Schalen

      Schaal Ontwikkelingen      Vaatse Schaal Ontwikkelingen      Zyuu Uitleg
Een hele regel van de Dingenleis

Je kan als er 1 van de woorden, of schalen, uit de dingenleis genoemd wordt, daarmee de hele elkvlamziet met alle kollommen erbij bedoelen. Daarmee zau als Klasse (Puurschein, Gefilterdschein) genoemd wordt, toch ook de duigse kant bedoeld worden, namelijk de Kwalieteit, Gelauterd, en Gerefijneerdschein. Ook de vaste schalen Samenstelling\ Bak zullen hiermee bedoeld worden. Bij het noemen van een telnaam wordt gelijk de hele elkvlamziet van die telnaam bedoeld. Dit is, omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben, dat je ze niet wilt scscheinen van elkaar.

Hierdagende en Duigse Schalen

Er zijn twee soorten van schalen. Je hebt Hierdagende schalen voor kleine waardes, en Duigse schalen voor de grote waardes. Een Duigse schaal is te meten, en duidelijk uit te drukken in een van twaalf verschillende waardes. De Hierdagende schalen lopen meestal van 0 tot 100, en blijven onder de 5de waarde van de Duigse schaal. De hierdagende schaal wordt weergegeven door een getal en een telnaam.
Als een duigse schaal genoemd wordt, zonder het –HEID, of –IETEIT, deel, wordt een van de hoge waardes [9- 12] van de duigse schaal bedoeld. Soms lijken hierdagende schalen meer op tegenovergestelden van hun duigse schaal, dan dat schalen binnen dezelfde elkvlamziet zijn.

Bijvoorbeeld: Lengte en Afstand
                  Gewicht en Grimmigschein

De Zonaam (telnaam) van lengte is Meter.
De zonaam van gewicht is Gram (Vielagram).


Afstand
1. Hier
2. Daar
3. Vlakbij
4. Dichtbij
5. Volgende huizenblok
6. Volgende wijk
7. Volgende oord
8. Volgende voorvincie
9. Volgende land
10. Ver\ Aantal landen verder
11. Verder weg\ Volgende werelddeel
12. Naar de andere kant van de wereld

Grimmigschein
1. Korrel
2. Peuk
3. Buidel\ Shuttel
4. Krant\ Tennisbal
5. Volliebal
6. Voetbal
7. Boek\ Basketbal
8. Pan
9. Kast\ Bed
10. Muur
11. Otoo
12. Trein\ Vliegtuig


Als u meer duigse schalen uitgeschreven wilt zien gaa dan naar het Duigse Schalen invulling menuu in het Getalsinsjalezie balk- menuu.

De minste hoogte van een schaal wordt gevormd met ON + die schaal, en schaal + Vol + schein wordt die Schaal + loosschein.
ONT + Duigse schaal is iets anders dan ON + Duigse schaal. ONT staat voor bepaalde schalen, en wel 2 Zooiwîes boven de beginvorm van de schaal. Dit zau ook KLONT, KERN, of VAST kunnen heten
Je hebt ontlading, die 2 Zooiwîes boven lading uitkomt.
Je hebt ontregeldaarschein die 2 Zooiwîes boven de geregeldschein uitkomt.
Je hebt ontmoetdaarschein die 2 Zooiwîes boven moetendschein (Moederendschein, 12Zo11).


Ieder schaal heeft een vast dingenleis getal, en de ene schaal staat hoger dan het andere.
Beginnen met ON, of GE, voor een schaal is mogelijk met 1 uitzondering, en dat is ondeugendschein, wat geen schaal is maar een negatieve bestempeling. Omdat ongenaakdaarschein nog steeds een schaal is zullen ON, en GE, af en toe toegevoegd zijn, zoals bij onvreemdschein wat klein is van de eigenschein op 38. Ook voltooide en verleden tijden komen soms voor, zoals begaafdschein, of verlogendaarschein. Zie de opsomming van schalen met ON in de Peorie- pagingná.


Vaatse Schalen (Behauden Grootscheinen)

Vaatse schalen noemen een prorest, waarop gerekend kan worden, dat het konstant is voor de tijdsduur, dat je de schaal meet, die er bijhoort.
Bijvoorbeeld:  Afstand heeft perspectief als Alvaste schaal.
                   Kracht heeft Inkassering als Meervaste schaal.
                   Luchtzwaarte heeft ophoping als Meervaste schaal.


Op Alvaste schalen is een berekendaar begrip gemaakt, namelijk de Albruikdare middelen. Dit is een leis van kompjoeter- kommanZo's. In de dingenleis wordt er een onderscschein gemaakt tussen de vaste schaal, die het albruikbaaïsche prorest bij die elkvlamziet beschrijft, en de Vaatse schaal, die bij het Meeraanwezige prorest hoort, zoals maaa, werking, en inkassering.

