`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Lesgebieden in de Trant van Intresse- vorming (1)

-3 Zooizêin

Zeerlonenten (Elementen)

Steenkool (Bauxiet)
Leisteen (Lootsteen)
Dieramant (Diamant)
Ziestof (Zuurstof)
Zant (Silicium)
Kalk (Kalsium)

-2 Zooizêin

Aldaren

Humistdus (Humus)
Turf
Klei
Luchsteen
Baksteen
Barnsteen
Zegtwerkt (Cement)
Erts
Maarmeer (Marmer)
Bahzaut (Bazalt))
Geentrant (Graniet)
Kiezelsteen

-1 Zooizêin

Staners (Plantsoren)

Schêinwel (Schimmel)\ Algen
Mos (Zitten)
Hangstaner (Klimop)
Bloem
Plaatshaudende staner
Zaatlobbige
Wier
Varen
Naaltboom
Loofboom
Rubberboom
Vervoorwautstaner

±0 Zooizêin

Dieren

Zantdieren
Veelpotigen
Grootpotigen (Geleetpotigen)
Nestvormenden (Korfmakenden)
Platvissen
Kanmetbîeden (Amfiebiën)
Nepzielen (Reptielen)
Vogels (Volen)
Watervolen (Watervogels)
Bollevachvissen (Borstkasvissen)
Knaagdieren
Koordieren (Kuddedieren)


1 Zooizêin

Mooie teiden (Momenten)

Tederen (Aap-\ Beer- achtigen)
Katachtigen (Katachtigen)
Welkalkvissen (Zoogvissen)
Herstelbredie (Kalliebratie)\ Ærodienamieká
Heenkomersvrêidarie (Gastvrêiheit)\ Mistiek
Voedingsleer (Kokerêi)
Weiskunde\ Maasteitbleek (Mattematiek)
Lierieder (Lyriek)\ Vuldatschriffie (Tekstnosering)
Meermonie (Ceremonie)
Dietsreik\ Scheikunde (Tietriek\ Gemie)
Nietlachenbêidie (Notarie)
Watgebeurdedaar\ Historie (Geschiedenis)

2 Zooizêin

Toestanden

Opmêinmooistzie (Admieniestratie)
Duitperseelzie (Productie)
Snaptlekie (Ekonomie)\ Namenkêikerêi
Redenairtoerzie (Retoriek)\ Rêimelarêi
Intienmolevie (Etymologie)\ Missie
Redepelaatzie (Reperatie)
Zeghoeyeditdoe (Instructie)
Dielosbruikdarenzie (Electronica)
Boelkeek (Boetiek)\ Verzieweldie (Kollectie)
Meteorolovie (Meteorologie)\ Weervoorspellerêi (Weerkunde)
Statuskekie (Statistiek)\ Sterkengewichtellerei (Sterkenkunde)
Hewellovie\ Yazingsdaarnuuplaatzie (Astro- logie)

3 Zooizêin

Begrippen

Planyoelovie\ Planlovie (Planologie\ Intentie)
Peorie (Teorie)
Datplanwilliknie (Dieplomatie)
Raaidiegaatzie (Radiatie)
Manaagjerie (Managerie)\ Miestiek
Inkoetswie (Etiek)
Sloppie (Lobbie)
Nagawerkzie (Meganiek)
Getelsinsyaallevie (Getalsimboliek)
Dagnarovie (Demagogie)\ Holietrakie (Polietiek)
Gayêilovie (Geologie)
Koormedie (Komedie)


4 Zooizêin

Vlamyaas (Franjes)

