`    Blikvangers  
      (Per Zooizêin) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Watelkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Redeyaleuzeringen onder nul

Nedurlants  Engels1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-3 Zooizêin

Tinten  Schuw   (Zwart) 
  Gruise   (Grijs) 
   Wît   (Waarneming) 
  Struins   (Bruin) 
  Bêimêine  (Beige) 
  Skrêm   (Crème) 

-2 Zooizêin

Kleuren

Gloet
Voldranyaa
Reikgeel
Blatgroen
Zeeblauw
Flairs
Ròze
Vrêis (Lading)
Vaal (Huldiging)
Grasgroen (Leuker)
Hewelsblauw (Trotsreik)
Blêivaans   (Serieleuzig)  Meer Kleuren

-1 Zooizêin

Smaken

Speurt (Geurig)
Spoort (Bitter) (Rechtblêivene)
Spuwt (Zaut)
Skoort (Zuur)
Spoet (Zoet)
Veelvuldig (Vermêitdare)
Vettig
Geladen (Veellading)
Romig (Gommig)
Bubbelig (Schuimig)
Heet (Pittig)
Sprietst(Sappig)

0 Zooizêin

Zinnenbauwkansen (Zinstrenten) (Zintuigen)

Mont (Tong) (Proefzin)
Neus (Heuszin) (Bêipalblêifzin)
Oren (Voortvaarzin) (Bêinoemzin)
Rontpaaszin (Intuïtie) (Spraakzin)
Omteheugenzin (Geheugen)
Ogen (Knipperzin) (Lachwekszin)
Teitgenietszin (Spierietualieteit) (Tsyeerzin)
Spierengevoelenszin (Zenuwen) (Bewegingszin)
Waaryemeraaktzin (Huitdrukszin)
Haaksopvaartkorstzin (Evenwichtszin)
Nogzowarmzin (Warmtezin)
Weergavezin (Hersens) (Vlakbovenopteitroofszin)

Redeyaleuzeringen van het 1ste t/m het 6de Groots


1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1ste Groots

Helemootzies (Emoties)

Stabiêde (Stabiel)
Weldaatgelêik (Weldegeluik)
Zachtmooinieheus (Harmonieus)
Gêil
Zat
Vol
Vraagraak (Vrolijk)
Spits (Spannent)
Hulde
Leuk
Trots
Serieleus (Serieus)

Geenniewen (Genoegen)

Rontkêiken\ Rontomgeuren
Opkêiken
Vernoemen
Kernspreken\ Herstellen
Verheugen\ Nakeilen
Vermeiden\ Aanvullen
Klozengeven\ Beyegenen
Aanspitsen
Omroepen\ Hoofthuldigen
Oproepen\ Omzeilen\ Ontweiken
Zeggen van\ Aanrekenen\ Voltrotszein
Opzeggen van Zachse kluchen

Minsteteituwen

Hotel (Schaftplaats)
Postkansspoor (Post) (Groeten)
Naarwateristoe- balie (Gepimpel)
Kantmêine (Kantine)
Feestruimte
Peepraterzaal (Teaterzaal)
Niewsblat
Trentsh (Kresh)
Markt\ Veiling (Zelfhulde)
Bêiblêifmooiteek (Biebliotheek)
Wortheel (Bordeel)
Driegaanyee (Briegade)

Vonkzies

Inspieraatzie (Mooieblik)
Redepeditzie
Redesponsnentzie (Pimpeling)
Koorredesponsnentie
Indochterienaatzie
Deellievermatie
Kultrantvarie (Kultuur)
Deelklaarmaatzie
Graagdie (Gauwhuldiging)
Rededopperatie (Rekuperatie)
Inkoorperatie (Kroptrots)
Inplempdagingzie

Deugen

Verderkêiken\ Voortgeuren
Blêiven
Benoemen
Bereiken
Rontmaken\ Bemaniepoehleren
Strikken\ In de val Lokken\ Weermeiden
Vaakklozengeven\ Voorlezen
Heulen\ Voorschrêiven
Geven\ Voortroepen
Opgeven\ Voortbubbelen
Gadeslaan\ Hooftrekenen
Koorordieneren

Mooienieweren (Motieven)

Mooikêken\ Omtebeproeven
Aanblêiven\ Zaalproeven
Adverteren\ Leusproeven\ Kiften
Bespreken\ Kibbelen\ Meeproeven
Paaien\ Boeien
Samenproeven
Geteiproeven
Bêiheulen
Aangeven\ Bewaren
Hooftbubbelen\ Buitenproeven
Dissen\ Thuisproeven
Opdissen\ Koorproeven

Beurperzolagen

Zoloo (Gauwkêiken)
Zaaldare (Scene)
Yauwdoener (Duo)
Yauwdrager (Trio)
Yauwstuwer (Partner) (Liggaam)
Koondare\ Pier
Veryauwerde (Ouder)
Vankwilyeliet (Welhuldigende)
Zichtsliet (Stichtingsliet) (Gunstspits)
Paarteitsliet
Bedrêifsliet (Weerrekenene)
Ver(m)enigingsliet


Gebeurtenissen

Bekêiken\ Toetaalproeven
Verblêiven
Rontbazuinen\ Zelfwêiden
Propageren
Yezelfvermaken\ Hierereren
Reikmeiden
Lezen
Schrêiven\ Zelfheulen
Vergeven\ Opschrêiven
Bezeilen\ Weerbubbelen
Verkenrekenen
Roddelen\ Geruchten Spuien

Biederziedes (Angsten)

Nietzoo mooiriebîede
Beter mooiriebîede (Rampfobie)
Pakvrêi mooiriebîede (Klaustrofobie)
Afspraak mooiriebîede (Spraakfobie) (Gepêins)
Klepnietzonaarmêi (Kleptomanie)
Zyurie mooiriebîede (Zyuriefobie)
Pets mooiriebîede (Petsfobie)
Zachs mooiriebîede (Hartfobie)
Biervoormêinie (Pieromanie)
Versnellings mooiriebîede
Gelttekort mooiriebîede (Geltfobie)
Gil mooiriebîede (Koorfobie)

Pluimdaren

Beschauwen\ Klontbekêiken
Begroeten
Razen
Dansen
Tieren\ Welliggameren
Foefenleren\ Bloeien
Opbloeien\ Heleteitgeven
Tillen\ Reikspitsen
Loven\ Heelroepen
Tsyecken\ Heeloproepen
Zich Inmengen in
Nietlatenzingen

Mêinzaken

Zogebleken kennis Afk êiken
Weerbl≖ifplaats
Bêigeloof\ Redelievie
Kwaaiedaattsyeck\ Goetloofdare
Weldaarkode
Lievelingskost
Bêiverdienste
Liggaamszieklus
Beroepsgeloof\ Afroeping
Opkallefatering\ Kluis kode
Eigenklup
Levenswensen

Binnenlanse Trenten

Klontzachtwekken\ Zelfsproeven
Ingrêipen\ Begeren
Mooiewêiding
Klusherzien
Verkenmaken
Keuvelen\ Omzelftestrikken
Plotlezen\ Welklozengeven
Snelschrêiven
Wauzen
Kaken
Struinen
Verlangen

2de Groots

Plichtplegingen

Ophewellen (Ophemelen)\ Daarschauwen
Opruimen
Trotseren
Opgeilen
Beliggamen\ Bollen
Toewêizen
Inruimen
Welvaren
Verloven
Opschroeven
Gunnen\ Merken
Opmerken

Ronthollers

Kostwinner\ Nietveelkêiker
(Niewe)