De bekendste Vaatse schalen zijn wel die van de wetten van de meganieká. Dit zijn: het behaud van Masaa, het behaud van Enerzyie, en het behaud van Impuls. Masaa (Getalsoort) is vast, als er weinig radio- achtdievieteit is, en dan kan gewicht gemeten worden, zonder dat je steeds een kleinere waarde vindt. In mijn dingenleis is het behaud van Enerzyie vervangen door het behaud van profijt, en het behaud van Impuls is verwijderd, doordat het iets met puls suggereert te zijn. Hiervoor in de plaats spreek ik over een behaud van Inkassering, en Kaatsing, en je kan meer lezen hierover in mijn Leugens rechtzet pagingná


Schaal Peorie

Ik = Ik- vorm van het doewoord
G = Ik + daarschein = Schaal

Schalen zijn er Duigs, of Hierdagend;
Ik + erendschein ((k)îrundschein), Ik + elendschein (elundschein), Ik + rovendschein.
Ik + erendschein (urundschein), Ik + elendschein (ulundschein), Ik + igschein, Ik + rijkschein, Ik + hebbendschein.
Ik + endschein, Ik + daarschein, Ik + ieteit, Ik + teit, Ik + tijd, Ik + elijkschein.
Ik + haudendschein, Ik + zoekendschein, Ik + lievendschein, Ik + voerendschein staan bij de Duigse Schalen.
Ik + makendschein, Ik + vormendschein, Ik + gevendschein, Ik + willendschein, Ik + spelendschein staan bij de Hierdagende Schalen.
Ik + abielieteit, Ik + zoekendschein, Ik + wekkendschein, Ik + scheppendschein, staan bij Beide soorten schalen.
Ik + Zaaiendschein, Ik + Apsorberendschein, Ik + brengendschein staan bij de Beide soorten schalen.

Engels: Respectability → Respectabielieteit
Engels: Pressingness → Nijpendschein, want -ING maakt in het Engels van een doewoord een bijvoegsel.

Bijvoorbeeld: Arranzyerendschein = Arranzyeerdaarschein, Grondigschein, Liefhebbendschein, Zinmakendschein.

Vaatse Schalen hebben ook vaak een vaste vorm;
Ik + ing, Ik + ering (= Ik + atie), Ik + tievering, Ik + iezering, Ik + en, Ik + aas.

Bijvoorbeeld: Richting, Redenering (= Redenatie), Speesjaliezering, Genoegen, Afgrijzen, Helaas, RelaasNr.

-2 Ga  Recht +

-1 Ga  Voor +

±0 Ga  Vrij +

+1 Ga  Eigen +

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

-Voelendschein
-Verstandigschein
-Wekkendschein
-Willendschein
-Rovendschein
-Eerendschein
-Makendschein
-Apsorberendschein
-Pakkendschein
-Rechthaudendschein
-Onderbouwdaarschein
-Beterdaarschein
-Voerendschein
-Vookomendschein
-Verwekdaarschein
-Kiezendschein
-Warendschein
-Erisschein\ -Rijkschein
-Kreëerdaarschein
-Zoekendschein
-Nemendschein
-Onderhauddaarschein
-Ombouwdaarschein
-Verbeterdaarschein
-Vormendschein
-Komendschein
-Liefhebbendschein
-Scheppendschein
-Hebbendschein
-Enisschein
-Gevendschein
-Brengendschein
-Spelendschein
-Zelfhaudendschein
-Verbouwendschein
-Winnendschein
-Barendschein
-Gaandschein
-Lievendschein
-Doedaarschein
-Slopendschein
Eer + daarschein
-Krijgendscheinschein
-Voortbrengendschein
-Vierendschein
-Verhauddaarschein
-
-Verliesdaarschein


Zooiwîes

Aantal

Bazaal

Zwaar

Mooi

Verwachting

Kennelijk

-9.
-8.
-7.
-6.
-5.
-4.
-3.
-2.
-1.

Recht + eerendschein


+ eerdaarschein


+ erdaarschein

Deel +

Rechtvoor +


Vervoor +


Voor +
Vooraan +
Dichtvoor +

Rechtonder +
Spreekbeurt +
Narepreek +
Recht +
Spreek +
Preek +
Onder +
Ondertussen +
Dichtonder +

Kiespal +
Paldeel +
Palvoordeel +
Pal +
Vastpal +
Voordeel +
Kies +
+
+

+ makendschein


+ zijndschein


+ hebbendschein


Pijlend +
Kijlend +
Sijnend +
+
Schrijnend +
Verklijnend +
Vergrotend +
Slijkend +
Kijkend +

0.
4de

Vol +
Her +

Rond +
Goed +

Vochtig +
Kwaad +

Zelf +
Goeie +

Raak +
Kwaaie +

Vrijend + (Vrij +)
+

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Veel +
Meer +
Meest +
+
+
Eris +
Wel +
Heel +
+ Volschein
Praal +
Tegendeel +
Tegen +
Koorrol +
Graag +
Tegenin +
Samenspel +
Vredig +
Weerterug +
Nogeens +
Vrede +
Overig +


