Goed en kwaad

Goed is eigenlijk alles wat genoemd kan worden, behalve de kwade dingen.
Nuu is er om de 60 een kwade diemenzie. Dus 59 goede diemenzies en dan 1 kwade diemenzie. Daarbij zijn er 2 hele zooizêinen kwaad genoemd, namelijk het 59ste zooizêin (Streken\ Lelijkscheinen) en het 119de zooizêin (Buitenstaanders). Er is precies 60 verschil tussen deze getallen.
Als streken staan daar Debiel, Iedioot, Nimfomaan, en naatuurlijk Schietsoofreen. Bij de Buitenstaanders staan: Moordenaar, Beul, Dwaas, Betweter en Schreeuwlelijk. Zie 59 en 119 zooizêin in mijn dingenleis, en hieronder staan alleen de realiezaties.59 Streken
1 Debiel met de beloering als vaatse schaal
2 Futiel\ Imbeciel
3 Erotisch
4 Nimfomaan
5 Shlemiel
6 Infantiel
7 Nazaal
8 Schietsofreen
9 Iedioot\ Rekansietrant
10 Amiekaal
11 Paranormaal
12 Narcistisch

119 Buitenstaanders
1 Moordenaar met de doodswond behauden
2 Beul
3 Gijzelaar
4 Dwaas
5 Slijmbal
6 Grabbelaar
7 Slampamper
8 Betweter
9 Kwebbelaar
10 Schreeuwlelijk
11 Kol\ Kenau
12 Tovenaar\ Ploert


