel

Vaal

Spuwt (Zaut)

Romig

3. De Ordienaire & de Ordenende

9. De verdringende & de Restmakende

Einde Tekststuk

#

-

Teinsprong

Struins

Blatgroen

Grasgroen

Skoort (Zuur)

Bubbelig

4. Det Centrale & zoals Roken

10. Det Versnellende & det Nemende

Einde Lus

>

|

x

Verlies l

Bêimêine

Zeeblauw

Hewelsblauw

Spoet (Zoet)

Gommig

5. Det Beste & zoals det Drinken

11. De Vernieuwende & de Hoogste

Einde Als

<

-:

/

k l

Skrem Geel

Flairs

Blêivaans

Veelvuldig

Spuit (Sappig)

6. Det Vervangdare & zoals det Eten

12. De Achterbakse & de Werkeluike Top

Keerterug

=:

Y

Mod l

ke-ilt
60 Europese Telnamen

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Schalen

Vaatse Schalen          

Albruikdare middelen

Vertalingen

 

*5
Beesten

0 Zo

-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

Zinnenbauwkansen

Mont
Neus
Oren
Rontpaaszin
Omteheugenzin
Ogen (Lachwekzin)
Teitgenietszin
Spierengevoelenszin
Huitdrukszin
Haaksopvaartkorstzin
Nogzowarmzin
Weergavezin

Dieren

Zantdieren
Veelpotigen (Insecten)
Grootpotigen (Toerdrogen)
Nestvormenden________________
Platvissen (Vochtdoorlatenden)
Langvoorbîeden______________
Nepzielen (Reptielen)
Vogels\ Volen (Vochtwerenden)
Watervogels\ Watervolen
Bollevachtvissen
Bontevachtdieren
Koordieren (Kuddedieren)

 

Betie
Meurzie
Beil (Decibell)
Wrangzie
Kenzie
Meter
Poos
Koelomp
Knellie
Stantzie
Koeldie
Smetzie

Dampig

Barschein
Stinkentschein
Luisterreikschein
Wrangschein
Opsladaarschein
Langschein
Teitperroois (Teitsperiode)
Geladenschein
Knellentschein
Duizeligschein
Onderkoeltschein
Voorspeldaarschein

 

Wîezens\ Benadering
Opluchting\ Ademhaling
Demping\ Rapzoluidering
Reaxie\ Beloop
Ordening\ Doorganiezaatzie
Perspectief\ Konstatering
Reflexie\ Vertaling
Oversyieke Lading\ Sinzering
Verschraling\ Verziewelling
Helling\ Fundering
Verblaring\ Verzweting
Motievaatzie\ Verbrokkeling

Variedaatzies

±
L#
Rapzoluit(k, l)
L!
Bin(k, l)
Gemiddelt(k, l, m)
∫ F(x)∂x
Normaal l
Puls l
∂F(l, t)/∂t
GGD(k, l, m) Grootste Gemeenschappeluike Deler
KGV(k, , m) Kleinste Gemeenschappeluike Veelfaut

 

Marzye
∑ l
Apsoluut
∏ l
Kans
Lokaatzie
Uitbreiding
Draaggolf
Variebatie (Variatie)
Snelschein
Allendeler
GemeenKapGroepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Schalen

Vaatse Schalen          

Albruikdare middelen

Vertalingen

*6
Arbei- den


 

*7
Kwalie-
fie­cer-
ingen

1 Zo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


2 Zo

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


3 Zo

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

4 Zo

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

5 Zo

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Redemootzies

Stabiede
Weltegelêik
Zachtmooinietheus
Gêil
Zat
Vol
Vrageluik (Vrolijk)
Spits (Spannent)
Hulde
Leuk
Trots
Serieleus


Genoegen

Rondkêiken   Duw
Opkêiken
Vernoemen
Kropspreken\ Herstellen  Vlam
Nadermaken\ Verheugen
Vermeiden\ Beyegenen
Klozengeven   Deet
Zich Aanspitsen
Omroepen
Oproepen\ Ontweiken   Vaan
Zeggen van\ Aanrekenen
Opzeggen van ye Zache Kluchten