Over +Langs +
Nauw +
Nau +
+
+
Be +
Welles +
Heel +
Klaar +
Hoffelijk +
Rap +
Poor\ Voor +
Devies +
Hint +
Doorheen +
Trauw +
Gerief +
Weg +
Bof +
Gretig +
Los +
Hof +
Grif +
Overniew +
Plan +
+
Steetoverniew

Vast +
Spits +
Vocht +
Toon +
Aantoon +
Rijk +
Niet +
Geheel +
Af +
Kreet +
Fief +
Achteraf
Mottoo +
+
Door +
Echt +
Grief +
Terug +
Iedeaal +
Buiteling +
Toe +
Nogaantoe +
Buit
Totnogtoe +
Weldaarplicht
+
+

Beeld +
Fr-Ont +
Eigen +
Hoofd +
Veront +
Kont +
Nietes +
Bont +
Van +\ + S
Kredoe +
Liedentaal +
Poor (Voor)
Lof +
Graag +
Heen +
Echtgenoot +
Plicht +
Weer +
+
Graatzie +
Naa +
Bijnaa +
Gratis +
Achternaa +
+
+
+

Raad\ Raai+
+
+
+
+
Vooraf +
+
+
Af +
+
+
Poor (Voor) +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Schrijven +
Drijvend +
Blijvend +
Kijvend +
Lijvig +
Wijkend +
Lijkend +
Strijkend +
Prijkend +
Omdijkt +
Gelijkend +
Blijkend +
Glijend +
Plijtend +
Slijtend +
Splijtend +
Rijzend +
Vergrijzend +
Prijzend +
+
Glijend +
Vlijend +
Hijgend +
Brijend +
Hijend +
Schijtend +
Wijtend +


Zooiwîes

Ruimte

Tijd

Snelschein

Rijk (Geld)

-9.
-8.
-7.
-6.
-5.
-4.
-3.
-2.
-1.
0.
4de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.De Zyuus (Voorzetsels) die je voor, en naa , een stamwoord kan zetten.

Zooiwîes Herhaling

Pazale Zyuus

Mooie Zyuus

Aantal\ Zwaar\ Vocht

Snel\ Ruimte\ Tijd

Samengestelde Zyuus

Exdraa Zyuus

-9 Zo         -3 Ga

-8 Zo

-7 Zo

-6 Zo         -2 Ga

-5 Zo

-4 Zo

-3 Zo         -1 Ga
 

-2 Zo

-1 Zo

 ± 0 Zo

de Volgende 4de

+1 Zo

+2 Zo

+3 Zo        +1 Ga

+4 Zo

+5 Zo

+6 Zo        +2 Ga

+7 Zo de 3de
+7 Zo de 4de
+7 Zo de 5de
+7 Zo de 6de
+7 Zo de 9de
+7 Zo de 10de
+7 Zo de 11de

+7 Zo

+8 Zo

+9 Zo        +3 Ga

+10 Zo

+11 Zo

+12 Zo     +4 Ga

+13 Zo

+14 Zo

+15 Zo     +5 Ga

+16 Zo

+17 Zo

+18 Zo     +6 Ga
+19 Zo
+20 Zo
+21 Zo     +7 Ga
+22 Zo
+23 Zo
+24 Zo     +8 Ga
+27 Zo     +9 Ga
+30 Zo     +10 Ga
+33 Zo     +11 Ga
+36 Zo     +12 Ga

-
-

-

Vervoor
-

Vantevoren

Voor
 

Vooraan

Dichtvoor

Ge\ Om

Her

Aan

(Kl)ont

Ver(der)

Fors

Gauw

Be

Ree
Elkaar
Mee
Koo
Kloos
Uit
In

Weelde

Edel

Af

Kreet

Liedentaal

Poor

Kwiek

Graag

Door (heen)

Trauw

Plicht

Weer (terug)

Grif

-

Naa

Vrede

-

Overniew

Blijoverniew

Blijftoverniew

Blijktoverniew

Tegenoverniew

Rechtvoor
Spreekvoor

Voorpreek

Recht
Spreek

Preek

Onder
 

Onderaan

Ondermeer

Vrij

Goed

Beeld

Bof

Blij(te)

