`    Blikvangers  
      (Per zooizêin) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (AlsElkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Stoffen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


,

 Pagingná Terug (  ⇔  ) Pagingná Vooruit   Ye kan een LETTER intoetsen, om naar het zooizêin van dat getel te springen.    


Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Leo\ Lieve


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeurens:

Bevatting

Prorestnaam

Stofnaam

Weerlicht

Neerdaling

Afwending

Mout\ Muuslie

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


25
289

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Ganaar ma's Wetten

De appel valt nooit ver van de boom.

Yong geleert, veryauwert gedaan.
Zachtmooiniet (Harmonie) is te zien in alles, en zîedereen.
Een moeder is niet van steen, en zal ye vaak wat gunnen.
Goede wein behoeft geen krans.
Verandering van speis doet eten.
Alleen is maar alleen, en ziedereen heeft hulp nodig.
Rekenen doe ye op kalkulators, maar op anderen bauw ye.
Moeders mooiste wort ye nooit, want zêi noemt andervlam mooi.
Kleding maakt niet de vlam.
Gelt kent geen tol, maar reikdom korrumpeert apsoluut.
Zuinigschein met vlêit, maar op vakantie blêif ye gelt uitgeven.

 

 
Onthutsing\ Hersporing

Geklungel\ Afschrêiving
Kontoo\ Saldoo
Gebak\ Maling

Insmering\
Kadaver\ Beklapping

Moderniezering\ Aanbod
                          \ Baan
\ Overschrêiving
Besparing\ Terugboeking

Bankieren

Open Bankkontact k, l

Bekêik betaling\ storting
Bekêik saldoo l
Sluit Bankkontact k
Hieroteek k, l, m, n
Lening zonder onderpant
Trenteer Rekening k, l
Zet Rekening op persoonsnr l
Bekêik Aanbiedingen
Waarschuw bei storting
Schrêif over k, l, m
Otomatische inkassó
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Poollichten

Ontsteking

Planyee- magnetisme

Koren\ Tarwe\ Rêist

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


26
301


302


303

304

305

306


307308

309


310


311


312Opbrengsten

VerbaliezerenEisen
Opeisen
Opzetten
Inwrêiven
Uitbreiden


Bekomen

Prêizen
Ronden\ VerscheurenEindbestemmingen

Kokietus (Zuiverende)


Stix (Gehate)


Pierieplegutin
(Vuurspugende)
Zocherin
(Yammerluike)
Lette (Rustgevende)

Eliezion


Tartarus
(Verbreker)


Asfodeelblieve Velden
(Bevormen)
Oeranus


Gayaa
(Afronder)

Pontus\ Garin
(Vernemen)

Gayus (Charon)
(Kerberus)Kockie


Stomie


Vuursie

Zocherie

Laitie

Eliesie


TartarieAsfodie

Oeranie


Wereldie


Garinie


Gayussie
Lachwekkentschein
Wellustentschein

Vertrekdaarschein
Vertoornschein
Vrêischermentschein
Ogenblikkeluikschein
Akuuschein
Vereenzaamschein
Doorwillentschein.
Werfdaarschein

Versuffentschein
Neerslachtigschein

Blozentschein
Sprakeloosschein
Doofdaarschein
Ontstokenschein
Verzeurdaarschein

Bestapdaarschein


Verdrukdaarschein
Gaotiecieteit
Straatlustentschein
Afschuweluikschein
Verspuitentschein
Binnenshuislustentschein
Bewonderdaarschein
Wondmakentschein
Koorlustentschein


Gemoedeluikschein
Driftigschein
Alhaaldaarschein
Verzoendaarschein
Omliggentschein
Doorrêitdaarschein
Uitsteldaarschein

Vervuldaarschein
Dingentschein
Goetmoedigschein

Terugdenkentschein
Tobbentschein

Verontschuldigdaarschein
Wederspreekdaarschein
Voorafwensdaarschein

Kwaliefieceerdaarschein
Vochtpompentschein
Wellustigschein
Pleegdaarschein
Beglêitdaarschein
Gisdaarschein
Vastigschein

Beheigdaarschein
Doorklinkentschein

Beduusschein
Beroerdaarschein
Beeldigschein
Voorbeeldmakentschein

Kontract\ Schade- vergoeding


Sanctie\ Schade
Versmading\ Genoegdoening
Gemakszucht\ Verbeursing
\ Ongeval
Bekeuring\ Ontfutseling
\ Bevochtiging
\ Berechting
\ Ontslaggeving
\ Annulering

\
\ Ontkluwing

Verzekeringen

WA


Reibauwsels WA\ All risk
Smaat
Studiebeurs
Ziekte (Onderhandelen)
Diefstal
Brant
Rechtsbeistant
Werkeloosschein
Annulering

Bezoek van huisarts
Levens\ Uitvaart      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Orkaan

Ontsteking

Werveling

Mais\ Erten\ Linzen

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies

*16
Buiten-
sporig-
scheinen27
313

314


315


316

317


318


319320

321

322

323


324


Kontactkanten (Zoalskdach kanten)

Raak
(Bedoening)
Toonzettent
(Huis)

Blêifzondertsyeren (Seniorie)
(Redevarent)

Zoliedair
(Elkaarvarent)
Wiezonder
(Strekking)
(Meevarende)
Sintienentlief (Sentimentaal)


Suprechtliefzie (Suptiel)
(Wolvarende)


Heelzachtblievie
(Electief)
Geenneerheuzie
(Genereus)
Nodig zêin\ Er Uitzien als
(Uitlating\ Uitvaring)
Liedendiepniet
(Inlating)
(Binnenlootsing)
Handig


Fieguren

Lelie
(Woordgeventzicht)
Kleine Wolk
(Zochernaatrekken)
(Verplaatsen)
Grote Wolk


Zuideluike Kroon

Boerse Kroon


Austraalvieve Kroon
(Australische Droom)

Kleine DriehoekGrote Driehoek

Zuideluike Driehoek

Rechthoek

Oppervlak


OctantLelie

Mistie


Wolkie


Kronie

Brownie


Krossie


PierieTrianglie

Bastie

Kubie

Vlakkie


KloktieTreffentschein
Duellerentschein
Aantrekkeluikschein
Teruglopentschein
Kaatsentschein
Klakkeloosschein
Voortdraventschein
Onstortdaarschein
Zonnigschein

Abomienalieteit
Aanwerfdaarschein

Bescheidenschein
Omslachtigschein
Merkwaardigschein
Neerstreikdaarschein
Opmerkeluikschein
Brassentschein
Verpikkentschein
Verruildaarschein
Onbevangenschein
Gulschein
Vrêigevigschein
Verteugeldaarschein
Opgeefdaarschein
Gedragskodemakentschein
Wedervloeientschein

Verhuurdaarschein
Voorafweldaarschein


Voorsteldaarschein

Oriëntkeerdaarschein
Toeganghebbentschein

Klikkentschein
Terugkrêigdaarschein

Yovieralieteit
(Yovialieteit)
Schappeluikschein
Billuikschein

Zinzietievieteit
Gevoeligschein
Liggameluikschein
Beschuldigdaarschein
Terugvraagdaarschein
Bedeelschein

Kieskeurigschein

Verbuigdaarschein

Nootzakeluikschein
Uitdeeldaarschein
Terughoordaarschein
Indeeldaarschein
Tegeninneemdaarschein
Hantvaardigschein
Beloofdaarschein
Terugstemdaarschein


Afwachting\ Kosten
Doorlachen\ Bereiding
Opwachting\ Nazet
Afsturen\ Eigenreis

Behaging\ Beheffing
               \ Hantvat

Bevolking\ Verzien

Belediging\ Berichtgeving
Vergroeiing\

Runt\ Betutteling
               \ Beplanting

Verkering\ Beieenkomst
Trauw\


Verleden\ Kondietsyonering
Bereik\ Overtreding
Toezegging\ Behaud

Benoeming\ Leurgruis
Prachtiging\ Vertieteling
Vergunning\ Verlieving
Bedrading\ Intoetsing

Afluistering\ Afbeelding
\ Overlast

Telefoon- opnames

Bel k op Lêin #l

Neem Lêin #k op


Sluit Lêin #l


Koppel Lêinen #k, #l

Kreëer Bericht l


Zet Bericht op l


Schrêif in bei Babbelbox lSchakel in bei Babbelbox l

Veeg Bericht\ Forum l

Meerkeuze- vraag l

Luister lêin #l af


Telefoonintoets(l)


Kontactuele missies

Liftcentrale

Reisplenner
  (NS\ Trems\ Bussen)

Saait- adviezeur


Goede doelen overschein

Otoo verkoop\ verhuur saait


Postorder- bedrêiven
     overschein

Bol.com\ Amazon.comFotoo afdruk- service

Niet bellen register

Loterêien- overschein

Bloemen aan huis bezorgt


Werkspot.nl  
     (Klussers- saait)
Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Karel\ Karlaa      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

Vulkaan

Uitbarsting

Beerwelzie ((B)Eruptie)

Koerzyet\ Komkommer

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Vertaling

Losbruikdare missies


28
325


326

327


328

329

330


331


332

333

334


335


336

Vlamsoorten (Standen) φ

Zwerver


Ziegeuner\ Mens
Redelerair

Burger
Wenkelyees (Middenstander)
Ruimtedare (Amtenair)
Meerlair
Boer\ Boerin
Barron\ Barrin

Heertoch\ Heertochin
Graag\ Gragin (Graaf\ Gravin)
Mierenlietair

 

 


Zwervensschein

Wenkelensschein


Koordaarviefschein
Burgerluikschein

Ruimteluikschein
Wetmatigschein

Adeluikschein
Plettensschein
Strelensschein

Levenwagensschein


WeerziensscheinVerpraatdaarschein
Bargoensschein


Nakêikdaarschein
Zachtwerensschein


Yaarinkomen\ Zoekoproep


Eigenlustvolschein
Schietdaarschein
Liekwiedeerdaarschein
Zocherblêiventschein
Sluwschein
Verzotdaarschein
Flippentschein

