Gaa naar det Toepasseluike Kennis Overzich   
  Gaa naar det Gastvreijdare Kennis Overzich   

  Gaa naar det Nederlantstalige Hernoemingen
  Gaa naar det Hewellovieve Herniewingen Overzich 

  Gaa naar det Polariezeringen Overzich 
  Gaa naar det Konstantes Overzich Gevers uitleg over Hewellovie

Dierenriemtekens (Heweldelen)

Heersers

Raaimæen

Inrichting

Peorie over dit getal binnen een Zooizêin

Zacherbronnen

Ram (Ziener)

Stier (Eigenair)

Tweelingen (Produitwîezer)

Kreeft (Buurman\ Buurvrauw)

Leeuw (Aandachtstrekker)

Maagd (Brok Spieren\ Stel Tieten)

Weegschaal (Kansgrêiper\ Dêinopfleurder)

Schorpioen (Kloosyaliet)

Boogschutter (Spetter)

Steenbok (Vooroploper)

Waterman (Liedentaalse)

Vissen (Fotógrage)

Maan

Merkurius

Venus

Zon

Mars

Jupieter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Plutoo

Eris

Komeet van Helie

Straling

Zant

Water

Lucht

Straling

Zant

Water

Lucht

Straling

Zant

Water

Lucht

Extravert

Introvert

Afwisselent

Extravert

Introvert

Afwisselent

Extravert

Introvert

Afwisselent

Extravert

Introvert

Afwisselent

De Goede, en de Eerste watelkevlamziet van de aanhef

De Langere termijn van de 1ste watelkevlamzier, en Aan de gang blijven

De Ordinaire watelkevlamziet, en de Ordenende

De Rededagende, en zoals Roken

De Beste, en zoals Drinken

De Minst belangreike watelkevlamziet, en zoals eten

De Belangrijkste watelkevlamziet, en

De Nootsregels (Belangrijke) zaken, en

De Beste watelkevlamziet, en

De Leidende, en de Versnellende watelkevlamziet

De aparte watelkevlamziet, en de Voorkant van de Top

De Achterbakse watelkevlamziet, en de Achterkant van de Top

Beginnen\ Tijd Verdoen

Aanzetten

Streven\ Werken

Koormieniekeren\ Opwerken

Zich Distinggeren\ Aanzoek doen

Zich Diskriemieneren

Zich Wapenen\ Blijven Staan

Zich Distansjeren\ VerlatenAanvatten\ Nodig hebben\
Helder maken
Aanstoten\ Bekopen\
Ophelderen
Aanzien\ Er Uitzien alsRaaidets

Er zijn vier Raaidets, die ieder een kwart van de 12 heweldelen vullen. Straling: 1+ 5+ 9, Zant: 2+ 6+ 10, Water: 3+ 7+ 11, en Lucht: 4+ 8+ 12. Alle Raaimæen kunnen: bewegen, zinnen maken, zien en luisteren, want dat wordt onder nul, bij de zintuigen, mogeluik gemaakt.

In traditionele hewellovie is de volgorde van de Raaimæen anders, omdat Water en Lucht verwisseld zijn, en er over Vuur gesproken wordt, terwijl er in de dingenlijst over Vlam gesproken wordt op de 7de van het 2de Zooizêin, zodat Vuur beter vervangen kan worden door Straling. In de 3½ Zooizêin onder nul van mijn dingenlijst, vind je in het eerste halve Zooizêin als lesgebieden de 6 Raaimæen (o.a. Kool, Zuurstof, Zand, en Kalk), en de 4 stoffen onder nul zijn de stoffazes: Hete Brêi, Vast, Vloeidaar, en Dampig. Ik denk dat dit dezelfde volgorde is als de hewellovieve Raaimæen zauden moeten zijn: Van vast naar vloeidaar, naar dampig. Dus prefereer ik Straling, Zant, Water, en Lucht, als de volgorde van de hewellovieve Raaimæen!

Ik spreek van heweldelen in plaats van sterrenbeelden, omdat die al genoemd waren als vormingsgroep. Zij komen met 138 per groep (11½ Zooizêin), en de Kleine Beer, en de Grote Beer zijn wel de zopoelairsten, naast de dierenriemtekens, die ik wezenluik de grootste belediging van de laatste 2 millennia vind. Als je over jezelf spreekt, wil je niet een schorpioen, of stier of kreeft genoemd worden, omdat dat beestennamen zijn, en beesten spreken niet. Andere dierenriemtekens zijn een opject (Weegschaal) of meervoud (Tweelingen en Vissen), behalve Maagd, Boogschutter en Waterman. Omdat ik meer ben dan een beest (naweluik een Kriemoo), heb ik een zelfbeschrijving met taal nodig, en ook hewellovie.