Toon

Toonaan

Blijft\ Blijvend

Rede
Elkair
Mede
Koor
Tijd
Buiten
Binnen

Vertoon

Mooi

Blijkt\ Bleek

Kredoe

Iedeaal

Tegen

Kwiek

Buiteling

Tegenin

Echt

Buit

Fief

Gerief

Gretig

Toe

Vraatzucht

-

Overerigens

Achterafnaa

Klaarnaa

Doorweer

Weerfief

L + eerderdaarschein
L + eerderbeeldmakendschein

L + klonteerrijkschein

L + eerdaarschein

Bij + L+ eerdaarschein

Deel + L + erendschein

L + erendschein


Veel + L + erendschein

Neer

Vochtig

Kwaad

Raad\ Raai

Vaak

Vocht

Zwaar

Eigenklont

Rijk +\ Eris +

Reden
Elkander
Samen
Koren
Klozen
Buiten
Binnen

Welig

Deelvol

Losvan

Parol

Koorrol

Onderdoor

Fief

Hint

Weg

Jawoord

Erewoord

Terug

Grof

Graat

Toe

Vreterig

-

Achternaa

Blijachternaa

Blijftachternaa

Blijktomachternaa

Poorachternaa

-
-

-

Vervoor
-

Vantevoren

Voor
 

Vooraan

Dichtvoor

Ge\ Om

Goed

Aan

Meer

Meest

Fors

Gauw

Be

Leuze
Elke
Tezame
Kore
Tijde
Uittreksel
Inleiding

Wel

Geheel

Af

Kreet

Mottoo

Poor

Kwiek

Grief

Heen

Trauw

Plicht

Weer (heen)

Grif

Graag

Toe

Vrede

-

Over

Blijomoverniew

Blijftoverniew

Blijktoverniew

Tegenoverniew

-
-

-

Vervoor
-

Vantevoren

Voor
 

Vooraan

Dichtvoor

Ge\ Om

Goed

Aan

Meer

Meest

Fors

Gauw

Be

Reden
Elkander
Bijden
Koor
Vroeg
Straat
Thuis

Wel

Geheel

Af

Kreet

Mottoo

Poor

Kwiek

Grief

Door

Trauw

Plicht

Weer(terug)

Grif

Graag

Toe

Vrede

-

Over

Blijomoverniew

Blijftoverniew

Blijktoverniew

Tegenoverniew

-
-

-

Vervoor
-

Vantevoren

Voor
 

Vooraan

Dichtvoor

Ge\ Om

Goed

Aan

Meer

Meest

Fors

Gauw

Be

Reden
Elk
Zagme
Koorter
Laat
-
-

Wel

Geheel

Af

Kreet

Mottoo

Poor

Kwiek

Grief

Door(heen)

Trauw

Plicht

Weer(terug)

Grif

Graag

Toe

Vrede

-

Over

Blijktoverniew

Blijftoverniew

Vrijoverniew

Blijoverniew
Alle Verschillende Schalen met Vooropwoorden, en Achterafwoorden

Zooiwîes Leidme

De Verziewelling van Alle Schalen

-9 Zo         -2 Ga

-8 Zo

-7 Zo

-6 Zo         -2 Ga

-5 Zo

-4 Zo

-3 Zo         -1 Ga
 

-3 Zo de 4de

-2 Zo

-2 Zo de 4de

-1 Zo

-1 Zo de 4de

-4 Zo

-1 Zo

± 0 Zo

+1 Zo

+4 Zo

+ de volgende 4de

+1 Zo

+1 Zo de 4de

+2 Zo

+2 Zo de 4de

+3 Zo        +1 Ga

+3 Zo de 4de

+4 Zo

+4 Zo de 4de

+5 Zo

+5 Zo de 4de

+6 Zo        +2 Ga

+6 Zo de 4de

+7 Zo de 3de
+7 Zo de 4de
+7 Zo de 5de
+7 Zo de 8de
+7 Zo de 9de
+7 Zo de 10de
+7 Zo de 11de
+7 Zo de 12de

+7 Zo

+8 Zo

+8 Zo de 4de

+9 Zo        +3 Ga

+9 Zo de 4de

+10 Zo

+10 Zo de 4de

+11 Zo

+12 Zo     +4 Ga

+13 Zo

+14 Zo

+15 Zo     +5 Ga

+16 Zo

+17 Zo

+18 Zo     +6 Ga
+19 Zo
+20 Zo
+21 Zo     +7 Ga
+22 Zo
+23 Zo
+24 Zo     +8 Ga
+27 Zo     +9 Ga
+30 Zo     +10 Ga
+33 Zo     +11 Ga
+36 Zo     +12 Ga

Recht + K, Vervoor + K, Ik + (k)erendschein ((k)îrundschein\ (k)îrdaarschein), Ik + (h)elendschein ((h)elundschein\ (h)eeldaarschein), Ik + rovendschein (rovundschein\ roofdaarschein).
Spreek + K.
-
Onder + K, Voor + K, Naar + K, Nader + K, Ik + rijkschein, Ik + erisschein, Ik + erendschein (urundschein\ urdaarschein), Ik + elendschein (ulundschein\ uldaarschein),
                    Kies + K, Vantevoren + K, Ik + hebbendschein, Ik + igscheinIk + erigschein, Ik + achtigschein, Ik + erachtigschein.
Onderelkaar + K.
Ondermeer + K, Ondertussen + K.
Neer + K, Neder + K, Dichtvoor + K.
Vlakvoor + K.
Netvoor + K.

