`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Evengehechtalsen (Drughs)

Drughs hebben een slechte naam en dat is geheel onterecht.
Ik kwam iemand tegen die zei dat het alleen drughs waren als ze iellegaal waren. Dat is niet zo. Drughs zijn de stoffen die een evengezacht (Effect) hebben op het liggaam. Soms een licht stiemulerende werking van een kopje koffie, of een stukje sjokolá. Andere keren wordt je licht verdoofd van een glaasje wijn of bier.

In andere verzies kende ik alkohol als de 3de drugh, en wiet als de 4de drugh. Dan had je de 3 legale drughs: Sjokolá, Nabak en Alkohol, en de rest waren de iellegale drughs. Dit is om niet te hoeven weten dat alkohol een vergif is, dat massa's levens kost van onder andere zwervers en otomobielisten, en menig huwelijk vergalt.

Ik heb het woord drughs geleerd op maatschappijleer, waar mij werd verteld, dat je hard drughs, en soft drughs had, en dat hard drughs recht niet goed zijn. Maar in Amerieká en Engeland vinden ze hard drughs hartstikke goed. Voor mij perzoonlijk doet het woord drughs mij altijd denken aan shit, omdat het altijd zo genoemd wordt in die holiedzie- series. Verdovende middelen heten hard drughs, in tegenstelling tot de soft drughs. Deze namen voor drughs zijn niet overgenomen door Engelstaligen. Drughs betekent wiet, en een alkoholist is geen drughsverslaafde. Er wordt wel veel makkelijker gedacht over drughs door het bestaan van drughstores. Dit zijn de amotekers van Amerieká. Ik vind het woord drughs lelijk in het Nederlands, en wil het vervangen door evengehechtalsen.

Ik vind het woord evengehechtalsen veel beter dan het woord Drughs, omdat er dan benaadrukt wordt dat je evengezacht (Effect) hebt van die stoffen. Je hebt dan lichte en zware evengehechtalsen. Zwaar is iets wat meeste mensen tegenstaat, en dan zal alkohol alsnog gezien kunnen worden voor wat het is, een zware evenrechtals (en daar kan je dus dood aan gaan, omdat je makkelijk aan teveel komt). Wiet is een lichte evenrechtals, en heeft iets meer evenrechtals dan een siegaret (Nabak). En kokaïne en heroïne zijn zwaardere verdovers dan alkohol, en kunnen beter uit de wereld gestoten worden. Maar iedereen, die wat rustiger wil worden, kan best wat alkohol drinken. Het is natuurlijk verwerpelijk, dat oude mensen platgespoten worden met morfijn, terwijl ze dat juist hun hele leven niet hebben willen gebruiken. De evengehechtalsen van popium (Opium is de niewe naam, die het kreeg toen duidelijk werd, dat er voor de evengezachten van Popium, behandelingen nodig zijn door diegene die de paus en andere liggameluike verzorgers (Koster, Pastoor, enz. op 133Mo) verzorgen, omdat ze zich dan zeer slecht voelen, zijn ongewenst, en storend, voor normale Europeanen, en je hebt de (P)opium- wet er tegen, met grote bevangenisstraffen voor verkopers van Popium.

Aan alle evengehechtalsen wordt onredelijk veel geld uitgegeven, en veel belasting over betaald.

De 12 Evengehechtalsen (Drughs):

Evenzachals groepen

1. Sjokolade\ Koffie\ Kolaa

Lichte

2. Nawat (Tabak)
3. Wiet\ Mariehuaná

             

4. Alkoorhol

Zware

5. Kwat- bladeren (Quatt)\ Kokaïne
6. Popium\ Heroïne\ Morfiene

             

7. Hasyiesh (Hasyee)\ Hash

Trippende

8. XTC (Extasie)
9. Paddoos

             

10. LSD\ Meskaliene

Liggaamveranderende

11. Nietzolatervieve metziekatie
12. Andere metziekatie (Invloedenlieve stof)

             