Mêinlagetolzie\ Trenteringsrech (Mythologie\ Kreatierech)
Tsyaketstnie (Akoestiek)
Supstantzie\ Stoffenleer (Stoffenleer)
Daargaatgeheitzie (Argietectie)\ Opbauwerêi
Naziegatie (Naviegatie)\ Wegzoekerêi (Wegvinderêi)
Gjoernawistie (Yournalistiek)
Ziemaaszielzie (Simulatie)\ Mooibeelspelerêi (Toneelspelerêi)
Omniewtezie (Goreografie)
Maniekurie (Annatomie)
Syootrantzie (Romantiek)
Prêiktietluivie (Prostietie)
Yuistgaavrêizie (Justietie)

5 Zooizêin

Mêinfêinekansen (Financiën)

Komtfikskeerdie (Confiscatie)\ Dankyoezieleer (Bankiersleer)
Gauwduitenzie (Opliegatie)\ Afzetterêi
Nagezeurkantzie (Assurancie)
Dopblievie (Optie)
Yamêinzie\ Koopverderêi (Koopvaardêi)
Rechviesperhelie (Inproviezatie)\ Loterêi
Vrêieteitzie (Conditie)\ Slaverderêi
Opbloeilovie (Biologie)\ Boerderêi
Vergaardie (Leurzieweldie)\ Slêiterêi
Palredewenkelgazie (Restauratie)\ Oplicherêi
Maasgjie (Gogelarêi\ Magie)\ Vogelarêi (Voorlerairêi)
Roepmooierzie (Kriemolevie)\ Wegvinderêi (Padvinderij)

6 Zooizêin

Dempersaanwensen (Temperamenten)

Vistduspezie (Viskie)\ Landerêi
Strategie\ Makelarêi
Nietzolevie (Psiegologie)\ Zwêimelarêi
Hahatrentmeerzie (Rekreatie)\ Mazzelarêi
Kalliegraagzie (Calliegrafie)\ Zoalsdevorige (Confectie)
Zoistlevie (Logistiek)\ Magdawezerêi
Syoopie (Hobbie)\ Bêipasserêi
Vielozoalsdie (Filosofie)\ Zwêinerêi
Informatie (Farmacie)\ Pompyoeterêi
Vaanbreiziederie (Fabriceerderie)\ Uitgeverêi
Kartyoegraagzie (Kartografie)\ Drukkerêi
Ozitzoo (Opienie)\ Voortvinderêi


7 Zooizêin

Pazitdaarse middelen (Muziek instrumenten)

Teunreeks Snaarmiddel: Gjiewair (Gietaar)\ Banyoo
Perkunstenairzie (Perkussie)\ Bonghoo
Langlevendaar (Viool)\ Kontrabas
Zinnenmener (Zanger)
Geblazen Toetsenbort: Koorspil (Orgel)\ Paaskoordiewel (Accordion)
Lip Hoorn: Stroomtgoet (Trombone)\ Bugel
Keel Hoorn: Bluttie (Fluit)\ Dwarsfluit
Riet Hoorn: Hexoekteun (Saxofoon)\ Klarienet\ Vaaropgot (Fagot)
AangeslagenToetsenbort: Pieranó (Pianó)\ Klaarmoriezonderbel (Klavecimbel)
Gong\ Xoekmooieteun (Xielofoon)\ Stielpan (Steelpan)
Petaalstroom (Pedaaltrom)\ Pauk (Beesdrum)
Stroomreike Opstelling (Trommel- opstelling): Snaardrum\ Bekkens (Drumstel)

8 Zooizêin

Deunsoren (Nederlants)  

Mals (Wals)
Kuskoor (Diskoo)
Smartlach (Smartlap)
Zeergoetnader (Serenade)
Broksyoo (Rock)
Droef (Hart Rock)
Vonkzie (Funk)
Ozoon (Soul)
Vanvader (Fanfare)
Loofs (Pop)
Klupyavie (Dyez)
Klepoverdie (Repzodie)

Especie de Melodias (Spaans)