Produitwîezer (Producent)
Koeryee (Niewe)
Monnik\ Non (Vaatsbolle)
Inkêikopyoe\ Tienblieve (Inspecteur)
Redacteur\ Redactriece
Tieper\ Tiepyoe\ Beschrêiving
Spetter (Tellende)
Slechterik
Prorekener
Opzicher

Mooiriestuntzies (Pretenties)

Uitzonderen\ Verkeerkêiken
Uitlopen
Sinsyaliezeren (Simboliezeren)
Kooropereren (Coopereren)
Aanmonsteren (Kortbollen)
Peinzen
Aanvuren
Vereenzamen
Bevoorrechen
Uitwêiden
Inwêiden
Inroosteren

Diegaanlachen

Volschauws
Vlot
Bondig
Deftig
Lêizig\ Mooibol (Taal)
Oppervlakkig (Schamel)
Nukennig (Nukkig)
Diepzinnig
Fel (Verdrêivene)
Prachtig (Hoogte krêigen)
Praal (Kommernis)
Koorziels (Korzelig)

Middelen

Manlieffeestatie\ Zakenverloop
Wending\ Maneuvre
Prodezerest (Procedure)
Schare
Vergelêiking\ Meertalig
Vertelling
Afzwering
Afschrêiving
Kreet\ Spreuk
Uitloving
Bezieklus
Otomatiezering

Mêinmeereersels

Yauwen\ Miauwen
Snurken\ Spinnen
Brabbelen\ Knauwen
Uityauwen\ Snauwen\ Wederspreken
Wauwelen\ Bazelen
Kreisen\ Gillen
Kraaien\ Kukelen
Preken\ Blaten
Stotteren\ Mekkeren
Fluisteren\ Blazen\ Klaarstrikken
Zeveren\ Prutsen
Prakkiezeren\ Pruttelen

Regelingen

Kennismaking
Plaatsing
Voortbuiging
Verhuring
Gehechtdare (Bollenek)
Ex\ Scheiding (Treffene)
Dieplomering
Zolietzietering (Sollicitatie)
Geheellof
Verhoging
Vergunning
Weekindeling

Terugblikken (Respecten)

Fluiten\ Kerntoerkêiken
Slissen\ Plotniewen
Praten\ Huichelen
Redevalueren\ Weren
Yuichen\ Onderzoeken
Uithuilen\ Grienen
Uitspenderen
Uitleggen\ Bezieklus
Tracteren
Beslechen
Proosten\ Losaanrekenen
Yoelen

Heenkomerswillers

Toerschauwer (Herbergier)
Bootschappenhaler
Fêinkansyee (Winst gunner)
Koppelair (Toegewêide)
Konsyerzye
Tuinyee (Tobber)
Mooirieyee (Portier)
Serveerder (Kastelein\ Ober)
Bewuste (Rustlater)
Heenkomer (Gast)
Venter\ Kantyee (Verkoper\ Kassier)
Syootnietvangtwelleens (Recepsyonist)

Buien

Twêifel (Aandoen)
Spêit (Plotzachen)
Saai (Tegengetuigenis)
Vierwerk (Voorkennis) (Nostalgie)
Vreugde\ Bols (Vertaling)
Verderniet (Verdriet)(Betreffene)
Schaamte
Woede (Bedrêif)
Drammerig
Liefde
Afgunst (Verkommering)
Syaloezie

Omhagingweringen (Plezieren)

Gluren\ Kropdoen\ Toekêiken
Vertroetelen\ Kliekvormen\ Zetten doen
Vrêien\ Verpraten\ Knuffelen\ Tietvoelen
Kussen\ Omscharen
Kissebissen\ Zoeken naar\ Stemmen van\ Spelen met
Sabbelen\ Likken\ Verweren
Open kaart spelen\ Voortvaren\ Toeklozengeven
Kozen\ Laten knappen\ Moeten
Zuigen\ Opknappen\ Opmoeten\ Lossen\ Naroepen\ Teruggeven
Masturberen\ Syorren\ Oplossen\ Vatten\ Slechsen
Neuken\ Stoten\ Opvatten\ Toezeggen
Strippen\ Scheuren\ Rontomzien

Binnenshuisregels

Vermeit montgeur en verwennerêi.
Vermeit naarbinnen gekeert worden van anderen.
Vermeit zeuren en losbarsten.
Vermeit kwaatspreken, en faute waarschuwingen.
Vermeit wêin, bier, en andere elkkoorhol.
Vermeit eten tussendoor.
Vermeit bescherming van misdadigers.
Vermeit onbezorgt vermaak (Soldatenlol).
Vermeit handel in levende verwekten.
Vermeit onbevoegt bovenstaan, of leidingnemen (Heenkomen)
Vermeit onderhandelingen over prêizen.
Vermeit verpesten van levensvreugde.

3de Groots

Ganaar ma's wetten

De appel valt nooit ver van de boom.
Yong geleert, veryauwert gedaan.
Zachtmooiniet (Harmonie) is te zien in alles, en zîedereen.
Een moeder is niet van steen, en zal ye vaak wat geven, gunnen, of noemen.
Goede wein behoeft geen pluim (Krans), maar de vrauwen daar wel.
Verandering van speis doet eten, maar ziedere afwisseling helpt de sleur te toerbreken.
Alleen is maar alleen, en ziedereen kan hulp gebruiken.
Rekenen doe ye op kalkulators, maar op medewerkers bauw ye.
Moeders mooiste wort ye nooit, want zêi noemt andervlam mooi.
De kleding maakt niet de vlam, maar hoe ye ye voelt bêi dievlamdaar.
Gelt kent geen tol, maar reikdom korrumpeert apsoluut.
Zuinigschein met vlêit, maar op vakantie blêif ye gelt uitgeven.

Vlamsoorten (Standen)

Zwervers
Ziegeuners\ Mensen
Burgers
Redelerairs (Onderweizers)
Boeren\ Boerinnen
Ruimtedaren (Amtenaren)
Wenkelyees (Middenstanders)
Meerlerairs (Leraren)(Vaaksteunen) Barronnen\ Barrinnen
Heertoch\ Heertochinnen
Graven\ Gravinnen

Mierenlietairen (Ridders)

Opbrengsten

Verbaliezeren

Eisen
Opeisen
Opzetten
Inwrêiven
Uitbreiden


Bekomen
Prêizen\ Inkomen
Ronden\ Succes hebben

Opdoeksels

Akliematiezeren
Aanslaan
Stoken
Tegengaan
Verbannen
Opdragen Aan
Afhaken
UitkiezenOntlokken

Vlamvaren (Standaarden)

Dienamismie (Dynamisme) (Bellen)
Muniehalismie (Maniakalisme)
Soosyaalismie (Socialisme)
Kapwiettaalwistie (Kapitalisme)
Syofêinismie (Chauffinisme)
Pediswistie (Fetisyisme)
Marxismie
Xienauniksmie (Xenonisme)
Bannalowistie (Annalogisme)
Zyanismie
Mazaugismie\ Pestyaumismie (Pessie-misme)
S(p)adismie`\ Lopdiemismie

Behaagtallen

Aanbellen
Ophoesten\ Overblêiven
Opschorten \ Daarpraten\ Weervrêien\ Weertietenvoelen
Stoven\ Afweren
Opwarmen\ Bezoeken
Sussen\ Raptreffen
Blussen\ Afvaren
Speisverteren\ Voortmoeten
Zich Verlossen van Speisresten
Scheten laten\ Uitpraten
Weerneuken\ Bestoten
Verscheuren\ Klopzien