Dozijn(en)
126
16
17
92-95, 103, 107
15
18
119
6
-1
6\ 41 Kactus
6
6

Prijzen per gram
€0,01 per gram
€0,14 per gram
€5,-\ 12,- per gram
€0,01 per gram
€50,- per gram
€50,- per gram
€4.-\ 16,- per gram
?
€2,40 per gram
verschilt
verschilt
verschilt

Mieniemale aankoop
€5,- voor 1 pond (Koffie)
€6,90 voor 40 gram (Syek)
€5,00 voor 1 gram (Satievaa)
€9,40 voor 700 gram (Rum)
€10,- voor 0,2 gram (Spied)
€10,- voor 0,2 gram (Bruin)
€5,- voor ½ gram (Katamaa)
?
€12,- voor 5 gram (5 Paddo's)
Ik kreeg het gratis
Ziektekostenverzekering
          betaald

1 Konzumptie
1/20 voor 4 koppen €0,06
1 sigaret is €0,27 shek €0,08
1 staaf kost €0,70 tot €1,70
1 glas rum- sap kost €0,85
1 snuif is mieniemaal 0,2 gram
1 shot is mieniemaal 0,2 gram
1 hash- dgoint kost €1,75
?
2½ paddestoelen ineens
?
1 gegeven injectie kost €500,-
1 Paracetamol tablet kost €0,15


4 van de evengehechtalsen zijn kruiden; Kokaa, Nawat, Wiet en Pappaver (waar Popium en popiaten van gemaakt worden). De 4de, 5de, en 6de evengehechtalsen worden verdovende middelen genoemd, oftewel zware evengehechtalsen, want het zijn verdovende stoffen. Dat zijn alkohol, Kokaïne en Popium.
De lagere evengehechtalsen hebben een stiemulerende werking, ook wel lichte evengehechtalsen genoemd.
De hogere evengehechtalsen (boven de 6de uit) werken allemaal vergiftigend. Maar hash, xtc (Extassie) en paddoos heten de trippende evengehechtalsen, en LSD en de metziekaties zijn liggaamveranderende evengehechtalsen.
metziekatie heeft de werking, dat je er duf, lusteloos of zelfs verdoofd van wordt, en het is in ieder geval vergiftigend, omdat alle evengehechtalsen boven wiet uit vergif zijn. Het gaat om de bijwerking van een bepaald gif, wat maakt dat je van je klacht of kwaal afkomt. De hoofdwerking kan ook beschreven worden als geen intresse meer hebben, of geen gedachtenwereld meer kunnen hebben of hauden. Je moet weten dat het woord slijterij in mijn dingenlijst gelijk staat aan farmacie, wat wel duidelijk maakt dat de farmacuitische industrie wil verkopen zonder recht aan de gevolgen te denken van de middelen die hun klanten gebruiken. Net zoals in de slijterij als alkohol- wenkel vindt deze wenkel dat ze goede producten verkopen, maar het gaat hier om giftige stoffen, die doodsoorzaak numeroo een zijn voor bejaarden, maar jongeren kunnen er net zo goed aan sterven.

Alleen van de zware evengehechtalsen kan je een overdozis innemen (dat is je dood). Lichte dozissen verdoven, en je liggaam went aan het evenrecht (letterlijk slijt het liggaam van het evenrecht dat de stof heeft). Van de evengehechtalsen boven de zware evengehechtalsen uit is alles vergiftigend. Omdat de dozering zo laag is loop je geen gevaar voor eigen leven, maar een rechte verbetering leveren trippende evengehechtalsen niet op. De liggaamveranderende evengehechtalsen worden meestal genomen om een situatie te verhelpen (pijn, onrust, ziekte, ontstekingen, maagklachten, enz.). De grootste zorg van de wereld is dat ze niet genoeg slapen en die angst haudt veel mensen wakker. Probeer minder angstig te worden voor je gaat slapen in plaats van slaap- metziekatie. Michael Jackson gebruikte zelfs narkoze middelen om in slaap te komen.

