Tienvouden van 10      Mijnmaastijdbleke Functies

Getelsinsyaallezie

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 DT
23 Φ
24 V
25 W
26 X
27 Y
28 Z
29 EI
30 FD
31 FJ
32 FN
33 FR
34 FT
35 FS
36 FY
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Arg
K
Ca
Sc
Ti
V
Mn
Cr
Fe
Co
Ni
Cu
Zon
Maan
Merkurius
Venus
Mars
Yupieter

Ram
Stier
Tweeling
Kreeft
Leeuw
Maagt
Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen

Beckerel
Radiaal
Grondie
Karaat
Pwa
° Celsius
Krooksie
Gij
Murwie
Moo
Koliebrie
Oom
Gram
Tor
Gjuul
Njoeton
Stroefie
Kalorie
Schroeisie
Kandelá
Hektaherts
Zwaar
Resieduu
Faraad
Planjie
Hanrie
Weber
Teslaa
Poeltie
Brei
Prievee
Intégrie
Foutsie
Mansie
Fielie
Penozie

1 Paskal= 0,5E7 Wat/m2
1 Njoeton= 1 Kgm/s2
1 Gjuul= 1 Njoeton x Meter= Kg(m/s)2
1 Wat= 1 Gjuul x Sekonde= Kgm2/s
1 Kalorie= 4,1868 Gjuul
1° Celsius= 1° Kelvin + (273,18)
1 Zwaar= 1E5 Paskal
1 Pwa (Poise)= 0,1 Pa/s
1 Stokes= 1 Cm2/s
1 Kandelá= 1/683 Wat/m2
1 Lumen= 1 Kd x Sr
1 Lux= 1 Kd x Sr/m2
1 DecieBeil= 0,1 Log(I/I')
1 Maxwel= 1E-8 Weber
1 Gaus= 1E-4 Teslaa
1 Liter= 1 Dm3 water= 1 Kg
1 Gallon= 3,7 Liter
1 Are= 100 M2
1 Hektare= 10.000 M2
1 PK= 735,499 Wat
1 Ton= 100 Liter= 100 Kg

4 Krachtvelden:

Electrische krachten
Zwaarte- krachten
Mooidiekont krachten (Moleculair)
KernkrachtenStraling

Runtgen straling
Gammaa straling
Ultraa violet licht
Daglicht
Infraa- rood licht
Radar straling
TV- uitzending
Radio- uitzending
Wisselstroom
 

20 MHs


50 Hs


Viezische Konstantes

Natuurlijke logaritme (∂(Ex)/∂x= Ex)

E = 2,7182818284

Bazis van Sierkelberekeningen

π = 3,1415926538

Lichtsnelheit

C = 2,99792458E8 m/s

1 Neutron- gewicht

Dalton = 1,672E-24 Gram~ 10 YoctooGram/6

1 Electron- lading

Qe = 1,60206E-19 C~ 1 AttooKoelomp/6

Diëlectrische konstante (F = e (Q1 x Q2/ R x R))

e = 1E7/4πC2= C2/2μ As2/m2

Konstante van Planck

h = 6,6262E-34 Js/m2K4

Konstante van Gay- Lussac (PV= 3RT/2)

R = 8,314 J/°K

Gravietatie- konstante (F = G (M1 x M2/ R x R))

G = 6,664E-11 m3/kgs2

Valversnelling (F= M x g)

g = 9,812 m/s2

Konstante van Avogadró

Na = 6,0219E23 kK/mol

Konstante van Faraday

F = 96,4867 kK/mol

Konstante van Stefan- Boltzmann (P van straling= ∂ T4)

∂ = 5,7E-8 Js/m2


Getelsinsyaalse Menigheden

Mooizijn
Vozijn = Gans
Hozijn
Kozijn
Hazijn
Gozijn
Hezijn
Raszijn
Porzijn = Gros
Bijzijn = Zwams
Bozijn = Gaar
Horzijn = Puts

= 12
= 36
= 36
= 48
= 60
= 72
= 84
= 96
= 108
= 144
= 288
= 432
= 1728

= 3 x 4 Raaimæen
= 3 Mooizijn
= 12 Mooizijn
= 2 Gros
= 3 Gros
= 12 Gros


6 + 6 & 5 + 5 + 2 & 5 + 4 + 3 Zomenzies die iedereen nodig heeft. 36, 72, 108, 144.
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144.
288 (24Mo), 576 (48Mo), 864 (72Mo), 1152 (96Mo), 1440 (120Mo), 1728 (144Mo).
432 (36Mo), 864 (72Mo), 1296 (108Mo), 1728 (144Mo).
1728 + 42 Zomenzies onder nul = 1770. Zomenzies

