`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenscheinen)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Vlamzichten)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Peorie over Getelsinsyaallevie

Generaliezeringen binnen de Dingenleis


Zooizeinfractie

Kleine Zooidoelering

Betekenis

Oktief
Novotief
Zozietief
Twintief
TwintieGant
TwintieDubbel
TwintieTrippel

+8
+9
+12
+20
+56
+92
+128

  2/3 Zooizein
  3/4 Zooizein
     1 Zooizein
  5/3 Zooizein
14/3 Zooizein
23/3 Zooizein
32/3 Zooizein

Een hogere kwalieteit binnen het Zooizein. Van Katachtigen (Stabiede) → Uitlegwaarnie (Geluk).
De maxiemale mogeluikscheinen met het onderliggende begrip (o.b.). Verder gaat het niet.
Een aspect van hetzelfde begrip maar hoger dan het o.b..
  12 +   8 =   20  De permanente vorm van het o.b., Van Genialieteit → Inzichteluikschein.
  36 + 20 =   56  Het werken met het o.b..
  72 + 20 =   92  Het eigen maken en dingen uitleggen van het o.b..
108 + 20 = 128  De aanpak om meer te zeggen van wat gezien is van het o.b..

Variateiten- serie


VerziewellingsnaamZooidoeleringBetekenis

  20  Zooizeinen met Levende redeyaleuzeringen
    8  Herhalingen van Stoffen
    8  Klasbietsschêe;ise Elkevlamzies

 0 Zo Zooi   7 Zo
 0       Zooi  8 Zo
 9 Zo Zooi   9 Zo

Ze zein Redeyaleuzeringen, die allen leven, en dus met "De" als eenwezent bepaalt Ervoor geschreven worden.
Ze omvatten 8Zo12, 16Zo12, en 24Zo12, die zich herhalen binnen iedere Zwams.
Ze strekken zich uit vanaf het 5de tot en met de 12de kwalieteitsbeurt. Zie Meer over de kwalieteitsbeurten!
Woorden retoerneren in andere kollommen, zoals Redeyaleuzering, Lesgebiet, Mate, (Al-) vaatse mate, of als Albruikdaar middel.

  10  Bundels met Watergebeurens
  270  Soorten Bovenstaan
    5  Herhalingen in andere Kollommen
  20  Woorden reinerent op -NT

 0 Zo Zooi 14 Zo
 7, 8, en 9 Zoo Per Zooizein
 ? Zo Zooi  11 Zo
-1 Zo5 Zooi 7 Zo

3 Kolen, 6 Gronden, 9 Rotsen, 12 Plansoorten, 15 Beesten, 18 Vaarbiejden, 21 Kwaliefiekaties.
De Stoffen zein er in 12 groepen van 12, beginnent met de Bodemplassen, de Kruiden, Groente en Fruit.
Ze starten met de Hewelse, de Vaartschokkende, de Wezenluike, en de Linke, Watergebeurens.
Bovenstaande Elkevlamzies bestaan niet op de 1ste Zuider

  18  Soorten Gezienen
  28  Kwade Elkevlamzies
    2  Kwade Hele Zooizeinen
  34  Getelsinsyaallevieve Bundels

 0 Zo Zooidoelering   7 Zo
 0       Zooidoelering   5 Zo
-1 Zo Zooidoelering   5 Groots
 Σ 3L met L= 1, 34

Het zein Meervaatse mates met steets een hogere klankerreeks: -1 Trant, 6 Trent, 13 Sprint, 20 Stront, 27 Zoent, en 34. Trein.
Nummer 1 (maal 60) is: 1.Koorordieneren, 2.Afpersen, 3.Inroosteren, 4.Yoelen, 5.Kwelling, 6.Legendieviesering, 7.Koormorieal.
(59, 119) met de Watergebeurens; Doedyziesman, en Bedwelment Gas, met Peepressie, en Desieluusionering, als Zondaarresten.

Blikvangers- serie


NaamgevingMooidoeleringBetekenis

1  Gans
½ Groots
1  Vorms
1  Groots
1  Zwams
1  Gaar

   0  Zooidoelering 36
-11  Zooidoelering 72
-41  Zooidoelering 138
   0  Zooidoelering 144
   0  Zooidoelering 288
   0  Zooidoelering 432

De Indeling van een Gans: (5 + 4 + 3) & (5 + 5 + 2) & (6 + 6), waarvan de laatste 6 menigmans intresse heeft.
De 1ste Helft is zondaar dingen alleen doen, en de 2de Helft is zondaar iets doen met meerderen.
De indeling van de Puts in 13 groepen met lesgebieden. De Vormingsreeksen zein (9+9+12) + 3x (1Zo+ 2Zo).
Een Hoger Nievoo voor alle leisen, waarvan de Dingenleis er maar 1 is.
De Levensdelen die in 1 geheel gebruikt kunnen worden om er over te praten.
De levische 4- deling van de Puts (12 Groots, 4 Gaar). Zie hieronder!


Inhaut

Per Zooizein

Kleurnaam

Blikvangers van Stoffen per Groots

Blikvangers van Watergebeurens per Groots

1ste Gaar

1- 36 Zooizein

Vrêis

Bodemplassen, Kruiden, en Groente & Fruit

Hewelse snikken, Fenomenen, Excessen

2de Gaar

37- 72 Zooizein

Vaal (Goets)

Gassen, Noten, Zuivel & Luuxes

Hotoppers, Goederenlerairs, Rompslompen

3de Gaar

73- 108 Zooizein

Grasgroen (Planyoe)

Gewassen, Langmeeganers, Vrêivormdaren

Schepsels, Wapens, Beieenkomsten

4de Gaar

109- 144 Zooizein

Hewelsblauw (Dampbal)

Glaswerken, Broeiers, Lekkerscheinen

Betrekkingen, Waterwegen, Vorderingen


Groepen van 4 Raaimæen (Items)