Dansgjie (Tanghoo)
Vlaflip (Flamenkó)
Nenenee (Tsyaa Tsyaa Tsyaa)
Roembaa (Sambaa)
Ikzalze (Salsaa)
Meerenge (Merenghe)
Danza musica (Ballade)
Dgjunkie (Junkie)
Klassiekó (Classico)
Uitschallingnemie (Escallatiek)
Bie Bop (Be Bob)
Rapsodie (Reggæ)Lesgebieden in de Trant van Goeieverhalen- vorming (2)


9 Zooizêin

Naaryezelftuur Goeien

Maatzus (Natus)   (Baring)
Vroegvrêizie (Frodite)    (Yeug)
Geenraas    (Veryauwerdare)
Etenyaa (Æteraa)  (Zochwending)
Meeryamoriemîe(Hemeraa)   (Navonkhormering)
Zauwrust (Sauron)  (Bedrog)
Hoizieyus (Oizyus)      (Zeden)
Nemêinzus (Nemesis) (Wraak)
Syeer (Keer)     (Pêin)
Morus (Moros)   (Nootlot)
Hierennuus (Hypnos)   (Slaap)
Opuneirooi (Oneiroi)   (Droom)

Uweldrakenners (Draken)

Voorkies
Ketoo
Diepgaan
Pegasus
Brontus
Goorgjaane
Dioniesus
Manemozien
Gruisaor (Goet is hier en nuu)
Haarpêien
Haarplus
Graaien

Dievoortbauwers (Tietanen)

Dries
Teternis
Yapetus
Temis
Roepus
Têia
Hoezerion
Euriebiedá
Gruisanoor
Rea
Foebe
Koius


Stelmee-eters (Olimpische) Goeien

Zauwes
Heraa
Hetmistdus
Vroeg (Afrodiete)
Hefeestdus
Hêistontdaar
Stereopoes
Hodes
Hozeimoos
Wodan\ Friedaa
Pan (Allesdoen voor gelt)
Hekeet

Genoemden

Helius
Selene
Cievillus
Asteria
Tietus
Mêinus
Letoo
Tantdalos
Meniewtius
Atlas
Ommeenaarhuis te nemen
Latermeenaarhuis

Grootste Helpers

Perzauwes
Hanunpoes
Meervuist
Herákles
Hodiezauwes
Pezauwes
Gæneyas
Deetdaarklus (& Rikardoo)
Achgazelfniet
Mêingayus (Menelaos)
Ayax
Yazon

Grootste Helden

Perseus
Hoidiepoes
Orfuis
Herakles
Odyseus
Theseus
&Aelig;neyas
Daedalus & Ikkarus

Agamemnon
Menelaus
Ayax
Yasoon


Herákles' Werken

Diomedes' Paarden
Stemfalische Gieren
Kretenzische Stier
Gerionus' Runderen
Hierolietus' Gordel
Atlas' Dochters
Kerienietische Hert
Eriemantische Zwêin
Hiedraa van Lernaa
Olinpische Spelen
Nemeïsche Leeuw
Kerberus

Dualen

Pleiaden
Hiedaden
Oreaden
Druïden
Gloriedaden
Nauyaden
Geniehalen
Muzen
Gratiæ
Moeræ
Hoeræ
Neeherdæ

Hodiezauwes' Werken

Paart van Trauwyoe (Troye)
Tiereisias
Moliefemus
Trienacië
Aeolus
Antiefates
Cirke
Kiekonen
Scillaa & Garibdis
Lotofagen (Ronden)
Sierenen
Kalipsó


Æneas' werken

Diedoo
Afscheit van Trauwyoe (Troye)
Reis naar Kartagó
Planning van Rome
Anggieses' Begravenis
Kumæ's Onderwerelt
Lavieniedá
Meevanander
Rutulische Aanval
Lauzus' Doot
Kamillá
Turnus' Doot


Perzauwes' Werken

Periefetus
Skieron
Prokroestus
Kerkion
Amazonen
Ægeïsche Zwêin
Mienotaurus
Kaliedonische Yacht
Akamas
Medea
Zieteens (Sinis)
Demofon