Ik geloof in censuur op stoffen en ben dan ook helemaal voor het slechts verstrekken van stoffen op doktersrecept. Dit zau dan voor alle evengehechtalsen, boven alkohol uit, opgaan. Dan kan iedereen aan zijn huisarts vragen om een recept voor hash of opiaten. Opiaten worden alleen bij een verwachting van ondragelijke pijnen verstrekt, als kodeïne pillen (pijnstillers). Hetzelfde kriterium wordt gebruikt voor medicinale marihuaná. Ik vind dat iedereen moet kunnen krijgen wat hij wil bij de huisarts, met een evaluatie als er problemen ontstaan, wat kan leiden tot beeindigen of minderen van de konzumptie. Nu ligt het inietsjalief altijd bij vrienden of ouders van de gebruiker en die hebben weinig macht, in vergelijking tot een huisarts van wie hij die stoffen krijgt voorgeschreven. Voor evengehechtalsen op recept zau je zelf moeten betalen en ze worden niet door de ziektekosten- verzekering vergoed. De prijzen mogen dan niet boven de 4,- per gram uitkomen, om schappelijk en betaalbaar te zijn (5 gram voor 20,-). Door als staat zelf deze evengehechtalsen te produceren en te verkopen zau veel belasting-geld opgehaald kunnen worden. Er is toch ook een staatsloterij!

Voor lichte evengehechtalsen en alkohol wil ik vrije verkoop hebben voor een schappelijke prijs. Zoals je ziet in het schemaa is alleen wiet niet laag geprijsd, en dat zau door de overheid ingesteld moeten worden, in ruil voor een verzoepeling van de huidige wetgeving tegen mariehuaná (in de Popiumwet). Wiet niet duurder dan 5,- per gram, maar ook wiet voor 4,- en 3,- per gram aanwezig. De maxiemale hoeveelheid, die je in de sjop mag hebben, moet dan verdwijnen, of op zijn minst verdubbelen tot 1 vielagram. Ook de hoeveelheid, die je maxiemaal op zak mag hebben, om niet als dieler aangezien te worden, moet verhoogd worden naar 40 gram. Dat is minder dan mijn maandelijkse verbruik, en er zijn prijsverlagingen als je meer koopt dan 5 gram per keer.


De Leefrechtzoalsuwist

Mijn eerste doemgedachte is: Het slechts metziekatie en kolaa, koffie en Sjokolá, mogen konzumeren, en geen andere evengehechtalsen. Grote angst hiervoor is natuurlijk kompleet overbodig, want het zal veel problemen opleveren met mensen die dat niet pikken.
Ik denk eerder aan een speciaal medisch (of farmacuitisch) opgeleide perzoon die bijhaudt van al zijn of haar klanten, wat ze gebruiken en hoeveel. Hij zau een soort vertrauwens perzoon moeten zijn voor volwassenen die hauden van andere evengehechtalsen dan koffie, Sjokolá en kolaa, Nabak, wiet of alkohol.
Bij metziekatie is er al een recepten uitschrijvende instantie die bijhaudt welke andere metziekatie je gebruikt en waar je allergisch voor bent. Ik wil dit ook voorstellen voor de evengehechtalsen boven alkohol uit tot aan de metziekaties. Dit maakt evengehechtalsen toegankelijk voor iedereen en de kwaliteit zal gekontroleerd kunnen worden. Door een recept te moeten vragen kom je niet alleen te staan in het weten van je gebruik wat overmatig gebruik en misbruik zal voorkomen. Dit zau te veel aandacht vragen van een huisarts maar er zal dan een andere functie ontstaan. Die van de Leefrechtzoalsuwist, die vooral veel van evengehechtalsen moet weten, naast gesprekswaardig of slim zijn, en admieniestratief onderlegd zijn, zodat hij zijn rapportaagjes kan schrijven en op internet opslaan. Niet iedereen mag daar in kijken, maar in sommige gevallen, zoals bij andere Leefrechtzoalsuwisten, holiedzie, reeshergje, hooggeplaatste mielietairen, of doktoren, zal het wel mogelijk zijn om op internet opvraag te doen over iemands evenzachals- gebruik (boven de 4de uit, omdat die erger dan alkohol vergiftigen). alkohol zie ik rechter als zo verankert in deze samenleving dat ik daar geen admieniestratie van wil laten bijhauden. De Leefgedachtzoalsuwist hoeft niet alle evengehechtalsen zelf gebruikt te hebben, maar hij moet wel weten wat de evengezachten er van zijn, en wat je er van kan verwachten.

