Gaa naar het Hewellovieve Deuntje


Goofs uitleg over Hewellovie


Dierenriemtekens (Heweldelen)

Heersers

Raaimæen

Inrichting

Teorie over dit getal binnen een Mooizijn

Achtergronden

Ram (Ziener)

Stier (Eigenair)

Tweelingen (Poorduitmaker)

Kreeft (Buur)

Leeuw (Hartedief)

Maagd (Brok\ Bolle)

Weegschaal (Sjanser\ Flurter)

Schorpioen (Loyale)

Boogschutter (Spetter)

Steenbok (Vooroploper)

Waterman (Liedetaalse)

Vissen (Fotógraaf)

Zon

Maan

Merkurius

Venus

Mars

Jupieter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Plutoo

Eris

Komeet van Helie

Straling

Zant

Water

Lucht

Straling

Zant

Water

Lucht

Straling

Zant

Water

Lucht

Extravert

Introvert

Afwisselend

Extravert

Introvert

Afwisselend

Extravert

Introvert

Afwisselend

Extravert

Introvert

Afwisselend

De Goede, en de Eerste diemenzie van de aanhef

De Langere termijn van de 1ste diemenzie, en Aan de gang blijven

De Ordinaire diemenzie, en de Ordenende

De Kracht, en Voor de anderen

Alleen, en Met de anderen

De Minst belangrijke diemenzie, en de Verontachtzaamde

De Belangrijkste diemenzie, en zoals Roken

De Geboden (Belangrijke) zaken, en zoals Eten

De Beste diemenzie, en zoals Drinken

De Leidende, en de Versnellende diemenzie

De Extrá diemenzie, en de Voorkant van de Top

De Achterbakse diemenzie, en de Achterkant van de Top

Beginnen\ Tijd Verdoen

Volharden\ Aanzetten

Streven\ Werken

Koormieniekeren\ Opwerken

Zich Distinggeren\ Aanzoek doen

Zich Diskriemieneren\ Overdenken

Zich Wapenen\ Aankaarten\ Blijven Staan

Zich Distansjeren\ Leren kennen\
Verlaten
Aanzuigen\ Inkasseren

Aanvatten\ Nodig hebben\
Vergasten\ Helder maken
Aanstoten\ Bekopen\
Ophelderen
Aanzien\ Er Uitzien alsRaaimæen

Er zijn vier Raaimæen die ieder een kwart van de 12 heweldelen vullen. Straling: 1+ 5+ 9, Zant: 2+ 6+ 10, Water: 3+ 7+ 11, en Lucht: 4+ 8+ 12. Alle Raaimæen kunnen: bewegen, zinnen maken, zien en luisteren, want dat wordt onder nul, bij de zintuigen, mogelijk gemaakt.

In traditionele hewellovie is de volgorde van de Raaimæen anders, omdat Water en Lucht verwisseld zijn, en er over Vuur gesproken wordt, terwijl er in de dingenlijst over Vlam gesproken wordt op de 7de van het 2de Mooizijn, zodat Vuur beter vervangen kan worden door Straling. In de 3½ Mooizijn onder nul van mijn dingenlijst, vind je in het eerste halve Mooizijn als lesgebieden de 6 Raaimæen (o.a. Kool, Zuurstof, Zand, en Kalk), en de 4 stoffen onder nul zijn de stoffazes: Zonnewind (Propolen), Vast, Vloeibaar, en Dampig. Ik denk dat dit dezelfde volgorde is als de hewellovieve Raaimæen zauden moeten zijn: Van vast naar vloeibaar, naar dampig. Dus prefereer ik Straling, Zant, Water, en Lucht, als de volgorde van de hewellovieve Raaimæen!

Ik spreek van heweldelen in plaats van sterrenbeelden, omdat die al genoemd waren als vormingsgroep. Zij komen met 138 per groep (11½ Mooizijn), en de Kleine Beer, en de Grote Beer zijn wel de zopoelairsten, naast de dierenriemtekens, die ik persoonlijk de grootste belediging van de laatste 2 millennia vind. Als je over jezelf spreekt, wil je niet een schorpioen, of stier of kreeft genoemd worden, omdat dat beestennamen zijn, en beesten spreken niet. Andere dierenriemtekens zijn een opject (Weegschaal) of meervoud (Tweelingen en Vissen), behalve Maagd, Boogschutter en Waterman. Omdat ik meer ben dan een beest (nawelijk een Kriemoo), heb ik een zelfbeschrijving met taal nodig, en ook hewellovie.

