0. Ervoor 
   ( 

1. Yogein    
   Kozeijn

2. Goeiert 
   Fr�ija

3. Fret  
   Gjaane

4. Lodeweijk 
   Nieweize

5. Mateis 
   Mareike

6. Wauder 
   Heyakeijkes

7. Andree 
   Andrea

8. Bram 
   Saraa

 Ernaa 
 )

Ye kan een letter (a-z) intoetsen, om naar het Mooizeijn van dat getel te springen.
( Springt een Zwams Terug, ) Springt een Zwams Vooruit.Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Yeahgein\ Koorzeijn


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Vrek

Storting

Goede loop

Zink

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Meer Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen49
577


578
579

580
581

582
583
584

585
586

587

588

Klantsoorten (Standen) φ

Zwerver

Ziegeuner\ Mens
Redelair
Burger
Middenstander
Ruimtedare (Amtenair)
Meerlair
Boer\ Boerin
Barron\ Barrin

Heertoch\ Heertochin (Overkomende)
Graaf\ Gravin (Overdrager)
Mierenlietair (Beronder)


Ganama's wetten

De appel valt nooit ver van de boom.


Gelt speelt geen rol.
Yong geleert, out gedaan.

Verandering van speis doet eten.
Rekenen doe ye op kalkulators,
maar niet op anderen.
Een moeder is niet van steen.
Moeders mooiste word ye nooit.
Alleen is maar alleen

Goede wijn behoeft geen krans.
Kleding maakt niet de man.

Zuinigheit met vlijt, maar reikdom
korrumpeert apsoluut.
Harmonie is te zien in alle dingen.

 

 


Zwerventheit

Wenkelentheit
Koterachtigheit
Burgerluikheit

Ruimteluikheit
Wetmatigheit

Adeluikheit
Plettentheit
Strelentheit

Levenwagentheit


WeerzientheitVerpraatbaarheit
Bargoensheit


Nakeijkbaarheit
Zachtwerentheit


Yaarinkomen\ ZoekoproepAanboorbaarheit

Naastotentheit
Afsleepbaarheit
Dapperheit
Krenterigheit
Steetsgewapentheit
Dierectheit
Hoofsheit
Hoffeluikheit
Degeluikheit
Vaardigheit

Zalventheit
Yaagbaarheit
Parkeerbaarheit
Opjaagbaarheit
Zwoegentheit
RedegeerbaarheitBeknibbelbaarheit
Onthutsing\ Hersporing

Geklungel\ Afschrijving
Kontoo\ Saldoo

Gebak\ Maling


Insmering\
Kadaver\ BeklappingModerniezering\ Aanbod
                          \ Baan
\ Overschrijving

Besparing\ Terugboeking


Bankieren

Open Bankkontact k, l


Bekijk betaling\ storting
Bekijk saldoo l

Sluit Bankkontact k
Hieroteek k, l, m, n

Lening zonder onderpant
Kreëer Rekening k, l
Zet Rekening op persoonsnr l

Bekijk Aanbiedingen
Waarschuw bei storting

Schrijf over k, l, m

Otomatische inkassóHolle Bolle Gijs

Aanstaring

Goede Afloop

Keihart (Kobalt)

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


50
589


590
591
592
593
594
595
596
597
598

599
600

Ontknopingen

VerbaliezerenEisen
Opeisen
Opzetten
Inwrijven
Uitbreiden


Bekomen

Prijzen
Ronden\ Suucces hebben

 

 


Minderbaarheit
ToelachbaarheitSteetsnaaspoelentheit

Terugstuurbaarheit

Bezuinigbaarheit


Kalkuleerbaarheit
Duperentheit
Naziebaarheit
Omzeilbaarheit
Afbrantbaarheit
Harteluikheit
Verschoonbaarheit
Losstaantheit

Afkijkbaarheit


Kontract\ Schade- vergoeding


Sanctie\ Schade
Versmading\ Genoegdoening
Gemakszucht\ Verbeursing
\ Ongeval
Bekeuring\ Ontfutseling
\ Bevochtiging
\ Berechting
\ Ontslaggeving
\ Annulering

\
\ Ontkluwing

Verzekeringen

WA


Rijtuigen WA\ All risk
Smaat
Studiebeurs
Ziekte (Onderhandelen)
Diefstal
Brant
Rechtsbeistant
Werkeloosheit
Annulering

Bezoek van huisarts
Levens\ UitvaartToorn van Babel

Korting

Goede daat

Magnezium

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


51
601

602
603
604

605

606

607
608
609
610

611
612

Ontwikkelingen

Akliematiezeren

Stoken
Opstoken
Tegengaan
(Doorzenden)
Verbannen

Afhaken

Opdragen aan
Uitkiezen
Konzumeren
Uitkomen\ Uitdragen

Inkomen\ Indragen
Ontlokken

 

 
Natelbaarheit
Verlogenbaarheit
Versteelbaarheit
Toegeefbaarheit

Broedentheit

Doorborentheit
Beregenbaarheit
Befriemelbaarheit


Ontknopentheit


Bepakbaarheit


HeengaantheitVereerbaarheit


Uitpakbaarheit
Verradeluikheit
Inpakbaarheit


Tegenstribbeling\
          \ Aandeel- vergoeding
\ Afgrenzing

\ Uitzien

Vergoddeluiking\ Prietpraat

\ Vordering
Konzumptie\ Uitkering

\ Bedrijfsvoering
\ Yaaroverzicht

Vrijduitenzie- middelen

Open Beursverbinding
(Doorkomen)
Wisselkoersen Valutaa
Sluit Beursverbinding
Koop Aandelen van handelaren l