K, Ge + K, Rond + K, Om + K, Rondom + K, Omheen + K, Rondlangs + K, Langs + K, Vol + K, Zelf + K,Vrij + K, Open + K, Dicht + K, Beet + K , Stijf + K, Nog + K, Nogte + Ik + tijd.
Op + K.
Vlakachter + K.

Her + K, Goed + K, Goei + K, Kwaad + K, Kwaaie + K.

Aan + K, Vast + K, Meer + K, Veel + K, Al + K, Alom + K, Alles + K, Beeld + K, Vast + K, Tussen + K, Naast + K, Raad + K, Raai + K, Ik + vuldigschein.
Nau + K, Vaak + K, (Kl) Ont + K, Kern + K, + K, Kort + K.
Ver + K, Verder + K, Voort + K, Steets + K, Blijkt + K, Eigen + K, Vocht + K, Achter + K, Achterom + K, Achterlangs + K.
Fors + K, Toon + K, Ken + K, Voortaan + K, Achteraan + K, Toon (+ Ik) + gevoeligschein, Aan + Ik + elijkschein.
Spits + K, Toonaan + K, Veront + K, Klontkern + K.
Be + K, Blijft + K, Steetsverder + K, Klontken + K, Vastfiks + K, Blijftvochtig + K, Af + Ik + igschein.
Rede + K, Re + K.
Spreuk + K, Uitspraak + K, Reden + K.
Samen + K, Elkaar + K, Elkair + K, Elkander + K.
Mee + K, Mee + K, Mede + K, Metzoon + K, Zonder + K, Alleen + K.
Zon + K, Zonde + K
Tijd + K, Vroeg + K, Laat + K, Kloos + K, , Klozen + K, Dozen + K.
Uit + K, Buiten + K, Daar + K, Ex (-draa) + K.
In + K, Binnen + K, Hier + K, Intro + K.
Koo + K, Koor + K, Kore + K, Groep + K, Wel + K, Weelde + K, Welles + K, Welig + K.
Naastelkaar + K, Naastelkander + K, Tussenelkaar + K.
Edel + K, Heel + K.
Af + K, Los + K, Klaar + K, Blijkt + K, Ik + sschein, Ik + volschein, (In) + Ik + elijkschein.
Achterelkaaraf + K.
Rap(pe) + K, Rappe Leuze + K, Mottoo + K, Kredoe + K, Vastaf + K
Liedentaal + K, Iedeaal + K, .
Poor + K, Voor + K, Proo + K, Tegen + K, Kontraa(k), Achteraf + K.
Door + K, Heen + K, Doorheen + K, Tegenin + K, + Ik + kernschein, Ver\ Be + Ik + elijkschein.
Koorrol + K, Groepsrol + K, Tussendoor + K.
Devies + K, Lijfspreuk + K.
Terug + K, Weer + K, Weder + K, Weg + K, Steetstegen (in) + K, Verderopdoor + K.
Trauw + K, Jawoord + K.
Erewoord + K, Parool + K.
+ K, Naartoe + K, Toe + Ik + igschein.
Tegenaan + K.
Toe + K, Naa + K, Volgend + K, Voorover + K.
Bijnaa + K.
Over + K, Overniew (+ In\ Aan) + K, Achternaa + K.
Steetsoverniew + K, Achterover + K.Zyuus

Voor een Schaal

Voorbeelden

Neer-
Naar-
Voor-
Voorop-
Kies
Onder-
Onderop-
Op-
Bovenop-
Samen-
Verder-
Verderop-
Voort-
Voortaan-
Blik-
Blijkt-
Her-\ Re-
Goed-
Mee-
Koor-
Uit-
In-
Af-
Over-
Overeen-
Heen-
Weer-
Omheen-
Overheen-
Langsheen- (Snel)
Voorlangs-
Achterlangs-
Achterop-
Achteraf-
Achterover-
Achternaa-
Doorheen-
Bovenlangs-
Onderdoor-

Rijk-
Vast-
Raad-
Vol-
Echt-
Langs-
Rond-
Vrij-
Dicht-
Terecht-
Al-
Overal-
Allemans-
Alledaags-
Bij-
Oer-
Eer- → Neer-
Wel-
Hoofd-
Nood-
Hand-
Mond-