 1. De 4 Uitvoerende Koordanen van de Bevolking: De Kerk (inkl. Graderingen, Avondverering (Beigeloof), en Geloofsplaatsen ), het Yuistgaavrêisyonele apparaat (Rechtbanken, Halieden apparaat, en Bevangenissen), De Overschein (inkl. het Amtenaren- apparaat, de Regering, en de andere Dagmooitrantvrief (Demokratische) Besturingskoordanen, en de 12 Prachszuilen op 117 Zooizein, naa de 12 Kaartspelen (inkl. Internaatsyonale betrekkingen, Verdragen, en Morele verplichtingen), maar dit wert de Trias Polietieká genoemt.
 2. De Kerkeluike 4- waardigschein: De vader, de moeder, de zoon, en de zius, wat de vroegere kerkgelêike 3- eenschein vervangt: "De vader, de zoon, en de heilige geest, amen", oftewel (Geef) de vader, en de zoon, de heilige geest van een man)
 3. De 4 Gevoelsbronnen: 1. Liggameluik met zintuigeluike, en Getelsinsyalevieve gegevens. 2. Ye Geesteluike ruimte of Mok (de 5de kwalieteitsbeurt op 9Zo12: Levensdroom, Vanziemeerdaarschein Geacht, en Stemhebbentschein als Duigse Mate). 3. De gevoelens van je Watergebeurens, zoals Teekrans 99Zo), Sleur (31Zo), Hee Morgendaar (34Zo), Samszoon & een Leluike (38Zo). 4. De Vaakgewiltscheinen (23Zo), bevat gevoelens, die geen sex zein, maar je wel goet doen voelen de 1ste, 2de, en 5de, en 23Zo3: de Vrêivoelentschein\ Steetsslapentschein Geacht, en Aandoenluikschein\ Waardevolschein als Duigse Mate (Vrêien\ Kissebissen\ Verderpraten\ Knuffelen\ Kerenscharen) voor mannen, en op 23Zo4: de Eenzaamschein\ Eigendroommakentschein Geacht, en Volschein\ Toevoegdaarschein als Duigse Mate (Vertroetelen\ Verweren) voor vrauwen.
 4. De 4 Hewellovische Raaimæen (Astrologische Elementen): Straal, Zant, Water, en Lucht, en als Bates: Draling, Vaarze, Vrucht, en Pracht, ookwel, waardoor er maar 4 Organiezatie mogeluikscheinen zein: Draling\ Vrucht, Draling\ Pracht, Vaarze\ Vrucht, Vaarze\ Pracht.
 5. De Omgangsvormen met 4 Soorten Beesten: Wilde beesten: Ongeachten (Insecten), Duiven, Meeuwen, Keekhoornies, Enzovoort), Boerderei dieren: Ook werkende dieren zoals Speurhonden, Postduiven, Blindengeleide honden, enz., Huisdieren: Katachtigen (Katten), Honden, Koornêinen, Goudvissen, Pappegaaien, Leguanen, enz., en Syoodieren: Dierentuin beesten, Sierkus beesten, enz..
 6. De 4- deling van De Puts (1728): Vrêis (1-3 Groots), Vaal (Goeds) (4-6 Groots), Grasgroen (7-9 Groots), Hewelsblauw (10-12 Groots).
 7. De 4 Kanten van Taal binnen Zinnen: Het Actieve stuk (Gezegde), Het Plaatsnoemende stuk, Het Teitnoemende stuk, en De 12 Sinyzuugaatnies (Functies) van Naamwoorden (Zelfstandige naamwoorden), die gebazeert zein op de gedachte, dat een Naamwoort niet hoeft te veranderen voor een andere functie in de zin, en dat er met Yzuus (Voorzetsels) voor Naamwoorden, andere functies in de zin aan te geven zein, zoals Bezittent naamwoort (Van\ Des\ Diens), of het Meegaant voorwerp (Met\ Mee\ Zonder).
 8. De 4 Mogeluike Pompliefmooinenten op taal, die er bestaan zein: Mooi klinken (1), Snel uit te spreken (2), Kort op te schrêiven (3), en volgens de regels van het Alfabet, en de Zinsbouw (4).
 9. De 4 Lege Klankers met Galm, die er zein, zein E, I, O, en U, die geschreven worden met het accent Sier erop, en de volgende letterblokken vervangen: -AIR → -ÊR, -EER → -ÎR, -OOR → -ÔR, -EUR → -ÛR, plus Wat wiezonderscheinen.
 10. De 4 Skendienavische Talen, die Trots zein op levenszaken uit de 4 Hewellovische Raaimæen: 1. Noors, of Môrus, met Trots op eigen Lachen en Gein met Spreekvaardigschein bei de 5de Naaktschein. 2. Deens, of Daans, met Kaangedachtes (52Zo), Blêiven (50), en "Teit heelt alle wonden". 3. Zweeds, of Zweeps (79Zo, Opzwepingen), met Vriendschappen (67Zo), Smeuigscheinen (5de Groots), "Yezelf voorbei gaan" is omdat je het Goet voor Allemaal ziet. 4. Fins, of Fitst, met Kwikgezienscheinen (47Zo), en Veelkleurige Kleding zoals de Lappen, en Achterbaks (wat het beivoegsel is van iedere 12de Elkevlamzies binnen een Zooizein van de Dingenleis).
 11. De 4 Soorten van Dromen: Dromen (9Zo12, Natuurgoden oftewel Naarjezelftuur Goeien), en Wegdromen (81Zo12, Verslomingen), zein meestal met gesloten ogen, en je kan verwachten, dat ze niet alteit de fêindetten beschrêiven, want ze willen de dromer vaak richten in een zekere richting. 2. Dromen over een ruimte om je heen, is de 5de kwalieteitsbeurt die afgeleit is van de droom elkevlamzies. 3. Gedachtes zein dromen met de eigenschap, dat je niets hoeft terug te zeggen tot deze stemmen, die alteit goet bruikdare informatie geven, 4. Watergebeurens hebben vaak wel gesproken reacties nodig van die gene die ze meemaakt, en die voelt zich goet van het Watergebeuren, maar anderen zien er altêit iets fouts in.
 12. De 4 Redenen om te Verlaten uit een groep: Ongewenst verblêiven, Niet nodig zein in de groep, Voor niets te gebruiken zein, en zêi leveren geen beidrage, maar zein wel overlast voor de groep. Zie Hier voor het beeindigen van een hexoekyaliete relatie.