De heweldelen zijn bruikbaar voor het opdelen van alle Mooizijnen onder het 24ste Mooizijn, zeg maar de eerste 23 Mooizijn boven nul (oftewel de 1ste Zwams), en een zintuig krijg je niet toegewezen bij een heweldeel, want iedereen moet het met alle 12 zintuigen doen.

De huizen van de horoskoop (Horiezondelen) zijn voor het opdelen van alle Mooizijnen daarboven, maar tradietioneel worden slechts de gewoontes, op 45 Mooizijn genoemd als huizenverdeling. Dit worden huizen genoemd, omdat daar vrij lang "Lokalen" stonden in plaats van "Gewoontes", wat ook wonen is net als huizen zijn om in te wonen. Het 45ste lesgebied is Argietectie, met Hotel als een realiezatie.

Bijvoorbeeld:
Zon in Tweelingen in het zevende huis heeft zijn spontaniteit staan in een waterteken, en wel het derde. De persoon is spontaan een strever met een bepaalde profesjonaliteit. De derde van alle Mooizijnen onder het 24ste kunnen ook genoemd worden als onderdeel van zijn spontaniteit. Zo kan een Tweelingen (Producent) gezien worden als een vrijer, een prater, als gesprekspartner een assertieve, en als meimering een knauwende (met vrijzinnigheid). Ook vrijwilligheid, vrijblijvendheid, en vrijheid zijn opgeslagen in het heweldeel de Producent (Tweelingen).
In het 7de huis staan, betekent dat de persoon stijgmatig is als zijn spontane gewoonte. De persoon kan echter ook "Aardig" genoemd worden (7de op het 44ste Mooizijn). of iemand die haudt van "Toekomst Muziek" (of Science fiction) op de 7de van het 41ste Mooizijn. Hij kan ook tevredenheid (29Mo7) als onderwerp hebben, of het kompromis (31Mo7) als aanspraak hebben, blond of blondiene (32Mo7) als geestsoort kiezen, of genereus (27Mo7) genoemd worden.


De Wonderbaarlukke Paazaaitzonietsen bij de Hewellovieve Raaimæen

De Raaimæen

Natuurlijke assoosjaties

De 3 bazis -

zijn:

De Levenskanten

Klachtsoorten

Straling

Vulkanen

Achtdievieteiden

Zitten, Lachen, en Spreken.

Liggamelijk

Zomatig

Zant

Duinen

Kappaaszieteiten

Rennen, Koken, en Opruimen.

Bezitsmatig

Fijnkansyeel

Water

Golven

Gevoelens

Pijn, Ontlastings- voorbodes, en Voorgansmie.

Supjectief

Psiegief

Lucht

Wolken

Doelen

Konzumptie, Komfoor, en Tevredenheid.

Opjectief

RelationeelRaaimæen

Kernwoorden

Tegenwerkingen van een element

Straling

Elan of geestdriftig zijn met anderen.
Met intresse of een gedachtenwereld bezitten.
Modern en het maken van mensen.
Het kunnen doorzien van een akkoorden- schemaa en,
het herinneren van een akkoorden- schemaa van het koeplet.

Geestdrift frustreren en elan vernietigen door niet vast te hauden wat hij\zij gezegd heeft.
Niet lang in je gedachten wereld kunnen blijven, oftewel intresse verlies.
Verplicht medikatie gebruik zonder dat daar een einde aan komt en soms injecties.
Jezelf, je eigen spreken en bewegen, regelmatig moeten rechtzetten, ookwel geen lijn hebben.

Zant

Spullen bezitten en materiëel geintresseerd zijn.
Eigen ervaring en eigen geld hebben.
Stoffen bewerken en spullen maken (Wetenschap).
Het vasthauden en aanvoelen van een ritme,
en de taaiming van de eerste tel van de maat.

Kapot maken van eigen bezittingen, en jezelf misdragen door vernielingen te plegen.
Geen kontrole over je uitgaven, en ook is het mogelijk dat je uit je huis gezet wordt.
De erfenis van je vader mislopen omdat dat wettelijk toegewezen wordt aan de echtgenote.
Het verhandelen van spullen die je verzawelt of nog gebruikt, om te blijven konzumeren.