Doorwerkdaarschein

Vermakeluikschein
Afzenderhebbentschein
Artistiecieteit
Tragiecieteit
Afwêizentschein

Aanstekeluikschein

Vernederentschein

Verspetterentschein
Streikdaarschein
Afglêidentschein
Opstreikdaarschein
Uitzentdaarschein
Meesthatentschein
Kamoefleerdaarschein
Inzentdaarschein
Gedweeschein


Klefschein
Bebossentschein
Benarschein
Plukdaarschein
Arbeidzoekentschein
ZeuldaarscheinDapperschein
Krenterigschein
Steetsgewapentschein
Dierecschein
Hoofsschein
Hoffeluikschein
Degeluikschein
Vaardigschein

Zalventschein
Yaagdaarschein
Parkeerdaarschein
Opjaagdaarschein
Zwoegentschein
RedegeerdaarscheinBeknibbeldaarschein
Onthutsing\ Hersporing

Geklungel\ Afschrêiving
Kontoo\ Saldoo

Gebak\ Maling


Insmering\
Kadaver\ BeklappingModerniezering\ Aanbod
                          \ Baan
\ Overschrêiving

Besparing\ Terugboeking

Overhaaldaarschein
Schichtigschein
Krampachtigschein
Beschrêifdaarschein
Terugdoedaarschein
Flitsentschein
Rontdaarschein
Vrauwvriendeluikschein
Vermogentschein
Manvriendeluikschein
Mededeelzaamschein

Behelzentschein
Troefmakentschein
Wederdankdaarschein
Overniewleerdaarschein
Waarneemdaarschein
Vergoeiluikentschein
Moppenreeksmakentschein
Verniewentschein
Kabaretmakentschein

Verleitdaarschein
Verliefschein
Uitschrêifdaarschein
Beneitdaarschein
Inschrêifdaarschein
Vlamziezyesterentschein
Wegdringentschein


Bedenksel\ Scherts
Nederlaag\
Uitbreiding\ Vertelsel

Verplichting\ Klucht

Bezwering\ Hoemooiisze

Bespreking\ Medewerking
             \ Doorslêiting

Schaterlach\ Lachsalvó
Overgave\ Verslechting
Patos\ Bewikkeling
Vaag\ Degenerering
Bezieling\ Eigenwaarde
Bekeuring\ Deniegrering
                   \ Kleinering
Bedunnen\ Ontstopping
                   \ Bekruiping

Overhoring\ Verkrolsing
Raatsel\   (Freud)
Wending\
Teruglaten\ Vermomming
                   \ Aftocht
Belevenis\ Zocherafschatting
Zelfreizen\ Verbeistering

Padier- en GT- Skens

Zent Fax nrKopiëer blad k, l

Sken blad

OCR- Omzetting


Zet Jpg om tot Bmp

Zet Mp3 om tot Wav
Kreëer Daarnuu GT\ DvD l
Kopiëer GT\ DvD k, l


Pluk Mok l van GT
Zet DvD om naar Avi


Kompieleer AudioGTKompieleer ViedeoGT
Kutgeinie

Geltmaak missies

Vergelêik provaaiders- saait

Verg. enerzyie- lever.- saait

123inkt.com

Big Dennis (GT verkoop)

Afslank saait

Applaus- mashineLachzak

Lach- salvoo keuze

Moppentapper- lêin


Schuine moppen- lêin


Feest- kleding
   verhuur- saait
Wikie- leaks      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Evengewentscheinen (Evenement)

Gepoets

Proobleem

Bannaan\ Oberzyien

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


29
337


338

339

340

341

342


343


344

345

346


347


348


Heelyoemetlachen

Wachdievieteit


Seefdaarzicht (Zekerzicht)
(Bezetting)
Regelmaligschein
(Voorvrêis)
Kontextualieteit
(Afwering)
Bespeeldaarschein
Bezochtzicht\ Bestemtschein
Banalieteit


Tevredenschein
(Bekaarting)
(Opoes)
Veelzêidigschein
(Bemoedering)
Veelomvattentschein
(Lopkliek\ Achting)
Waarschêinluikschein
(Uitzoekdaarzicht)
(Bevatting)
Anectdote\ Toegift


Ophaaldaarschein
(Bescheuring)

Beesten

Grote beren
(Pandaas)
Kleine beren)
(Wasberen)
Kleine Vossen


Wolven
(Doorreizer)
Kleine wolven


Kameleons
(Prêizers)

Ponies

Gjieraffen
(Afkêikers)
Rendieren


Linken


Grote dromers (Bekomer)
(Sint Bernarts)
Kleine leeuwen


Pandie

Wasberie

Foschein


Woelfie

Woefie


Kawellie


Ponsie

Gjieraffie

Rendie


Linxie


Blaffie

Lêifie


Verlachdaarschein


Betrekdaarschein

Retoernerentschein

Zinsontleetdaarschein
Doorwillentschein
Verworventschein

Paradêiseluikschein
Prutsentschein
Preutsschein
Verdoofschein


Universalieteit

Afstapdaarschein

Stuurdaarschein
Bedrukdaarschein
Uittrekdaarschein
Opstuurdaarschein
Intrekdaarschein
Bespuitdaarschein
Alerschein
Verwontdaarschein
Wonderluikschein


Grappigschein
Moeiluikschein
Overniewregeldaarschein
Dekkentschein

Muziekalieteit
Noemenswaardigschein
Bevullentschein

Zakeluikschein

Tegeningedachschein
Piekerentschein

Wenseluikschein
Doorspreekdaarschein
Gastreikschein
Flescheinbielieteit
Bontrontpompentschein
Verpleegdaarschein

Vergisdaarschein
Vaststaanschein

Voorradigschein
Invuldaarschein
Doorklinkentschein
Doorleventschein
Beeldentschein

Behandeling\ Dolgaan
                       \ Konverzatie
(Metkantgroeient)
Hoofdvraag\ Konsternatie
(Metrechtnazie)

Uitzondering\ Toewerken

Terugdragen\ Ontzien

Verzorging\ Voorverkoop
Ontgroeiing\
Getreur\ Verpakking


Uitleg\ AfkortingVerrotting\ Oprisping
Ontleding\
Herkomst\ Voorbode
Ontzegging\ Afstopping
                     \ Inhaalslag
Gasvorming\ Opstopping
                      \ Uitleiding

Lozing\ Herdraaien
Heiligdom\
Tempel\
Velereizen\ VerwaningTelefoniezaties

Telefoneer met nr


Opnemer rekent af l


Telefoonboek l

Telefoonleis l

Gauden gids l

Beluister gesprekken l


Inleidende tekst lVoorkeuze k, l

Start beantwoorder


Stop beantwoorder


Herhaal laatste nr


Beeld Aan/ UitThuis middelenb

IN- Bankieren\ Gierofoon


Skype  (IN- telefoon)


Adres bei telenr. zoeken

Telefoon- agendaa op IN

Wepsaait per organiezatie

Paslezer


PaswêizigerSkimmer

IDEAL betaalmogeluikschein


Global Kollect- service


Priepeet- telefoon
     opwaarderen

NS-\ OV- Tsyip- kaart
     opwaarderen

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Dag des oordeels

Opboening

Levensoordeel

Sperciebonen\ Tuinbonen

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


30
349

350


351

352

353


354355


356

357

358


359360

Duitbenodigtscheinen

Begravenis
(Afdoen)
Verhuizing


Bewerking

Viering\ Feest

Instuif
(Fuif)
(Verstrekking)
VerslavingHunkering
(Bewapening)
(Verdragsluiting)
Koorkunde (Oorkonde)
(Gebed\ Dezeskorering)
Konferentie
(Meerachting)
Koestering


Overwinning\ TriomfLegendieviesering\
Koorvertroeteling

Zeedieren

Gautvoorns
(Verwoorden)
Vliegende vissen
(Doortrekkers)
(Verplaatsers)
Dolfeinen

Zuideluike vissen

Kabelyauwen


Kleine vissenSlangen


Zallaavlammers
(Salamanders)
Pinghwins

Haaien


OrkaasKweelvissen
(Walissen)


Gaudsie

Vissie


Dolfie

Suddie

Kabelyie


RingsiePietie


Salavlamdie

Ghwintsie

Heistie


OrksieKweelzie


Vertreffentschein
Rauwentschein
Doorlopentschein
Voortdurentschein

Hoogdraventschein
Zocherafstortdaarschein
Participeerdaarschein

Fuifentschein
Namaakdaarschein

Bandeloosschein
Bemerkzaamschein
Afscheidentschein
Slachtdaarschein
Vergeefdaarschein
Verbrasdaarschein
Besteekdaarschein
Huldigdaarschein
Beruildaarschein
Ingetogenschein
Afvangdaarschein
Uitdrukdaarschein
Beteugeldaarschein
Aanstuurdaarschein
Indrukwekkentschein
Verliesmakentschein
Zinkentschein
Overvloeientschein
Walgeluikschein
Neerrukkentschein


Naargeestigschein

Vestigdaarschein


Hoofdzakeluikschein
Borgsomhebbentschein
Feesteluikschein
Samendrukdaarschein
Groeperentschein


GebondenscheinAkkoordzoekentschein
Doorvraagdaarschein
Gedeelteluikschein
Keurigschein

Krommentschein

Aanstaanschein


Winstmakentschein
Doorneemdaarschein
Toebehorentschein

Ongeloveluikschein
Doorstemdaarschein


Samenstroming\ Vermaak
Zocheraflachen\
Doorsturen\ Overzetten
                    \ Bestrating
                     \ Bereizing
Welbehaging\

Toegangskaart\ Bezien
                           \ Kennismaking
Voorschrift\ Aankoop
Poortokol\
Begroeiing\
Misbruik\ Verslingering
                  \ Afplanting