Lijst met kwade diemenzies

Is een goed
Is een kwaad

Op 59 is dat het Beproeven\ Geven, als 11de functie, met de verhelderendschein als duigse schaal. Exact staat daar de vertroebeldschein of de fokdaarschein.
Op 60 is dat het Koördineren met de leverdaarschein (Padvinderij\ Navigatie) als duigse schaal, de 12de functie. Exact staat daar de opfokkendschein.
Op 119 (10Do11) is dat het Begroeten met nonshalance, of ophauddaarschein, als duigse schaal bij de Gorgonen als Drakennenden\ Draken als god. Exact staat daar de listspelendschein.
Op 120 (10Do12) is dat het Shanteren\ Afpersen met de kriemienaliteit of de konfronterendschein als duigse schaal, het 12de motief. Exact staat daar de graaiendschein of dwalendschein.
Op 179 (15Do11) is dat het Inwijden met de gehoorzaamschein, of de verneemdaarschein als duigse schaal, bij de Amazonen als werk van Persuis. Exact staat daar de ontsluitdaarschein.
Op 180 (15Do12) is dat het Uitwijden met de overdrachtelijkschein of de afprijzendschein als duigse schaal, de 12de pretentie. Exact staat daar de pezigschein.
Op 239 (20Do11) is dat het Proosten met de hijgendschein of de beklinkendschein als duigse schaal, en exact staat de saluerendschein of de binnensmondsschein.
Op 240 (20Do12) is dat het Joelen met de brullendschein of de roerendschein als duigse schaal, het 12de respect. Exact staat daar de wonderdaarschein.
Op 299 (25Do11) is dat Kommer als drift, die met de saamhorigschein, of de Beneidenswaardigschein als duigse schaal gaat. Exact staat daar de gegadigdschein.
Op 300 (25Do12) is dat het Leedvermaak met de marteldaarschein en de afdringdaarschein als duigse schaal, de 12de drift. Exact staat daar de haatdragendschein of de beruchtschein.
Op 359 (30Do11) is dat de Triomf als reden tot Duitbenodiging. Het gaat fors met de indrukwekkendschein of de toebehorendschein. Exact staat daar de verliezendschein.
Op 360 (30Do12) is dat de Legendieviesering met fors de ongelovelijkschein of de doorstemdaarschein, de 12de duitbenodiging. Exact staat daar de .
Op 419 (35Do11) is dat de Maarschalk of Premjee, als rang. Fors staat er de instaandschein of de schalksschein. Exact staat daar de wreedschein of de aanstootgevendschein.
Op 420 (35Do12) is dat de Adjudant, als 12de rang, met fors de overleefdaarschein of de portretteerdaarschein. Exact staat daar de blafdaarschein of de keffendschein.
Op 479 (40Do11) is dat het Muzeüm\ Antiekwariaat als bezichtiging, met de Neerkijkendschein. Exact staat daar de bestootdaarschein of de sleepdaarschein.
Op 480 (40Do12) is dat de Dierentuin, als 12de bezichtiging, met fors de achterhauddaarschein. Exact staat daar de gekooidschein, en de afrukdaarschein.
Op 539 (45Do11) is dat het Progressief\ Waans als gewoonte, met de vooruitstrevendschein of de sierlijkschein fors. Exact staat daar de rommelendschein.
Op 540 (45Do12) is dat de Fanatiek als 12de gewoonte met fors de heftigschein. Exact staat daar de fanaticiteit.
Op 599 (50Do11) is dat het Prijzen als ontknoping met de afkijkdaarschein als duigse schaal, en exact staat nog niets.
Op 600 (50Do12) is dat het Ronden\ Succes hebben, de 12de ontknoping. Er zijn nog geen schaalen bij.
Op 659 (55Do11) is dat het Vlijtig als sfeer met de ijverigschein als duigse schaal.
Op 660 (55Do12) is dat de Geheimzinnige sfeer met de miesterieusschein. Exact staat daar de afsleepdaarschein.
Op 719 (60Do11) is dat de Leefregel; Vermeid 2de- hands vermaak, met nog geen schaalen bekend.
Op 720 (60Do12) is dat de leefregel; Vermeid verstoren van levensvreugde, met fors de luidruchtigschein en exact de kabaalmakendschein.
Op 779 (65Do11) is dat de Spreekbeurt, de 11de geneugte, met de toekijkdaarschein als duigse schaal.
Op 780 (65Do12) is dat de Expedietie, de 12de geneugte, met fors de levensloosschein.
Op 839 (70Do11) is dat de Proever, als 11de geschikte, met fors de slaakdaarschein, en exact de afkraakdaarschein.
Op 840 (70Do12) is dat de Opjutter als 12de geschikte, met de laakdaarschein als duigse schaal.
Op 899 (75Do11) is dat de Korruptie als 11de test.
Op 900 (75Do12) is dat de Inkonkubinatie als 12de test.
Op 959 (80Do11) is dat het Boemelen als opdrijving.
Op 960 (80Do12) is dat het Marskramen als 12de opdrijving.
Op 1019 (85Do11) is dat het gezegde; 'Afgunst is des duivels oorkussen'.
Op 1020 (85Do12) is dat het 12de gezegde; 'Al te goed is niemands vriend'.
Op 1079 (90Do11) is dat het Afzakken als vervloeiing.
Op 1080 (90Do12) is dat het Verankeren als 12de vervloeiing.
Op 1139 (95Do11) is dat het Stomen als voedselbereiding.
Op 1140 (95Do12) is dat het Magneetroniezeren als 12de voedselbereiding.
Op 1199 (100Do11) is dat de Biefstuk/ Karbonade als baksel.
Op 1200 (100Do12) is dat de Sjowarmá, als 12de baksel.
Op 1259 (105Do11) is dat de Zaaleigenaar als ordergever, en ook het schranzen als soepering.
Op 1260 (105Do12) is dat de Maskotte als 12de ordergever en ook het snecken als soepering.
Op 1319 (110Do11) is dat de Vlegel\ Troe la la als verdoeming (Mannelijk\ Vrauwelijk).
Op 1320 (110Do12) is dat de Klaploper\ Vagebond als 12de verdoeming.
Op 1379 (115Do11) is dat het Gorgelen als versnottering.
Op 1380 (115Do12) is dat het Kwijlen als 12de versnottering.
Op 1439 (120Do11) is dat het hersenspinsel; 'Wie konkureert wil hout snijden'.
Op 1440 (120Do12) is dat het 12de hersenspinsel; 'Wie het bloed onder de nagels weg treitert, imponeert niet'.
Op 1499 (125Do11) is dat de afkapping: Achterlaten.
Op 1500 (125Do12) is dat de 12de afkapping: Verrassen.
Op 1559 (130Do11) is dat Stadskonkurentie oorlog.
Op 1560 (130Do12) is dat de Relatie- oorlog als 12de oorlog.
Op 1619 (135Do11) is dat de Geslachtsdeelziekte als vierus.
Op 1620 (135Do12) is dat de Pest als 12de vierus.
Op 1679 (140Do11) is dat Zwakzinnige als verminkte.
Op 1680 (140Do12) is dat de Ergvroege als 12de verminkte.