-1 Zo, Naar beneden, Neer is een keer naar beneden.
-1 Gans, Op weg naar I toe.
-1 Gans, Voor iets, of iemand.
-1 Gans +1, Voor de rest uit, De Voorste.
-1 Gans, Zelf gekozen van de schaal.
-1 Gans, Lager.
-1 Gans +1, Onder alle anderen, De Onderste.
+1, Bovenuit.
+2, Boven alle anderen, De Bovenste.
+1 Zo, op de 4de. Om het te herhalen
+1 Gans, Ver in de meer verzie.
+1 Gans, is Vlakbij (de 3de waarde van Afstand).
+1 Gans, Verder.
+4 Zo. Zoo is het vanaf nuu.
+2 Ganzen, Kort kijken naar iets.
+2 Ganzen. Wat kennelijk zoo is.
+7 Zo, op de 4de. Om het herhaaldelijk te doen..
+7 Zo, op de 4de. Omdat het bevalt.
+7 Zo, op de 5de. Met iemand anders meedoen.
+7 Zo, op de 10de. Buiten alles om.
+7 Zo, op de 11de. Binnen alles wat er is.
+3 Ganzen, Af en klaar betekent hetzelfde.
+4 Ganzen, Overniew, of overniew in, of aan.
+4 Ganzen, Om het eens te worden tijdens onderhandelingen.
+6 Ganzen, Op snelschein ergens heen gaan.
+7 Ganzen, Terug, en Heen en Weer is Heengaan, en Teruggaan.
Op snelschein ontwijken.
Op snelschein bovenlangs gaan.
Op snelschein missen.
Op snelschein langskomen.
Op snelschein kiezen voor het nemen van een opstakel.
Op snelschein kiezen voor een hogere weg.
+5 Ganzen, Op snelschein kiezen voor een lagere weg.
+7 Ganzen, Nog eens dezelfde terugkerende actie doen
+7 Ganzen, Achteraan de Stapal of rij.
+4 Ganzen,.
+5 Ganzen, Alsof het je opgedrongen wordt.
+6 Ganzen, Alsof je iemand naaloopt.

+1 Zo, Veel van iets.
+1 Zo, Versterking van dat schaal.
+1 Zo, Spreken over iets.
+0 Versterking van dat schaal.
+0 Zeer zeker.
+0 Naast.
+0 Rondom.
+0 Makkelijk.
+0 Afgesloten.
+0 Goed komen.
+0 Alles.
+1 Zo, op iedere plaats.
+1 Zo, Ieders.
+1 Zo, Vaak.
+1 Zo, Naast de hoofdzin, zijn er bijzinnen.
De oriezyienele van vroeger.
Het daggetal wordt met 1 verlaagd.
Door jau, of van jau.
3de van elk Zo.
10de van elk Zo.
12de van elk Zo.
3de van elk Zo.

Re(de)ring (3Zo5), Ne(de)rigschein (28Zo8), Neerzetdaarschein (0Zo2)
Naargeestigschein (30Zo1).
Voorkomdaarschein (-3Zo10).
Vooropzitter (prozintator), Vooroplopendschein (9Zo3).
Kieskeurigschein (27Zo8)


Rijkhaar (Veel aan Haar), Veelbelovendschein (28Zo12).
Vasthaudendschein (11Zo10), Vastmaakdaarschein aan (16Zo5).
Raadpleegdaarschein (27Zo9).
Volwaardigschein (11Zo3), Eigenzinnigschein (0Zo7).
Echtschein (45Zo3, Waarschein).
Langskomendschein (0Zo10), Langslegdaarschein (1Zo8).
Rondhangdaarschein (2Zo5), Rondloopdaarschein (12Zo2).
Vrijgevigschein (27Zo7), Vrijmoedigschein (14Zo1), Vrijzinnigschein (12Zo3).
Dichtritsendschein (23Zo8), Dichtschein (8Zo11).
Terechtkomendschein (17Zo2).
Alomvattendschein (12Zo8), Alwetendschein (118Zo8), Algemeenschein (7Zo1).

Allemansvriendelijkschein (98Zo12).
Alledaagsschein (10Zo9).


Eerst (Voorop in de rij), Eerdaags (Gauw), Eergisteren (De dag voor gisteren).
Welvaart (14), Welwillend, Welig, Geweldschein (0Zo11), (Verweld → Verwelkt), Welbespraakt (25Zo9).
Hoofdzakelijkschein (30Zo3).
Noodzakelijkschein (27Zo10).
Handvaardigschein (27Zo12, Realiezering).
Monddichthaudendschein (140Zo3).


Zyuus

Voor het -HEID stuk

Voorbeelden

Ik + Vastschein
Ik + Volschein
Ik + Rijkschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein
Ik + Echtschein

+0 Past overal achter als versterking.
+3 Ganzen, wat gelijk is aan AF+ I.
 -1 Gans, Alles wat er is waar je je rijk mee voelt.
+7 Ganzen (of 14 Ganzen bij Leven).

Waardevastschein (48Zo5).
Waardevolschein (23Zo3), Zinvolschein (9Zo7), Betekenisvolschein (19Zo3).
Kansrijkschein (2Zo10), Goedaartrijkschein (44Zo7).
Levensechtschein (53Zo12).


