Naar de Doemgedachtes pagingná


De Leugens in Algemene Kennis

Er is allerlei kennis, waarvan iedereen weet dat die eigenluik niet klopt. zoals: het aantal inwoners van Amsterdam. Dat bluift al 30 jaar op 800.000 staan en ik geloof dat echt niet, maar het is voor mêi niet te tsjecken, want dit moet uit telgegevens komen van de burgeluike stant, en daar heb ik geen toegang toe. Er zêin echter andere gegevens, die ye met wat levenservaring kan inzien, en vrui zeker weet, die in tegenstrêit zêin met ye opleiding in ye jeugd, en de algemene kennis van iedereen, zoals de 12 smaken, en de 12 zintuigen. Ik zet onduideluike, of verkeerde, namen (zoals "Verdovende middelen" die "Verdovende stoffen" zêin), om in niewe namen, die wel beeld geven over wat ze betekenen in het Nederlants. Zie 15. Verwoordingen voor wat voorbeelden.

Inhaudsopgave

 1. Kleuren
 2. De Smaken en de Zintuigen
 3. De Evenechtlistig
 4. Roken, Eten, en Drinken
 5. Staven en Toeters
 6. De Evenechtlistig
 7. De en Det en Levent en Doot
 8. De Vochtdoorlatende en Vochtwerende Dieren
 9. 23° Warm, en 37 paren Gromozomen
 10. Waarom Hoge gebieden Koud zêin
 11. Hoog en laag op verschillende manieren
 12. De Poos, en Herschruivingen van Waardes
 13. De Behaudswetten van de Meganieká
 14. Klankmatig Nedurlants
 15. Verwoordingen
 16. 60 Vervangsels, 60 Hulpdaatworen, en 12 Sinzyugaatnies
 17. De Lesgebieden die eindigen op ÊI
 18. 12 Teinen, en 7 Teunen, plus Herschrêivingen
 19. Veranderingen in Spreekwoorden
 20. 12 Geboden, Huisregels, en Netscheinsregels
 21. Een Ton en een Miljard. A Tun, and a Milyard
 22. Dounloden en Ielegalieteit
 23. Det Einde van de Samenwerking tussen alle vrauwen
 24. De 12 niewe Hemeldelen, en de 4 Hemellovische Elementen
 25. Det Dageluikse leven van Nederlant
 26. De Kerkeluike Drie- eenschein wordt een Vier- eenschein
 27. De omzettingen van 2016
 28. Geen Nezen achter de schermen


 1. Kleuren

  Ik vint dat de faute benaming van Rood haar, Roest- Dranyaa, of Dranyaa, haar moet heten, en een zwarte man, of vrauw, zau een Struinse (Yapanner) man, of vrauw, genoemt moeten worden. Dit is een van de opbergplaatsen van ongewenste Blêivers in Azië naast Monggolieuml;, en De Filliepeinse eilanden. De 7de geestsoort (Blont\ Germaans), heeft Skrem Geel- kleurig haar, en dat kan meer of minder geel zêin, en Hewelsblauwe ogen. Dan hep ye nog de benaming Blank voor de 9de hêreikschein, die ook wel Schots, of Russisch (Kaukasisch), genoemt wort. Deze hêreikschein heeft een Licht Ròze, Zacht Ròze, Ròze, Licht Dranyaa, Plavuis Oranje, of Zalm Oranje, huitskleur, en ròze, wil ik met een accent sier op de O schrêiven, waardoor schein wat langer aangehauden wort, en een lege klank heeft (Rôzu). Beige wil ik ook met accent sier schrêiven (Bêmêi). Det Blêivaans wordt nog wel eens Paars genoemt en er is toch een duideluik verschil, want Paars is donkerder dan Blêivaans. Van Lielaa, de 12de kleur, zêin er nog 6 verzies, waarvan Violet, Pimpelpaars, en Kultrant Lielaa het bekentst zêin. Zie ook mêin Kleurenoverzicht pagingná voor een overzicht van alle Tinten en kleuren.

 2. Smaken en Zintuigen

  In mêin jeug werd mêi vertelt dat er maar 4 smaken waren, en wel: Zoet, Zout, Zuur, en Bitter. Ik geloof dat er 12 smaken zêin, en ook 12 zintuigen, of Zinnenbauwkansen, in plaats van 5. De 12 smaken zêin: Geurig\ Speurt, Bitter\ Spoort, Zaut\ Spuwt, Zuur\ Skoort, Zoet\ Spoet, Veelvuldig, Vettig, Geladen, Romig, Schuimig, Heet, en Sappig\ Spuit. De geurige smaak herkent welke stof ye eet of ruikt, want smaakpappillen vint ye alleen op de tong, en niet in de neus, maar lucht uit de neus komt langs de tong, als het naar de longen gezogen wort. De mont vint ye ook als eerste zintuig naa de smaken, maar de neus staat 12 boven de bittere smaak, zodat de neus stoffen via de lucht herkent. Als het kleine waardes van ruikdaarschein zêin, dan heet het bedorvenschein, of stinkentschein, en daar moet ye iets van zeggen, omdat ook de zinnentschein daar gelêik aan is. De mont gaat met smaakreikschein, en kleine waardes daarvan gaan in barschein. De zinnenbauwkansen zêin: Mont, Neus, Oren, Rontpaaszin, Omteheugenzin, Ogen, Tsyeerzin, Spierengevoelenszin, Huitdrukszin, Haaksopvaartkorstzin, Nogzowarmzin, Weergavezin. Zie het -1ste en 0de dozêin om alle schalen bêi de zintuigen te bekêiken.

 3. 12 Levensechtalsen

  Verdovende middelen zêin gewoon verdovende stoffen, en dat is geen enkel middel maar een konzumptie. Drughs is een Engels woord, wat niet opgaat voor alkohol of medikatie. Det betekent wiet in het Engels, en ik vint het erg dat ye het ook "The Shit" kan noemen. Ik wil de verdovende stoffen voortaan de zware levensechtals (Drughs) noemen. Dat zêin 3 levensechtals: Alkohol, Kook, en Popium (Opium). Ze zêin giftig en ye kan dood gaan als ye er te veel van konzumeert. Er zêin ook 3 lichte levensechtals: Syokolá, Tabak, en Wiet, waar ye geen overdozis van kan nemen, want ze zêin niet giftig. Er zêin ook nog 3 trippende levensechtals, en 3 geestveranderende levensechtals (niet geestverruiment), en die zêin allen giftig en worden in miliegrammen gekonzumeerd. Hasjiesh, Xtc, en Paddo's zêin dus trippers, en Lsd, Psiegiatrische medikatie, en alle Andere medikatie, zêin geestveranderent. De bêieffecten van die giffen zêin het echte gewenste effect, terweil het hoofdeffect is dat ye traag reageert, en ye gedachtes moeiluik bêi een activiteit kan hauden. Det is dan ook niet acceptabel om langer dan een half jaar dezelfde medikatie te gebruiken, om een bêieffect, want dat had dan eerder moeten helpen. Stoppen met gebruiken van die medikatie zal de persoon tegen die teit meer helpen dan alle bêieffecten zauden kunnen, want medikatie vergiftigt, en daar kan ye ook aan dood gaan!. Zie mêin Effectual pagingná voor meer hierover.

 4. Roken, Eten, en Drinken

  Det is duideluik dat konzumptie, zelfs van levensechtals, door de mont moet gebeuren, en nergens anders door. Injecties zêin slechts soms gewenst, en meestal ongewenst. Konzumptie door ye neus, om het via ye keel in ye darmen op te nemen, zoals kook, is niet normaal. Ik geloof niet in enige gemische verwerking in de neus. Ook niet om de stof sneller op te nemen dan in ye maag. Pleisers met medikatie, of zetpillen zêin volgens mêi om ye te foppen, want voor konzumptie heb ye ye mont. De mont rookt, eet, en drinkt, en daar moet ye af en toe van kuchen, poepen, en pissen, en dat lêikt me niet niew voor de meesten. Ook puffertjes, die poeder in ye longen zauden zêigen, vint ik niet geloofwaardig als medikatie vorm. Longen nemen geen poeder op, en ye moet geen stof, of poeder, hoe weinig dan ook, in ye longen krêigen! Als ye vaak naar lucht snakt, of kucht, hoest, proest, of niest, moet ye zien dat ye daar niet van stikt, maar yuist iets mee recht zet in ye keel. Ik noem dit Versnotteringen, en die staan op het 115de dozêin. Kwêilen vint ye daar ook als 12de versnottering, maar dat is een kwaat. Er is een verzwaring van de 3de gruwel, die ye laat kwêilen, en speekselvloed heet. De verzwaring van de 3de straf laat ye urenlang kuchen door kriebel in ye keel. Dit zêin nare zaken die ye niet te vaak moet krêigen. Zie mêin Gruwels, Straffen, en Plagen pagingná voor meer hierover.

 5. Staven en Toeters

  Al jaren wil ik af van het begrip "Djoint", wat staat voor een sigaretye dat ye samen rookt, en ik wil de woorden "Staaf", en "Toeter" introduceren, voor een recht, en een dikker wordent naar het eint, gedraaid lang vloetje, gevuld met tabak en wiet, of alleen met wiet, of met tabak en hasjiesh. Alteit hoort er een filter van karton in, om geen tabak in ye mont te krêigen. Dat ye meestal een djoint alleen rookt, maakt de naam djoint ook niet toepasseluiker voor mêin zêinig gedraaide staven (10 per dag). Je zal dan ook af moeten van "High" of "Stoned" zêin, en dat noem ik dan "Gup" of "Beil" zêin. Ik wil de Beil invoeren als de niewe schaal van geluitssterkte, bêi de oren op het 0de dozêin, in plaats van de Bell (of DeciBell), want in het Nederlants mag een woord niet eindigen op een dubbele dezelfde medeklinker. In het Engels geef ye op die manier aan dat er galm op die medeklinker staat, en Galm staan in het Nederlants alleen op klinkers. Det meerdere talen spreken binnen 1 zin, is genoemd als 3de plaag, en het is dus niet gewenst om Engelse woorden te gebruiken in Nederlantse zinnen. Zie mêin Politieke wensleis voor mêin vizie op Wiet roken, en andere levensechtals gebruiken.

 6. De Effectualist

  Als ye de eerste 4 levensechtals opendaar verkoopt, en de 11de en 12de slechts op recept af te halen zêin bêi de apoteek, heb ye een 6- tal volkomen giftige levensechtals die wel veel gebruikt worden, maar nog als illegaal behandeld worden, behalve Hasjiesh, want dat kan je, naast wiet, in de koffiesjop halen. Er kan daardoor geen inspectie op het productie proces gehauden worden, en getsjeckt worden of er geen inferieure plannen uitgevoerd worden in het productieproces, of het vervoer. Ook de verspreiding van die 6 levensechtals is niet te beheersen of te beredeneren, want schoolkoters kopen het soms omdat ze het nog nooit gebruikt hebben, of om het met anderen te gebruiken, die het ook gebruiken. Als er 1 groep is die niet verdoofd of vergiftigd moet worden, is het wel de groep naar school gaande koters. Zêi hebben nog een karriërre voor zich, en worden weinig belast met zaken, behalve hun eigen ontwikkeling, en scholing. Daarom zau er een recept gehaald moeten worden voor het halen van die 6 levensechtals, inkluzief hasjiesh. Alkohol is nog steeds overal te verkrêigen, en is toch vrêiverdovent. Det maakt ye traag in reageren, en ye bent snel afgeleid van wat ye aan het doen bent, maar veel mensen vinden het leuk om iets zwaarders dan koffie en een sigaretye te konzumeren als ze met vrienden zêin om te feesten. Zoo is het effect om verdoofd te zêin nog verkrêigdaar voor volwassenen, en zoo weet ye nog hoe het is om verdoofd te zêin van iets giftigs, zonder er aan gestorven te zêin, want alkohol wordt uit het bloed gehaald door de lever.
  Hogere levensechtals zêin giftiger, en ik vint dat die slechts op recept te verkrêigen zauden moeten zêin, zodat er een recept uitschrêivende instantie is, waarbêi ye moet vertellen over ye ervaringen met de effectual, die gêi wil kopen, en ye redenen om het te willen gebruiken. Bêi verslaving zullen vrienden, kennissen, en familie, niet alleen staan in hun poging de verslaafde af te laten kicken, en iets zinvols te doen met zêin teit. Er zal dan een persoon zêin die de kraan dicht kan draaien door geen of veel minder recepten uit te schrêiven voor de verslaafde persoon. Zoo kan er over financiën gesproken worden met hem, of haar, door een persoon die niet zoo sterk betrokken is bêi de gebruiker, zoals de vader en de moeder, die zich niet kunnen permiteren, dat hun koter zich afkeert van hen. Dan kunnen harde woorden geen pein doen, en kan er uit elkaar gegaan worden, zonder grote zorgen. Ik zau deze recepten uitschrêivende persoon een Effectualist willen noemen. Zie mêin Effectual pagingná voor meer over de Effectualist, die voor betere kontrole op, en betere kwaliteit van, Levensechtals zorgt, en voldoende informatie over effectualgebruik van klanten moet leveren.