evengehechtalsen moeten van hoge kwaliteit zijn en alleen legitieme kontroleerbare productie kan dat garanderen. Er kan een Leefrechtzoalsuwist komen die van al zijn klanten bijhaudt welke soorten ze gebruiken en gebruikt hebben en in welke regelmaat (en hoeveelheid). Je moet je identificeren bij hem en hij maakt een registratie van je, die door alle Leefrechtzoalsuwisten op te vragen is, zodat je niet ongemerkt meer evengehechtalsen kan gaan gebruiken, zonder dat hij dat kan zien. De klant kan vragen om wat hij wil en hoeveel en een verwachting geven over hoe vaak per maand hij wil gebruiken. De Leefrechtzoalsuwist heeft rechter het laatste woord over het recept wat hij uitschrijft, en de klant moet hem overtuigen van de nodigheid en verantwoordheid van de bestelling (fijnkansmieheel, liggamelijk en met redenen). Je kan ook praten met de Leefrechtzoalsuwist over je ervaringen met de stoffen, maar je moet zien dat praten over het leven meer iets is om te doen met een vriend, vriendin, of nietzolever.

Er is een dokter voor alle 12de evengehechtalsen (metziekatie), en er is een Nietzolater voor alle 11de evengehechtalsen (Nietzolatrische metziekatie). En er zau een leefrechtzoalsuwist moeten zijn voor de overige 6 evengehechtalsen, die nu nielegaal zijn en dus niet op kwaliteit te kontroleren zijn. De eerste vier evengehechtalsen kan je nu kopen bij de Nawatssjop, de koffiesjop, en de slijterij. Hiermee kan je openlijk trots zijn op je evengehechtalsen- gebruik, omdat ze hoge kwaliteit bevatten, en je hoeft geen geheimen te bewaren over de leveranciers, of kriminele perzonen te gedogen, om je aankoop te kunnen doen. Er kan ook belasting geheven worden op de 6 ielegale evengehechtalsen, en ze kunnen zelfs geproduceerd worden door de overheid, zodat de overheid hoge kwaliteit kan garanderen van de nu ielegale evengehechtalsen. Er is toch ook algemeen openbaar vervoer. Waarom zau de productie en verkoop van evengehechtalsen (vanaf de 5de t/m 10de) niet ook in staatshanden kunnen zijn? Dat zau de kriezis een stukje doen vergeten doordat er zoveel meer belastinggeld geind zau worden, en omdat er winst gemaakt kan worden door overheidsbedrijven! Het is logisch dat er ook anderen toegestaan zsuden worden om die 6 evengehechtalsen te verkopen. Die zauden met de Nederlandse warenautoriteit te maken krijgen, en dan heeft de marktwerking van het kapitalisme weer een kans, zodat er gekocht wordt van de beste verkoper, met de beste waren. Niet zoals dat nu gaat met niet meer dan een verkoper bekend in je omgeving.Evengezachten (Effecten) van Evengehechtalsen (Drugs)

Van alle evengehechtalsen word je sloom, rielext en blij (en soms tevreden of je krijgt zin in een feestje). Het maakt uit of je het alleen konzumeert of met anderen en wat voor relatie je hebt met die anderen. Het maakt uit waar je het konzumeert, en hoe vaak je op die plaats bent. Het evenrecht of het gevoel bij verschillende evengehechtalsen is natuurlijk anders. Maar het feit dat je toekomt aan je konzumptie betekent meestal soosjaal kontact, of iets anders doen naa iets serieus gedaan te hebben. Vaak voel ik me gelukkig omdat ik mijn wiet djointje kan opsteken, of mijn glaasje kan drinken.