De heweldelen zijn bruikdaar voor het opdelen van alle Zooizêinen onder het 24ste Zooizêin, zeg maar de eerste 23 Zooizêin boven nul (oftewel de 1ste Zwams), en een zintuig krijg je niet toegewezen bij een heweldeel, want iedereen moet het met alle 12 zintuigen doen.

De huizen van de horoskoop (Horiezondelen) zijn voor het opdelen van alle Zooizêinen daarboven, maar tradietioneel worden slechts de gewoontes, op 45 Zooizêin genoemd als huizenverdeling. Dit worden huizen genoemd, omdat daar vrij lang "Lokalen" stonden in plaats van "Gewoontes", wat ook wonen is net als huizen zijn om in te wonen. Het 45ste lesgebied is Argietectie, met Hotel als een realiezatie.

Bijvoorbeeld:
Zon in Tweelingen in het zevende huis heeft zijn spontaniteit staan in een waterteken, en wel het derde. De beurperzoloo is spontaan een strever met een bepaalde profesjonaliteit. De derde van alle Zooizêinen onder het 24ste kunnen ook genoemd worden als onderdeel van zijn spontaniteit. Zo kan een Tweelingen (Producent) gezien worden als een vrijer, een prater, als gesprekspartner een assertieve, en als meimering een knauwende (met vrijzinnigheit). Ook vrijwilligheit, vrijblijvendheit, en vrijheit zijn opgeslagen in het heweldeel de Producent (Tweelingen).
In het 7de huis staan, betekent dat de beurperzoloo stijgmatig is als zijn spontane gewoonheit. De beurperzoloo kan echter ook "Aardig" genoemd worden (7de op het 44ste Zooizêin). of iemand die haudt van "Toekomst Muziek" (of Science fiction) op de 7de van het 41ste Zooizêin. Hij kan ook tevredenheit (29Ro7) als onderwerp hebben, of het kompromis (31Ro7) als aanspraak hebben, blond of blondiene (32Ro7) als liggaamssoort kiezen, of genereus (27Ro7) genoemd worden.


De Wonderdaarluike Paazaaitzonietsen bij de Hewellovieve Raaimæen

De Raaimæen

Naargêizelf Paaszaaitsjonietsen

De 3 bazis -

zijn:

De Levenskanten

Klachtsoorten

Straling

Vulkanen

Achtdievieteiden

Zitten, Lachen, en Spreken.

Liggameluik

Zomatig

Zant

Duinen

Kappaaszieteiten

Rennen, Koken, en Opruimen.

Bezitsmatig

Fijnkansyoel

Water

Golven

Gevoelens

Pijn, Ontlastings- voorbodes, en Voorgansmie.

Supjectief

Psiegief

Lucht

Wolken

Doelen

Konzumptie, Komfoor, en Tevredenheit.

Opjectief

RelationeelRaaimæen

Kernwoorden

Tegenwerkingen van een raaidet

Straling

Elan of denkdriftig zijn met anderen.
Met intresse of een gedachtenwereld bezitten.
Modern en het maken van mensen.
Het kunnen doorzien van een akkoorden- schemaa en,
het herinneren van een akkoorden- schemaa van het koeplet.

Denkdrift frustreren en elan vernietigen door niet vast te hauden wat hij\zij gezegd heeft.
Niet lang in je gedachten wereld kunnen blijven, oftewel intresse verlies.
Verplicht medikatie gebruik zonder dat daar een einde aan komt en soms injecties.
Jezelf, je eigen spreken en bewegen, regelmatig moeten rechtzetten, ookwel geen lijn hebben.

Zant

Spullen bezitten en materiëel geintresseerd zijn.
Eigen ervaring en eigen geld hebben.
Stoffen bewerken en spullen maken (Wetenschap).
Het vasthauden en aanvoelen van een ritme,
en de taaiming van de eerste tel van de maat.