Koop Aandelen van aandeelhandel

Aandelen top 10
Aandelen- koersen

Koop\ Verkoop Aandeel bei prijs
Koop\ Verkoop Aandeel l
Fuzie- uitkering

Winst- uitkering k, l
Yaarrapport k, l
Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Goeiert\ Frija


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Weizeren Hein

Scholing

Goede verloop

Weizer (IJzer)

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen
52
613

614

615
616
617

618

619

620

621

622

623

624

Gedaandattes

Veehauden

Timmeren
(Kijken)
Kweken
Potten bakken
Beelthauwen
(Uitdelen)
Glasblazen
(Doornemen)
Smeden
(Afhauden)
Kappen
(Haar knippen)
Slachten

Meubelmaken
(Besteunen)
Naaien

Looien

(Ambachten)

 


Beschietbaarheit
Hoedentheit
Bekleibaarheit

Bestuifbaarheit
Betietelbaarheit
Behamerbaarheit

Beglazentheit

Gietbaarheit

Kortgekniptheit
Verplukkentheit
Spekkigheit
Vilbaarheit
Kussenbaarheit

Doorstotentheit
Wegslepentheit
Behuidentheit


Opdrijfbaarheit
Bewapentheit
Slungeligheit

Teelbaarheit
Daatkrachtigheit
VervaardigbaarheitMijnzoekentheit
Verjaagbaarheit
Koepmakentheit
Neerpraatbaarheit
Vlezigheit

Stofkiezentheit

Inzoombaarheit
Inneembaarheit
Looggebruikentheit


Opdrijving\ Optie- vergoeding

Verklungeling\


Verbakking\ Vermaling


Begloeiing\

Uitsparing\Opdeling\


Gelttekort (Gilde)- middelen

Open Gelttekort (Optie)- beursverb. k, l

Wantikhepeerder Hepbak l
(Kardiërre (Carriere) Hepbak)
Beurskrant k, l
Sluit - beursverb.
Bekijk Weeropduitenzicht-
koersen
Koop\ Verkoop Staatsaandelen

Koop\ Verk. Dure Langmeegaanders
(Edelmetaal) Bak k, l
Koop\ Verkoop Weeropduitenzicht l
Bei prijs m
Koop\ Verkoop l nu

Makelareien- bureau l

Ontroerent Goet l

Wissel in k, l tegen m, nStalen maagd

Doorzien

Goede handen

Staal

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


53
625

626
627
628
629
630
631
632
633

634
635

636

Diemeijsieren (Manieren)

Vlechmatig (Flegmatisch)

Bapswistdat (Baptistisch) (Malle Baps)
Dogzomatig (Dogmatisch)
Totvoortuinnietsis (Opportunistisch)
Volkleurisvief (Volkloristisch)
Hieronietsig (Ieronisch)
Tieplief (Tiepisch)
Behagozolastig (Pleonastisch)
Boombastvief (Bombastisch)
Paatriargvief (Patriargisch) (Afkomst)
Drasblief (Drastisch) (Afdracht)

Trauwmatig (Traumatiesch)

 

 


Verminderbaarheit
Overvloedigheit

Wedbaarheit
Doorstraalbaarheit
Zwaarlijvigheit
Verpletterentheit

Egocentriecieteit

Beschutheit


Ambachteluikheit
Doorziebaarheit
Plaatsnementheit
Waarborgbaarheit
Praatbaarheit
Dikhuidigheit

Toestuurbaarheit
Doorkijkbaarheit

Tegeninleefbaarheit


\ Letsel

\ Verschadiging

\ Voeding
\ Slipstream

Meezieners- middelen

Tantarts bezoek

Ambulans- oproep
Runtgen foto's
Kosmetische behandeling
Maniekuristische handeling
Ontsmetting
Hechting
Botbreuk spalken
Verbinden\ Zwachtelen

Amputeren
Narkoze

OperatieLange Frank

Verkorting

Aanklamping

Soldeer

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


54
637

638
639
640

641
642
643
644

645

646
647
648

Aanknoopweizes

Exofzuswistye

Monerismie
Apzoluitismie
Saarkrastwawistye

Manietwistye
Pedaarvoorwistye
Vielenmeerwistye
Zienismie

Okeekultismie

Annargismie
Daarwinnenzewistye
Luivoorwistye

 

 


Overstelpentheit

Doortelbaarheit
Belogenheit
Opstakelvormentheit

Aniemeerbaarheit
Besteelbaarheit
Toegeveluikheit
Broederluikheit
Zusterluikheit
Apsorbeerbaarheit


Verdelgbaarheit


Gemaniertheit
Lasterentheit
Geldigheit
Afpakbaarheit
Opblaasbaarheit


Spaarzaamheit

Aanpraatbaarheit
Uitroeibaarheit
Uitverkorenheit


Bestrubbeling\ Uitbanning

Boeking\ Ticket

Somber\ Inzien
\ Bezakking

\ Iemmuniezering
\ Bemanning
\ Beivoeding

\ Overboeking

\ Uitboeking
\ Opslag

Reisticket- balie

Kreëer Balie- kontact
(Terugkomen)
Boek reis k, l, m
Sluit Balie- kontact
Tsyeck in k, l, m

Koffers inladen l
Viezum\ VoorTelnamen k, l
Stap in Rit l
Voorkeur van voetsel

Overboeken naar Rit

IPB- ticket naar l
Vertraagde\ Verloren koffer l
Luchthavenbelasting
Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Fret\ Gjaane


