`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Getelsinsyaallevieve Aantellen

Getelsinsyaallevie

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 DT
23 Φ
24 V
25 W
26 X
27 Y
28 Z
29 EI
30 FD
31 FJ
32 FN
33 FR
34 FT
35 FS
36 FY
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Arg
K
Ca
Sc
Ti
V
Mn
Cr
Fe
Co
Ni
Cu
Zon
Maan
Merkurius
Venus
Mars
Yupieter

Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Maagt
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

Beckerel
Radiaal
Grondie
Karaat
Pwa
° Celsius
Krooksie
Gij
Murwie
Moo
Koliebrie
Oom
Gram
Tor
Gjuul
Njoeton
Stroefie
Kalorie
Schroeisie
Kandelá
Hektaherts
Zwaar
Resieduu
Faraad
Planjie
Hanrie
Weber
Teslaa
Poeltie
Brei
Prievee
Intégrie
Fautsie
Mansie
Fielie
Penozie

1 Paskal= 0,5E7 Wat/m2
1 Njoeton= 1 Kgm/s2
1 Gjuul= 1 Njoeton x Meter= Kg(m/s)2
1 Wat= 1 Gjuul x Sekonde= Kgm2/s
1 Kalorie= 4,1868 Gjuul
1° Celsius= 1° Kelvin + (273,18)
1 Zwaar= 1E5 Paskal
1 Pwa (Poise)= 0,1 Pa/s
1 Stokes= 1 Cm2/s
1 Kandelá= 1/683 Wat/m2
1 Lumen= 1 Kd x Sr
1 Lux= 1 Kd x Sr/m2
1 DecieBeil= 0,1 Log(I/I')
1 Maxwel= 1E-8 Weber
1 Gaus= 1E-4 Teslaa
1 Liter= 1 Dm3 water= 1 Kg
1 Gallon= 3,7 Liter
1 Are= 100 M2
1 Hektare= 10.000 M2
1 PK= 735,499 Wat
1 Ton= 100 Liter= 100 Kg

4 Krachvelden:

Electrische krachen
Zwaarte- krachen
Mooidiekont krachen (Moleculair)
KernkrachenStraling

Runtgen straling
Gammaa straling
Ultraa violet lich
Daglich
Infraa- root licht
Radar straling
TV- uitzending
Radio- uitzending
Wisselstroom
 

20 MHs


50 Hs


Nagawerkvieve Konstantes

Miemaagjienaire logaritme (∂(Ex)/∂x= Ex)

E = 2,7182818284

Bazis van Siertelberekeningen

π = 3,1415926538

Lichtsnelschein

C = 2,99792458E8 m/s

1 Neutron- gewich

Dalton = 1,672E-24 Gram~ 10 YoctooGram/6

1 Electron- lading

Qe = 1,60206E-19 C~ 1 AttooKoelomp/6

Diëlectrische konstante (F = e (Q1 x Q2/ R x R))

e = 1E7/4πC2= C2/2μ As2/m2

Konstante van Planck

h = 6,6262E-34 Js/m2K4

Konstante van Gay- Lussac (PV= 3RT/2)

R = 8,314 J/°K

Gravietatie- konstante (F = G (M1 x M2/ R x R))

G = 6,664E-11 m3/kgs2

Valversnelling (F= M x g)

g = 9,812 m/s2

Konstante van Avogadró

Na = 6,0219E23 kK/mol

Konstante van Faraday

F = 96,4867 kK/mol

Konstante van Stefan- Boltzmann (P van straling= ∂ T4)

∂ = 5,7E-8 Js/m2


/a>
Getelsinsyaallevieve Menigscheinen

Zoos

Mooien

Grootsen

Wiezondere Naam

Prodeel

1
5
9
12
16
20
24
36
42
48
60
72
84
96
108
120
126
132
138
144
156
168
216
288
432
576
720
864
1152
1296
1728
1770