Kapot maken van eigen bezittingen, en jezelf misdragen door vernielingen te plegen.
Geen kontrole over je uitgaven, en ook is het mogeluik dat je uit je huis gezet wordt.
De erfenis van je vader mislopen omdat dat wetteluik toegewezen wordt aan de echtgenote.
Het verhandelen van spullen die je verzawelt of nog gebruikt, om te blijven konzumeren.

Water

Gevoelens hebben en supjectief zijn.
Op gevoelens afgaan en je inleven in een ander.
Vrienden, familie en kennissen willen zien.
Kiezen voor iemand om jezelf bij te kunnen zijn.
Het intressant hauden van een liedje, door een brug,
met een brug laat je de klank van het koeplet even los.

Slecht slapen en dromen (Sindromen krijgen), of stilgezet (in komaa) worden tijdens je slaap.
G, S en P (o.a. pijnen) krijgen als je je goed voelt, en droog haar en droge huid hebben.
Niet mogen praten tijdens plezier hebben met iemand en niet mogen vragen om een kus.
Niet mogen gluren of kiezen voor een snoezige sexpartner, maar een geregeld huweluik.


Lucht

Een Daarmiegá ophauden oftewel opjectief zijn.
Buiten gevoelens om oftewel doelen stellen.
Eergevoel in spreken en daden, dus doen wat je zegt.
Noemen wat je bereikt hebt en wat je wil bereiken.
Het kennen van de gereklameerde boodschap in het refraai,
en het vaak kunnen brengen van hetzelfde lierie.

Er slecht uitzien in je gezicht en weinig kunnen betekenen voor anderen.
Doven en leugenaars niet kunnen zien of vangen op hun leugens en vijandigheden.
Wiet verkoop verbieden en duur maken, terwijl kook en heroïne ook te krijgen zijn.
Je doelen niet halen, of er niet meer van weten, of niet praten over jezelf.
Kwaa innerluik heb je een keuze te maken, of je bewust elan wil hebben, oftewel doen wat je intresseert, of dat je bewust bezittingen, en fortuin, wil najagen. Dit gaat niet tegeluik. Bijvoorbeeld een fielosoof, of kunstenaar, die kommersjeel wordt verliest zijn reputatie. En iemand met een opleiding, die gaat doen wat hem echt intresseert in de rest van zijn leven is een laatbloeier, en meestal wordt dat armoe lijden en geen relaties. In plaats van zijn vrije tijd te gebruiken voor wat hem intresseert, en te blijven werken in zijn peesjaliezatie, voor het geld dat hij ermee verdient.

Gevoelens als bazis is supjectief zijn, en dat staat in tegenstelling tot iemagoo hauden, en uitgesproken doelen na te jagen, die zonder storend gevoel uitgevoerd moeten worden. Dit noem ik opjectief zijn.

Je kan moeiluik opjectief zijn als je hele hoofd ingericht is op supjectief zijn. Je kan moeiluik geintresseerd blijven in beschauwen, en stimuleren van mensen, als je liever iets reëels maakt van stof, en andersom. De eerste 2 sluiten elkaar uit, en de laatste 2 sluiten elkaar uit. Zo blijven 4 mengvormen over: Straling- Water, Straling- Lucht, Zant- Water, Zant- Lucht. Er zijn altijd 2 Raaimæen onbewust, wat inhaudt dat ze met vlagen iets bereiken, en dat deze Raaimæen vanzelf gaan, of door hulp van anderen. Er wordt naar een mieniemum gestreefd in de Raaimæen, die onbewust zijn, zodat er tenminste iets gebeurt op die vlakken. Maar je kijkt niet naar die kanten van het leven, want je kijkt juist op je 2 bewuste kanten van het leven.Extravert en Introvert

Binnen de 3 heweldelen, die er zijn binnen een raaidet heb je een extravert heweldeel, een introvert heweldeel, en een heweldeel, dat extravert en introvert afwisselt.

Extravert heeft de buitenwereld gezien, en hij\ zij wil daar iets in betekenen. Hij\ zij kan heel veel opnemen van de anderen, maar als hij niet door de anderen gezien wordt als onmisdaar, dan heeft hij zijn doel niet bereikt. Hij\ zij wil veel doen, om bij anderen te horen, maar is daar ook onzeker over, en is afhankeluik van anderen.
Ziener (Ram), Buur (Kreeft), Flurter (Weegschaal), ) (Steenbok).