Duitbenodigingen

Koestering
Verhuizing\ Zaalvrêiaazye
Bewerking\ Nagetuigenis\ Redevrêiaazye
Viering\ Feest\ Meevrêiaazye
Instuif\ Fuif\ Vaakvrêiaazye
Begravenis\ Samenvrêiaazye
Verdragsluiting\ Bewapening\ Geteivrêiaazye
Hunkering\ Bîederêiaazye
Koorkunde (Oorkonde)\ Dekorering Verslaving\ Buitenvrêiaazye\ Heldendaat
Overwinning\ Hiergevrêi
Legendieviesering\ Koorvertroeteling

Snoeten

Lonkense
Afstotense
Smalense
Balense
Malense
Laaginschattense
Dwepense
Stralense
Vleiense
Uitstekense
Frustrerense
Verweitense

Dekbeddigscheinen

Zich Verlustigen
Bedienen
Verwittigen
Verfraaien
Spêizen\ Overniewbollen
Laven
Bevormen
Verbroederen
Excelleren
Verheerluiken
Vettezoeneren (Fatsoeneren)
Behandelen

Afwegingen

Afschudden
Meerderen
Minderen
Vermenigvuldigen\ Springen
Uitmiddelen
Afblêiven
Opblêiven
Uitlenen
Kwêitschelden
Aanvoeren
Bestuderen
Aantreden

Sferen

Lastig
Knus
Melig
Melanggolief
Prettig
Zwoel
Gezapig
Vredig
Statig
Haastig
Vlêitig
Miesterieus

Verblêiden  φ

Drempelgevoelens (Geremde)
Maaskeuzeblieve (Reumateuze)
Spreekbuis (Kallieghulá)
Alspaargeenzoon (Parkinson)
Paaidievlamdaarvoor (Paaiver)
Beaulieftrantse (Oliefantszieke)
Weerzienvanyewolf (Weerwolf)
Knecht
Gauwen Nachttoerhaler (Gouden Nachtegaal)
Generaal Kusser (Generaal Custer)
Wilmaa van Nassauwe
Kapwietfein Haaks (Kapitein Haaks)

Daardagbronnen (Achtergronden)

Beginnen\ Verdoen van Teit
Weerzachen\ Aanzetten
Streven\ Werken\ Veelvrêien\ Veeltietenvoelen
Hoortmêisinkeren\ Opwerken\ Overdenken
Zich Distinggeren\ Aanzoeken doen\ Overniewspreken
Zich Diskriemieneren\ Zelfweren
Zich Wapenen\ Aankaarten\ Blêiven Staan\ Hooftvaren
Zich Distansyeren\ Verlaten\ Leren kennen\ Opstaan\
Aanzuigen\ Inkasseren\ Kontlossen
Aanvatten\ Nodigheffen\ Heenkomen\ Helder zein
Aanstoten\ Bekopen\ Ophelderen\ Venten
Gezien zein

4de Groots

Mooiere Panden (Posten)

Wisnaasteekzaal\ Dolvrêiplaats
Buurhuis\ Pazietdaarschool (Muziekschool)
Bauwkeet
Doeanepost
Eethuis\ Vioskoop
Kroeg\ Bune
Storingspost\ Garaazye
Ziekenhuis
Bevangenis
Uitzentbureau
Ditreikbeauzie (Distriebutie)post
Uitkêikpost (Dolers)

Bezichtigingen

Danskelder\ Grot
Poort
Toren
Beelt\ Bezending
Beelden- Syoo
Keermis (Kermis)
Sierkustent
Schauwburg
Muzeum\ Antieklariestaat
Modelpark\ Uitzending
Prievyoezaal\ Inzending
Dierentuin\ Beestenpark

Zoalsyedachtkanten (Kontactkanten)

Raak (Bedoening)
Toonzettent (Huis)
Blêifzondertsyeren (Seniorie)
Zolietair (Meevaar)
Wiezonner (Kantvaar)
Sindiewenstaal (Sentimentaal)
Suprechtlief (Suptiliteit)
Heelgehechtaanleven (Electiviteit)(Belating)
Geenneerheus (Genereus)
Nodigzein (Uitvaring)
Liedenzieteit (Identiteit) (Inlating)
Handig

Verbaliezeringen

Avontuur
Reisverslag
Operaa\ Weervrêi
Actieverhaal
Rampverhaal\ Horror
Weldramaa (Drama)
Toekomst- muziek (Sci- Fi)
Dagboek
Biografie
Hantleiding
Rontleiding\ Anectdote
Redeportaazye

Benaderairs

Menner (Mepper)
Wiens (Wiets)
Propper
Moriemêinie
Gaatnietzoo
Zatte (Sater)
Drol (Trol)
Druivekater
Moppentapper
Vinknixmaggik (Sfinx)
Weldaarfeesteit (Travestiet)
Dwangmatige (Dwingelant)

Aanspraken

Verkorting van de teit
Aanzwengeling\ Dienst
Beredenering\ Nagetuigenis
Ondervraging\ Terugdrêiving
Vertaals (Breet zein)
Beroeming\ Onderneming
Wanprestatie\ Onderprestatie
Aanbidding\ Bekentenis
Verandering\ Vorming
Toeschuiving\ Afkomst
Handeling\ Verknalling
Herbeleving\ Deezyaa Vuu

Liggaamssoorten (Geestsoorten)

Spraaks\ Galspugene
Duits (Klieks)\ Shienees
Zelflostiets (Vrêis)
Smoels\ Neeteidige
Wanklaar\ Lakoniek
Ganees\ Kreools (Vangers)
Bloemse (Opvangers)
Vuistneer (Neurotisch)\ Blank\ Omoes\ Schots
Baans
Krops\ Daans
Prats\ Dietaliedaans
Maargootlief\ Reikziende

Gewoonscheinen

Prachtblief (Praktisch)
Zondergedachen (Tactisch)
Trantblief (Kreatief)
Schoonzachvief (Klimactisch)
Binnenlants\ Hiergeboreneigen
Buitenlants\ Exoblief
Stêigmalig
Vlamboeitrant
Sanggwinnieblief\ Staatblief (Statisch)
Revoluutsyonair\ Exstaatblief (Exstaze)
Waans\ Trentperlietblief (Progressief)
Vaandaarkeek (Fanatiek)

Guitigscheinen

Laten Onderlopen
Ondergraven
Onderkladderen
Ronselen
Vervolken\ Verdelen
Plunderen
Smokkelen
Onderdoen voor diemandaar
Vervolgen\ Stolken
Steunen
Belagen
Vervolgen (Stalken)

Kwikgezienscheinen

Turen
Ontvlooien\ Verzaligen
Waartzein
Takenmeerderen
Opmaken\ Opspreken
Zuiveren
Scheren
Borstelen\ Kammen
Kwelen
Masseren
Strêiken (Verdragen)
Bekoren

Geboden

Gêi moet yauw schulden af te betalen.
Gêi hoeft niet te stelen.
Gêi hoeft niet te liegen.
Gêi moet bêi ye prachtkopers aanbellen proo meer gelt.
Gêi moet alle geltmissers laten leven.
Gêi mag niet doden. (Eren is Vermaken)
Vermaak zîedere veryauwerde anders.
Vermaak bîedereen verschillent.
Vermaak yezelf in ye vrêie teiden.
Vermaak yezelf met omhagingwerende teiden.
Vermaak de koordaanslieden met geven van aandach.
Vermaak anderen met luisteren naar hun goeie vertelsels.