Water

Gevoelens hebben en supjectief zijn.
Op gevoelens afgaan en je inleven in een ander.
Vrienden, familie en kennissen willen zien.
Kiezen voor iemand om jezelf bij te kunnen zijn.
Het intressant hauden van een liedje, door een brug,
met een brug laat je de klank van het koeplet even los.

Slecht slapen en dromen (Sindromen krijgen), of stilgezet (in komaa) worden tijdens je slaap.
G, S en P (o.a. pijnen) krijgen als je je goed voelt, en droog haar en droge huid hebben.
Niet mogen praten tijdens plezier hebben met iemand en niet mogen vragen om een kus.
Niet mogen gluren of kiezen voor een snoezige sexpartner, maar een geregeld huwelijk.


Lucht

Een Daarmiegá ophauden oftewel opjectief zijn.
Buiten gevoelens om oftewel doelen stellen.
Eergevoel in spreken en daden, dus doen wat je zegt.
Noemen wat je bereikt hebt en wat je wil bereiken.
Het kennen van de gereklameerde boodschap in het refraai,
en het vaak kunnen brengen van hetzelfde lierie.

Er slecht uitzien in je gezicht en weinig kunnen betekenen voor anderen.
Doven en leugenaars niet kunnen zien of vangen op hun leugens en vijandigheden.
Wiet verkoop verbieden en duur maken, terwijl kook en heroïne ook te krijgen zijn.
Je doelen niet halen, of er niet meer van weten, of niet praten over jezelf.
Kwaa innerlijk heb je een keuze te maken, of je bewust elan wil hebben, oftewel doen wat je intresseert, of dat je bewust bezittingen, en fortuin, wil najagen. Dit gaat niet tegelijk. Bijvoorbeeld een fielosoof, of kunstenaar, die kommersjeel wordt verliest zijn reputatie. En iemand met een opleiding, die gaat doen wat hem echt intresseert in de rest van zijn leven is een laatbloeier, en meestal wordt dat armoe lijden en geen relaties. In plaats van zijn vrije tijd te gebruiken voor wat hem intresseert, en te blijven werken in zijn speesjaliezatie, voor het geld dat hij ermee verdient.

Gevoelens als bazis is supjectief zijn, en dat staat in tegenstelling tot iemagoo hauden, en uitgesproken doelen na te jagen, die zonder storend gevoel uitgevoerd moeten worden. Dit noem ik opjectief zijn.

Je kan moeilijk opjectief zijn als je hele hoofd ingericht is op supjectief zijn. Je kan moeilijk geintresseerd blijven in begeleiden, en stimuleren van mensen, als je liever iets reëels maakt van stof, en andersom. De eerste 2 sluiten elkaar uit, en de laatste 2 sluiten elkaar uit. Zo blijven 4 mengvormen over: Straling- Water, Straling- Lucht, Zant- Water, Zant- Lucht. Er zijn altijd 2 Raaimæen onbewust, wat inhaudt dat ze met vlagen iets bereiken, en dat deze Raaimæen vanzelf gaan, of door hulp van anderen. Er wordt naar een mieniemum gestreefd in de Raaimæen, die onbewust zijn, zodat er tenminste iets gebeurt op die vlakken. Maar je kijkt niet naar die kanten van het leven, want je kijkt juist op je 2 bewuste kanten van het leven.Extravert en Introvert

Binnen de 3 heweldelen, die er zijn binnen een element heb je een extravert heweldeel, een introvert heweldeel, en een heweldeel, dat extravert en introvert afwisselt.

Extravert heeft de buitenwereld gezien, en hij\ zij wil daar iets in betekenen. Hij\ zij kan heel veel opnemen van de anderen, maar als hij niet door de anderen gezien wordt als onmisbaar, dan heeft hij zijn doel niet bereikt. Hij\ zij wil veel doen, om bij anderen te horen, maar is daar ook onzeker over, en is afhankelijk van anderen.
Ziener (Ram), Buur (Kreeft), Flurter (Weegschaal), ) (Steenbok).