Een beschrijving van de evengeheiden (Effecten) van Evengehechtalsen

1. Van Koffie krijg je een vol gevoel, en met suiker geeft het een zoet energjiek gevoel. Het dozijn bij koffie (of kolaa en Sjokolá) is het 126ste en dat staat op het eennahoogste gros, en staat als watergebûren voor de Brandbom (of Molotofkockteel), wat het 6de wapen is. Als redejaleuzeringen staan daar de Opdagers zodat je koffie drinkt, of sjokolá eet, met perzonen die opdagen aan je deur. Ik heb naa 35 jaar Sjokolá eten een geel gebit, en veel vullingen. Ik ben in 2010 gestopt om de schade te beperken. Maar in 2014 ben ik weer begonnen met sjokolá eten en ben toen 7 kiloo aangekomen. In maart 2015 ben ik toen weer gestopt met sjokolá kopen, en eet het heel zelden nog als iemand het aanbiedt. Koffie kan bij veel konzumeren naar koffie ruikende ontlasting en winden geven. Koffie- of sjokolade- melk- vlekken krijg je moeilijk weg.

2. Van Nabak werd vroeger gekleemd dat je beter op tijd op je afspraken kwam. Dit hield industrie vaarbijders wakker en geintresseerd. Ik vind dat nabak roken een hoeveelheid gedachtes oproept die ik soms mediteren zau noemen en anders de grapevine, of het roddelen of denken over anderen, of het mij laten voorbereiden of opspreken door mijn dromen. Omdat je het rookt krijg je wat kooldeeltjes in je longen die niet opgenomen worden in je bloedbaan. Ik vind het prettig om iets te drinken bij of naa het roken van een sigaret. Dat spoelt de bittere smaak uit mijn mond! Ik wil graag warm zitten bij roken, omdat het me zacht maakt en kontemplativer.

3. Van Wiet kan je gaan vertellen en wegdromen in gedachtes. Het kan een aanvraag voor het 5de rasbeurt verdienen, oftewel een irreële ruimte om je heen ervaren. Je kan er van trippen met opstandigheid, of een vreetaanval, of lach kick van krijgen. Het kan muziek mooier doen klinken en uitspraken laten doen over van alles. Het maakt beleefd en in staat om otomatismes aan te leren. Het zau ook experimenten bevorderen. Zolang je niet allerlei evengehechtalsen gaat proberen is daar ook niets mis mee. Dit proberen zau met een mate van genialiteit gaan als forse grootheid. Het hoort bij het 17de dozijn waar de Middelen als redejaleuzeringen staan en die geven de soorten middelen weer. Wiet smaakt minder bitter dan nabak, eerder zoet of kruidig als Horeganó, maar ik wil wel een sapje drinken tijdens het roken van een djoint, omdat ik ook nabak stop in mijn djoint. Wiet kost zoveel en wordt in zoveel landen nog als verboden gezien, dat het tot allerlei misstanden kan leiden. Van armoede tot aan worden buitengesloten van je gezin, naar bestolen worden van je wiet voorraad, opgepakt worden met je thuisplantaagje, en uit je huis gezet worden.