Begrippen

Inspieraatzie
Konspierlaatzie
Redepeditzie
Koorrespondentzie (Zelfspreken) 
Indochterienaatzie
Deellieveraatzie
Kullievaatzie (Kultuur)
Deelklaarmaatzie
Graagdie
Rededopperaatzie
Inkoorperaatzie
Inplempdagingdie

Minsteteituwen (Instietuten)

Hotel
Postkansoort (Groeten)
VVV
Kantmêine (Kantiene)
Zadenopslagplaats
Peepraterzaal (Theater)
Krant\ Nieuwsgever
Trentsh (Kresh)
Markt\ Veiling
Bêiblêifbeauteek (Bieblioteek)
Wortheel\ Klozenverhuur
Driegaanyee (Briegade)

Deugen

Gauwproeven\ Mooikêiken
Blêiven
Benoemen
Bereiken
Boeien\ Weerheugen
Daarmêiden\ Mooivullen
Zelfklozengeven\ Voorlezen
Heulen\ Voorschrêiven
Geven\ Behendigzoleren
Opgeven\ Voortbubbelen
Gadeslaan\ Hooftrekenen
Koorordieneren

Mooinenten (Momenten)

Tederen (Beerachtigen)
Stantvaatsen (Katachtigen)
Welkalkvissen (Zoogvissen)
Teitreik (Tietriek)
Instelbrederzie (Kalliebraatzie)
Zomooilovie (Sonorologie)\ Braaierêi
Maaszolaagleer\ Opvoedingslessen
Watgebeurdedaar\ Lieriederzie
Kzeghoedatgaathie (Instructie)
Samendanserêi\ Pairodienamieka
Maaspematiek\Wieskunde
Schallervrêidaarzie


Toestanden

Opmêinmooistzie (Adminiestratie)
Mennezyerie (Mannazyerie)
Produitzie
Redepalaatzie\ Redenairietoerzie
Terugkomstzie\ Retoerneerzie
Klupzie (Lobbie)
Leeksnaptdittie (Ekonomie)
Electronieka
Boelkeek (Boetiek)
Weerkunde
Toertiepmooilevie (Etymologie)
Koormedie (Komedie)


Mêinfeinekansen

Konfikskatie
Nagezeurkantzie (Assurancie)
Veelproduitzie
Dopzie
Intienmooilevie
Syootrantzie (Romantiek)
Vrêieteitzie\ Kondietzie
Nagawerkzie\ Meganieká
Notazienerêi (Notarie)
Inproviezatie\ Loterêi
Statuskeek (Statistiek)
Hewellovie (Astrologie)

Vlamzies

Planyezie (Planologie)
Naziegaatzie (Naviegatie)
Redetrentlaatzie (Rekreatie)
Redestorelatie (Restauratie)
Opbloeilevie\ Boerderêi
Watmalaatzie (Siemulatie)
Zyoernawistie (Journalistiek)
Watmanietheeltzie (Manicurie)\ Annatomie
Yamêinzie\ Koopverderêi
Kartograagzie\ Legendazie
Prêiktietluizie (Prostitutie)
Gayêilovie (Geologie)


Vonkzies (Functies)

Vistduspezie (Viskussie)\ Landerêi
Raaidiegaatzie (Radiatie)
Peorie (Theorie)
Zoistlevenhie (Logistiek)\ Magdazêinerêi
Getelsinsyaallevie (Getalsimboliek)
Hoopzie (Hobbie)\ Bêipasserêi
Nietzolevie (Psiegologie)
Informaaszyie\ (Farmacie) Datplanwilliknie (Dieplomatie)
Holietrakie (Polietiek)\ Oprollerêi
Vogelarêi\ Maaszyie
Roeptmooierzie\ Patvinderêi

 

Beckerel
Krookzie
Grondie
Karaat
Koorliebrie
Gêil (Grey)
Moo (Mho)
Oom (Ohm)
Pwa (Poise)
° ' "
° Zelvius
Murwie


 