5de Groots

Aanrichtingen

De eersten zullen nooit de laatsten zêin.
Een griet wort snel toergezien onder de vlammen.
Hoge bomen vangen veel wint.
Alles kan besproken worden, maar mooirie niets hoeft daar niets.
Oost, West, binnenshuis best.
Ruwe bolster, blanke pit.
Als er een schaap over de dam is, volgen er meer.
Wiens broot men eet diens woor dievlamdaar spreekt.
Wat u niet wilt dat u gebeurt, doet dat dan ook andervlam niet.
Haastige spoet is zelden goet.
Fauten maken is mogeluik, en dat zal anderen uitkomen.
Ye ziet ye mooie kanten graag terug in anderen.

Ruiterluikscheinen

Wiespeeltkêikig (Wispelturig)
Zalig
Waardig
Geweldig
Geinig
Broeitaal
Zwartgallig
Openzachig
Krenkyorum
Uitbundig\ Reik
Gierig\ Zuinig (Dragene)
Overspelig (Opdragene)

Omlachentscheinen (Ambachten)

Veehauden
Timmeren
Kweken
Potten bakken
Beelthauwen
Glasblazen
Smeden
Kappen (Haar Knippen)
Slachen
Meubelmaken (Besteunen)
Naaien
Looien

Heelyeemetlachen (Rituelen)

Zachdievieteit (Actievieteit)
Seefdaarschein(Zekerheit)
Regelmatigschein
Kontextualiefteit (Sprong)
Bespeeldaarschein\ Bezoekdaarschein
Bannalieteit
Veelzeidigschein(Blêieverlossing)
Tevredenschein (Bemoedering)
Veelomvattentschein\ Beklieking
Waarschêinluikschein\ Er Uitzien als
Meerzaching vullen (Anectdote)
Ophaaldaarschein

Diemêisieren (Manieren)

Vlechtschalig (Flegmatisch)
Bapswistdat (Baptistisch)
Dogzomatig (Dogmatisch)
Totvoortuinnietsis (Opportunistisch)
Volkleurisvief (Volkloristisch)
Hieronietsig (Ieronisch)
Tieplief (Tiepisch)
Behagozolastig (Pleonastisch)
Boombastig (Bombastisch)
Paatriargvief (Patriargisch)(Afkomst)
Drasblief (Drastisch)(Afdrach)
Trauwmatig (Otistiesch)

Ziezestemmen (Siestemen)

Manstoppismie (Humanisme)
Konfoexianismie (Confuxianisme)
Vaasbeurthie (Fascisme)
Redevlechsyonismie (Reflectionisme)
Kantismie (Kantisme)
Kommoriedismie (Conformisme)
Konzumismie (Consumisme)
Konzervatismie (Conservatisme)
Kriediebeurtmie (Criticisme)
Desmooitismie (Despotisme)
Zoobleekwistie (Publiecisme)
Ziezuswistie (Daltonisme)

Gebektscheinen (Gedichten)

Zololoof (Monoloog)
Ode
Dienaloof
Kanon
Volksdeun
Zonet
Volkse Bolleke
Slimmerik
Psalm
Donderkreten
Epos
Marsdeun (Volgen)

Grootste Luisterairs φ

Koster
Pastoor
Zaus (Paus)
Bisschop
Engel
Duivel
Biechtpater\ Priester
Kappelaan
Domiené
Schaut
Misdienaar
Koorknaap

Mutsingen

Hintdoewistye (Hindoeïsme)
Inboedelwistye (Boedisme) (Behuizing)
Vishnuïsmie
Zêigaatwistye (Shievaïsme)
Hoïsmie (Taoïsme)
Laatmarismie (lamaïsme)
Slaatopwistye (Platonisme)
Xienauniksmie (Xenonisme)
Dramaanwistye (Bramanisme)
Katolietwistye (Koest\ Uitzich)
Restantperheelwistye (Protestantisme)\ (Inzich)
Scheentegenwistye (Shintoïsme)

Blêifbesprekingen

Peuteren\ Pielen
Foeteren\ Verdienen
Overtuigen
Evenlairen (Evenaren)\ Vragen
Kappietdoeleren\ Verbreden
Overtreffen\ Nemen
Presteren
Overdrêiven
Sputteren
Verdedigen
Aanvallen\ Tegenkomen
Terugpakken

Levensleukscheinen

Wanbeesyel (Debiel)
Volbeesyel (Imbeciel)
Berotiser (Erotisch)
Neemvoorhulp (Nimfomaan)(Sprong)
Slechtswiel (Shlemiel)
Nadiemiekaal (Amiekaal) Heustaal (Nazaal)
Nietzovreemt (Schietzofreen)
Ziedieloo (Iedioot)\ Herkansenzientrant
Geenvaanziel (Infantiel)
(Terugkomene)
Magerzussig (Narcistisch)
Paasraainormaal (Paranormaal)(Afronnen)

Leefregels

De Haliet is uw beste vrient.
Ye beste been voor zetten.
Bekentheit kent z'n tol.
intresse schept Prachwaan (Argwaan).
Kêik anderen het vlees niet uit de mont.
Een koter die werkt, is een vader die stinkt.
Tollereer vrêi gebruik van Mêinmooiheden om ye heen.
Uit het oog verliezen, betekent uit ye hooft verdwenen.
Geef waching aan alle sloven.
Geef waching aan nuttige moraal.
Voor wat gegeven, hoort iets dergeluiks terug te komen.
Teidens koorklach (Oorlog), en liefde, is alles gehoorlooft.

6de Groots

Aanknoopweizes

Exofzuswistye
Monerismie
Okeekullismie
Saarkatwistye
Manietwistye
Pedaarvoorwistye
Vielenmeerwistye
Zienismie
Rapzoluitismie
Annargismie
Daarwinnenzewistye
Luivoorwistye

Bezigscheinen

Genadig zein
Kruizen
Schilderen\ Schetsen
Zwemmen
Bespringen
Fotógraferen\ Filmen
Africhen
Varen\ Hengelen
Yagen\ Werpen\ Vangen
Muziek luisteren
Geluit maken
Paaszaaitzonietseren (Assoosyeren)

Mutssyonalieden (Tradities)

Gewichtpatser
Hufter
Gever (Gozer)
Regelair
Miezer
Heelwatter
Hêiger
Huismus
Schrokker
Hangoor
Zifter
Gabber


Leefgemeenschappen

Neestrontvullie (Nekrofilie)
Beestierealie (Beestialie)
Soosyolevie (Sociologie)
Mooinaardie (Monarchie)
Kolieklaargie (Oliegargie)
Betaalorenvullie (Pedofilie)
Vaarisheensetrantzie (Aristókratie)
Teviesnietrantgazie (Technokratie)
Peoortrantzie (Theokratie)
Hagemooinie (Hegemonie)
Kwuldiebêimie (Multiegamie)
Dagmooitrantvrief (Demókratie)

Vriêntschappen

Nabêien
Kamerbezetting
Leefteitsgroep
Redeyezie (Reunie)
Mis
Wisseldienst
Keurzus (Kurzus)
Rechtperdoelgroep (Proyectgroep)
Ploeg
Orkest\ Bent
Vakgroep
Konvooi

Vooruitzichen

Samenzein
Uitkêiken naar
Uitlokken


Verzengen
Uitkeren
Opvolgen
Voorwaartsmoveren
Toekomen
Vruchtklaren (Baren) (Nadragen)
Vaakspringen

Uitstappen (Exkurzies)

Bos
Bal
Park
Wetstreit
Huweluiksreis
Koterboerderei
Bêischoling
Dienee
Borrel
Schoolreis
Pretpark
Expeditzie\ Safarie