Afleiders

Uniekhoor (Uniquorn)
Foenix
Kentaur
Berenieces Haar
Harp
Berg MænalusLesgebieden in de Trant van Sterkenbeel- vorming (3)
20 Zooizêin

Trieviedalen

Altaar
Kiel
Boeg
Zeil
Beker
Argoo

Straatfieguren (Straatklozengevers)

Slangendrager
Haarhemdare (Haremdame)
Krantenyongen
Beelhauwer
Herder
Schilder
Vuurdrager
Vogelverschrikker
EIsverkoper
Koetsyoe
Waterdrager (Nagetuigende)
Hindiedaan

Voorwerpen

Fluit
Kompas
Sextant
Fornuis
Schil
Ballon
Teleskoop
Miekroskoop
Klok
Printerêi
Pêil
Waterpomp


Opbloeilovieve Fieguren

Andromedá
Kassiopeia
Orion
Pegasus
Hunnebet
Perzuis
Eriedanus
Haarfuist
Karels' Seik
Herákles
Hiedraa
Kerberus

Dierenriemtekens\ Hewelsdelen

Ram
Stier
Tweelingen
Kreeft
Leeuw
Maagt
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

(Ziener)
(Eigenair)
(Prooiduitenziener)
(Buurman\ Buurvrauw)
(Gezachtrekker)
(Brok Spieren\ Stel Tieten)
(Fleurder\ Kansnemer)
(Kloosyalie)
(Spetter)
(Vooroploper)
(Liedentaalse)
(Fotógraaf)


Planyoes\ Zattelieden

Vaartbaan om de Zon
Maan
Merkurius
Venus
Mars
Yupieter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Plutoo
Eris
Helie


Reinste Bestemmingen

Kokietus (Zuiverende)
Stix (Gehate)
Pierieflegeton (Vuurspugende)
Acheron (Jammerluike)
Lette (Rustgevende)
Eliezion
Tartarus
Asfodelische velden
Oeranus
Gayaa
Garon
Gayus

Fieguren

Lelie
Kleine Wolk
Grote Wolk
Zuideluike Kroon
Boerse Kroon
Australische Kroon
Kleine Driehoek
Grote Driehoek
Zuideluike Driehoek
Rechthoek
Oppervlak
Octant

Vogels

Pafvogel (Kraanvogel)
Nette Pafvogel (Zwaan)
Duif
Kraai\ Ekster
Pauw
Paradêisvogel
Vlieg
Adelaar
Mus
Draak
Toekan
Peliekaan

Besen

Grote Beer
Kleine Beer
Wolf
Kleine Wolf
Kleine Vos
Kameleon
Zonie (Ponie)
Gjiepaf (Giraffe)
Rendier
Linx
Grote Dromer (Hont)
Kleine LeeuwZeedieren

Gautvoorns
Vliegende Vissen
Dolfêinen
Zuiteluike Vissen
Kabelyauwen
Kleine Vissen
Slangen
Salamanders
Pinghwins
Haaien
Orkaas
Walvissen

Sprokies

Teil Uilenspiegel
De gelaarsde kat
Assepoester
Niels Holgersson
Vrauw Holle
Yapie en de Bonestaak 

Vrêiskappie (Rootkapje)
Robin Hoet
Doornrosiee
Peter en de wolf
BlauwbaartLesgebieden in de Trant van Bundel- vorming (4)


32 Zooizêin

Lieren van de Ronde Staatvol (Tafel)

Nadergluur (Artuur)
Goeie veren (Guinnevere)
Owein\ Beiloo
Zwakzinnigenvrezer (Mordret)
Walewein\ Beilaa
Triestan en Iezolde
Kloezie en Poehdie
Parceval (Later)
Erec en Eniede
Lancelot
Ganaofzwakzinnige (Morganá)
Meerlêin (Merlêin)