Bekering\ Artiekel
Vertrauwen\

Opspelding (Medaie)\ Gekêik
Lêidensweg\ Toetreding
Toediening\ Inhaud
                     \ Uitreiking
Hernoeming\ Leverancier
Ontrading\ Betieteling

Begunstiging\ Opsomming
                          \ Blief


Afreizen\ Uitbeelding

Magdazêin middelen

Menigzicht per artiekel k, l

Wêizig plaats k, l


Wêizig Opslag k, l

Menigzicht per doos l

Voer aankoop l in


Zoek plaats op artiekel- kodeZoek artiekelkode op naam l


Dagomzet per artiekel l

Magdazêinoverzicht l

Leverkansjee van artiekel l


Leveringsbon lStroming per artiekel l

Leviefiekaties

Gereetschap huren saait

Verhuislift\
    Tauw en blok huren saait

Kieswêizer- saait (Holietiek)

Feest- artikelen- saait

Inloop- plaatsen- saait


Hotels- overzicht- saait


Vakbonden- saaitCienema.nl

TV op internet

Radio op internet

Rapmooilaatzie op internet
World press photo pompetietie
Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Niels\ Inge


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  Watergebeuren:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

 

Fautenmaker

Mededeling

Horiezon- verbreding

Tomyaas\ Druivetrossen\ Cietroenen

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies

*17
Bloetdorst-
igscheinen
31
361

362

363

364

365366


367

368

369

370


371


372

Aanspraken

Verkorting
(van de teit)
Aanzwengeling
(Dienst)
Beredenering
(Nagetuigenis)
Bekentenis
(Ondervraging)
Bemoeienis
(Breet)


Beroeming
(Onderneming)
(Grootvader)
Aanpassing
(Konpromie\ Onderprestatie)
Aanbidding
(Afdrêiving)
Verandering
(Vorming)
Toeschuiving\ Verknalling
(Viesalskairoo\ Fiaskoo)
Bekommering
(Handeling)
Herbeleving

Sprookies

Têil Uilenspiegel
(Verspeurder)
De gelaarsde kat

Assepoester

Niels Holgersson
(Werende)(Doorreizer)
Vrauw Holle
(Prater)


Yapie en de (Afdrager)
    Bonestaak

Pienokkio

Rootkappie
(Doorkêiker)
Robin Hoet

Doornrosie


Peter en de wolf


Blauwdaard


Uilie

Laarsie

Assie

Holgie

HollieYapie


Pienokkie

Kappie

Hoedie

Dornie


Petie


Blauwie


-

Zelfverzekerschein

Vergetelschein
Verrontdaarschein
Overwerkdaarschein
EenMaligschein
Uitholdaarschein
Koondaarmissentschein
Namaakdaarschein
Afzendermakentschein
Uitroldaarschein
Doorwêizentschein

Toongeventschein

Onverbiddeluikschein
Rottigschein
Verstrekenschein
Spattentschein
Blikhatentschein

Rukkentschein
Verdwingdaarschein


Voorzichtigschein
Sleurentschein
Afschrêifdaarschein
Ontdekdaarschein
Terugdoedaarschein

Onderzoekdaarschein
Mogeluikschein
OmgrentscheinBuitensporigschein
Aftroefdaarschein

Naleerdaarschein

Revalueerdaarschein
Herziedaarschein
Niewschierigschein
Eeuwigschein
Blieventschein
Beleidmakentschein
Terughaudentschein
Uitziedaarschein


Naadringdaarschein


Gepeins\ Prevelen
Ontlaging\
Kompaniëring\ Betelling
Heig\
Ontprutsing\ Erkenning

Samenzwering\ Beisluiter

Afspraak\Misdrêif\ Afwikkeling
Nageven\ Beslechting
                   \ Offer
Vervaging\ Koncessie
                    \ Opoffering
Afkeur\ Verduideluiking
Ontscheping\
Uitdunning\

Verraat\ Moraal
Toebehoren\

Teruglaten\ Blunder
Langsvaren\ Overtocht

Lef\ Kapsones
Wederreizen\ Inschatting

IN- Brief middelen

Kreëer IN- Brief l

Open IN- Brief l

Voeg Beibericht l toe

Open Beibericht l

Verzent IN- Brief k, lWêis Iekoon l toe


Verander Iekoon k, l

Toon IN- Brieven

Verwêider IN- Brief l

Print IN- Brief l


Bewaar IN- Brief als l


Bewaar Beibericht l

IN- Brief speesyaliezeringen

Biezondere tekens in IN- Brief

Spellingskontrole van IN- Brief

Plaats IN- Brief in bak l

Meld dat er IN- Brief is

Plaats IN- Brief als Uit- PostPlaazyies in IN- Brief plaatsen

Buttons plaatsen


Toon adresboek voor IN- Brieven

Bewaar verwêiderde IN- Brief

Stuur IN- Brief door


Stuur aan meerdere adressen


Stuur aan iedereen in adresboek Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Veelsyodaar (Electraa)

Goede omgang

 

Paprieká\ Gist\ Pompoen

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


32
373374

375

376377


378


379380381382


383

384

Warmzachtreikscheinen

Verlustigen


n
Verwittigen
Verfraaien

Vergoederen

Excelleren

Vermeerluiken
Spêizen
Laven

en

n

Fatsoeneren\
           Supstansyeren

Blinkenschein
Oppoetsdaarschein

Excentriecieteit

Vergetenschein

Slêimerigschein

Verwaanschein

Vermeerluikschein
Verroschein
Afstreikdaarschein
Bespattenschein


Verstootdaarschein
Loosdaarschein
Verrukkeluikschein
Afdwingenschein


Terughaaldaarschein
Besleurdaarschein
Ziedenschein
Zichtdaarschein
Afrontdaarschein
Verzoekdaarschein
Zochernamogenschein
Begrensschein
Meesleurenschein


Uitzonderluikschein
Stillenschein
Lessenschein
Eeuwvierenschein
ZelfvergrootdaarscheinFatsoenluikschein
Terugdringdaarschein


Zocherdocht\ Spoor
Verontschuldiging\ Bepunting

Beheiging\ Centrering

\ Holoogram

Inspraak\ Eer

Teruggeven\ Kontrast

Bevrediging\ Montaagje
Verzadiging\
Vergenoeging\ Schittering
                \ Bewêiding
Afraden\ Puntvervorming

Bevaring\ Terugtocht

Vereenzaming\ Verpesting
Voortmoeten\

Patronen

Zent IN- Brief lBegin Lap

Einde Lap

Begin VeldEinde Veld


Kies Voorwerp lSnêi Voorwerp l uit


Kopiëer Voorwerp lStart murdg k, l, mStop murdg k, l, m


Spuug Voorwerp l uit

Herhaal Laatste Menuu

Aansprakeluike missies

Sport- uitslagen saaitRestaurant- recensie
saait
Drughs ervaringen saait

Kieskeurig.nlNietzolaatvieve Passers
Admieniestratie- saait

Vriendendienst- saait


Afkick\ Minderen saait
     voor alkohol


Vrêiwilligerswerk- saaitVakature- saaitDrarecht (Traject)- begeleiding
aanvragen saait

Stoppen met roken- saait

Schuld aflossing- saait      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Sleur

Doorsluizing

Bedwelming

Vlamghoo (Manghoo)\ Avokadó

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies

33
385


386


387

388

389
390

391

392

393

394

395

396

Snoeten

Lonkende

Bekêikende
Smalende
> Malende
Laaginschattende
(Tegeninnemende)
Dwepende
(Nahaudende)
Stralende
Vleiende
Uitstekendebr> Frustrerende

Verweitende

Heiligen

Dzyop


Testament van Yop
(Spreken)
(Terugtrekken)
Hooglied
(Aanhauden)
Koningen 1+2

Nehemia
Ester

Psalmen

Yeremiedá

Rut

Spreuken

Klaagliederen

Prediker


(10-11)
Feestdagen

(5-12)


(21-12)

(1-1)

(14- 2)
(20- 3)

(20- 4)

(28- 5)

(7- 6)

(21- 6)

(9- 8)

(7-10)


Yoppie


Dabbie


Kerstie

Kingie

Pinkstie
Lentie

Pasie

Yaarmie

Ruttie

Zomersie

Poortestie

Preeksie


Strêidigschein
Betreffentschein
Voortrauwentschein
Toelopentschein


Terugstortdaarschein
Klontmaligschein
Raveligschein

Griezeligschein
Afpoeierdaarschein
Vaakslachtdaarschein
Begeefdaarschein
Afsteekdaarschein
Doldriesschein

Kokhalsdaarschein
Doorvangdaarschein
Hateluikschein
Zocherafopvangentschein
Doezeligschein

VoortzinkentscheinGeestigschein
Koelanschein
Meerprachtigschein
Erfdaarschein


Borgsomwillentschein

Rugzakhebbentschein
Zweerdaarschein
Makaperschein
Verbondenschein

Naavraagdaarschein
Verslechterdaarschein
Ongezienschein
Keurdaarschein
Afbuigdaarschein

Uitdrukkeluikschein

Toenementschein

Toestemdaarschein


Oprakeling\ Bekostiging
Tegenlachen\

Wedersturen\ Uitzet
                    \ Afreizen

Uithaudings- vermogen\

Getuigenis\ Afzien

Schrift\
Onbruik\

Afkeer\

Negering\ Verkêiking\ Exkluzief
            \ Aftieteling
Inherentie\ Inkluzief

Koherentie\ Inbeelding

IN- Prievatiezaties

Kreëer Abbonnement k, l
(Komen)

Zent PP k, l
(Opkomen)

Sluit Abbonnement k, l

Ontvang van PP k, l

Ontvang IN- Brief k op bak l
Zoek IN- Postbak l\ Mok l

Kreëer IN- Postbak l

Zet IN- Postbak k op l

Verwêider IN- Postbak l

Stel Inlognaam l in

Log PP k, l aan
(Dragen)
Definiëer Wachtwoord l

Uitgaande missies

City- box- saait  (Opslag)