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Zwarte schaap

Verenging

Goede beloop

Kwik

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


55
649

650

651
652
653
654

655

656

657
658
659
660

Sferen

Lastig

Knus
(Verkijkent)
Melig
Melanggolisch
Prettig (Indelent)
Zwoel
(Terugnement)
Vredig
(Weghaudent)
Gezapig

Grif\ Statig
Haastig
Vlijtig
Geheimzinnig

Wagen- & huis- deuren

Garaagjedeur

Otoportier

Achterklep
Schuifdeur v bus
Achterdeur v bus
Gordijn\ Hor

Treindeur

Busdeur

Tremdeur
Achterdeur
Voordeur
Schuurdeur\ Zolder


Garagjie

Portierie

Kleppie
Schuifie
Busdeurie
Gordie

Treinie

Bussie

Tremmie
Achtersie
Voordeurie
Schurie


Kondietioneerbaarheit
Afschietbaarheit


Losbandigheit
Vreedzaamheit

Verkniptheit
Beplukkentheit
Gulzigheit
Yakkerentheit
(L)eijverigheit


Aanknoopbaarheit
Belastigbaarheit
Vervaardigtheit


Bejaagbaarheit

Vatsigheit

Gretigheit
Syeezentheit

Miesterieusheit


Deur- vorming\ Kar

Gezelschap\ Deurnummer\ Overlading
Wroet\ Koffers

Verrassing\\ Bebaning
Haast\
\ Verlebeling
Vergooiing\

BARkode- middelen

Kar skeninvoer l

Kar nummerinvoer l

Kar status- Infoo l
Kar overschreijving l
Kar overladen l
Rit- infoo l

Zak skeninvoer l

Zak nummerinvoer l

Zak Rit- infoo l
Zak afladen l
Zak omlebelen l
Zoek Zak op nr lPegelmesie

Terugzien

Uitschieters

Alumienium

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


56
661

662
663
664
665
666
667
668
669

670
671
672

Verbleijden  φ

Geremde


Reumaavieve
Spreekbuis (Kallieghulá)
Parkinson
Paaiver (Taartpooryau)
Kankerpasnaam

Weerwolf
Knecht

Gouden Nachtegaal
Generaal Kuster (Overkomende)
Wilmaa van Nassauwe (Overdrager)
Kappietein Haaks (Beronder)

Levensdeuren

Tuinhek\ Poort

Gaas- hek met hangslot
WC\ Doesch- deur
Kamerdeur
Rolluik (Waan\ Ontvolking)
Klasdeuren
Trapportaal- deur
Kattenluikie
Schuifdeur in huis

Kastdeur
Stoppenkast- deur
Mediezeijnkassie


Poortie

Hangslotie
Doeschie
Kamersie
Rolluikie
Klasdeurie
Portalie
Luikie
Schuifie

Kastdeurie
Stoppie
Medieceijnie


Bedrempeldheid
Bedremmeldheid
Wegsluipendheid
Botpijnhebbendheid
Overhandhebbendheid
Overhebbendheid
Meerslapendheid
Onbenulligheid
Nulliefieceerbaarheid
Herniewbaarheid
Wegcijferbaarheid

Rondneuzendheid
Glimlachendheid
Buiklievendheid
Overhoopheid


Beschikbaarheid


Gezichtvertrekkendheid
Spraakmakendheid
Verwachtingscheppendheid
Meervoelendheid
Uitzaaiendheid

Tongzoenendheid
Ondergeschiktheid
Toepraatbaarheid
Spendeerbaarheid
Wangzoenbaarheid
Zelflievendheid
Zelfingenomenheid
\ BeschadigingInfoo- middelen

Zoek naar l in alle rit

Aantal kof per rit per kategorie
Aantal kof nog per rit
Aantal klanten per rit
Aantal klanten per dag (Verhandelen)
Vertrek\ Aankomst teiten k, l
Monteur k, l
Vliegtuig bevoorrading
Verkeerstoren toestemming
Aantal IPB- klanten

Marreshozee gevraagd
Draai\ Bekeijk KameraaZeeuws meisie

Bekorting

Yaartelling

Koper

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen57
673

674
675
676

677
678
679
680
681
682
683
684

Klantvaarten (Standaarten)

Dienamismie

Muniehalismie
Soosjalismie
Kappiettaalismie
(Toezending)
Sjofeijnismie
Marxismie
Feitisjismie
Zionismie
Annalietismie
Gjaanismie
Masogismie\ Pessiemismie
S(p)adismie\ Optiemismie

Wenkeldeuren

Deur die opengaat
            met knop
Mat met bel
Deur met een pas
Deur met miekrofoon

Kerkdeuren
Klupdeur (met bel)
Saloendeuren
(Dieren-) Parkpoort
Hefboom m weegschaal
Achteringang
Kluisdeur
Draai-\ Schuif- deuren


Knoppie

Kluppie
Passie
Miekrofonie

Kerkie
Matbellie
Saloenie
Parkpoortie
Weegtie
Achtertie
Kluisie
Draaitie


Geltwagentheit

Terugtelbaarheit


Bebroedentheit


Bepantserbaarheit


Naamlieventheit


wenkelsteunentheit
Goetgeinformeertheit

Lantlieventheit
Verspaarbaarheit
EerluikheitVermorzelbaarheit


Aankoop\ Sinsjaalontvangst


Versombering\ Ontzien
\ Peiling

Zentmasten

Ontvang sinsjaal l
(Toekomen)
Herken sinsjaal l
Verbind sinsjaal k, l
Maak kontact voor l