Heiligen

Dgjop
Testavent van Dgjop
Hoogliet
Koningen 1+2
Nehemiewa
Ester
Psalmen
Yeremiega
Rut
Spreuken
Klaagliederen
Predikker


(10-11)
(5-12)
(21-12)
(2- 1)
(14- 2)
(23- 3)
(20- 4)
(28- 5)
(7- 6)
(21- 6)
(9- 8)
(7-10)


Afstammelingen

Levietiekus
Numerie
Yoshua
Samyoo
Genesis
Exodus
Yesayaa
Ezechie
Rechters
Ezraa
Deuteronium
Kronieken 1+2


Moriedgjies (Lieden)

Maleachie
Nahum
Miekaa
Yonaa
Yoo
Zefaniegá
Amos
Hosea (Verlater)
Obadiela
Zecheryá
Haggai
Habakuk

Heilen

Testavent v/d 12 Paatriarchen
Daden van de Apostelen
Handelingen van Petrus
Handelingen van Tomas
Handeling van Yohannes
Psalmen van Salomoo
Aristeas
Geschriften van Damaskus
Siebielêinse Orakels
Parelliet
Henoch
Yubieleën

Engelachtigen (Vaartsengelen)

Raveel
Gabries
Remie
Samyoe
Danie
Spanyaa
Saraa
Raghaa
Urie
Razeel (Razaël)
Miegeel (Miegael)
Metátroon


Totpostenbehoorders (Apostelen)

Yeras (Yudas)
Balzaler (Baltasar)
Yohannes
Yassus (Yezus)
Andreas (Maker)
PauwsYoo (Paul)
Vieliepoes
Yakobus (Belater)
Barnabas
Mêinyaa (Siemon)
Kornelius
Bartolomeüs

Namóschrieziedá

Esdras
Tobit
Yudit
Esters Weisheit
Salomons Weisheit
Sierachs Weisheit
Baruch
Brief van Yeremiegá
Liet van Drie
Danie, Suzanne & Bel
Mannasses Gebet
Makkabees 1+2+3

Klassiecismen

Pauwsyoo' brief aan de Galatiërs
Paulus' brief aan de Tessaloniërs 1+2
Paulus' brief aan Phielemon
Paulus' brief aan de Meefeesters
Paulus' brief aan Tietus
Paulus' brief aan de Romêinen
Paulus' brief aan de Korintiërs 1+2
Paulus' brief aan Yakobus
Paulus' brief aan de Kollossiërs
Paulus' brief aan Tiemoteüs
Paulus' brief aan de Hebrauwen (Hebreeuwen)
P B a de Vielietstegens (Vieliestêinen)

Paciefismen

Weisheit van Yezus
Diegaloof met de verlosser
Geheimen van Yakobus
Geheimen van Yohannes
Openbaring van Yohannes
Openbaring van Adam
Openbaring van Petrus
Brief van Petrus (Loslater)
Brief van Eugnostius
Boek van Tomas
Openbaring van Paulus
Gebet van Paulus

Gruize Verhalen

Yonas en de Walvis
Beel & Geen (Keen & Abel)
Bodan & Meevan (Adam & Evaa)
Mooivier (Mozes)
Samszoon en een Leluike

Abraham (Brootmetham)

Lesgebieden in de Trant van Deur- vorming (5)


43 Zooizêin

Wagen- en huisdeuren

Garaagjedeur
Autoportyoe
Achterklep
Schuifdeur v Bus
Achterdeur v Bus
Goordein \ Hor
Treindeur
Busdeur
Tramdeur
Achterdeur
Voordeur met Bel
Schuurdeur\ Zolderdeur

Levensdeuren

Tuinhek\ Poort
Gaas- hek met hangslot
WC\ Doesch- deur
Kamerdeur
Rolluik
Klasdeuren
Trapportaal- deur
Kattenluikie
(Huis) Schuifdeur
Kastdeur
Metziekatie kast (Mediecijnkassie)
Stoppenkast- deur

