Inhautsopgave

 1. Inleiding van Opkikkers, Gruwels, Straffen, en Plagen
 2. Opkikkers, Gruwels, Straffen, en Plagen
 3. Helewoortgeventschein van Mannen en Vrauwen
 4. Functies van Dromen
 5. Peoriefauten, en Verboden Daden
 6. Regels voor Kontact via Beluisterairs als Watergebeuren
 7. Sinsyalen, die Betekenen dat de Perzolaag Mishandelt Wort!
 8. De Vlamzichten bêi de Gesprekspartner Middelen
 9. Schepsels op det 9de Groots
 10. Een Soort Beest Genoemt Worden
 11. Namen uit de TV, of Strips, en Komics

Wiezondere Genoegen


Ye vint de Genoegen op det 2e Zooizêin. Daar zêin ze de aanhef van de redeyaleuzeringen, bêi de Toestanden als lesgebieden.
Dat zêin :
13. Rontomgeuren\ Rontkêiken (Duw)
14. Opkêiken\ Nakeilen
15. Vernoemen
16. Kernspreken (Vlam)
17. Verheugen\ Rontmaken
18. Vermeiden\ Aanvullen
19. Klozengeven\ Beyegenen (Deet)
20. Aanspitsen
21. Omroepen\ Mooihuldigen
22. Oproepen\ Omzêilen\ Ontwêiken (Vaandel)
23. Zeggen van\ Aanrekenen
24. Zache kluchten Opzeggen (Ye hart Luchten\ Opzeggen)

De Wiezondere Genoegen zêin op vier Genoegen (De 1se, 4e, 7e 10e) gebazeert:

 • De Opkikkers komen van Rontomgeuren\ Rontkêiken, met Bonk (Masaa)\ Getelsoort als Vaatse, en Alvaatse, schalen.
 • De Gruwels komen van Kernspreken met Draaiing (Smeuling)\ Buiteling als Vaatse, en Alvaatse schalen.
 • De Straffen komen van Klozengeven\ Beyegenen met Bolling (Golflengte)\ Spoet (Toeviesyaliezering (Officialisering)) als Vaatse, en Alvaatse schalen.
 • De Plagen komen van Oproepen\ Omzeilen met Aanvatting\ Aanname als Vaatse, en Alvaatse schalen.

Met alle Wiezondere Genoegen doe ye dievlamdaar wat aan, maar er zêin gevoelsschalige goede en slechte gevoelens. De Opkikkers zêin de goede gevoelens, en de Gruwels, Straffen en Plagen (G, S, en P) zêin de slechte gevoelens, en hoe hoger ye komt hoe slechter die gevoelens worden, met Nietzose (Psiegoze) en veelmalig peepressievieteit (Manische depressiviteit) bêi de laatste 3. De Opkikkers kan ye zelf aan anderen geven door ze te wensen, en ye kan ze ook van anderen ontvangen, maar de slechten kan ye alleen krêigen van de O, G, S, en P -gevers, en zelf nooit aan dievlamdaar geven. De Opkikkers-, Gruwels-, Straffen-, en Plagen- gevers horen bêi de Lieden van de Prachtzuilen, en kunnen met toetale willekeur pêin doen, en ye toetale leven onmogeluik maken, maar doen dit vanzelfsprekent niet vaak. Zêi zorgen dat dievlamdaar zicheraf hêins, of dêins, fauten inziet als die kwaat gedaan heeft aan een andervlam.

Aandoen is een redeyaleuzering bêi Tweifel als eerste Bui op det 22se Zooizêin. Dit gaat met det rekenen op det vaats zên van verbinding met de ander, en ook wel op det vaats zên van gedachte voor dievlamdaar (of det denken aan dievlamdaar). Kwetsdaarschein is daar de Duigse Schaal, en de Terughaaldaarschein is de Daardagende Schaal.

De redeyaleuzeringen van det 2e Zooizêin zêin de Genoegen, en de vaatse schaal van Masaa heeft te maken met det heel hauden van een relatie (Opkikkers). Det vaats zên van Draaiing (Smeuling) staat voor door verkeert kontact er veel dingen kapot kunnen gaan (Gruwels). Det vaats zên van Bolling (Hoop en Golflangschein) gaat over met welke, en mogeluikscheinen (Straffen). Det behaut van Stant heeft te maken met in welke toestant dievlamdaar alles dagingreik laat naa een ontmoeting, of bezoek (Plagen).

 I  Opkikkers

Deze dingen kan ye zelf doen om det anderen naar de zin te maken.

 1. Dievlamdaar belacheluik laten zêin, en toch met hêin, of dêin, blêiven spreken. (Belacheluikschein, Rechtschapenschein (38Zo1))
 2. Dievlamdaar vrêi laten rontsnuffelen hoelang pêi, of fêi, dat ook wil doen.
 3. Dievlamdaar bêi de naam noemen, om aandacht mooirie ye spreken te hauden.
 4. Dievlamdaar aanhoren bêi det vertellen, zolang det te volgen blêift, zodat gêi er ook nog wat op terug kan zeggen.
 5. Dievlamdaar goede wensen doen. Als probeel goede wensen proo ademhaling, spêisvertering, zich verlossen van spêisresten, groei, en een daarbeschauwde ruimtedroom krêigen.
 6. Dievlamdaar volgen met de ogen, wat pêi, of fêi, ook laat zien aan ye (Dievlamdaars ware kleuren willen zien) (See someones True colors).
 7. Dievlamdaar Wieter, of Zielewieter, noemen (Pieter\ Zielepiet), van Wiet, of Geennep, bêi de Omhagingweerders (Plezieren) op 23 Zooizêin, om te vragen naar mogeluike sexpartners.
 8. Dievlamdaar een voorbol (Odol) wensen, en hein, of dein, een vooralmêine (Orgasme) gunnen.
 9. Dievlamdaar een wens voor een Heyauwillikziende liggaamsvorm doen, probeel een perfecte kont, en perfect spreken. (Bonnie Rait, en Blow- Whiskie)
 10. Dievlamdaar groot niews geven, of brengen, wat een grote verbetering geeft, of een wezenluik verschil maakt.
 11. Dievlamdaar gelt geven zonder, dat pêi, of fêi, daar biets mooirie hoeft te doen, of te laten.
 12. Dievlamdaar zich gansmeerluik (Prinsheerluik) laten voelen, door Hierennuus (Slaap), en det 3de Toerbauwende Vermaak, genaamt om det beter te weten, te gunnen.De zinnenbauwkansen, en de hogere vlamzichten, worden bespeelt, om de volgende zaken te doen. Hier valt niets tegen te doen. Er mogen geen gruwels, straffen, of plagen gegeven worden met de reden dat dievlamdaar voor een bepaalde konzumptie kiest, of det nau evengehechtalsen zêin, of normaal voetsel, drank, of rookwaar, maakt geen verschil.

Wanneer de gruwels, straffen of plagen voorkomen hangt af van de O, G, S, en P -gevers, die uitmaken wat ze willen duideluik maken aan ye. Maar zêi kunnen ook opkikkers geven, omdat ye die nodig hept in relaatzie met dievlamdaar. Een behandeling van een Gruwel, Straf, of Plaag, of verzwaringen, duurt korter dan 8 klozen (Uren), en kan pas 7 dagen later herhaalt worden. Dit maakt det leet van een Gruwel, Straf, of Plaag, drageluik, en te overzien!

Gruwels krêig ye voor gedrag waar anderen overlast van hebben, en wanneer de zaken mislopen door yau gedrag. Straffen krêig ye voor met verkeerde zaken bezig te zêin, en geen gewildebêiallen te leveren, dat te gebruiken is. Plagen krêig ye voor det verkeerde beel van det leven geven, dus ongepast gedrag. Deze O, G, S, en P, -gevers moeten zelf bepalen over wannneer welke gruwels, straffen, of plagen gegeven worden aan de behandelde dievlamdaar.

Pêinen van Gruwels, Straffeh, en Plagen, zêin geen meldingen van beschadigingen, maar det middel waarmee spierweefsel vermindert wort, en hoe ye kwalen veroorzaakt. Ik zie dit als det gebruik van shielie op de huit. Shielie hoort bêi de Broeiers (Specereien) op de 4de plaats, bêi de Geweltplegingen op det 11de Groots. Det brant, of doet gewoon pêin, en dit kan spieren verkleinen, zoals tieten en geslachtsdelen, en botten pêin doen.


 II  Gruwels

Gruwels zêin voor fauten, waardoor sietuaties van anderen in de soep lopen.

 1. Dievlamdaar vervanging van geuren geven. Lichtdaarbeel: Det ruiken van vreemde geuren zoals van wiet of bier.
 2. Dievlamdaars neusbuizen wat versmallen, zodat er minder adem toerheen komt, genaamt ½e lucht krêigen.
 3. Dievlamdaar tekst van deunies niet laten volgen, of laten nazingen zonder stil te vallen naa 2 zinnen.
 4. Dievlamdaar op de tong, of wang, laten beiten.
 5. Dievlamdaar steets met anderen laten neuken, en nooit een tweede keer met dezelfde laten neuken.
 6. Dievlamdaar niet aangekeken laten worden, en niet bêi naam genoemt laten worden.
 7. Dievlamdaar eigen spullen verkeert laten wegleggen, of laten zoeken naar spullen, die kwêit zêin door niet te herinneren waar ze liggen.
 8. Dievlamdaars pen, of stift, laten stoppen met schrêiven, door geen Doorstroming (-3Zo Water) te gunnen in de pen.
 9. Dievlamdaar spontaan opkomende blaren laten krêigen op handen of benen.
 10. Dievlamdaar met det hele liggaam plat op de gront laten vallen.
 11. Dievlamdaar onderkoelen door warmte, of kau, te lozen op de daarbeschauwde ruimtedroom, van det 5de toerbauwende vermaak (Rascisme), en veel laten zweten.
 12. Dievlamdaar zich laten misdragen in det opendaar. Misdraging staat als vaatse (Vaste) schaal op det 55ste Zooizêin, det 6de vlamzicht.

 III  Straffen

Straffen zêin voor det verdoen van ye teit zonder ye doel te halen, ook wel geen gewildebêiallen behalen met een totale behandeling ervoor, ook wel de nul spelen genoemt.