Zyuus

Betekenis In Spreektaal

Betekenis in Getalsinsjalezie

Onder
Naar
Voor
Voorop
Vooraan
Neer
Naa
Vorig
Volgend

Is verstopt onder andere zaken.
Is op weg naar een reisdoel.
Is dichter bij dan die gene die je zoekt.
Is anderen leidend, of beter dan de anderen.
Is in het zicht in de rij, of de stapal.
Is naar beneden.
Is naar boven.
Is her daarvoor geweesde.
Is het daarop volgende.

Onder is als richting ongewenst. Ten onder gaan.
Naar komt alleen voor bij de begravenis (30Zo1) als Naargeestigschein.
Zau op -3 Zo kunnen staan t.o.v. de grondvorm.
Zau op -3 Zo +1 (=-35) kunnen staan t.o.v. de grondvorm.
Zau op -2 Zo kunnen staan t.o.v. de grondvorm.
De Neerelkvlamziet is de elkvlamziet, die 1 Zooiwîes voor de bedoelde ligt, en die gebruik je veel, om je elkvlamziet te gebruiken.
De Meerelkvlamziet komt een Zooiwîes hoger, en anderen hebben die elkvlamziet nodig om jau je gebruiken.
Het levensjaar waarin je leeft, heet altijd naar het jaar ervoor, wat het Vorig jaar heet.
Het Komende jaar, of Volgend jaar, heeft een met 1 opgehoogde waarde van het jaartal.
Vaatse Schalen Peorie

-6 Zo
-3 Zo
-1 Zo
0
+1 Zo
+2 Zo
+3 Zo
+6 Zo
+9 Zo
+12 Zo
+13 Zo
+15 Zo
+18 Zo
+21 Zo
+24 Zo
+27 Zo
+30 Zo
+33 Zo

Ik + eling (eling), Ik + ering (îring).
Voor + K, Onder + K, Naar + K, Ik + Rijk, Ik + ig, Ik + eling (uling), Ik + ering (uring).
Neer + K.
K, Ge + K, Om + K, Rond + K, Rondom + K, Al + K, Vol + K, Dicht + K.
Bij + K, Aan + K, Vast + K, Raad + K, Veel + K, Meer + K, Raad + K, + K.
Ont + K, Nauw + K.
Ver + K, Verder + K, Voort + K, Steets + K, Reets + K, Vaak + K, + K.
Be + K, Blijft + K Blijkt + K, Bleekte + K.
Af + K, Dol + K, + K, Ik + Dom.
Door + K, Achteraf + K.
Terug + K, Weer + K.
Over + K, Overeen + K.
Naa + K, Toe + K.
Tegen + K.
Tegenaan + K, Tegenin + K, Tegenelkaar + K.
Uit + K, Buiten + K, Extrá + K.
In + K, Binnen + K, Introo + K.
Her + K, Goed + K, Re + K.


Bijvoorbeeld: Stemming, Zet, Komst, Sturing, Dracht
Als een bepaald schaal niet bestaat in het Nederlands wordt er met de volgende vorm gekontienueerd.
Bijvoorbeeld: Denken, Schrijven, Hauden.

Denken - Gedachte

Aandenken - Bijgedachte

Verdenken - Verdachtmaking

Bedenken - Bedenksel
Peinzen - Gepeins
Bedenkelijk - Doordenken
Achterdochtig - Achterdocht
Piekeren - Gepieker
Tobben - Getob
Tegenindenken - Tegengedachte

Schrijven - Schrift
Opschrijven
Bijschrijven

Verschrijven - Verschrijving

Beschrijven - Beschrijving
Afschrijven - Afschrijving
Doorschrijven - Doorschrift
Terugschrijven - Terugschrijven
Overniew Opschrijven - Overschrijving
Toeschrijven - Toeschrift
Tegeninschrijven - TegenberichtOnderhauden - Onderhaud

Hauden - Hauding
Ophauden
Bijhauden
Onthauden - Onthauding
Verhauden - Verhauding

Behauden - Behaud


Uithauden
Binnenhauden
Inhaudelijk - Afhaud
Doorhauden
Terughauden
Overniewhauden - Overhauden
Nahauden - Achteroverhauding
Tegenhauden


Aan over kan een naamwoord voorafgaan, wat het een molieverend voorwerp maakt (About). Maar Over- kan ook Overniew- (Anew) betekenen, of Overheen- (Over).
Overplaatsen = Overniewplaatsen,
Overschrijven = Overniew opschrijven,
Overzetten = Overniew inzetten,
Overstappen = Overniew instappen,
Overplaatsen = Overniew plaatsen,
Overstemmen = Overniewstemmen,
Overwerken = Langer doorwerken,
Overdoen = Overniew doen,
Pagingná Overslaan = Pagingná Overniew omslaan,
Iemand Overslaan = Iemand Over het hoofd zien = Iemand laten passeren,
Overgaan = Doorgaan met
Overnemen = Overniew aannemen,
Overblijven = Meer hebben dan je nodig had (14Zo2, Koerjee),
Overhauden = Niet leeg zijn naa iets gedaan hebben (22Zo10 Duigs, Liefde),
Overhebben = Meer hebben voor iemand anders (77Zo4 Hierdagend, Parkinson).