Doorzenden l
Inbraak- alarm l
Kameraa- bewaking l
Sateliet naar investering l
Sateliet naar implantaat l
Richting sinsjaal l
Afstant sinsjaal l tot toren
Laat sinsjaal l peilen
Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Lodeweijk\ Geenweize


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Foutenmaker

Aanstaring

Vermekkering

Tin (Blik)

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen58
685

686
687
688
689
690

691

692
693
694
695

696

Snoeten

Lonkent

Bekeijkent
Smalent
Malent
Balent
Geringschattent
(Tegeninnement)
Dwepent
(Nahaudent)
Stralent
Vleient
Uitstekent
Frustrerent

Verweitent

Hobbie wenkels

Sportwenkel

Motookross wenkel
Paartreij wenkel
Fotógrafie wenkel
GTs, DvDs & Spelen
Tuinwenkel

Muziekwenkel

Watersportwenkel
Trein en reesbanen
Modelbouw wenkel
Schilderwenkel

Brei en naai zaak


Sportwie

Motorwie
Paartwie
Fotowie
Mediawie
Tuinwie

Muziekwie

Waterwie
Baanwie
Modelwie
Naaiwie

Schilderwie


Toeschieteluikheit

Kribbigheit

Vredelieventheit

Afplukbaarheit


Fuikentheit
Neijverheit


Gezichtzoekentheit
Boerenslimheit
Afstopbaarheit
Funestheit

Afgevaardigtheit
Verongeleijktheit

Afjaagbaarheit

Briezentheit
Overrompelbaarheit

GestrestheitGelaatsuitdrukking\ Opstarting

Respeit\
Griemas\
Tronie\\ BebakkingNetwerk- middeelen

Open Netwerk verbinding

Netwerk- inkriptie l
C- Kompaailer\ C- Debugh
Sluit Netwerk verb. k, l
Plaats Mok l naar Server
Zoek k op Netwerk l

Bakkiezer op Netwerk

Kopiëren k, l naar PP
Verweijder Mok l op Netwerk
Hernoem k, l op Netwerk
Gedeelde printer l

Serverraam lBoeman

Verklooiing

Peepressie

Lood\ Gout\ Zilver\ Brons

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


59
697

698
699
700
701

702
703
704
705
706

707

708

Streken\ Leluikheden

Debiel

Inbeciel
Erotisch
Nimfomaan
Shlemiel

Infantiel
Nazaal
Nietzóvreemd
Iedioot\ Rekansietrant
Amiekaal (Nakoment)

Naarzussisch (Afpreijzent)

Paranormaal (Afrondent)

Zelf verzorgings wenkel

Buttons en kaarten

Hakkenbar
Brillenwenkel
Bloemenwenkel
Make- up wenkel
(Verwaning)
Warenhuis
Pargeurerie
Yuwelier
Kloosloogze kraam
Wildere (Mas sage) salon

Gehoor- speesjalist

Kledingzaak


Kaartwie

Hakwie
Brilwie
Bloemwie
Opmaakwie

Warenwie
Parfumwie
Yuwelwie
Horlowie
Massawie

Hoorwie

Kledingwie


Kronkelbaarheit

Zelfwenkbaarheit
Energjiekheit
Krachtigheit
Sprokkelbaarheit

Kloterigheit
Gonzentheit
Strubbelentheit
Verplatbaarheit
Verstreelbaarheit

Intriegerentheit

Gedrochteluikheit


Toezientheit
Verpieterbaarheit
Fiegurerentheit

OnverstoorbaarheitPriementheit
Bepraatbaarheit
Vergenoegtheit
Vriendeluikheit
Uitpraatbaarheit
Doorkeijkbaarheit
Inpraatbaarheit
EIdelheit
Echtleventheit


Beloering\ Vioskeek- agendaa

Zwenking\
Erudietie\Overstelping\
Gezoem\

Diefstal\ Pateziezering
\ Simpatiezering

Netwerk- kanalen

Ochtentgimnastiek

Stuur PP l Bericht m
Spreek met andere PP l
Koop gezameluik alkohol
Organiezeer gezameluike maalteit
(Behandelen)
Neem Afdruk van PP- scherm
Wepkam op kamer l
Dusyees\ Boeken k, l
Speel spel l met PPs
Luister Audio l met PPs

Speel Muziek met PPs

Keijk film l met PPsGajus Pompus

Ontspruiting

Dekadentie

Parel\ Parelmoer

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


60
709

710
711

712
713
714
715
716
717
718

719
720

60 Mooizeijn

Leefregels

De agent is uw beste vrient.

Ye beste benie voor zetten.
Bekentheit kent z’n tol.

intresse schept argwaan.
Keijk anderen het vlees niet uit de mond.
Alleen een gemene vader laat zeijn koorters werken.
Tollereer vreij gebruik van Hemeijnen (Geheimen) (11Mo) om ye heen.
Uit het oog is uit het hart.
Geef achting aan alle sloven.
Geef achting voor nuttige mooireik (Moraal).

Voor iets voor jau, behoor ye wat terug te geven.
Teidens koorgevecht en liefde is alles geoorlooft.