 1. Dievlamdaar vlammen geven, die klein worden, of een aansteker, die niet aan wil gaan voor een aantal keren.
 2. Dievlamdaar slecht op gang laten komen met lopen, genaamt kaude voeten.
 3. Dievlamdaar pêin in det poepgat geven. Soms naa gepoept te hebben, pêin in de sluitspier voelen.
 4. Dievlamdaar last geven aan mont en neus, zoals keelpêin, bloetneus, getrokken kies, of kriebelkeel.
 5. Dievlamdaars toerstuntzie (Intentie op 4Zo1) onmogeluik maken, waardoor er geen plenning gebruikt kan worden.
 6. Dievlamdaar fronzende wenkbrauwen geven, ookwel oogkleppen opzetten, en daardoor met minder zicht rontlopen, en soms valt biets voorverkozens op.
 7. Dievlamdaar een gepêinigt geslachtsdeel, of buikpêin, geven.
 8. Dievlamdaar irreële electrische schokgevoelens geven, met grote schrik van de liggaamsgevoelens.
 9. Dievlamdaar gloeiende kolies onder de voeten laten voelen, waardoor er snel verder gelopen wort, van de pêin op de zolen.
 10. Dievlamdaar det 0de Zooizêin sluiten met zinnenbauwkansen (, of Zintuigen), behalve lichtdaar de neus, genaamt flauwvallen.
 11. Dievlamdaar een verkoelt geslachtsdeel, of een verkoelde buik, geven.
 12. Dievlamdaar hooftpêin geven door een gevoel van kaasfondú op det hooft, of een doornenkrans op det hooft zoals Yezus hat.

 IV  Plagen

Plagen zêin voor fauten, waarmee ye anderen det verkeerde beel (Beelt) geeft van det leven.

 1. Dievlamdaar irrationele bewegingen geven, zoals een voet, die de hele teit beweegt, of onderuit blêiven schuiven op een bank.
 2. Dievlamdaar ongedierte laten hebben binnenshuis, zoals muizen, mieren, vliegen, motten, luizen, of vlooien.
 3. Dievlamdaar nietzozie (Psychose) geven, wat fauten van yezelf kwaa handelen, of spreken, laat zien, die maken dat de eigendunk daalt.
 4. Dievlamdaar meertalig laten spreken binnen een zin, probeel met Engelse woren, zoals Fuck, shit, dounloden, baai baai, phonen, blowen, haai worden, of stoont worden.
 5. Dievlamdaar laten trillen, zoals met trillende handen spreken, of een trillent hooft.
 6. Dievlamdaar negatieve blikken laten sinsyaleren, van bekenden, en onbekenden.
 7. Dievlamdaar irreële pêinen geven, zoals spierpêin, pêinluike vingers, pêin aan gewrichten, kiespêin, of irreêel met spelt geprikt worden.
 8. Dievlamdaar versnellen als man, en vertragen als vrauw, zoals bêi afspraken, inleverdagen, en vooralmêines (Orgasmes).
 9. Dievlamdaar yeuk, of kriebel, geven, die gekrapt moet worden, om det yeuk over te laten gaan.
 10. Dievlamdaar de armen en benen laten vauwen, zoals de knieën over elkaar, of de armen over elkaar gevauwen.
 11. Dievlamdaar veelmalig deetrentvief laten worden (Manisch deepressief), wat een slecht hoordeel hebben over ye eigen leven, inhaut.
 12. Dievlamdaar nietzoaffectief (Schietsoaffectief) laten worden. Dit is een droomwerelt, die kontienú is met herhalingen van een stel dromen.


Verzwaringen van de Gruwels, Straffen, en Plagen

Van de Gruwels, Straffen en Plagen, zêin verzwaringen gemaakt, die op perzolagen aangevraagt kunnen worden als ze heel erg gepakt moeten worden, die niet met G, S, en P, gedaan kunnen worden, omdat ze niet goet reageren op een Gruwel, Straf, of Plaag.

De verzwaring van de 1ste Gruwel is erger dan de 1ste Gruwel zelf. Erger dan dat komt eerst de 2de Gruwel,
voordat de verzwaring van de 2de Gruwel genoemt wort als zwaarder gepakte gebeurtenis.

 IIa  Verzwaringen van Gruwels

 1. Det ruiken van nare geuren zoals stront, en brandent fêiniel.
 2. Een teit stoppen met ademhalen, terweil ye op ye ademhaling let.
 3. Fluittonen, of andere geluiden, horen, die er reëel niet zêin, en andere geluiden hoor ye gedempter.
 4. Dievlamdaar volgen, die ye ziet in de trem of bus, zodat ye uitstapt voor ye halte, om dievlamdaar te volgen.
 5. Ye eigen perzologegevens, zoals ye naam, of gesprekswensnutten (Telefoonnummer) niet meer weten.
 6. Kwêilen teidens det spreken, of tandenpoetsen, genaamt Speekselvloet.
 7. De weg naar huis niet meer kunnen vinden, of de uitgang niet kunnen vinden.
 8. Niet kunnen hooftrekenen, ook wel gestoort worden bêi dromen.
 9. Verminderde huit- konstietutie, en verminderde spieromvang, door pêin te krêigen.
 10. Zoo vallen, dat ye iets breekt, zoals ye ribben, Polsen, Enkels, Benen, of Ruggegraat.
 11. Irreële vochtige plekken voelen, in ye kruis, bilspleet, of op ye gezicht.
 12. Slechte gedachtes, of belen (Droombelen), krêigen, als ye met dievlamdaar staat te praten. Lichtdaarbeel over ontlasting dromen, of over klappen willen geven dromen.

 IIIa  Verzwaringen van Straffen

 1. Uitgaan van vuur, lichtdaarbeel ye garooizie (siegaret), aansteker, of luciefer, maar ook ye kampvuur.
 2. Langzaam wakker worden, en moeite hebben, om niet overniew in te dutten.
 3. Een blarie op de sluitspier van ye kont krêigen, door er veel pêin aan te krêigen.
 4. Klozenlang moeten kuchen door kriebels in ye keel te krêigen.
 5. Beginnen\ Verdoen van teit (24Zo1, Dienietsyaablieven) onmogeluik maken, waardoor de spontanieteit (25Zo1) van de Hewellovieve Maan geblokkeert wort, want de Maan heerst over die zicherbron.
 6. Gewetensdoot betekent dat ye nergens biets van afweet, en slechs kort weten van wat ye gelezen, gehoort, of gedroomt hept.
 7. Verkleinen van ye geslachtsdeel, door er veel pêin aan te geven.
 8. In vaasniet (Paniek) raken, waardoor ye even kwêit bent waar ye mee bezig bent.
 9. Slaapwandelen, oftewel onbewust opstaan, en ergens heen lopen.
 10. In komaa geraken, dus stilgezet worden voor lange teit, zodat veel teit verloren gaat. Ook diepe slaap is stilgezet worden.
 11. Moeiluik laten opwarmen van ye liggaam, en kaude koorts gegeven, wat ye laat afkoelen onder de 22,5 ° Zelvius (Celsius).
 12. Een gevoel van hersenschudding hebben, wat ye hooft doet duizelen van de pêin.

 IVa  Verzwaringen van Plagen

 1. Geen syekkie, of staaf (of toeter), meer kunnen draaien.
 2. Iedere keer ye gulp open laten staan naa een WC- bezoek.
 3. Af en toe zomaar willen schelden, om yezelf weer goet te voelen. (Gilles de la Tourette, oftewel Ziel van de kleinetoer)
 4. Een afspraak vergeten, of niet kunnen nakomen, doordat ye andere afspraken maakt voor dezelfde teit.
 5. Opgevauwen slapen. Als probeel: in feutushauding, of een knie omhoog trekken, of ye kussen omarmen.
 6. Op een ongepast moment willen verlaten, omdat ye een raar gevoel hept, of een niew doel krêigt.
 7. Rillen over ye hele liggaam, of knikkende knieën, en ye kaut voelen.
 8. Een gevoel krêigen alsof ye verbrant bent ergens op ye liggaam rolr de zon. Dit kan overal op de huit voeldaar zêin, ook op det hooft.
 9. Een gevoel krêigen, alsof ye overal yeuk hept. Teveel om det nog te kunnen krabben.
 10. Een zelfmoortprobeersel doen, om aandacht te krêigen van anderen, of waan om kontrole over ye doot te hebben.
 11. Een deellierlachyedom (Delirium) krêigen, wat alles wat ye doet verpest, en ye vaak niet aat spreken.
 12. Een behoefte om alleen te zêin krêigen, waarbêi ye anderen, die bêi ye zêin, wegyaagt.De Fleuropese schaal van Weerwoortgeventschein\ Waardigschein proo Mannen, en Vrauwen, verschillent!

Manneluike waardes van Weerwoortgeventschein

/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>

Ns

Voornaam en Zichernaam

Bekende naam

Beschrêiving van gedrag

  1.

Mooistuk Zegmêi

Popaai de Zeeman

Goet, Okee, Mooi man, Een stoere Raatgever, diete weinig zegt.

  2.

Loewie Krachtwenser

Louis (XIV) Kattorze

Een tildiensten verlener, die spreekt over verlossing van speisresten.

  3.

Naamwa Legaat

Napoleon Bonaparte

Een man die geen sex wil, maar wel een wangkus geeft, die doet aan Kappietdein Haaks, oftewel "Alles Goet", dus een verblîede perzolaag!

  4.

Dopie Ziedenzanger

Dopie van de 7 Dwergen

Een man, die slechs denkt aan roken, drinken, en eten, oftewel een swa (Sois), die meestal tot de muren spreekt.

  5.

Klaas de Raatgever

Klaas Verloren Gaut

Een man, die graag hêins goede kanten laat zien (Door te.Vertellen, en te Razen), die naa wat kussen wel sex wil hebben.

  6.

Sander Gaatwel

Sundance Kid

Een man, die luchtig doet over sex hebben, en diels wil sluiten, om gelt te verdienen!

  7.

Prakyêi Tsyeers

Prince Charles

Een man, die wil bazelen (Mêinmeereersels), en rielexen, zich nestelen, en nippen aan een drankie, en uitgebreit proosten!

  8.

Markie de Huisman

Marquis de Pompadoer

Een man die de Meganische vooruitgang volgt, en doet aan kennis van huishauden bêihauden.

  9.

Syopiet de Knusmaker

Yapie de Syiekgeklede

Een man dieprettig gezelschap is, en spreekt, om anderen zich goet te laten voelen.

10.

Koonreikhaar Legewentzach

Koning Richard Leeuwenhart

Een danser met grote konen, en grote bos haar, die zachte woren (Met hêins hart spreekt) gebruikt tot anderen.

11.

Barnie Aantoondaardus

Markus Antonius

Een man, die graag wil vertellen, en ook kan onderleggen, of staven, wat pêi aan det vertellen is.

