`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Getelsinsyaallevie

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 DT
23 Φ
24 V
25 W
26 X
27 Y
28 Z
29 EI
30 FD
31 FJ
32 FN
33 FR
34 FT
35 FS
36 FY
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Arg
K
Ca
Sc
Ti
V
Mn
Cr
Fe
Co
Ni
Cu
Zon
Maan
Merkurius
Venus
Mars
Yupieter

Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Maagt
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

Beckerel
Radiaal
Grondie
Karaat
Pwa
° Celsius
Krooksie
Gij
Murwie
Moo
Koliebrie
Oom
Gram
Tor
Gjuul
Njoeton
Stroefie
Kalorie
Schroeisie
Kandelá
Hektaherts
Zwaar
Resieduu
Faraad
Planjie
Hanrie
Weber
Teslaa
Poeltie
Brei
Prievee
Intégrie
Fautsie
Mansie
Fielie
Penozie

1 Paskal= 0,5E7 Wat/m2
1 Njoeton= 1 Kgm/s2
1 Gjuul= 1 Njoeton x Meter= Kg(m/s)2
1 Wat= 1 Gjuul x Sekonde= Kgm2/s
1 Kalorie= 4,1868 Gjuul
1° Celsius= 1° Kelvin + (273,18)
1 Zwaar= 1E5 Paskal
1 Pwa (Poise)= 0,1 Pa/s
1 Stokes= 1 Cm2/s
1 Kandelá= 1/683 Wat/m2
1 Lumen= 1 Kd x Sr
1 Lux= 1 Kd x Sr/m2
1 DecieBeil= 0,1 Log(I/I')
1 Maxwel= 1E-8 Weber
1 Gaus= 1E-4 Teslaa
1 Liter= 1 Dm3 water= 1 Kg
1 Gallon= 3,7 Liter
1 Are= 100 M2
1 Hektare= 10.000 M2
1 PK= 735,499 Wat
1 Ton= 100 Liter= 100 Kg

4 Krachvelden:

Electrische krachen
Zwaarte- krachen
Mooidiekont krachen (Moleculair)
KernkrachenStraling

Runtgen straling
Gammaa straling
Ultraa violet lich
Daglich
Infraa- root licht
Radar straling
TV- uitzending
Radio- uitzending
Wisselstroom
 

20 MHs


50 Hs


Nagawerkvieve Konstantes

Miemaagjienaire logaritme (∂(Ex)/∂x= Ex)

E = 2,7182818284

Bazis van Siertelberekeningen

π = 3,1415926538

Lichtsnelheit

C = 2,99792458E8 m/s

1 Neutron- gewich

Dalton = 1,672E-24 Gram~ 10 YoctooGram/6

1 Electron- lading

Qe = 1,60206E-19 C~ 1 AttooKoelomp/6

Diëlectrische konstante (F = e (Q1 x Q2/ R x R))

e = 1E7/4πC2= C2/2μ As2/m2

Konstante van Planck

h = 6,6262E-34 Js/m2K4

Konstante van Gay- Lussac (PV= 3RT/2)

R = 8,314 J/°K

Gravietatie- konstante (F = G (M1 x M2/ R x R))

G = 6,664E-11 m3/kgs2

Valversnelling (F= M x g)

g = 9,812 m/s2

Konstante van Avogadró

Na = 6,0219E23 kK/mol

Konstante van Faraday

F = 96,4867 kK/mol

Konstante van Stefan- Boltzmann (P van straling= ∂ T4)

∂ = 5,7E-8 Js/m2


Getelsinsyaallevieve Menigheden

Zoos

Mooien

Grootsen

Wiezondere Naam

Prodeel

1
5
9
12
16
20
24
36
42
48
60
72
84
96
108
120
126
132
138
144
156
168
216
288
432
576
720
864
1152
1296
1728
1770

= 1/ 12
= 12/ 3
= 24/ 3
= 3 x 4
= 2 � 8
= 8 + 12
= 2 Zooizein
= 3 Zooizein
= 3½ Zooizein
= 4 Zooizein
= 5 Zooizein
= 6 Zooizein
= 7 Zooizein
= 8 Zooizein
= 9 Zooizein
= 10 Zooizein
= 10½ Zooizein
= 11 Zooizein
= 11½ Zooizein
= 12 Zooizein
= 13 Zooizein
= 14 Zooizein