Beesten- opvang- saait


Oto's kopen saait

Oto's huren saait

Fietsen huren saait (NS fiets)
Koter- opvang- saait  (Kresh)

Vergelêik ziekteverzekeringen- saait

Vergelêik Diefstal\ WA verzekering

Lenen.nl

Vergelêik hieroteken

Vergelêik pensyoenen

Vergelêik levensverzekeringen
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Vaarmee\ Yaliedaa


Watergebeuren:

Stofnaam

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

 

Hæ Morgendair

Gezien

Viezioen

Kool\ Slaa\ Spruiten

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


34
397

398


399

400


401

402

403

404

405

406


407

408Blêiventscheinen

Peuteren\ Pielen
(Ontheffen\ Bekorten)
Foeteren
(Verdienen)

Overtuigen

Evenaren
(Vragen)

Kappiettoeleren
(Verbreden)
(Bemoeien)
Overtreffen
(Nemen)
Presteren

Overdrêiven

Sputteren
(Antwoorden)
Verdedigen
(Vervormen)

Aanvallen
(Verhandelen)
Terugpakken
(Lidtekenmaken)


Afstamwelvingen

Levietiekus
(Bespeurder)
Numerie
(Knappe)

Yoshua
(Opknapper)
Sammie
(Terugreizer)

Genesis
(Verprater)
Exodus
(Overdrager)
Yesayaa

Ewazechie
(Nakêiker)
Rechters

Tiszraar
(Drukker\ Vatter)

Deuteronium
(komer)
Kronieken 1+2
Levietie

Numerietsie


Yoshie

Samzie


Genesie

Exodie

Yessie

Ezechie

Rechtie

Ezrie


Deutsie

Kroniekie
Weerlustentschein

Uitscheldentschein


Vergeetachtigschein

Terugwerkentschein


Doormaakdaarschein
Meegeventschein
Wanentschein
Nawêisdaarschein
Zinderentschein

Roschein

Bestreikdaarschein
Verspattentschein
Uitstreikdaarschein
Hateluikschein

Stotentschein
Terroriezeerdaarschein
Inwrêifdaarschein
Opstotentschein
Verrukkentschein
Bedwingdaarschein
Vastbeitentschein


Voorziedaarschein
Vaarlieverteit
Krachttermgebruikentschein
Doorschrêiventschein
Opzichtigschein
Raatsyonalieteit
Berontdaarschein
Zoekdaarschein
Ontvolkdaarschein
Losmogentschein
Opzoekdaarschein
Vergrenzentschein
Overtroefdaarschein

Tegeninleerdaarschein

Barrengatzieschein
Arrogantie
Vereeuwigdaarschein

Geleideluikschein
Overhautdaarschein

Aggressivieteit
Slagvaardigschein

Doordringdaarschein
Overdenking\

Verheiging\Uitspraak\ Ontbering

Trein\ Aanzuivering
Doorgeven\
\ Boeklegger

\ Iemietatie

Genoegen\ Afzuiging

Uitval\ Opzuiging
Beraat\

Toelaten\ Verovering
Inval\ Doortocht
Voortvaren\

Gehoordereis\ Alleen
Gemoeder\


IN- opvragen

Open als Beheerder l
(Aankomen)
Minder\ Meer
Schêifruimte voor l

Lagere\ Hogere
Rechten voor l
Zet adres l in
Zoekmashiene

Actieve adres van l

Historie van l

Adreswêizers van l

Kopiëer- historie van l

Verwêider adreswêizer van l

Print- historie van l


Meldnaam- hiestorie van l


Wachtwoord- historie van lPrachtige missies

Bahgaje- kluis met sleutel

Uitlaat- servie- saait


E- bay  (Veiling- saait)

Knallers.nu  (Prêizen-saait)


Parkeergeld betalen- saait

Vakantieveilingen.nl

Cheaptickets.nl

Huizen- veiling

Nu.nl  (niews)

Spotify  (Muziek luisteren)


Kadaster van gronteigenaren saait


Kamer van koophandel saait

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Broei (Roes)

Aanstaring

Vermekkering

Knol: Biet\ Aardappel\ Wortel

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


*18
Beziens
waardig
scheinen

35
409


410


411


412413

414

415

416417

418


419


420


Verblêiden  φ

Drempelgevoelens (Geremde)

Maaskeuzeblieve (Reumateuze)
Spreekbuis (Kallieghulá)
Alspaargeenzoon (Parkinson)
Paaidievlamdaarvoor (Paaiver)
Beaulieftrantse (Oliefantszieke)


Weerzienvanyewolf (Weerwolf)
Knecht

Gauwen Nachttoerhaler (Gouden Nachtegaal)
Generaal Kusser (Generaal Custer)
Wilmaa van Nassauwe
Kapwietfein Haaks (Kapitein Haaks)

Feindetperlonen (Profeten)

Maleaggie
(Lieden)

Nahum
(Uitgroeier)

Miekaa
(Verhauder)

YonaaYoo
(Voorbereider)
Zovaniedá
(Zefania)
Naons (Amos)
(Doorbreker)
Hosea
(Verlater)


Obadia
(Inkasseerder)
Zecheria
(Verdeler)
(Aanvatter)
Haggai
(Doornemer)

HabakukMaleachie


Humpie


Mickie


YonnieYoëllie

Zefanie

Amie

HossieBoefie

Zeggie


Haggie


KukkieAflachentschein
Prachteloosschein
Onzichtdaarschein
Slonzigschein
Doortrekdaarschein
Neerteldaarschein
Schreeuwentschein
Drildaarschein

Smerigschein
Genadewillentschein


Schurkachtigschein

Moldaarschein

Explozievieteit
Ontplofdaarschein
Riskanschein
Rieziekovolschein


Bloetdorstigschein

Bestuurdaarschein
Hartvochtigschein
Doordrukdaarschein
Wreeschein
Schakentschein
Aanstootgeventschein
Afblafdaarschein
Keffentschein


Prachtwillentschein
Beurtzichtdaarschein
Weermoetschein
Marsherentschein
Bedekdaarschein

Vernoemdaarschein


Aanzoekmakentschein
Doorvolschein
Reisdaarschein
Vervolkdaarschein
Strengschein

Scheppentschein
Overdenkdaarschein
Kernhebbentschein
Vergastdaarschein
Gevaarluikschein
Keuzepompentschein
Laagzachtigschein
Opscheppentschein
Oorlogszuchtigschein

Bestadaarschein


Instaanschein


Steetsleefdaarschein
Portretterentschein
Bebeeldentschein


Belaging\ Knop
Verschuldiging\ Doorgaan

Schot\ Mobieliezering
Wapens\

Vrêigeleide\ Fotógrafering


Uitdragen\Buitverdeling\ Bekoop
Beliggaming\
Vernietiging\

Sabotering\ Lêifspreuk

Radiekaliezering\ AfknêipingInkomst\ Vertikking
Huur\
Verlof\ Opluistering
            \ Teugel

Pagingnering\ Link


Besleping\ Film
Aanmodderen\ Afscherming

HTML- middelen

Stel Knop l in
(Ontkomen)

Stel Poorgrammá l in


Stel Plaazyie l in


Stel Gebied l in
(Frame)


Stel Tabel l in
(Table)
Stel Menuu l in

Stel Tekst l in

Stel Heraansluiting l inStel Overschrêiving l in

Stel Geluits- fragment l in


Stel Link l in


Stel Filmfragment l in


Groeps- gebeurtenissen

Sportwedstrêiden o.s.


Demonstratie o.s.


Festieval o.s.


Georganiezeerde
Uitspappies o.s.


Feestdagen- actievieteiten

Koondarenpark\ Speeltuin o.s.

Bieblioteken o.s.

Boeken\ Strips winkels o.s.Virtual reality spelen o.s.

Gokken op internet o.s.


Feest- zalenverhuur o.s.


Mielietaire parades\ Beieenkomsten o.s.
      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Bevatting

Zondaarrestnaam

Stofnaam

Bolbliksem\ Vuurwerk

Afsteking

Oppepper

Speeksel\ Mierenzuur

  Nedurlants  

  English  

  Moktop  

  Zooizêin Hoger  

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daagse Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikdare Middelen

Losbruikdare Missies


36
421


422

423

424

425

426

427


428

429

430

431


432


Dagdaarbronnen (Achtergronden)

Beginnen\ Teit Verdoen


Aanzetten


Streven


Koormieniekeren


Zich Distinggeren\ Aanzoeken doen
             

Zich Diskriemieneren
                   


Zich Wapenen\ Blêiven Staan\
                   Aankaarten


Zich Distansyeren\ Opstaan\
                   Leren kennen\
                   Verlaten
Inkasseren


Aanvatten\ Helder zêin\
                   \ Nodig hebbenOphelderen\ Bekopen


Aanzien krêigenHewelsdelen (Dierenriem tekens)

Ziener (Ram)


Eigenair (Stier)
(Plaatser)

Produitzêiner (Tweelingen)


Buurman\ Buurvrauw (Kreeft)


Aandachtstrekker (Leeuw)


Brok Spieren\ Stel Tieten (Maagt)Heinsopfleurder\ Kansgrêiper (Weegschaal)Kloosyaliet (Schorpioen)Spetter (Boogschutter)


Vooroploper (Steenbok)
Liedentaalse (Waterman)


Fotoonse (Vissen)

Viezie


Mêinie


Produitzie


Buursie


Bruitsie


KoondarieFleurzieKlooszyieSpettie


Vooropzie
Liedenzie


Fotozie

Leurbrengdaarschein


Weglopentschein
Oversladaarschein
Welwillentschein
Draventschein


Braafschein
Opdraventschein
Belaagdaarschein
Gehechtschein
Weerbergdaarschein
Teviesbreekdaarschein
Verschillentschein
Verscheidenschein
Merkdaarschein
Teviesopbrekentschein
Knêipentschein
Aanrichtdaarschein
Aantrekdaarschein
Opmerkzaamschein
Steekdaarschein
Pikdaarschein
Opsteekdaarschein
Oppikdaarschein
Veelspannentschein