 7. De en Det, en Levent en Doot

  Ik denk dat het niet duideluik is welke zelfstandige naamwoorden leven, en welke niet, want het verschil daarin wordt duideluik gemaakt door de lidwoorden "De" en "Det", en daar zêin nogal wat fouten ingeslopen. Levent zêin de zelfstandige naamwoorden, die beesten, of krimoos zêin, want ik doe aan het kriterium, dat leven bloed heeft, en verwekt is, en dus kan overlêiden, en dat maakt krimoos, en beesten, de enige levende wezens (of goden) op deze planeet. Dualiteiten hebben elkaar nodig om voort te bestaan, en er zêin 4 bekende dualiteiten, waarvan de Goden, en de Plantsoorten, samen de eerste dualiteit vormen tussen levent en doot. Want planten gaan niet dood, maar drogen uit. De andere 3 dualiteiten zêin: Mannen en Vrauwen, Autochtonen en Allochtonen, en Jonkers\ Jufrauwen, en hun geintresseerde Schare. Det is duideluik dat wêi, en de beesten, niet kunnen leven zonder planten, want ze verzorgen eten, en zuurstof in de lucht, maar planten hebben insecten nodig om hun bloemen te bestuiven. Planten snoei ye zonder gewetenswroeging terug, om ze overniew op te laten komen, maar bêi levende wezens iets afhakken is schokkent, en kan tot overlêiden leiden. Martelen, en "Maar telen", zêin hetzelfde, en ye ziet, dat iemant als plant behandelen, martelen is, en er zau op gelet moeten worden, dat dat met niemant gebeurt. Planten hebben een stofwisseling, waarbêi ze ook licht nodig hebben, om suiker te produceren, terweil levende wezens speisverteren, ontlasten, en scheten laten. Planten zêin in mêin vizie niet levent, en kunnen niet dood gaan, maar ze kunnen te weinig stofwisseling hebben, waardoor ze uitdrogen. Geen waterstroom in een plant betekent uitdrogen van de bladeren, en de takken, maar ook weinig licht, en lage temperaturen, kunnen plantengroei onmogeluik maken. Plantenresten vergaan tot humus, wat vruchtdare aarde is voor planten. Det is van belang om te weten of een opject leeft of niet, omdat ye volgens de 7de Leefregel (60Zo) het handelen in levende wezens moet vermêiden. Dit zau betekenen, dat ye geen boerderêi- beesten gaat verkopen en laten vervoeren, behalve naar het dichtsbêizêinde slachthuis. Ook zauden jonkies van huisdieren niet verkocht mogen worden, slechts weggegeven aan goede baasjes. Doot vlees, en liggaamsdelen, zêin niet levent, en dus met "Det" geschreven. Dus handel in slaven is hiermee ook verwerpeluik, en alle andere handel is veel minder verwerpeluik dan dit handelen in levende wezens, wat echt voorkomen zau moeten worden. Det gebruik van "Det" moet bêi bepaalde beesten rechtgezet worden naar "De", zoals bêi: Paard, Varken, Schaap, Veulen, Kalf, Lam, Kuiken, en Mormel, maar ook bêi Dier, en Beest zelf. "Det kint" wil ik als woord vervangen door "De koter" wat wel met "De" benoemd wordt, want "Kindness" staat in het Engels voor "Vriendeluikschein" (Amikaal, 10de Streek op 59Zo, boven Schietsofreen en Idioot uit), of "Allemansvriendeluikschein" (Sloerie, 12de Model op 98Zo), en dat vint ik niet gepast voor koters. Peuters, of bebies, noem ik graag pieren (Pierebat, Pierraat, Banpier (Vampier), en Pieromanie). Zie mêin pagingná over de rechtzetting van het De en Det gebruik, als ye hier meer over wilt lezen. Als ye iemant wil kleineren kan ye alteit nog een verkleinwoord (met -TJE of -KE) maken, en dan wordt het wezen alsnog als niet levent genoeg, of onzêidig, gezien, en dan krêigt het wezentye het lidwoord "Det" voor zich. Bêivoorbeeld: Det boertye (Boerke), Det mannetye (Manneke), Det vrauwtye (Vrauke).

 8. De Vochtdoorlatende en Vochtwerende Dieren

  Dan is het ook niet levisch dat er een verdeling van beesten is in koudbloedig en warmbloedig. Als het koud is buiten, word ye zonder jas en andere kleding gewoon ook koud, en dat kan, zelfs voor beesten, beter voorkomen worden. Huisdieren mogen meestal 's nachts niet naar buiten gelaten worden, omdat dat te koud voor ze is. Boerderêi- dieren kunnen op stal gehauden worden, om ze niet te koud te laten worden. Wilde dieren maken meestal een plek, waar ze afgeschermd worden van de wint en kou. Ieder levent wezen kan sterven van kou, en dat is niet slechts bêi de warmbloedige beesten! Ikzelf maak een onderscschein tussen de eerste 6 beesten, die vochtdoorlatende dieren genoemd worden (Zantdieren, Veelpotigen, Geleedpotigen, Korfvormenden, Platvissen, en Amphibiën), de tweede groep van 6 beesten, die vochtwerende dieren genoemd worden (Reptielen, Vogels, Watervogels, Rompvissen, Knaagdieren, en Kuddedieren), en de laatste 3 beesten, die de hogere beesten genoemd worden (Aapachtigen, Katachtigen, en Zoogvissen). De hogere beesten zêin de lesgebieden bêi de eerste 3 emoties oftewel: Harmonieus, Stabiel, en Trots, terweil de lagere beesten, oftewel de dieren, de lesgebieden zêin bêi de zintuigen op 0 dozêin. Ik vint dat nuu wêi allemaal 100 jaar oud kunnen worden, door de lichtere werkomstandigscheinen, en de levenverlengende operaties die de mediecie kunnen uitvoeren, huisdieren ouder zouden moeten kunnen worden dan 20 jaar. Ik zou ze liever willen inschatten als huisgenoten die 40 jaar kunnen worden, dan steeds stil te staan bêi de korte teit dat ye waarschêinluik gezelschap hebt van ye huisdier. Je kan mêin Beesten pagingná erover lezen als ye meer over beesten wilt weten.

 9. 23° Warm, en 37 paren Gromozomen

  Volgens mêi hebben wêi een liggaams temperatuur van 22,5°C, en niet van 36,5°C, wat iedere termometer aangeeft, en iedereen heeft dezelfde temperatuur. Ik krêig het warm als het weer 23°C of heter is, en ik kan me niet voorstellen dat 30°C mêi nog zau verkoelen. Bacillen vermenigvuldigen zich het snelst op 23°C, en dat lêikt mêi onze (konstante) liggaams- temperatuur. Daarnaast lêiken 23 paren gromozomen mêi te weinig voor onze ver ontwikkelde liggamen. Ik denk dat we 37 paren gromozomen hebben, en dat de wetenschap daar over blêift liegen, omdat het medeplichtigschein is aan leugens, die nogal wat golven zauden kunnen maken als dat ooit rechtgezet wordt, zoals door mêi. 37 is trouwens het getal van de brigade, en als lesgebied staat daar kriemolevie, met de forse schaal Deugdzaamschein, en exact de Opendaarschein, met het formatteren van een tafel als algebraïsche formule. De brigade gaat met een behaud van garismá\ bediening (specificering), wat betekent dat wêi gemaakt zêin om te bedienen, en te specificeren, wat ons bewuste groepswezens heeft gemaakt. Ik denk dat wêi er voor gemaakt zêin om in een groep te opereren, en taal te spreken, met de kennis om iets te verbouwen, of te jagen. Wêi zêin bezig met deugdzame zaken, in een bepaalde Schaal, want fouten maken is mogeluik. Wêi hauden bebies binnen, en uit de opendaarschein, om ze ouder toch zelfstandig in de opendaarschein los te laten. Als laatste wil ik het hebben over het 37ste dozêin met zêin Warmhartigscheinen, zoals Verwittigen, Verbroederen, Excelleren, Verheerluiken, Speizen, en Laven, die het ontzien van anderen genoemd worden, waar wêi toch wel graag aan doen. Op 38 dozêin staan de boeken over de Apostelen als lesgebieden, die de Lieden genoemd worden, en daar vint ye de Posten als realizaties, zoals de gimnastiekzaal, het uitzentburó, het ziekenhuis, de gevangenis, het eethuis, en de kroeg. Dit zêin vrêi bekende zaken voor krimoos, maar we zêin gemaakt voor 37 (Kriemolevie), en niet voor 38 (Goreografie). Een Kriemoo is een wezen met een mooie schreeuw (Cry), of klank in zêin, of haar, stem. Ik prefereer kriemoo boven mens, omdat dat woord al een betekenis had als vrauw van een ziegeuner, de ziemêinsie, en het mens betekent een naar wêif, of ziegeunervrauw. U zau toch geen rechten willen invoeren voor ziegeunervrauwen? U dacht misschien bêi de mensschein aan alle krimoos op de wereld, maar waarom zegt u dan geen Krimozêin, want de mensschein komt toch snel overeen met alle ziemêinsies. Er zal bêi rechten eisen voor iedereen, toch rekening mee gehauden moeten worden, dat er andere standen zêin dan burger, en dat amtenaren hele andere wetten gebruiken dan burgers, of middenstanders. Gelêike rechten voor iedereen zêin niet haaldaar, doordat andere jaarinkomens gewoon andere leefsituaties opleveren, en daar gelden weer andere wetten. Voor ziegeuners zêin alteit mogeluikscheinen (Voorrechten) geboden, die per gemeente verschillen, zodat landeluike voorrechten voor ziegeuners niet bestaan.

 10. Waarom Hoge Gebieden Koud zêin

  Gebergtes zêin kouder omdat de luchtdruk, of luchtzwaarte, lager wordt hoe hoger ye komt, omdat de hoeveelschein lucht, die erop drukt, minder wordt hoe hoger ye boven het zeewater uit komt. Luchtdruk is een bestaande term voor het aantal miliebar lucht, dat er drukt op lant op zeenivo, maar in feite is het het gewicht van de lucht, die zich recht boven die plaats bevint, en dus eerder een luchtzwaarte. Bêi druk denk ye eerder aan geperste lucht, dan aan een gravitatie effect, en in mêin dingenleis staat luchtzwaarte op de 10de binnen het 2de zooizêin, terweil druk op de 11de van het 1ste dozêin staat, waardoor luchtzwaarte voordehantliggender is dan luchtdruk. Ik zau de MilieBar dan ook willen omdopen in de MilieZwaar, ook omdat het woord Bar niet goed geschreven staat voor een volle A- klank. Natuurluik verhit de zon het aardoppervlak, waardoor de lucht verwarmd wordt, maar de lucht wordt ook verwarmd door het licht van de zon zelf, door fotonen te apsorberen in molekulen. Lichtsterkte neemt af als het zonlicht een langere baan door de atmosfeer moet maken, want de winterzon voelt veel minder warm aan dan de zomerzon, en dat komt door de langere weg van het zonlicht door de dampbol, wat duideluik fotonen opneemt, en lichtsterkte verkleint. Det warm hauden van een gas drukt zich uit in de snelschein waarmee molekulen bewegen, en botsen met elkaar, maar bêi een hogere druk zal er een hogere dichtschein zêin van molekulen, waardoor er vanzelfsprekent meer fotonen geapsorbeert worden uit zonlicht. Als de luchtdruk afneemt zal de temperatuur afnemen, want bêi lagere luchtdruk warmt de lucht langzamer op, door minder apsorptie van fotonen in molekulen. Det is niet waar dat gebergtes koud zêin, omdat het zonlicht de hogere gront niet goed kan verwarmen (De lichtsterkte van de zon is daar groter), of omdat alleen de lage gront de lucht verwarmt, en hogere gront niet, maar omdat de luchtzwaarte lager wordt hoe hoger ye komt. Luchtzwaarte, en dampbol, zêin een gravitatie effect, en de aantrekkende kracht van de Aarde neemt af, hoe hoger ye komt in de dampbol. Hierdoor neemt de luchtdichtschein af, naarSchaal ye hoger steigt in de dampbol, en dus neemt de temperatuur van de lucht af hoe hoger ye komt, en in de ruimte is het êiskoud.
  Er is ook een probleem met de termen Lang en Breed bêi de koördinaten van iedere plaats op Aarde, want we spreken van Noorderbreedte, en Westerlengte, terweil de Aarde ront is, en er meestal over lengte gesproken wordt als ye iemant van hoofd tot voet opmeet, en breedte meet ye meestal helemaal ront ye hele buik en rug. Ik zau de koördienaten dan ook liever uitdrukken in Noorder-, en Zêider-, lengte, en de horiezontale as zau ik in Ooster-, en Wester-, breedte willen uitdrukken, zodat er vanuit gegaan wordt, dat de Vaarze rechtop staat vanaf de Zuitpool, naar de Noortpool. Natuurluik is breette dan uitgedrukt in 2x 180°, en de lengte in 2x 90°, maar de afstant per graat blêift hetzelfde in beide begrippen, en breedte wordt alteit ront het hele liggam gemeten, en kan bêi kleine dikke personen ook groter zêin dan hun lengte.