Vlamvaren (Standaarden)

Dienamismie (Dynamisme) (Bellen)
Muniehalismie (Maniakalisme)
Soosyaalismie (Socialisme)
Kapwiettaalwistie (Kapitalisme)
Syofêinismie (Chauffinisme)
Pediswistie (Fetisyisme)
Marxismie
Xienauniksmie (Xenonisme)
Bannalowistie (Annalogisme)
Zyanismie
Mazaugismie\ Pestyaumismie (Pessie-misme)
S(p)adismie`\ Lopdiemismie

Onzekarren (Karweien)

Vertegenwoordigen
Uitrêiden
Metselen
Lootgieten
Stuken
Verfen
Lassen
Uitzingen
Straten maken
Uithauden
Uitwerken
Uitrusten

Geltseefdaren

Baas\ Syef
Syofeur (Chauffeur)
Sterkermaker (Presentator)
Nanootleis (Notulist)
Moriekureur (Procureur)
Bauwvakker
Rapziezeur (Adviezeur)
Vooropzitter (Voorzitter)
Demonstrator
Klant
Proever
Opyutter (Nogtekatten)

Stêilen

Overheersen
Hinderen
Vervelen\ Vermissen
Pronken

Dreigen
Bluffen
Bedonderen
Beyagen
Behagen

Tegenspringen

Hersenspinsels

small>Een Haliet is uw beste kameraat.
Ye beste been voorop zetten.
Bekentschein kent z'n tol.
intresse schept klontzach (Argwaan).
Kêik anderen het vlees niet uit de mont.
Een koondare die werkt, is een vader die stinkt.
Tollereer vrêi gebruik van Hemêinen om ye heen.
Voor wat gegeven, hoort iets dergeluiks terug te komen.
Geef Omdaging alle sloven.
Geef Omdaging voor nuttige moraal.
Uit het oog betekent uit het hooft.
Teidens koorklach (Oorlog), en liefde, is alles gehoorlooft.

Opduiksels

Wie de schoen past, trekke hem aan.
Wie de werelt wil veranderen begint bêi zichzelf.
Wie kaatst kan de bal verwachen.
Wie baalt doet waar hun pet naar staat.
Wie bêi vrienden hoort, is een overlast voor anderen.
Wie eerbiet krêigt van anderen, is geen mishandelaar.
Wie zein neus schent, schent zein gezien.
Wie maten heeft staat sterk.
Wie samen uitgaat, komt samen thuis.
Wie voor het zingen de kerk uit is, krêigt geen koondaren.
Wie konkureert wil haut snêiden.
Wie het bloet onder de nagels vandaan haalt, inponeert niet.

Redeyaleuzeringen van het 7de t/m het 12de Groots


1


2
3


4

5

6

7

8

9

10


11

12

7de Groots

Bahpillen (Bacillen)

Huitschimwel
Ameube
Griepbahgil
Salmonellá
Vet- eters
Kolie- eters
Kool- eters
Streptokok (Stront)
Alkoordol (Alkohol)- eters
Gas Lozers (Archea)
Gezeurmakers (Producerenen)
Misseluik makers

Ziektestuiters

Witte bloetliggamen
Limfeklieren
Milt
Nieren
Lever
Schiltklier
Tellemoet (Zwezerik)
T- cellen
Bloetdrukgolf kaliezator (Katalysator)
Oordoppen
Zonnebril
Klassetranthauder (Kwarantaine)

Vierkussen (Vierussen)

Zwemmers exceem
Beestenziekte
Verkautschein (Zonnesteek)
Mazelen
Bof
Kinkhoest
Goleraa
Malaria
Geelzuch
Longontsteking
Geslachtsdeelziekte
Pest\ Leepraa

Buitenstaners

Schreeuwleluik
Grabbelaar
Dwaas
Moordenaar
Beul
Slêimbal
Slampamper
Gêizelaar
Kwebbelaar
Betweter
Kol\ Kenau
Toffenair\ Ploert


Allerdiensen (Allerzyiën)

Hooikoorts
Voor Stof
Voor Wol- Produiten (Producten)
Voor Eieren\ Dons
Voor Kleding (Wol)
Voor Haren
Voor Edel- langmeeganers
Voor Fel lich
Voor Bloet- transfuzies
Voor Peniecieliene
Voor Transplantaties
Voor Dootsverwachting

Niewe Doelen (Neurozes)

Kiespêin
Opgezette knokkel
Pêinluik gewrich
Slêimbeurs ontsteking
Voorhooftholte ontsteking
Blinne darm ontsteking
Hechtings ontsteking
Maagzweer
Hernia
Haaruitval
Bloetdrukpomp infarct
Hersen infarct

Gehaventscheinen

Tant in scherven
Bloetblaren
Beurse plek
Enkel\ Pols verstuiking
Splinters
Schaafwont
Kneuzing\ Botbreuk
Vermindert Zich
Bloetvergiftiging
Gehoorbeschadiging
Spierverrekking
Pees- of Bant- breuk

Aanpassingen

Verbastering
Overschreiding
Verspreking
Verkneukeling
Verzuiming
Gebreken

Tantbederf
Tiks
Geknapte trommelvliezen
Adamsappel
Helaze- benen
Staar
Bochel
Spataderen
Rimpels
Moedervlekken
Puisten\ Aften
Wratten\ Pukkels

Prachtvlammen (Rangen)

Welspieren (Spion)
Zodader (Soldaat)(Acherafklieker)
Meersyanser (Serzyant)(Doorprater)
Luihunkanter (Luitenant)(Aanvrager)
Kappietdein (Kapietein)(Tegenstemmer)
Teryee\ Manyee (Terrier\ Mieneur)(Vervanger)
Rapkloetrant (Adyudant)
Maggoor (Mayoor)
Syokoorwel (Kolonel)
Geenpronker (Generaal)
Maarschaker (Pruimyee)
Koorporaal


8ste Groots

Trantdoelen (Tantwielen)

Lekker is maar een vinger lang.
De laatste stappies van een reisdoel zein het meest van belang.
Slechs de doden kunnen door de koordaanslieden worden vergeten.
Een gewaarschuwde man telt voor twee.
Det duurt zolang als det duurt (Keulen en Aken zêin ook niet op 1 dag gebauwt).
Een vrauw in noot, is een leeuw hêins broot.
Bêi de krant lezen worden ook gedachtes gedroomt, en weggedroomt.
Door vallen, en opstaan, wort men weizer.
Zieder voor zichzelf, en got voor ons allen.
Liever een volie in de hant, dan drie in de lucht.
Werken voor yezelf wort niet gekompliementeert, maar beloont.
Ergens een stokkie voor steken.