= 1/ 12
= 12/ 3
= 24/ 3
= 3 x 4
= 2 x 8
= 8 + 12
= 2 Zooizêin
= 3 Zooizêin
= 3½ Zooizêin
= 4 Zooizêin
= 5 Zooizêin
= 6 Zooizêin
= 7 Zooizêin
= 8 Zooizêin
= 9 Zooizêin
= 10 Zooizêin
= 10½ Zooizêin
= 11 Zooizêin
= 11½ Zooizêin
= 12 Zooizêin
= 13 Zooizêin
= 14 Zooizêin

= 1 Beauzein
= 3 Groots
= 4 Groots

= 6 Groots


= 12 Groots

Dezen
Vlak
Drach
1 Zooizêin
Dubbel Drach
Permanent
Dupzein
3 Zooizêin
Goetsnikzein
Maxzein
Sterzein
Halfzein
Goetzein
Bonzein
Reijkzein
Krazein


Leszein
Hoorzein


1½ Groots
2 Groots
3 Groots
4 Groots
5 Groots
6 Groots
8 Groots
9 Groots
12 Groots
12 Groots+ 42

Deze
Vlak
Drach
Zooizêin
Dubbel Drach
Permanent
Dupzein
Gans
Goetsnikzein
Maxzein
Sterzein
Halfzein
Goetzein
Bonzein
Reijkzein
Krazein
Goetsterk

Broots
GrootsZwams
Gaar
Meer

Zuider


Puts
1728 + 42 Zoos onder nul

Aros = 138 (Vormingsreeks)

1 Gans = (5 + 4 + 3) & (5 + 5 + 2) & (6 + 6) = 12 & 12 & 12 = 36

De bovenste 6 Zomenzies vinden allen intressant genoeg, om te bekeijken.

1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8ste
9de
10de
11de
12de

13de

+11½Zo
+ 23Zo
+34½Zo
+46Zo
+57½Zo
+69Zo
+80½Zo
+92Zo
+103½Zo
+115Zo
+126½Zo
+138Zo
+149½Zo

(-3½Zo, Intresses)
(9Zo1, Goeie Vertelsels)
(20Zo7, Deuren)
(32Zo1, Sterrenbeelden)
(43Zo7, Boeken)
(55Zo1, Spelen)
(66Zo7, Bevangenschappen)
(78Zo1, Vijantschappen)
(89Zo7, Wetenschappen )
(101Zo1, Rekenschappen)
(112Zo7, Gereetschappen)
(124Zo1, Leiderschappen)
(135Zo7, Verwantschappen) (144Zo12).

(32 Zo7, Sterrenbeelden), +34½Zo


Nagavreijvrieve Mates

                                       Nedurlands  Engels

Verveelvaudigingen van 10 maal N

Geltwaarde

Mooie Naam

Niewe Naam

x N

N

1/ N

Nul
Tien
Honderd
Duizend
Tien Duizend
Honderd Duizend
Milyoen
Tien Milyoen
Hondert Milyoen
Milyard
Tien Milyard
Hondert Milyard
Bilyoen
Bilyard
Trilyoen
Trilyard
Grilyoen
Grilyard
Buuryoen

Nul
Tien
Loner
Duitzeint
Bulk Gelt
Ton Gelt
Wilyoen
Wolyoen
Edelyoen
Welduit
Vlagduitgift
Laagduitwek
Gilyoen
Gilyaar
Prilyoen
Prilyaar
Tuuryoen
Tuuryaar
Buuryoen

Vul\ Vullem
Teek\ Tekum
Loon\ Loner
Duits\ Duitzeint
Teekduits\ Teekmiel
Loonduits\ Loonmiel
Wilzoen\ Mielduitzeint
Wolzoen\ Woltekum
Edelzoen\ Edeltekum
Wilyaar\ Wilmielteek
Laagyaar\ Gauwwiltekum
Vlagyaar\ Willeurteek
Gilzoen\ Hoortekum
Gilyaar\ tekum
Prilzoen\ tekum
Prilyaar\ tekum
Tuurzoen\ tekum
Tuuryaar\ tekum
Buurzoen\ tekum