Introvert heeft de neiging, om van binnenuit de buitenwereld te willen maken, en wil belangstelling krijgen. Hij\ zij weet wat anderen van hem vinden, maar trekt zich daar niets van aan, maar is blij als hij\ zij nog van zichzelf haudt, want dat doet hij\ zij ook.
Eigenaar (Stier), Hartedief (Leeuw), Loyalist (Schorpioen), Iedealist (Waterman).

Afwisselend heeft van beiden hiervoor iets, en kan zich daardoor als extravert richten op anderen, en iets maken waar anderen iets mee kunnen, en als introvert kan hij met zekerheit over zichzelf denken, zodat hij\ zij weet dat het niet alleen voor de anderen moet maar ook voor zichzelf.
Producent (Tweelingen), Brok Spieren\ Stel Tieten (Maagd), Spetter (Boogschutter), Fotógraaf (Vissen).


Hewellovisch Overzicht


24 Zooizêin Nedurlands

Redeyaleuzeringen
 

Lesgebieden
 

Exacte grootheden
 

Forse grootheden
 

Natuurluike
Beh. grootheden

Algebraïsche
Beh. grootheden

Albruikdare middelen

Achtergronden
24 Zooizêin

Dierenriemtekens
(Heweldelen)

Verdiepingen
 

Beginnen\ Teit Verdoen


Beharden\ Aanzetten


Streven\ Werken

Koormêiniekeren\ Opwerken


Zich Distinggeren\ Aanzoeken doen


Zich Diskrimineren\ Overdenken


Zich Wapenen\ Aankaarten
Blêiven Staan


Zich Distansyeren\ Leren kennen
Opstaan\ Verlaten

Aanzuigen\ Inkasseren


Aanvatten\ Nodig hebben\
Helder Zêin\ Heenkomen

Aanstoten\ Bekopen\
Ophelderen\
Aanzien krêigenRam
(Ziener)

Stier
(Êigenaar)
(Plaatsen)
Tweelingen
(Zondaarduitenziener)
Kreeft
(Buurman\ Buurvrauw)

Leeuw
(Aandachtrekker)

Maagd
(Brok Spieren\ Stel Tieten)

Weegschaal
(Dêinopleurder)


Schorpioen
(Kloosyalie)

Boogschutter
(Spetter)

Steenbok
(Vooroploper)

Waterman
(Liedentaalse)
Vissen
(Fotógrave)


Afschermdaarheit


Weglopendheit
Aantrekdaarheit
Toesladaarheit
Dravendheit

Braafheit
Opdravendheit
Belaagdaarheit
Gehechtheit


Verschillendheit
Verscheitenheit
Merkdaarheit
Nijpendheit
Opmerkzaamheit
Steekdaarheit
Pikdaarheit
Opsteekdaarheit
Oppikdaarheit

Vervangdaarheit
Wegspeeldaarheit

Langdurigheit
Doorbrekendheit

Ideoloviemakendheit
Gedragskodehebbendheit
Fotógjiniciteit
Bepeesdheit
Huurdaarheit
Aanspandaarheit

Plezierigheit
Schigtigheit

Oriegjienaliteit
Doorgadaarheit

Profesjonaliteit
Doorkrijgdaarheit
Vroomheit
Aanvuldaarheit
Bekiesdaarheit
Meebrengdaarheit
Meespeurendheit
Beschapdaarheit
Pierwillendheit
Beliggaamdheit

Verschuldigdheit
Overvragendheit


Beleundaarheit


Toelegdaarheit
Steundaarheit
Buigzaamheit
Vervolgdaarheit
Brokmatigheit
Toekomdaarheit
Behoorluikheit
Overneemdaarheit
Otoriteit
Overniewstemdaarheit
Verloofdaarheit

Schepping
(Aflachen)

Besturing
(Aanvraag)

Verheffing

Samenleving


Personificering
(Groei)

Opgroeien
(Verleging)

OmmekeerBestaan
(Welvaart)
(Leed\ Malaize)
Afzegging


Opzegging
(Vernoeming)

Gunst
(Liefste zaken)
Portret
(Verbloting)


Voorbereiding


Reis
(Overzetten)

Toewijding

Gilde
(Gezien)

Bruiloft


Voortplanting
(Ontwikkeling)