 11. Hoog en laag op verschillende manieren

  Er zal een andere betekenis komen van laag tegenover hoog. Hewellovisch is het 10de huis hoog en het 4de huis laag. Met schalen is een 9de waarde, of hoger, hoog, en exacte waardes of onder de 5de waarde van de duigse schaal is laag (denk maar aan wintkracht 4). Lage en hoge tonen zêin het eerste onderscschein tussen mannen en vrauwen. Daarnaa geeft lengte nog een hoge en een lagere persoon. Je kan ook in een groep zitten waarbinnen rangen toegewezen zêin, waarin ye orders krêigt van de hogere rang, en niets te vertellen hebt als ye de lagere rang hebt. Als laatste wil ik de hogere leefteit noemen, wat soms ook een verplichte leiding bêi de oudere legt, net zoals bêi de hogere rang, maar dat is nadat lengte, likiditeit, en rang al een hogere gedefiniëerd zauden hebben. Er zêin ook hogere en lagere klinkers in het alfabet, waarvan de hogere de moeiluiksten en mooisten zêin, zoals de OEI, EAU, AU, en de IAU. Dan heb ye nog de lagere en hogere speesjale gebeurtenissen, die steeds naarder worden hoe hoger ze staan. Hogere speesjale gebeurtenissen zêin de straffen en de plagen. De lagere speesjale gebeurtenissen zêin de opkikkers en de gruwels. Ook heb ye hoge en lage bloeddruk waarbêi hoge bloeddruk tot een snelle dood zau leiden aan hartaanvallen, maar niet te missen valt voor ye goed voelen. Er zau ook een verschil zêin tussen personen met een hoge of een lage opleiding, en anderen vinden dat ye verschêiningen in dromen hoog of laag, kan zien ten opzichte van ye ogen. Die gene die gastvrêischein verleent staat hoger dan de gasten, want de gastheer, of gastvrauw, bepaalt aan welke regels de gasten zich te hauden hebben, en wat er te krêigen is als gast kwaa konzumptie. De 8ste watelkvlamziet met Gastvrêischein als lesgebied, heet "Op het beter weten".
  Getalsimbelllezisch zêin 1 en 2 laag, en 10 en hoger zêin hoog, binnen een dozêin. Verder zêin 1 tot en met 12 laag, en 35 en 36 zêin hoog, binnen een gans (36). Binnen een gros zêin het 10de, 11de en 12de dozêin hoog, en de eerste 2 dozêin zêin laag. Binnen de hele puts (12 Gros) zêin de laatste 3 gros hoog, en die zêin slechter dan de grossen daaronder, want ye kan ze kenmerken als: Schuit hebben, Noodgrepen, en een Muur opbouwen om jezelf heen. De eerste 2 gros worden dan laag genoemd.
  De dingenleis bevat ook watergebeurens, waarbêi er per gros een tietel of reik genoemd wordt, die de 12 watergebeurens omvat van dat gros. Det 1ste groots heet det bovenreik, en het 2de groots heet det beneden- reik, daarop volgen de buiten- reik, en de binnen- reik. Zie voor meer hierover mêin Watergebeurens- menuu. Dan heb ye nog het gebruik van een hoog of laag tempoo (Wentzoo), van een wandelaar of renner, of van happen nemen van een bord, of het wentzoo van een liedje, of het wentzoo van het herhalen van een toetsaanslag (3Zo12).

 12. De Poos, en Herschruivingen van Waardes

  Ik wil een niewe teitswaarde invoeren in plaats van de sekonde, genaamd de poos, die 3 sekondes duurt. Dit is omdat ye geen zin kan maken binnen een sekonde, maar wel binnen een poos, en ouderen hebben meer zin in spreken dan in sportieve prestaties, zodat zêi toch liever in pozen spreken. Dit maakt 1 uur geluik aan 1200 pozen, en een halve dag duurt 14400 pozen, 5 pozen = 15 sekondes, 40 pozen = 2 minuten, 100 pozen = 5 minuten. Andere wuizigingen van waardes zêin: deciBell → Beil, Coulomb → Koelom, Becquerel → Beckurel, Poise → Pwa, Mho → Moo (Vervormdaarschein), Ohm → Oom, Torr → Tor, Joule → Gjuul, Newton → Njoeton, Calorie → Kalorie, Candela → Kandelá, Hertz → Herts, Bar → Zwaar, Farad → Faraad, Henry → Hanrie, Tesla → Teslaa, Weber → Webur. Zie mêin Waardes pagingná voor een overzicht met alle 48 waardes, die ik wil invoeren in heel Europaa.

 13. De Behaudswetten van de Meganiká

  De behaudswetten van de meganiká zêin het behaud van Massaa, Energjie, en Impuls, en dat vint ik niet de juiste woorden genoemd. Ik doe ook aan behauden schalen, die het mogeluik maken, om een forse, of exacte, schaal te meten. Er zau dan een behaud van Massaa (Bonk, of Atoomkern), Profuit, en Kaatsing\ Inkassering, zêin, waarbêi Gewicht (Gram), Energjie (Gjuul), en Kracht (Njoeton), gemeten kunnen worden. Als er teveel radio- actieve straling is, kan gewicht verminderen, door het verliezen van atomair materiaal, en daarom is er een behaud van massaa gesteld, om gewicht te kunnen meten. Det behaud van Profuit (Profitering) haudt in dat het profuit van snelschein behauden moet zêin voor, en naa, de botsing van 2 opjecten. De som van de profuiten van de snelscheinen voor de botsing, is geluik aan die naa de botsing. De formule voor het profuit is ½MV² van een gewicht M met snelschein V. Als Kaatsing niet behauden is, en er komen brokken los, zoals met gooien van een ei, in plaats van met een bal, is er ook geen konstante Kracht (Gewicht x Versnelling) te meten. Een tennisbal, die met een bepaalde snelschein tegen een muur gegooid wordt, komt met dezelfde snelschein teruggestuiterd, en dat komt door het behaud van inkassering, met formule MV, die gesteld wordt om kracht te kunnen meten. Met deze 3 behaudstellingen kan ye vergeluikingen opstellen, waarmee ye de eintsnelscheinen van een botsing tussen 2 opjecten kan berekenen, als de 2 gewichten, en hun beginsnelscheinen bekent zêin. Zoo kan ye bêi biljart berekenen, hoe ye een bal moet raken, om een 3de bal te bereiken. Voor het behaud van Profuit gebruik ye de vergeluiking van: (½m1v1² + ½m2v2² = ½m1v3² + ½m2v4². De inkassering van de snelschein hebbende opjecten, is geluik aan de inkassering naa de botsing m1v1 + m2v2 = m1v3 + m2v4. Uit deze 2 vergeluikingen zêin de eintsnelscheinen v3, en v4, op te lossen. Maar er zêin dus veel meer schalen behauden te stellen, waardoor er een schaal te meten valt, zoals Draaiing (Tor = Torsiekracht), Wruiving (Stroefie = Stroefschein), Faze overzettings- warmte (Kalorie = Verwarmdaarschein), Smeuling (Schroeisieie = Verschroeidaarschein), Verdoening (Foton) (Kandelá = Lichtsterkte), Golflengte (Herts = Frekwentie), Ophoping (Zwaar = Luchtzwaarte), Indikking (Residuu = Troebelschein), en Ontlading (Faraad = Versterkdaarschein), en zie meer in mêin Waardes pagingná.
  De naam Impuls is een vergissing, die doet denken aan de algebraïsche formule Puls bêi de nulde watelkvlamziet, en dit laat de 16de watelkvlamziet geassoosjeerd worden met niets. Dit verlamd kracht, en inkassering, en de realizatie erbêi is het Herstellen, en Reparatie is het lesgebied. De 16de watelkvlamziet wordt verzorgd door het 4de rascisme, genaamd op het goeie leven, en dat moet niet met onbegrip te maken kruigen, over geluik zêin aan nul. Ook het 16de dozêin met de Regelingen, en de agendaa kommando's, wordt geassoosjeerd met nul door dat verkeerde noemen van de Inkassering. Det woord impulzief is ook afgeleid van puls, en misleident, want het betekent voor mêi onnozelschein, wat kleine vragentschein is, bêi de 7de angst Pieromanie. Puls staat voor de informatie, op een draaggolf, die Norm genoemd wordt, en vlak voor de Puls genoemd wordt. Bêi Puls wordt het electron, of (electrische) lading, behauden, met de statische opgeladenschein (Koelomp) als de te meten exacte schaal, met fors de Draagdaarschein. Bêi de Norm, op -1, wordt Reactie\ Agietatie behauden, met de wrangschein (Wrangsie) als de te meten exacte schaal, en fors staat er de zuurgraad. Inkasseerdaarschein komt voor als kleine Ontleentaarschein op het 13de dozêin, bêi de 8ste plichtpleging, het Welvaren, bêi Meniewtsius als lesgebied, en op het 24ste dozêin, staat Inkasseren geluik aan Det gesprek aangaan, bêi de Spetter als 9de hemeldeel, met de Vervangdaarschein\ Wegspelentschein als exacte schalen, en de Steunentschein\ Toelegdaarschein als forse schalen.
  De weerlegging van Einstein, Een Wietrokende Inmiegrant uit Amerieká
  De niewe wetten over Naatuurwetenschappeluike verschuinselen door Albert Einstein vint ik niet juist, en overbodig. De eerste bewering van hem, dat licht toch reageert op gravietatie krachten, terwuil fotonen per defienietie geen gewicht hebben, en daarom geen invloed ondervinden van zwaartekracht, is gebazeerd op sterrenkunde, en is een beschruiving van het gedrag van licht langs een planeet. Det is veel aanemeluiker, dat het licht invloed ondervint van het magnetische veld van zo'n planeet, dan van de zwaartekracht ervan, omdat licht zelf een electro- magnetisch verschuinsel is, en zeker gevoelig is voor magnetisme van planeten. Ook vint ik het duideluik dat licht verschillende snelscheinen heeft door verschillende stoffen heen, want de snelschein van licht door de lucht, en door glas, of water, is al verschillent, wat de baan van het licht doet afbuigen. Je zau slechts een maxiemumsnelschein kunnen aangeven voor licht door een vacuüm, maar ik vint het zelfs niet zeker, dat licht met een konstante snelschein gaat. Die zau kleine verschillen kunnen hebben als het zichtdare opject ook snelschein heeft ten opzichte van de waarnemer. Dit zau echter weinig verschil zêin ten opzichte van de snelschein van het licht zelf (3,0E8 m/s). Zêin relatieviteitsteorie is een onleesdaar manuskript, wat zeer onwaarschuinluik luikt, en woordeluik gaat over bewegende koördienatensiestemen (60, Koördieneren, Padvinderui\ Bereiktie, Leverdaarschein), die geen zelfde meting hebben van de snelschein van een opject dat zêi waarnemen. Netzoals Bohr, met zêin atoommodel, is er een relationele uitleg van Einsteins teorie, die zegt dat een samenvatting, of sinkloezie, verschilt per persoon, omdat er grote verschillen zêin in viezie per persoon. Dit luikt mêi vereenvoudigdaar tot de uitspraak dat een samenvatting, of sinkloezie, anders is van een autochtoon, dan van een allochtoon, door het verschil in taalgebruik, want Nezen zêin doof- stomme- blinden, liegen alles, zêin veiligscheinsmismaakten, en willen niet gebruikt worden door de bevolking. Door goed sprekende autochtonen wordt uit dezelfde tekst wel dezelfde sinkloezie getrokken, of dezelfde samenvatting gemaakt.