Generaliezeringen van Zyuus voor Schalen


Ver + DW betekent dat er van het DW gebruik gemaakt wordt, maar er wordt met de doewoordsvorm zelf iets gedaan waardoor je het doewoord anders gebruikt dan de beginvorm.
Vergeven\ Pasen is een versturen van paasjes als spelverdeler, en je maakt van het geven aan jau een geven aan een ander.
Vermaken is iets anders maken van wat er voor jau gemaakt was, en als spits opereren. Dit gaat met aftastdaarschein Duigs.
Verdenken is van de ene gedachte overgaan in de andere gedachte.


Be + DW betekent dat er gebruik gemaakt wordt van Ver + zelfde DW.
Bedenken is het gebruik maken van Verdenken, en Bedenken betekent beletten van iets wat iemand doet, en ook onderhandelen.
Begrijpen is het weten van vergrijpen, en niet vreemd tegenover iets staan, omdat je het zelf ook gedaan hebt, of er veel van gehoord hebt.

Bekendaarschein is het gebruik maken van de Verkendaarschein, op 6Zo3 gelijk aan de Voornamelijkschein duigs, met de Fascienerendschein geacht.
Bediendaarschein is het gebruik maken van de Verdiendaarschein, op 12Zo5 gelijk aan de Meegaandschein duigs, met de Gezondschein geacht.
Bespeeldaarschein is het gebruik maken van de Verspeeldaarschein, op 15Zo9 gelijk aan de Ontjaardaarschein geacht, met de Legalieteit duigs.


Af + DW betekent dat er genoeg van Be + zelfde DW gedaan wordt, om met Be + DW (Blijktver + DW) te kunnen stoppen.
Afdenken, of Peinzen, is het denken wat af moet komen, wat meestal over iets gaat waar je veel van af weet.
Afwerking is de laatste hand leggen aan een produit (11Zo3).
Afleiding is het loslaten van leiding die daarvoor was, en overgaan op iets anders (23Zo10).


Door + DW betekent dat je gebruik maakt van Door + zelfde DW, en dat iemand lange tijd het DW uitgevoerd heeft.
Doordenken, of Piekeren, is het lang zitten denken over iets, waarvan je ook aan alle problemen gedacht hebt, en de oplossingen kent.
Doorkrijgen is het in de vingers krijgen van een achtieviedateit, oftewel profesjoneel zijn ergens in.


Terug + DW betekent dat je gebruik maakt van Door + zelfde DW, en dat je hoopt dat er later op teruggekeken kan worden, omdat het zoo belangrijk en goed was.
Terugdenken, of Tobben, is het tobben of in de tijd terugkijken op je eigen leven.
Teruglachen is het lachen tegen iemand die naar je lacht.


Tegen + DW in, betekent dat je gebruik maakt van Door + zelfde DW, en dat je iets tegen je in hoopt te krijgen, om te zien wat er waar was vsn je eerdte indruk.
Terugdenken, of Tobben, is het tobben of in de tijd terugkijken op je eigen leven.
Teruglachen is het lachen tegen iemand die naar je lacht.


Naa + DW (of Toe + DW) betekent dat je gebruik maakt van extraatjes, Naa alles geweest is. En een tweede gang is ook een Toetje, zodat Toe en Naa gelijk zijn.
Nahauden is het achteraf iemand bij je willen hauden, voor een bespreking of een standje.
Nadenken is het Naa de feiten gebeurt zijn nog denken over iets, en wordt ook Piekeren genormd.
Naapraten is het praten over wat er daarvoor gezegd is. Het is ook het gebruik maken van overniewpraten.


Toe + DW betekent dat je gebruik maakt van Toe + zelfde DW, en dat het doewoord gebruikt wordt als alles voorbij is, oftewel als allerlaatste.
Toedenken is het invullen van eigenschappen van iemand, zonder daar over te spreken met de perzoon.
Toespitsen is een scherp stukje op het einde van een stok, een vertelsel, of een toespraak.
Toekomen is het zorgen dat iets gebeurt, nadat het opzij gelegd was omdat er ook andere dingen moeten gebeuren.

Over (Niew) + DW betekent dat je gebruik maakt van Af + zelfde DW, en dat je later het DW nog eens kan gebruiken.
Overhauden is meer hauden dan je nodig hebt, om het later te gebruiken, maar overniewhauden gaat over later ook nog te kunnen hauden.
Overdenken is het nog eens denken over iets waar je al eerder eens over dacht.
Overschrijven is iets van een ander blad lezen en het opschrijven op je eigen blad. Je kan overniewschrijven zien als iets nog eens schrijven.
Overwerken is wat later naar huis gaan, omdat er iets afgemaakt (of afgewerkt) moet worden.