1
Teká
Helá
Zielá
Boelá
Tonyá
Wilyá
Papdá
Deelyá
Heelwá
Deelwá
Sladá
Vladá
Stevá
Pieká
Uitná
Inná
Blinká
Vlindá

0
10
100
1000
10.000
100.000
1000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000
10.000.000.000
100.000.000.000
1.000.000.000.000
10E15
10E18
10E21
10E24
10E27
10E30

1
Tekú
Helú
Zielú
Boeldú
Tonyú
Wilyú
Papdú
Deelyú
Heelwú
Deelwú
Sladú
Vladú
Stevú
Piekú
Uitnú
Innú
Blinkú
Vlindú

                  Reikaarts Tietels

Uitleg van Skanderen

Wilyoenair
Wilyaardair
Gilyoenair
Gilyaardair
Prilyoenair
Prilyaardair
Tuuryoenair
Tuuryaardair

Wil eigen moeder leren kennen, en geven wat ze maar zau willen.
Wil eigen vader leren kennen, en hoe de man denkt en leeft, beschreijven.
Gilt steets wat hei, of geij, van zein moeder geleert heeft.
Gilt steets wat hei, of geij, van zein vader geleert heeft.
Wil vaak naar een niewe prille relatie.
Wil ieder yaar scheiden, en een niewe Geachtdare trauwen.
.
Richt ieder yaar een niewe buurt in hoor een niewe vriendin.


Geachte Baait Menigheden

1 Baait
1 Kilo
1 Mega
1 Giga
1 Tera

Baait (B)
Baait (ZB)
Baait (WB)
Baait (GB)
Baait (TB)

1 Baait
1 ZielaBaait
1 WilyaBaait
1 HeelwaBaait
1 aaBaait

Baait (  B)
Baait (ZB)
Baait (WB)
Baait (GB)
Baait (TB)

8 bits = 1B (28 = 256)
1024   Baaits
1024 ZB
1024 WB
1024 GB

8 bits = 1 Baait (B)
1.024 B
1.050.000 B
1.075.000.000 B
1.100.000.000.000 BNormaal

x N

N

1/N

1
Deka
Hecta
Kilo
-
-
Mega
-
-
Giga
-
-
Tera
Peta
Exa
Zetta
Yetta
-
-

0
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000
10.000.000.000
100.000.000.000
1.000.000.000.000
10E15
10E18
10E21
10E24
10E27
10E30

1
Deci
Centi
Mili
-
-
Micro
-
-
Nano
-
-
Pico
Femto
Atto
Zepto
Yocto
-
-

        
Ontwikkeling van Mates per Zooizêin hoger!

+N Zooizêin

Zooizêinen

Hauden in mates

Bijkoment Hauden in mates

-3Zo
-2Zo
-1Zo
 +0Zo
+1Zo4
+1Zo
+2Zo
+3Zo
+4Zo
+5Zo
+6Zo
+7Zo
+8Zo
+9Zo2
+9Zo3
+9Zo4
+9Zo5
+9Zo6
+9Zo7
+9Zo8
+9Zo9
+9Zo10
+9Zo11
+9Zo12
+10Zo
+11Zo
+12Zo
+13Zo
+14Zo
+15Zo
+16Zo
+17Zo
+18Zo
+18Zo2
+18Zo3
+18Zo4
+18Zo5
+18Zo6
+18Zo7
+18Zo8
+18Zo9
+18Zo10
+18Zo11
+18Zo12
+19Zo
+20Zo
+21Zo
+22Zo
+23Zo
+24Zo
+25Zo
+26Zo
+27Zo
+28Zo
+29Zo
+30Zo
+31Zo
+32Zo
+33Zo