Vervangdaarschein
Wegspelentschein

Langdurigschein
Morieknapvindentschein
Teugelwillentschein


Terugvloeidaarschein
Teviesnementschein
Gedragskodehebbentschein
Fotógjieniecieteit
Bepeestschein
Overvaldaarschein
HuurdaarscheinSteetsgewiltschein
Bollentschein
Edellustwekkentschein
Koorriegjienalieteit
Teruggadaarschein
Snelvoldaarschein
Morieyauwvastenalieteit
Zodraakrêigdaarschein

Vroomschein
Doorvarentschein
Leurkiezentschein
Overkomdaarschein
Welspeurentschein
Zocherafmoetentschein
Vaakschapvormentschein
Pierwenshebbentschein
Beliggaamtschein


Verschuldigtschein
Morievraagdaarschein
Verdeeldaarschein

Beleundaarschein
Overlegdaarschein
Veelpompentschein

Steundaarschein
Buigzaamschein
Leurdagwezentschein
Vervolgdaarschein
Brokmatigschein
Tevieshaudentschein
Waardrukdaarschein
Wegneemdaarschein
Behoorluikschein

Otorieteit
Zocherafstemdaarschein
VerloofdaarscheinSchepping\ Voorbereiding
Lachschap\

Besturing\ Reis
           \ Zondaarzet

Keeromhaging\ Verheffing


Aanvraag\ Gilde
Vervolking\ Gezien

Perzoniefiecering\ Bruiloft
Groei\ Verleging

Opgroeien\ Ontwikkeling
Tut\ Voortplanting


Ommekeer\ Stamboom
Montziel\ Verreiking


Bestaan\ Boelvast
Welvaart\ Aftreden
Leet (Mallaize)\

Afzegging\ Verhauding


Opzegging\ Tietel
Naamvergeving\


Gunst\ Beste zaken
Vloot\ Inruiming

Moriedrie (Portrè)`\ Leurbeling
Verbloting\ Vooroverlast
Vergruizing\ Bevedering
(Verguizing)Levensgebieden

Dienietsyalieven l
(Ontkomen)

Reisoverzich l


CV l
(Levenswerken l)

Klen l


Getrauwt\ Gescheiden l


Koordaren lYauwen l (Ouders)
(Pleegyauwen l)


Broers & Zussen lKontactpersonen l


Tietels lBezighedenleis l
(Bekondiging l)

Fotoos l

Hoog nodige modules

Google search


AllCDcovers.com


Niewsgroepen (Usenet.nl)


MP3- rocket\ Bittorrent


NZB- lezer  (Alt Binz)


Twitter\ FacebookHoroskoop- MiddelWonen.nlMarktplaats.nl


Buienradar.nlGemeente hepsaait


You Tube


Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Wil\ Wilmaa


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

 

Verontwaardigde Meute

Rontzien

Bespieding

Rodondondrons

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


37
433


434
435
436

437

438

439
440
441

442

443

444

Driften

Levenslust


Luisterdan
(Ontzetting)

Rede
(Vertuiging)

Gunstloop
(Kennis)


Droogdaar
(Betaling)
Meerdaar
Versiertoer

Kleine Moeite
(Verdrêiving)

RoemZelfliefde


Bekommernis

Daargeruch
Planyoes (Satelieten)

Mekaar (Maan)


Hoezoo (Meercurious)


Gevus (Venus)


Planyoevaar (Zon)Slikkeuze (Mars)
(Rechtprater)
Moersdeel
(Yupiter)
(Verdrager)


Haaideet (Saturnus)
(Ontbreker)
Fixdeet (Uranus)
(Bekêiker)

Struise (Neptunuus)Klusdeet (Plutoo)


Maakdeet (Eris)
( Ontnemer)
Niewgeruch
(Kommee van Helie)
Leeftie


Hoezie


Geeftie


VaarbanieMarsie

Yupietie
Saturnie

Fixdetie


StruistieBlutzie


Kommie

Niewgrie

Plêitlustigschein


Doorblêiventschein
Onttrekkentschein
Kaatsreikschein
Zotschein


BewerkeluikscheinKlaarmaakdaarschein
Verzentdaarschein
Argeloosschein
Aanmerkdaarschein
Troefhebbentschein
Beweisdaarschein
Waanzinnigschein
Aansteekdaarschein
Oprookdaarschein
Nederdaarschein
Drekhebbentschein
Kwêitzichtnschein
Lurkentschein
Beglêidentschein
Spetterentschein

Haatdaarschein


Gegadigschein

Kwellentschein
Haatdragentschein
Kernspannentschein
Beruchschein


Spontanieteit
Bruuschein
Nahaaldaarschein
Behulpzaamschein
Zochernazetdaarschein
Verschrêifdaarschein
Intellectualieteit
Terugdoedaarschein
Steetsafkerentschein
Gezameluikschein
Bedaarschein
Mogentschein
Huiseluikschein
Flinkschein
Kloekschein
Argwanentschein
Verhelzentschein
Afdankdaarschein


Afleerdaarschein

Uitgepuschein
Vergoetdaarschein

Uitgedroogschein
Welbespraakschein
Raatpleegdaarschein
Niewsmakentschein
Leitdaarschein
Liefschein
Doorhautdaarschein
Saamhorigschein
Beneidenswaardigschein
Magerteeldaarschein
(Marteeldaarschein)
Afdringdaarschein


Verdenking\ Iezolering
Verdachtmaking\ Iezolement

Verbetering\ Telling


Plicht\ Benummering


Kompliecering\ Kontact
Verzwering\ Bevestiging
                     \ Aanschein

Verspreking\ Pas
Aangroei\ Inburgering
Bontwoord\ Verwikkeling
Verzieking\ Slecht
Afgeven\ Oppas


Inhaleren\ Afroming
Verzieling\ Waarde
Verdikking\ Beginstadium
Verkeuring\ Afwerping
Indeling\
Verdunning\ VerkruipingVoorwentsel\ Tegeninspelen
Toehoren\

Teruglaten\ Betoog
                   \ Zochernaatrekken
Rankune\ Beister
Reis\ Prikkel
Remming\ Afschatting

Perzologegevens

Kreëer Perzoon l


Adres l


Postkode l


Telefoonnr lPaspoortnr l
(Iedentieteitskaartnr)
Ziekenfondsnr l
Sofinr l

Geboorteplaats l


Geboortedaarnuu lPostbus l


06- nr\ Werknr l

Faxnr l\ IN- Postbak lPerieferals

Pinautoschein


Nacht- kluis


Diefstal\ Verlies
     melden pinpas

HuistelefoonVinger- afdruk
  admieniestratie
Deklaratie
  admieniestratieGemeente belasting
  admieniestratie
Burgeluike stant
  admieniestratie

Stichting
  admieniestratie


Buizenpost siesteem


06- Telefoon\ Mobiel

Fax

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


De lachende Menigeen

Verzien

Goede Vrienden

Heiderozen

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


38
445
446

447

448


449

450
451
452


453
454


455456

Mooiere Panden

Wisnaasteekzaal\ Dolvrêiplaats
(Gimnastiekzaal)
Buurthuis\ Pazietdaarschool (Muziekschool)
Bauwkeet
(Verplaatsdare)
Doeane post
(Woordgevende)

Eethuis\ Vioskoop
(Wederstemmige)

Kroeg\ Bune

Storingspost\ Garaazye
Ziekenhuis
Bevangenie
Uitzentburó


Ditreikbeauzie post
(Distriebutie post)


Buitkêikpost (Dolers)

Vogels

Gruize Raatgevers
(Pafvogels)
(Kraanvogels)
Zwanen
(Nette Pafvogels)
Duiven

Mussen

Kraaien\ Exsterken
(Bontedienst)
Paradêisvogels


Vlieg
(Afbreker)

Adelaars
(Voorlater)
Pauwen

Draken


Toetkannen
(Benemer)

PelikanenRaatgeeftie


Zwanie

Duivie

Puttie

Exteryoe

Paradie


Vliegie


Adelsie

Pauwie

Drakie


Toetzie


PelkieBelacheluikschein
DoorlachdaarscheinSlonzentschein
Terugtrekdaarschein
Vrêipostigschein

Ontraveldaarschein
Smeerdaarschein
Zochernawillentschein
Hoospelliezeerdaarschein

Spitstiensjogeventschein
Invoerrechtenhebbentschein
Serveerdaarschein


Schenkdaarschein
Uitrukdaarschein
Afstuurdaarschein
Weerdrukmaakdaarschein
Leurentschein
Verschalkdaarschein
Inrukdaarschein
Afwachtentschein
Opwachtdaarschein


Spelreikschein
Rechtschapenschein
Eigenprachtwillentschein
Eigenzichtdaarschein
Omheinschein
Afdekdaarschein
Benoemdaarschein

Onthutsentschein
Verreisdaarschein
Bevolkschein
Resoosjaliezeerdaarschein

Ommuurschein
Nekkentschein
Vochtdoorpompentschein
Diskreetschein
Hoogzachtreikschein
Ruimtehebbentschein
Losstaantschein
Muziecerentschein
WêidverspreischeinAfbeeltdaarschein


Beschuldiging\ Nagaan
                 \ MaterialiezeringVerwapening\ Toeeigening
Verschieting\
Huis (Hut)\ Sken

Binnendragen\ Kombienatie


Genezing\ Optiefiecering
                  \ Afkoop
Verschansing\ Ontcêifering
Tafereel\ Inbranding
Cienemaa\ Recensie


Verhuring\ Afplukken
Belofte\ Verteugeling


Distriebuering\ KonceptHersleping\ Verfilming

Zender- middelen

Kreëer Aflevering k, l
(Afkomen)
Uitzending d, t, f

Beeld- Embleem l

Advertentie l, p

Klip l

Dginghel l

Praatsjoo l

Rechten voor Film k, l
(Afdragen)
Spelprogrammá l
Kwis l

Omroep van uitzending l

Kameraa\ Miekrofoon l

Inrichtings overzichten

Sport- zalen\ velden o.s.
Buurthuizen o.s.