De Kwade Kanten van de Getellen die een veelvaut zein van 60

 1. 05Zo- Vonkzies (Functies), Koördieneren
 2. 10Zo- Pluimdaar, Afpersen\ Nietlatenzingen
 3. 15Zo- Zoriezoliet, Inroosteren
 4. 20Zo- Mêinmeereersel, Yoelen
 5. 25Zo- Drift, Kwelling
 6. 30Zo- Duitbenodiging, Legendieviesering
 7. 35Zo- Verblêiden, Kapwietheins Haaks
 8. 40Zo- Snoet, Verweitent
 9. 45Zo- Gewoonkein, Vaandakeek (Fanatiek)
 10. 50Zo- n
 11. 55Zo-
 12. 60Zo- Leefregel, "Teidens koorklach, en liefde, is alles gehoorlooft."
 13. 65Zo-
 14. 70Zo- Geltsevende, Opyutter

 •  75Zo-
 •  80Zo-
 •  85Zo- Teitskering (Teistering), "Al te Goet is Niemants Vrient."
 •  90Zo-
 •  95Zo-
 • 100Zo-
 • 105Zo- Yakkerairs, Spillebeen\ Hodel
 • 110Zo- Verdoemimgen, Klaploper\ Flierenfluiter
 • 115Zo- Versnottering, Kwêilen
 • 120Zo-
 • 125Zo- Verkletsing, Liedenteitse zaken
 • 130Zo-
 • 135Zo-
 • 140Zo-

 • De 6 Vlamzichten (31 tot 36), die iederman wil kennen, van iedere Gans onder det Hewelsblauw)

  >

  G

  Gansnaam

  Zooizein

  Redeyaleuzeringen

  Lesgebieden

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16


  17
  18
  19
  20


  21
  22
  23
  24


  25
  26
  27
  28  29
  30
  31
  32


  33
  34
  35
  36

  Pandair
  Driegaanyee
  Zinnenmener (Minnestreel)
  Opmêinreik (Admieraal)
  Daarvie\ Elkairin
  Yoris\ Yorien
  Beurt\ Fleur
  Yoost\ Yozefêin
  Wil\ Wilmaa
  Karel\ Karlaa
  Niels\ Inge
  Vaarmee\ Yaliedá
  Leo\ Lia
  Flip\ Pleunie
  Barginghart\ Velopnaa
  Moos\ Mooikiek


  Yaugêin\ Koorzein
  Gever\ Frêia
  Fret\ Yzaane
  Lodewêik\ Nieweize


  Mateis\ Mareike
  Wauder\ Heyakêikes
  Andree\ Andrea
  Bram\ Saraa


  Stef\ Stefanie
  Toon\ Tonie
  Ruut\ Trudie
  Hendruk\ Hennie  Klaas\ Klaraa
  Yoop\ Yopie
  Tim\ Nickie
  Sam\ Samantá


  Gruis\ Gruistiená
  Dick\ Rozalie
  Ben\ Bennieká
  Vincent\ Vickie

  3 Zo
  6 Zo
  9 Zo
  12 Zo
  15 Zo
  18 Zo
  21 Zo
  24 Zo
  27 Zo
  30 Zo
  33 Zo
  36 Zo
  39 Zo
  42 Zo
  45 Zo
  48 Zo


  51 Zo
  54 Zo
  57 Zo
  60 Zo


  63 Zo
  66 Zo
  69 Zo
  72 Zo


  75 Zo
  78 Zo
  81 Zo
  84 Zo  87 Zo
  90 Zo
  93 Zo
  96 Zo


  99 Zo
  102 Zo
  105 Zo
  108 Zo

  Deugen: Kullievaatzie,Deelklaarmatie, Naaxie, Rededopzie, Inkorperatie, Inplempactie.
  Mooienieweren: Klozengeven, Verknippen, , Bewaren, Dissen, Opdissen.
  Langere Teiden: Piero Moriemanie, Yzurie Moriebiede, Zach Moriebiede, Versnellings Moriebiede, Gelt Moriebiede, Rel Moriebiede.
  Inheemse Trenten: Keuvelen, Afroepen, Begeren, Verlangen, Ingrêipen.
  Moriezoonzies: Aanvuren, Vereenzamen, Bevoorrechten, Uitwêiden, Inwêiden, Inroosteren.
  Mêinmeereersels: Kraaien, Preken, Stotteren,Fluisteren, Zeveren, Prakkiezeren.
  Heenkomerwillers: Bewuste, Fêinkansmier, ServeerderKonsyeryze, Verkoper\ Kantjee, Redesnapsyonie.
  Zachterbronnen: Bleiven Staan, Verlaten, Inkasseren, Helder maken, Aanstoten, Er uitzien als.
  Kontactkanten: Supzielief, Heelgescheinlief, Geenneerheus, Nodig, Liedenteit, Handig.
  Buitbenodigtscheinen: Verdragsluiting, Koorkunde, Hunkering, Koestering, Winst, Legendieviesering.
  Mutsingen: Katolietismie, testzeinwistje, Scheefzeinwistje.
  Geboden: Ere Sex, Ere Overschein, Ere Got (Gut, Gut).
  Bezichtigingen: Zeerknus, Schauwburg, Muzeum, , Previewzaal, Besenpark.
  Naderkomers: Drol, Druiveprater, Moppentapper, Vinkniks, Drafeestteit, Dwangtrenter.
  Gewoonscheinen: Exstatisch, Progressief, Vaandakeek
  Huisregels: Vermeit handel inlevende Wezens,
      Vermeit Eten tussendoor,
      Vermeit drinken van Bier, Wein, en andere Alkoorhol,
      Vermeit onbevoegt bovenstaan,
      Vermeit prêisonderhandelingen,
      Vermeit Onbezorgde lol.
  Opdoeksels: Uitdragen, Inkomen, Ontlokken
  Aanknoopweizes: Annargisme, Daarwinnezewistje, Luivoorwistje
  Klantvaren: Fetisyisme, Pestmiewistje, Koptiewistje
  Leefregels: Geef achting voor nuttige moraal,
      Hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrêigt,
      Teidens oorlog en liefde is alles geoorlooft
  Overdragers: Kampanjeleider, Narkotiezeur, Broerjee\ Soefleur
  Leefgemeenschappen: Multiemagie, Tieranie, Demókratie
  Klussen: Uithauden, Uitwerken, Uitrusten
  Wrevels: Zoo kan je hoog van de toren blazen,
      Zoo er nog een nachtje over slapen,
      Zoo lusten de honden geen broot van je
  Zogingdats: Reputatie, Korruptie, Inkonkubienatie
  Oplapsels: Bespotten, Mompelen, Afzeiken
  Verslomingen: Nippen, Indutten, Wegdromen
  Feestlieden: Skriptbewaker, Huisdieler, Lanterfanter
      Verzingingen: De syoo op rolletjes laten verlopen,
      Hoe meer zielen, hoe meer vreugde,
      Er is een teit van komen, en een teit van weggaan
  Wroegingen: Verdwaling, Ongeluk, Verwonding
  Verstromingen: Neervallen, Afzakken, Verankeren
  Overkomeluikscheinen: Aflassen, Inkakken, Afbreken
  Belegenscheinen: Tegenslag komt nooit alleen,
       De druppel, die de emmer doet overlopen,
       Beter ten halve gekeert, dan ten hele gedwaalt,
  Zoetbrootbeleg: Syokolade vlokken, Muisies, Gestampte muisies
  Frietuursels: Stukjes kip, Berenhap, Fallafel
  Feestlieden: Toeschauwersbewaker, Kraamverkoper, Twaletmeevrauw, Skriptbewaker, Huisdieler, Lanterfanter
  Netscheinsregels: Waar rook is moet vuur zein, Gelt geldt,
  Eens gegeven blêift gegeven.