Noodzakeluikheden

Bankgebouw

Verzekeringskantoor
Pannieshuis

Geltwisselkantoor
Kantoorboekhandel
Holietiecel
Leer en bontwenkel
Wegrestaurant
Speelgoetwenkel
Sexsjop

Schoenenzaak
Hoedenwenkel


Bankwie

Assuurwie
Pantwie

Geltwie
Padierwie
Cellie
Leerwie
Wegrestie
Speelwie
Sexwie

Schoenwie
Hoetwie


Smakeloosheit

Geslotenheit
Ranzigheit
Beschimpentheit
Uitflapbaarheit

Overniewsteelbaarheit
Bonthebbentheit


Lawaaiïgheit
Herriemakentheit

Kabaalmakentheit


Smalheit
Pompeusheit

Zwartmakentheit

Uitkraambaarheit

Bespaarbaarheit
Karnavaliezeerbaarheit
Uitetentheit

Uitspaarbaarheit


luitruchtigheit


Introductie\ Buroo- Verbinding
\ Dodenherdenking
\ Schikking\ Doorberekening
Redelaatziebureau middelen

Open Bureauverbinding

Neem pers.nr. l uit Etalaagje
Sluit Bureau- verbinding

Relaas van Ontmoeting k, l
Bureau betaling k, l
Relaties met Misdadigers l
Eerdere kontacten met Buro's l
Horekaa atvies k, l
Hotel atvies k, l
Verander Etalaagje- kaart k, l

Kreëer Etalaagje-kaart
Verander Fotoo l
Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Mateis\ Mareike


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Katjaa Schuurman

Bevolking

Vaderlantsliefde

Feijniel Folie

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


61
721

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

Aanrichtingen

De eersten zullen nooit de laatsten zeijn.

Een Griet heeft macht onder mannen.
Hoge bomen vangen veel wind.
Alles kan besproken worden, maar morie niets gebeurt er niets.
Oost, West, thuis is het best.
Ruwe bolster, blanke pit.
Als er een schaap over de dam is volgen er meer.
Wiens brood men eet, diens woort men spreekt.
Wat u niet wilt dat u gebeurt, moet u ook anderen niet aandoen.
Ye ziet ye eigen goede kanten graag terug in anderen.
Fouten maken is mogeluik, en dat zal anderen uitkomen.
Haastige spoet is zelden goet.

Dageluiksheden

Melkboer\ Kaaswenkel

Kruidenyee
Groenteman
Bakdarei
Sleijtdarei
Vrucht- Vergaartdarie
Kiosk\ Nawatwenkel
Koffiesyop
Slagarei
DvD-\ GT-\ Spelen
Diskoor
Dansschool


Melkwie

Kruidendie
Groenzie
Bakdarie
Slijtdarie
Vruchtdie
Nawatdie
Koffie
Slagdarie
Mediumshurie
Diskoorzie
Danswie


Leepheit
Naaschietentheit

Leijvigheit


Listigheit

Doortraptheit
DoorjagentheitTerugslepentheit


Samenspraak\ Fiskusverbinding
Fiskus

Open Fiskusverbinding

Wegen belasting l
Belastinggids
Gemeente belasting
Onroerent goet l
BTW- belasting l
Loonbelasting l
Yaaraangifte k, l
Goede doelen l
Afspraak met fiskus
Extraa belasting l
Konsulent lYan Lul

Versappeling

Volkleurisietse (P)atviezering

Feijniel Plaat

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen62
733

734
735
736
737
738

739

740
741
742
743

744

Ernastemmingen (Siestemen)

Humanismie

Kantismie
Fascismie
Redevlechtsjonismie
Konfoexianismie
Konvordismie

Konzumismie

Konzervatismie
Krietiecismie
Desmooitismie (Tegenkomende)
Zoobleekwistie (Publiecisme)
Ziezuswistye (Daltonisme)

Huisverzorgings wenkels

Beddenwenkel

Tapeitwenkel
Bouwmarkt
Elektrá & PPs
Verfwenkel
Gordeijnenwenkel

Weizerwenkel
(IJzerwinkel)
Lampenwenkel
Apparatuur verhuurwenkel
Bussies verhuur
Moosters en spiegel- wenkel

Sleutelmaker


Bedwie

Tapeitwie
Bouwie
Elektrie
Verfwie
Gordeijnie

Eizerwie

Lampwie
Apparhurie
Bushurie
Moosterwie

Slotwie


ToestopbaarheitUitgeteertheit

Tegenstribbelentheit
SlikkentheitTaakuitvoerentheit


Spraaklieventheit
Malheit
WegomleidentheitBerichtentheit


Steetsnaaspoelentheit
Afpraatbaarheit
Bestrelentheit
Uitleverentheit
Terugkeijkentheit
InleverentheitKazualiezatie\ Samenloop

Excietatie\

Versteling\

Leaunt\ Afvanging
Stier\Krieterium\

Sinzeur\GSM- middelen

Telefoneer met l

Infrarood- zender k, l
Waarschuw bei ontvangst van SMS
Maak\ Verstuur\ Ontvang SMS
Bekeijk SMS l (Afhandelen)
Antwoortapparaat op telefoonnr k, l

Maak\ Verstuur\ Ontvang Fotoo

Bekeijk Fotoo l
Zet GSM Aan
Zet Ontvangst Uit
Kosten- infoo van gesprek

Achtergrond l voor
Desktop kiezenMem Harie

Versmalling

Hauding (Veraudering

Feijniel peip

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


63
745

746
747
748
749
750
751
752
753
754

755
756

Overdragers φ

Kopiesdief (Zoetenyee)

Transportyee
Verklikker (Klokkenluider)
Vakvreijebaat\ Yongleerse
Vroetvrauw
Dief
Wachter\ Brantweer
Dierenverzorger
Dagvaardiger
Kampfraaieleider