 14. Klankmatig Nedurlants

  Det Nederlants is een eint op weg met het fonetisch schruiven van woorden, maar er moet nog met het galmteken (^, accent sier) geschreven worden, want de taal klinkt er allang mee. Bêivoorbeeld: Ordinaire → Ordinêru, Leren → Lîrun, Oren → Ôrun, en Kleuren → Klûrun. En dan is er nog de stomme E, die eigenluik als lege U geschreven moet worden, en de vol klinkende klinkers, die aan het einde van een woord niet met dubbele klinkers geschreven worden, terwuil dat wel behoort. Dubbel EE (Nee, Slee) en IE (Jullie, Ekonomie) kunnen wel aan het einde van een woord, maar met dubbel O is er alleen Waterloo, en dubbel A en U komen helemaal niet voor, terwuil dat wel zau moeten. Bêivoorbeeld: Zo → Zoo, Solo → Soloo, Show→ Sjoo, Macho → Moetsjoo, Ja → Jaa, Vla → Vlaa, Pappa → Pappaa, Mamma → Mammaa, Nu → Nuu, Accu → Aqquu, Residu → Residuu, Jus → Gjuu, en Menu → Menuu. Een woord, dat groter is dan 7 letters, wil ik met accent æghuu schruiven, maar kleinere woorden alteit met dubbele klinkers aan het einde van het woord. Alleen een IE aan het einde van een woord, wordt nooit als Í herschreven, maar bluift staan als IE.
  Ik doe aan 20 klinkergroepen, die een bepaalde klank hebben, maar als er andere dubbele verschillende klinkers aan het einde van een woord staan worden beiden alteit vol uitgesproken. Bêivoorbeeld: Studio, Mario, Bea, en Julia. Dan is er nog de Y die als JOO gebruikt zal moeten worden. Bêivoorbeeld: Mayonaise → Mayonêzu, Yoga → Yogaa, en Yoghurt → Yoggurt. Dit maakt een koördinatenstelsel XYZ uitgesproken als "Iksjozet". De klank IEU wordt in het Nederlants gebruikt in Harmonieus, en Serieus, en in het Frans in L'ieu (De plek), en kan dus niet anders gebruikt worden zoals in Nieuws, of Kieuw. Ik heb het dus alteit over Kiew, Niews, Niewjaar, Niewschierig, Niewsgroep, Beniewd, Verniewent, enzovoort. Dus het Nederlants is niet fonetisch, en zau dat eigenluik wel makkeluik kunnen worden, omdat de nodige klankveranderingen siestematisch zêin, maar dan met het accent sier in de taal. Vroeger hebben we hiermee voorkomen dat anderen de taal konden lezen, of spreken. Dat is onderhant wel anders, want nuu mag iedereen de taal leren en spreken. Zie mêin pagingná over de Taalhervorming in het Nederlantse Taal balkmenuu, en sommige pagiena's zêin vertaald in het wel fonetische Nedurlants, en via het Taalkeuze- balkmenuu kan ye die electeren.

 15. Verwoordingen

  Ik wil niewe woorden maken voor slecht gekozen woorden, en vint dat dat allang gedaan zau moeten zêin door de wetenschappers. Meertalig in een zin spreken is de 3de plaag, wat alteit slecht doet voelen, dus zêin buitenlantse woorden tussen de Nederlantse woorden niet gewenst. Er zêin 4 kriteria die opgaan voor goede taal, en dat zêin: Mooi klinken, Kort geschreven zêin, Snel uit te spreken zêin, en volgens de regels van het alfabet zêin. Er zêin maximaal 4 verschillende betekenissen voor een woord toegestaan. Bêivoorbeeld: Bak, als opslagmedium, Grap, Bak koffie, en Bestantsmap. Perzik wil ik invoeren als naam voor licht- oranje, wat "Prince" mêi voordeed. Prince, The artist, His royal badness, Prince Rogers Nelson, is net naa mêin vader overleden (de 15de), op 21 April 2016. Ik kom echter terug van Perzik (Pers ik?), en wil Licht- Oranye nuu Ranjaa noemen. De niewe namen voor Sienasappel, en Grapefruit, zêin Sienas en Griemas. Andere niew geschreven woorden zêin: Januari → Januarie, Februari → Februarie, Juni → Junie, Juli → Julie, Dierenriemtekens → Hemeldelen, Huizen → Horiezondelen, Drugs (of Drughs) → Levensechtals, Lettergreep → Lettergroep, Computer (of PC) → Pompjoeter (of PP), Uploaden → Uploden (of Overhevelen), Downloaden → Dounloden (of Neerkopiëren), Harddisks (of Harde schuiven) → Tafels, Directories (of Mappen) → Bakken, Files (of Bestanden) → Mokken, Exponentieel → Exmonensjeel, String → Sliert, E- Mail → IN- Brief, E- Mail adres → IN- Postbak, Browser → Brauzer, CD → GT (Glanzende Tafel), Rekord → Schuif, Database- bestant → Schuifmok, Tram → Trem, Scan → Sken, Band → Bend, Goal → Ghool (of Doelpunt), Jam → Gjem, Jam → Dgem (of Improviezatie), Douche → Doesch, Chef → Sjef, Chick → Tsjick, Machine → Mashiene, Chauffeur→ Sjofeur, Chauffinisme → Sjofienisme, Auto → Otoo, Automatisme → Otomatisme, Autoriteit → Otoriteit, Passen (Spelverdeler) → Pasen, Relaxeren → Rielexen, Evalueren → Revalueren, Selectie → Electie, Model → Hodel, Politiek → Holietiek, Intensivering → Intenzievering, Realisatie → Realiezatie, Zestig → Sestig, Zeventig → Seventig, Mens → Kriemoo, Mensen → Kriemo's, De Mensschein → Det Kriemozêin, Menseluik → Kriemolovisch, Sexy → Sexie, Barmhartigscheinen → Warmhartigscheinen, Bordeel → Wordeel, Bêizonderschein → Wiezonderschein, en MiliBar → MielieZwaar. Als Olimpische goden met verandering heb ik: Zeus → Zêis (Vechtfobie), Poseidon → Hoseidon (Straffobie), Perseus → Persuis, Odyseus → Odiesuis, Herakles → Herákles, Prometheus → Prometuis, Epimetheus → Epiemetuis, Pseudoniem → Psuidoniem, Therapeut → Terapuit.

 16. 12 Perzolage Voornaamwoorden, 60 Hulpdaatworen, en 12 Naamvallen

  Ik ken 12 persoonluike voornaamwoorden, nameluik Ik, Jui\ U, Hui\ Zêi\ Det, Wui, Jullie, en Zêi, zêin wel bekent, maar Er, Men, Iedereen, Allen, De onzen, en Anderen, zêin niet bêi iedereen bekent. De laatste 3 persoonluike voornaamwoorden kruigen een daatwoorsvorm erachter eindigent op EN, en de 3 daarvoor kruigen een daatwoorsvorm erachter eindigent op een T. "Men neme" is daardoor fout Nederlants. De 12 Hulpdaatworen zêin: Moeten (niet Hoeven te), Gaan (Bluiven), Willen (niet Zullen), Kunnen (niet Mogen), Hebben, Zêin, Worden, Zien, Voelen, Horen, Komen, en Laten. Waarvan Hebben, Zêin, en Worden, gevolgd worden door een voltooid deelwoord, en de anderen worden gevolgd door een heel daatwoor. Dan zêin er nog 12 hulpdaatworen, die TE + een heel daatwoor achter zich aan kruigen, waarvan de eerste 5 liggaamshaudingen zêin (Staan, Zitten, Liggen, Lopen, en Hangen), en 12 hulpdaatworen, die over progressie van een activiteit gaan, die met MET + een heel daatwoor gaan, zoals Starten met, Volharden met, en Stoppen met. Dan zêin er nog 9 hulpdaatworen met "Tegen" erachter, en 3 met "Van" erachter. Je hebt ook 12 vormen van een zelfstandig naamwoord, die met voorzetsels aangeduit worden, waarmee ye functioneel (Redekundig) kan ontleden. Onderwerp (-\ Door), Bezittent voorwerp (Van), Ondergaant voorwerp (-), Motiverent voorwerp (Voor\ Tegen), Meelevent voorwerp (Met (Mee)\ Zonder), Opvangent voorwerp (Aan), Specificerent voorwerp (Op\ In), Inhaudent voorwerp (Over), Opvolgent voorwerp (Naa), Doorkoment voorwerp (Doorheen), Terugkerent voorwerp (Terug), Toegesproken voorwerp (Tot\ Toe). Det onderwerp kruigt "Door" ervoor als er een zin met "Zêin", of "Worden", gemaakt wordt, en het ondergaant voorwerp is het vroegere lêident voorwerp, en heeft geen voorzetsel voor zich. Det bezittent voorwerp kruigt een S erachter, als het zonder "Van" geschreven wordt. Det meewerkent voorwerp heb ik omgedoopt in het motiverent voorwerp, omdat het de reden aangeeft waarvoor ye iets doet. Det meelevent voorwerp bluift gewoon bestaan, maar het begrip Dativus (Uit het Duits en Latein) wil ik niet bêi het motiverent voorwerp (Voor\ Tegen) hebben, maar bêi het opvangent voorwerp (Aan). Zie mêin Taalpeorie pagingná om hier meer over te lezen.

 17. De Lesgebieden die Eindigen op IJ

  Ook zêin de dubbele namen van de 13 lesgebieden vanaf konditie, op 54, niet bekent en dat kan veel duideluik maken, bêivoorbeeld dat Farmacie geluik is aan Sluiterui, en dat farmacuiten erg graag verkopen, is daardoor wel duideluik gemaakt. De smalle (of lange) IJ wordt gezien als vrauweluike IJ, en de brede (of korte) EI als manneluike EI, want de vrauweluike IJ is smaller geschreven dan de manneluike EI. De intresses zêin de eerste groep van 138 lesgebieden, en de essentie- namen, die eindigen op IJ, worden vrauweluik genoemd, en de intresses, die eindigen op IE, worden manneluik genoemd. Hier volgen ze: Konditie = Slavernui, Magie = Gogelarui, (Jamêinsie) = Oplichterui, (Klaartie) = Koopvaardui, Ceremonie = Loterui, Biolevie = Boerderui, Navigatie = Padvinderui, Vistie = Landerui, Strategie = Makelarêi, Psiegologie = Reimelarêi, Rekreatie = Zweinerêi, Farmacie = Slêiterêi, Etiek = Zweimelarêi. In mêin jeug hat ik wel een opsomming van alle lesgebieden, die intresses zêin, willen hebben, om te kunnen kiezen wat ik zau willen leren, en die kan ye vinden onder het Lesgebieden menuu, onder det getelsinsyaallevie- balkmenuu. De intresses vanaf 4 tot en met 96 zêin de soorten van les die ye mogeluikerwuis kan kruigen. Daarnaast kan ye les kruigen in Goden kennis, Sterrenbeelden kennis, Bêibelse boeken kennis, Sporten en Spelen kennis, kennis van de Deuren in het leven, Leiderschappen kennis, Wetenschappen, Gereedschapskennis, kennis van Tsjecks, kennis van Stoffen, en kennis van Watergebeurens. Dit kan ye misschien zien als algemene ontwikkeling.