  Begrippen: Manaayzertie, Fielozoalsdie, Geologie
  Demperamannen: Uitgeverwie, Meermonie, Ozitzoo
  Naarjezelftuurgoeien: Morus (Lot), enuus (Slaap), Opeirooi (Dromen) 
  Allinvredische Goeien: Wodan & Friedaa, Pan, Hekeet
  Perzuis' werken: Medea, Amazones, Demofon
  Æneas werken: Lauzus' doot, Kamillá, Turnus' doot
  Straatfieguren: Haarhemdame, Waterdrager, Hindiedaan
  Achtergronten: Vooroploper, Iedealist, Fotógraaf
  Patronen: Rechthoek, Oppervlak, Octant
  Vissen: Haaien, Orka's, Walvissen
  Heiligen: Spreuken (21- 6), Klaagliederen (9-8), Predikker (7-10) 
  Aanmoedigingen: Parelliet, Henoch, Yubieleën
  Pamooikrieziedá: (Daniël, Suzanne & Bel), Mannasses Gebet, Makabees 
  Paulus' Brieven aan: Galatiërs, Heebreeuwen, Tiemoteürs 


  Huisdeuren: Achteringang, Kluisdeur, Draaideur
  Sexsyop, Schoenenzaak, Hoedenzaak  2de hands GTs, Kledingbazaar, Legerdumpstoor
  Kermisspelen:
  Preciezie Sporten: Darts, Miekadoo, Syoelen


  Balsporten: EIshokkie, Gholf, en Mienie gholf
  Hoe je iemant belacheluik maakt, Hoe je iets onhoordaars zegt, Hoe je iemant weyzaagt. 
  Asseswares: Punaizes, Desktop Pompjoeter, Printer\ Skenner
  Fiets Gereedschappen: Fiets\ Otoo -pomp, Plak spullen, Verfspuitbus
  Invaliede Gereedschap: Gehoor apparaat, Rolstoel, Aanschuifdaar Voorwiel


  De Vormingsreeksen


  Beginhoogte

  Redeyaleuzeringen

  Vormings gegevens

  Vullingsnaam

  0 Groots 9 Zo 7
  1 Groots 9 Zo 1
  2 Groots 8 Zo 7
  3 Groots 8 Zo 1
  4 Groots 7 Zo 7
  5 Groots 7 Zo 1
  6 Groots 6 Zo 7
  7 Groots 6 Zo 1
  8 Groots 5 Zo 7
  9 Groots 5 Zo 1
  10 Groots 4 Zo 7
  11 Groots 4 Zo 1
  12 Groots 3 Zo 7

  Tinten
  Langere Teiden
  Terugblikken
  Hêreikscheinen
  Gebektscheinen
  Sferen
  Leefgemeenschappen
  Oplapsels
  Aanpassingen
  Versudderingen
  Geltbieders
  Verkrachtingen
  Vierkussen (Virussen)

  Intresse- vorming
  Goet verhaal- vorming
  Sterken zelfbeel- vorming
  Boek- vorming
  Deur- vorming
  Spel- vorming
  Rekenschap- vorming
  Leiderschap- vorming
  Wetenschap- vorming
  Verwantschap- vorming
  Gereetschap- vorming
  Bevangenschap- vorming
  Vêiandschap- vorming

  Gront, en Rotsen, Vloerraai, Yaunaa, Vaarbiejden (Arbeiden), Klasvieszieseringen (Kwaliefiecaties), Maaszieleren (Muziceren), en Deunen maken.
  Grootste (Griekse) Goden-, en Helpers- (Helden), verhalen.
  Stersiestemen, de Hewelsdelen, de Zattelieden (Satelieten), Reinste bestemmingen, Beesten: (Water) Vogels, Waldieren, Vissen, en Sprokies.
  De Bêibeelse Boeken zein scscheindaar in het Voorste, en Laatste, gedeelte van de Bêibeel, plus de 6 Gruize verhalen.
  Ingangen van Vervoer en Bedrêiven, en er zein allerlei wenkels, en eet-, en gok- plaatsen.
  Sporten en Spelen zein in opgedeelt in Yeugspelen, Koterspelen, Finnish sporten, Balsporten, Yzurie- sporten, Krachtmetingen.