= 1 Beauzein
= 3 Groots
= 4 Groots

= 6 Groots


= 12 Groots

Dezen
Vlak
Drach
1 Zooizein
Dubbel Drach
Permanent
Dupzein
3 Zooizein
Goetsnikzein
Maxzein
Sterzein
Halfzein
Goetzein
Bonzein
Reijkzein
Krazein


Leszein
Hoorzein


1½ Groots
2 Groots
3 Groots
4 Groots
5 Groots
6 Groots
8 Groots
9 Groots
12 Groots
12 Groots + 42

Deze
Vlak
Drach
Zooizein
Dubbel Drach
Permanent
Dupzein
Gans
Goetsnikzein
Maxzein
Sterzein
Halfzein
Goetzein
Bonzein
Reijkzein
Krazein
Goetsterk

Broots
GrootsZwams
Gaar
Meer

Zuider


Puts
1728 + 42 Zoos onder nul

Aros = 138 (Vormingsreeks)

1 Gans = (5 + 4 + 3) & (5 + 5 + 2) & (6 + 6) = 12 & 12 & 12 = 36

De bovenste 6 Zomenzies vinden allen intressant genoeg, om te bekeijken.

1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8ste
9de
10de
11de
12de
13de

(-3½Zo, Intresses) +11½Zo
(9Zo1, Goeie Vertelsels), +23Zo
(20Zo7, Sterrenbeelden), +34½Zo
(32Zo1, Boeken), +46Zo
(43Zo7, Deuren), +57½Zo
(55Zo1, Spelen), +69Zo
(66Zo7, Rekenschappen, +80½Zo
(78Zo1, Wetenschappen), +92Zo
(89Zo7, Gereetschappen), +103½Zo
(101Zo1, Verwantschappen), +115Zo
(112Zo7, Leiderschappen), +126½Zo
(124Zo1, Bevangenschappen), +138Zo
(135Zo7, Vijantschappen), +149½Zo (144Zo12).


Nagavreijvrieve Mates

                                       Nedurlands  Engels

Verveelvaudigingen van 10 maal N

Geltwaarde

Mooie Naam

Niewe Naam

x N

N

1/ N

Nul
Tien
Honderd
Duizend
Tien Duizend
Honderd Duizend
Milyoen
Tien Milyoen
Hondert Milyoen
Milyard
Tien Milyard
Hondert Milyard
Bilyoen
Bilyard
Trilyoen
Trilyard
Grilyoen
Grilyard
Buuryoen

Nul
Tien
Loner
Duitzeint
Bulk Gelt
Ton Gelt
Wilyoen
Wolyoen
Edelyoen
Welduit
Vlagduitgift
Laagduitwek
Gilyoen
Gilyaar
Prilyoen
Prilyaar
Tuuryoen
Tuuryaar
Buuryoen

Vul\ Vullem
Teek\ Tekum
Loon\ Loner
Duits\ Duitzeint
Teekduits\ Teekmiel
Loonduits\ Loonmiel
Wilzoen\ Mielduitzeint
Wolzoen\ Woltekum
Edelzoen\ Edeltekum
Wilyaar\ Wilmielteek
Laagyaar\ Gauwwiltekum
Vlagyaar\ Willeurteek
Gilzoen\ Hoortekum
Gilyaar\ tekum
Prilzoen\ tekum
Prilyaar\ tekum
Tuurzoen\ tekum
Tuuryaar\ tekum
Buurzoen\ tekum

1
Teká
Helá
Zielá
Boelá
Tonyá
Wilyá
Papdá
Deelyá
Heelwá
Deelwá
Sladá
Vladá
Stevá
Pieká
Uitná
Inná
Blinká
Vlindá

0
10
100
1000
10.000
100.000
1000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000
10.000.000.000
100.000.000.000
1.000.000.000.000
10E15
10E18
10E21
10E24
10E27
10E30

1
Tekú
Helú
Zielú
Boeldú
Tonyú
Wilyú
Papdú
Deelyú
Heelwú
Deelwú
Sladú
Vladú
Stevú
Piekú
Uitnú
Innú
Blinkú
Vlindú

                  Reikaarts Tietels

Uitleg van Skanderen

Wilyoenair
Wilyaardair
Gilyoenair
Gilyaardair
Prilyoenair
Prilyaardair
Tuuryoenair
Tuuryaardair