  7Zo10
  8Zo10
  9Zo10
10Zo10
11Zo4
11Zo10
12Zo10
13Zo10
14Zo10
15Zo10
16Zo10
17Zo10
18Zo2
18Zo3
18Zo4
18Zo5
18Zo6
18Zo7
18Zo8
18Zo9
18Zo10
18Zo11
18Zo12
19Zo10
20Zo10
21Zo10
22Zo10
23Zo10
24Zo10
25Zo10
26Zo10
27Zo10
28Zo10
28Zo2
28Zo3
28Zo4
28Zo5
28Zo6
28Zo7
28Zo8
28Zo9
28Zo10
28Zo11
28Zo12
29Zo10
30Zo10
31Zo10
32Zo10
33Zo10
34Zo10
35Zo10
36Zo10
37Zo10
38Zo10
39Zo10
40Zo10
41Zo10
42Zo10
43Zo10

Zelfonderhaudentschein
Ondermeerhaudentschein
Neerhautdaarschein
Volhautdaarschein
Herhaalthautdaarschein
Bijhautdaarschein
Vaakhautdaarschein
Verhaudentschein
Toonhaudentschein
Kraphautdaarschein
Reikhautdaarschein
Edelhautdaarschein
Zaalhautdaarschein
Redehaudentschein
Elkairhaudhautdaarschein
Medehautdaarschein
Welkairhaudentschein
Beidenhaudentschein
Zondehautdaarschein
Daghautdaarschein
Inhaudelijkschein
Entreehautdaarschein
Koorhautdaarschein
Fraaihaudentschein
Iedeaalhaudentschein
Tegenhaudentschein
Vlothaudentschein
Geriefhaudentschein
Doorhaudentschein
Yawoorthaudentschein
Erewoorthaudentschein
Zaalshautdaarschein
Reetshaudentschein
Liederlijkhautdaarschein
Geziewelijkhautdaarschein
Wienshaudentschein
Welbeidenhaudentschein
Baanshautdaarschein
Dagelijkshautdaarschein
Weerhautdaarschein
Binnenvolhautdaarschein
Korushautdaarschein
Strophaudentschein
Stophaudentschein
Nahautdaarschein
Voortaanweerhaudentschein
Vaaknahaudentschein
Overhaudentschein
Veeloverhaudentschein
Lontoverhaudentschein
Steetsoverhautdaarschein
Fiksoverhaudentschein
Gauwoverhaudentschein
Voorafoverhaudentschein
Woloverhaudentschein
Edeloverhaudentschein
Weloverhaudentschein

Naderhaudentschein
Veelnaderhaudentschein
Dichhautdaarschein
Openhautdaarschein
Goethautdaarschein
Aanhaudentschein
Pauzehautdaarschein
Voortaanhaudentschein
Toonhautdaarschein
Toonaanhautdaarschein
Steetsverhautdaarschein
Wolhautdaarschein
Toetaalhautdaarschein
Gezienehautdaarschein
Leushaudentschein
Elkhautdaarschein
Meehautdaarschein
Welkaanderhaudentschein
Allebeihaudentschein
Zonhautdaarschein
Teithautdaarschein
Welhautdaarschein
Thuishautdaarschein
Goorhautdaarschein
Mooihaudentschein
Liedentaalhaudentschein
Onderdoorhautdaarschein
Lijfspreukhaudentschein
Devieshaudentschein
Geachtdarehaudentschein
Groepsroltaalhaudentschein
Gezagshautdaarschein
Reetshaudentschein
Liederlijkhautdaarschein
Geziewelijkhautdaarschein
Vanwiehaudentschein
Nietbeidenhaudentschein
Baanshautdaarschein
Dagelijkshautdaarschein
Tegenhautdaarschein
Entreehautdaarschein
Koorhautdaarschein
Tegenaanhaudentschein
Vaaktegenhaudentschein
Nahaudentschein
Bijnahaudentschein
Kortnahaudentschein
Overniewhautdaarschein
Overniewaanhautdaarschein
Vaakoverhaudentschein
Kernoverhaudentschein
Voortaanoverhaudentschein
Toonaanoverhaudentschein
Toonspitsoverhaudentschein
Weloverhaudentschein
Heelwatoverhaudentschein
Heelwatmeeroverhaudentschein