Aros

= 138

= 1 Gros - 6

(-3½Mo, Intresses) +11½Mo
(9Mo1, Goeie Vertelsels), +23Mo
(20Mo7, Sterrenbeelden), +34½Mo
(32Mo1, Boeken), +46Mo
(43Mo7, Deuren), +57½Mo
(55Mo1, Spelen), +69Mo
(66Mo7, Rekenschappen, +80½Mo
(78Mo1, Wetenschappen), +92Mo
(89Mo7, Gereedschappen), +103½Mo
(101Mo1, Verwantschappen), +115Mo
(112Mo7, Leiderschappen), +126½Mo
(124Mo1, Bevangenschappen), +138Mo
(135Mo7, Vijandschappen), +149½Mo (144Mo12).


Viezische Mates

                                       Nedurlands  Engels

Telnamen met Tienvouden

Geldwaarde

Niewe naam

x N

N

1/N

Nul
Tien
Hondert
Duizent
Tienduizent
Hondertduizent
Miljoen
Tien Milyoen
Hondert Milyoen
Wilyart
Bilyoen
Bilyart
Trilyoen
Trilyart
Grilyoen
Grilyart

Nul
Tien
Hondert
Duizent
Bulk
Ton
Wilyoen
Wolyoen
Edelyoen
Wilyart
Gilyoen
Gilyart
Prilyoen
Prilyart
Buuryoen
Buuryart

1
Deká
Hektá
Vielá
Bová
Grotá
Megá
Wolgá
Heelwá
Gevá
Terá
Pieká
Exá
Inká
Vinká
Gaká

0
10
100
1000
10.000
100.000
1000.000
10.000.000
100.000.000
10E9
10E12
10E15
10E18
10E21
10E24
10E27

1
Decie
Centie
Mienie
Boló
Groló
Miekró
-
-
Vanó
Tenzó
Pietó
Attó
-
Borstó
Boró

        

Normaal

x N

N

1/N

1
Deka
Hecta
Kilo
-
-
Mega
-
-
Giga
Tera
Peta
Exa
Zetta
Yetta
-

0
10
100
1000
10.000
100.000
1000.000
10.000.000
100.000.000
10E9
10E12
10E15
10E18
10E21
10E24
-

1
Deci
Centi
Mili
-
-
Micro
-
-
Nano
Pico
Femto
Atto
Zepto
Yocto
-Rijkhaards tietels

Uitleg door te Skanderen

Wilyoenair
Wilyaardair
Gilyoenair
Gilyaardair
Prilyoenair
Prilyaardair
Buuryoenair
Buuryaardair

Wil naar yau toe komen.
Wil een yaarlang naar ye toekomen.
Gilt steets dat yij ergens naar toe moet gaan.
Gilt dat ye een yaarlang naar hem toe moet komen.
Wil steets naar een niewe snoezepoes (Katyaa Schuurman) (23Mo5, Geacht: Prilheit, DZB: Snoezigheit, Zoeken\ Stemmen).
Wil ieder yaar een niewe Geachtdare trauwen.
Koopt een buurt poor ye, om bij ye langs te komen.
Richt ieder yaar een niewe buurt in poor een niewe vriendin.

        mates.htm#Mates         
Ontwikkeling van Mates per Mooizijn hoger!

+N Mooizijn

Mooizijnen

Hauden in mates

Bijkomed Hauden in mates

-3Mo
-2Mo
-1Mo
 +0Mo
+1Mo4
+1Mo
+2Mo
+3Mo
+4Mo
+5Mo
+6Mo
+7Mo3
+7Mo4
+7Mo5
+7Mo10
+7Mo11
+8Mo
+9Mo
+10Mo
+11Mo
+12Mo
+13Mo
+14Mo
+15Mo
+16Mo
+17Mo
+18Mo
+19Mo
+20Mo
+21Mo
+22Mo
+23Mo
+24Mo
+25Mo
+26Mo
+27Mo
+28Mo
+29Mo
+30Mo
+31Mo
+32Mo
+33Mo