12.

Tsyiet Winnetoe

Chief Wintalles

Een man, die konflicten schept, en daar alteit beter in weet, en vaak een generaatzie konflict met hêins veryauwerden heeft!


Vrauweluike waardes van Weerwoortgeventschein

/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>/tr>

Ns

Voornaam en Zichernaam

Bekende naam

Beschrêiving van gedrag

  1.

Zolêif Lunsh

Olêif de Eenzame

Een vrauw, die zonder ergens te gaan eten, geen afspraak, om samen te zêin, wil maken!

  2.

Mêinlachende Boshaar

Mîeraa Zwaluw

Een vrauw die dêins uiterluik goet verzorgt met lang haar, die wil lachen, en dat veel doet!

  3.

Hogebietsie Kzieyaulater

Hiawattá Sioux

Een vrauw, die anderen graag wil terugzien, en grote plannen heeft, om uitgaan te variëren.

  4.

Pemie Vrêifiksyá

Perpetuhum Mooibielee

Een prachtige Griet, die zonder betaalt te worden proo sex, ook geen sex wil hebben met de ander.

  5.

Konmie de Betrauwdare

Willelke van Ammelrooi

Een vrauw, die graag anderen benadert, om te spreken, die vertrauwt wil worden.

  6.

Manhahá Hewelzêin

Beeltschone Lolmaker

Een griet, die geen bichten, of andere raar gepraat wil aanhoren, maar mooszietdiep kontact wenst te hebben.

  7.

Kwilwel Hoelahen

Manlief de dzyogher

Een vrauw, die graag Gespierde mannen ontvangt, en lief wil kunnen doen tot een goeie man.

  8.

Luistereens Yêidichtbêie

Mellissá Vernie

Een vrauw, die haut van diegene waar fêi mee is, en "Uit det oog, is uit det zachs (Hart)" hoog eert.

  9.

Kantyaa de Prettigbliever

Katyaa Schuurman

Een vrauw, die zichzelf wil kunnen herkennen in dêins bezoekers, en veel moeite wil geven, om dêins huweleuks partner te hauden.

10.

Paarteityá Maaszielskanter

Beethoven Spel

Een vrauw, die leuk wil opstaan met een man, met veel gepraat, en leuke muziek.

11.

Holladiëse Bruisyá

Zonyaa Schuim kop

Een vrêishuidige vrauw met bloems haar, die lakoniek toer det leven gaat!

12.

Stêilyá de Vinder

Borstelyá Kzoekyau

Een beschaafde vrauw met stêil geborstelt haar, die zich makkeluik inleeft in dêins kennissen, die fêi leert kennen.
Functies van dromen

Dromen wort genoemt op det 9de Zooizêin waar de Naaryezelftuur goden staan als lesgebieden. De negende (9de) naaryezelftuur goeie is Opuneirooi, en heeft de bêinaam: De Krêiger. De vaatse Schaal daar is Herbeleving, wat inhaut dat ye Gebeurtenissen van de afgelopen dag herbeleeft in ye dromen, die ye hept in ye slaap. De albruikdare middelen bêi de droom, is det Rapport k, l, wat betekent dat ye voor een rapportaazye ook moet herbeleven, en ye dromen gebruiken.

Dromen kunnen ook Toerbauwende vermaken gegeven zêin. Dat betekent dat ye ook dromen kan dromen, die niets met de afgelopen dag te maken hebben, maar die ye overdag laten dromen van een ruimte om yezelf heen, die ye ziet en voelt, en waar ye naar luistert. Dromen worden voor ye gemaakt, en yêi beleeft ze. Dit is omdat dromen (en ook slaap) gegeven worden door de dromenmakers, en dat zêin perzolagen, die behoren tot de 9de prachzuil, die op det 117de Zooizêin van mêin dingenleis staan. Maar det zien van die ireële ruimte is det 5de toerbauwende vermaak, wat gegeven wort door de Toerbauwende vermakers, die de 5de Lieden van de Prachtzuilen zêin op 117 Zooizêin.

Dan zêin er nog de Watergebeurens, die met dromen werken. Oneiroi staat op 105, en det 105de Watergebeuren is de Teekrans. Dit haut in dat ye een stem hoort met Geruststelling bêi perzolagen die ye ziet, en de zinnen die ye zegt. De film met Mel Brookes "What Women want" gaat over een sexistische reklame maker, die gedachtes bêi vrauwen heeft, en totaal verstelt staat. Op det 105de Zooizêin staan de Buitenstaanders als redeyaleuzeringen en hoe ye yezelf behoort te gedragen op een teekrans. Dan kunnen wensen in vervulling gaan en grote inzichten bereikt worden.

De 8 Watergebeurens boven de teekrans uit, zêin ook gemaakt met dromen.
Als eerste (op 106 Zooizêin) vint ye de Dienozauwiërs. Dit Watergebeuren geeft een gevoel, dat ye zelf goet doet, terweil alle anderen slechte dingen doen tegen yau, of ze helpen ye niet genoeg. Dit wort "Poorblemen maken" genoemt, en det is niet goet voor relaties, maar ye voelt ye er wel goet van. De redeyaleuzeringen daar zêin de Uitkêifingen, en dat haut in dat ye anderen helemaal niet moet, en zoveel mogeluik probeert te beledigen. Meestal krêig ye gedroomde ingevingen, om iets te schelden tegen een zekere perzolaag.

Als tweede (op 107 Zooizêin) vint ye Atlantis. Dit Watergebeuren haut in dat ye perzolagen, die net aangekomen zêin een plaats geeft in ye leven, waarnaa ze een welkomst- geschenk kunnen krêigen. Eten, drinken, of roken, maar ook werk, of kennis over de stat waar ze aankomen, of over een slaapplaats voor de nacht. De redeyaleuzeringen daar deten de Verdoemingen en soms droom ye bêi det zien van dievlamdaar, wat voor Verdoeming zau passen bêi dievlamdaar. Verdoemingen zêin er manneluik en vrauweluik. Lichtdaarbeel een Zuiplap is manneluik, en een Dronkaart is vrauweluik. Zie de Verdoemingen in de Dingenleis!

Als derde (op 108 Zooizêin) vint ye det Schaap met de 5 poten. Dit Watergebeuren haut in dat er bêi vrêien overgegaan kan worden naar neuken. Dit wort ook wel "Adrenaliene" genoemt, en meestal droom ye, dat de ander zoo graag geneukt wil worden, en dat doe ye dan maar. De redeyaleuzeringen daar zêin de Opfleursels, en dat zêin onder andere: De kamer luchten, Afstoffen, Frunnikken, Tafel boenen, Dweilen, Verbeuren, Afslanken, Kakelen, Zanikken, Vergemakken, en Wegkakelen.

Als vierde (op 109 Zooizêin) vint ye Danges Kaan (en Tsyakká Kaan). Dit Watergebeuren maakt, dat ye voor ye afscheit neemt nog zoveel mogeluik gebruik wilt maken van de mogeluikscheinen om te spreken, te vragen, of sex te hebben. Det wort ook wel angst om te sterven genoemt (Doodsangst is een motor om iets te doen voor ye overlêit). Dzyendzyis Kaan (Dzyengis Khan) is een historische perzolaag in Fleuropaa, die dorpen leeg stal en neukte met alle vrauwen, die pêi maar vont (met hêins groep ruiters). De redeyaleuzeringen hierbêi zêin de veelzienden. Dat zêin onder andere: de Belasting- inner, Burgemeester, Staazyaire, Kaadaretyé, Heleur, Mixer Konducteur, Kommissaris, Nobele, en de Voorbêiganger.

Als veifde (op 110 Zooizêin) vint ye Veryauwerde Bekenden. Dit Watergebeuren wort det goede dragen genoemt, omdat ye overdag droomt van mensen, waar ye veel om geeft, en ze spreken tot ye, en ye kan spreken tot de bellen. Lichtdaarbeel ye moeder of vader, of een aude vrient of vriendin. De redeyaleuzeringen hierbêi zêin de Toezichten. Dat zêin onder andere: Ontstaan, Onteigenen, Ontsieren, Plannen Ontvauwen, Ontkrachten, Ontwerpen, Ontbreken, Ontbieden, Ontgelden, Terugbetalen, Ontmantelen.

Als zesde (op 111 Zooizêin) vint ye Beluisterairs. Dit Watergebeuren wort det dragen voor alteit genoemt, omdat ye overdag droomt van mensen, die ye gezelschap geven, en een mogeluikschein om ye gedachtes uit te spreken, bêi mêi meestal zonder goede rededagingzie daarop. Det is beter om tegen rechte gasten te spreken, omdat ye dan ziet hoe mensen reageren op ye verhaal. De redeyaleuzeringen hierbêi zêin de Vernettingen. Dit zêin onder andere: Tandenpoetsen, Nagels schoonmaken en Knippen, Doeschen en Baden. Omdat ye dit meestal alleen doet kan ye luisteren naar stemmen, en beel hebben van perzolagen, en soms wat zeggen tegen een droombeel .

Als zevende (op 112 Zooizêin) vint ye Smok, met Luchtvervuiling als Prorest. Dit Watergebeuren haut in dat ye det gevoelsarme gedrag, van een man alleen, die zich zeker niet laat uitfoeteren, omdat pêi geluitsoverlast, bezorgt met det rechtzetten van hêins keel. De redeyaleuzeringen hierbêi zêin de Versnotteringen en dat zêin onder andere: Kuchen, Hoesten, Snakken naar lucht, Vertranen, Niezen, en Snuiten.

Als achste (op 113 Zooizêin) vint ye de Ark van Noach. Dit Watergebeuren haut in dat ye samen zal overleven, waar de rest van de werelt om zal komen. Ye geeft dan niets om de buitenwerelt, en alleen maar om de mensen in de kamer. De uitspraak; "Naa ons de zontvloet" duit hier op zoveel mogeluik plezier hebben in dit leven. De redeyaleuzeringen hierbêi zêin de Kaartspelen. Met kaartspelen kan ye det lang uithauden met een vaats gezelschap.Nietbereikdare zaken

Als iets onwerkeluik is, betekent dat dat ye doet alsof ye iets bent, maar in det hier en nuu is dat niet zoo.
Onwerkeluike zaken zêin niet in overeenstemming met alle anderen waar ye mee omgaat!
Als bestempeling is det een reden, om te stoppen waarmee ye onwerkeluik bezig was!