StamboomAftreden


Verhauding


Tietel


Inruiming

BebeeldingIenietiatieven


Reisoverzicht


CV
(Levenswerken)
Klen


Getrauwd


Koters


Ouders\
Pleegouders


Broers & Zussen


Kontactpersonen


Tietels


Bezighedenlijst

Fotoos


25 Zooizêin Nedurlands

Realiezeringen

Lesgebieden
 

Geachte Mates

Doorziedare Mates

Meervaste Mates

Alvaste Mates

Albruikdare Middelen

Driften
25 Zooizêin

Planjees
(Satelieten)

Perzoons-
gegevens

Levenslust


Hulp\ Ontzetting


Rede

Wanhoop
(Betaling)
Honger

Dorst


Versiertoer


Kleine Moeite


Roem\ FaamMedelijden


Kommer

Ellende\
Leedvermaak

Zon
(Vaarbaan om de Zon)

Maan


Merkurius

Venus
(Vermoedering)

Mars
(Rechtprater)
(Vervadering)
JupieterSaturnus

Uranus

Neptunus


Plutoo


Eris
(Verkomer)
(Komeet van) Helie


Lusteloosheit
Afhaaldaarheit

Afblijfdaarheit
Onttrekdaarheit

Zotheit
Preutsheit
Bewerkeluikheit


Afmaakdaarheit
Raadpleegdaarheit
Verzenddaarheit
Argeloosheit
Waanzinnigheit
Bewijsdaarheit
Aanmerkdaarheit
Oprookdaarheit
Aansteekdaarheit
Trekhebbendheit

Lurkendheit
Beglijdendheit
Spetterendheit
Haatdaarheit


Gegadigdheit

Haatdragendheit
Ontspannendheit
Beruchtheit

Spontaniteit
Schichtigheit
Lustigheit
Behulpzaamheit
Toezetdaarheit
Verschrijfdaarheit
Intellectualiteit
Nadoedaarheit
Gezaweluikheit
Bedaardheit
Mogendheit
Flinkheit Mars (4K)
Kloekheit Venus(4K)

Argwanendheit
Verhelzendheit


Afleerdaarheit

Uitgeputheit

Uitgedroogdheit
Welbespraaktheit
Niewsmakendheit
Liefheit
Leidendheit
Nahauddaarheit
Saamhorigheit
Beneidenswaardigheit
Marteldaarheit
Afdringdaarheit

Verdenking
(Verdachtmaking)

Verbetering


Plicht

Verspreking
(Bevestiging)

Komplicering


Afgeven
(Verzieking)


Inhaleren

Verdikking
(Verkeuring)
Verdunning


Voorwendsel


Betoog
(Nalatenschap)
Rankune
(Verleving)

Iezolement
(Iezolement)

Telling


Benummering

Kontact
(Aanzicht)

Inburgering
(Pas)

Verwikkeling
(Slecht)
(Oppas)

Afroming

Beginstadium
(Afwerping)
Verkruiping


Opvatting


Toespeling

Beister
(Prikkel)
(Remming)

Kreëer Beurperzoloo


Adres


Postkode

Telefoonnr


Paspoortnr


ZiekenfondsnrSofinr

Geboorteplaats

Geboortedatum


Postbus


O6\ Werk- nr

IN- Postadres\
Fax- nr
45 Zooizêin Nedurlands

Redeyaleuzeringen
 


Lesgebieden
 

Exacte grootheden
 

Forse  grootheden
 

Natuurluike
Beh. grootheden

Algebraïsche
Beh. grootheden

Albruikdare
middelen

Gewoontes
45 Zooizêin

Traditionele
Horiezondelen

Bal- sporten
 

Spel- kompjoeter
onderdelen

Praktisch

Tactisch

Kreatief

Kliemactisch

Inheems
(Verspeuren)
Exotisch

Stigmatisch

Flamboyant

Statisch\ Sanggwienistisch

Exstatisch\ Revolutionair

Progressief\ Hielarisch

Fanatiek

1ste huis

2de huis

3de huis

4de huis

5de huis

6de huis

7de huis

8ste huis

9de huis

10de huis

11de huis

12de huis

Vollievoetbal

Voetbal

Volliebal

Basketbal

Korfbal
(Verhandeling)
Waterpoló

Hurlie

Honkbal

Hockie

IJshockie

Miniegolf

Golf

Stoutheit
Neerschietdaarheit
Tactloosheit

Plaatseluikheit

Tijdigheit

Vingervlugheit
Stoutmoedigheit
Verbreeddaarheit

Doorgeefdaarheit
Terugsteekdaarheit


Vervoedendheit

Druilendheit

Romwelendheit

Fanaticiteit

Baldadigheit
Kariekaturaliteit
Tactvolheit
Hebbendheit
Waarheit
Pakdaarheit
Golvendheit
Gutsendheit
Uitdraagdaarheit
Propageerdaarheit
Ruimdenkendheit