Bedrêifsdeuren

Deur met open- knop
Klupdeur (met bel)
Deur met een pas
Hefboom met miekrofoon
Kerkdeuren
Deurmat met bel
Saloendeuren
Dierentuin-\ Park- poort
Hefboom met weegschaal
Achter ingang
Kluisdeur
Draaideuren\ Schuifdeuren


Hobbie wenkels

Sportwenkel
Paartreit wenkel
Trein en rees banen wenkel
Modelbauw wenkel
Motorkros wenkel
Schilderwenkel
Brei en naai zaak
Tuinwenkel
Watersportwenkel
GTs, DvDs, & Spelen
Muziekwenkel
Fotógrafie wenkel

Zelf verzorgings wenkels

Buttons en Kaarten
Hakkenbar
Brillenwenkel
Warenhuis
Make- up wenkel
Bloemenwenkel
Parfumerie
Yoewenkyoe (Juwelier)
Horloogje kraam
Massaagje salon
Gehoor- peesyalie
Kledingzaak

Nootzakeluikheden

Bankgebauw
Verzekeringskantoor
Verbonningshuis (Panthuis)
Geltwisselkantoor
Kantoorboekwenkel
Haliedencel (Politie- cel)
Leer en bontwenkel
Wegrestorant
Speelgoetwenkel
Sexsyop
Schoenenzaak
Hoedenwenkel


Dageluiksheden

Melkboer\ Kaaswenkel
Kruidenier
Groenteman
Bakkerêi
Slêiterêi
Biolovische wenkel
Kiosk\ Tabakswenkel
Drughstoor\ Koffiesyop
Slagerêi
DvD-\ GT-\ Spelen- verhuur
Diskoo
Dansschool

Huis verzorgings wenkels

Beddenwenkel
Tapêitwenkel
Bauwmarkt
Elektrá & PKs
Verfwenkel
Goordêinenwenkel
EIzerwenkel
Lampenwenkel
Apparatuur verhuurwenkel
Bussen- verhuurwenkel
Mooster- en spiegel- wenkel
Sleutelmaker

Tweede hants wenkels

Kringloopwenkel
Fietsenmaker
Vrêiwilligers centrale
Elektrá en PKs syop
Adoptie- buroo
Inboedel (Bankstellen & Tafels)
Huisraat (Potten & Pannen)
Dierenasiel
Strips\ Boeken\ Pornoo
Platen\ GTs\ Teeps\ Viedeo's\ DvDs
Kledingbazaar
Leger dumpstoor


Uitvreet plaatsen

Hot dok\ Zuurkool
Syowarmá tent
Falafel bar
Pietsaa tent
Haringkar
Sneckbar
Shienees\ Indisch restorant
Argendêins\ Tais restorant
Vegetarisch restorant
Taartwenkel
Snoepwenkel\ Banketbakkerêi
EIskokar\ EIssalon

Uitzonderluiken

Ambassade
Kaartverkoop punt
Platen Prooiduitwezer
Goreograaf
Festieval terrein
Kuuroort
Drukkerêi
Reiswenkel
Toeristische wenkel
Bunkerdeur
Sluisdeuren
Slotgrachtpoort

Teitverdrêifplaatsen

Nietzolevrief Ziekenhuis
Besenkooi\ Hok
Vioskoop
Parade
Raatsheer
Speeltuin
Lesgebieden in de Trant van Spelvorming (6)
66 Zooizêin

Koter- spelen

Hannie klappen
Vuisie kloppen
Knikkeren
Stoepen (Gast)
Gjeu de boel
Kaatsen

Yeug- spelen

Legoo\ Mekanoo
EIs- schaatsen
Rolschaatsen
Dokkeryie spelen
Varie en moesie spelen
Kauboiz en indianen spelen
Tauwie springen
Faller baan
Rees- baan
Trein- baan
Hoelaa hoepen
Tollen