Nietbereikdare of Onwerkeluike zaken

Een Nietbereikdare koon, of konin zêin
Een Nietbereikdare maskotte zêin
Een Nietbereikdare leider zêin
Een Nietbereikdare vrient, of vriendin, zêin
Een Nietbereikdaar getrauwt, of partners, zêin


Onwerkeluike gevoelens hebben
Onwerkeluike pretraat hebben
Onwerkeluike pêin hebben
Onwerkeluike bezittingen hebben
Onwerkeluike demperopdeur voelen
Onwerkeluike muziek horen
Onwerkeluik vrêien met een bees

Wat det inhaut

Bezeten willen hauden van anderen in de omgeving, wort als 12de toerbauwende vermaak gegeven.
Gevoelsmatig uit ye bol gaan, omdat ye niets hoeft.
Snel skoren, om dan weer te vertrekken. Dit is geen leiding geven.
Gwido's die gelt willen en simpatiek doen daarvoor, die ye nooit iets geven.
Een man of vrauw hebben zonder dat ye getrauwt bent.


Geen liggameluike gevoelens, maar gevoelens van ye geesteluike ruimte, ye dok, of det 5de Toerbauwende vermaak.
Praten tot ye droombelen, of bidden, waardoor ye gewent raakt aan spreken zonder rededagingzie daarop.
De meeste sraffen zêin pêin, zonder dat det een weldaarkode is van een liggameluik defect.
Det privee stellen van ongrêipdare zaken, zoals dromen of levende wezens.
Heel bewust demperopdeur voelen die genemaal anders voelt.
Een deunie in ye hooft hebben, of horen, wat zich steeds herhaalt.
Met beesten of koondaren sex willen hebben is geen gelêikwaardige sexuele relatie.

Een Nietbereikdaar (irreëel) spel spelen

(Zaken doen om een spel te winnen, terweil genemaal weet dat er zo'n spel gespeelt wort)
Mooiriebeel:
Wie wacht op wie, en wie irriteert zich dus aan de ander?
Wie betaalt er aan wie, en wie vraagt wie om gelt?
Wie groet wie det eerst, of wie hoeft nooit terug te groeten?
Wie noemt de anders naam, en wie niet?
Wie ziet de ander, en denkt aan de ander, en wie niet of nauweluiks?
Bêi yauw of bêi mêi langskomen?
Wie belt wie steeds?
Wie kan er zeggen wat de ander moet doen?
Wie heeft de luitste stem?
Wiens spel spelen we, of wiens favorite spel wort er gespeelt?
Wie lacht er det laatst?
Wie moet weg, en wie kan blêiven in de ruimte?


Peorie fauten

 1. De eerste indruk mag niet genegeert worden. Ook als er meerdere indrukken zêin, blêift de eerste meetellen.
 2. Er reit nooit dievlamdaar in ye liggaam en ye bent aansprakeluik en verhoordeeldaar voor wat ye liggaam doet. Det is nooit ye vaders of moeders schult die in yauw liggaam reiden.
 3. Ye hept geen bepaalde vaatse naam voor verschillende perzolagen die ye in dromen ziet. Ye noemt ze ook geen got, of goet van mêi, of koondaren.

Verboden diedagvieteiden

 1. Weddenschappen afsluiten op voorspellingen, of zaken bewîzen op prestaties, van dievlamdaar die bezeten staat door yauzelf of een handlanger.
 2. Konkureren met dievlamdaar die ye bezeten haut. Ye zal hêin kennis gaan onthauden om zelf beter te zêin dan degene die ye dient en bezeten haut. (Bezetenschein hoort bêi hegemonie (66Zo4) en hoort bêi det leven van kogingnieën en kogingwellen, ook wel irreële prinsen en prinsessen, met ireële principes (47Zo1) en det 12de toerbauwende vermaak op 72Zo12, met antie- kogingnieshuis als aangelegenschein)
 3. Det is niet toegestaan om te doen wat de Beluisterairs bezoekers zeggen dat ye moet doen. Ye kan wel zeggen wat ze ye voorzeggen, want det blêiven yauw dromen. Als ye doet wat ze zeggen, zonder zelf te zien en te besluiten wat er moet gebeuren, kunnen ze haast niet met ye omgaan. Zonder betaling bevelen uitvoeren is niet acceptabel. (Nooit stoppen met iets wat ye doet, omdat de Beluisterairs bezoekers ye bevelen dat te doen, wat ye al wilde doen. Det is beter even te bekêiken wat ye wilt doen en wat ye straks gaat doen, dan plotseling te reageren op bevelen uit dromen)
 4. Atviezen geven aan dievlamdaar, naa gewetensdoot op de perzolaag aangevraagt te hebben. Waarschêinluik hebben ze een aanvraag ingedient, om te weten wat de perzolaag behoort te weten. Zonder die aanvraag hat pêi geen atvies (over det leven) nodig gehat.
 5. Zaken aanvragen op yezelf in plaats van dat over te laten aan mensen die zien wat ye nodig hept en wie ye tegen ye hept.
 6. Misbruik maken van dievlamdaars veryauwerde Bekenden en Beluisterairs (dromen van naasten en van geintresseerden), door acteren, of vertragen.
 7. Met dievlamdaar spreken alsof er andervlamdaar meeluistert, die macht heeft over hêin of dêin.
 8. "Ye weet wel" is een illuzie of faut. Als ye zegt: "Ik weet det niet, maar als ye det aan degene, die yau bezeten haut, vraagt, dan weet pêi det vaats wel", dan is dat al "Ye weet wel" en faut om in te .
 9. Als dievlamdaar tot ye spreekt, niets terugzeggen, maar gaan praten met andervlamdaar, of dievlamdaar op ye droomscherm, of op ye mobiel, of plotseling verlaten.
 10. Een uitnodiging tot legende opzetten ront dievlamdaar, moet gefundeert worden, en niet bêi ziedereen toegestaan worden.
 11. G, S, en P aanvragen op dievlamdaar zonder goede redenen daarvoor, behalve zotschein en lulkoek. Dit is te herkennen aan det ontbreken van informatie over degene die de G, S, en P krêigt.Regels voor kontact via Beluisterairs

 1. Er is geen vrientschap met anderen buiten de kamer omdat een kamerbezetting de bazis is van vrientschap, want de kamer delen is onmisdaar bêi vrientschap.
 2. Er is geen reëel geven mogeluik. Er worden dromen, toerbauwende vermaken (Rascismes), en terugblikken gegeven door de dromenmakers, Toerbauwende vermaken gevers, en redebeluisterairs. Dit zêin de lieden van de Prachtzuilen, die ook andere zaken kunnen geven, zoals Gedachtes, Watergebeurens, of G, S, en P, inkluzief hun verzwaringen. Ziedereen geeft teit, en in mindere schaal geeft ziedereen ruimte om te spreken aan de anderen, maar een klap, duw, of kus zêin er niet te geven. Liefde geven zau inhauden, dat ye een ander laat uitspreken, en dat er een rededagingzie op komt, oftewel det uithoren van dievlamdaar. Ye kan ye onbewuste kant ook zien, als iets dat gegeven wort door anderen.
 3. Er kan door de afgeluisterde perzolaag (a.p.) beschuldigingen geuit worden voor gevoelens en andere ongemakken, aan det adres van de belagers. Zêi mogen hêin niet beschuldigen omdat pêi niet bêi hen kan, en zêi kunnen wel det leven van de a.p. beinvloeden. Alles wat de a.p. gebeurt komt doordat dat gewenst was door de belagers of geintresseerden, zodat ze er van weten, wensen worden door de redebeluisteraars geboden.
 4. Er kan slaant gesproken worden als dievlamdaar angstig spreekt, om de beste te zêin en boven te staan op de anderen. De gebeurtenisen op 12 Zooizêin, beginnen met de Duigse Schaal: Opleventschein, wat inhaut dat ye de leventschein van de ander in de gaten haut. Maar de angsthaas moet niet denken dat pêi\ fêi kan zeggen wat de anderen moeten doen. Als ye wilt dat iets goet gebeurt moet ye det zelf doen. Anders gaat zoo dievlamdaar enerzyie kosten en wort dan buiger genoemt (of Zuis).
 5. Er kunnen geen atviezen gegeven worden, omdat ye atviezen gebruikt bêi de aankoop van iets duurs, maar atviezen over wat ye moet doen in det leven, zêin niet gewenst, praktisch of geloofwaardig, zeker boven de 20 yêidaar.
 6. Er mag niet vertelt worden aan de a.p. wat pêi\ fêi moet doen en de a.p. ook niet wat de geintresseerden moeten doen. Det gaat om vredig samenleven, totaal buiten elkaars bereik.
 7. Er moet intresse opgebracht worden voor wat de a.p. wil, aan det doen is, of zegt! Plannen met de a.p. moeten uitkomen en resultaat hebben, anders kan dievlamdaar ontheven worden van hêin\ dêin functie.
 8. Det te pakken nemen van de a.p. is gedrag voor belagers en dat zêin geen geintresseerden. Alle geweldplegingen, geboden niet hauden en kwaat doen aan de a.p. worden gezien als te pakken nemen. Kwaat komt 52 keer voor in de dingenleis, maar ye hept ook nog 2 kwade gevoelens, nameluik Peepressie, en Desieluuzyonering. De Schalen bêi de geboden staan voor det aftuigen van een andervlamdaar. Daarnaast mogen er niet te veel beledigingen, en rotstreken (de 12de grap, Engels: Practical yoke) uitgehaalt worden met de a.p., maar dat zêin andere soorten gepakt dan peepressie, of geboden breken.
 9. Er moet niet tegen doelen van de Lieden van de Prachtzuilen ingespeelt worden met een paar kleine eigen doelen. Dit zau de Lieden van de Prachtzuilen teleurstellen, en boos maken. Ook niet meer weten dat ye gezien blêift als ye zonder kameraden bent, is zo'n teleursteling waar Lieden van de Prachtzuilen wanhopig van worden. En staan te streiden voor de Oosterse Liegaa zonder bêigedachtes is ook voor Toerbauwende vermakers niet te waarderen. Ze weten toch wel in welk lant ze zêin?
 10. Er moeten gewenste perzolagen op de a.p. hêins droomscherm komen, en 's morgens moeten er slechts gewenste geintresseerden op ye droomscherm komen omdat ye dan nog bestwil hept om ergens aan te beginnen, en geen belagers. 'S avonts is er meer ruimte voor ongewenste belagers op ye droomscherm, en meestal is er dan ook meer teit om te spreken tot hen.
 11. Er moeten door de geintresseerden en de a.p. geen peoriefauten gemaakt worden, of verboden dagzyievieteiden gedaan worden.
 12. Er moet Veryauwerde Bekenden mogeluik gemaakt worden voor de a.p., en niet alteit opschepen met Beluisterairs. Dit haut in dat ye niet kontienú op dievlamdaars droomscherm mag verschêinen, als ye een ongewenste belager bent. Yauwen en goede vrienden of vriendinnen zêin meestal de meest gewenste perzolagen om op ye droomscherm te zien en te spreken. Dit heet Veryauwerde Bekenden, en is det 113de Watergebeuren, en heeft de Lichtdaarrestnaam: "Ik ben wie ik ben". Zonder te spreken tot dievlamdaren, die ye graag wil zien op ye droomscherm, doe ye minder voor hen als ye niet bêi hen bent.
 13. Er mogen geen behandelingen, die nezen gehat hebben, aangevraagt (of gewenst) worden op binnenlanse Westerlingen.
 14. Er mag niet langer dan 2 Pozen zweigent beslaggelegt worden op de a.p. vanaf achter de schermen. Mooiriezach of er beel bêi is of slechts stemmen of geluiden ervaren worden.
 15. Er mag geen mooibeelspel gespeelt worden op det droomscherm en ook niet door de a.p.. Maar Saarkatmielieve (sarkastische) of Hieronietslieve (Ironisch) opmerkingen moeten wel getollereert worden van biede kanten.