Wil eigen moeder leren kennen, en geven wat ze maar zau willen.
Wil eigen vader leren kennen, en hoe de man denkt en leeft, beschreijven.
Gilt steets wat hei, of geij, van zein moeder geleert heeft.
Gilt steets wat hei, of geij, van zein vader geleert heeft.
Wil vaak naar een niewe prille relatie.
Wil ieder yaar scheiden, en een niewe Geachtdare trauwen.
.
Richt ieder yaar een niewe buurt in hoor een niewe vriendin.


Geachte Baait Menigheden

1 Baait
1 Kilo
1 Mega
1 Giga
1 Tera

Baait (B)
Baait (ZB)
Baait (WB)
Baait (GB)
Baait (TB)

1 Baait
1 ZielaBaait
1 WilyaBaait
1 HeelwaBaait
1 aaBaait

Baait (  B)
Baait (ZB)
Baait (WB)
Baait (GB)
Baait (TB)

8 bits = 1B (28 = 256)
1024   Baaits
1024 ZB
1024 WB
1024 GB

8 bits = 1 Baait (B)
1.024 B
1.050.000 B
1.075.000.000 B
1.100.000.000.000 BNormaal

x N

N

1/N

1
Deka
Hecta
Kilo
-
-
Mega
-
-
Giga
-
-
Tera
Peta
Exa
Zetta
Yetta
-
-

0
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000
10.000.000.000
100.000.000.000
1.000.000.000.000
10E15
10E18
10E21
10E24
10E27
10E30

1
Deci
Centi
Mili
-
-
Micro
-
-
Nano
-
-
Pico
Femto
Atto
Zepto
Yocto
-
-

        
Ontwikkeling van Mates per Zooizein hoger!

+N Zooizein

Zooizeinen

Hauden in mates

Bijkoment Hauden in mates

-3Zo
-2Zo
-1Zo
 +0Zo
+1Zo4
+1Zo
+2Zo
+3Zo
+4Zo
+5Zo
+6Zo
+7Zo
+8Zo
+9Zo2
+9Zo3
+9Zo4
+9Zo5
+9Zo6
+9Zo7
+9Zo8
+9Zo9
+9Zo10
+9Zo11
+9Zo12
+10Zo
+11Zo
+12Zo
+13Zo
+14Zo
+15Zo
+16Zo
+17Zo
+18Zo
+18Zo2
+18Zo3
+18Zo4
+18Zo5
+18Zo6
+18Zo7
+18Zo8
+18Zo9
+18Zo10
+18Zo11
+18Zo12
+19Zo
+20Zo
+21Zo
+22Zo
+23Zo
+24Zo
+25Zo
+26Zo
+27Zo
+28Zo
+29Zo
+30Zo
+31Zo
+32Zo
+33Zo

  7Zo10
  8Zo10
  9Zo10
10Zo10
11Zo4
11Zo10
12Zo10
13Zo10
14Zo10
15Zo10
16Zo10
17Zo10
18Zo2
18Zo3
18Zo4
18Zo5
18Zo6
18Zo7
18Zo8
18Zo9
18Zo10
18Zo11
18Zo12
19Zo10
20Zo10
21Zo10
22Zo10
23Zo10
24Zo10
25Zo10
26Zo10
27Zo10
28Zo10
28Zo2
28Zo3
28Zo4
28Zo5
28Zo6
28Zo7
28Zo8
28Zo9
28Zo10
28Zo11
28Zo12
29Zo10
30Zo10
31Zo10
32Zo10
33Zo10
34Zo10
35Zo10
36Zo10
37Zo10
38Zo10
39Zo10
40Zo10
41Zo10
42Zo10
43Zo10