Lidtekenhebbendheit

Overkeurendheit

Doorbloedheit

Beraaddaarheit

Vooruitstrevendheit
Sierluikheit
Heftigheit

Bespiegeling

VergrenzingAfdaling

Verprating

Zindering

Afvuring
(Betekenis)
ReesTerugzien

ZwervenInschrijving

InkijkBeronding

Skorebord

Skorevorming

Lichtpiestool

Racestuur

Aanwijsstok

Beweging- registratie

Joi- stick

Qwerty- toetsenbord

Kreëer IN- verbinding

Speel over IN met L

Roep spel- toestand op

Red spel- toestand

Roep skore- bord op

Red SkoreMankementen en Aangelegenheden

Dit zijn andere levensbeschrijvende albruikdare middelen

48 Zooizêin Nedurlands

Redeyaleuzeringen
 

Exacte grootheden
 

Forse grootheden
 

Natuurluike
Beh. grootheden

Algebraïsche
Beh. grootheden

Albruikdare middelen

Lesgebieden
 

Nootsregels
48 Zooizêin

Vechtsporten
 

 

 

 

 

Mankementen
 

Gêi mag niet doden

Bespeel ye bemachtigers

Ye mag niet liegen

Belaat alle geltarmen

Betaal ye schulden af

Gêi mag niet stelen

Vermaak liedereen anders

Vermaak ye beide ouders anders

Vermaak gêizelf op ye vrije dag

Vermaak ye met plezier hebben

Vermaak de overheit met achting

Ere got (gut, gut)
(Het goet dat door de
dag heen gezien wert)

Schermen

Boksen

Kendoo

Karate

Tae kwon doo

Juu juutsie

Pentjak silat

Kroegenkooi- gevecht

Sumie worstelen

Judoo

Vrij worstelen

Tai Tsjie


Dodeluikheit
Ontschietdaarheit
Onbeschoftheit

Leugenachtigheit
Jokkendheit
Godvrezendheit

Rentehebbendheit

Steeldaarheit
Jattendheit
Teruggeefdaarheit
Toesteekdaarheit
Verbroederendheit

Bevoeddaarheit

Perverziteit
Borendheit
Verfromweldaarheit

Godvergetenheit


Zondigendheit
Ontwapenendheit
Doortraptheit
Onhebbeluikheit
Waarheitsgetrauwheit
Verpakdaarheit
Armoedigheit

Waardevastheit

Zeldzaamheit

Eerdaarheit
Bedeesdheit
Afstammendheit

Vrijhebbendheit

Sexualiteit
Afraaddaarheit
Meerhebbendheit

Goedhebbendheit


Strubbeling

Begrenzing

Gewin

Ontgelding

Penarie

Dreun

Bepraten
Overlijden
(Aftekening)
Vereffening

Ontduiking

Toezicht

AfbetalingVerafgoding

Vergoddeluiking

Verspilling

AfrondingOntreddering


Vuurwapenbezit

Oplichter

Zwart werk

Uitglijers (Boetes)

Schuldsanering

Ziekweldaren

Terroristische organizatie

Strafblad

Tijdverspilling

Sexist

Wanbetaler

Opbouw vernietiging

72 Zooizêin

Redeyaleuzeringen

Albruikdare middelen

Wrevels
72 Zooizêin

Aangelegenheden
 

De politie is uw beste vriend.

Je beste beentje voor zetten.

Gekendheit kent zijn tol

Intresse schept argwaan.

Kijk anderen het vlees niet uit de mond.

Een koter die werkt, is een vader die stinkt.

Tollereer vrij gebruik van luimen om je heen.

Voor een stuiver geboren, wordt je nooit een kwartje.

Geef achting aan alle sloven.

Geef achting voor nuttige moraal.

Hoe meer u geeft, hoe meer u terugkrijgt.

Tijdens oorlog, en liefde, is alles geoorloofd.