Er is bêi ziedereen een boycot (Belegering) uit te roepen, tegen daden die de perzolaag gedaan of gezegt heeft. Deze belagers kunnen Gruwels, Straffen, en Plagen, en hun verzwaringen, aanvragen op det slachtoffer, zelfs standaart pakketten van G, S, en P aanvragen, die iedere dag herhaalt worden, want de Lieden van de Prachtzuilen bedienen hen, en speziefiek de Toerbauwende vermakengevers, de O, G, S, en P -gevers, en de aanvragenregelaars. Dit gaat ten koste van det leven van det slachtoffer (Steetsleventschein op 11Zo12), en verkleint bêi mannen det geslachtsdeel, en vrauwen worden er onvruchtdaar mee gemaakt. De Lieden van de Prachtzuilen willen de nezen nog even vaatshauden en laten zitten, spreken en lachen, voordat ze det lant moeten verlaten. Dit kan yêidaren duren, en soms zelfs decennia. Dit kan omdat de belagers det slachtoffer helemaal niet beschrêiven, en eigenluik niets willen weten van die perzolaag, en det gaat dus om algemeen te pakken nemen, mooiriezach wie det slachtoffer is.Sinsyalen om de groep belagers op droomscherm te verwêideren

 1. Geen reageren op te pakken genomen worden, of verschêinen op droomscherm van de belagers.
 2. Sinsyalisch snêiden in yezelf, door ye hobbies anders in te richten, naa gepakte genoegen.
 3. Niet zeggen wat ye gaat doen, want daar gaan de belagers ye dan op tegenwerken.
 4. Niets uitleggen of verklaren, van wat ye hoort of ziet, of zelf gezegt hept.
 5. Belen van belagers niet duideluik willen zien, zodat ze makkeluiker te negeren zêin.
 6. Geen Veryauwerde Bekenden krêigen, slechts Beluisterairs, zodat ye behoefte haut aan gesprekken met perzolagen in de kamer of aan de telefoon.
 7. Geen samenvattingen meer krêigen omdat det gewetensdoot, dat door de belagers aangevraagt is, te pompleet is.
 8. De 4de, 5de en 6de terugblik niet meer willen hebben, om niet te yammeren of uit te huilen in bêizêin van de belagers.
 9. Doot in de mont nemen, tegen droomverschêiningen van zelfmoort aanslagplegers.
 10. Geen snoeten gebruiken binnenshuis als ye alleen bent om niet gefrustreert te worden.
 • Nooit iets vertellen aan dievlamdaar op droomscherm, want als bêidrage wort ye op droomscherm uitgelachen.


 • De Godennamen, of Goeie Verhalen, op 16en 17 Zooizêin

  Dan als eerste bekende perzonaazyes zêin er de Dualen als perzolagen met hun tietels.
  De Diegaanlachen zêin de redeyaleuzeringen bêi de Dualen als lesgebieden, die behoren tot de Godenverhalen. Deze groep zie ye op 16 Zooizêin.
  De verdere godennamen staan bêi de Terugblikken op 17 Zooizêin, en det zêin eigenluik sterrenbelen, of sterke zelfbelen.

  16Zooizêin

  Redeyaleuzeringen

  Lesgebieden

  Bêinamen

  Uitleg

  Albruikdare middelen

   

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

   

  13
  14
  15
  16
  17
  18

  Diegaanlachen (Dialecten)

  Paaierig
  Vlot
  Bondig
  Koorzalig (Korzelig)
  Fel (Taal)
  Diepzinnig
  Lêizig
  Nukkig
  Prachtig
  Fris (Praal)
  Oppervlakkig
  Deftig

  Terugblikken (Respecten)

  Fluiten
  Slissen\ Beniewen
  Huichelen\ Praten
  Herwaarderen\ Weren
  Yuichen
  Uithuilen\ Dreinen

  Dualen

  Pleiaden
  Hieraden
  Oreaden
  Druïden
  Gloriedaden
  Nauyaden
  Genialen
  Muzen
  Gratiën
  Hoeræ
  Moeræ
  Neriedæ

  Afleiders

  Uniekhoorn
  Voor niks (Phoenix)
  Kentaur
  Bereniece's haar
  Harp
  Berg Mænalus

  Als Perzolagen

  Stoere
  Vlotte spreker
  Zekerstellende
  Tezamen spreker
  Grote Daden
  Diepe
  Aansmeerder
  Muziekale
  Erkennende
  Knakker
  Vertaler
  Rietie

   

  Unieke
  Recht lieve
  Kennis
  Landgenoot
  Klupgenoot
  Kneus

  Tietels

  (Ontregelende)
  (Vanzelfsprekende)
  (Terughalende)
  (Koorgeest)
  (Uwe)
  (Zachte)
  (Geniale)
  (Namudansteze)
  (Graatsyeuze)
  (Hoedare)
  (Poehaa)
  (Pematische)

   

  (Ye bent me er enie)
  (Liefste)
  (Ons Lief)
  (Beklagende)
  (Medestander)
  (Toeverlaat)

  Gesprekspartner middelen

  Kreëer Gesprekpartner l
  Lipsnelschein l
  Terugkeren bêi afdwalen l
  Invalpunten l
  Gerucht l
  Woordkeus bêi afscheit nemen l
  Aankundiging l
  Konflict l
  Simpliefiekatie l
  Sinkloezie l
  Status l
  Pemaa l

  Lopende Zaken

  Gedane Zaken l
  Opwindende Zaken l
  Imponerende zinnen l
  Klacht l
  Yel l
  Hekel l


  De Dualen zêin ieder een keuze van samenleven met hun tweeën, wat meestal 2 perzolagen van verschillent geslacht zêin, omdat die meer intresse in elkaar hebben, en meer kans hebben, om det samen uit te hauden. Ye kan ook samenleven met 2 perzolagen van detzelfde geslacht, en ieder geslacht kan iedere vlamzicht zêin, want det 5de is niet uitsluitent voor mannen maar voor alle zwemmers in de Oceaan. Det is een feit dat alle Westerse vrauwen de 19de vlamzicht, inkluzief det hele 19de Zooizêin, geregelt hebben gekregen, zodat zêi veel gebruik maken van de Diehaaltrechten, en de albruikdare middelen daar. Dat zêin de 12 kanten van een gesprekspartner, waardoor vrauwen goede gesprekspartners kunnen zêin met elkaar, en dat is al 2000 yêidaar zoo geregelt. Vrauwen zullen eens de gesprekspartner op de pompyoeter Poorgrammeren, zodat dat voor genemaal zal ontbreken, ookal wort det leven steeds drukker en eenzamer. Mannen hebben op heel de werelt de 47ste vlamzicht geregelt gekregen, en daardoor ook det 47ste Zooizêin met de Grifgezienscheinen. Dit haut ons in staat om ons te scheren, kammen\ borstelen, bekoren, en sharmeren, en daarbêi doen we aan turen, en schoonmaken. Opmaken en ontvlooien zêin tiepische vrauweluike grifgezienscheinen, en det 47ste lesgebiet is Preiktietluivie bêi det Wordeel, wat alteit door vrauwen vervult wort, en niet door mannen, omdat det ook wel det veryauderde beroep genoemt wort, en vrauwen niet vertrauwen op gelt geven voor sex, want wat voor sex zau dat dan opleveren? Hoe prettiger det kontact is hoe beter, maar hoe gaat dat nuu met hoerelopers? Zoals de waart is, vertrauwt pêi hêins gasten, en dat weerhaut vrauwen al eeuwen om manneluike preiktietlui te willen proberen. Toch hebben mannen die Mooivoelairieteit op zich geregelt gekregen, en daar zal toch op gebauwt moeten worden, met mogeluikscheinen, om met een vrient op stap te gaan, en de blommies te begroeten, en met dievlamdaar te kunnen spreken teidens dit uitstappie.


  Schepsels

  Daarnaa volgen de Schepsels, die als krachtbron kunnen funggeren voor ye.
  Ze staan als Watergebeurens op det 9de Groots.

  Schepsels
       WB 9 

  Walse Eppie (Malle Eddie)
  Kazauter
  Buizentsyecker (Rioolwerker)
  Nasores (Namor)
  Bootsvlam
  Waarzegger
  Giegant
  Dwerg
  (Fæ) & Helf (Elf)
  Snelle Yaap
  Bolle erbêi
  Drieteun (Triton)

  Proresten (Processen)

  Dolgraag
  Rioolzuiger
  Verstruising

  Slotgracht
  Voorspelling
  Verschrompeling
  Bezatting
  Bezuiping
  Uitlaatklep
  Tietwadering (Tuutoiering)
  Drank- experieze

  Weelderigscheinen

  <Uitingen
  Mêindaden (Metodes)
  Zogingdats (Pogingen)  7 Gros 
  Teisteringen
  Verblîeden
  Oplapsels
  Opzwepingen
  Opdrêivingen
  Verslomingen
  Uitzettingen
  Beniewtscheinen
  Dootdoeners (Stokpaarden)Yakkerairs

  Gassen

  Broom
  Ammoniak
  Gloor
  Argon
  Zwavel
  Fluor
  Stikstof
  Fosfor
  Neon
  Yoot
  Wierook
  Wol\ Mooihair


  Een beest genoemt worden

  Beesten zêin meer ingestelt op hun liggaam, omdat ze geen taal kunnen spreken.
  Leven als een beest betekent, dat ye leeft voor ye konzumptie gevoelens, en geen gelt wil verdienen, of spreken! Zie det Fleuropa's ingeslagen weg pagingná om alle 12 beestachtige eigenschappen te lezen!