Naarkoortiezeur
Broeryee\ Soefleuze

Tweede hants wenkels

Kringloopwenkel

Fietsenmaker
Vreijwilligers centrale
Elektrá- en PP- sjop
Adoptie- buroo
Inboedel (Bankstel & Tafels)
Huisraat (Potten & Pannen)
Dierenzatkrap (Assiel)
Strips\ Boeken\ Pornoo
Platen\ GTs\ DvDs\
  Viedeo's\ Teeps

Kledingbazaar
Leger dumpstoor


Kringlopie

Fietswie
Vreijcentrie
Elektsjoppie
Adoptwie
Inboetwie
Huisraatwie
Dierasielie
Boekwie
Mediumshantsie

Bazarie
Dumpwie


Geltschrapentheit

Krikkentheit
Opkrikbaarheit

Sprenkelentheit
Diefachtigheit


Opvoerentheit


Stelselmatigheit
Versmalbaarheit
Transporterentheit
Verlinkentheit


AfsparentheitSmeedbaarheit

Kranslegging\ Vastlegging

\ VoorbeschikkingVerjaging\Geheugen middelen

Open Mooiporbiede (Mobiel) internet k, l (4G)

Liedenzielepietzeide van de eigenaar invullen
Ringtoon toeweijzen aan nr l
Vrienden opslaan en kiezen
leisten bekeijken (Adres, Presentie)
Boeken\ Strips lezen (CDisplay)
Speel muziek af (MP3 speler)
Platies\ Buttons uitkiezen
Spel l spelen
Zet Geluitsopname l Aan\ Uit

Bankverbinding k, l, m
Zet Filmen Aan\ Uit
Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Wauder\ Hejakeijkes
(Wauter\ Beakieks)


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurllantss  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Yoke Knoepers

Naasleep

Borsten- verering

Piepschuim

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


64
757

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768

Uitstappen (Exkurzies)

Bos

Bal
Park
Wedstreijt
Huweluiksreis
Koterboerdarei
Beischoling
Dienee
Borrel
Schoolreis
Pretpark
Safarie

Uitvreet plaatsen

Hot dog\ Zuurkool

Sjowarmá tent
Falafel bar
Pietsaa tent
Haringkar
Sneckbar
Shienees\ Indisch restorant
Argenteijns\ Tais restorant
Vegetarisch restorant
Taartwenkel
Banketbakdarei\ Sjokoladarei
EIskokar\ EIssalon


Hotdoghie

Syowarmie
Falafie
Pietsie
Haringie
Sneckwie
Shierestie
Argenrestie
Vaagarei
Taartwie
Bankettie
EIskokarrie


Doorschietentheit


TerugjagentheitLeijfmakentheit


Reislieventheit
Maatschappeluikheit
Uitstap\ FileWeddenschap\
Teblet- middelen

Kode l van WIFI- Netwerk instellen

Kode l van Bloetoeth instellen
Waarschuw bei IN- post van l
IN- Brief programmá
Volg beveiligings- kamera's
Volg holietrake vergaderingen
Foto's maken aan 2 kanten
Foto's aanpassen (Fotoosjoppen)
IN- telefonie\ Viedeo- telefonie
Naziegatie (GPS)
TV kanaal l keijken
Film l keijkenKwien Vickie

Inborstvorming

Smeervet

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


65
769

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

Bezigheden

Vangen\ Werpen

Kruizen
Zwemmen
Bespringen
Filmen\ Fotógraferen
Schilderen
Africhten
Varen\ Hengelen
Verjagen
Muziek luisteren
Geluit maken
Assoosyeren

Finnish sporten

Zwemmen

Rennen
Fietsen
Motorfietsen
Otoresen
Paartresen
Roeien
Zeilen
Surfen
Windsurfen
Vliegersurfen
Skiën


Zwemmie

Rennie
Fietsie
Motorsie
Wagenie
Yockie
Roeisie
Zeilie
Surfie
Windsurfie
Vliegsie
Skie

Slingerentheit
Besluipbaarheit


Tamheit
Klieventheit

Balvaardigheit
Schikkentheit
Gedrevenheit
Waterduwentheit
Prooimakentheit

Schilderachtigheit
Tembaarheit
Doorpraatbaarheit

Uitgebrachtheit
Inbrengentheit
Azoopraatlievieteit


Bezaling\ Teitstipkeuze

Afdreijving\
\ Beleuzing
Eindsprong\ Landing
\ Kameraa
Bekwasting\
\ Dressuur
Kielzogvorming\

\ Albumvorming
\ Beneveling
\ Benetting

Teitverdreijven

Otoo-\ Bus- verhuur k, l, m

Wandeltochten k, l, m
Zwem- uitie k, l, m
Sporthal- verhuur k, l, m
Studio verhuur k, l, m
Schilder-\ Teken- kurzus k, l, m
Honden- dressuur k, l, m
Boot- verhuur k, l, m
Maneegje plaatsen k, l, m
Niewe uitgebrachte media k, l, m
Koncert- agendaa k, l, m
TV- Gids\ Vioskeek agendaa k, l, m

Kwalen-

Open Amoteek- verbinding

Inentingen k, l
Peijnstillers\ Verdovingen
Ontstekingsremmers k, l
Mieneralen\ Vietamines k, l
Bat- olie\ zout l
Zalven k, l
Haargroeimiddelen k, l
Voedingssupplementen k, l
Stereoïden\ Pepmiddelen k, l
Slaapmiddelen k, l
Huiskwalies k, lVergelding

Rebellie

Vaartkolie\ Peetroleum

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


66
781

782
783
784
785

786

787

788
789
790
791
792

Leefgemeenschappen

Neetrantvielie (Nekrofilie)