Beter en Juist

Naast het goed en het kwaad zijn er nog twee tegenstellingen die erop lijken. Juist tegenover fout, en beter tegenover slechter.

Juistschein komt voor in de rechtszaal, en wordt ook wel korrectschein genoemd, en gaat met een behaud van rechtzetting. Fout gaat eigenlijk in de foutiviteit, en dat is in een bepaalde mate fout. Fout is klein van juist, want het is eigenlijk dezelfde diemenzie. Goed is niet dezelfde diemenzie als kwaad.
Daarnaast heb je een goed of een slecht gevoel, wat te weinig gezegd is over de gevoelens, en ik zie het als een mening over je gevoelens. Als iets niet goed genoemd wordt, was het fout, en als iets beter zau kunnen, zau het ook beter moeten.
Dan zijn er nog mensen die zeggen dat iemand kwaad is, als bedoeld wordt dat de perzoon boos is, of woedend. Boos zijn is niet hetzelfde als kwaad, en het is een verkeerde mentaliteit, om boze mensen als kwaad af te schilderen, en kwaad te gaan doen.

Goed beter best is de overtreffende trap van goed. Toch wordt beter op een hele andere manier gebruikt als goed. beter staat tegenover slechter en betekent eigenlijk het tegenovergestelde daarvan, dus minder slecht is beter.
In mijn leis staat de slechterik, als de man die zich afmeldt bij de leiding, om naar huis te gaan. Dit gaat met blitsschein.
Het verslechteren wordt gelijk gesteld aan begeren en dat is de 10de luim op het 11de zooizêin. Het valt daar in het rijtje: Afroepen, Begeren (\ Verslechteren), Verlangen (\ Begeven), Ingrijpen.
Bij de respecten, op 20 zooizêin, staat het beslechten op de 10de plaats. Dat is de beste beslissing nemen, en dat betekent dat je uit slechte beslissingen de minst slechte kiest. Dit gaat met besluitvaardigschein als schaal.

Het scscheinen van goede zaken van slechte zaken heet kaken. Dit is nog gebruikt bij het kaken van de vis. Dit is de eerste luim op het 11de zooizêin. Daarna staat het struinen (bijvoorbeeld door GTs, of platen).

En dan heb je nog het 12de Gebod: 'Ere god (gut, gut)'. Dat haudt in dat je wat moeten maken van het goed, dat je zelf doet, of ziet van anderen. Voor mij betekent dat voor het slapen gaan opzeggen wat ik de hele dag gedaan heb. Dat haudt me mozietief gestemd over mezelf en de wereld. 'Wie goed doet, goed ontmoet'.

Daarop volgen de Getalenteerden, Ambachten, Manieren, Sferen, en Snoeten die alle vijf als beter dan normaal gezien moeten worden. Bij de getalenteerden staan de beroepen waar je veel geld voor krijgt, maar daar moet je wel alle tijd die je hebt voor opgeven, om bezig te zijn met dat beroep. Hetzelfde geldt voor de ambachten alleen hierbij blijf je doorleren (Bijv. kappen, meubelmaken, telen). De manieren (Bijv. bombastisch, ironisch, egoïstisch), sferen (Bijv. knus, prettig, vlijtig) en snoeten (Bijv. stralend, vleiend, frustrerend) (53, 55 en 58 zooizêin) zijn goede zooizêinen.