 Lengtes en Afstanden

Fermie
Ängström
Atoomstraal
Punt (Ciecero/12)
Inch
Voet
El

= 1 Fm= 1E-15 M
= 0,1 Nm= 1E-10 M
= 53 Pm= 53E-12 M
= 0,376 Mm
= 0,025 M
= 0,305 M
= 0,495 M

Zeemeijl
Lantmeijl
Nederlantse meijl
Grieks Stadion
Planyee Omtrek
Zonafstant grootte (Æ)
Parsec

= 1,851 Zm
= 1,609 Zm
= 5,555 Zm
= 1,000 Zm
= 40.025 Zm
= 0,1496 Steram = 15E10 M
= 30,945 Tm = 206,3 Æ

 Teit

D= Dag
M= Maanszieklus
Y= Yaar

D= 24 Klozen= 288 Dozen
M= 29,75 Dagen
Y/12= 30,44 Dagen

D= 0,864 Ts
M= 25,7 Ts
Y= 315,567 Ts

D= 28800 Pozen
M= 856.800 Pozen
Y= 10.518.984 Pozen

Y= 365,2425 Dagen

Y= 365 + 1/4 - 1/100 + 1/400 D

T= Ton (100.000)

1 Poos= 3 Sekondes

  Extreem Gewich

1 Dalton (D)
1 Proton (Hoordroom), of Hoorpoot, +4Ga
1 Neutron (Niewe, of Losse, Droom), of Neutpoot, +7Ga
1 Electron (Over Droom), of Electie (Overzicht), +8Ga
1 Waterstof Atoom (Naadroom)
Vaart
Mars
Yupieter
Saturnus
Onze Zon

= 1,666E-24 Gram= 10/6 Yoctógram
= 1,00727 D
= 1,00867 D
= 1,00797 D
= 0,00055 D
= 5,972E24 Zg= 4E51 D
= 5,685E25 Zg= 10 x Vaartyaar
= 1,889E27 Zg= 315 x Vaartyaar
= 1,989E30 Zg= 0,33E6 x Vaartyaar

 Gewich

Nederlants

Menigschein

Engels

Menugheid

Ton
Vat
Pont
Ons
Grein

= 100.000 Gram
= 3.500 Gram
= 500 Gram
= 100 Gram
= ≤ 40 Gram

Tun
Gallon
Pound
Ounce
Troy Ounce

= 1000.000 Gram
= 3.750 Gram
= 450 Gram
= 28 Gram
= 31 Gram


Westerse Maaszieltrantzie (Muziek)

C = 261,6 Hz
T(N)= M(1+ 2/N) met M de grondfraaikwestie, en N variërend.

 Yonisch Teunschalsel

Beau, Bil, Mie, Vaa, Zoo, Laa, Tie, Doe, Hee


Tijnen
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tonen
8
7

6

5

4
3

2

1

Teunnamen
Top
Mooie Doeze
Kleine Doeze
Sext

Klinkt

Kwart
Grote Terts

Doeze
BodemTeun
Doelaas

N
2
2 1⁄ 3
2,5
3

4
5
6
8
12
17
33 1⁄ 3
4000

Functie Fracties
2,000x M
1,860x M
1,800x M
1,666x M
1,580x M
1,500x M
1,400x M
1,333x M
1,250x M
1,166x M
1,117x M
1,060x M
1,000x M

Offiesyele Fracties
2,000x Grontteun
1,889x Grontteun
1,782x Grontteun
1,682x Grontteun
1,580x Grontteun
1,498x Grontteun
1,414x Grontteun
1,335x Grontteun
1,260x Grontteun
1,189x Grontteun
1,122x Grontteun
1,060x Grontteun
1,000x Grontteun

Letters
C
B
Bes
A
As
G
Fies
F
E
Es
D
Cies
C

Teunschalsel
Doe
Tie
(Tie)
Laa

Zoo
(Shieke Teun)
Vaa
Mie
(Trieste Teun)
Bil

Beau

Zie mijn pomplege overzich van mogelijkheden met de Yonische Teunschalsels in het Maaszieltrantzie (Muziek)- menuu.