  Beesten

  Een Vogelie


  Een Pechvogel

  Een Valkye Lastig
  (Val ik ye lastig?)

  Een Haan  Een Hont


  Een Aap


  Een Kat


  Een Slang


  Een Rat (of Muis)

  met betekenis:

  Is een mens, die alleen doet wat in hêins of dêins, hooft opkomt. Lichtdaarbeel: schrêiven, lopen, dievlamdaar opzoeken. Een vogelie spreekt met de stemmen (van buiten hêins of dêins kamer) en kan niet goet inspelen op wat reëele mensen zeggen, of suggereren. Pêi\ fêi droomt dat pêi\ fêi kontact heeft met dievlamdaar.

  Is dievlamdaar, die niets leuks doet, of steets pech heeft. Dievlamdaar waarbêi alles lukt is een geluksvogel.

  Is dievlamdaar met een driehoekig gezicht, met lêinen als een V in det gezicht. Deze perzolagen zêin erg mooivoelair, en waar ze langskomen zêin ze welkom. Pêi\ Fêi zal veel spreken met anderen apart, alsof ze samen een deur dicht trekken, want deurvorming staat vaats bêi de Respecten op 7 bêi det Uitspenderen, en daar beginnen de 138 deuren van det leven met als eerste de Garaazye deur.

  Een Haan is een standaart man uit de middeleeuwen. Pêi staat hoger dan de kippen, en heeft veelkleurige veren (Blauw, Root, Zwart), met 2 grote oorlellen (Meppen), en een grote rode kam boven op hêins hooft (Uiterluikscheinen zêin alles voor hêin, en kammen is de 8ste Uiterluikschein op 47Zooizêin), en een schreeuwleluik (Kukelen bêi det eerste ochtendgloren), die zichzelf mooi vint (Zelfingenomenschein op 35Zo12, bêi Kapitein Haaks).

  Een hont is een gezelschapzoekent wezen, die met anderen wil leven. pêi haut van geaait worden, en wrêiven tegen andere liggamen. Ze zêin waaks, en waarschuwen hun baas voor bezoek, en gevaar, door te blaffen.

  Een aap is een onsoosyaal, die voornameluik wil konzumeren en sex hebben. Pêi heeft geen behoefte aan praties, of bezoekies, tenzêi er sex (of gelt) van komt. Pêi is det 13de beest wat boven de koordieren uitkomt. De Emotie bêi hen is det Zachtmooinietheus, en zêi leven graag in groepen.

  Een kat is eigenluik een stantvaatse, die goeie poten heeft om te rennen, en te springen, die bevreest, en dus makkeluik lange teit detzelfde beschauwt. Ze hauden van springen, en hartlopen, en andere sporten. Ze yagen anderen soms schrik aan, zodat ze soms alleen zêin. Ze zêin zelfstandige bootschappers, en kunnen goet lachen. Ze kunnen fluisteren (Blazen) en hauden van zicherbronmuziek (18Zo10).

  Is een man, die spraakmakent is en minstens wil pêi de overhant hebben in det spreken (Dus pêi wil de meeste spreekteit krêigen). Dit is omdat pêi de 3de verblêide is, nameluik Spreekbuis. De slang en de rat zêin sinsyalen voor kontact tussen bevolkingslieden, en inmietranten, in de kroeg.

  Is een Fleuronees, die geen eigen rontpaaszin heeft hier in det Westen. Ratten zêin bontevachdieren, en det lesgebiet bêi de nogzowarmzin als 11de zinnenbauwkans. Op de 4de zinnenbauwkans staan rededagingzie (Reactie), als vaatse schaal en rontpaaszin zorgt dus dat er gebruik gemaakt wort van anderen. De Duigse Schaal erbêi is Verbruiktschein of Zuurgraat. Daardagent staat er slechs Wrangschein of Opkomentschein.  Bekende figuren uit de media


  Disney (Fabels, 120Zo, Vaders Belen)

  Donalt Duck

  Donalt is de ster van Disney's weekblat. Pêi is werkeloos en doet dingen voor hêins oom Dagobert die Wilyonair is. Pêi heeft nevies (geen koondaren) Kwik, Kwek en Kwak die van Katrien Duck zêin. Det zêin alle zes eenden, en eenden zêin de mooiste bekende watervogels, naast de zwanen en de ganzen. Zêi zêin meestal groen met bruin als mannie en bruin met zwart gespikkelt als vrauwie. Det mannie heet de woert en det vrauwie heet det wêifie. Donalt heeft avonturen met oom Dagobert en Kwik, Kwek, en Kwak over de hele werelt en pêi is in de ruimte gezêinen. Soms heeft pêi een vêiant, zoals Guus Geluik, of de Zware Yongens. Soms heeft pêi problemen met de maatschappêi en de agenten, maar meestal doet pêi goede dingen. Pêi is een Yan- Klaasen, die onbeleeft is en medelêiden vraagt. Yan- Klaasen is Nezisch, en is eigenluik een poppenkast- pop die avonturen hat met hêins vriendin Katrein, die sex wil met hêin.

  Katrien Duck

  Is de vrauweluike tegenspeler van Donalt Duck, en fêi zorgt voor de nevies: Kwik, Kwek, en Kwak. Zêi zêin allen eenden, en zêi verschenen in stripvorm, nadat ze als tekenfilm figuur begonnen zêin.

  Guus Teluit

  Dagobert Duck

  De Zware yongens

  Boris boef

  Wammes Waggel

  Kwik, Kwek en Kwak

  Goofy

  Mickey Mouse

  Minnie Mouse

  Grote Boze Wolf

  Kleine Wolf

  Willie Wortel

  Lammie

  Tom & Yerry

  Bugs Bunny

  Daffy Duck

  Speedy Gonzales

  Brigadier Dog

  Kalimero

  Strip en Film bekenden

  Appolló (Rembrant van Rein)

  Rembrant is een bekende schilder van 300 yêidaar geleden, die in Amsterdam leefde, en er staat een beel van Hêin op det Rembrantsplein. Pêi heeft de Nachtwacht geschildert en veel meer, waarmee een mooiziun (Muzeum) op det Muzeumplein gevult is. De Nachtwacht is een giegantisch schilderêi, met veel schaduw- en licht- werking. In mêin gedachtenwerelt is Rembrant de man, die al voor det yêidaar 0 leefde, en steeds in niewe liggamen gezet wert waarin pêi een niew leven, met een niewe naam, haft. Ik geloof dat pêi de man is, waarom de Griekse oorlog tegen Troye (Turkêie) begonnen is. Pêi leefde in Atene, als muziekant genaamt Achilles, een irreële baron, ging pêi toer det leven, en pêi wert dwars gezeten door een Nezische vrauw (Flix, of Slavendrêiver), vanaf zicher de schermen (Beluisterairs), en dat wert toegestaan door de Griekse vrauwen. Toen hebben de Turken hêin in diepe slaap door een verdovent middel, ontvoert naar Troye, en daar kwam pêi bêi als Griek in een Turkse stat. Pêi deelde hêins huis met een Turkse vrauw, met wie pêi praatte, en fêi behandelde hêin als dêins man. Pêi hielt van lichttrentrietuelen, en pêi tekende, en schreef, en pêi maakte muziek. Maar pêi hielt ook van toer de stat heenlopen, en zichzelf laten zien, en begroeten, en spreken in det Grieks met al die Turken. Toen de Grieken merkten dat pêi weg was, zagen ze dat ze de man niet genoeg beschermt hadden. Pêi hat nooit zoo mishandelt mogen worden door die Nees, en zêi besloten hêin zichernaa te gaan, om hêin terug te halen, en dan beter te behandelen dan daarvoor. Toen ze op det strant een kamp hadden gemaakt, begonnen ze met iedere dag een feest te geven, en nodigden voorbêigangers, en vrêiwilligers, uit om mee te feesten. En zoo kwam Achilles naar hen toe, om te kêiken, en te feesten. Pêi is toen bêi hêins Grieks sprekende gastheren blêiven wonen, en pêi organiezeerde daar de eerste internationale toernooien, tussen Turken en Grieken. Er is toen onderling geregelt, dat de Turken geen vluchtelingen meer zauden zicherlaten op Griekse bodem, maar in Ietalië, wat heel lang de vanzelfsprekenste toegang tot Fleuropaa was. Nuu komen er zelfs grotere aantallen vluchtelingen dan ooit uit Turkêie. Er zêin nog 200 namen van bekende perzolagen uit de geschiedenis, die ik koppel aan dezelfde Blonde grote man, Lodewêik de 14de, Napoleon, Koon Reikhaar Leeuwenhart, Zwanius Ambrosius (Een uit Griekenlant gekomen mooie man die bakker wert met hêins vrauw), Appolló, en velen meer. Pêi bereidde det leven van Govert Giezeman voor met veel spreken, over de rechtzetter van alle in det Nederlans geslopen fauten, en de eerste iedeeën over goet, kwaat, en iedentiteit, en dat alleen zaken, die slechs voor de allerreiksten bedoelt zêin, geboden prêizen gevraagt mogen worden (zonder top), maar dat Produiten, die voor ziedereen bedoelt zêin, schappeluike prêizen moeten hebben, die zelfs inkluzief belasting nog betaaldaar zêin voor ziedereen.

  Draqulá de Banpier (Vampier)

  Draqulá is een veryauwert verhaal over een man die voor vrêie liefde stont, en Graaf was, en dus reik. Pêi kwam uit Transylvanië, in Oost Fleuropaa, en pêi hielt van drinken en nekzoenen geven. De mensen die zo'n nekzoen ook gingen geven, waren ziek van Draqulá en ook vampiers. Zie mêin Draqulá uitleg in een aparte pagiená.

  Dief van Bagdad

  De dief van Bagdat is een meisie met een bepaalt gezicht dat iets kon stelen van ye dingenleis of horoskoop. Dit haut in dat ze daar oog voor hat en weinig geeft voor hoe dievlamdaar er liggameluik uitziet.