 18. 12 Teinen, en 7 Tonen, plus Herschruivingen

  Ik vint dat er in de muziek een aantal namen omgezet kunnen worden, nameluik "Halve noot" zau ik liever "Tein" noemen, en in het Engels "Tyne" (Klankmatig: Taain) omdat dat niet verwarrent is, want het luikt op "Toon", maar is toch anders. Halve toon suggereert dat ye alteit 2 halve tonen moet nemen, om de volgende toon in de teunschalsel te vinden, en dat is niet alteit zoo. 2 van de 7 sprongen, binnen een teunschalsel, zêin maar een halve toon, en dat is met teinen geen probleem. Tein is korter dan "Halve toon", en ook duideluiker met 12 teinen in een oktaaf. Verder wil ik de term "Overmatige kwart" (7de Tein) omzetten in "Djez noot", en de "Verlaagde terts" (4de Tein) heet dan de "Bloez noot". Det begrip Majeur akkoord (of Maagjeur) wordt met een GJ geschreven waardoor de A verdubbeld moet worden om de volle klank van de A te hanthaven. De GJ spreek ye uit als het Franse "Je", en wordt veel gebruikt in de Franse taal, maar dan staat er een G of een J. Bêivoorbeeld: Etalage → Etalaagje, Corsage → Korsaagje, Corrigeren → Korriegjeren, Gene → Gjene, Jezus → Gjezus, Jules → Gjuul, Jaane → Gjaane. In het Nedurlants zal Maagjeur met een U accent sier geschreven worden (Maagjûr), en Mieneur wordt dan Minûr. Een Maagjeur Septiem akkoord is een maagjeur akkoord met een groot septiem (12de Tein), want het maagjeur slaat op het soort septiem. Ik wil de naam "Maagjeur septiem akkoord" vervangen door "Mooi septiem akkoord", wat in de C teunschalsel C-E-G-B geeft. Een Septiem akkoord, of Mieneur Septiem akkoord, heeft een Klein Septiem (11de Tein) (C-E-G-Bes), waarbêi het Septiem akkoord een grote terts (5de Tein) bevat, en het Mieneur Septiem akkoord bevat een kleine terts (4de Tein). De Chromatische teunschalsel is de teunschalsel die steeds een tein omhoog of omlaag gaat, en die wil ik herschruiven als Gromatische teunschalsel, omdat er in mêin regels van de Nederlantse taal staat, dat een woord (of lettergroep) niet mag beginnen met een CH, slechts met een G. De Do- Re- Mi- teunschalsel schruif ik als de Doo- Ree- Mie- teunschalsel. (Doo, Ree, Mie, Faa, Zoo, Laa, Tie, Doo). Zie mêin Muziek pagingná voor meer hierover.

 19. Veranderingen in Spreekwoorden

  Er zêin meerdere spreekwoorden, die niet kloppen, die toch algemeen bekent zêin. Dit komt doordat er alteit zo'n goede acceptatie was van spreekwoorden, omdat niemant alle spreekwoorden dacht te kennen. Maar ik heb spreekwoorden staan op de 12den en 1ste dozêinen van een gros, vanaf het 5de gros. Op het 48ste dozêin staan wel de geboden, maar dat zêin geen echte spreekwoorden, maar gewoon Geboden. Dat geeft 8 maal 2 keer een dozêin aan spreekwoorden, die ieder een verschillende aanhef hebben, waar de gezegdes wel de bekentste van is op 85 dozêin. Zie mêin Spreekwoorden pagiená voor een overzicht van die 16 dozêin aan spreekwoorden. maar een paar van de veranderde spreekwoorden zêin: "Tollereer vrui bedenken en bespreken" (6Zo, Inflictaties) wordt "Tollereer vrui gebruik van luimen om ye heen" (11Zo, Luimen), en "Je denkt dus ye bestaat nog" wordt "Je eet dus ye bestaat nog", want roken en drinken kan ye minderen, maar eten moet ye regelmatig doen, en 'Baat het niet, dan schaadt het niet' wordt 'Det kan beter baten dan schaden', want zo'n dubbele ontkenning maakt het moeiluik om de zin te volgen, en "Een gegeven paard moet niet in de bek gekeken worden" wordt voortaan zonder niet, want een gift moet alteit beproefd worden, en een peer (paard) kan liggameluike problemen hebben, zoals kiespein.

 20. 12 Geboden, Leefregels, en Netscheinsregels

  In de Bêibel staat dat Mozes met 10 geboden van een berg kwam, en dat hui van God gehoord had, hoe ze moesten klinken. De bêibel is ook een boek dat makkeluik over sex praat. Ik ken 12 geboden, en het 10de gebod is "Ere sex", met sexualiteit als forse schaal. De geboden zêin: Niet doden, Bespeel uw Beprachigers, Niet liegen, Belaat Geltarmen, Betaal uw schuldenairs, Niet stelen, Vermaak biederman anders, Ere ouders, Ere vruie dag, Ere sex, Ere overschein, en Ere god. Zie het 48ste dozêin voor de schalen bêi de geboden, of misschien over God, geloven, en de kerk. Ik geloof ook in de 12 leefregels op 60 dozêin, maar ik heb zelf de 9de leefregel moeten herschruiven van "Vermêid luuxe en komfoor" naar "Vermêid wuin, bier, en andere alkohol". Zie het 60ste dozêin met de Leefregels. Je hebt ook nog de 12 Netscheinsregels op het 108ste dozêin. Ook de 12 Streken\ Leluikscheinen, de 12 Buitenstaanders, de 12 Geweldplegingen, en de 12 Verkrachtingen kunnen opgelezen worden, naast de 12 Koorgevechten, en de 12 Sindromen, zodat ye iets als een oorlog of een geweldpleging kan benoemen.

 21. Een Ton en een Miljard. A Tun, and a Milyard

  Een ton is in het Nederlants € 100.000,-, of het is 1000 Vielagram. In het Engels is "a tun" € 10.000,-, en "a Billion" is geen biljoen (1012), maar een miljard (109). Dit zau rechtgezet moeten worden, zodat een man zelf weer een ton genoemd kan worden, als hui over de 100 Vielagram heen is met zêin liggaamsgewicht. 100.000 Gram is 100 Vielagram, en er kan best gepraat worden over een lading op een vrachtwagen in 10x zoo grote getallen dan daarvoor, zonder dat iemant daar moe van wordt. Hopeluik is er iets af te spreken met Engelant, dat ze het getal 1 ton (100.000) niet gaan verbasteren naar een lager aantal dan 100.000. Dan zal "A Pound", wat nuu 450 Gram is, ook geluik getrokken kunnen worden aan het Nederlantse Pont, wat 500 Gram is. "An Ounce" is 28,34 Gram, wat in het Nederlants een Ons heet, wat 100 Gram is, en die zauden geluik kunnen worden, als "A Troy Ounce" bluift bestaan voor het wegen van goud. In plaats van Billion zauden ze Milyard kunnen gebruiken voor 109, zodat Billion geluik zau zêin aan ons Nederlantse Biljoen (1012). Daarboven komen, in het Nederlants, Biljard (1015), Triljoen (1018), en Triljard (1021). Zie mêin Konstanten pagiená voor meer hierover. In het Engels klinkt een woord wel vaker een beetye op de Nederlantse vertaling. Bêivoorbeeld: Stupid van Stom (Verminking), en Dumb van Dom (Niet slim), Choir van Koor, en dus ook Million van Miljoen (106), Billion van Biljoen (1012), en Milyard van Miljard (109).

 22. Dounloden en Illegaliteit

  Er is veel veranderd in het verspreiden van Muziek, Tekst, Video, Spelen en Programma's. Alles wordt gedounlood vanaf betaalde niewsgroepen, of onbetaalde torrent saaits. De premier zei op TV, dat als iemant vervolgd zau worden, dat de eigenaars van de torrent- saaits zauden zêin, en niet de dounloders. In de volksmont wordt er over Illegaal, of legaal (Betaald), dounloden gesproken, maar omdat ye ook over illegaal in Nederlant verbluiven spreekt, is dat wel een vreemd gebruik van het woord illegaal. Det is ook verdacht dat betalen ergens voor de zaak legaal zau maken, want dat zau van de zaak, die ye wilt hebben, afhangen, en of het verspreiden van torrent- mokken nuu als verboden gezien moet worden door de rechter, is maar net de vraag. Als de bevolking maar aan zêin eigen keuze muziek komt is de rechtstaat tevreden, maar we zêin hier in een krizis periode, waarin velen aan het bestaansminimum zitten finansjeel. Ik zau veel minder muziek hebben leren kennen, als ik niet zau dounloden bêi usenet.nl, en ik betaal daar € 12,- per maant voor, en daarnaast kocht ik lege GTs in, en lege hoesjes, en printkartridges, die allemaal kapitalen per jaar kosten, dus ik bleef zoo uitgeven aan muziek op een modernere manier dan offiesjele GTs van € 23,-. De laatste 2 jaar werk ik bêi een kringloopwinkel waar ik offiesjele GTs, of DvDs, kan kopen met 33% korting, dus voor € 0,66 per stuk. Dit kost minder moeite, en minder geld, dan dounloden plus branden, en printen van de GT. Legaliteit is de forse schaal bêi bevoorrechten als 9de pretentie op 15 dozêin, en pretenties omvatten werkplaatsen draaiende hauden met genoeg werkploegen, en het opgeven van doelen van het bedruif. Kleine legaliteit is verspeeldaarschein, en dat is kuiken naar acceptabele verliezen, in plaats van naar pompleet oplossen van problemen. Als voorbeeld van bevoorrechten noem ik sleutels hebben van de voorraadkast, en dat betekent dat ye daarmee vertrauwd wordt. Voor ieder bedruif of vakgroep tellen andere illegale (Verboden) zaken, bêivoorbeeld dounloden op kantoor, en wiet roken voor politieagenten, maar dat moet niet gaan ronthangen in de totale samenleving, want dat is veel te gek. Je betaald voor internet, en dounlood saaits, dus het zal wel gewenst en geaccepteerd zêin. Er is gelukkig wel een leuke verzameling aan soorten mokken die ye zau kunnen dounloden, met een Torrent- mok, want wat zau ye anders dounloden? GTs (Glanzende tafels) (en DvDs) zullen alteit bluiven bestaan, omdat de media zoo uitgebracht kunnen worden, en stoffeluik gegeven kunnen worden aan iemant. Boeken zullen nog decennia bluiven bestaan, maar zêin uiteindeluik ongewenste overlast, terwuil ye op ye teblet, of desktop pompjoeter, toch al bêinaa al ye post leest, en alle hantleidingen, en kontracten ook al op de pompjoeter te lezen zêin. Ik lees zelfs strips liever op de teblet, vanaf USB- Stick, omdat ze zoo minder ruimte innemen in huis. Ik denk dat er over 50 jaar geen boeken meer gedrukt worden, of voor gigantische pruizen verkocht worden. Dit zau onze papier konzumptie dan terugzetten naar de 80er jaren, en veel kappen van bomen voor papierproductie stoppen. Zie mêin Politieke wensleis voor meer over dounloden.