>

Meijnmaasteitbleek (ookwel Mattematiek)

Numeraties

Sinsyaal 

Betekenis

1. Is gelijk met

=

Uitrekenen.

Kwadraat

N2

N x N.

Worteltrekken

√N

Geeft het getel waarvan het kwadraat gelijk is aan N.

6.

MN

M vermenigvuldigen met zichzelf voor N keer.

6. N Mooidoelair 12

eNT

Zooi N

7. Tein(M, N)

Mx T(N)= M(1+ 2/N)

Deze vonkzie geeft de 12 Teinen binnen een oktaaf, met M als grontteun.

8. Teinreeks(N)

Teinreeks(N)= N(1 + T(8)+ T(4)+ T(2,5))

Speelt een Teunreeks waartoe de Grontteun, Terts, Klinkt, en Doeze, behoren. 9. Teinsprong(M, N)

M(2/K- 2/L)

Een verschil dat uitgedrukt wordt in de Telnaam van M, namelijk Herts.

10. Verlies(N)

1/(1+ N%)

Met 1/ 1,07 = 0,93, dus 1/ 1 + N = 1 - N. Fautmargje ± 0,005, als N% < 0,08 is.

11. Verveelvaudiging van l

Een vunxie wiens afgeleide (naar T) gelijk is daarmee. Maasziel

 

 

 

 

 

12. Niemaagjielair Getel

Ne Kx- iMT

Een getel met een gedeelte dat niemaagjielair is (met i2= -1).

Trekt veelvauden van N af.Variedaties

Sinsyaal 

Betekenis

Kansrekening

 

 

1. Plusmienus

±

Fautmargje die opgaat voor het getel ervoor.

2. Optelsel(N)

N#

N+ (N- 1)+ (N- 2) enzovoort.

3. Rapzoluit(M, N)

Aps(M, N)

M#/(N#+ (M- N)#).

4. InHoorduit(N)

N!

Nx (N- 1)x (N- 2) enzovoort.

5. Bienomienaal(M, N)

M boven N

M!/(N!x (M- N)!).

6. Gemiddelde van K, L, M, N

K+ L+ M+ N/ 4

De Som van alle waardes, gedeeld door het aantel waardes.

7. Integraal over Φ(M, N)

∫Φ(M, N)δN

De som van alle oppervlak onder een functie.

8. Golfbreedte (Normaal)

1/ 2π ∫f(M, N)δMδN

Dit geeft een standaard functie weer voor een Draaggolf.

9. Golfpuls (Puls)

1/ 2π ∫f(M, N)δMδN 10. Afgeleide van Φ(M, N) naar N

δΦ(M, N)/δN

De richtingskoeffiesyent- functie van de bazis functie.

11. Kleinste Gemene aanwezige)

KGV(L, M, N)

Zoek het kleinste getel dat een veelvaut is van alle getellen.

12. Grootste Gemene Deler(L, M, N)

GGD(L, M, N)

Zoek het kleinste getel dat alle getellen deelt in hele getellen.

Dit geeft een standaard functie weer voor een Sinjaalgolf.Meetkunde

 

 

Omtrek van Siertel(N)

2πN (M)

De Lengte in meters van de omtrek van een Cirkel.

Oppervlakte van Siertel(N)

πN2 (M2)

De Vierkante meters oppervlak van een Cirkel.

Oppervlakte van een Bol(N)

4πN2 (M2)

De Vierkante meters oppervlak van een Bol.

Volume van een Bol(N)

4πN3/3 (M3)

Het aantel Kubieke meters volume van een Bol. Getellen:

Lang

Kort

0.

Nul

Nunnen

Nun

1.

Een

Dezen

Deen

2.

Twee

Hedens

Heens

3.

Drie

Vrêieens

Vrêi

4.

Vier

Fieruns

Fiens

5.

Vijf

Levuns

Lêif

6.

Zes

Bestuns

Best

7.

Zeven

Sevuns

Seef

8.

Acht

Zachuns

Zachs

9.

Negen

Neiguns

Neigs

10.

Tien

Tekuns

Teek

11.