Zelfonderhaudentheit
Ondermeerhaudentheit
Neerhautbaarheit
Volhautbaarheit
Herhaalthautbaarheit
Bijhautbaarheit
Vaakhautbaarheit
Verhaudentheit
Toonhaudentheit
Kraphautbaarheit
Reikhautbaarheit
Edelhautbaarheit
Zaalhautbaarheit
Redehaudentheit
Elkairhaudhautbaarheit
Medehautbaarheit
Welkairhaudentheit
Beidenhaudentheit
Zondehautbaarheit
Daghautbaarheit
Inhaudelijkheit
Entreehautbaarheit
Koorhautbaarheit
Fraaihaudentheit
Iedeaalhaudentheit
Tegenhaudentheit
Vlothaudentheit
Geriefhaudentheit
Doorhaudentheit
Yawoorthaudentheit
Erewoorthaudentheit
Zaalshautbaarheit
Reetshaudentheit
Liederlijkhautbaarheit
Geziewelijkhautbaarheit
Wienshaudentheit
Welbeidenhaudentheit
Baanshautbaarheit
Dagelijkshautbaarheit
Weerhautbaarheit
Binnenvolhautbaarheit
Korushautbaarheit
Strophaudentheit
Stophaudentheit
Nahautbaarheit
Voortaanweerhaudentheit
Vaaknahaudentheit
Overhaudentheit
Veeloverhaudentheit
Lontoverhaudentheit
Steetsoverhautbaarheit
Fiksoverhaudentheit
Gauwoverhaudentheit
Voorafoverhaudentheit
Woloverhaudentheit
Edeloverhaudentheit
Weloverhaudentheit

Naderhaudentheit
Veelnaderhaudentheit
Dichhautbaarheit
Openhautbaarheit
Goethautbaarheit
Aanhaudentheit
Pauzehautbaarheit
Voortaanhaudentheit
Toonhautbaarheit
Toonaanhautbaarheit
Steetsverhautbaarheit
Wolhautbaarheit
Toetaalhautbaarheit
Gezienehautbaarheit
Leushaudentheit
Elkhautbaarheit
Meehautbaarheit
Welkaanderhaudentheit
Allebeihaudentheit
Zonhautbaarheit
Teithautbaarheit
Welhautbaarheit
Thuishautbaarheit
Goorhautbaarheit
Mooihaudentheit
Liedentaalhaudentheit
Onderdoorhautbaarheit
Lijfspreukhaudentheit
Devieshaudentheit
Geachtdarehaudentheit
Groepsroltaalhaudentheit
Gezagshautbaarheit
Reetshaudentheit
Liederlijkhautbaarheit
Geziewelijkhautbaarheit
Vanwiehaudentheit
Nietbeidenhaudentheit
Baanshautbaarheit
Dagelijkshautbaarheit
Tegenhautbaarheit
Entreehautbaarheit
Koorhautbaarheit
Tegenaanhaudentheit
Vaaktegenhaudentheit
Nahaudentheit
Bijnahaudentheit
Kortnahaudentheit
Overniewhautbaarheit
Overniewaanhautbaarheit
Vaakoverhaudentheit
Kernoverhaudentheit
Voortaanoverhaudentheit
Toonaanoverhaudentheit
Toonspitsoverhaudentheit
Weloverhaudentheit
Heelwatoverhaudentheit
Heelwatmeeroverhaudentheit


 Lengtes en Afstanden

Fermie
Ängström
Atoomstraal
Punt (Ciecero/12)
Inch
Voet
El

= 1 Fm= 1E-15 M
= 0,1 Nm= 1E-10 M
= 53 Pm= 53E-12 M
= 0,376 Mm
= 0,025 M
= 0,305 M
= 0,495 M

Zeemeijl
Lantmeijl
Nederlantse meijl
Grieks Stadion
Planyee Omtrek
Zonafstant grootte (Æ)
Parsec

= 1,851 Zm
= 1,609 Zm
= 5,555 Zm
= 1,000 Zm
= 40.025 Zm
= 0,1496 Steram = 15E10 M
= 30,945 Tm = 206,3 Æ

 Teit

D= Dag
M= Maanszieklus
Y= Yaar

D= 24 Klozen= 288 Dozen
M= 29,75 Dagen
Y/12= 30,44 Dagen

D= 0,864 Ts
M= 25,7 Ts
Y= 315,567 Ts

D= 28800 Pozen
M= 856.800 Pozen
Y= 10.518.984 Pozen

Y= 365,2425 Dagen

Y= 365 + 1/4 - 1/100 + 1/400 D

T= Ton (100.000)