Bauw- lokaties o.s.

Garages o.s.


Ziekenhuizen o.s.

Gevangenissen o.s.
Vliegvelden o.s.
Eethuizen\ Koffiesjops o.s.


Kroegen\ Bunes o.s.
Uitzentburo's o.s.


Distriebutiecentrá o.s.Kameraa- toezicht o.s.


      Zooizêin 
 Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Stookstaat

Bezoek

Gespuis

Vetplant\ Kactus

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


*19
Sjache
rêinig
scheinen

39
469

470
471
472

473

474

475
476
477
478

479

480


Bezichtigingen

Grot\ Kelder\ Berging
(Doordoen)
Poort
Toren
Beeld

Wassen- beelden Sjoo
(Speuren)
Antiekwariaat\ Muzeum
Sierkus
Schauwburg
(Teruglaten)
Kermis
Modelpark

Prievjoezaal
(Afhandeling\ Laag)
Dierenpark


Amookriezia

Esdras


Tobbit (Bespreker)

Yudit
Esters wêisschein

Salomons wêisschein
(Onderhandelaar)
Sierachs wêisschein
Baruch

Brief van Yeremia

Lied van drie
Daniël, Suzanne & Bel
Vlamnasses gebed
Makkabbees 1+2+3


Esdrie


Tobittie

Yudittie
Estie

Salomie

Sieraggie
Baruggie

Yeremie

Liedrie
Suzie
Vlamnassie
Makkabie

Zakkentschein


Flubberigschein

Konzumeerdaarschein

Nokhebbentschein

Doorstreikdaarschein
Mieniaturiezeerdaarschein
Weerhatentschein
Bestootdaarschein
Sleepdaarschein
Gekooischein
Afrukdaarschein
Overniewdwingdaarschein


Riekentschein
Spokentschein
Schragentschein
Bezienswaardigschein
Bezoekdaarschein
Samenzweerdaarschein
Rekdaarschein

Denkbeeldigschein
VirtualieteitAanraatdaarschein
Uitzoekdaarschein
Neerkêikentschein

ToedringentscheinPlot\ Aniematie
Gepieker\ Versporing
\ Betengeling


\ Verering

Toegift\

Opdoeking\

Laster\ Toewêiding


Grootvader\

Bemoedering\ Doorreis


Tekenfilm- middelen

Bewaar Tekenfilm l

Stel Dagdaarbron l in
Stel Beweging Agront l in
Bewaar Platie l

Stel Beeld l in

Stel Beeld- deel l in

Stel Beweging Beeld l in
Stel Bew. Beeld- deel l in
Stel Versmelting l in
Vergr.\ Verkl. Beeld l

Stel Platen- serie l in

Stel Sup- Film l in


Attracties

Feestzalen o.s.

Kuskoors\ Danstenten o.s.
Benziene- pompen\ Oplaatpunten o.s
Beelden in het lant o.s.

Tentoonstellingen o.s.

Kermissen o.s.

Sierkussen o.s.
Vioskopen o.s.
Peaters o.s.
Toerieblieve winkel o.s.

Mooizium o.s.

Beestenparken o.s.
Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Leo\ Lieve


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Nedurlands  English  MokTop

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

 

Kurkeik\ Kurk

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare Middelen40
685

686
687
688
689
690

691

692
693
694
695

696

Hobbie wenkels

Sportwenkel

Motookross wenkel
Paartrêi wenkel
Fotógrafie wenkel
GTs, DvDs & Spelen
Tuinwenkel

Muziekwenkel

Watersportwenkel
Trein en reesbanen
Modelbauw wenkel
Schilderwenkel

Brei en naai zaak


Sportwie

Motorwie
Paartwie
Fotowie
Mediawie
Tuinwie

Muziekwie

Waterwie
Baanwie
Modelwie
Naaiwie

Schilderwie


Toeschieteluikschein

Kribbigschein

Vredelieventschein

Afplukdaarschein


Fuikentschein
Nêiverschein


Bezichtigdaarschein
Boerenslimschein
Afstopdaarschein
Moriebestadaarschein
(Funestschein)
Afgevaardigschein
Verongelêikschein

Afjaagdaarschein

Briezentschein
Overrompeldaarschein

GestresscheinGelaatsuitdrukking\ Opstarting

Respeit\
Griemas\
Tronie\\ BebakkingTeken- middelen

Bewaar Tekening Mok l
(Bekomen)

Leinvolschein\ Leinbreete

Teken Leinsoort k, l
Tekst Invoegen k, l

Tekst Draaien l

Tekst Buigen l
Kleurpallet k, l

Kleurvervloeiing k, l

Spuitbus k, l
Vul tot Rant met Kleur l
Grid k, l, m, n
Leinpatronen k, l

Opvang overzichten

Bejaardenhuis o.s.


Wîeshuizen o.s.

Asielen o.s.
Fiezioterapie centraa o.s.

Wiezondere scholen o.s.

Scholen o.s.
Kurzussen o.s.

Voetselbank o.s.

Tant++artsen o.s.
Huisartsen o.s.
Mentrum\ Yellyneck o.s.
Holietieburó o.s.


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Gautkoorts\ Wiet telen

Bezien

Gauw verdient

Banboe (Bamboe)

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies

41
481


482

483
484

485
486
487

488

489
490

491

492

Verhalen

Actieverhaal


Reisverslag

Mjoezikkal\ Operaa
Avontuur
(Verwoording)
Rampverhaal\ Horror
Dramaa
Toekomst muziek
(Science Fiction)
Dagboek

Biografie
Vluggeleiding
(Voorkoming)
Rontleiding
(Voordracht)
Reportage

Pazietviesmies (Pacifismes)

Wêisschein van Yezus


Dieraloof met de verlosser

Geheimen van Yakoorbus
Geheimen van Yohannes
(Hervatting)
Openbaring van Yohannes
Openbaring van Adam
Openbaring van Peetrus

Brief van Peetrus

Brief van Eugnostius
Boek van Tomas
(Beruiler)
Openbaring van Pauwdie
(Doornemer)
Gebed van Pauwdie


Yezusuie


Freelie

Yacksekrie
Yansekrie

Yansrelevie
Adamsrelevie
Petersrelevie

Petrustie

Eugnostie
Tomsliebrie

Pauwdierelevie

Pauwdieprevie


Triomferentschein


Verslonsdaarschein
Doortrekdaarschein
Avontuurluikschein
Zachsverscheurentschein
Versmeerdaarschein
Schrikwekkentschein
Dramatiecieteit
Fictievieteit

Zachsluchtentschein

Verschenkdaarschein
Doorstuurdaarschein
Wederdrukdaarschein

Paraaschein
Gezichtzoekentschein
Losprachtigschein
Eigentoedekdaarschein


Uitzoekdaarschein

Rampzaligschein
Afgrêiseluikschein
Vjoetjuristigschein

Terugppompdaarschein

Snedigschein
Dokumentairiezerentschein
Vastraatdaarschein
Bleefkêikentschein
Inziedaarschein
Weerleefdaarschein


Affectie\ Overgang


Beschieting\ Bocht
Bewapening\ Aftakking
Verhuizing\
Koorëxistentsie\

Afslachting\ Zocherafkoop
Schrêint\ Beklokking
\ Besnêiding\ Beplakking
Expliecering\ Beteugeling

Inpliecering\

Schor\ Befilming

Film Klopmêinen (Montaazye- mid.)

Red Film l


Dagdaarbronfilm l

Overdup k, l
Retoesheer Film l

Pompjoeterziewamenlatie k, l
Speel Film l met Taaimer
Snêi Film l, t

Zet Ondertieteling k, l

Plak Film k in Film l
Voeg Geluit l toe

Kader plaatsen k, l

Plak Film k aan l

Uitgaan overzicht missies

Skeet- banen o.s.


Schaats- en skie- banen o.s.

Strant- ziemeutlaties o.s.
Redepeditzie- ruimtes o.s.

Parkeergaraazye\ Fietsenkelder o.s.
Markten o.s.
Supermarkten o.s.

Mensa's\ Gratis eetplaatsen o.s.

Koncertgebauwen o.s.
Muziek- les o.s.

Gitstochen o.s.

Vlamneezyes o.s.      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Banpier (Vampier)\ Drakulá

Afgaan

Gebroet (Karmaa)

Riet\ Siegarenriet

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


42
493

494

495

496

497

498

499

500

501
502

503

504

Getelmeerderaars 

Buurtvreemde
(Huurling)
(Die genen die)
Gits

Deurwaarder

Bakker

Taartyee (Artiest)

Kapbahrestyee
span style="color: LawnGreen">(Kabaretier)

Hoopgever


Parkeerwachter

Vaarbiêder (Arbêider)

Mieniester (Minister)


Dierechteur (Directeur)


Boekenzeuler (Boekhauder)


Klassiecismen

Pauwdie' brief aan de Romeinen

Pauwdie' brief aan Jakobus
(Afspreker)
Pauwdie' brief aan de Efeziërs

P. brief aan de Koorintiërs 1+2

Pauwdie' brief aan Tietus
(Handelaar)
Pauwdie' brief aan de Fieliepêinen

Pauwdie' brief aan Phielemon

P. brief aan de Tessaloniërs 1+2
(Vader)
Pauwdie' brief aan de Koorlossiërs
Pauwdie' brief aan de Galatiërs

Pauwdie' brief aan de Hebreeuwen

Pauwdie' brief aan de Tiemoteus


Romsie

Yakoorbie

Efezie

Koorintie

Tietussie

Fieliepie

Fielemonie

Tessalie

Koorlossie
Galatie

Hebreeuwie

Tietie


Patserigschein
Bestrêitdaarschein
Inpikdaarschein
Beteldaarschein
Erkendaarschein

Voorteidigschein
Voorbarigschein
Miezerigschein

Breetmakentschein

Nageefdaarschein
Doorsteekdaarschein
Beroemtschein

Voetzaamschein
Druilerigschein
Regenachtigschein
Rommeligschein
Bedoezeldaarschein
Balorigschein


Overmeesterdaarschein

Hebberigschein

Waarachtigschein

Afzweerdaarschein

Zakkenvullentschein

Kleinschaligschein

Beslechtdaarschein
Lidtekenhebbentschein
Afkeurdaarschein

Vraatzuchtigschein
Verraatdaarschein

Besierdaarschein

Makkeluikschein


Opwerping\ Aflevering
Bespiegeling\ Vertekening
Grens\ Doorreis
Insturing\
Viezualiezatie\ Embleem

Aftuiging\ Doorzien

Verontering\ Doorkêiken

Mishandeling\ Verronding

Globaliezering\ Gepraat

Afschrêiving\ Filmprêizen

Lol\
Uitvaring\ Kwispeling

Bemoedering\

Terugreis\ Inschakeling

Grap- middelen

Kreëer Grap l

Opbauw l

Kloe l

Liggaamstaal l

Medeleven l


Teitsperiode Lach l


Kreëer Geluit Lach l

Zet Geluit op Lach l

Veeg Lach l


Koonsschein l
(Kuisschein)

Uwkoorkeuze l
(Kostuum)
Rotstreek l


Begraafplaatsen o.s.