Gram
Zyuul (Joule)
Nyoeton (Newton)
Paffie
Toerzie (Torr)
Kandelá
Herts (Hertz)
Verraat (Farad) Stroefie
Zwaar (Bar)
Kalorie (Calorie)
Restvanwat


 

Kwildie
Hanrie (Henry)
Webur (Weber)
Teslaa (Tesla)
Poeltie
Ksyowie
Prievee
Toertevrie
Nutzie
Loterie
Statie
Hewelzie


 

Planyezie
Wegdie
Speeltie
Kantwie
Hendie
Mooiszie
Nieuwsie
Zietwie
Kopie
Kleesdie
Tietzie
Kroepdie


 

Leukie
Weerduitzie
Gokopdie
Nazeurvie
Pelzie
Hoopzie
Teitzie
Manie
Hendiezie
Holietie
Mazie
Roeptdie

Magmaa- Blok

Stralingsgrootte
Krokantschein
Gegrontschein
Troebelschein
Intoomdaarschein
Lichtapsorberentschein
Vervormdaarschein
Overreike weerstant
Kleverigschein
Kromminggrootte
Demperopdeur
Murwschein


Huisstof

Gewichtigschein
Dezenerzyie
Stootsterkte
Pafdaarschein
Toerziesterkte
Lichtsterkte
Fraaiekwestie
Stroomversterkdaarschein Stroefschein
Luchtzwaarte
Verwarmdaarschein
Beurtgrêipdaarschein


Poeder

Aantelweegdaarschein
Magneetvieve enerzyie
Magneetvieve sterkte
Verzindaarschein
Stugschein

Levensklasbietsschein
Toertevrientschein
Verscheurdaarschein
Mendaarschein
Mooiwarmdaarschein
Grêipdaarschein


Pulver

Konkreetschein
Vreemtschein
Tekendaarschein
Mooizindaarschein
Vermistschein
Veellichtreikschein
Formaliezeerdaarschein
Ontleetdaarschein
Kleventschein
Gefiltertschein
Preiktietluiziedaarschein
Aangrêipdaarschein


Botten

Koopgewich
Verzekerdaarschein
Steetsproduceerdaarschein
Punctualieteit
Vertroebelschein
Goetkoopschein
Loomschein
Verledenhebbentschein
Leurblokmakentschein
Variekeerdaarschein
Gogemschein
Vrêischrikwekkentschein

 

Vervaltijd\ Verdienste
Barst (Breuk)\ Verbrêizeling
Verkruimeling\ Alternatief
Samenklontering\ Langsront
Stemming\ Speling
Doorbreking\ Afbuiging
Beharding\ Omvatting
Stroomsterkte\
Schilvering\ Draat
Aarding\ Richting
Overgangs- T\ Bevuiling
Vauw\ Afknapping


 

Masaa\ Getelsoort
Profeit\ Ontlening
Inkassering\ Werking
Smeuling\ Investering
Draaiing\ Buiteling
Golflengte\ Lichtspoet
Ophoping\ Rezonanzie
Frontlading\ Plaats
Wrêiving\ Wissel
Stant\ Doffiesyaliezering
Omzettings- W\ Toets
\ Overblêfsel

 

Verwezenluiking\ Toepassing
Kontienuering\ Verlening
Polariezering\ Bêiwerking
Redenering\ Afloop
Ontstemming\ Inzameling
Doorstroming\ Aansluiting
Ontbreking\ Supstietuutzie
Verdoening\ Veronderstelling
Rechtzetting\ Ontneming
Tegenslag\ Negaatniet
Stantpunt\ Zozietzie
Gewenning\ Last

 

Structuur\ Speciefiecering
Wareikmá\ Ontsluiting
Beschaving\ Meerwerking
Redelating\ Redelaas
Zelfstemming\ Verspeling
Forsglans\ Kernmerk
Aanbetaling\ Vertrek
Geschreeuw\ Vaatselast Schel\ Verantwoording
Legendá\ Kluster
Tegenkoeling\ Verdrukking
Teunklankreik\ Schuilnaam

 