Doden in de omgeving

Huisdieren

Losse kontacten

Gelovige praatjes

Slecht huweleuk

Koondaren- lokker

Relatie met rascismegevers

Rokkenyager

Kroegentêiger

Gokker

Nadopzie

Antie- koningshuis (Watje)Plutoo als generatie- opdeler


Plutoo is de 10de sateliet rond zon (inkluzief de maan), en heeft een baan van gemiddeld 39,5 AE
(met 1 AE gelêik aan de afstand van de Aarde tot de Zon, genaamd de Hewelnamische Eenheit).
Hêi gaat gemiddeld in 247,5 êidaren ront de Zon, en zêin baan is eliptisch en staat 17% schuin op het vlak van de planyoes. Zêin kleinste afstand van de zon komt binnen de baan van de Aarde. Hêi heeft 5 manen, waarvan Garon de grootste is, met een massa 8 maal kleiner dan Plutoo zelf. De rotatie van Plutoo zelf, en Garons baan rond Plutoo, is gelêik (ongeveer 6,5 dag).

Er is nog een sateliet buiten Pluto's baan, genaamd Eris, die in 2003 ontdekt is. Haar baan is op zêin verst 97 AE en ze komt net binnen Pluto's baan op zêin nabêiste afstand. Hêi is 10% groter dan Plutoo, en heeft ook manen. Dit is de 11de sateliet of planeet (inkluzief de maan) van de Aarde of de Zon, en werd eerst Plutini genoemd. Nu wordt zêi, netzoals Plutoo, dwergplaneet genoemd.

De 12de Sateliet is de Komeet van Helie die een sterk eliptische baan heeft die niet kontinú hetzelfde is. Hêi komt op 0,5 AE langs de Zon, en zêin grootste afstand tot de Zon is 17,5 AE. Hêi komt dus binnen de baan van de Aarde en zau kunnen botsen met ons. Hêi komt in 75 jaar rond en hêi draait in 52,5 uur om zêin as. Kêi bestaat uit stof, en eis, en zal door zijn herhaalde korte afstant tot de zon geen lang leven beschoren zêin, in de orde van eeuwen. Hij weegt 220E12 Kg, terwijl de Vaarze 3E10 maal zwaarder is (6E24 Kg) en hêi is maar 15x 8x 8 km groot, terweil de Aarde een bol is met een straal van 6250 km, zodat de Vaarze bêi een botsing wel overleeft, maar er zal voor meerdere jaren een grote stofwolk om de Aarde hangen, die al het zonlicht zal tegen hauden, en al het leven onmogeluik zal maken.

De Satelieten worden genoemd op het 25ste Zooizêin van de dingenlijst als lesgebieden bêi de Driften als Redeyaleuzeringen. Levenslust, Honger en Dorst zêin daar de bekendste van. Plutoo heeft Medelêiden als realiezatie, en Eris (of Îris) heeft Kommer als realiezatie. Helie heeft Ellende (of leedvermaak) als realiezatie. Medelêiden gaat met Liefheit of Leiddaarheit als grootheden en is een manier van leiding geven aan anderen, of openstaan voor leiding van anderen. Het heweldeel waar Plutoo in staat geeft aan welk raaidet vorm gegeven wordt, en welk heweldeel specifiek gebruikt wordt voor leiding geven van iemand. Het is prettig om anderen te kennen die leiding geven of ontvangen, vanuit hetzelfde heweldeel als jêizelf, zodat dit soms generaties vormt.

De Planyoes in Wikipedia
De Zon


De Aarde
De Maan


Merkurius
Venus
Mars
Yupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Plutoo
Eris (Îris)
De Komyee van Helie

Nr.

Plutoo in de heweldelen

Beginpunt

Eindpunt

Aantal jaar

11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iedealist (Waterman)
Fotógraaf (Vissen)
Ziener (Ram)
Eigenaar (Stier)
Producent (Tweelingen)
Buur (Kreeft)
Hartedief (Leeuw)
Brok Spieren\ Stel Tieten (Maagd)
Flurter (Weegschaal)
Loyalist (Schorpioen)
Spetter (Boogschutter)
Vooroploper (Steenbok)
Iedealist (Waterman)
Fotógraaf (Vissen)
Ziener (Ram)
Eigenaar (Stier)
Producent (Tweelingen)
Buur (Kreeft)
Hartedief (Leeuw)
Brok Spieren\ Stel Tieten (Maagd)

04-01-1778
29-01-1798
11-02-1823
22-03-1852
21-04-1884
27-05-1914
15-06-1939
11-06-1958
01-08-1972
28-08-1984
13-11-1995
27-11-2008
23-11-2024
18-01-2044
11-06-2068
11-12-2097
05-04-2129
11-04-2160
01-06-2185
19-07-2204