 23. Det Einde van de Samenwerking tussen alle vrauwen

  Sints 9 maanden (in Junie 2015) is de afspraak tussen Nezische vrauwen, en autochtone vrauwen, dat ze geen mannen zauden beschruiven, wat tegen de wens van alle ziegeunermannen in was, opgezegd. vrauwen kunnen weer mannen beschruiven sintsdien. Ik wil de 3 niewe Olimpische goden, (Perséphoné, Appolló, en Artemis) waar het verschil opvalt tussen de Nezische Perséphoné, en de Westerse Appolló, en Artemis, bedanken voor hun diensten, en afscschein nemen van hen. De oude Olimpische goden, die op 12 Zooizêin bêi de angsten staan, worden weer teruggezet, en dat zêin Afrodite (op 4), Hefaistos (op 5), en Hestia (op 6). Hiermee wordt de kwaaie Perséphoné afgezet als godin bêi de Petsfobie, met de Zorgzaamschein, en de Verdientschein, als forse schalen, en exact staat daar Bangschein, en dat zal vanaf nuu Afrodites terrein zêin. Appolló regeerde over de rampfobie, met fors de Duchtbaatschein, en de Meegaantschein, en exact de Gezontschein, en de Knapschein, en nuu zal Hefaistos, de zoon van Afrodite en Zêis, dat weer doen. Artemis regeerde over de kleptomanie, met fors de Verhandeldaarschein, en de Huiverentschein, en exact de Opknapdaarschein, en de Ziekeluikschein, en nuu zal Hestia dat weer doen. Ook zêin alle irreële (in dromen) gepakten niet meer hetzelfde als daarvoor. De autochtonen worden niet meer te pakken genomen door de gepakten van Appolló en Artemis, en het gepakt wat de Nezen deden, komt niet hard genoeg aan, zonder hun gepakt. Dit zal betekenen dat het gepakt vanaf achter de schermen zal afnemen, of zelfs zal verdwuinen. Hier buiten vallen Gruwels, Straffen, en Plagen, inkluzief alle verzwaringen, die zonder goede reden gewenst worden op iemant, en de aanvragen op apparaten, met een radiografische zender, zoals pompjoeters, en GT- spelers, zêin ook nog wel aanwezig. Van de 2 kwade watergebeurens: Depressie, en Gemische gassen, komt alleen Depressie voor, wat aangevraagd kan worden bêi de watergebeurengevers, en het hoort bêi de Streken\ Leluikscheinen (59Zo), zoals Debiel, Idioot, en Amikaal. Er zêin geen Buitenstaanders gegunt (119Zo), zodat er geen Beul is, en geen Geizelaar, of Kenau. De stof wierook (Ook hasjiesh) heeft zoo geen schalen en realizaties erbêi, en zoo kan ye minder kwaat gedaan worden vanaf achter de schermen. Det mogen spreken over wat gewoon is in de buurt is ook gestopt, omdat ze algemene aanvragen gingen doen op de hele buurt, om een gesprek te voeren waarin ze kleemden te weten wat er gewoon was in de buurt. Ze kunnen in huizen bluiven wonen zonder het woord "Gewoon" te gebruiken. Dan is er het hernoemen van het dakje, of accent circonflex, naar accent Sierkonflex, naar accent Siersinflex, naar accent Sier. Hier bluikt dat een Westers begrip als Sier (Engels: Sire, of Klankmatig: Saair) niet langer samengaat met een Oosters begrip als Flex (Goede flex is Oosters voor een leuke teit). Det schruiven van de Nederlantse taal, en Engelse taal, heeft het accent Sier nodig, om duideluik te zêin. In het Nederlants zêin er kombinaties van letters, die omgezet kunnen worden in letters waarin een klinker met een accent sier staat (Simpel gezegd: AIR → ÊR, EER → ÎR, OOR → ÔR, EUR → ÛR, Meer). Det is nuu wachten tot de Nezen genoeg weten van zichzelf, zodat ze niet meer achter de schermen gaan plaats nemen, omdat ze niet genoeg spreken, en lachen, om mee te spreken, en ze met hun doof, stom, en zwakzinnig, toch al die richting op gingen. Ze willen ook niet weten wat ze anderen buiten de kamer aandoen, terwuil ze zich achter de schermen bevinden, en op droomscherm verschuinen bêi autochtonen. Det zêin te kontactgestoorde individuen om nog achter de schermen te kunnen functioneren. Wat hen gebeurt is, mogen ze niet gebruiken bêi autochtonen, omdat ze anders behandeld moeten worden dan Nezen, omdat Nezen speesjaal behandeld worden hier in het Westen. Zonder beschruiving van hun doelwit komen ze niet verder dan zich onthauden van alles wat ze minstens moesten doen van de Oosterse ligaa, als ze geen plannen gemaakt hadden. Dit is niets (Goeds) doen, waar anderen wel iets hadden kunnen doen met de persoon op zêin droomscherm, en dat wordt ingevuld met kwaat doen aan de afgeluisterde, of bezeten gehauden, persoon. Nezen doen geen goed achter de schermen, en moeten daar dus weg. Ookal zêin ze eeuwenlang lekker gemaakt met opgedrongen worden om achter de schermen te bivakkeren.

 24. De 12 Niewe Hemeldelen, en de 4 Hewellovische Elementen

  Ik wil niewe hemeldeelnamen invoeren voor de hewellovie, in plaats van de dierenriemtekens, waarin de elementen in de juiste volgorde staan: Straling- Aarde- Water- Lucht. Dit komt overeen met de 4 stoffazes: Lavaa, Vast, Vloeidaar, en Dampig, maar ook met de opbouw van de Aarde, nameluik radio- actieve Lavaa in de kern van de Aarde (Straling), Aardkorst daar omheen (Aarde), Zeeën daar overheen (Water), en daarboven de atmosfeer (Lucht). Vuur komt al op veel plaatsen in de dingenleis voor, nameluik als de ontvlamdaarschein op 16 (2Zo4) (Vlam), en als watergebeurens: het Kampvuur op 103Zo, de Brantbom op 126Zo, het Brandende water op 127Zo, maar ook de Bosbrant (19Zo), de Bolbliksem (24Zo), de Bliksem (25Zo), en de Vulkaan (28Zo), staan voor vuur in de naatuur. Vuur onder de aardkorst is echter niet mogeluik, door het gebrek aan lucht daar, dus is straling sprekender dan vuur. Straling staat dan voor doen waar ye aan denkt, en voor geestdriftig spreken met anderen, en Aarde staat voor doen waar ye geld voor kan kruigen, en materialen kennen en bewerken. Water staat voor gevoelens hebben (Supjectief), en jezelf willen zêin met anderen, en Lucht staat voor doelen hebben (Opjectief), en een imagoo ophauden. Huizen noem ik dan Horizondelen, en omvatten meer dan alleen de Gewoontes (in Huizen woon je) op het 45ste dozêin. Zêi omvatten alle dozêinen boven het 25ste uit, zodat een 3de horizondeel iets kan zeggen over het gebruik van de 3de van het 28ste dozêin: De Redenaar, maar ook van de 3de gewoonte: Kreatief. De niewe hemeldelen zêin: De Ziener, De Eigenaar, De Producent, De Buur, De Hartedief, De Hunk, De Flurter, De Loyalist, De Spetter, De Pionier, De Idealist, en De Fotógraaf. Zie mêin Hewellovische uitleg. voor meer hierover.

 25. Det Dageluikse Leven van Nederlant

  Det is volgens mêi van belang dat persoonsgegevens gebruikt kunnen worden, om iemant ergens op te kunnen zoeken, waarbêi er van iedereen verdiepingen gevonden kunnen worden. De overschein haudt al eeuwen 5 van de verdiepingen bêi van de hele bevolking, en dat zêin: Getrauwd\ Gescscheinen, Koters, Oudernamen, Broers en Zussen, en Fotoos. Er zêin dan nog 7 andere levensgebieden, die ook nog geregistreerd zauden moeten worden door de overschein, om een volledig plaatye te geven van iemants dageluikse leven. Dit is van belang als ye kontact hebt met de overschein, zodat de amtenaar die ye behandelt weet met wie hui, of zêi, te maken heeft. Ik heb kontact met een Soosjaal Psiegiatrische Verpleger (SPV- er), en die man heeft geen pompleet beeld van mêi naa 3 jaar, maar ik moet mezelf dus iedere keer weer introduceren aan hem, en ik zau graag willen dat ik voort kon bouwen op wat er in vorige gesprekken gezegd is, maar hui heeft teveel afspraken om dat nog te weten. Ik zau willen dat ik meer bekent was bêi hem, maar zonder zich vooraf even in te lezen zal hem dat nooit lukken. Er zau door de overschein meer gegevens bêigehauden moeten worden, en wel: Initiatieven, Reisoverzicht, CV of Levenswerken, Klen of vrienden die ye hebt, Kontactpersonen, Titels, en Ideale bezigscheinenleis. Deze verdiepingen geven een pompleet beeld van iemants dageluikse leven, en die zauden dan gevonden kunnen worden op 12 persoonsgevens, waaronder Paspoortnummer, Ziektekostenverzekeringnummer, of Burgerservicenummer, naast Naam en Geboortegegevens. Zie mêin Zelfbeschruivings pagiená als ye hier meer over wil lezen.

 26. 3 wordt 4, in de Trias Politiká, en de Kerkeluike Drie- eenschein

  In de Trias politiká (Recht, Staat, en Kerk) worden de Prachszêilen niet genoemd, die samen de 4 uitvoerende organen van de bevolking zêin. Deze vint ye op het 117ste dozêin, en omvatten onder andere de Aanvragen- regelaars, Rascismegevers, Gedachtegevers, Redeluisterairs, Dromenmakers, Weer oproepers, Opkikkers-\ Gruwels-\ Straffen-\ en Plagen- gevers, en Hewellovers. Dat haudt in dat dromen en gedachtes niet door jezelf gemaakt worden, maar door personen, die tot de dromenmakers, of de gedachte- (en denkvarianten) gevers, behoren, gemaakt worden. Met het 7de rascisme kan ye iemants zintuigen afluisteren, ook vanaf buiten de kamer, waar iemant zich bevint. Dit verklaart de uitspraak: "God is overal, en hui heeft jau gezien", wat betekent dat iemant anders weet wat jui gedaan hebt, ookal was ye alleen, en heb ye er nooit met iemant over gesproken. Dromen heb ye nodig bêi een rapportaagye maken, want bêi dromen gaa ye uit van herbeleving, die behauden is, voordat ye de drageluikschein, of vanziezeerdaarschein, kan meten, en die herbeleving wordt dus gegeven door dromenmakers (Engels: Dreamweavers). Zêi geven ook andere natuurgoden dan Droom, zoals Slaap, Puin, Zeden, en Wraak, die ook gevoelens genoemd worden. Det bestaan van prachszêilen betekent, dat het weer beinvloeddaar is door de weer oproepers, en allerlei liggameluike klachten gegeven worden door de O, G, S, en P gevers. Ook de Kerkeluike drie- eenschein (De Vader, de Zoon, en de Heilige geest) bestaat, waar de moeder, en de dochter, ontbreken. De Vader, de Moeder, de Zoon, en de Dochter is een beter kruisgebedye voor aan tafel in een gelovent gezin. Deze viertallen liggen in het verlengde van de 4 hewellovische elementen, Straling, Aarde, Water, Lucht, en de daar uit voortvloeiende 4 karaktertiepes: Straling- Water, Straling- Lucht, Aarde- Water, en Aarde- Lucht. Hiervoor zau er naast de 3 stoffazes Vast, Vloeidaar, en Damp, ook nog een een stoffaze zêin die Zonnewint (Propolen) heet, die voor de 3 eerdere stoffazes komt te staan, waarnaa ze vergeluikdaar zêin met de 4 hewellovische elementen. Je hebt de 4 gevoelsbronnen zêin: De liggameluike (Zintuigeluike) gevoelens, ye geesteluike ruimte, de watergebeurens die ye gegeven kruigt, en het Vruien\ Knuffelen\ Kissebissen\ Verpraten als 3de Plezier, met Frievoliteit exact, en de Vruimoedigschein\ Aandoenluikschein. Dan heb ye nog een 4de pompliefmoment voor taalgebruik, naa de veelgebruikte pompliefmomenten: Mooi, Kort om op te schruiven, en Snel om uit te spreken, nameluik dat het volgens de regels van het alfabet is. In mêin alfabet pagiená leg ik uit welke regels er allemaal opgaan in taal, die geschreven wordt met het Westeluik alfabet. Niet alleen de klank van iedere letter uit het alfabet (C heeft 2 klanken), maar ook hoe ye volle klanken schruift zonder een dubbele klinker te kruigen.