1 Poos= 3 Sekondes

  Extreem Gewich

1 Dalton (D)
1 Proton (Hoordroom), of Hoorpoot, +4Ga
1 Neutron (Niewe, of Losse, Droom), of Neutpoot, +7Ga
1 Electron (Over Droom), of Electie (Overzicht), +8Ga
1 Waterstof Atoom (Naadroom)
Vaart
Mars
Yupieter
Saturnus
Onze Zon

= 1,666E-24 Gram= 10/6 Yoctógram
= 1,00727 D
= 1,00867 D
= 1,00797 D
= 0,00055 D
= 5,972E24 Zg= 4E51 D
= 5,685E25 Zg= 10 x Vaartyaar
= 1,889E27 Zg= 315 x Vaartyaar
= 1,989E30 Zg= 0,33E6 x Vaartyaar

 Gewich

Nederlants

Menigheit

Engels

Menugheid

Ton
Vat
Pont
Ons
Grein

= 100.000 Gram
= 3.500 Gram
= 500 Gram
= 100 Gram
= ≤ 40 Gram

Tun
Gallon
Pound
Ounce
Troy Ounce

= 1000.000 Gram
= 3.750 Gram
= 450 Gram
= 28 Gram
= 31 Gram


Westerse Maaszieltrantzie (Muziek)

C = 261,6 Hz
T(N)= M(1+ 2/N) met M de grondfraaikwestie, en N variërend.

 Yonisch Teunschalsel

Beau, Bil, Mie, Vaa, Zoo, Laa, Tie, Doe, Hee


Tijnen
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tonen
8
7

6

5

4
3

2

1

Teunnamen
Top
Mooie Doeze
Kleine Doeze
Sext

Klinkt

Kwart
Grote Terts

Doeze
BodemTeun
Doelaas

N
2
2 1⁄ 3
2,5
3

4
5
6
8
12
17
33 1⁄ 3
4000

Functie Fracties
2,000x M
1,860x M
1,800x M
1,666x M
1,580x M
1,500x M
1,400x M
1,333x M
1,250x M
1,166x M
1,117x M
1,060x M
1,000x M

Offiesyele Fracties
2,000x Grontteun
1,889x Grontteun
1,782x Grontteun
1,682x Grontteun
1,580x Grontteun
1,498x Grontteun
1,414x Grontteun
1,335x Grontteun
1,260x Grontteun
1,189x Grontteun
1,122x Grontteun
1,060x Grontteun
1,000x Grontteun

Letters
C
B
Bes
A
As
G
Fies
F
E
Es
D
Cies
C

Teunschalsel

Doe
Tie
(Tie)
Laa

Zoo
(Shieke Teun)
Vaa
Mie
(Trieste Teun)
Bil

Beau

Zie mijn pomplege overzich van mogelijkheden met de Yonische Teunschalsels in het Maaszieltrantzie (Muziek)- menuu.


>

Meijnmaasteitbleek (ookwel Mattematiek)

Numeraties

Sinsyaal 

Betekenis

1. Is gelijk met

=

Uitrekenen.

Kwadraat

N2

N x N.

Worteltrekken

√N

Geeft het getel waarvan het kwadraat gelijk is aan N.

6.

MN

M vermenigvuldigen met zichzelf voor N keer.

6. N Mooidoelair 12

eNT

Zooi N

7. Verveelvaudiging van l

Een vunxie wiens afgeleide (naar T) gelijk is daarmee.

 

 

 

Maasziel

 

 

8. Niemaagjielair Getel

Ne Kx- iMT

Een getel met een gedeelte dat niemaagjielair is (met i2= -1).

Trekt veelvauden van N af.

9. Verlies(N)

1/(1+ N%)

Met 1/ 1,07 = 0,93, dus 1/ 1 + N = 1 - N. Fautmargje ± 0,005, als N% < 0,08 is.

10. Tein(M, N)

Mx T(N)= M(1+ 2/N)

Deze vonkzie geeft de 12 Teinen binnen een oktaaf, met M als grontteun.

11. Teinsprong(M, N)

M(2/K- 2/L)

Een verschil dat uitgedrukt wordt in de Telnaam van M, namelijk Herts.

12. Teinreeks(N)

Teinreeks(N)= N(1 + T(8)+ T(4)+ T(2,5))

Speelt een Teunreeks waartoe de Grontteun, Terts, Klinkt, en Doeze, behoren.Variedaties

Sinsyaal 

Betekenis

Kansrekening

 

 

1. Plusmienus

±

Fautmargje die opgaat voor het getel ervoor.