En dan is er nog de 12de Leefregel: 'Vermeid verstoren van levensvreugde'. Omdat levensvreugde vrij goed is wil ik het hier noemen. Maar het is ook een kwaad, omdat het aanleiding geeft tot te zacht, en te weinig, ingrijpen. Dan is het beter terug te vallen op het 'Ere god', en te vertellen over goede dingen.

Het 'te goed' wat reëel is, is een schuld, of koepon, die uitgekeerd moet worden. Bij mijn weten gebruiken mensen 'te goed' voor stelen en zich onthauden van geven (of pijn geven bij andere goede gevoelens), en er is eigenlijk geen goed woord over te hebben voor dat exkuus, of die dooddoener. Iemand die te goed is maakt dat hij\ zij wegkomt (Wegkomen is de 12de Goede Bedoeling op 118 zooizêin). Hij\ zij wil niet blijven met de perzonen waar hij\ zij mee was, en verdwijnt.


Algemeen Kwaad

De hogere grossen zijn als kwaad gezien. Dit maakt duidelijk dat je beter niet hoog op de dingenleis actief wil zijn. Het 12de zooizêin van het 9de gros is dat van de gedragsregels, met de Teekrans als watergebeuren, wat staat voor het horen van gedachtes (of stemmen) van anderen. Hier bovenuit staan de uitkijfingen en de verdoemingen.

Het 10de gros staat voor schijt hebben aan iedereen. (Bijv. Uitkijfingen, Toezichten, Vernettingen, Versnotteringen, Kaartspelen, Goede Bedoelingen, en Buitenstaanders)
Het 11de gros staat voor noodgrepen, die soms genomen moeten worden. (Bijv. Uitglijers, Verkrachtingen, Afkappingen, Opdagers, , Verkletsingen, Verstervingen, Oorlogen, en Sindromen)
Het 12de gros staat voor het bouwen van een muur om je heen tegen anderen. (Bijv. Graderingen, Allergiën, Vierussen, Bacillen, Afweermeganismen, Neurozes, Gehavendscheinen, Verminkten, Gebreken, Goede Voorbeelden, Grondbewerkingen, en Opduiksels)

En dan staan er nog de vijandschappen als lesgebieden, na de helft van het 3de zooizêin van het 12de gros, bij de virussen. Daar worden de redeyaleuzeringen ook als vijandig gezien, en bij virussen begint dat met: Golerá\ Leprá, Malaria, Geelzucht, Longontsteking, Geslachtsdeelziekte, en Pest. Daarboven staan dingen zoals gebreken, gehavendscheinen, en de mensen die verminkt zijn (of doen). Dit zijn onder andere dove, blinde, en stomme, maar ook gefixeerde en kreupele. Gebreken zijn onder andere wratten, rimpels, staar, en een bochel. Aan het einde staan de goede voorbeelden, de verkletsingen en de inschalingen waarmee je mensen op een afstand haudt, en kijkt naar wat ze zauden kunnen doen in plaats van wat ze zauden willen doen.


Algemeen Goed

De eerste van ieder zooizêin, gros, gaar (3 Gros) of de puts kan je goed noemen. Ik wil ingaan op het eerste zooizêin van iedere 36 zooizêin (1 Gaar). Deze zijn goed, om zelf iets van te doen of zijn. Het gaat over de Emoties, de Warmhartigscheinen, de Uitingen, en de Uitkijfingen.