Uitglêiers

Uitglêiden op viezigschein
Rei- uitzetting
Goederen doordraaiing
Studio- verbot
Artspraktêik- verbot
Opvanghuis ontslag
Daarkeuzeremt (Faiiesement)
Huis- uitzetting
Boete- betaling
Orkest verbot
Vakgebiet uitweizing
Horekaa- ontslag

Losglippers

Schoenveters los
Polsbandie verliezen
Schauderbant (Tas) kwêit
School- overstap
Ziekenhuis- ontslag
Bevangenis ontsnapping
Invoerbelasting ontduiking
Rekening weigering
Disklaszieviesering
Orkest- weigering
Zaak weigering
Servis klachen

Opbrekingen (Verkrachtingen)

Verknokken
Draaiboek vervalsen
Zicherover drukken
Mêineet plegen
Metziekbaatdit vervalsen
Misplaatsen
Produit vervalsen
Watgebeurdedaar vervalsen
Kasboek vervalsen
Steekpenningen aannemen
Verkiezingsuitslag vervalsen
Levensweize vernietigen

Grontbewerkselen

Ontrupsen\ Ontluizen
Schoffelen
Harken
Snoeien
Vegen
Stecken
Kruizen
Verpotten
Bemesten
Oogsten
Ploegen
Kruiwagens lopen

Afkappingen

Stilvallen
Wegrêiden
Wegglêiden
Afstropen
Lacherlaten
Opvroluikun
Bezegelen
Smeken
Bezwêiken
Fronzen
Afstraffen
Afblaffen

Minkakelairs (Verminkten)

Zwakzinnige
Gefixeerde
Dove
Stomme
Scharemisser (Scharminkel)
Blinne
Ontwrichte
Veelgeslagene
Geslepene
Kreupele
Verbranne
Nietverdervraagdare


Verguldingen

Iets Verpatsen
Zwartrêiden op het OV
Bietsen bêi iemant
Zich laten Matsen
Bedelen
Kapen
Betrappen
Witwassen
Ontvoeren
Verrassen
Delegeren
Insupordieneren

Verstervingen

Iemant Kietelen
Iemant Krabben
Iemant Vergeten
Iemant de mont Snoeren
Iemant Verrachen
Iemant zich laten Uitkleden
Iemant laten Stikken\ Wurgen
Iem. de ogen Indrukken\ Uitsnêiden
Iemant laten Liggen\ Laten Leegbloeden
Iemant laten Vallen\ Laten Neerstorten
Iemant Kapot Maken\ Stenigen
Iemant laten Barsten\ Bestappen

Koorklachen (Oorlogen)

Belastingweigering
Volksopstant
Volksverhuizing
Verdragsbreuk koorklach
Lansuitbreiding
Hongersnoot
Onderzoekskoorklach
Prêizen koorklach
Heilige koorklach
Paarteitsliet- verlies koorklach
Roof koorklach
Stats konkurentie koorklach

Sindromen

Geen gevoelens, of beel, hebben van ye gebit.
Niet wakker kunnen worden.
Niet snel kunnen inslapen,.
Niet uitgerust zein als ye wakker wort.
Nachtmerries hebben.
Woelen en trappen in bet als ye slaapt.
Niet weten hoe ye iets moet zeggen
Wallen onder ye ogen, die niet weg gaan.
Slech kunnen bewegen door geringe liggaams ervaringen.
Niet weten hoe ye iets moet doen.
Ye droom kwêitraken, en niets herinneren.
Niet kunn wegdromen (81Zo12), wat
naast dromen bestaat (9Zo12).

Wrevels

Op een veryauwerde fiets leer ye het het beste.
Op het nipperie de dans ontspringen.
Op een hautie staan te beiten.
Op de markt is uw € 0,50, € 1,- waart.
Op stok gaan met de kippen.
Op gang gekomen ben ye geen knip voor ye neus waart.
Bêi kwaatdoen of slaags raken verlaten.
Op hete kolen staan te trappelen.
Op rotte beproevingen staan van de hele zaak.
Van de bok op de bak springen.
Op het droge hebben van de schapen.
Op heterdaat betrappen.

9de Groots

Uitingen

Waar het zachs vol van is, loopt de mont van over.
Tekort is ieders probleem, maar overdaat schaat apszoluit.
Springmoet komt voor den val (Geen rontholler spelen zonder beloning).
Pê die dan leeft, dan zorgt,
of daar valt niets meer aan te doen.
Gedeelde smart, is halve smart.
Verslaving komt in 3 vormen: Druk, Werk, en Sex.
Eerluik duurt het langst.
We zien wel, anders kêiken we wel.
De beste scheepslui staan aan wal.
De Klant is koning.
Een gat in de hant, is bekent in het ganse lant.
Lekker is maar één vinger lang.


Mêindaden (Metodes)

Invullen
Besteigen
Porren
Sporen
Opsporen
Narren (Sarren)
Troosten
Peilen
Afyagen
Pochen
Konkureren
Terugnemen

Zogingdets(Pogingen)

Demontatie
Alliemenszie
Apliekatie
Pompetentie
Medietie → Medietzie
Konsekwentie
Konsistentie
Determienatie
Intelliegentie
Reputatie
Korruptie
Komdoprienatie (Weerkatten)

Verbitteringen

Kluiven
Leeggieten
Prakken
Wegwerpen
Husselen
Afkraken
Snuiven
Smakken
Slurpen
Yezelf verbêiten
Nagelbêiten
Doorbêiten

Navaansyolieden

Koopiesdief (Keurkoper)
Transportyee
Verklikker
Akrobaat\ Yongleerse
Vroetvrauw
Dief
Wacher\ Brantweer
Dierenverzorger
Dagvaardiger
Konplanyeeleider (Kampanyeleider)
Naarkoortiesyee
Soefleur\ Broeryee


Oplapsels

Grommen
Brommen\ Knorren
Bespotten
Tortelen
Kirren
Lummelen
Kreunen
Mopperen
Spartelen
Mokken
Mompelen
Afkatten

Opzwepingen

Doorhalen
Stampen
Aplaudiezeren
Verfoeien
Kniezen
Schurften
Frutselen
Wrokken
Verzakken
Mokken
Bestieren
Marskramen

Opdrêivingen

Klakken
Zwammen
Zwetsen
Blèren
Bekokstoven
Bekonkelen
Uitpuffen
Makken
Afyagen
Hamsteren
Boemelen
Spartelen

Verslomingen

Teuten
Rielexen
Stommelen
Nestelen
Dobberen
Nippen
Klokken
Indutten
Wegdromen
Sloffen\ Syokken
Slenteren\ Drentelen
Kuieren

Beniewtscheinen

Fazering
Toeryee (Toernee)
Werkstuk
Rekoor (Rekord)
Muziek-\ Film- opname
Vervloeking
Onder weinigen (Intervyoe)
Kookrecept
Vaarkantzie (Vakantie)
Parool\ Mottoo
Spreekbeurt
Expeditzie

Yakkerairs
Watisdat\ Hodel
Diestaatdare
Bumper
Biederzorggever
Wêivie
Sproetekop
Bolleboos
Welkomheter
Griet
Snoeper
Moetsyoo
Spillebeen\ Sloerie

Uitzettingen

Geven van rezerve plaats
Bêistaan
Onderwaarderen
Bediening weigeren
Laten nokken
Laten speibelen
Stank maken
Vergiftigen
Wegyagen
Taak geven
Gelt laten ophoesten
Laten oppakken

Grensbepalingen

Zoo ben ye zoo doot als een knikker.
Zoo doof als een kwarrer zein.
Zoo de wint van voren krêigen.
Zoo mak als lammeren staan toe te kêiken.
Zoo lêikt u een schuinsmarsheerder, verre weisscheinen kent.
Zoo niet door de beugel kunnen.
Zoo bêil als een garnaal zein.
Zoo lusten de honden geen broot van ye.
Zoo dronken als een koelieftrant zein.
Zoo kan ye hoog van de toren blazen.
Zoo een nachie erover kunnen slapen.
Zoo ben ye snel op ye tenies getrapt.