2. Optelsel(N)

N#

N+ (N- 1)+ (N- 2) enzovoort.

3. Rapzoluit(M, N)

Aps(M, N)

M#/(N#+ (M- N)#).

4. InHoorduit(N)

N!

Nx (N- 1)x (N- 2) enzovoort.

5. Bienomienaal(M, N)

M boven N

M!/(N!x (M- N)!).

6. Kleinste Gemene aanwezige)

KGV(L, M, N)

Zoek het kleinste getel dat een veelvaut is van alle getellen.

7. Grootste Gemene Deler(L, M, N)

GGD(L, M, N)

Zoek het kleinste getel dat alle getellen deelt in hele getellen.

8. Integraal over Φ(M, N)

∫Φ(M, N)δN

De som van alle oppervlak onder een functie.

9. Gemiddelde van K, L, M, N

K+ L+ M+ N/ 4

De Som van alle waardes, gedeeld door het aantel waardes.

10. Afgeleide van Φ(M, N) naar N

δΦ(M, N)/δN

De richtingskoeffiesyent- functie van de bazis functie.

11. Golfbreedte (Normaal)

1/ 2π ∫f(M, N)δMδN

Dit geeft een standaard functie weer voor een Draaggolf.

12. Golfpuls (Puls)

1/ 2π ∫f(M, N)δMδN

Dit geeft een standaard functie weer voor een Sinjaalgolf.Meetkunde

 

 

Omtrek van Siertel(N)

2πN (M)

De Lengte in meters van de omtrek van een Cirkel.

Oppervlakte van Siertel(N)

πN2 (M2)

De Vierkante meters oppervlak van een Cirkel.

Oppervlakte van een Bol(N)

4πN2 (M2)

De Vierkante meters oppervlak van een Bol.

Volume van een Bol(N)

4πN3/3 (M3)

Het aantel Kubieke meters volume van een Bol.


Het Periodieke siesteem der atomen (118)

 Reeksen:

Reik Geel
Hewels Blauw
Liedaa
Grasgroen
Keurkwazie

= Metalen (61) (Langmeegaanders)
= Semie- konductoren (9)
= Niet metalen (11)
= Edelgassen (7)
= Lantaniden en actiniden (30)


 Legendá van assoosyaties:

*
W
L
P
B
@
n,n%

Zwangerschapsgetellen (17)
Wetenschappers (17)
Landen, Staten, en Steden (12)
Planyees of Goeien (5)
Bekende stoffen, Kolen, Gronden, en Rotsen (25)
Ster- supstantzies (20) (Dit zein Hoorduiten van kernfuzie in sterren)
Het percentage in de Vaartklomp                                                De Edelgassen geven aan wanneer een schil (met electronen) vol is: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Edelgassen reageren amper met andere stoffen.
wat opgetelt de atoomnummers geeft van de edelgassen: 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118.             

N

Stofnamen

Sinsyaal

Paazaaitzonietsen

N

Stofnamen

Sinsyaal

Paazaaitzonietsen

N

Stofnamen

Sinsyaal

Paazaaitzonietsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Waterstof
Helium
Lithium
Berilium

Borium
Koolstof
Stikstof
Zuurstof
Fluor

Neon
Natrium
Magnesium
Aluminium

Silicium
Fosfor
Zwavel
Chloor

Argon
Kalium
Calcium
Scandium
Titanium
Vanadiaan
Chromium
Mangaan
Weijzer
Kobalt
Bikkel
Koper
Zink
Gallium

Germanium
Arsenicum

Selenium
Broom

Krypton

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Arg
K
Ca
Sc
Ti
Va
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr

@B
@@B
B
@B 30,1%
B
@B

@B 13,9%
B 1,4%
@B 15,1%
B
@B 2,9%
@B
@B
@
@B 1,5%

@
@
B
@
@B 32,1%
@
@ 1,8%
B
B
L
L


@B
@

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Rubidium
Siridium
Yttrium
Zirconium
Niobium
Molybium
Technetium
Ruthenium
Rhodium
Palladium
Zilver
Cadmium
Indium
Tin