Infraa- structuur\ Certiefiekaat
Rust\ Restietutie
Verwerking\ Les
Redeheellievering\ Omranding
Drang\ Haaltocht
Zich\ Bedoening
Opzicht\ Wêiziging
Streefdoel\ Supzyeste
Verloting\ Inciedent
Gave\ Ontpoting
Verstant\ Foefie
Doolhof\ Veelgewende

Inklienaatzies

k Xof l\ Exkl.OF
k En l
k Of l
k Noch l
k Toch l
Vraag k, l
Pauze l
SnaarG(l)
GnaarS(l)
Vang Toets l af
Getel(l)\ Sliert(g)
Toon Vergelijking l

Dierecties

Heel(l)Exmooinensyeel(l)
Doe Terweil Vergelêiking l
Als k Dan l Anders m
Voor k = 1, l
Met Geval l op 't oog
Vraag k op toets l aan
Vaatsekode- keuze l
Vaatsekode- invoer l
Schelp l
Exit
Daarnuus\ Lees k, l , m
Kommentaar (Koornentdair) l

Sliert- middelen

Zet k op l
Plussliert(k, l)
Maatregel(k, l)
Sliert(k, 'l')
Mitsliert(k, 1, l, m)
Vind(k, l)
Vervang(k, 1, l, m)
Deelklareer k, l, m
Veeg Scherm k, l, m, n
Toetsreactie(k, l)
Print op (x, y) l
Mooszietdiep(l)


Tafel- middelen

Neem Tafel l af (Formateren)
Pat Bak; Bak2;...
Zet Kluster k op Mok l
Lees Mok k op Tafel l
Maak Tafel l
Inhaut Bak l
Niewe Bak l
Kies Bak k op Tafel l
Verwêider Bak l
Hernoem Bak k, l
Tafel l Opruimen
Tafel l kiezen (L:)


Dopheersers (Operators)

Vorm Daarnuu- vorm, Lantkeuze
Terugval l
Kurzor k, l
Rant k, l
Daarnuteit l
Willekeur l
Raam k, l, m, n
Markering l
Gaa naar Markering l
Afronding k, l
Keus x, y
Numerieke Nootzie x, y

td>

 

Keuze
Rechtdoor
Goetkeuring
Uitsluiting
Verwachting
a Kodering
Dekodering
Antwoort
Wachten
Aanmeten
Krêigen
Ingeven


 

Omzetten
Lussen
Testen
Aftellen
Opdelen
Vervluggen
Intoetsen
Betoetsen
Aanstaan
Ophauden
Overslaan
Overdragen


 

Overzetten
Aanrêigen
Uitvoeren
Herhalen
Afhalen
Ophalen
Verwisselen
Inklaren
Wissen
Mooszietdieperen
Invullen
Pulseren


 

Inham
Weg
Baai
Klip
Uitslag
Bevinding
Map
Opslag
Aanslag
Hermappen
Defragmenteren
Handvat


 

Instellen
Inzetten
Doorzetten
Terugzetten
Wegstrepen
Verkiezen
Aansnêiden
Inkaderen
Duren
Vaststellen
Inschakelen
Terugvinden


Als u meer over mates wilt weten: zie de Dingenleis.


Ter informering

In de koptekst zie je links de redeyaleuzeringen onder de zintuigen, en rechts de albruikbare middelen onder de variedaatzies. In det midden wordt uitgelegt, hoe ye een Zooizêin opdeelt in 12 afzonderluike betekenissen, die allemaal een kant zêin van dezelfde aanhef.

Een schaal, die eindigt op –entschein, staat gelêik aan dezelfde schaal, die eindigt op –schein.
Bêiprobeel: Vervormentschein en Vervormtschein
                    Paffentschein en Pafschein
                    Mennentschein en Menschein

Det valt op dat een vorm eindigent op –entschein soms de schein wekt dat det door de uitspreker uitgevoert wort. Terweil –daarschein de schein wekt dat det buiten yezelf waar genomen wort. Mannen willen liever -entschein, en vrauwen liever -daarschein, maar klank en gebruik van de woren maakt een van de twee, de yuiste vorm.