Koterfeest- spelen

Twister
Overlopie
Tikmie (Tikkerie)
Apenspel
Trefbal
Zaklopen
Verstopmie (Verstopperie)\ Speurtocht
Koekhappen
Kussengeef spel
Aartappel- rees
Stoelendans
Neuzelie (Ezelie) prik

Keermis spelen

Achtbaan
Draaimolen
Reuzerat
Bungjie sprong
Botsoto's\ Karten
Kracht meting van slag
Spookhuis
Ballen werpen
Spiegelpaleis
Schieten met een geweer
Greip- arm
Munten schuiven

70 Zooizêin

Gok- spelen

Ballie ballie
Roelet
Kop of munt
Dobbelen (Kreps)
Beck gemmon\ Trik trak
Schaar, steen, of papier
Rat van fortuin
Dgjeckpot
Domienoo
Skrebbel
Hanengevecht
Hondengevecht

Finnish sporten

Zwemmen
Rennen
Fietsen
Motorfietsen
Otoresen
Parenresen
Roeien
Zeilen
Surfen
Wintsurfen
Vliegersurfen
Skiën

72 Zooizêin

Nauwkeurigheits sporten

Tafeltennis
Tafel voetbal
Bildaar (Bilyart)
Snooker
Boogschieten
Blaaspêip schieten
Geweerschieten
Kegelen
Bolen
Darts
Miekadoo
Syoelen

Krachtmeet sporten

Vrêie mat
Evenwichtsbalk
Brug
Hoge brug
Ringen
Tremzoliene\ Bok
Ver springen\ Hink- stap sprong
Hoog springen
Pols stok springen
Speer werpen
Kogel stoten
Diskus werpen

Bal- sporten

Vollievoetbal
Voetbal
Volliebal
Basketbal
Korfbal
Watermoló
Hurlie
Honkbal
Hockie
EIshockie
Golf
Mieniegolf

75 Zooizêin

Bal- en Gjurie- sporten

Rugbie
Ameriekaans voetbal
Lakros
Betminton
Tennis
Moloo (met paarden)
Rolschaatsen
Kunstschaatsen
Skeetbort syoo
Breek- dansen
Tremzoliene springen
Zwemsyoo

Vechtsporten

Schermen
Boksen
Kendoo
Karate
Tai Kwon Doo
Yuu Yuutsie
Pentyak Silat
Tai Tsyie
Kroegenkooi gevecht
Yudoo
Vrêi worstelen
Soemie worstelen

Denk sporten

Memorie
Strategó
Dammen
Schaken
Risk
Mastermaaint
4 op een rêi
Raat het woort zonder spreken
Galgie
Kwis
Monopolie
ZeeslagLesgebieden in de Trant van Rekenschap- vorming (7)
66 Zooizêin


Lesgebieden in de Trant van Wetenschapvorming (8)

78 Zooizêin

Levenslessen

Gevaar dat komt
Goet dat komt
Verleiding die komt
Ye lieveling komt
Hoe ye niets doet
Iets waar ye blêi mee bent
Liggameluike ongemakken
Benodigde verbeteringen
Hoe ye ye losmaakt uit een greep
Hoe ye diemandaar belacheluik maakt
Hoe ye niets onhoorbaars zegt
Hoe ye diemandaar wegyaagtLesgebieden in de Trant van Gereetschap- vorming (9)
89 Zooizêin

Huis gereetschap

Radio
Televiezie
Prorechiescherm
GT-\ DvD- speler
Teblet\ Mobiel
Fototoestel

Buroo asseswares

Nietmashine
Perforator
Klatblok\ Multie- map
Pen\ Potloot\ Stift
Plakbant\ Teep
Plaksel
Lamp\ Kandelaar
Schaar
Horloogje\ Wekker
Punaizes
Pompyoeter (Computer)
Printer\ Skenner