  Liefdes voor zaken,
  Bazis weetzaken,

  Gereetschappen voor Thuis, en Speesyaliezaties.


  Vorms = 11½ Zo = 2½ Zo + 3 x 3 Zo


  De Verdeling van een Zooizein


  12 Pazaaitzonietsen per Zooizein

  Yzuuworen die voor Naamworen staan

  De Sinyzuugaatnies

  Nederlantse namen

  Latêinse namen

  1.   Det Bazis van alle hogeren, en herkendaar als Blikvangerbeel.
  2.   Det Krach, en om Langer aanwezig te blêiven in dat Zooizein.
  3.   Det Belaatdare elkevlamzies, en det Moriedienaire (Ordienaire).
  4.   Det Zachvieve (Actieve), en zoals Roken.
  5.   Det Minder Verlangende van det Zooizein, en zoals Eten.
  6.   Det Beste elkevlamzies, en zoals Drinken.
  7.   Det Afhaaldare, en det Noemdare.
  8.   Det Versnellende elkevlamzies, en het dragen van lading.
  9.   Det Belangreike elkevlamzies, en det tastdare.
  10. Det Restgerichte, en det Heldere.
  11. Det Geengelêike, en det Front van de Top.
  12. Det Meermalige, en det Zacherkant van de Top.

  Op\ In\ Zoals
  Tot\ Totaan\ Zoo voort
  -
  -\ Toervan \ Daatvan\ VN+ sdaat
  Voort\ Verder met\ Vaak met
  Volgens\ Gemaakt toer\ Gezegt toer
  Van\ Wiens\ Des\ Diens
  Morie+ (Voor)\ Zondaar+ ⇔ Tegen+\ +Loosschein
  Door\ Tegenin\ Naartoe
  Terug\ Steetsdoor\
  Doorheen\ Naa\ Los\ Toe
  Overniew\ Betreffende\ Mooigaande

  1.   Speciefiecerent Naamwoor
  2.   Doelhebbent Naamwoor
  3.   Daatondergaant Naamwoor
  4.   Centraal Naamwoor
  5.   Vaakdoent Naamwoor
  6.   Bronweldarent Naamwoor
  7.   Bezittent Naamwoor
  8.   zondaarkoment Naamwoor
  9.   Naartoekoment Naamwoor
  10. Terugkerent Naamwoor
  11. Doorheenkoment Naamwoor
  12. Zaaknoement Naamwoor

  Daarvintdaardair
  Totaandair
  Zachgekregendair
  Daatleverdair
  Vaakgekozenmoriedair
  Strevenleverdair
  Mêinesleverdair
  zondaarleverdair
  Doorgaandair
  Terugkerendair
  Doorheenkomendair
  Teitmorienemendair

  Indicativus
  (Tot)Dativus
  Accusativus
  Vocativus
  Ablativus
  Nominativus
  Genitivus
  Motivativus
  Transitivus
  Recurrativus
  Sequitivus
  Metativus  12 Pazaaitzoonietsen per Zooizein

  Middelen (17Zo)

  Yzuuworen bêi Daatworen

  De Sinyzuugaatnies

  Gaan als zondaarbeel

  1.   Det Bazis van alle hogeren, en herkendaar als Blikvangerbeel.
  2.   Det Krach, en om Langer aanwezig te blêiven in dat Zooizein.
  3.   Det Belaatdare elkevlamzies, en det Moriedienaire (Ordienaire).
  4.   Det Zachvieve (Actieve), en zoals Roken.
  5.   Det Minder Verlangende van det Zooizein, en zoals Eten.
  6.   Det Beste elkevlamzies, en zoals Drinken.
  7.   Det Afhaaldare, en det Noemdare.
  8.   Det Versnellende elkevlamzies, en het dragen van lading.
  9.   Det Belangreike elkevlamzies, en det tastdare.
  10. Det Restgerichte, en det Heldere.
  11. Det Geengelêike, en det Front van de Top.
  12. Det Meermalige, en det Zacherkant van de Top.

  1.   Zaakverloop
  2.   Wending
  3.   Moriedezerest
  4.   Schare
  5.   Vergelêiking
  6.   Bezwering
  7.   Beschrêiving
  8.   Vertelsel
  9.   Kreet
  10. Uitloving
  11. Bezieklus
  12. Otomatiezering

  1.   Kies+ Ik+ heeldaarschein
  2.   Ik+ leurdaarschein\ Ik + weerdaarschein
  3.   Gunst+\ Nader\ Wacher+ L
  4.   Vrêi+\ Ront+\ Om+ L
  5.   Steets+\ Vaak+\ Ver+ L
  6.   Leur+\ Naders+\ Be+ L
  7.   Klaar+\ Reik+\ Af+ L
  8.   Tevies+\ Tegen+\ Morie+\ Zondaar+ L
  9.   Rechnaa+\ Tegenin+\ Door+ L
  10. Terug+\ Overheen+\ Steetsdoor+ L
  11. Naa+\ Toe+\ Los+ L
  12. Over+\ Overeen+\ Overniew+ (In+\ Aan+) L

  1.   Speciefiecerent Naamwoor
  2.   Doelhebbent Naamwoor
  3.   Daatondergaant Naamwoor
  4.   Centraal Naamwoor
  5.   Vaakdoent Naamwoor
  6.   Bronweldarent Naamwoor
  7.   Bezittent Naamwoor
  8.   Zondaarkoment Naamwoor
  9.   Naartoekoment Naamwoor
  10. Terugkerent Naamwoor
  11. Doorheenkoment Naamwoor
  12. Zaaknoement Naamwoor

  1.   Zogaantals Naamwoor
  2.   Zoverdergaant Naamwoor
  3.   Daatondergaant Naamwoor
  4.   Zogaant Naamwoor
  5.   Vergaant Naamwoor
  6.   Leurgaant Naamwoor
  7.   Reikgaant Naamwoor
  8.   Teviesgaant Naamwoor
  9.   Doorgaant Naamwoor
  10. Teruggaant Naamwoor
  11. Nagaant Naamwoor
  12. Overgaant Naamwoor  Bahzaut (Bazalt)

  Natuurluik weet iedereen dat je op drie manieren kan konzumeren: Roken, Eten, en Drinken. Ye doet het allemaal met je mont, en de mont proeft hoe smakeluik, of bar, het is wat jêi binnenkrêigt. Het is een beetje verwarrent, dat je rookt met je mont, maar ruikt met je neus. Rook is de 1ste inkorting enkelvaut van de verleden teit van Ruiken, en rook is een walm van vuur in de lucht. Maar roken, eten, en drinken, zijn daders van de mont, waarmee het toetaal aan zintuigeluike daders op 7 komt (Ruiken, Zien, Horen, Voelen, Roken, Eten, en Drinken). Dus je rookt, eet, en drinkt, met je mont, maar met je neus haal je lucht binnen, die op je tong herkent wordt, als de geurige smaak van iets of iemant.