Antimonium
Tellurium

Syodium
Xenon
Cesium
Barium

Lanthanium
Cerium
Praseodymium
Neodymium
Promethium
Samarium
Europium
Gödelium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thullium
Ytterbium
Lutetium

Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*L
*B
*
*
*B
B
W
W
W
W
W

P

L
W


B

L

L

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Hafnium
Talantium
Wolfraam
Renium
Osmium
Iridium
Platinum
Gaut (Aureum)
Kwik
Thallium
Loot
Bismuth

Polonium
Acetaat

Radon
Francium
Radium

Actinium
Thorium
Protactinium
Uranium
Neptunium
Plutonium
Americium
Curium
Berkelium
Californium
Einsteinium
Fermium
Mendelevium
Nobelium
Lawrencium

Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

L
W
W

B

B

L


L


P

P
P
P
L
W
L
L
W
W
W
W
W

N

Niewe stofnamen

Sinsyaal

Associaties

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Rutherfordium
Dubnium
Seaborgium
Bohrium
Hassium
Meitnerium
Darmstadtium
Roentgenium
Ununbium
Ununtrium
Ununquadium
Ununpentium
Ununhexium

Ununseptium
Ununoctium

Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
DS
Rg
Uub
Uut
Uuq
Uup
Uuh
Uus
Uuo

W


WWIn mijn middelbare school tijd ('76- '82) waren er pas 103 atomen. Nu zein het er 118, met allerlei 2 sekondes bestaande deeltjes, die in een botsings- experienent gemaakt worden. De namen zein nog niet toffiesyeel en ook erg onoriegjieneel.

Ik ontdek veel bekende namen in de leist van erglonenten, zoals water, koolstof (C), ziestof (O), Zant (Si), en Kalk (Ca), maar er zein ook natuurkundigen genoemt in de leist van atomen, en dat lijkt me ongepast in een leist van stoffen. Ook de planyes en goeien (Tor en Promeethuis) worden nog genoemt als atoomnaam. En wat Europaa, Frankreik, Gallië, en Amerieká daartussen moeten betekenen, is ver te zoeken. Ik heb een 144 erglonenten tellende leist met stoffen genoemt op het Supstanties- menuu in het Overzichs- menuu van het Getelzichnalevie balk- menuu. Die hebben veel normalere namen voor stoffen, maar die zein natuurlijk niet met een atomair molekuul.

Het getel 103 staat voor de bijverdienste met entausyasme als doorziebare mate. Geacht staat daar zinvolheit. Het lesgebiet daar is Hoizietus (Zeden), als natuurgoeie. Het getel 118 staat voor het loven met de hautbaarheit als doorziebare mate. Geacht staat daar de versheit. Het lesgebiet daar is Haarpijen. Loven haut in dat ye mozietieve zaken bijhaut, en opslaat, over iemant, en niet wil horen van sleche kanten van die persoon of zaak. De 119de zomenzie is die van Begroeten, Nonsyalanceren\ Ophautbaarheit met het Laten\ Kleding (Eigenschap) er behauden. De 118de zomenzie heeft nog geen enkele eigenschap, om instellingen van te hebben als algebruikbare Middelen.


Reeksen in soorten, en mates, binnen een 13- tellige verziewelling

Nr.

De 6 erglonenten op -3 Zooizein

De Volle Atoomschillen

Nr.

Teunschalsels

L

2/L

Toffiesyeel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-41. Steenkool
-40. Dieramant
-39. Leisteen
-38. Ziestof
-37. Zant
-36. Kalk

51Zo Weijzer
52Zo Bikkel
6
6
6
8       30%
14    15%
20    1½%

26    32%
28    2%
Helium
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Radon
Ununoctium


2
10
18
36
54
86
118


+2
+8
+8
+18
+18
+32
+32


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 Beau

2 Ree

3 Mie
4 Vaa

5 Zoo

6 Laa

7 Tie
8 Doe

4000
33 1/ 3
17
12
8
6
5
4

3

2 1/ 3
2

0,0%
6,0%
11,7%
16,6%
25,0%
33,3%
40,0%
50,0%
58,0%
66,6%
80,0%
86,0%
100,0%

0,0%
6,0%
12,2%
18,9%
26,0%
33,5%
41,4%
49,8%
58,0%
68,2%
78,2%
88,9%
100,0%