  Yames Bont

  Yames Bont is een spion die een vergunning heeft om te doden. Pêi is in dienst bêi de Engelse geheime dienst (MI5) en is een wiezondere geheime agent die 007 als kodenaam heeft. Hêins baas heet M en hêins technische speesyalist heet Q. Pêi reist over de hele werelt om de werelt te redden van een superboef. Pêi heeft alteit mooie meisies in hêins films en ze hauden allemaal van hêin. Pêi wort als rokkenyager afgeschildert en pêi is niet getrauwt. Pêi is een Engelse gentleman die genoeg gelt heeft. Pêi heeft alteit een spionnen- otoo met allerlei foefies die pêi vaak total loss rêit, en pêi schiet alteit met een revolver, genaamd: Walter PPK.

  Harry Potter

  Harry Potter is een tovenaar in opleiding en pêi heeft, naast hele prettige stukken drama, ook alteit, aan det einde van de film, een kwartier voor een onmogeluik gevecht met wat spanning. Det is een tiener die ook det meest aanspreekt bêi tieners. De film wort gemaakt door de pompyoeter ziemalaatzies van allerlei wonderluike zaken. Een tovenaar is de 12de buitenstaander. Dit is een kwaat Zooizêin wat inhaut dat tovenaars geen goede burgers zêin, maar de Schaal wereldvreemdschein bêi zich hebben en die worden soms niet toegelaten binnen een groep, omdat ze zoo vreemt zêin.

  Tarzan

  Tarzan is een blanke streider in de yungle van Afrika. Pêi doet mêi alteit denken aan de militère Slagzin, of Mottoo: 'Ter lant, ter zee en in de lucht'. Pêi zau zichergelaten zêin in det oerwaut en door apen opgevoet zêin. Hêins vader was 'Lort Greystoke' uit Engelant, en hêins blanke vrauw heette 'Dzyane'. Pêi wert koon van det oerwaut genoemt, omdat pêi ieder beest met een mes kon overwinnen en doden.

  Korak

  Gorilla

  De gorilla maakt alteit een uitzondering voor zichzelf. Pêi geeft mens en dier een trap onder de kont als hulp. (Kicken) Met klappen en dreigen (en bluffen) wil pêi zich superieur maken t.o.v. anderen. Pêi wil dat anderen bang zêin voor hêin, maar eigenluik is pêi een harmonieus groeps- beest. Pêi perzonificeert det zwart van de nacht, en det kwaat zelf gedaan. Ik noem de gorilla Brutus, de moordenaar van Gayus Yulius Caezar ront det yêidaar nul. Pêi dacht ook alteit dat er voor hêin een uitzondering gemaakt wert. Een gorilla zêin, is er voor erkende kwaaddoeners, en dat is meer een beschrêiving van de perzolaag, dan dat de gorilla dat veroorzaakt heeft. Een kwade perzolaag, met de gorilla als de man die hêin daar is, moet verwêidert worden als pêi\ fêi zich zicher de schermen ophaut, omdat er anders niet meer gereageert kan worden met spreken toer de droomverbinding heen. Ye behandelt elkaar dan als beesten: Niet luisteren naar de anderen.

  Tsyieta
  (De Tsyimp of chimp)

  De shimpansee is veel kleiner en vriendeluiker. Een aap is alteit gewoon zichzelf, en dus niet gek. Een aap is een asosyaal. Wat niet inhaut dat pêi veel alleen is. Pêi zit det liefst harmonieus bêi een groep soortgenoten, een betie te luieren en te eten. Soms een spellie met een andere aap, en soms een duttie doen.

  Superman

  Batman

  The Fantastic Four

  De FF zêin nezen, die ik ken uit mêin yeugt, waarvan er 1 blank is en 1 blont, en de andere 2 nezen. Zêi vervolgen mêi en mêin relaties, en zêin miesterieuzen op mêin droomscherm. Reet Richards is de flexibele Robert Gribnau, die zich aanpast en Mooiriedzyies (Profeet) speelt. Sue Richards is hêins zus Miriam Gribnau. Fêi kan zich ongezien voelen, en toer mêin ademhaling spreken tot me. Yohnny Storm is Gwiedo van Reyen. Pêi lêikt op Bruce Lee en is nogal gevoelig en makkeluik geagiteert. Det ding is Marc de Boer, de broer van Sashá de Boer van det niews. Pêi is een vrêise gorilla van steen zodat pêi lêikt op een steenreus (wat liggaamseigenschap bêi 34 Zooizêin is, bêi de machten). Pêi speelt gorilla (zie hierboven). Ik noem ze "Yullie kwade, dove, demente, sexistische verraders waar ye niet op kan bauwen". En zêi vragen gruwels, straffen en plagen op mêi aan zonder enige beschrêiving van mêi of kontact met mêi (ze zauden kunnen luisteren, maar nee, ze zêin doof), wat tegen alle Nederlandse regels in is. Dievlamdaar kan op hêins faute dagzyievieteiden gewezen worden door gruwels, straffen en plagen, maar daarvoor moet ye de perzolaag z'n leven kunnen beschrêiven.

  The X-men

  X- mannen zêin binnenlanse blanke, kreoolse, Indiaanse, en bloemse, mensen die nog enige gaves hebben opgedaan. De gelen kunnen niet reageren of luisteren (omdat ze doof zêin) en kunnen dus moeiluik iets aanleren. In de nieuwe x-men (Nr 96) zat een Yapanse mutant die opstapte naa de eerste missie en alteit opmerkingen hat en buiten de groep stont. Gelen kunnen in det Westen ook niets zeggen of voorbereiden. Hieruit blêikt de superieuriteit van de autochtone bevolking ten opzichte van de gelen, en ook de haat van de gelen voor de gelukkige autochtonen. De mutanten moeten geziewelluik naar een aparte privéschool om te leren omgaan met hun gaves in det gevecht, Er zau medikatie zêin waardoor de mutanten hun gaves kwêit zauden raken, wat mêi doet denken aan nietzolaatrische metziekatie. Hierdoor kan ye de macht om te spreken en bewegen gedeelteluik verliezen. Ook relaties hebben is moeiluik omdat ye zoo sekundair reageert, omdat ye kontienú verdooft bent. Ye krêigt een gebrek aan intresse, en behoefte om te slapen. Nezen in det Westen willen alleen slapen, konzumeren, en TV kêiken en zorgen maken om hun ontlasting.

  The Hulk

  Spiderman

  The Avengers

  The Defenders

  Thor

  Konan (Conan)

  Ret Sonyaa

  Aquaman

  The Flash

  Groene Lantaarn

  Zwarte valk

  Kloak ant Dagger


  In de ban van de Ring

  De ring maakt onzichtdaar, is de beschrêiving. Als ye een ring om hept ben ye getrauwt en hebben Meevrauwen geen intresse meer voor ye, en yonkers hebben geen intresse in vrauwen met een ring. Ook kan det zoo zêin dat det leven van de man alleen nogal verstoort wort door nezen (Mario's, Italiaanse geesteluike verzorgers, gele Chinezen en blanke nezen (Michael Yackson stierf een blank man)), die op droomscherm verschêinen en aanvragen op ye doen op afstant.  Auderweetse Waardigscheinen in Fleuropaa van voor Julie 2018

  Waardigschein is een Duigse Schaal bêi Ontzagwekken op det 11de Zooizêin als 3de van de Mêinmooisten. Op de Hierdagende Schaal heet die Elkvlamziet Waarschuwentschein\ Veelbetekenentschein, en op de Duigse Schaal staat er de Waardigschein\ Weerwoorgeventschein. Als ye de spreuk tollereer vrêie Mêinmooisten van anderen kent op det 60ste Zooizêin de 7de, dan weet ye dat ye Roepdezen (Roetines) niet kan missen.

  1. Willie Pruimyee
  (Louis Pruimyee Katorze XIV)

  2. Pooppaai (Popey)  3. De Klokkenluider van Notre Dam
  (Paul McCartney)
  (Dopey van de 7 dwergen)


  4. Karel Syekpaffer
  (Prince Tsyarles =: Charles Bronson)

  5. Naamwahleon
  (Napoleon)

  6. Koon Reikhaar Leeuwenhart
  (King Rishard Lionheart
  uit Robin Hood)

  (Elvis Presley)


  7. Naderkus Meetoonders
  (Marcus Antonius)
  8. Tsyief Winnetoe
  (Chief Winningtoo)


  9. Man Haa Haa
  (Hannah Voorenna)
  10. Wilvie Hoelahen
  (Wilvaa 'Hot Lips')  11. Zyulia Vernes
  (Vrêise Zwanie en Sci Fi schrêifster)
  12. Markie op Huisman
  (Marquis de Kompadoer=: Zoalspatoer)
  (Wetenschaps verkenner)

  Pêi haut van stoom afblazen (Foeteren 2de Macht(34Zo2)). Pêi vont zichzelf faut zodat de anderen dan iets goets over hêin zeggen. Loekie is nog een probeel van hêin.

  Een zeeman (arm), die spienazie eet uit blikkies (oftewel een blanke bierdrinker) die "Ketelbinkie" wort ervan (dat is det Watergebeuren wat bêi pils of bier hoort, dat de Lichtdaarrestnaam "de uitlaatklep" heeft, en op det 94ste Zooizêin staat). Pêi vecht met Brutus om Olêif als vriendin te hebben. Gaius Yulius Caezar is vermoort door Brutus, in Rome, en "Gayus Yulius" is een Watergebeuren bêi de leefgemeenschappen op 66 Zooizêin. En bruutschein is de eerste Schaal van de getellenmeerderairs op 28 Zooizêin waarbêi de mepper hoort. Dit haut in dat Poppaai streidde tegen de grappenmakers, en Poppaai hat de meeste liefde voor, en det meeste recht op, Olêif. Poppaai rookte pêip, waardoor pêi zelfs spienazie kon eten, en pêi hoefde hêin nooit aan te steken. Met Poppaai is alteit alles goet, en was dus Kappietein Haaks, de 12de verblêide, en gaat met zelfingenomenschein als Duigse schaal. Pêi is een rechte mannenvrient, die haut van mannen uitnodigen, om samen sport te kêiken, en een pilsie te drinken.

  Pêi wilde zich zalig voelen (44Zo3, Ruiterluikscheinen), en gezien worden door vrauwen. Moederliefde, en geen gelt uitgeven, waren hêins idealen. Pêi voelde zich alteit goet, en hat een bepaalde vloeidaarschein in hêins liggaam, die heel gewilt is. Geenvlamdaar wilde naar hêin luisteren, of iets van hêin aannemen (Dopey was de yongste dwerg van Sneeuwwit), en pêi neemt nooit iets aan van een ander. Pêi hat een 5 zwarte pukkels in hêins gezicht, en luidde de kerkklokken op ongepaste mooinenten. Hêins eigenschappen zêin:

  Pêi is een ronde mooie perzolaag, die door zziedereen gelieft wort. Pêi kan moeiluik hêins plannen afronden (oftewel niet êidel), en pêi neemt dan genoegen met water drinken, en rontlopen. Pêi is een geluiksvogel, en kan goet bruin worden.