  Eerst het roken. Roken is via de longen, en van roken moet je kuchen, zoals je naar de wc moet van drinken. Kuchen is het rechtzetten van een vreemt gevoel in de keel, soms kriebel, soms veel snot. Het hoort bei de Versnotteringen op 115 Zooizein, en daar hoort ook niezen bei. Roken neemt kleine deeltjes op voor een stel sekondes, waarnaa je de stof al weer los laat. Ik vat het proces Roken op als snel opnemen, en snel weer uitstoten.

  Eten en drinken gaan door je maag en spijsverteringskanaal. Eten wordt gezien als de eerste en beste konzumptie, omdat velen het zien als hun levensvreugde, en je doot kan gaan van honger (een Drift die voor Dorst staat op 25Zo8). Sommige mensen eten regelmatig op dezelfde tijt iedere dag, en anderen eten alleen als ze honger hebben. Soms eten ze zelfs niet met honger omdat ze denken dat het veel kost, of dat het zwak is om voedsel te krijgen van een ander. Eten is goedkoper dan drinken in de horekaa. Ik noem ook in De ingeslagen richtingen van Europaa dat bei Aziatische kulturen meestal alleen gedronken wordt bei bezoek, terwijl in het Westen voedsel geven wel bei het gastvrijschein verstrekken thuis hoort, naast drinken vanzelfsprekent. Eten is juist samen te vatten, als langzaam opnemen, en alles verwerken van stoffen, om het 10 uur later pas te ontlasten.

  Drinken en alkohol drinken worden beinaa als hetzelfde gezien. Drinken van alkohol is Zogoedkoop in het Westen dat beinaa iedereen wel eens een stel glasies gedronken heeft. Het is naast koffie de enige drugh waar geen groot verbot tegen dreigt, zoals in Chicago in de 50er jaren, en de laatste tijt, sinds de overschein de verkoop van psielosobiene paddestoelen verboot, omdat een toerist, die een paddestoel genuttigt hat, zelfmoort hat gepleegt door een hoge val. Dat kan de paddestoelen niet verweten worden, want springers heb je onder alle omstandigscheinen. Daarnaast dronk ze alkohol, en dat wert helemaal niet verdacht als te gevaarluik voor verkoop. Ik zie Drinken als het snel opnemen van een stof om, naa helemaal verwerkt te zijn, snel het liggaam weer te verlaten als urine.


  U ziet roken misschien als iets voor levensechtscheingebruikers, maar als u leest over levensechtschein, of liever levensechtschein, in mijn menuu daarover, weet u dat u naa Nawat (Tabak), en wiet, nog Kokaïne, en Popium kan roken. Sommigen roken hasyiesh, maar dat kan je ook eten, en de 5 hogere levensechtscheinen kan je alleen maar eten (als pillen, of papiertjes, of de hele paddestoelen). Omdat de eerste en vierde levensechtscheinen gedronken worden (of gegeten) ligt drinken eigenluik ook in het verdomme- hoekje. Maar je kan maar 5 levensechtscheinen roken, en dus 7 levensechtscheinen eten of drinken. Beivoorbeelt syokolá (de eerste levensechtschein) wordt gegeten en gedronken.

  Denk niet aan roken als levensechtscheinen, zonder te zien, dat meeste mensen veel gelt uitgeven aan levensechtscheinen (ook metziekatie), en dat ze dat doen, omdat het een bepaalt gewenst effect op hen heeft. Iedereen kan een tijdje zonder zijn gebruikeluike levensechtscheinen, maar naa een tijdje krijg je er zin in, en als het mêinfêinekansyeel haaldaar is, kan je weer beginnen aan de levensechtscheinen van jauw keuze. Weet ook dat nawat (Tabak), en wiet, roken bei koffie en syokolá staan als lichte levensechtscheinen, zodat je best kan roken zonder bedwelmt te raken, zoals van kook of popium, wat zware levensechtscheinen zijn en daarom giftig. Ze mogen alleen in kleine beetjes gekonzumeert worden om het gewenste effect ervan te krijgen. Dat gaat niet op voor koffie, syokolá, nawat (Tabak), en wiet.

  Natuurluik heeft iedereen zijn eigen grens bei lichte levensechtscheinen, maar je hebt konzumeren, omdat je je verveelt, en in serie konzumeren, wat soms maakt dat je beter kan minderen, zoals met nawat (Tabak)srokers die 60 syekkies per dag roken. Of wietrokers die 3 gram per dag roken. Ikzelf hat een kieloo syokolá per week nodig, om me goet te voelen, maar nuu ben ik 5 jaar gestopt met syokolá, en eet het nog zeer zelden als tractatie (door anderen of door mezelf). Mijn tanden gingen te snel achteruit en dat was voor mij reden, om het niet meer te kopen. Dit was in de teit, dat ik dacht dat de noten op het 12de Zooizein stoffen stonden, en dat zein nuu de Specerêien, want ik vint dat specerêien ook een rede kunnen zein om tandbederf te krêigen. Syokolade staat nuu bei de Opdagers, in plaats van bei de Gebreken, en is een gezelschaps- drank.


  De Verwekten- leis


  De 20 Zooizeinen met Levende Redeyaleuzeringen genoemt Zie Meer!