Introvert heeft de neiging, om van binnenuit de buitenwereld te willen maken, en wil belangstelling krijgen. Hij\ zij weet wat anderen van hem vinden, maar trekt zich daar niets van aan, maar is blij als hij\ zij nog van zichzelf haudt, want dat doet hij\ zij ook.
Eigenaar (Stier), Hartedief (Leeuw), Loyalist (Schorpioen), Iedealist (Waterman).

Afwisselend heeft van beiden hiervoor iets, en kan zich daardoor als extravert richten op anderen, en iets maken waar anderen iets mee kunnen, en als introvert kan hij met zekerheid over zichzelf denken, zodat hij\ zij weet dat het niet alleen voor de anderen moet maar ook voor zichzelf.
Producent (Tweelingen), Brok\ Bolle (Maagd), Spetter (Boogschutter), Fotógraaf (Vissen).


Hewellovisch Overzicht


24 Mooizijn Nedurlands

Realiezaties
 

Lesgebieden
 

Exacte grootheden
 

Forse grootheden
 

Natuurlijke
Beh. grootheden

Algebraïsche
Beh. grootheden

Algebraïsche
formules

Achtergronden
24 Mooizijn

Dierenriemtekens
(Heweldelen)

Verdiepingen
 

Beginnen\ Verdoen


Volharden\ Aanzetten


Streven\ Werken

Kommuniceren\ Opwerken


Zich Distinggeren\ Aanzoeken


Zich Diskrimineren\ Toedenken


Zich Wapenen\ AankaartenZich Distansjeren\ Leren kennen


Aangaan\ Inkasseren


Aanvatten\ Nodig hebben


Aanstoten\ Bekopen

Iemand Aanzien\
Er uitzien als


Ram
(Ziener)

Stier
(Eigenaar)
(Plaatsen)
Tweelingen
(Producent)
Kreeft
(Buur)

Leeuw
(Hartedief)

Maagd
(Brok\ Bolle)

Weegschaal
(Flurter)


Schorpioen
(Loyalist)

Boogschutter
(Spetter)

Steenbok
(Vooroploper)

Waterman
(Iedealist)
Vissen
(Fotógraaf)


Afschermbaarheid


Weglopendheid
Aantrekbaarheid
Toeslabaarheid
Dravendheid

Braafheid
Opdravendheid
Belaagbaarheid
Gehechtheid


Verschillendheid
Verscheidenheid
Merkbaarheid
Nijpendheid
Opmerkzaamheid
Steekbaarheid
Pikbaarheid
Opsteekbaarheid
Oppikbaarheid

Vervangbaarheid
Wegspeelbaarheid

Langdurigheid
Doorbrekendheid

Ideoloviemakendheid
Gedragskodehebbendheid
Fotógjiniciteit
Bepeesdheid
Huurbaarheid
Aanspanbaarheid

Plezierigheid
Schigtigheid

Oriegjienaliteit
Doorgabaarheid

Profesjonaliteit
Doorkrijgbaarheid
Vroomheid
Aanvulbaarheid
Bekiesbaarheid
Meebrengbaarheid
Meespeurendheid
Beschapbaarheid
Pierwillendheid
Beliggaamdheid

Verschuldigdheid
Overvragendheid


Beleunbaarheid


Toelegbaarheid
Steunbaarheid
Buigzaamheid
Vervolgbaarheid
Brokmatigheid
Toekombaarheid
Behoorlijkheid
Overneembaarheid
Otoriteit
Overniewstembaarheid
Verloofbaarheid

Schepping
(Aflachen)

Besturing
(Aanvraag)

Verheffing

Samenleving


Personificering
(Groei)

Opgroeien
(Verleging)

OmmekeerBestaan
(Welvaart)
(Leed\ Malaize)
Afzegging


Opzegging
(Vernoeming)

Gunst
(Liefste zaken)
Portret
(Verbloting)


Voorbereiding


Reis
(Overzetten)

Toewijding

Gilde
(Gezien)

Bruiloft


Voortplanting
(Ontwikkeling)

StamboomAftreden


Verhauding


Tietel


Inruiming

BebeeldingIenietiatieven


Reisoverzicht


CV
(Levenswerken)
Klen


Getrauwd


Koters


Ouders\
Pleegouders


Broers & Zussen


Kontactpersonen


Tietels


Bezighedenlijst

Fotoos


25 Mooizijn Nedurlands

Realiezeringen

Lesgebieden
 

Geachte Mates

Doorziebare Mates

Meervaste Mates

Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Driften
25 Mooizijn

Planjees
(Satelieten)