Zwembaden\ Sauna's o.s.

Kluswinkel o.s.

Elektra winkel o.s.

Kasieno's\ Goktenten o.s.

Bossen\ Parken o.s.

Brantweerposten o.s.

Kerstpakket- saait


Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Barginghart\ Velopná
(Argiebalt\ Fionaa)

      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

 

Blikkenvang zone

Gekwarrel

Koele Blikken

Kroos\ Waterlelie

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse Schalen\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


43
505

506


507

508

509

510

511
512


513

514

515

516

Gebektscheinen (Gedichten)

Wansloof
(Verberging)
Zonet


Diegaloof

Kanon(Mooibeel)span>

Volkslieder

Ode

Volkse Bolke(Hauding)
Slimmerik (Deling)


Psalm (Kerklied)

Donderkreten
(Voorbehaging\ Ondersteuning)
Epos(Verlaging)

Marslied(Volgen)

Gruize Verhalen

Yonas en de walvis

Gever & Rover
(Keen & Abel)

Bodan & Meevan
(Doorprater) (Adam & Evaa)
Ohbraamhahm
(Abraham)
Mooiêif (Mozes)
(Leurliggaamreike)
Samszoon en een Levensluike
(Samson & Eleilaa)
                                    


Yonassie

Gevussie


Mevanwie

Abrahamie

Molêivie

Sammie
Technolovie

Godliefdie

Multieliefdie

Solonie

Pluralie


Reeksmakentschein

Heinstelligschein
(Akeligschein)
Kuttigschein
Eigenwêisschein
Letterluikschein
Flipperentschein

Suizentschein

Klapdaarschein

Naarschein

Langgerekschein

Versleepdaarzicht

Afstotentschein
Naartoehatentschein
Morreldaarschein


Luivooryoeteit
Koortsigschein
Heesschein
Gleuvigschein<;br>
Eigengereischein
Afzoekdaarschein
Rechtvaardigschein
Meeteldaarschein
Doordreunentschein

DenderentscheinMeerstemmigschein
Gregoriaansschein
Knetterentschein

Trachtentschein

Vinnigschein


Strofe\ Besporing
Getob\

Be-ering\ Geratel

Misleiding\ Klep
Uitgave\

Spel-vorming\ Klap

Aanvaring\ GeluitsoversturingGespaar\ Geluitsomvang

Konteunietie middelen

Neem Sporen k(l,m) op

Speel Sporen k, l af


Æqwaliezatie k, l, m
Herhaal Spoor l, t
Effect l, t

Suizing k, l (Wah)

Hantklap k, l
Kopiëer Spoor k, l, t


Stereomix l, t

Distorsie l, t

Kompressie l

Geluitssterkte l

Verenigings overzicht saaits

Sport- vermenigingen o.s.

Stuwtlaters vermeniging o.s.
(Studenten)

Feest vermeniging o.s.
Fanfare vermeniging o.s.
Heertochshuis- vermeniging o.s.

Boek bespreek vermenigingen o.s.

Schrêivers verenigingen o.s.
Taal Kurzussen o.s.


Kerken\ Reliegieuze groepen o.s.

Fan- klups o.s.

Karnaval verenigingen o.s.

Zang vermenigingen\ Koren o.s.      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Diestaatdaren speurder

Afzien

Gauw gezien (Plaatje)

Katoen\ Garen\ Spêikerstof

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


44
517


518

519
520

521

522

523

524
525


526


527


528

Liggaamssoorten (Geestsoorten)

Spraaks\ Galspugene
(Heffers)


Duits\ Shienees
Zelflostiets (Vrêis)
Smoels\ Neeteidige
Wanklaar\ Lakoniek
Ganees\ Kreools (Vangers)
Bloemse (Opvangers)
Vuistneer (Neurotisch)\ Blank\ Omoes\ Schots
Baans
Krops\ Daans
Prats\ Dietaliedaans
Maargootlief\ Reikziende
3>Liggaamssoorten (Geestsoorten)

Spraaks\ Gallief
( Klieks
Diets (Vrêis)\ Monggools (Ganees)
(Zocherafpraters)
Smoels\ NeetrantvriefLaks\ Lakoniek
Wanklaars (Klaarzetters)
(Afstemmers)
Kreools
(Vangers)

Bloemdaren\ Bloemsen
(Opvangers)
(Konthelden)

Neurovief\ Baans
(Nerveus)
(Tegenintellers)

Omoes\ Blank
(Rustlief\ Schots)


Krops\ Daans


Prats\ Hindiedaans
(Tietaliedaans)
Maargootlief\ Traans
(Bescheurders)

Liederen

Gluurnair (Artuur)
     en de ronde tafel

Goeievere
(Guinnevere)
Owêin\ Beiloo\ Holladio
(Hauwer)
Ongevoeligen vrezer
(Mordret)Baudewêin\ Beilaa\
  Holladié

Triestan en Iezolde


Kloezie en Poehdie
 (Afbreker)


Parceval
(Laters)


Erec en Eniede
(Herkenner)


Lancelot
(Deler)

Poormeergayedá
(Morgaandá) (Afnemer)
Merlêin


ArturieGohdie

Beilie

MorondrieBaudie


Triestie


KloezieParcieErescheinLancie


Ganaardie

Merlie


Weerlachentschein
Oprukkentschein


Betafeldaarschein
Terugwillentschein
Veelmaligschein

LostrekdaarscheinNeigentschein
Aangrenzentschein
Onziemeetriestteit
Triesschein
Sneuschein

Kloezoekentschein
Blommigschein
Installeerdaarschein
Gauwgeventschein
Schunnigschein
Schuinschein
Poorstapdaarschein
Ontvankeluikschein
Dwarsschein
Schotsschein
Scheefschein

Uitlachdaarschein
Verstuurdaarschein

Afspuitentschein
Binnenlachentschein
Lafschein
Weldaarwontdaarschein


Aansprakeluikschein
Prachtigschein
Voorziedaarschein
Bemoeienisvolschein
Verdekschein

Weloverwogenschein
Noemdaarschein
Volksschein
Puikschein
Vaakpruikhebbentschein
Afvuldaarschein
Genegentschein
Ziemeetriestteit

Piekerentschein
Nadenkentschein
Onderschepdaarschein
Spleitentschein
Blootsteldaarschein
Heenkomerwillentschein

Gewentaanlieteit
Spierenkloeachtigschein
{Zenuwachtigschein}

Pompvolschein
Volkomenschein


Oogstdaarzicht (Crop)
Verstadaarschein
Afdrukdaarschein
Protserigschein
Opkropdaarschein
Paraderentschein
Eigenbeeldmakentschein


Boekvorming\ Bundeling
Schuld\ Teruggaan
Eigenlaag\

Voorschot\ Aanschuiven

Luivooryoe\ Inhaken
             \ Inwerken
Toedracht\ VerlakkenVerliggaming\ Verkoop
                         \ Insluiting
                          \ Beer
Betreuring\ Verkiezing


Bekafting\ UitsnedeVerscheping\ VerbergingUitkomst\ SamenvoegingLof\


Ervaring\ Uitspugen

Versleping\ Bescherming

Ruiterluiken

Wiespeelterkloosvief
(Wispelturig\ Naief)

Zalig
(Toespelende)
Waardig
Geinig
(Bewoordende)
Openzachtreik
(Openhartig)
Broeitaal

Zwartgallig

Geweldig

Krenkyorum
(Komende)

Uitbundig\ Reik


Gierig\ Zuinig
(Dragende)
(Opkomende)
Overspelig
(Opdragende)Naastenliefdie


Plaatsliefie

Leefteitsie
Verleetsie

Medegelovie

Medewerkie

Lessenliefie

Maatschappie
Samenwerkie


Muziekliefie


Vakliefdie


Reismetwie


Tegeninlachdaarschein
Wrakkigschein

Terugtrekkentschein


Besmeerdaarschein

Gekscherentschein

Kneveldaarschein

Wegkwêinentschein

Zachtverwarmentschein
Krenkzinnigschein
Beschonkenschein

Terugsturentschein
Benaadrukdaarschein
Vaderentschein
Beknibbeldaarschein
Bezuinigdaarschein
Hoepelentschein
Sjacherêinigschein
Ophoepeldaarschein


Geschapenschein
Gehechtschein
Afzichteluikschein
Loopsschein
Uithuizigschein

Weldadigschein

Vergezochschein
Spreekvaardigschein
Heetgebakerschein

Goetaartreikschein

Kermentschein
Kleinzerigschein
Miezyestheusschein

Weerstaanschein


Bekrompenschein
Krenterigschein
Verkêikdaarschein
Kwaataartreikschein


Uitlêining\ Singroniezering
                \ Uitgang

Voorrang\ Beigeluit
               \ Verschorring
Behuizing\ Geluit
Gemak\ Herluiting