  Zooizein

  N x 7

  1. Beurperzoloos (Perzonen)
  2. Ronthollers (Rollen)
  3. Schallerswillers (Gastenwillers)
  4. Getelverbruikers (Getalenteerden)
  5. Prachmannen (Rangen)
  6. Benaderairs (Grappenmakers)
  7. Vlamsoorten (Standen)
  8. Verblîeden (Verblijden)
  9. Overdragers (Pensyonalieden)
  10. Geltseefdaren (Geschikten)

  7
  14
  21
  28
  35
  42
  49
  56
  63
  70

  1Gr7
  2Gr2
  2Gr9
  3Gr4
  3Gr11
  4Gr6
  5Gr1
  5Gr8
  6Gr3
  6Gr10

  11. Navaansyolieden (Overdragers\ Tradities)
  12. Yakkerairs (Kledingsyowers)
  13. Grootste Beluisterairs (Graderingen)
  14. Geltvragers (Veelzienden)
  15. Minkakelairs (Verminkten)
  16. Aanziedaren (Instanties)
  17. Ordergevers
  18. Feestbauwers
  19. Buitenstaanders (Indringers)
  20. Opdagers

  77
  84
  91
  98
  105
  112
  119
  126
  133
  140

  7Gr5
  7Gr12
  8Gr7
  9Gr2
  9Gr9
  10Gr4
  10Gr11
  11Gr6
  12Gr1
  12Gr8


  9 Zooizein:

  De

  Fleuropese

  Naaryezelftuur Goeien

  Bêinamen

  Telduiten

  Geheimen

  Albruikdare Middelen

  Vertalingen


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12


  Natus
  Vroegditte
  Geeras
  Hemeraa
  Eteraa
  Zaurus
  Oizies
  Nemezus
  Keer
  Morus
  Hierenuus
  Opuneirooi


  Geboorte
  Yeugt
  Ouderdom
  Zochwending (Ochtend)
  Avont
  Bedrog
  Zeden
  Wraak
  Pêin
  Nootlot
  Slaap
  Dromen


  Gnoom
  Hobbit
  Brompot
  Bozoo
  Hoogvlieger
  Belzebup
  Pielatus
  Hauwezoo
  Annubis
  Moloch
  Domweldaar
  Keizer


  Naatusie
  Frodie
  Grimpie
  Eterie
  Mercie
  Mizzerie
  Oizie
  Nemezie
  Kermptie
  Gossie
  Morfie
  Vanzie


  Zoobleek geheim
  Verblêifplaats
  Kluiskode
  Dienstgeheim
  Beigeloof
  Klupgeheim
  Beiverdienste
  Lievelingskost
  Weldaarkode
  Beroepsafwêiking
  Liggaamszieklus
  Levensdroom


  Ret #k, l
  Verleng #k met l
  Sluit # l
  Koppel #k, #l op Velt m
  Kreëer Park l
  Zet Park op l
  Kreëer Meug l
  Zet Meug op l
  Wis Park\ Meug l
  Kreëer Standaart Programmá l
  Kreëer Siesteemrapport l
  Kreëer Rapport l


  Verrekken
  Aanlengen
  Afdichten
  Eiken
  Aanmaken
  Aanschakelen
  Inprenten
  Aanroepen
  Lossen
  Herwaarderen
  Naatrekken
  Teruggaan

  Het 5de Kwalieteitsbeurten is de droom


  De leis van woorden die met MIS beginnen

  Vaatse Mates

  Zooizein

  Redeyaleuzeringen

  Misstant
  Misprêizen
  Misverstant
  Misbruik
  Misdrêif
  Mishandeling
  Misleiding

  16Zo6
  18Zo6
  19Zo6
  30Zo6
  31Zo6
  42Zo6
  43Zo6

  Ex
  Kreisen\ Gillen
  Diepzinnig
  Verslaving
  Beroeming
  Stakker
  Kanon  De leis van woorden die met ON beginnen

  Onstuimigschein
  Onbekentschein
  Onverwêider bestanden
  Onenigschein
  Onbezonnenschein is Roekeloosschein
  Onweerlegdaarschein is Pertienentschein
  Ongeschondenschein
  Onwetentschein
  Onnozelschein
  Onafgebrokenschein
  Ongeloveluikschein
  Ongezienschein
  Onverstoordaarschein
  Ongepastschein
  Ongenaakdaarschein

  Ongeveer
  Ongeluik
  Onkruit
  Ongedaan maken
  Ongeval

  -1Zo11 Duigse Mate
  3Zo3 Daardagende Mate
  4Zo10 Losbruikdare Missie
  5Zo8 Daardagende Mate
  6Zo7 Daardagende Mate
  7Zo12 Duigse Mate
  9Zo8 Daardagende Mate
  10Zo8 Daardagende Mate
  12Zo7 Daardagende Mate
  18Zo10 Daardagende Mate
  30Zo12 Duigse Mate
  33Zo9 Duigse Mate
  59Zo5 Duigse Mate
  88Zo2 Duigse Mate
  140Zo12 Duigse Mate

  -2Zo1 Albruikdaar middel
  -2Zo9 Albruikdaar middel
  10Zo Stof
  10Zo7 Albruikdaar middel
  87Zo4 Redeyaleuzering

  Zuur als Smaak
  Kultievatie als Vonkzier
  VVV als Instietuut
  Begroten als Functie
  s
  Vermenigingsliet als Beurtperzolaag
  Lievelingskost als Geheim
  Razen als Monieweer
  Pieromanie als Angst
  Fluisteren met Achtergrontmuziek Albruik
  Legendieviesering als Duitbenodiging
  Xienauniksme als Mutsing
  Shlemiel als Levensleukschein
  Opsceen gedrag als Geweltpleging
  Nietverdervraagdare als Verminkte

  Gloet als Kleur
  Vaal als Kleur
  De 10de Bodemplas
  Tsyecken als 10de Pluimdaar
  Ongeval als Wroeging