4. Van Alkohol drinken word ik overspoeld door nood- reacties van mijn liggaam, en ik kan duizelig worden of vreemd lopen of met een dubbele tong spreken. Ik word verdoofd en naa een tijdje moe, en soms krijg ik golvende ervaringen in mijn liggaam. Het werkt drempelverlagend zodat je makkelijk dingen doet, die je anders niet zau doen, maar je bent zo verdoofd, zo'n zombie, dat je het niet persé goed doet. Spreken gaat meestal nog het beste. Aan sporten of muziek maken hoef ik niet meer te denken naa alkohol gedronken te hebben. alkohol is op te delen in 4 stoffen: Wijn, schuimwijn, bier en bokbier, en 2 dozijnen redejaleuzeringen op het 9de gros: De sterke dranken, en de versuikeringen. Ze hebben ieder een andere Waterbeurt. Wijn heeft de Kabouter (Bezuiping), en Schuimwijn heeft Bertá (Bezatting) als Waterbeurt. Bier heeft Ketelbinkie (Uitlaatklep), en Bokbier heeft de Elf (Drank- expertieze) als Waterbeurt. De dranken hebben het Vreugdevuur (Verbranding) als Waterbeurt en bij de versuikeringen hoort het Toernooi (Profee). Bij wijn en bier heb je de redejaleuzeringen: Verbitteringen, Overkomelijkheden, Voedsel- goedhauders, en Voedsel- bereidingen. Bij bier wordt graag gekookt en bij wijn worden de nare kanten van het leven gezien.

5. Van Kook word je verdoofd en je reageert niet, of minder, op het spreken van anderen. Je kan het snuiven of roken en het stinkt naar gemikaliën als je het rookt. Ik vind dat konzumptie door de neus een grapje is, of op zijn minst niew voor meeste volwassenen. Je neus komt uit op je keel en dan komt het in je maag, waarnaa het opgenomen wordt in je darmen. Je zau het net zo goed kunnen slikken als vitamine C of andere poeders. Je kan een kapot neusbeentje krijgen van Koke snuiven, en je kan van slechte Koke een hele slechte ervaring krijgen, en aan poeder zie je niet of het goed of slecht is. Het liggaam wordt er relexder van dan van alkohol en je kan er goed van slapen, ook overdag. Ik heb het nooit gebruikt.

6. Van Popium of Heroïne krijg je grote protesten van het liggaam, zoals braken of ogenblikkelijk inslapen. Je verliest je liggamelijke gevoelens, zodat het lijkt alsof je zweeft, wanneer je loopt. Alle pijn verdwijnt, en soms ben je kwijt, waar je over aan het praten was. Het is ook liggamelijk slopend, en soosyaal reducerend tot een asoosjale zwerver. Als je heroïne spuit, kan je makkelijk een overdozis nemen, of een fout met de injectie maken waardoor je overlijdt. Als je Popium rookt moet je niet teveel roken, en dan overleef je dat wel. Er zijn andere stoffen, zoals Morfine en Barbituraten, die van pappaver gemaakt worden, die slaapverwekkend zijn, en liggamelijke waarnemingen onmogelijk maken. Als je een alternatief zoekt voor Heroïne, is dat Metadon. Dit is sterk verdovend, en uiterst goedkoop, en in pilvorm. Als kruid hoort pappaver op het 18de dozijn en daar staat de Waterbeurt de Hittegolf (Ozongebied) en de redejaleuzeringen zijn daar de Meimeringen: Jauwen\ Miauwen, Snurken\ Snorren, Brabbelen\ Knauwen, Uitjauwen\ Snauwen, Wauwelen\ Bazelen, Kreisen\ Gillen, Kraaien\ Kukelen, Preken\ Blaten, Stotteren\ Mekkeren, Fluisteren\ Blazen, Zeveren\ Prutsen, Prakkizeren\ Pruttelen. Ik heb het nooit gebruikt.