De Wetten van de meganieká, nameluik det behaut van masaa, denerzyie (hier werking), en impuls (hier inkassering) worden gevonden op de 13de, 14de en 15de vaatse scheinen, naast draaiing (op 17), en wrêiving (op 21).

De 1ste 12 Telnamen zijn van belang voor levende wezens.
De 2de 12 Telnamen zijn van belang bij metingen aan tastdare Dingen.
De 3de 12 Telnamen zijn van beweging, verhitting, lichtsterkte, fraaiekwesties en luchtzwaarte, die hier gemeten, en berekent, kunnen worden.
De 4de 12 Telnamen geven det nuu vorm met plannen met een bepaalde Aantelweegdaarschein, en electró- magnetische straling kan hier gemeten worden. Daarnaa wort taalgebruik beoordeelt op Stugschein, Verzindaarschein, of intégrieteit (Toertevrientschein), en dan volgt det meten van mendaarschein, luierdaarschein, en vintdaarschein.


In de 70er yêidaren is det S.I. (System International) ingevoert. Dit hielt in dat er 7 Telnamen in alle Europese landen tegelêik ingevoert zauden worden, zodat er gelezen kon worden op internaatsyonale produiten met dezelfde Getellen en Telnamen.
Dit waren, naast de allang geaccepteerde sekonde (Plus de mienuut en det uur): Meter, Coulomb, Kilogram, Joule, Newton, Candela, en Hertz.

De meesten spreken voor zich, maar de Koelomp (Coulomb) is een vreemde telnaam Koelomp (Coulomb) is de schaal voor statische lading. Dit geeft een lichte aantrekkingskracht tussen geladen en ongeladen dingen, zoals bêi haar langs een kam halen, of met plestic folie lostrekken.

Ik wil nuu 40 Telnamen voorstellen bij det Europese hof, om in alle Europese landen in te voeren. Dit padier is mijn voorstel en geheugensteun bij dit plan, want dit plan is een simpele verzie van mijn Dingenleis. Daar vinden we op de eerste 2 ganzen de 40 Telnamen genoemd met daarbij de Doorziebare mate genoemd, die grote waardes van de geachte mates weergeeft. Geachte mates worden uitgedrukt in Telnamen, en lopen iedeaal tussun 0 en 100. Doorziebare mates lopen van 1 tot 12, en er zijn geen halven mogelijk. Iedere Doorziebare mate heeft een woord bij iedere waarde, dat aangeeft hoe de telnaam genoemd is. 100 meter is slechts een 5de Doorziebare mate van de afstand, die 'tot det volgende huizenblok' genoemd is. Dus de 100 van een telnaam is nog steets onvoldoende van de Doorziebare mate, en daardoor lijken Geachte en Doorziebare mates soms tegenovergestelde begrippen.

Bêiprobeel:(20) Schimmigschein naar, (4) Troebelschein naar Helderschein,
Proo meer uitleg en probelen zie mijn Mates menuu in det Nederlanse taal balk- menuu, waar Duigse schalen uitgelegt worden.

Als ik maar 12 niewe Telnamen mag voorstellen zauden dat samen met de S erbij, deze 20 zêin:

De Meter (Meter), de Poos (3 Seconde), de Beil (DeciBell), de Koelomp (Coulomb),
De Pwa (Poise), de ° Celsius, de Gij (Grey), de Moo (Mho), de Oom (Ohm).
De Vielagram, de Gjuul (Joule), de Njoeton (Newton), de Kalorie (Calorie), de Kandelá (Candela),
de Herts (Hertz), de MielieZwaar (MiliBar), en de MiekrooVerraad (MicroFarad),
De Hanrie (Henry), de Webur (Weber), en de Teslaa (Teslaa).

op det 0de Zo
op det 1ste Zooizêin
op det 2de Zooizêin

op det 3de Zooizêin


Dan heb je 20 bekende Europese Telnamen, en dat is al heel wat, maar altijd nog verbeterdaar in de toekomst. Ik heb liever 48 Telnamen bekend zodat ook Ozitzoo, en juistgavrijzie met Telnamen beschreven zauden kunnen worden.