  Pêi vont zichzelf vreemt. Pêi geloofde in holietiek, en dat pêizelf daarin de zwakste schakel was. Pêi viel nameluik flauw op hêins liefste mooinenten.


  Deze Beworende schaal wort als een overwegent mooszietdiep soosyaal genoemt, en betekent met anderen zêin en mooi doen. Pêi heeft een 5de toerbauwende vermaak, wat een dok of geesteluike ruimte genoemt wort. Koon Reikhaar leeuwenhart zit alteit in de kroeg of zoekt mensen binnenshuis op, of ontvangt ze bêi hêin binnenshuis. Pêi staat mooszietdiep tegenover sex met det andere geslacht, maar haut ook van razen (Gewetensvolschein) tot anderen. Klant is krêiger, maar gasten zêin geen klanten, en pêi heeft vaak opmerkingen op de bediening. Pêi kon hêins zinnen moeiluik afronden, en raasde soms voor korte duur. Pêi stopte dan, omdat pêi gezien hat dat pêi gek deet, en pêi was geen gek.

  Koon en Konin horen bêi verliefde paren, en staan voor veel glimlachen tot dievlamdaar. Pêi kon zonder dievlamdaars partner te zêin, toch woorden in dievlamdaars mont leggen. Pêi kon mensen det tegenovergestelde laten vinden van wat pêi zei. Antonius lêikt op aantoondaar schein, gelêik aan Yuistschein op (3Zo9), met de redeyaleuzering: Naaxie. Markus Antonius heeft een toespraak aan det Romeinse volk gehauden naa de moort op Gayus Yulius (67Zo) Caezar (Nezisch) in de eerste eeuw naa Kristus, waarnaa Brutus opgepakt wert. Markus zei zinnen die ye moest zien voor wat de inhaut was, en zien over welke perzolaag van de 2 det ging, want pêi verwisselde de kortvoren (Persoonluike voornaamworen) vaak, om lachwekkent te zêin, en aandacht te trekken van de luisteraars.

  Pêi wilde graag babbelen (14Zo5, Monnik\ Non als Rol, met Kalmering als vaatse Schaal) met ziedereen, maar pêi lokte ook konflicten (19Zo8, Nukkig, Diehaaltrecht) uit, waar pêi duideluik van opbloeide. Deze gek veroorzaakte generatiekonflicten, door koondaren met hun yauwen te laten ruziën en dat wert vaak niet goet opgevat door de yauwen, die wel wat anders verwachtten van hun koondaren, die zoveel gelt en aandacht hat gekost.

  Manhaha is een vrauw die graag met vlamnen omgaat waarbêi gelachen kan worden, en de beste teiden beleeft kunnen worden. Fêi zoekt dievlamdaar die niet gaat biechten of met ander zeuren de teit verpest. Er moet om allebîe gelachen kunnen worden, en er moet genoeg kontact gehat kunnen worden met verschillende perzolagen, want een vrauw heeft meerdere aanbidders nodig, want fêi is als Griet graagezien door velen, en fêi heeft hen tevreden te stellen met ontvangsten en gesprekken. Fêi haut van det hauden van de liedense Regels (Geboden) op 36 Zooizêin, inkluzief de laatste 2, "Vermaak de Ruimtedaren met zaching" en "Vermaak anderen met luisteren naar de goede zaak, en die zêi gezien hebben op die dag"

  Fêi is mielietair, of verpleegster, en is blont, en heeft een hoog, en breet (Saraa, Vermeerluiken (37Zo7)), gezicht. Fêi wil wel sex, en is een spicht (Heupverloop) als Yakkerairs op 98 Zooizêin, want alle Yakkerairs willen wel sex als tussendorie, want Yakkerairs op det 98ste Zooizêin, zêin gelêik aan de 12 tussendories. Fêi hat een wat hogere rang en viel op vlamnen met een gelêike rang met duiterluik gemeenschappeluike kanten, zodat ye meer samen zau doen dan sex. Fêi dronk wein en was erg otorietair. Ze nam vaak zelf det dienietsyatief om te kussen, en om over sex te spreken (Moetsyoo, als Yakkerair op 98Zo10).

  Zyules Vernes doet kwaa naam denken aan de Markiezin de Pompadoer, die historiegezêin een wetenschappeluike boekenschrêiver was, die meer dan 400 boeken uitgaf, maar dat deet Markie op Zoalsppaatoer, terweil hêins vrauw, als waanse sierluike vrêise Zwaan, makkeluiker aangezien kan worden als auteur van de werken van de Toekomstmuziek schrêivende Zyules Vernes. Markie op Zoalspaatoer, en Zyulia Vernes, waren Parpotloot, en Parpe(orie)mie. Fêi is een Rontdare uit 1745, die een relatie hat met de Koon (van de 2 konen op de wangen) van Frankreik, Lodewêik XVI, die als Koo(r) op +7Zo12 komt, en fêi was een groot schrêifster, die zeer bekent en helieterair (Elietair) was, en veel gelezen wert, en die allerlei liefdadigscheins ondernemingen deet.

  "De Marquis de Pompadour" doet ten eerste denken aan een Watergebeuren op det 60ste Zooizêin, genaamt Gayus Pompus, en de zooblekaties van de Marquise de Pompadour doen denken aan alles doen, om det beter in de werelt te maken. Det kiezen voor vielozoalsdie (Filosofie), en wetenschap, heeft dêin gelieft gemaakt. Omdat ze zolang vervangen wert door Eukaliptá, door een Neevrieve verzie, omdat de Nezen zichzelf zoo nog een betie lieten kennen. De Nezische waardes van waardigschein heetten Eukalipta op 11, en Marquis de Syordee op 12, en zêi waren walgeluik, en destructief. Nuu Markie Pompadoer terug is, is er voor de bevolking weer iets goets in Waardig zêin, en dat was hart nodig om leuk te spreken in det Nederlands, maar ook om de yuiste moraal in de leefgemeenschappen te hebben, en geen bastaartse (Biezarre), of sadomasogisvieve gekke zaken uit Tietaalliedaa.


  De Klokkeluider van Notre Dame

  De 3de schaal van Waardigschein, ookwel Yopie genoemt, of Dopey van de 7 Dwergen van sneeuwwittie, heeft slechts waarde mooirie slechtvoelende teiden, omdat det een vaatse droom geeft op hierreike ruimte van det 5de toerbauwende vermaak. Alle Aziaten hebben deze duigse schaal mooirie 2000 yêidaar gehat, en omdat dit de enige genoemde speciefiecering is boven det 8ste Zooizêin uit, en die niet boven de 6 gehauden wort door de Nezen, is bewezen dat zêi niet om kunnen gaan met de waardes van de Duigse Schalen, en omdat ze terug gezet zêin naar de 2de Schaal van Waardigschein, in Mei 2017,

  1. Gedrochteluik zêin kwaa duiterluik, en hêins diemêisier van doen. Pêi geeft niets om zichzelf, laat staan dat pêi ÊIdel (IJdel) is.
  2. Geen otoriteiet erkennen, of willen hebben voor anderen. Pêi doet nooit iets, zonder det later ongedaan te maken.
  3. Een vogelie zêin, dat slechts gelooft, wat pêi gedroomt heeft. Geen zin van anderen raakt hêin, of komt binnen bêi hêin.
  4. Pêi is vies van anderen, waarschêinluik, omdat ziedereen hêin een Goorlap vint, maar pêi kan zich dat niet permiteren.
  5. Pêi antwoort niet op vragen, ook bêi belangreike vragen, en dat is niet wat ye wil hebben, want zonder antwoort is ye Poorbleem tegen ye te gebruiken.
  6. Pêi heeft een standaart gevoel binnen hêins geesteluike ruimte (5de toerbauwende vermaak), wat saai is. Zoo heeft pêi geen afwisselende slechte gevoelens.
  7. Pêi komt uit zichzelf nooit tot iets, en moet gedwongen worden door anderen, om iets te gaan doen. Meestal moet dat bezeten, of via spierzinbespeling, of via de 1ste Toerbauwende vermaak.
  8. Pêi is een haan voor vrauwen: Groter, Veelkleurig, Haar kammen, Dreigen met lellen (Klappen), en een Schreeuwleluik, die lawaai maakt op ongepaste teiden.
  9. Pêi vint mooi wat leluik is, kwaa geluit, zoals de Tarzan schreeuw, en andere opbrekende stemmen. Dit is om hêin als geluitsmaker te desoriënteren over wat mooi is.
  10. Pêi is ongewenst bêi werkgevers, omdat pêi niet koormieniedeert met anderen.
  11. Pêi doet anderen kwaat aan, zonder daar iets op tegen te hebben, en weigert daar aansprakeluik voor te zêin.
  12. Pêi wil gewetensdoot krêigen (de verzwaring van de 10de straf), en terugblikloos zêin, zodat pêi nooit iets weet, en zich niets herinnert, en dus nooit speit heeft bêi kontacten over aangedaan kwaat.
  De Terugplaatsing van Manhaha in de plaats van Olêif (van Popey)

  15 November 2018
  De veryauwerde 9de schaal van Waardigschein hat de naam Olêif, en fêi speelde een rol in de Tekenfilm Popey uit de 20ste eeuw, als door een zeevlam versierde vrauw met zwart gekrult haar. Fêi keek graag in de spiegel met zelflievenschein, van de verblêide Wilmaa van Nassauwe (77Zo11), als Duigse Schaal. Als brutus (Kromagnon oftewel Strontmagnieter) dêin wegdraagt, riep fêi alteit om hulp van de brave vachen om dêin heen zoals Poppaai. Ze liet alteit een Buurtvreemde, een Getellenmeerderair (28Zo1) met Bruutschein, vechten tegen Poppaai om dêins gunst, en dêin kus als verkering. Fêi was een diestaatdare (Spicht), die graag wilde trauwen met een goede man. Maar det stoeien, bêi det 5de plezier als alvaatse Schaal, doet fêi niet met dêins partner, maar fêi vont dat mannen om dêin moesten vechten, om daaruit te beslissen welke man fêi zau willen hauden.