 27. Omzettingen naar beter Nederlants vanaf April van 2016

  Er zêin veel namen in het Nederlants die rechtgezet zêin in 2016.
  PO + MO - Politiek → Holietiek (3Zo5) wat komt van een Ho- lied, wat een protestlied genoemd kan worden, Exponentieel → Exmonensjeel, Podium → Modium (38Zo9), Modellen → Hodellen (98Zo), Poseidon → Hozeimoos (Ho zei Moos van Moniek op 46, 47, en 48 Zooizêin) (12Zo9), Hades → Hodes (Ho van wie) (12Zo8), Oceaniden (Zeegoden) → Floriaden (Uwen) (19Zo5) waardoor er geen manneluike Dualen meer voorkomen, en beide geslachten iedere Duale kunnen zêin, en ook kunnen 2 personen met verschillent geslacht samen dezelfde Duale zêin. Mnemozyn → Manemozien (10Zo8, bêi de gewetensvolschein, en het Razen).
  GROOTS - Blêitschappen → Verblêiden (77Zo), Don Guiovannie → Knecht (8ste Verblêide), Monaa Liezaa → Wilmaa van Nassauwe (11de Verblêide), Eukaliptá → Markiezin van Pompadoer (11de waarde van Gekkigschein, 66Zo3: Soosjolevie), Marquis de Sade → Keizer Neroo (12de waarde van Gekkigschein), Hilarisch\ Progressief → Waans\ Progressief (45Zo11) Hielarisch is eigenluik een term van Eukaliptá die doet denken aan binnenpretjes hebben, waarbêi ye van hie, hie, hie gaat, wat ik in ye vuistye lachen noem (86Zo1, Verstieringen), Krops\ Haans → Krops\ Daans (zodat de 10de Geestsoort (32Zo10) niet verboden is voor vrauwen, of mannen!), Jood → Israfaëliet (Omdat Joden eeuwenlang slechts het Wegkomen, wat de 12de Goede bedoeling is, gebruikten, en dus niet geassoosjeerd kunnen worden met alle Goede bedoelingen (118Zo), en het gas Jood wat daarbêi hoort. Joden horen in Israël, en Aziatische inmiegranten zullen Nezen heten in het Westen.).
  NIEW - Gastronomie (met de Grey als waarde) → Gastvruischein (met de Gui als waarde), Verhullen\ Passeren (23) → Onthullen\ Passeren\ Verproeven, Bevooroordelen (15Zo8) → Vereenzamen, Vereenzaming (31Zo5, Aanspraken) → Bemoedering (Breed), Bemoeien → Zich Inmengen in, Maaksels → Middelen (17Zo, Realiezaties), Oppassen van 28 naar 27, Bespelen (6Zo2, Strategie) → Bestrikken\ Een val leggen, Wegdwingen (bêi Fatsoeneren, op 37Zo12) → Wegdringen (Marteldaarschein, bêi Leedvermaak, op 25Zo12), Sol → Zoo (Zoo = Klaar) (Van Doo, Ree, Mie, Faa, Zoo, Laa, Tie, Doo), Soul → Ozoon (wat de 8ste muzieksoort is, die met sterke tekst komt), Nezen zêin nuu, naast Doof- Stom- en Blint, ook Zwakzinnig, zodat ze niet mogen spreken over hun gevoel, X schuift van de 24ste plaats naar de 26ste plaats, wat X de letter maakt bêi de Apostelen op 38 dozêin (δxδyδzδt = h/ 2π = Haa Streep, wat de Onzekerscheinsrelatie is van Heisenberg, wat Nezen niets zeker laat weten, zolang ze niet lachen in het Westen, terwuil ze sarkasme (niet te geloven teksten), en lachen, in het Oosten verheerluiken zonder geld verdienen, en belasting betalen, in het juiste daglicht te hauden), "Laten" als realiezatie op 21Zo8, Bewuste, met Pofdaarschein, Verlaten erbêi op 24Zo8, Zich Distansjeren\ Leren Kennen\ Verlaten, met Beleundaarschein (Loyalist, die vroeger Schorpioen was), Vergasten erbêi op 24Zo10, bêi Nodig hebben\ Aanvatten\ Vergasten, met Toekomentschein (Pionier die vroeger Steenbok heette), Belaten op 27Zo8, Electieviteit, met Kieskeurigschein. Germanen gaan voortaan met
  BEHAUDEN - Woning behauden (9Zo11), Huis\ Hut behauden (38Zo3), Volk behauden (36Zo8), Vader behauden (33Zo10), Moeder behauden (36Zo11), Broer\ Zus behauden (?Zo?), Impuls behauden (16, bêi Kracht en de Njoeton) → Inkassering\ Kaatsing (zodat Impuls niet meer doet denken aan Puls op de nulde watelkvlamziet), Impulzief → Onnozel (12Zo7, als kleine Vraagdaarschein, bêi Pieromanie).
  OU → AU - Jou → Jau, Jouw → Jauw, Nou → Nau, Wouden → Wauden, Zauden → Zauden, Touw → Tauw (43Zo, 6 Kristeluike verhalen), Enthousiasme → Entausjasme, Hauden → Hauden, Verhauding → Verhauding, Vertrouwen → Vertrauwen, Getrouwd → Getrauwd, Vrouw → Vrauw, Juffrouw → Jufrauw, Rouwer → Rauwer, Browser → Brauzer, Internet- Browser → IN- Brauzer, Louter → Lauter, Betuwe → Betauw, Schattebout → Schattemoer, Moer → Moeder, Vaar → Vader, Broer → Broeder, Zus → Zuster.
  I → IE - Dimenzie → Diemenzie, Pyromanie → Pieromanie, Tirannie → Tierannie, Titos → Tietos, Titriek (Gemie) → Tietriek, Realisatie → Realiezatie, Titel → Tietel, Individualisering → Indieviedualiezering, Triton → Trietoon, Organisering → Organiezering, Motivering → Motievering, Administratie → Admieniestratie, Cynisme → Zienisme, Pagina → pagingná, Viela → Kieloo, Giga → Giegaa, Mini → Mienie.

 28. Nezen voldoen niet aan de eisen, die gesteld zêin aan achter de schermen functioneren!

  Nezen bievakkeren achter de schermen (als uitnodiging tot walging) bêi autochtonen, omdat ze als mielietairen niet alleen kunnen koken, en eten, en op die manier behandelingen van de Prachszêilen, die de autochtoon kruigt, op kunnen eisen als irreële belasting. Zêi zêin Veiligscheinsmismaakten, die niet willen, dat anderen reageren op hun spreken, en zêi reageren nooit op het spreken van hen, ook als wui hun verminkten (Dove- stomme- zwakzinnige) niet willen hebben. Det gaat zelfs zoo ver dat Nezen nooit willen, dat iemant kan spreken, behalve wat zêi invullen, dat zêi zeggen, alsof ze met beesten te maken hebben. Hun veiligscheinsmismaaktschein is eigenluik een sinsyaal, om te verhuizen naar een ander kontienent, maar zêi gebruiken het als een manier, om gewetensdood, de verzwaring van de 10de straf (Zie Gruwels, Straffen, en Plagen, plus alle verzwaringen), aan te vragen op personen waar zêi mee spreken, zodat zêi niet kunnen razen, zoals zêi doen via bezetenschein, want zêi verdienen gewetensdood, omdat zêi met genoeg weten, alteit gevaarluike aanvragen gaan doen op de bevolking. Zêi zêin inmiegranten, die gesteunt moeten worden door de 2de prachszêil, de Oosterse Liegaa, om te weten wat te doen, en wat te laten in het Westen. Zêi gedragen zich hier als zombies, die uitvoeren wat hen in dagdromen opgedragen wordt, en zêi opereren met zêin 4- en zonder ooit met elkaar te hoeven kommunieceren. Zêi zêin apart geen behoorluike partui voor Westerlingen, maar met zêin 4- en, kunnen ze tegeluikerteit aanvallen, wat nooit af te slaan valt door 1 man, of vrauw. Zêi hebben de eerste 7 oorlogen op hen geregeld, inkluzief het 2de rascisme, wat bêi katten hoort. Dit is het beest wat het grootste roofdier op deze Aarde is, met aanslagmakentschein als exacte schaal. Zêi wisten dat dit schuld zau opleveren, bêi iedere aanslag, die zêi zauden plegen, maar nuu willen zêi niet spreken over hun aanslagen, en ander kwaat, dat zêi de bevolking aandoen, zodat zêi hun recht op aanzien (24Zo12, Fotograaf) verspelen, en nooit meer mogen doen alsof er aangenomen kan worden, wat zêi zeggen, of begeren. Zêi zêin met hun 3de gek geregeld op alle manneluike, en vrauweluike, inmiegranten, veel te ver gegaan, en het was niet, omdat ze zoo in het nauw zaten, maar omdat het verboden is in Nederlant, om een 3de gek te zêin, zeker voor vrauwen, omdat niemant met zoo iemant wil omgaan, en iedereen ze wegstuurt. Zêi willen niet eens op hun spreken gebruikt worden, en weigeren aan te nemen wat anderen zeggen tot hen, en dit leidt tot onbeheersdare sietuaties voor iedereen, ook de leden van de prachszêilen. Zêi behoren gedood te worden voor hun beledigingen, waar niemant zich toe laat dwingen, of verleiden, omdat het tegen het 1ste gebod is. Maar dat ze ergens binnen bluiven is dan ook niet gewenst, omdat ze niets overhebben voor anderen, en steeds doen wat zêi persee willen. Dit is zonder hen te doden, steeds weer een aanslag op de bevolking van het lant in kwestie. Ze lopen met geslachtsovergezetten hier ront, die 40 kwade watelkvlamziets op zich geregeld hebben, en een aanvraag, dat ze nooit weten van kwaat, dat ze gedaan hebben, en ook hebben ze hun respecten (20Zo1, Herinnerdaarschein) afgeregeld, wat ik bêi elkaar een Pieratenvlag vint, en betekent dat ze gebouwd zêin om kwaat te berokkenen, en advies van peuters gebruiken. Zolang zêi die pieratenvlag niet streiken, zêin ze niet in staat, om iets goed te doen, maar dat heeft nog geen enkele Nees gedaan, en dat maakt hun totaal ongewenst in het Westen, omdat wui voor sex, goed doen, en opkomen voor jezelf zêin, en zêi falen op ieder onderdeel daarvan. Det is ook waar dat het Oosten van de Aarde, precies het tegenovergestelde doet van wat wui in Westen doen, en dat betekent dat zêi hier met Oosterse waardes niet kunnen bluiven, omdat ze tegendraads zêin met de Westerse waarden, en zêi moeten daarmee zoo snel mogeluik terug naar het Oosten. Zêi hebben daarbêi hun nare 12- en opgeregeld (12de Gros, 12de rascisme, en 12de stant (Mielietair)), zêin ondeugent (niet deugdzaam, waar wui Kriemo's voor gemaakt zêin, 4Zo1, Briegade), en negeren alle sinsyalen, die autochtonen geven. Zêi weigeren te erkennen dat mensen, de naam is voor vrauweluike ziegeuners, en noemen onze soort wezens mensen, in plaats van Kriemo's. Onmenseluikschein is een forse schaal bêi Planolovie\ Intentie op 25, die in het Engels Enormousness heet, wat suggereert dat mensen aan geen enkele norm voldoen, en grote plannen niet voorkomen bêi vrauweluike ziegeuners. Zêi weigeren de Oosterse mozietieve kanten hier te gebruiken, zoals dat het niet gaat om geld verdienen, maar dat ye kan lachen, en spreken, ookal is het soms niet te geloven (Sarkastisch), of een belediging (Onmogeluike hint). Zêi kunnen al meer dan 120 jaar geen goede redenering meer noemen in een demagogisch verhaal, en weigeren toch de generaliezering op henzelf toe te passen, want als ye weet dat ye geen goed kan doen, en geen geloofwaardige verantwoording kan geven, moet ye zien, dat ye nooit beschuldigd hoeft te worden, om te weten waarom ye iets deed, en dat er slechts gewroken hoeft te worden voor het leed wat jui aanrichtte. Maar zêi beginnen dat zonder enige juiste redenering te hebben, ook te doen op de bevolking, terwuil zêi weten, dat wat voor hen opgaat helemaal nooit opgaat voor de bevolking, omdat er giegantische verschillen zêin tussen Westerlingen, en inmiegranten, zêin. Er zêin problemen onder Nezen over het verschil zien tussen goed doen, en kwaat doen. Zêi spreken slechts over goede, en slechte, gevoelens, wat meestal aankomt op de hoge en lage temperatuur, die erbêi gevoeld wordt. In Nederlant zêin voelen (door 8 van de 12 zintuigen), en gevoelens ervaren, verschillende zaken. Je kan, naast behandelingen door de andere prachszêilen, ook van de getalsimboliecie allerlei gevoelens ervaren bêi watelkvlamziets, zoals Uitgelatenschein, Fascienerentschein, Intressantschein, Waardeerdaarschein, Virtuoziteit, Ouderwetsschein, Plechtigschein, Entausjasme, Klaarkomentschein, Ondernementschein, Verknochtschein, Zorgvuldigschein, Shockerentschein, Moedigschein, Inventieviteit, Elegantschein, Dringentschein, Verstandigschein, Nauwkeurigschein, Beleefdschein, Vanzelfsprekentschein, Zachtmoedigschein, Partêidigschein, Eerbiedigdaarschein, Neidigschein, Bemoedigentschein, Aandoenluikschein, Plezierigschein, Profesjonaliteit, Behoorluikschein, Spontaniteit, Gezameluikschein, Flinkschein, Uitgeputschein, Uitgedroogdschein, en Saamhorigschein, die eigenluik schalen zêin, die stuk voor stuk een gevoel vertegenwoordigen, wat niet hoort bêi de zintuigen, maar hoger op de Dingenleis te vinden zêin. Omdat de Nezen wisten van getalsimboliek hadden zêi dit zelf ook kunnen zeggen, maar zêi hebben geen enkel gevoel ervaren, of genoemd, sints ze in het Westen zêin, omdat ze zwakzinnig bluiven, wat de 11de Verminkte is, die met gevoelloosschein gaat op zêin minst, en vakuümiezerent is bêi hoge waardes. Zêi weten dus niet, wat de gevoelens waren bêi schalen, omdat zêi die niet voelden, maar ze hebben iedere Nederlander het gevoel onmogeluik gemaakt, met evenveel pein bêi ieder goed gevoel (ook Orgasme) te leveren, als dat er goed gevoel was. Dit stiemuleert, om minder goede gevoelens te ervaren, zodat er niet meer pein, en andere nare gevoelens, bêi geleverd kunnen worden. Mêin ervaring is, dat ze mêi te pakken namen met een redenering, die mêi doet denken aan de pik op allochtonen (24Zo7, Aankaarten\ Zich Wapenen, Flirter, Pikkentschein\ Stekentschein\ Knuipentschein Exact), nameluik "Jui bent van de verkeerde kant!", en dat vont ik schokkent dom van ze, want de minderscheinsgroepering is de enige binnen de dualiteit, die van de verkeerde kant kan zêin. Ik wil op die eigenschap van Nezen verder bouwen, en hen nooit meer toegang geven tot hun 2de gevoelsbron, het 5de rascisme wat ook wel het dok, of geesteluike ruimte, genoemd wordt. Ook hun 3de gevoelsbron, nameluik de watergebeurens vint ik niet op hun plaats bêi zwakzinnigen. De liggameluike gevoelens wil ik hen niet afnemen, omdat dat vaak sinsyalen zêin, die niet mogen ontbreken, om alleen te kunnen leven. Hun 4de gevoelsbron, nameluik Vruien\ Kissebissen\ Verpraten (23Zo3, Plezieren) gebruiken zêi al millenia niet, en ze maken fuin vruien onmogeluik voor de hele Noord- Westeluike bevolking. Det wordt overgeslagen, of zonder verpraten gedaan, wat niet fuin is. Zêi zêin tegen alle gevoelens, die anderen hebben, en dat is de redenering, om hen daarvan uit te sluiten.