Bauw gereetschap

Zantblazer
Stelling
Nêiptang
Hamer
Hautzaag
Schroevendraaier
Lasser met masker
Hantschoenen
Katrollen
Heiskraan
Spatels
Kwasten


Tuin gereetschap

Schop
Kruiwagen
Hark
Schoffelen
Trekzaag
Grasmaaimashiene
Dreghaak aan een stok
Snoeischaar
Tuinslang
Ierigatie middelen
Kas
Gaten prikker voor stekkies

Otoo\ Fiets gereetschap

Krik
Brug
Wielmoer- sleutels
Steeksleutels
Greiptang\ Engelse sleutel
Oliespuit
Boor\ Electr. schroevendraaier
Slêiptol
Betonschaar
Fietspomp\ Otobanden pomp
Plak spullen
Verfspuit

Schoonmaak gereetschap

Nat afneem- doekie
Stofdoek
Schuursponsie
Spons
Trekker
Dweil
Emmers
Stofzuiger
Bezem\ Schrobber
WC- Borstel
Afwas Borstel
Zeep\ Afwasmiddel


Keuken gereetschap

Sienas- pers
Mixer\ Maler
Spatels\ Messen
Gasfornuis
Pannen
Bakblik
Tostie apparaat
Servies
Koelkast
Diepvrieskast
Bestek\ Opscheplepel
Magneetron

Invaliede gereetschap

Kunstgebit
Been proteze
Traplift
Kunstgewricht
Krukken
Steunwagen
Otoo met hant gaspetaal
Brillen\ Lenzen
Arm proteze
Gehoor apparaat
Electrische Rolstoel
Aanschuifbaar voorwiel

EIdel gereetschap

Breipennen
Weefgetauw
Naalt en draat
Naaimashiene
Nagelschaar\ Vêil
Splinter- pincet
Boekbindpers
Tandenborstel
Scheermes
Spiegel
Wasmashiene
Strêikeizer


Opmaak gereetschap

Kool borstel
Oogpotloot
Oogschaduw
Lipstick
Wit poeder depper
Roegje depper
Nagellak
Borstel\ Kam
Feun
Krultang
Doeschmuts
Reinigings vloeistof

Tantarts gereetschap

Lang pincet
Triltang
Tantarts stoel
Tantarts lamp
Metalen yassie
Ontsmetter
Vochzuiger
Tantboor
Vultang
Uitharder
Mooi gefluister (Poleister)
Verdovingsspuit

Dokkerzie gereetschap

Stetosskoop
Verbant\ Plêisters
Operatie tafel
Operatie lamp
Zaag
Krammen
Skalpel
Runtgen fotoo app.
Hart monitor
Ademhaling monitor
Dotter
Reaniematie schokkerLesgebieden in de Trant van Verwantschap- vorming (10)
100 ZooizêinLesgebieden in de Trant van Leiderschap- vorming (11)
43 Zooizêin

Voorliefdes

Liefde voor Volkse taal
Liefde voor Slimme zinnen
Liefde voor Goeie teksten
Liefde voor Pierenvreugde
Liefde voor Heldendaden
Liefde voor Samenwandelen
112 Zooizêin

Echte liefdes

Zin in lang Praten
Zin in een niewe Vreijer
Zin in een Verbauwing
Zin in Gemak
Zin in eigen Spraak
Zin in eigen Stem gebruiken
Zin in goede Kontacten
Zin in alles Doorpraten
Zin in anderen Gaatacht te geven
Zin in betaalt Vertier
Zin in ye Uitgavepatroon behauden
Zin in Kwaatspreken
116 Zooizêin

Kalverliefdes

Naakt zonnen
Naakt lopen
Naakt zwemmen
Naakt mozeren
Sex filmen
Naakt slapen

Lesgebieden in de Trant van Bevangenschap- vorming (12)
124 ZooizêinLesgebieden in de Trant van Vêiantschap- vorming (13)
135 Zooizêin