10de Groots

Schultafschuivingen

Wat de prins niet ziet,
doet de prins geen kwaat.
Ergens geen genoeg van kunnen krêigen.
Tussen neus en lippen doorspreken.
Zelfs een ezel stoot zich geen twee keer
aan dezelfde steen.
Ben ye in de kerk geboren, of laat ye alteit
de deur openstaan?
Een appelie voor de dorst lacher de hant hebben.
Een appelie te schillen hebben met iemant.
Onderhant iemants nabêischein niet kunnen uitstaan.
Iemant water bêi de wêin schenken.
Wat de gek ervoor geeft.
Voor de kat z'n kut staan te werken.
Voor de duivel, en z'n auwe moer, niet bang zein.


Verdoemingen

Klaploper\ Vagebolle (Vagebont)
Zwakkeling\ Schobbeyak
Veryauwerdehoer\ Bastaart
Vlerk\ Scheut (Guit)
Zuiplap\ Dronkelap
Schooier\ Smikkelair
Waaghals\ Grêiper
Ballastzak (Lastpak)\ Mêindaler (Vandaal)
Sleiper\ Sloerie
Goorlap (Dweil)\ Viezerik (Vuilyak)
Stomper (Stumper)\ Valsspeler
Peerder\ Stierefluiter (Flierenfluiter)

Vernettingen

Wegwuiven
Afstoffen
Frunnikken
Boenen met doek
Afborselen
Dweilen
Verbeuren
Afslanken
Kakelen
Zanikken

De Kamer luchen

Soebietzies (Subietzies)

Belastinginner
Burgemeeser
Staazyaire
Kapbahrestyee
Maskotte
Mixer
Konducteur
Koormissaris
Nobele
Voorbêiganger
Zakenman
Skaut


Toezichen

Ontstaan
Onteigenen
Plannen Ontvauwen
Ontprachen
Ontwerpen
Ontsieren
Ontbreken
Ontbieden
Terugbetalen
Ontgelden
Ontmantelen
Ontvallen

Opfleursels

Tandenborselen
Voeten baden
Handen wassen
Nagels knippen en vêilen
Huit Invetten\ Oliën
Kleren wassen
Stoombat\ Kleren stomen
Doeshen\ Haar wassen
Ligbat nemen
Bubbelbat nemen
Zwembat bezoeken
Zeegolven zwemmen

Versnotteringen

Tandenknarsen
Rochelen
Keel schrapen
Kuchen
Hoesen
Proesten
Snakken naar Luch
Vertranen
Sierkuchen (Niezen)
Snuiten
Gorgelen
Kwêilen

Tegen elkaar spelen (Kaartspelen)

Kwartetten
Bakaraa
21- en
31- en
Sololietair
Pesten
Kanastá
Bridzyen
Klaveryassen
Zachsenyagen
Toepen
Pokeren

Prachtzuilen

Getelsinsyaallevers
Zinnenbauwkansen- bespelers (Zintuigenbespelers)
Doorreizers- bespelers (Toeristenbespelers)
Dromenmakers
Waterbeurtengevers
Toerbauwende vermaken- brengers
Aanvragen- regelairs
Redebeluisterairs
Denkverzietranten- makers
Weersomstandigscheinen- oproepers
Opkikkers, G, S, en P- verzorgers
Hewellovers (Astrologen)

Goede Dagbdoelen

Inpalmen
Wegbrengen
Onthalen
Laten Overnachen
Een Gedaar maken
Laten Opwarmen
Geur maken
Ruimte maken
Teit maken
Yezelf Onthauden
Verhullen
Wegkomen

Ordergevers

Kootsh
Zaaleigenair
Maistroo
Gezeurherhaler (Regieseur)
Voorman
Opdrachtgever
Zieheur (Etaleur)
Hazielhauder
Inzyenyeur
Dieriegent
Zoonvrêie zeurder (Kontroleur)
Leeuwentemmer

Gezegdes

Wie het laatst lacht, lacht het best.
Voor wie ik lief heb wil ik heten.
Een handelair wil boter bêi de vis.
Tegenslag komt nooit alleen.
De ogen de kost geven.
2 honden vechen om een been, en een 3de loopt er mee heen.
De klappen van de zweep kennen.
De vlam in de pan laten slaan.
De teit nemen heeft zin, en hoop doet leven.
Beslagen ten eis komen.
De druppel die de emmer doet overlopen.
Beter ten halve gekeert dan ten hele gedwaalt.

11de Groots

Spuisels

Er is alteit een andere baas boven een baas.
Flikker op met ye aude koeien, uit de sloot halen.
Kennis is prach, als de kennis nog bruikdaar is.
Rust roest.
Gedane zaken nemen geen keer.
Onkruit vergaat niet.
zein hinderen, zei vader kats.
Het gras is alteit groener
aan de andere kant van de heg.
Als ye over de duivel spreekt,
trap ye hem op de staart.
Onverschilligschein is ieders probleem.
Afgunst is des duivels oorkussen.
Al te goet is niemants vrient.


Verstieringen

Gniffelen (In ye vuistie lachen)
Glunderen
Greinzen
Grinnikken
Gnuiven
Strêitmeerderen (Treiteren)
Zuchen
Boeren
Geeuwen
Gapen
Ginnegappen\ Brallen
Kleding Afkloppen

Teisteringen

Bedelving
Verzanding
Verkalking
Rantsoenering
Verdwêining
Verdroging
Vervalsing
Verpietering
Vertraging
Ongeluk
Verwonding
Verdwaling

Geweltplegingen

Huisinbraak
Opzaal (Opsceen) Misdragen
Zakkenrolling
Beroving
Heiligscheins schending (Heiligschennis)
Kotermishandeling
Gêizeling\ Geraus
Veryauwerde ziemuzering
Werkvernietiging
Straatgevech
Fraudering
Overval

Verkletsingen

Betalingslachterstant
Buurtverhalen
Niewe inzichen
Kranten berichten
Kwalen en Kuren
Kennis over ye Yaustuwer
Mogeluiku Yaustuwer
Ongewenst Gedrag
Rechtzaak verloop
Bezochte perzonen
Vooruitgang bêi blessures
Perzoonluike zaken

Opdagers

Huisbaas
Taxie- syofeur
Nietzolever (Psycholoog)
Lakkei
Huisarts
Scheinsveryauwerde (Schoonouders)
Weetveryauwerde (Peetouders)
Tospietá\ Zyerant
Rapvoorkaarter (Advokaat)
Vervormer
Viezieyoterapuit
Lellebel\ Del


Verstromingen

Klappertanden
Hinkelen
Beven
Bibberen
Kippevel hebben
Rillen
Flakkeren
Flonkeren
Hikken
Neervallen
Afzakken
Verankeren

Aanziedaren

Kringloopwenkelsyef
Kadowenkelyee
Supermarkthauder
Schoonscheins
Instrumentmaker
Wapenhandelair
Amoteker
Droogtie (Drogist)
Mooier
Exportyee
Inportyee
Yonker\ Meevrauw


Belegenscheinen

Wegwerpen
Leeggieten
Yezelf verbeiten
Nagelbeiten
Doorprikken
Doorboren
Snuiven
Smakken
Slurpen
Doorbeiten
Prakken
Kluiven

Voetsel- Goethauders

Inzauten
Insneeuwen
Ingraven
Invriezen
Invetten
Marieneren
Roken
Konzerveren
Inzoeten
Inzuren
Vakuümiezeren
Inblikken

Voetsel- Bereitsels

Malen
Roeren\ Centriefugeren
Egaliezeren\ Ontklonteren
Koken
Verwarmen
Verkoelen
Roosteren
Stoven\ Ovenbakken
Panbakken
Stomen
Wellen\ Drogen
Magneetroniezeren

Vervroegingen (Wroegingen)

Wie de werelt wil veranderen, begint bêi zichzelf.
Wie de schoen past, trekke hem aan.
Wie kaatst, kan de bal verwachen.
Wie konkureert wil haut snêiden.
Wie baalt, doet waar zein pet naar staat.
Wie maten heeft staat sterk.
Wie zein neus schent, schent zein aanzien.
Wie eerbiedigt wort, is niet misdadig.
Wie bêi vrienden hoort, is een overlast voor anderen.
Wie voor het zingen de kerk uit is, krêigt geen koondaren.
Wie samen uitgaat, komt samen thuis.
Wie het bloet onder de nagels vandaan treitert, wekt geen klontzag.