  7Mo10
  8Mo10
  9Mo10
10Mo10
11Mo4
11Mo10
12Mo10
13Mo10
14Mo10
15Mo10
16Mo10
17Mo3
17Mo4
17Mo5
17Mo10
17Mo11
18Mo10
19Mo10
20Mo10
21Mo10
22Mo10
23Mo10
24Mo10
25Mo10
26Mo10
27Mo10
28Mo10
29Mo10
30Mo10
31Mo10
32Mo10
33Mo10
34Mo10
35Mo10
36Mo10
37Mo10
38Mo10
39Mo10
40Mo10
41Mo10
42Mo10
43Mo10

Zelfonderhaudentheit
Ondermeerhaudentheit
Neerhautbaarheit
Hautbaarheit
Herhautbaarheit
Bijhautbaarheit
Vaakhautbaarheit
Verhaudentheit
Fikshaudentheit
Nauwhaudentheit
Rijkhautbaarheit
Edelhautbaarheit
Redehaudentheit
Samenhautbaarheit
Medehautbaarheit
Medehautbaarheit
Elkaarhaudentheit
Zondehautbaarheit
Daghautbaarheit
Inhaudelijkheit
Binnenhautbaarheit
Mottohaudentheit
Iedeaalhaudentheit
Doorhaudentheit
Erewoorthaudentheit
Parolhaudentheit
Terughaudentheit
Yawoorthaudentheit
Koorrolhaudentheit
Tegenhautbaarheit
Fiefhaudentheit
Grifhaudentheit
Nahautbaarheit
Aantoehaudentheit
Vaaktoehaudentheit
Overhaudentheit
Veeloverhaudentheit
Lontoverhaudentheit
Blijftoverhaudbaarheit
Fiksoverhaudentheit
Nauwoverhaudentheit
Blijktoverhaudentheit
Weloverhaudentheit
Edeloverhaudentheit
Blijoverhaudentheit

Naderhaudentheit
Veelnaderhaudentheit
Dichthautbaarheit
Openhautbaarheit
Goethautbaarheit
Aanhaudentheit
Pauzehautbaarheit
Voortaanhaudentheit
Toonhautbaarheit
Toonaanhautbaarheit
Steetsverhautbaarheit
Rehaudentheit
Koorhautbaarheit
Metzoonhautbaarheit
Weghautbaarheit
Hierhautbaarheit
Heelhautbaarheit
Inhaudelijkheit
Spreukhaudentheit
Liedentaalhaudentheit
Achterafhautbaarheit
Lijfspreukhaudentheit
Devieshaudentheit
Weerhaudentheit
Trauwhaudentheit
Groepsroltaalhaudentheit
Tegenhautbaarheit
Tegenaanhaudentheit
Vaaktegenhaudentheit
Nahaudentheit
Bijnahaudentheit
Kortnahaudentheit
Overniewhautbaarheit
Overniewaanhautbaarheit
Vaakoverhaudentheit
Kernoverhaudentheit
Voortaanoverhaudentheit
Toonaanoverhaudentheit
Toonspitsoverhaudentheit
Weloverhaudentheit
Heelwatoverhaudentheit
Heelwatmeeroverhaudentheit


Geachte Baait Menigheden

1 Baait (B)
1 VielaBaait (VB)
1 WegaBaait (WB)
1 GevaBaait (GB)
1 TeraBaait (TB)

8 bits = 1Baats (28 = 256)
1024 Baaits
1024 VB
1024 WB
1024 GB

8 bits = 1Baait
1.024 Bits
1.050.000 B
1.075.000.000 B
1.100.000.000.000 B


 Lengtes en Afstanden

Fermie
Ängström
Atoomstraal
Punt (Ciecero/12)
Inch
Voet
El

= 1 Fm= 1E-15 M
= 0,1 Nm= 1E-10 M
= 53 Pm= 53E-12 M
= 0,376 Mm
= 0,025 M
= 0,305 M
= 0,495 M

Zeemijl
Lantmijl
Nederlantse mijl
Grieks Stadion
Vaartomtrek
Zonafstant grootte (Æ)
Parsec

= 1,851 Vm
= 1,609 Vm
= 5,555 Vm
= 1,000 Vm
= 40.025 Vm
= 0,1496 Tm = 15E10 M
= 30,945 Tm = 206,3 Æ