Perzoons-
gegevens

Levenslust


Hulp\ Ontzetting


Rede

Versiertoer
(Betaling)

Moed


Roem\ FaamWanhoop

Honger

Dorst


Medelijden


Kommer

Ellende\
Leedvermaak

Zon (Vaartbaan)


Maan


Merkurius

Venus
(Vermoedering)

Mars
(Rechtprater)
(Vervadering)
JupieterSaturnus

Uranus

Neptunus


Plutoo


Eris
(Verkomer)
(Komeet van) Helie


Lusteloosheid
Afhaalbaarheid

Afblijfbaarheid
Onttrekbaarheid

Zotheid
Preutsheid
Bewerkelijkheid


Afmaakbaarheid
Raadpleegbaarheid
Verzendbaarheid
Argeloosheid
Waanzinnigheid
Bewijsbaarheid
Aanmerkbaarheid
Oprookbaarheid
Aansteekbaarheid
Trekhebbendheid

Lurkendheid
Beglijdendheid
Spetterendheid
Haatbaarheid


Gegadigdheid

Haatdragendheid
Ontspannendheid
Beruchtheid

Spontaniteit
Schichtigheid
Lustigheid
Behulpzaamheid
Toezetbaarheid
Verschrijfbaarheid
Intellectualiteit
Nadoebaarheid
Gezawelijkheid
Bedaardheid
Mogendheid
Flinkheid Mars (4K)
Kloekheid Venus(4K)

Argwanendheid
Verhelzendheid


Afleerbaarheid

Uitgeputheid

Uitgedroogdheid
Welbespraaktheid
Niewsmakendheid
Liefheid
Leidendheid
Nahaudbaarheid
Saamhorigheid
Beneidenswaardigheid
Martelbaarheid
Afdringbaarheid

Verdenking
(Verdachtmaking)

Verbetering


Plicht

Verspreking
(Bevestiging)

Komplicering


Afgeven
(Verzieking)


Inhaleren

Verdikking
(Verkeuring)
Verdunning


Voorwendsel


Betoog
(Nalatenschap)
Rankune
(Verleving)

Iezolement
(Iezolement)

Telling


Benummering

Kontact
(Aanzicht)

Inburgering
(Pas)

Verwikkeling
(Slecht)
(Oppas)

Afroming

Beginstadium
(Afwerping)
Verkruiping


Opvatting


Toespeling

Beister
(Prikkel)
(Remming)

Kreëer Persoon


Adres


Postkode

Telefoonnr


Paspoortnr


ZiekenfondsnrSofinr

Geboorteplaats

Geboortedatum


Postbus


O6\ Werk- nr

IN- Postadres\
Fax- nr
45 Mooizijn Nedurlands

Realiezaties
 


Lesgebieden
 

Exacte grootheden
 

Forse  grootheden
 

Natuurlijke
Beh. grootheden

Algebraïsche
Beh. grootheden

Algebra´sche
formules

Gewoontes
45 Mooizijn

Traditionele
Horiezondelen

Bal- sporten
 

Spel- kompjoeter
onderdelen

Praktisch

Tactisch

Kreatief

Kliemactisch

Inheems
(Verspeuren)
Exotisch

Stigmatisch

Flamboyant

Statisch\ Sanggwienistisch

Exstatisch\ Revolutionair

Progressief\ Hielarisch

Fanatiek

1ste huis

2de huis

3de huis

4de huis

5de huis

6de huis

7de huis

8ste huis

9de huis

10de huis

11de huis

12de huis

Vollievoetbal

Voetbal

Volliebal

Basketbal

Korfbal
(Verhandeling)
Waterpoló

Hurlie

Honkbal

Hockie

IJshockie

Miniegolf

Golf

Stoutheid
Neerschietbaarheid
Tactloosheid

Plaatselijkheid

Tijdigheid

Vingervlugheid
Stoutmoedigheid
Verbreedbaarheid

Doorgeefbaarheid
Terugsteekbaarheid


Vervoedendheid

Druilendheid

Romwelendheid

Fanaticiteit

Baldadigheid
Kariekaturaliteit
Tactvolheid
Hebbendheid
Waarheid
Pakbaarheid
Golvendheid
Gutsendheid
Uitdraagbaarheid
Propageerbaarheid
Ruimdenkendheid