Elf

Zelfuns

Zelfs

12.

Twaalf

Zooiuns

Zoois

13.

Dertien

Vrêitekuns

Vrêiteeks

14.

Veertien

Fiertekuns

Fierteeks

15.

Vijftien

Lêiftekuns

Lêifteeks

16.

Zestien

Besttekuns

Bestteeks

17.

Zeventien

Seeftekuns

Seefteeks

18.

Achttien

Zachttekens

Zachtteeks

19.

Negentien

Neigtekuns

Neigteeks

20.

Twintig

Hedenstekuns

Heensteeks

21.

Eenentwintig

Denenheenstekuns

Denenheensteeks

30.

Dertig

Vrêistekens

Vrêsteeks

40.

Veertig

Fiertekuns

Fierteeks

50.

Vijftig

Levenstekuns

Lêifsteeks

60.

Zestig

Besttekuns

Beetteeks

70.

Zeventig

Leeftekuns

Leefteeks

80.

Tachtig

Lachttekuns

Lachtteeks

90.

Negentig

Reigtekuns

Reigteeks

100.

Hondert

Lonert

Loonwaart

101.

Honderteen

Lonertendeen

Lonertendezen

121.

Honderteenentwintig

Lonertendenenheenstekens

Loonendenenheenstekens

1000.

Duizent

Duitzêint

Duitwezent

10.000

Tienduizent

Teekduitzêint

Teekduitwezent

100.000

Hondertduizent

Loonduitzêint

Loonduitwezent


Het Periodieke siesteem der atomen (118)

 Reeksen:

Reik Geel
Hewels Blauw
Liedaa
Grasgroen
Keurkwazie

= Metalen (61) (Langmeegaanders)
= Semie- konductoren (9)
= Niet metalen (11)
= Edelgassen (7)
= Lantaniden en actiniden (30)


 Legendá van assoosyaties:

*
W
L
P
B
@
n,n%

Zwangerschapsgetellen (17)
Wetenschappers (17)
Landen, Staten, en Steden (12)
Planyees of Goeien (5)
Bekende stoffen, Kolen, Gronden, en Rotsen (25)
Ster- supstantzies (20) (Dit zein Hoorduiten van kernfuzie in sterren)
Het percentage in de Vaartklomp                                                De Edelgassen geven aan wanneer een schil (met electronen) vol is: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Edelgassen reageren amper met andere stoffen.
wat opgetelt de atoomnummers geeft van de edelgassen: 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118.             

N

Stofnamen

Sinsyaal

Paazaaitzonietsen

N

Stofnamen

Sinsyaal

Paazaaitzonietsen

N

Stofnamen

Sinsyaal

Paazaaitzonietsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Waterstof
Helium
Lithium
Berilium

Borium
Koolstof
Stikstof
Zuurstof
Fluor

Neon
Natrium
Magnesium
Aluminium

Silicium
Fosfor
Zwavel
Chloor

Argon
Kalium
Calcium
Scandium
Titanium
Vanadiaan
Chromium
Mangaan
Weijzer
Kobalt
Bikkel
Koper
Zink
Gallium

Germanium
Arsenicum

Selenium
Broom

Krypton

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Arg
K
Ca
Sc
Ti
Va
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr

@B
@@B
B
@B 30,1%
B
@B

@B 13,9%
B 1,4%
@B 15,1%
B
@B 2,9%
@B
@B
@
@B 1,5%

@
@
B
@
@B 32,1%
@
@ 1,8%
B
B
L
L


@B
@

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Rubidium
Siridium
Yttrium
Zirconium
Niobium
Molybium
Technetium
Ruthenium
Rhodium
Palladium
Zilver
Cadmium
Indium
Tin

Antimonium
Tellurium

Syodium
Xenon
Cesium
Barium

Lanthanium
Cerium
Praseodymium
Neodymium
Promethium
Samarium
Europium
Gödelium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thullium
Ytterbium
Lutetium

Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*L
*B
*
*
*B
B
W
W
W
W
W

P

L
W


B

L

L

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Hafnium
Talantium
Wolfraam
Renium
Osmium
Iridium
Platinum
Gaut (Aureum)
Kwik
Thallium
Loot
Bismuth

Polonium
Acetaat

Radon
Francium
Radium

Actinium
Thorium
Protactinium
Uranium
Neptunium
Plutonium
Americium
Curium
Berkelium
Californium
Einsteinium
Fermium
Mendelevium
Nobelium
Lawrencium

Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

L
W
W

B

B

L


L


P

P
P
P
L
W
L
L
W
W
W
W
W

N

Niewe stofnamen

Sinsyaal

Associaties

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Rutherfordium
Dubnium
Seaborgium
Bohrium
Hassium
Meitnerium
Darmstadtium
Roentgenium
Ununbium
Ununtrium
Ununquadium
Ununpentium
Ununhexium

Ununseptium
Ununoctium

Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
DS
Rg
Uub
Uut
Uuq
Uup
Uuh
Uus
Uuo

W


WWIn mijn middeldare school teit ('76- '82) waren er pas 103 atomen. Nu zein het er 118, met allerlei 2 sekondes bestaande deeltjes, die in een botsings- experienent gemaakt worden. De namen zein nog niet toffiesyeel en ook erg onoriegjieneel.

Ik ontdek veel bekende namen in de leis van erglonenten, zoals Water, Koolstof (C), Ziestof (O), Zant (Si), en Kalk (Ca), maar er zein ook natuurkundigen genoemt in de leis van atomen, en dat lijkt me ongepast in een leis van stoffen. Ook de planyes en goeien (Tor en Promeethuis) worden nog genoemt als atoomnaam. En wat Europaa, Frankreik, Gallië, en Amerieká daartussen moeten betekenen, is ver te zoeken. Ik heb een 144 erglonenten tellende leis met stoffen genoemt op het Supstanties- menuu in het Overzichs- menuu van het Getelsinsyaallevie balk- menuu. Die hebben veel normalere namen voor stoffen, maar die zein natuurlijk niet met een atomair molekuul.

Het getel 103 staat voor de bêiverdienste met entausyasme als doorziedare mate. Geacht staat daar zinvolschein. Het lesgebiet daar is Hoizietus (Zeden), als natuurgoeie. Het getel 118 staat voor het loven met de hautdaarschein als doorziedare mate. Geacht staat daar de versschein. Het lesgebiet daar is Haarpijen. Loven haut in dat ye mozietieve zaken bêihaut, en opslaat, over iemant, en niet wil horen van sleche kanten van die persoon of zaak. De 119de watelkvlamzie is die van Begroeten, Nonsyalanceren\ Ophautdaarschein met het Laten\ Kleding (Eigenschap) er behauden. De 118de watelkvlamzie heeft nog geen enkele eigenschap, om instellingen van te hebben als albruikdare Middelen.


Reeksen in soorten, en schalen, binnen een 13- tellige verziewelling

Nr.

De 6 erglonenten op -3 Zooizêin

De Volle Atoomschillen

Nr.

Teunschalsels

L

2/L

Toffiesyeel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-41. Steenkool
-40. Dieramant
-39. Leisteen
-38. Ziestof
-37. Zant
-36. Kalk

51Zo Weijzer
52Zo Bikkel
6
6
6
8       30%
14    15%
20    1½%

26    32%
28    2%
Helium
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Radon
Ununoctium


2
10
18
36
54
86
118


+2
+8
+8
+18
+18
+32
+32


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 Beau

2 Ree

3 Mie
4 Vaa

5 Zoo

6 Laa

7 Tie
8 Doe

4000
33 1/ 3
17
12
8
6
5
4

3

2 1/ 3
2

0,0%
6,0%
11,7%
16,6%
25,0%
33,3%
40,0%
50,0%
58,0%
66,6%
80,0%
86,0%
100,0%

0,0%
6,0%
12,2%
18,9%
26,0%
33,5%
41,4%
49,8%
58,0%
68,2%
78,2%
88,9%
100,0%