Beestierealie (Beestialie)
Soosyolevie (Sociologie)
Mooinaardie (Monarchie)
Koliegelovie (Oliegargie)

Herdoelievie (Pedofilie)

Vaaristograatzie (Aristókratie)

Deviesniegratie (Technókratie)
Peógratie (Theokratie)
Hagemooinie (Hegemonie)
Kwuldiebeimie (Multiegamie)
Peemooigraatzie (Demókratie)

Teitverdreijven

Nietzolaatreik Ziekenhuis

Dierenkooi\ Hok
Vioskeek
Parade
Raatsheer

Speeltuin

Koorter- spelen

Handie klap

Kaatsen
Gjeu de Boel
Stoepen
Knikkeren
Vuisie kloppen


Nietzie

Kooitie
Vioskekie
Paradie
Raatsherie

Speeltie

Klappie

Kaatsie
Boelie
Stoepie
Knikkie
Kloppie


Norsheit

Beestachtigheit
Rarieteit
Bezetenheit
GeschiftheitNat- neuzigheit
Beslagleggentheit
Vervoerbaarheit
Slonzigheit
Alleenheersentheit
Vooringenomenheit
Mafheit


Bedreijvigheit

Wemelentheit
Gekkigheit
Apsurdieteit
Goetogentheit
Goetgelovigheit
Koortervrienteluikheit

Toekomstgerichtheit
Beslagleggentheit
Goetgeleertheit
Alleenheersentheit
Inspraakwillentheid
Vooringenomenheit
Bekwaamheit


\ Beurs

\ Beschikking
Bejaging\

Leiderschapvorming\ Yoleit


Boekingen middelen

Open Baliekontact

Boek Optreden- rezervering
Boek Teater-\ Film- rezervering
Boek Restorant- rezervering
Boek Huweluiks- ceremonie

Boek een Bebiesitter

Huur een Hotelkamer

Huur een Bunghaló
Huur een Feestzaal
Bestel Bloemen
Bestel een Taxie
Bestel Ketering
Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Andree\ Andrea


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Gajus Yulius

Sponzoring

Rondbazuining

Blusschuim

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


67
793

794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804

Vrientschappen

Nabei\ Genadige

Kamerbezetting
Leefteitsgroep
Redeyezie (Reünie)
Mis\ Kerkdienst
Wisseldienst
Klas\ Kurzus
Poorrechtgroep
Ploeg
Koorkest\ Bent
Vakgroep
Konvooi

Yeugd- spelen

Legoo\ Mekanoo

EIs- schaatsen
Rolschaatsen
Dokter spelen
Vader en moeder spelen
Kouboiz en indianen spelen
Tauwie springen
Faller baan
Rees- baan
Trein- baan
Hoelaa hoepen
Tollen


Legonie

Schaatstie
Roltie
Doktorie
Huweluiksie
Prèrie
Sprongie
Fallie
Reestie
Treinie
Hoeladie
Tollie
Kameraatschappeluikheit

Lummelentheit

VeelspelentheitGemeenschappeluikheit


Leefteit


Wegzakkentheit
Najagentheit
Maatschappeluikheit

Kontonerentheit
Vakgerichtheit
Doelgerichtheit

Generatie\
Hereniging\
Netwerk- Brief middelen

Kreëer Net- Brief l

Open Net- Brief l
Voeg Beibericht l toe
Open Beibericht l
Verzent Net- Brief l
Zent Net- Brief l terug bei ontvangst
Voeg URL l toe
Toon alle Net- Brief l
Verweijder Net- Brief l
Print Net- Brief l
Bewaar Net- Brief als l
Bewaar Beibericht als lKlaas Vaak

Goede ontmoeting

Zeep\ Haarzeep\ Aluin

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


68
805

806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

Vooruitzichten

Samenzeijn

Uitkeijken naar

Verspringen
Verheugen
Verzengen
Uitkeren
Opvolgen
Promoveren
Toekomen
Baren\ Toedragen
Uitlokken

Koterfeest- spel

Twister

Overlopie
Tikkie yeah bent hem
Apenspel
Trefbal
Zaklopen
Verstop ye\ Speurtocht
Koekhappen
Kussie geef spel
Aartappel- rees
Stoelendans
Ezelie prik


Twistie

Overlopie
Tikkie
Apie
Trefballie
Zaklopie
Speurtie
Happie
Kussie
Lepellie
Stoelsie
Prikkie


Versluipentheit


Wulpsheit


VrientschappeluikheitNaapraatbaarheit
Ambietieusheit

Vruchtbaarheit
Aanrichtbaarheit
Bestiering\
\ Ontruiming

Net- Brief programmeer koms

Zent Net- Brief t, leist


Feedback k aan IN- Postbak l
Gaa een scherm terug
Gaa naar het burooblat
Bekeijk de achdievie programma's
Installeren van app l
Updeten van app l
Verweijderen van app l

Maak een scherm kopieMalle Eppie

Vermalling

Aanteiging

Watten\ Pluis

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


69
817

818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

Gaarne {Karweien}

Vertegenwoordigen

Uitreijden
Metselen
Loodgieten
Stuken
Verfen
Lassen
Straten maken
Uitzingen
Uithauden
Uitwerken
Uitrusten

Kermis spelen

Schieten met een
geweer
Draaimolen
Reuzerat
Botsoto's\ Karten
Kracht- meting van slag
Spiegelpaleis
Achtbaan
Bungjie jump
Spookhuis
Greijp- arm
Munten schuiven
Ballen werpen