De Uitkijfingen hauden in dat je scheldt of wilt schelden. Dit geeft een gevoel dat jij goed bent, maar de anderen voelen zich meestal minder goed eronder. Het watergebeuren erbij is dan ook van de Dinosauriër die goed was maar toch omkwam in prehistorische tijden buiten zijn schuld om. (109Do)

De Uitingen zijn goed voor gesprekken die stil kunnen vallen om meer te kunnen zeggen van wat er alsnog bij je opkomt. Daar staat het watergebeuren 'Ep en Vloed' wat rekening haudt met hoog en laag water aan stranden en havens. Dit geeft een schommeling door de dag heen die 2 maal per dag ep en vloed doormaakt. (73Do)

De Warmhartigscheinen (of Barmhartigscheinen) hauden in dat je mensen spijst en laaft, en je anderen verheerlijkt en je met anderen verbroedert. Dit geeft het gevoel van binnen zijn in besloten (omheinde) kring, waarbinnen mensen hun best doen om aardig gevonden te worden. Dit is het begin van het 4de gros waar de omheiningen staan als redeyaleuzeringen. Het watergebeuren erbij is De Buitenstaanderjacht of de Wilde meute. Dit gevoel van willen afrekenen met alle buitenstaanders en andere mensen, die anders zijn dan jauw meute, is een gevoel van goed willen doen aan andere mensen. Verder is de 37ste redeyaleuzering van de Brigade het eerste wat ons boven de beesten uitzet. Daar staat het behaud van Garismá en de schaal Deugdzaamschein.(37Do)

De Emoties worden wel eens genoemd als gevoelens. De bekendste zijn Gelukkig\ Leuk en Vrolijk. De eerste 4 zijn Harmonieus, Stabiel, Trots, en Serieus. De eerste drie hebben nog beesten als lesgebieden, en kunnen dus soms doen denken aan beesten. Serieus is de emotie bij instructie als lesgebied, met de grofschein als duigse schaal. Het watergebeuren erbij is de de Ommezwaai, met oorzaak als procesnaam. Algebraïsch betekenen emoties het kunnen formuleren van een electie of keuze.(1Do)


Goede keuzes

  • De goede waardering is de 8ste. Het waarderen staat bij het paaien als redeyaleuzering op 8Do3.
  • De goede van iedere aanhef van een zooizêin diemenzies is de eerste, omdat daar duidelijk wordt wat onder de aanhef valt.
  • Det goede syovolle spul is tabak. De 16de syovollespul en de 2de levensechtschein die mensen beter in staat stelt om afspraken na te komen.
  • Het goede watergebeuren is het Evenement, met procesnaam 'Het Probleem'. Dit staat op het 29ste zooizêin bij de onderwerpen, en de leisen. De eerste duigse schaal daar is de moeilijkschein, met exact de verlachdaarschein.
  • De goede redeyaleuzering aanhef is die van de Warmhartigscheinen. Die staan op het 37ste zooizêin, en krimoos zijn wezens die gebazeerd zijn op de 37ste vaatse schaal: Garismá. Dit zijn heerlijke dingen zoals: verlustigen, uitzenden, verwittigen, verfraaien, verbroederen, verheerlijken, spijzen, laven, behandelen.
  • De goede algebraïsche formule- aanhef is internetbankieren op het 49ste zooizêin. Dit maakt pinbetalingen mogelijk, en geeft een overzicht van je rekening op telefoon of PK.
  • De goede electronische module- aanhef is 'De hoognodige modules' op het 24ste zooizêin. Hier staat Google en youtube, Buienradar en Niewsgroepen (Usenet.nl), maar ook Mega- Search, en Torrent- saaits (Bitsnoop.com)
  • Goed gek zijn is een Koning Rijkhaar Leeuwenhart zijn. Dit is soosjaal zijn, en het wordt kariekaturaal beschreven als de 6de gek in mijn speesjale gebeurtenissen pagiená. Hij wil praten met echte mensen, in plaats van tegen droombeelden, en heeft een geproyecteerde ruimte (Het 5de toerbauwent vermaak).
  • Het goede toerbauwende vermaak is dan ook het 5de toerbauwende vermaak, ookwel 'Op geproyecteerde ruimte', en het kan je een dok of ruimte laten voelen, gevuld met damp en droombeelden en stemmen.