7. Van Hash gaa je meer op in jezelf en let je minder op de omgeving. Hash rook je in een djoint met nabak en het is eigenlijk rookbare wierook, en heeft net zo'n doordringende geur, zodat het opvalt wie dat rookt. Het wordt gemaakt van hars van wietplanten, maar wordt jarenlang geperst en gedroogd waardoor er toch verschil is tussen het evenrecht van Wiet en het evenrecht van Hash. Druiven en wijn zijn ook kompleet anders kwaa evenrecht! Het hoort bij het 119de dozijn waar de Waterbeurt Gemische gassen staat met als proces het garnizoen. Als redejaleuzeringen staan daar de Buitenstaanders, die wezens zijn en wel: Moordenaar, Beul, Gijzelaar, Dwaas, Slijmbal, Grabbelaar, Slampamper, Betweter, Kwebbelaar, Schreeuwlelijk, Kenau\ Kol, Ploert\ Tovenaar. Het is teoretisch een heel kwaad dozijn. Buitenstaanders zijn niet los te denken van moord, doodslag en dwaasheid, en wie een Buitenstaander is wordt vaak verwijderd uit de kamer of uit de zaak waar hij\ zij zich maniefesteerde. Dit heeft te maken met de 37ste Waterbeurt: De Buitenstaander- jacht, met als procesnaam de Wilde meute. Wierook wordt vaak gebruikt om anderen weg te hauden, en om alleen van te genieten.

8. Van XTC (Extassie) word je geintresseerd in liggamelijke gevoelens en niet in slaap vallen. Door lang te dansen komen er allerlei nood gevoelens omhoog, die niew en intressant kunnen zijn, maar ik heb het nooit gebruikt en slechts een keer iemand gezien die het had gebruikt.

9. Van Paddo's krijg je vreemde dromen en je ziet het licht soms flonkeren alsof het sterren zijn. Paddo's zijn paddestoelen die Psylocobine heten, en je kan ze zien als giftig, maar niet als dodelijk. Op deze evengehechtalsen kan je een trip krijgen, waarin je veel droomt, en vanziemeert, maar bij mij had het geen groot evenrecht, omdat ik er nog alkohol bij dronk.

10. Van LSD heb ik een paar keer wat zegeltjes geprobeerd, samen met een vriend, en had er 3 glazen alkohol bij gedronken. Het was moeilijk om het evenrecht te merken met mijn antie- Nietzobotekum injectie elke 4 weken. Het overkwam me een keer, dat ik in slaap viel toen het gesprek met een vriend stil viel, bij mij thuis. Het liggaamveranderende is mij nog niet duidelijk geworden maar ik heb het niet meer gebruikt sinds 2011.

11. Van Nietzolatrische metziekatie heb je twee soorten; Antie- nietzoboteká en Antie- depressievá (tegen Nietzoboze en manische depressievieteit, wat de 10de en 11de plagen zijn). Het tweede is nog verdovender dan het eerste en ze laten je in de overtuiging dat je het altijd zal moeten gebruiken. Het antie- Nietzobotekum Cisordinol maakte bij mij het spreken zo goed als onmogelijk en ik kon haast niets met mijn hoofd, behalve dromen. Ik had ook maar een korte aandachtsperiode, en ik reageerde zeer traag. Ik kon wel gaan werken bij een uitzendburo als fabrieksarbeider zonder vereiste opleiding, mits ik het niet had over mijn metziekatie. Ik had geen vrienden omdat mijn antie- Nietzobotekum mij reduceerde tot een stille vermoeide zombie zonder enige intresse of gedachtenwereld, behalve voor geld en wiet.

12. Van de Andere Farmacuitische metziekatie word je ook duf, lusteloos, ongeintresseerd, en je kan moeilijk ergens aan beginnen, omdat ze allemaal giftige stoffen bevatten, waarvan de bijwerkingen de gewenste efffecten zijn. Ouderen lopen vaak meerdere pillen per dag te sliken, tegen hoge bloeddruk, bloedverdunners, vitamine tekorten, en tegen vermeende kwalen. Dit lijkt mij hun ervaren leven teveel beperken en de kwaliteit van het leven verlagen. Je wilt toch voor de vuist kunnen wegpraten als je boven de 40 bent! Ik denk soms dat doktoren het stoppen met metziekatie, als normaal en vanzelfsprekend zien, en dat zij daar zelf geen tijd aan hoeven te besteden. Afbouwen van metziekatie haudt in dat je niet in een keer stopt met de metziekatie, maar in stappen de dozering afbouwt, voordat je recht helemaal stopt met de metziekatie.