12de Groots

Feestlieden\

Sauzen

Uitbetaler

Vleessaus\ Zyuu

Verhuizer

Spekvet

Kaartverkoper

Zoetnietgoet

Koorganiezator

Kaassaus

Deuniesdraaier

Botersaus

Manus van Alles

Mayonaize

Zoobleekbewaker

Dressing

Kraamverkoper

Mostertsaus

Twalletmeevrauw

Satee saus

Skriptbewaker

Ketshup

Huisdieler

Grilsaus

Uitsmêiters\ Lanterfanters

Pickalillie


Klontbîeden (Ontbêiten)

Gemalen fruit
Muuslie
Korn Fleeks
Eierkoeken
Tostie
Beschuit
Beschuitenbol
Krwassant
Klontbeitkoek
Stokbroot gezont
Krentebollen
Kerstbroot

Spoetreik Brootbeleg

Pannekoek- stroop
Appelstroop
Marmalade\ Zyem
Tsyutnie\ Zure Zyem
Pindakaas
Hazelnoot- pastaa
Syokoo- pastaa
Duo- penottie
Hagelslag\ Brootkorrels
Syokolade vlokken
Muisies
Gestampte muisies

Baksels

Fruittaart
Groentetaart
Pietsaa
Gebakken ei met ham
Pannekoeken\ Pofferies
Gevogelte
Satee
Hamburger
Lazanye
Shnietsel
Biefstuk\ Karbonade
Syowarmá

Versudderingen

Kipperaggoe
Nassie\ Reisttafel
Bamie
Spaghettie
Makkaronie\ Fermiecellie
Shielie kon Karne
Paëlyaa
Aartappel- puree
Bal gehakt
Raaituwe (Prut\ Ratatoeie)
Groentepot
Fêingesneden groente

Vrientklozels (Frietuursels)

Speesyalie
Kroket
Friekandel
Kaassoeflé
Loempia
Saucêizenbrotie
Kallamarie
Patat
Vissticks
Stukkies kip (Nughets)
Berenhap
Falafel

Sterke Dranken

Tekielyá (Tequilla)
Sakee
Yenever
Rum
Wotkaa
Sherrie
Konyac (Cognac)
Port
Martienie (Vermouth)
Dzyin
Whiskie
Brendie (Brandy)

Zachterscheinen

Tsyorietsó
Salamie
Ham
Groente ommellet
Sentwitsh spret
Leverworst
Patee\ Roompaté
Aartappel- salade
Kaut gehakt\ Filee
Rookvlees
Rookworst
Knakworst

Frisdranken

Geperst sap
Gazeuse
Sienas
Kassis
Fernandez- Root
Bronwater\ Spa root
7- Up
Tonic
Kolaa  (Laait)
Bitter lemon
Grenadiene
Poeder Liemonade

Slikkleuren

Syokolade Wolk
Belies (Bayleys)
Kiersch
Rapvoorkaat
Bessenyenever
Brandewêin (Cietroen)
Grand Marnyee
Dramboeie
Pasties
Pienaa Koladaa\ Malieboe
Piesang Ambon\ Safarie\ Pasoa
Tia Maria

Eetweizes

Dieneren\ Bikken
Smikkelen
Smullen
Eieren pellen
Vlees- fonduen
Groente- fonduu
Blansheren
Barbekyoeen
Zuipen\ Slobberen
Snoepen
Snecken
Schranzen

5de Groots 1ste Zooizêin (49)

Ganaarma's Wetten

De appel valt nooit ver van de boom.
Zuinigschein met vlêit.
Yong geleert, veryauwert gedaan.
Verandering van speis doet eten.
Rekenen doe ye op kalkulators, maar niet op anderen.
Een moeder is niet van steen, en zal ye vaak wat gunnen.
Moeders mooiste wort ye nooit, want zêi noemt anderman mooi.
Haarmonie is te zien in alles en biêdereen.
Goede wein behoeft geen krans.
Gelt kent geen tol, maar Reikdom korteruneert apsoluut.
Kleding maakt niet de man.
Alleen is maar alleen, en iedereen heeft hulp nodig.

7de Groots 12de Zooizêin (84)

Opduiksels

Bollie komt om z'n lollie.
Biêdereen die doorgaat zal tegenslag overwinnen.
Wat ye zegt, ben ye zelf.
Ye weet niet hoe een punt gezet wort, tot het gebeurt.
Het is een gok, dus misschêin raak, misschêin mis.
Zache helers maken stinkene wonden.
Loop niet als een pappaagraai zonder kop ront.
De liefde van de man gaat door de maag.
Zoals de serveerster zelf is, vertrauwt dêi dêins nabêien.
De syoo op teit laten verlopen.
Hoe meer zielen langskomen, hoe meer vreugde.
Er is een teit van komen, en een teit van weggaan.

9de Groots 1ste Zooizêin (97)

Kikken

Diemandaar een poets bakken.
Diemandaar met de wolvinnen uit het bos mee laten huilen.
Diemandaar voor het lappie hauden.
Diemandaar bêi de neus nemen.
Diemandaar een oor aannaaien.
Diemandaar door het lint zien gaan.
Diemandaar een poot uitdraaien.
Maak dat de kat weis.
Gewoon doe ye al gek genoeg.
De lichttrent heeft gaut in de mont.
De zaak kennen als ye broekzak.
Maak van ye zachs geen moortkuil.

9de Groots 12de Zooizêin (108)

Netscheinsregels

Gelt maakt niet gelukkig, want vrauwen willen daarnaa perfectie.
Werken doe ye voor het gelt, en de leuke kontacten in ye werkteit.
Het moet wel leuk blêiven, want stilstaan wil men niet aanzien.
Niet Zorgeluik doen (21Zo4) morie anderman, haut zelf koppeling over.
Een vreemde Nette (Eent) erbêi, beschadigt niet maar ye deelt het voer.
Gestolen goet gedeit niet, want men kêikt mee door ye eigen ogen.
Niets is zoo aantrekkeluik als een eenzame vrauw ten dans vragen.
Honger maakt rauwe bonen zoet, want wie eet, die bestaat nog.
Wat niet weet, dat niet deert, maar niets weten is een straf.
Waar rook is moet vuur zein, want zondraa alles is een hoorzaak.
Gelt gelt, en eens gegeven, blêift gegeven.
Bêi giften moet ye prêizen aan de giften wat ye kan.

12de Groots 1ste Zooizêin (133)

Dootdoeners

Op een veryauwerde fiets leer ye het beste.
Op een hautie staan te beiten.
Op de markt is uw €0,50, €1,- waart.
Op losse schroeven staan van de hele zaak.
Van de hak op de tak springen.
Op hete kolen staan te trappelen.
Op heterdaat betrappen.
Op stel en sprong verlaten.
Op het nipperie de dans ontspringen.
Op het droge hebben van de schapen.
Op stok gaan met de kippen.
Op gang gekomen ben ye geen knip voor ye neus waart.

Gaa naar de Wezens in de dingenleis