Lidtekenhebbendheid

Overkeurendheid

Doorbloedheid

Beraadbaarheid

Vooruitstrevendheid
Sierlijkheid
Heftigheid

Bespiegeling

VergrenzingAfdaling

Verprating

Zindering

Afvuring
(Betekenis)
ReesTerugzien

ZwervenInschrijving

InkijkBeronding

Skorebord

Skorevorming

Lichtpiestool

Racestuur

Aanwijsstok

Beweging- registratie

Joi- stick

Qwerty- toetsenbord

Kreëer IN- verbinding

Speel over IN met L

Roep spel- toestand op

Red spel- toestand

Roep skore- bord op

Red SkoreMankementen en Aangelegenheden

Dit zijn andere levensbeschrijvende algebraïsche formules

48 Mooizijn Nedurlands

Realiezaties
 

Exacte grootheden
 

Forse grootheden
 

Natuurlijke
Beh. grootheden

Algebraïsche
Beh. grootheden

Algebraïsche
formules

Lesgebieden
 

Geboden
48 Mooizijn

Vechtsporten
 

 

 

 

 

Mankementen
 

Niet doden

Bespeel machtigen

Niet liegen

Belaat armzaligen

Betaal schuldenaren

Niet stelen

Monopejee
(Vergenoegen)
Ere ouders

Ere vrije dag

Ere sex

Ere overheid

Ere god (gut, gut)
(Het goed dat door de
dag heen gezien werd)

Schermen

Boksen

Kendoo

Karate

Tae kwon doo

Juu juutsie

Pentjak silat

Kroegenkooi- gevecht

Sumie worstelen

Judoo

Vrij worstelen

Tai Tsjie


Dodelijkheid
Ontschietbaarheid
Onbeschoftheid

Leugenachtigheid
Jokkendheid
Godvrezendheid

Rentehebbendheid

Steelbaarheid
Jattendheid
Teruggeefbaarheid
Toesteekbaarheid
Verbroederendheid

Bevoedbaarheid

Perverziteit
Borendheid
Verfromwelbaarheid

Godvergetenheid


Zondigendheid
Ontwapenendheid
Doortraptheid
Onhebbelijkheid
Waarheidsgetrauwheid
Verpakbaarheid
Armoedigheid

Waardevastheid

Zeldzaamheid

Eerbaarheid
Bedeesdheid
Afstammendheid

Vrijhebbendheid

Sexualiteit
Afraadbaarheid
Meerhebbendheid

Goedhebbendheid


Strubbeling

Begrenzing

Gewin

Ontgelding

Penarie

Dreun

Bepraten
Overlijden
(Aftekening)
Vereffening

Ontduiking

Toezicht

AfbetalingVerafgoding

Vergoddelijking

Verspilling

AfrondingOntreddering


Vuurwapenbezit

Oplichter

Zwart werk

Uitglijers (Boetes)

Schuldsanering

Ziekwelden

Terroristische organizatie

Strafblad

Tijdverspilling

Sexist

Wanbetaler

Opbouw vernietiging

72 Mooizijn

Realiezaties

Algebraïsche formules

Verstrengelingen
72 Mooizijn

Aangelegenheden
 

De politie is uw beste vriend.

Je beste beentje voor zetten.

Gekendheid kent zijn tol

Intresse schept argwaan.

Kijk anderen het vlees niet uit de mond.

Een koter die werkt, is een vader die stinkt.

Tollereer vrij gebruik van luimen om je heen.

Voor een stuiver geboren, wordt je nooit een kwartje.

Geef achting aan alle sloven.

Geef achting voor nuttige moraal.

Hoe meer u geeft, hoe meer u terugkrijgt.

Tijdens oorlog, en liefde, is alles geoorloofd.