 Tijt

D= Dag
M= Maanzieklus
J= Jaar

D= 24 Klozen= 288 Dozen
M= 29,75 Dagen
J/12= 30,44 Dagen

D= 0,864 Ts
M= 25,7 Ts
J= 315,567 Ts

D= 28800 Pozen
M= 856.800 Pozen
J= 10.518.984 Pozen

J= 365,2425 Dagen

J= 365 + 1/4 - 1/100 + 1/400 D

T= Ton (100.000)

1 Poos= 3 Sekondes

  Extreem Gewicht

1 Dalton (D)
1 Poorpoot, of Proton
1 Neutpoot, of Neutron
1 Waterstof atoom
1 Overzicht (Electron)
Vaart
Saturnus
Jupieter
Onze Zon

= 1,666E-24 Gram= 10/6 Yoctógram
= 1,00727 D
= 1,00867 D
= 1,00797 D
= 0,00055 D
= 5,972E24 Vg= 4E51 D
= 5,685E25 Vg= 10 x Vaart
= 1,889E27 Vg= 315 x Vaart
= 1,989E30 Vg= 0,33E6 x Vaart

 Gewicht

Nederlants

Menigheit

Engels

Menugheid

Ton
Pont
Ons

= 100.000 Gram
= 500 Gram
= 100 Gram

Tun
Pound
Ounce
Troy Ounce

= 1000.000 Gram
= 450 Gram
= 28 Gram
= 31 Gram


Westerse muziek

C = 261,6 Hz
T(N)= M(1+ 2/N) met M de grondfraaikwestie, en N variërend.

 Yonisch Toonschalsel

Boo, Ree, Mie, Vaa, Zoo, Laa, Tie, Doe


Tijnen
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tonen
8
7

6

5

4
3

2

1

Toonnamen
Top
Mooie Doeze
Kleine Doeze
Sext

Klinkt

Kwart
Grote Terts

Doeze
Bodemtoon
Doelaas

N
2
2 1⁄ 3
2,5
3

4
5
6
8
12
17
33 1⁄ 3
4000

Functie Fracties
2,000x M
1,860x M
1,800x M
1,666x M
1,580x M
1,500x M
1,400x M
1,333x M
1,250x M
1,166x M
1,117x M
1,060x M
1,000x M

Offiesjele Fracties
2,000x Gronttoon
1,889x Gronttoon
1,782x Gronttoon
1,682x Gronttoon
1,580x Gronttoon
1,498x Gronttoon
1,414x Gronttoon
1,335x Gronttoon
1,260x Gronttoon
1,189x Gronttoon
1,122x Gronttoon
1,060x Gronttoon
1,000x Gronttoon

Letters
C
B
Bes
A
As
G
Fies
F
E
Es
D
Cies
C

Toonnamen
Bie
Nie
(Nie)
Laa

Zoo
Djez noot
Faa
Mie
Bloez noot
Ree

Boo

Zie mijn pompvolle overzicht van mogelijkheden met de Yonische toonschalsels in het Muziek- menuu.


>

Mijnmaastijtbleek oftewel Mattematiek)

Numeraties

Sinsjaal 

Betekenis

1. Is gelijk aan

=

Uitrekenen.

Kwatraat

N2

N x N.

Worteltrekken

√N

Geeft het getel waarvan het kwadraat gelijk is aan N.

6.

MN

M vermenigvuldigen met zichzelf voor N keer.

6. Mooidoelair N

eNT

Mooi N

7. Veelvout van l

Een functie wiens afgeleide (naar T) gelijk is daaraan.

 

 

 

Maasziel

 

 

8. Niemaagjielair Getel

Ne Kx- iMT

Een getel met een gedeelte dat niemaagjielair is (met i2= -1).

Trekt veelvouden van N af.

9. Verlies(N)

1/(1+ N%)

Met 1/ 1,07 = 0,93, dus 1/ 1 + N = 1 - N. Foutmargje ± 0,005, als N% < 0,08 is.

10. Tijn(M, N)

Mx T(N)= M(1+ 2/N)

Deze functie geeft de 12 tonen in een oktaaf, met M als grondtoon.

11. Tijnsprong(M, N)

M(2/K- 2/L)

Een verschil dat uitgedrukt wordt in de Telnaam van M, namelijk Herts.