Geweersie

Molie
Ratdie
Kartie
Slagsie
Spiegelie
Achtbanie
Bungjie
Spookie
Greepie
Muntie
WorpieBesprenkelentheit


Wakkerkeijkentheit


Vooruitzientheit
Dobberentheit

Klussentheit
Wakkerogentheit


Versteviging\ Zekerstelling

Leeuw\


Netwerk- aanmeldingen

Kreëer Abbonnement voor netwerk l

Zent PP k,l
Beeindig Abbonnement l
Ontvang van PP k, l
Huisonderhaud- beieenkomst k, l, m


Breenstorm- beieenkomst

Kreëer zentrechten van radio's

Dingenleist - Zwams 3 - Gansnaam Bram\ Saraa


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlants  English  MokTop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Rattenvanger van Hawellen

Teitvulling

Loonwaardering

Plaatwerk\ Formieká

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


70
829

830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

Geltzekeren φ

Baas\ Syef

Sjofeur (Doorkeijker)
Vooropzitter\ Prozintator
Prokureur
Bouwvakker
Schoonmaker
Notulist
Demonstrator
Adviezeur
Bestelling ophaler
Proever
Opjutter\ Poker

Kracht sporten

Vreije mat

Evenwichtsbalk
Brug
Hoge brug
Ringen
Tremzoliene\ Bok
Hink- stap sprong
Hoog springen
Pols stok springen
Speer werpen
Kogel stoten
Diskus werpen


Atletie

Balkie
Bruggie
Hoogbruggie
Ringie
Zolienie
Hinkie
Hoogsprongie
Polsie
Speerie
Kogelsie
Diskussie


Toeschietentheit


Vergaderentheit


Schoonhaudbaarheit
Overniewjaagbaarheit
Klantvindentheit
Adviezerentheit

Afkrakentheit
Opjuttentheit
Schoorvoedentheit
Voortbouwentheit


Smetteloosheit
Notulenhaudentheit
Klantvriendeluikheit
Geinformeertheit

Slakentheit
Lakentheit


Salariëring\ Overwicht


Bevinding\

Voorzieningen

Open Netwerk als beheerder k, l

Geef k Tafelruimte l
Geef\ Ontneem k toegang tot Bak l
Bekeijk Scherm van PP l
Plaatsings- historie Van PP l
Zoek historie van PP l
Bakkiezer op PP l
Kopiëer- historie l
Verweijder- historie l
Geef k toegang tot printer l
Bekeijk inlognaam PP l
Bekeijk paswoort PP lRepelstelie

Ontspringing

Ontsporing

Rubber\ Gum

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


71
841

842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852

Stijlen

Overheersen

Hinderen
Vervelen
Pronken
Taakverdelen
Dreigen
Bluffen
Bedotten
Bestempelen

 


Schietbaarheit
Fusiëerbaarheit


Aanpakbaarheit
Parmantigheit
Ruimschootsheit
Vernietigbaarheit
Karigheit
Kleinschietentheit
Meestnaderbaarheit
Tekortschietentheit
Besleepbaarheit
Dregbaarheit
Baggerbaarheit


Gewapentheit
Beholsterbaarheit
Verlambaarheit
Botvierentheit
Gedegenheit


Overdadigheit
Bedonderbaarheit

Belazertheit

LiefdadigheitMorrentheit


Toedenken\ Spelontwerp

\ Bemuring

\ Popvorming
\ Popdeelvorming
Ingeving\ Beduveling
Kwinkslag\ Verklapping
\ Instrumentaliezering

\ ArrieveringSchauwspel\ Ontpoping

Versparing\
Doormoeten\

Pop- middelen

Red Spel l in

Stel Achtergront l in
Stel Beweging Achtergront l in
Stel Pop l in
Stel Popdeel k, l in
Stel Beweging Pop k, l, m in
Stel Beweging Popdeel k, l, m in
Stel Betoetsing Pop k, l, m in

Opkomst Pop l


Kreëer Scien l
Reactie Pop k, l

Vergroot\ Verklein Pop l

 Yanuus

Dons

Nedurlants  English  MokTop

Groep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen


72
853

854
855
856
857

858
859
860
861
862
863
864

Opduiksels

Maak van ye leven geen mottie.

Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Wie teveel hooi op z'n vork neemt kreijgt spit.
Wie me voor de voeten loopt, die kreijgt een schop.
Met boter op ye hoofd lopen.
Wie z'n billen brant, moet op de blaren zitten.
Wie niet horen wil moet voelen.
Wie 'n vrauw ziet in de morgen, loopt met z'n kopzorgen.
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Wie wind zaait zal storm oogsten.
Wie zichzelf geeft aan een ander, is niets waart.
Wie in de maat loopt haut zeijn pas.

Preciezie Sporten

Tafeltennis

Tafel voetbal
Biljart
Snoeker
Boog- schieten

Blaaspeip schieten
Geweer- schieten
Bowlen
Kegelen
Darts
Miekadoo
Sjoelen


Pingpongie

Tafelschietie
Biljartie
Snoekie
Boogie

Blaaspeipie
Geweertie
Bowlie
Kegeltie
Dartie
Miekadie
Sjoelie

 

Geltopbrengentheit


 

Prozintaties

Bewaar Pagingná l

Stel Achtergrond l in
Stel Beelt l in
Stel Opkomst l in
Stel Feed l in

Stel Naasleep l in
Stel Tekst l in
Stel Ondertieteling k, l in
Stel Rant\ leist l in
Stel Geluit l in
Stel Pagingná- serie l in
Stel Film l in
 Verder naar 73 Mooizeijn      Naar het Begin