Doden in de omgeving

Huisdieren

Losse kontacten

Gelovige praatjes

Slecht huwelijk

Koter- lokker

Relatie met rascismegevers

Rokkenjager

Kroegentijger

Gokker

Adoptie

Antie- koningshuis (Watje)Plutoo als generatie- opdeler


Plutoo is de 10de sateliet rond zon (inkluzief de maan), en heeft een baan van gemiddeld 39,5 AE
(met 1 AE gelijk aan de afstand van de Aarde tot de Zon, genaamd de Hewelnamische Eenheid).
Hij gaat gemiddeld in 247,5 jaar rond de zon, en zijn baan is eliptisch en staat 17% schuin op het vlak van de planeten. Zijn kleinste afstand van de zon komt binnen de baan van de Aarde. Hij heeft 5 manen, waarvan Garon de grootste is, met een massa 8 maal kleiner dan Plutoo zelf. De rotatie van Plutoo zelf, en Garons baan rond Plutoo, is gelijk (ongeveer 6,5 dag).

Er is nog een sateliet buiten Pluto's baan, genaamd Eris, die in 2003 ontdekt is. Haar baan is op zijn verst 97 AE en ze komt net binnen Pluto's baan op zijn nabijste afstand. Hij is 10% groter dan Plutoo, en heeft ook manen. Dit is de 11de sateliet of planeet (inkluzief de maan) van de Aarde of de Zon, en werd eerst Plutini genoemd. Nu wordt zij, netzoals Plutoo, dwergplaneet genoemd.

De 12de Sateliet is de Komeet van Helie die een sterk eliptische baan heeft die niet kontinú hetzelfde is. Hij komt op 0,5 AE langs de Zon, en zijn grootste afstand tot de Zon is 17,5 AE. Hij komt dus binnen de baan van de Aarde en zau kunnen botsen met ons. Hij komt in 75 jaar rond en hij draait in 52,5 uur om zijn as. Hij bestaat uit stof en ijs en zal door zijn herhaalde korte afstand tot de zon geen lang leven beschoren zijn, in de orde van eeuwen. Hij weegt 220E12 Kg, terwijl de Aarde 3E10 maal zwaarder is (6E24 Kg) en hij is maar 15x 8x 8 km groot, terwijl de Aarde een bol is met een straal van 6250 km, zodat de Aarde bij een botsing wel overleeft, maar er zal voor meerdere jaren een grote stofwolk om de Aarde hangen, die al het zonlicht zal tegen hauden, en al het leven onmogelijk zal maken.

De Satelieten worden genoemd op het 25ste Mooizijn van de dingenlijst als lesgebieden bij de Driften als realiezaties. Levenslust, Honger en Dorst zijn daar de bekendste van. Plutoo heeft Medelijden als realiezatie, en Eris (of Îris) heeft Kommer als realiezatie. Helie heeft Ellende (of leedvermaak) als realiezatie. Medelijden gaat met Liefheid of Leidbaarheid als grootheden en is een manier van leiding geven aan anderen, of openstaan voor leiding van anderen. Het heweldeel waar Plutoo in staat geeft aan welk element vorm gegeven wordt, en welk heweldeel specifiek gebruikt wordt voor leiding geven van iemand. Het is prettig om anderen te kennen die leiding geven of ontvangen, vanuit hetzelfde heweldeel als jijzelf, zodat dit soms generaties vormt.

De Planjees in Wikipedia
De Zon


De Aarde
De Maan


Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Plutoo
Eris (Îris)
De Komjee van Helie

Nr.

Plutoo in de heweldelen

Beginpunt

Eindpunt

Aantal jaar

11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iedealist (Waterman)
Fotógraaf (Vissen)
Ziener (Ram)
Eigenaar (Stier)
Producent (Tweelingen)
Buur (Kreeft)
Hartedief (Leeuw)
Brok\ Bolle (Maagd)
Flurter (Weegschaal)
Loyalist (Schorpioen)
Spetter (Boogschutter)
Vooroploper (Steenbok)
Iedealist (Waterman)
Fotógraaf (Vissen)
Ziener (Ram)
Eigenaar (Stier)
Producent (Tweelingen)
Buur (Kreeft)
Hartedief (Leeuw)
Brok\ Bolle (Maagd)

04-01-1778
29-01-1798
11-02-1823
22-03-1852
21-04-1884
27-05-1914
15-06-1939
11-06-1958
01-08-1972
28-08-1984
13-11-1995
27-11-2008
23-11-2024
18-01-2044
11-06-2068
11-12-2097
05-04-2129
11-04-2160
01-06-2185
19-07-2204