12. Toonreeks(N)

Toonreeks(N)= N(1 + T(8)+ T(4)+ T(2,5))

Speelt een Akkoord met de Grondtoon, Terts, Kwint, en Septiem.Variedaties

Sinsjaal 

Betekenis

Kansrekening

 

 

1. Plusmienus

±

Foutmargje die opgaat voor het getel ervoor.

2. Optelsel(N)

N#

N+ (N- 1)+ (N- 2) enzovoort.

3. Rapzoluit(M, N)

Aps(M, N)

M#/(N#+ (M- N)#).

4. Inpoorduit(N)

N!

Nx (N- 1)x (N- 2) enzovoort.

5. Bienomienaal(M, N)

M boven N

M!/(N!x (M- N)!).

6. Kleinste Gemene aanwezige)

KGV(L, M, N)

Zoek het kleinste getae dat een veelvoud is van alle getaelen.

7. Grootste Gemene Deler(L, M, N)

GGD(L, M, N)

Zoek het kleinste getae dat alle getellen deelt in hele getellen.

8. Integraal over Φ(M, N)

∫Φ(M, N)δN

De som van alle oppervlak onder een functie.

9. Gemiddelde van K, L, M, N

K+ L+ M+ N/ 4

De Som van alle waardes, gedeeld door het aantel waardes.

10. Afgeleide van Φ(M, N) naar N

δΦ(M, N)/δN

De richtingskoeffiesjent- functie van de bazis functie.

11. Golfbreedte (Normaal)

1/ 2π ∫f(M, N)δMδN

Dit geeft een standaard functie weer voor een Draaggolf.

12. Golfpuls (Puls)

1/ 2π ∫f(M, N)δMδN

Dit geeft een standaard functie weer voor een Sinjaalgolf.Meetkunde

 

 

Omtrek van Cirkel(N)

2πN (M)

De Lengte in meters van de omtrek van een Cirkel.

Oppervlakte van Cirkel(N)

πN2 (M2)

De Vierkante meters oppervlak van een Cirkel.

Oppervlakte van een Bol(N)

4πN2 (M2)

De Vierkante meters oppervlak van een Bol.

Volume van een Bol(N)

4πN3/3 (M3)

Het aantel Kubieke meters volume van een Bol.


Het Periodieke siesteem der atomen (118)

 Reeksen:

Rijk Geel
Hewels Blauw
Liedaa
Grasgroen
Keurkwazie

= Metalen (61)
= Semie- konductoren (9)
= Niet metalen (11)
= Edelgassen (7)
= Lantaniden en actiniden (30)


 Legendá van assoosjaties:

*
W
L
P
B
@
n,n%

Zwangerschapsgetellen (17)
Wetenschappers (17)
Landen, Staten, en Steden (12)
planyies of goeien (5)
Bekende stoffen, Kolen, Gronden, of Rotsen (25)
Ster- elementen (20) (Dit zijn poorduiten van kernfuzie in sterren)
Het percentage in de Vaartklomp                                                De Edelgassen geven aan wanneer een schil (met electronen) vol is: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Edelgassen reageren amper met andere stoffen.
wat opgetelt de atoomnummers geeft van de edelgassen: 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118.             

N

Stofnamen

Sinsjaal

Paazaaitzonietsen

N

Stofnamen

Sinsjaal

Paazaaitzonietsen

N

Stofnamen

Sinsjaal

Paazaaitzonietsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Waterstof
Helium
Lithium
Berilium

Borium
Koolstof
Stikstof
Zuurstof
Fluor

Neon
Natrium
Magnesium
Aluminium

Silicium
Fosfor
Zwavel
Chloor

Argon
Kalium
Calcium
Scandium
Titanium
Vanadiaan
Chromium
Mangaan
IJzer
Kobalt
Nikkel
Koper
Zink
Gallium

Germanium
Arsenicum

Selenium
Broom

Krypton

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Arg
K
Ca
Sc
Ti
Va
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr

@B
@@B
B
@B 30,1%
B
@B

@B 13,9%
B 1,4%
@B 15,1%
B
@B 2,9%
@B
@B
@
@B 1,5%

@
@
B
@
@B 32,1%
@
@ 1,8%
B
B
L
L


@B
@

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Rubidium
Siridium
Yttrium
Zirconium
Niobium
Molybium
Technetium
Ruthenium
Rhodium
Palladium
Zilver
Cadmium
Indium
Tin