  Ik wil dat het geweten, zoals de 8ste watelkvlamziet van de Motieven, het Razen met de gewetensvolschein, heet, afgeregeld wordt voor alle Aziatische inmiegranten in het Westen, en dat ze nooit meer Aanvragen mogen regelen op zichzelf, of anderen. Dit is omdat ze niet reageerden op wat de aanvragen regelaar zei over hun aanvragen, en ze de slechtste aanvragen deden, die ye maar kan bedenken. Ook wil ik ieder rascismegebruik uitsluiten voor hen, behalve het 1ste en 2de Rascisme, en ook kruigen ze geen gedachtes meer bêi hun inmiegrantenleven, waarin ze nooit goed gewerkt hebben, of iets goeds betekent hebben voor de bevolking. Alles wat zêi doen, moest overniew gedaan worden door een autochtoon, omdat het verkeerd gedaan werd, of ze leverden geen rezultaten. Ze boikotten zelfs de middenstant, en kochten slechts bêi Oosterse winkels, die door inmiegranten opgezet waren. Ook zullen er geen Watergebeurens verstrekt worden aan deze zwakzinnigen, omdat ze niet genieten van het gevoel, dat het hen geeft. Zêi vragen mêin hele leven al het 32ste watergebeuren (Dag des Oordeels) aan, om een gelogen levensoordeel te kruigen, wat hen een glimlach geeft, en meer niet. Dat kwam naast hun kontienue aanvraag op alle verblêiden, inkluzief nooit aan kanker (de 6de Verblêide) overlêiden, en de bevolking kreeg die zaken nooit. Om blui te kunnen zêin, terwuil autochtonen kuiken naar hen, is de term schuinheilig bedacht, waarbêi anderen niet zien, dat een inmiegrant die glimlacht, blui is, want dat zau inwruiven zêin, omdat zêi nooit blui zêin, en inmiegranten wel. Een bluie kriemoo is geen kriemieneel (Afperser), maar Nezen wel, want mielietairen zonder wapens vallen terug op hun afpersen, en dat is slechts 1 van de Kwade watelkvlamziets, die zêi geregeld hadden. De Redeluisterairs hebben gegarandeerd, dat ook bêi grote reizen naar andere kontienenten, het mogeluik bluift om te herinneren, en dat alle Respecten bereikdaar bluiven, maar dat deden zêi alteit al naar hun eigen goeddunken, en een breuk in respecten, oftewel niet kunnen herinneren van voor een bepaalde teit, is ook alteit nog mogeluik, en is soms prettig, om nare gebeurtenissen niet te herinneren. Dromen (Oneiroi, Keizer) hebben meestal geen reactie bêi Nezen, en zêi worden daar voortaan niet meer mee bedient, maar de rest van de Naatuurgoden op het 9de dozêin, die verzorgd worden door de Dromenmakers, de 9de Prachszêil, zullen wel verzorgd worden, zodat slaap (Ondernementschein) en pein (Krenkdaarschein) gevoeld kunnen worden, en de andere geheimen dan Levensdroom (Bêi Dromen), zoals Lievelingskost, en Beroepsafwuiking, kunnen wel aanwezig bluiven. De Hewellogen zien ook af van bedienen van de Aziatische inmiegranten, omdat ze problemen maken verwachten van hen, omdat zêi alteit tegen de 4de, 8ste, en 12de prachszêilen geweest zêin, met grote beschadigingen, zoals de huidige dierenriemtekens, en totaal verkeerde namen voor de Hewellovische elementen. Zêi hebben zelfs de Gewenste behandelingen op alle allochtonen niet willen hebben, en geeist dat de gewenste behandelingen van de autochtonen, op hen uitgevoerd zauden worden, en ook dat hun gewenste behandelingen van de prachszêilen op de autochtonen uitgevoerd werden. Hiermee verwierven zêi onder andere het unieke recht, om met de leden van de prachszêilen te spreken op droomscherm, te leren over aanvragen regelen, en de 1ste 2 inflictaties (Belasten, Fiskie\ Landerui, en Bestrikken, Strategie\ Makelarui) te mogen gebruiken, terwuil dat juist afwezig had moeten zêin. Voor de autochtonen, betekende dit geslachtsdeelverkleiningen voor mannen, en onvruchtdaar gemaakt worden voor vrauwen, voor hun 50ste, en niet zeker weten wat de bedoeling was, om te doen die dag, naast totale achting voor alle allochtonen, die met hun reliegie Islam, precies tegen iedere Westerse waarde instaan, en zêi kregen het daartegen geeiste "Geen achting hebben" voor de andere poot van de dualiteit Autochtoon- Allochtoon. Nuu wil ik stellen dat Nezen niet geven om hun eigen spreken, als gesprekspartner, zelfs niet om hun eigen wensen, want zêi hebben in 2000 jaar niet gewenst, om hun eigen gewenste behandelingen te kruigen, ookal konden ze de autochtone wensen amper gebruiken. Waarschuinluik waren ze tevreden met de bevolking dwars zitten, door hun nare wensen op hen te laten uitvoeren. Zêi verliezen hun recht op behandelingen van de prachszêilen, en hun wensen kunnen worden vergeten. De door de bevolking gevraagde behandelingen zullen dan eindeluik bêi hen aankomen, en dat zal het leven in het hele Noord- Westen verbeteren, voor de bevolking, inkluzief de leden van de prachszêilen, want de Prachszêilen zêin samen een uitvoerent orgaan van de bevolking, netzoals Juistdietie, de Overschein, en de Kerk. Det is daarom nodig, dat alle 4 de organen van de bevolking, de inmiegranten, die zêi in dienst hebben, ontslaan, of met pensjoen sturen, zodat de bevolking geen gepakt kan verwachten van deze nationale dienstverleners, waarmee zêi binnen korte teit weer zoo geliefd zullen worden bêi de bevolking, zoals zêi verdienen te zêin voor het uitvoeren van onmisdare functies in de maatschappui. Ook de Oosterse Liegaa zal niet door Aziaten bemant mogen worden, en er mogen ook geen Aziatische amtenaren zêin voor inmiegranten, die bêi de overschein aankloppen, want dit soort integratie was niet wat wêi, bedoelden met integratie. Ook mogen er geen Aziaten werken in reliegyeuze, edukatieve, medische, of penietentaire, bedruiven, want dat hebben zêi nooit waar kunnenmaken, met hun veiligscheinsmismnaaktschein, en het hooghauden van hun Oosterse waardes in het Westen.

  Als laatste wil ik een koevoet introduceren om Nezen te dwingen, om het Westen te verlaten, nameluik door konsekwent te bluiven met hun langer dan 1900 jaar geregelde geen werken, zodat zêi voor hun afgeregelde trots (3, Fuinschein), een afgeregeld 3de dozêin verdienen, en daardoor ook hun hele 3de gros afgeregeld kruigen, op het Noord- Westeluik halfront. Hiermee wordt hun enige gepakt wat zêi erkennen, nameluik niet kunnen ontlasten, totaal afhankeluik van bezetenschein door de Oosterse Liegaa, en daardoor zullen zêi wel de noodzaak zien, om te vertrekken naar het Oosten, als de Oosterse Liegaa dat wenst van ze. Nezen zêin al millenia konsekwent in ieder gepakt wat ze doen tegen losse autochtonen, maar ook tegen de bevolking in zêin geheel, waaronder teksten van liedjes niet kunnen volgen (10de Gruwel), gevoelsmatig (Water) leven onmogeluik maken (G, S, en P zonder goede redenering), sex verpesten, en Aristeasgebruikers mishandelen. Ook het niet goed laten functioneren van electronische apparatuur gebeurt zoo konsekwent, dat het niet gepast is voor de leden van de prachszêilen, om niet konsekwent te zêin tegen Nezen, in verbant met hun afregelen van watelkvlamziets op het 1ste gros, want dat heeft nooit gemogen, en dat is toch konsekwent gebeurd gedurende 2000 jaar. Ook zonder ondergeschiktschein komen bêi het aanbod om de 11de, en 12de, waarde van gekkigschein in te vullen, hebben veel beschadigd, en het feit dat zêi de 11de verblêide, Wilmaa van Nassauwe, hebben vervangen voor 100 jaar, door een biezarre persoon, genaamd Monaa Liezaa, maakt dat zêi voortaan uitgesloten zullen worden voor die zaken.

  De reisrichting van Oost naar West, was ingericht op reizen zonder vliegtuigen, en dat is nuu heel anders geworden met 100.000 vliegtuigen in de lucht, over de hele wereld, op ieder moment. Met vliegtuigen is het zaak, om goed voorbereid te zêin met tickets, reisdokumenten, en Viezaa, zodat er alteit door de amtenaren bekeken kan worden wie wel, en wie niet, hierheen kan komen, als toerist, of als inmiegrant. Dit zal dan de terugstroom van Noord- en Zêid- Ameriekanen naar Europaa, en de inval van Aziaten in Amerieká, moeten beteugelen, en er zal een aanpak moeten komen van toeristen, die niet op teit teruggaan naar hun lant van herkomst, maar dat bepaalt de amtenarui maar zelf. Dus zal het gepakt, wat er was voor Nezen, die van West naar Oost reisden, tegen de voor hen aangegeven wereldreis richting in, die door Gjuul Vernes in 1750 ingevoerd is, voortaan opgeheven worden. Det ging om het aanmeten van een te grote Schaal van Nietzoo Mooirie biede (12Zo1, Zuis, Mattentschein, IJzigschein), waardoor niemant meer met ye wilde omgaan, omdat ye kontienú de ander te pakken nam, alsof ye in de ring stont te vechten tegen elkair voor een Trofee. Dit is voor velen geen reden geweest om dezelfde weg terug te gaan, zodat het eigenluik niet gewerkt heeft, zoals het zau moeten. Hier kan met ander vervoer afstant van gedaan worden, en er zal nooit licht gedaan mogen worden over inmiegranten, zonder geldige viezaa, of personen, die klemen lid van de bevolking te zêin, die er op de eerste indruk nooit bêi zauden horen. Liegen over geen inmiegrant zêin is allang eerder regel dan uitzondering. Dit zau reden zêin, om de te grote menigschein êizigschein bêi velen, weg te nemen, en te zorgen, dat zoiets nooit als eigen schuld, maar als te pakken genomen zêin door iemant anders beschauwd wordt.