29-01-1798
11-02-1823
16-06-1850
21-04-1884
27-05-1914
15-06-1939
21-10-1956
06-10-1971
05-11-1983
20-01-1995
27-11-2008
27-03-2023
09-03-2043
24-02-2068
14-03-2097
02-07-2127
01-06-2159
24-09-2183
19-07-2204
15-07-2219

20 jaar
25 jaar
27 jaar
32 jaar
30 jaar
25 jaar
17 jaar
13 jaar
11 jaar
10 jaar
13 jaar
14 jaar
18 jaar
24 jaar
28 jaar
29 jaar
30 jaar
23 jaar
19 jaar
15 jaarExacte heweldelen overgangsdatá


Omdat een jaar 365 (of 366) dagen telt is het heweldeel dan 365/12= 30,416666 (oftewel 30 5/12) dag.
Als een maand 31 dagen heeft dan loopt de volgende datum 14 uur vooruit,
en als een maand 30 dagen heeft loopt de volgende datum terug met 10 uur.
Dit ontaardt in 7 maal +14 uur, en 4 maal -10 uur, en 1 maal -58 uur, wat omgerekend 98- 40- 58= 0 is.

Omdat het jaar (de baan van de aarde om de zon) 365,2524 dagen is, zal er ieder jaar een verschuiving van ¼ dag zijn, die de datum eerder laat komen, tot er in februari, in plaats van 28 dagen, 29 dagen bij de heweldeel- begindatum van vissen (of de fotoograaf), opgeteld worden.
Dit maakt dat ieder jaar andere heweldeel- begindatá heeft, die wel iedere 4 jaar herhaald worden. Dus zau je het voor ieder jaar afzonderlijk kunnen opzoeken, of een gemiddelde waarde nemen van -12 uur, en daar mee rekenen om de dataa te bepalen voor alle jaren tegelijk!
Dit heeft hoogstens een fout van ± 12 uur, en gaat altijd op, maar je verliest dat de lente begint op 21 maart, want dat wordt 20 maart.
Zie ook de andere betekenissen van het getal 20 in mijn alfabet- menu.


Begin- maand

Dagen

heweldeel

Tijd meer dan 21 (0:00)

In uren

Decimaal

Datum normaal

Decimaal -12 uur

Datum -12 uur

Maart
April
Mei
Junie
Julie
Augustus
September
Oktober
November
December
Januarie
Februarie

31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28 (29)

Ziener (Ram)
Eigenaar (Stier)
Producent (Tweelingen)
Buur (Kreeft)
Hartedief (Leeuw)
Brok\ Bolle (Maagd)
Flurter (Weegschaal)
Loyalist (Schorpioen)
Spetter (Boogschutter)
Vooroploper (Steenbok)
Iedealist (Waterman)
Fotógraaf (Vissen)

+ 0 dagen
+ 7/12 dag
+ 1/6 dag
+ 3/4 dag
+ 1/3 dag
+ 11/12 dag
+ 1 1/2 dag
+ 1 1/12 dag
+ 1 2/3 dag
+ 1 3/12 dag
+ 1 10/12 dag
+ 2 5/12 dag

+   0 uur
+ 14 uur
+   4 uur
+ 18 uur
+   8 uur
+ 22 uur
+ 36 uur
+ 26 uur
+ 40 uur
+ 30 uur
+ 44 uur
+ 58 uur

0 dagen
+ 0,5833 dag
+ 0,1667 dag
+ 0,7500 dag
+ 0,3333 dag
+ 0,9167 dag
+ 1,5000 dag
+ 1,0833 dag
+ 1,6667 dag
+ 1,2500 dag
+ 1,8333 dag
+ 2,4167 dag

21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23

-  0,5000 dag
+ 0,0833 dag
-  0,3333 dag
+ 0,2500 dag
-  0,1667 dag
+ 0,4167 dag
+ 1,0000 dag
+ 0,5833 dag
+ 1,1667 dag
+ 0,7500 dag
+ 1,3333 dag
+ 1,9167 dag

20    12:00
21    02:00
20    16:00
21    06:00
20    20:00
21    10:00
22    00:00
21    14:00
22    04:00
21    18:00
22    08:00
22    22:00


Gaa naar Informatieangst