  Veranderde woorden door het gebrui11k ervan

  Zooizein
  3Zo8 Duigse Mate
  6Zo8 Duigse
  9Zo7 Daardagende
  10Zo3 Daardagende
  11Zo9 Vaatse Mate
  21Zo1 Duigse
  24Zo6 Daardagende
  24Zo7 Daardagende
  25Zo4 Duigse
  43Zo8 Daardagende
  49Zo8 Daardagende

  Duigse Mate
  Afstandeluikschein
  Nabeischein
  Zinvolschein
  Losvaatsschein
  Kenmerk
  Gedeientschein
  Verscscheinenschein
  Nêipentschein
  Bedaartschein
  Eikeligschein
  Benartschein

  Oude Mate
  Overstadaarschein
  Naastaantschein (Genaadegeefdaarschein)
  Afzindaarschein
  Losveiligschein
  Afmerking
  Gedeistschein
  Verscscheinentschein
  Knêipentschein
  Beklaartschein
  Akeligschein
  Benaartschein


  8 is het einde of de doot

  1. De week is 7 dagen en 8 komt niet voor, behalve als eerste van de niewe week.
  2. Het oktaaf (de achtste toon) klinkt hetzelfde als de gronttoon, en heet hetzelfde als de gronttoon, maar ligt hoger, en wordt het einde van de toonladder genoemt.
  3. +8 (en +8 Zooizein) is een terugkomen van hetzelfde maar dan gericht op de daarvoor geplaatste elkevlamzies. Beivoorbeeld: Boelkeek → Mêinmaasteitbleek → Holietrakie → Totvoortuinzoïstie → Roeptmooierzie. Bei stoffen heb je ook +8, beivoorbeeld: Gras → Taugee (Taughé) → Erten → Kool → Vlas.
  4. De 8ste Planyee Uranus doet er 84 jaar over om ront te komen in zein baan om de zon. Dat is ongeveer een levenlang! Honger hoort bei de 8ste planjee, of sateliet (Zattelied) als redeyaleuzering op 25 Zooizein, en honger kan je doen overlêiden (Hongersnood).
  5. Als je 8 zintuigen geregelt hebt op jezelf (in plaats van minder) dan krêig je ze niet tot je beschikking, slechts de overige 4 zintuigen worden dan nog toegeschoven.
  6. Bitter is de 8ste smaak, en koters hauden daar niet van, tot ze het leren waarderen. De uitdrukking 'Een bittere pil' betekent iets moeten, wat je niet wil, of tegenstaat. Alkohol en nawatsrook is spoedweg (Bitter), en ook griemassen, spruitjes, boerenkool, en tee kunnen spoedweg (Bitter) zein, en dat bevalt de meesten niet.
  7. Als je een geboden prêis vraagt voor een product, dan is dat of € 2,50, of € 7,-. € 3,- verkoopt meestal niet, en € 8,- wordt vaak niet betaalt, behalve door toeries. DvDs van 3 voor €25,- verkoopt niet vlot, en veel van die GT- winkels stoppen ermee.
  8. Een woort van zeven letters hoeft nooit acht letters lang te worden, om een volle klanker aan het einde van een woort met dubbele dezelfde klanker te schrêiven, behalve IE, want die wordt aan het einde van een woort nooit met I accent vol geschreven.
  9. De 8ste verblêide is Knecht, en die gaat met het wegziefersen van jezelf voor een ander. Hêi is de doot voor een sexuele relatie.
  10. De 8ste kwalieteitsbeurt is de 12de Wrevel: Zoo lusten de honden geen broot van je. Dit maakt je onmogeluik voor anderen, en beeindigt vaak een relatie. Dit is de eerste kwalieteitsbeurt, die je geen goede teit laat maken.


  Het bewegen van een liggaam

  Ye kan een liggaam bewegen, vanaf achter de schermen, met behulp van:

  1. (0Zo9) De 1ste kwalieteitsbeurt, genaamt "Om het mee te maken", wat iemant op de spierzin niewe bewegingen geeft, van lopen tot spreken.
  2. (2Zo4) De 4de kwalieteitsbeurt, genaamt "Op het goede leven", wat iemant kracht kan geven om iets te verrichten. Ook kan het iemant laten herstellen.
  3. (48Zo12) De 12de aangelegenschein waarmee iemant bezeten gehauden door iemant anders, en dat kan allerlei Opdiezeuraf (apsurd) gedrag opleveren.
  4. (59Zo) Peepressie als kwaat poorrest, bei het Watergebeuren Boeman, wat je liggaam zwaar laat aanvoelen, en wat je zin geeft om te gaan liggen.
  5. (98Zo) De Marionet is een prorest, wat iemant op een bepaalde manier kan laten lopen, of dansen, of andere bewegingen maken. Het hoort bei het Watergebeuren de Kledingsyoo.
  6. De 1ste Plaag, genaamt irrationele bewegingen, is niet iets van de dingenleis, maar hoort bei de speesyale gebeurtenissen.


  Het Inruimen op meerdere vlakken

  Inruimen van je teit is de meest bekende manier van tegen inruimen aan kêiken, maar je hebt meerdere manieren.

  1. 1 Dag inruimen (Het inruimen van iemands dag die geen werk of relaties heeft)
  2. 1 Week inruimen (Ye hebt werkteiden op werkdagen, plus eenmalige afspraken, en een weekprogrammá)
  3. 1 Maant inruimen (Het maken van een uitgavepatroon binnen je huishaudgelt, inkluzief leuke aankopen)
  4. 1 Leven inruimen (Het inruimen van de nare ervaringen, door je hele leven heen)
  5. 1 Relatie inruimen (Het inruimen van het slecht en goet kunnen spreken en bewegen, binnen de relatie)
  6. 1 Tafel (Geheugenopslag) Inruimen (Het inruimen van een geheugenkaart voor een telefoon, teblet, of voor een PK, met muziek, en films\ foto's, of boeken\ strips)
  7. Kasten inruimen (Het inruimen van niewe kasten of planken met kleding, boeken, GTs, en DvDs)
  8. 1 Doel inruimen (Het inruimen van je onderneming, met intenzieve momenten, en momenten om bei te komen, zoals de begin- en eind- sprint, en ontsnappers beilopen)