Stroop\ Bemiddeling

Opstroping\

Uitsterving\ Egaliezering


Gezeur\ Schetteren


\ Verreiking


Koon\ Verpaupering


\ Ontkraking

Mix- middelen

Open Lier l


Stel Beigeluiden l in

Neem Geluit l op
Herhaal Geluit l

Speel Geluit op Sintesaaizer

Zangorgel l

Doof Spoor k uit l, t

Kopiëer Spoor k, l naar m
Stel Schetteren tegengaan in


Stel Dagdaarbrongeluit l in


Stel Instrument uitfiltering l, t in


Stel Ruisonderdrukking l in

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Spookhuis

Afspiegeling

Klopjacht

Yutte\ Tauw\ Kanvas

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


*20
Suuc-
cessen

45
529

530

531

532

533


534

535

536

537

538

539

540

Gewoonscheinen

Prachtklief (Praktisch)

Zondertedenken (Tactisch)

Trentvief (Kreatief)

Schoonzachvief (Klimactisch)
(Doorzenden)
Ingewêit (Bespeuren)
(Ontvolken)

Exoblief
(Exotisch)
Stêigmalig
(Onthauden)
Vlamboeitrent
(Flamboyant)
Zangmeernielief\ Staatblief
(Sanggwinnistisch\ Statisch)
Revoluutsyonair\ Exstaatvief
(Exstatisch)
Gehoordeetrentblief\ Waans
(Progressief)
Vaandakeek

 

 


Waldadigschein
Neerschietentschein
Tactloosschein
Afteldaarschein
Lokaliezeerdaarschein
Erkenteluikschein
Teidigschein
Meeblinkentschein
Vingervlugschein

Stautmoedigschein
Verbreetdaarschein
Samenblinkentschein
Doorgeefdaarschein
Terugsteekdaarschein
Broederentschein
Unkeerblinkentschein
Stauschein
Vaakvoetdaarschein
Druilentschein
Uitblinkentschein
Rommelentschein
Thuisblinkentschein
Vaandeldragentschein


Ruiterluikschein
Toetaalgezienschein
Tactvolschein
Hebberigschein
Vastpakdaarschein
Waarschein
Golventschein
Gutsentschein
Uitdraagdaarschein
Stoordaarschein

Ruimdenkentschein

Lidtekenmakentschein

Steetsdoorkeurdaarschein
Doorbloetschein
Beraatdaarschein
Regenentschein
Voorbeistreventschein
Sierluikschein


Afspiegeling\ Afvuring
                        \ Betekenis
Vergrenzing\ Rees

Overtuiging\

Afdaling\ Terugzien

Overschrêiving\ Omzwerving


\ Beronting

\ Verprating

Verlolliging\ Inkêik
Zindering\ Turfebord

\ Turfvorming

Spel- Onderdelen

Lichtpiestolen
(Overkomen)
Rees stuur

Aanwêisstok

Beweging registratie

Yoi- stick met flippers


Qwerty- toetsenbord

Kreëer IN- verbinding

Speel over IN met l

Roep speltoestant op
Red speltoestant

Roep Skoore op
(Overdragen)
Red Reinstskoore l

 
Dingenleis - Zwams 2 - Gansnaam Moos\ Mooikiek


      Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Watergebeuren:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Aanduitsel

Bevatting

Prorestnaam

 

Iffiegeneia

Afwêiking

Verslaggeving (Reïnkarnatie)

Berk\ Es\ Karton\ Padier

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


46
541


542
543
544
545
546
547
548
549

550

551

552

Guitigscheinen

Laten Onderlopen


Ondergraven
Onderkladderen
Onderdoen voor dievlamdaar
Vervolken
Plunderen
Verderkomen\ Verdelen
Smokkelen
Ronselen

Behagen\ Steunen

Belagen

Vervolgen\ Stolken

 

 
Schietdaarschein
Fusiëerdaarschein

Aanpakdaarschein
Gedegenschein
Aanpakdaarschein
Parvlamschein
Ruimschootsschein
Vernietigdaarschein
Karigschein
Kleinschietentschein
Meestnaderdaarschein
Tekortschietentschein

Morrentschein
Nahatentschein


Onzichtdaarschein
Gewapentschein
Beholsterdaarschein
Verlamdaarschein

Botvierentschein
Uitgehongertschein


Liefdadigschein

Doorstootdaarschein
Besleepdaarschein
Dregdaarschein
Baggerdaarschein

 
Toedenken\ Spelontwerp

\ Bemuring

\ Popvorming
\ Popdeelvorming
Ingeving\ Beduveling
Kwinkslag\ Verklapping
\ Instrumentaliezering

\ ArrieveringSchauwspel\ Ontpoping

Versparing\
Doormoeten\

Pop- middelen

Red Spel l in

Stel Dagdaarbron l in
Stel Beweging Dagdaarbron l in
Stel Pop l in
Stel Popdeel k, l in
Stel Beweging Pop k, l, m in
Stel Beweging Popdeel k, l, m in
Stel Betoetsing Pop k, l, m in

Opkomst Pop l


Trenteer Speelscherm l
Reflexie Pop k, l

Vergroot\ Verklein Pop l

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


Zalige Alexaa

Overschein

Inkleding

Vilt\ Fluweel\ Koorduurwa

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


47
553

554
555
556
557

558559

560

561

562


563


564

Kwikgezienscheinen

Turen

Ontvlooien
Verwaardigen
Takenmeerderen
Opmaken\ Opspreken

Zuiveren\ Schoon makenScheren

Kammen\ Borstelen

Kwelen
(Voortkomen)
Masseren


Strêiken
(Voortdragen)

BekorenSlaapsie

Loopsie
Zwemsie
Zonsie
Seschein

Naaktmozie

Toelachdaarschein
Aanschietdaarschein
Krioelentschein
Beminneluikschein
Rankschein
Schamperschein
Reinigdaarschein
Vuilschein
Viesschein
Afwasdaarschein
Schurentschein
Stoppeligschein
Tederschein
Naaspoeldaarschein
Ergerentschein

Kneetdaarschein
Vervaderdaarschein
Overniewstuurdaarschein
Moederentschein
Ruigschein
Rimpeligschein
Mêinzyestverheusdaarschein
Opruigdaarschein


Praalzichtdaarschein
Schuchterschein
Vlooivrêischein
Ontwaardaarschein
Opvoetdaarschein
Adembenementschein
Oogverblindende
Schoonschein


Glatschein

Bezachtigdaarschein
Rechtpraatdaarschein
Sprankelentschein

Vastberadenschein
Doorstadaarschein

Bekêikdaarschein


Naleefdaarschein


Poorziepers\ Ingang
(Princiepes)\
Rang\ Versperring
Scheiding\ Bekamering
Vergemakking\ Bevakking
\ Bebording

Verkeuring\ SlagvoeringSchrapen\ Agglomeratie

Deining\

Verzeuring\ Bekaarting

Uitsmering\


Ontkreukeling\


\ Terugdeinzing

Spel- Roepdezen

Sport\ Balspel

Rees
Platform
Schaak
Bord

Mielietaire strategieLekoornaamblieve strategie
(Ekonomische)
Gevecht (Duel)

Kaart

Gok


Arkade
(Reactie- spel)

Schietvenster

       Zooizêin  Verder  Terug              Top               English     Nedurlans  


(Ziele) Pietzoeker (Kupiedó)

Ontwêiking

Transformering

Rupszêide\ Spinrag\ Satêin\ Kant

3x N

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Daardagende Schalen

Duigse Schalen

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Albruikdare middelen

Losbruikdare missies


48
565

566
567
568
569
570
571

572
573
574
575
576

Geboden

Belaat alle Geltarmen.

Ye mag niet Stelen.
Ye hept ye schulden af te betalen.
Ye mag niet Liegen.
Bespeel ye Bemachtigers.
Ye mag niet Doden.
Vermaak bîedereen verschillent.

Vermaak ye veryauwerden. (Eren is Vermaken)
Vermaak yezelf op vrêie dagen.
Vermaak yezelf met omhagingwerende teiden.
Vermaak de koordaanslieden met geven van aandach.
Vermaak anderen met luisteren naar hun goeie vertelsels.

Noodzakeluikscheinen

Bankgebauw

Verzekeringskantoor
Pannieshuis

Geltwisselkantoor
Kantoorboekhandel
HaliedencelHaliedencel
Leer en bontwenkel
Wegrestaurant
Speelgoetwenkel
Sexsyop

Schoenenzaak
Hoedenwenkel


Bankwie

Assuurwie
Pantwie

Geltwie
Padierwie
Cellie
Leerwie
Wegrestie
Speelwie
Sexwie

Schoenwie
Hoetwie


Smakeloosschein

Geslotenschein
Ranzigschein
Beschimpentschein
Uitflapdaarschein

Overniewsteeldaarschein
Bonthebbentschein


Lawaaiïgschein
Herriemakentschein

Kabaalmakentschein


Smalschein
Pompeusschein

Zwartmakentschein

Uitkraamdaarschein

Bespaardaarschein
Karnavaliezeerdaarschein
Uitetentschein

Uitspaardaarschein


luitruchtigschein


Introductie\ Buroo- Verbinding
\ Dodenherdenking
\ Schikking\ Doorberekening
Redelaatziebureau weligscheinen

Open Bureauverbinding

Neem pers.nr. l uit Etalaazye
Sluit Bureau- verbinding

Relaas van Ontmoeting k, l
Bureau betaling k, l
Relaties met Misdadigers l
Eerdere kontacten met Buro's l
Horekaa atvies k, l
Hotel atvies k, l
Verander Etalaazye- kaart k, l

Kreëer Etalaazye-kaart
Verander Fotoo l Verder naar 49 Zooizêin      Naar het Begin