29-01-1798
11-02-1823
16-06-1850
21-04-1884
27-05-1914
15-06-1939
21-10-1956
06-10-1971
05-11-1983
20-01-1995
27-11-2008
27-03-2023
09-03-2043
24-02-2068
14-03-2097
02-07-2127
01-06-2159
24-09-2183
19-07-2204
15-07-2219

20 jaar
25 jaar
27 jaar
32 jaar
30 jaar
25 jaar
17 jaar
13 jaar
11 jaar
10 jaar
13 jaar
14 jaar
18 jaar
24 jaar
28 jaar
29 jaar
30 jaar
23 jaar
19 jaar
15 jaarExacte heweldelen overgangsdatá


Omdat een jaar 365 (of 366) dagen telt is het heweldeel dan 365/12= 30,416666 (oftewel 30 5/12) dag.
Als een maand 31 dagen heeft dan loopt de volgende datum 14 uur vooruit,
en als een maand 30 dagen heeft loopt de volgende datum terug met 10 uur.
Dit ontaardt in 7 maal +14 uur, en 4 maal -10 uur, en 1 maal -58 uur, wat omgerekend 98- 40- 58= 0 is.

Omdat het jaar (de baan van de aarde om de zon) 365,2524 dagen is, zal er ieder jaar een verschuiving van ¼ dag zêin, die de datum eerder laat komen, tot er in februari, in plaats van 28 dagen, 29 dagen bêi de heweldeel- begindatum van vissen (of de fotoograaf), opgeteld worden.
Dit maakt dat ieder jaar andere heweldeel- begindatá heeft, die wel iedere 4 jaar herhaald worden. Dus zau je het voor ieder jaar afzonderluik kunnen opzoeken, of een gemiddelde waarde nemen van -12 uur, en daar mee rekenen om de dataa te bepalen voor alle jaren tegeluik!
Dit heeft hoogstens een fout van ± 12 uur, en gaat alteit op, maar je verliest dat de lente begint op 21 maart, want dat wordt 20 maart.
Zie ook de andere betekenissen van het getal 20 in mêin alfabet- menu.


Begin- maand

Dagen

heweldeel

Teit meer dan 21 (0:00)

In uren

Decimaal

Datum normaal

Decimaal -12 uur

Datum -12 uur

Maart
April
Mei
Junie
Julie
Augustus
September
Oktober
November
December
Januarie
Februarie

31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28 (29)

Ziener (Ram)
Eigenaar (Stier)
Producent (Tweelingen)
Buur (Kreeft)
Hartedief (Leeuw)
Brok Spieren\ Stel Tieten (Maagd)
Flurter (Weegschaal)
Loyalist (Schorpioen)
Spetter (Boogschutter)
Vooroploper (Steenbok)
Iedealist (Waterman)
Fotógraaf (Vissen)

+ 0 dagen
+ 7/12 dag
+ 1/6 dag
+ 3/4 dag
+ 1/3 dag
+ 11/12 dag
+ 1 1/2 dag
+ 1 1/12 dag
+ 1 2/3 dag
+ 1 3/12 dag
+ 1 10/12 dag
+ 2 5/12 dag

+   0 uur
+ 14 uur
+   4 uur
+ 18 uur
+   8 uur
+ 22 uur
+ 36 uur
+ 26 uur
+ 40 uur
+ 30 uur
+ 44 uur
+ 58 uur

0 dagen
+ 0,5833 dag
+ 0,1667 dag
+ 0,7500 dag
+ 0,3333 dag
+ 0,9167 dag
+ 1,5000 dag
+ 1,0833 dag
+ 1,6667 dag
+ 1,2500 dag
+ 1,8333 dag
+ 2,4167 dag

21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23

-  0,5000 dag
+ 0,0833 dag
-  0,3333 dag
+ 0,2500 dag
-  0,1667 dag
+ 0,4167 dag
+ 1,0000 dag
+ 0,5833 dag
+ 1,1667 dag
+ 0,7500 dag
+ 1,3333 dag
+ 1,9167 dag

20    12:00
21    02:00
20    16:00
21    06:00
20    20:00
21    10:00
22    00:00
21    14:00
22    04:00
21    18:00
22    08:00
22    22:00


Gaa naar Informatieangst