Antimonium
Tellurium

Joot
Xenon
Cesium
Barium

Lanthanium
Cerium
Praseodymium
Neodymium
Promethium
Samarium
Europium
Gödelium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thullium
Ytterbium
Lutetium

Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*L
*B
*
*
*B
B
W
W
W
W
W

P

L
W


B

L

L

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Hafnium
Talantium
Wolfraam
Renium
Osmium
Iridium
Platinum
Gaut (Aureum)
Kwik
Thallium
Loot
Bismuth

Polonium
Acetaat

Radon
Francium
Radium

Actinium
Thorium
Protactinium
Uranium
Neptunium
Plutonium
Americium
Curium
Berkelium
Californium
Einsteinium
Fermium
Mendelevium
Nobelium
Lawrencium

Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

L
W
W

B

B

L


L


P

P
P
P
L
W
L
L
W
W
W
W
W

N

Niewe stofnamen

Sinsjaal

Associaties

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Rutherfordium
Dubnium
Seaborgium
Bohrium
Hassium
Meitnerium
Darmstadtium
Roentgenium
Ununbium
Ununtrium
Ununquadium
Ununpentium
Ununhexium

Ununseptium
Ununoctium

Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
DS
Rg
Uub
Uut
Uuq
Uup
Uuh
Uus
Uuo

W


WWIn mijn middelbare school tijd ('76- '82) waren er pas 103 atomen. Nu zijn het er 118, met allerlei 2 sekondes bestaande deeltjes, die in een botsings- experienent gemaakt worden. De namen zijn nog niet toffiesjeel en ook erg onoriegjieneel.

Ik ontdek veel bekende namen in de lijst van erglonenten, zoals water, koolstof (C), ziestof (O), Zant (Si), en Kalk (Ca), maar er zijn ook natuurkundigen genoemt in de lijst van atomen, en dat lijkt me ongepast in een lijst van stoffen. Ook de planyes en goeien (Tor en Promeethuis) worden nog genoemt als atoomnaam. En wat Europaa, Frankrijk, Gallië, en Amerieká daartussen moeten betekenen, is ver te zoeken. Ik heb een 144 erglonenten tellende lijst met stoffen genoemt op het Supstanties- menuu in het Overzichts- menuu van het Getelzichnalezie balk- menuu. Die hebben veel normalere namen voor stoffen, maar die zijn natuurlijk niet met een atomair molekuul.

Het getel 103 staat voor de bijverdienste met entausjasme als doorziebare mate. Geacht staat daar zinvolheit. Het lesgebiet daar is Hoizietus (Zeden), als natuurgoeie. Het getel 118 staat voor het loven met de hautbaarheit als doorziebare mate. Geacht staat daar de versheit. Het lesgebiet daar is Haarpijen. Loven haut in dat je mozietieve zaken bijhaut, en opslaat, over iemant, en niet wil horen van slechte kanten van die persoon of zaak. De 119de zomenzie is die van Begroeten, Nonsjalanceren\ Ophautbaarheit met het Laten\ Kleding (Eigenschap) er behauden. De 118de zomenzie heeft nog geen enkele eigenschap, om instellingen van te hebben als algebruikbare Middelen.


Reeksen in soorten, en mates, binnen een 13- tellige verziewelling

Nr.

De 6 erglonenten op -3 Mooizijn

De Volle Atoomschillen

Nr.

Toonschalsels

L

2/L

Toffiesjeel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-41. Steenkool
-40. Dieramant
-39. Leisteen
-38. Ziestof
-37. Zant
-36. Kalk

51Mo IJzer
52Mo Bikkel
6
6
6
8       30%
14    15%
20    1½%

26    32%
28    2%
Helium
Neon
Argon
Krypton
Xenon
Radon
Ununoctium


2
10
18
36
54
86
118


+2
+8
+8
+18
+18
+32
+32


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 Beau

2 Ree

3 Mie
4 Vaa

5 Zoo

6 Laa

7 Tie
8 Doe

4000
33 1/ 3
17
12
8
6
5
4

3

2 1/ 3
2

0,0%
6,0%
11,7%
16,6%
25,0%
33,3%
40,0%
50,0%
58,0%
66,6%
80,0%
86,0%
100,0%

0,0%
6,0%
12,2%
18,9%
26,0%
33,5%
41,4%
49,8%
58,0%
68,2%
78,2%
88,9%
100,0%