Ye kan een LETTER intoetsen, om naar het Mooizeijn van dat getel te springen.     Pagingná Terug ( ) Pagingná Vooruit


 1.  Konstantes   
      (Wetenschappeluik)


 
 2.  Telnamen   
      (Eenheden)


 3.  Waanscheppen   
      (Per Mooizeijn) 4.  Peôrie   
      (Theorie)


 5.  Klankgeweis   
      (ABC kennis) 6.  Mates   
      (Grootheden)


 7.  Hafeijne Gebeurens   
      (Ras- cismes) 8.  Goet en Kwaat   
      (Als Zomenzies)


 9.  Genoegens   
      (Speesyale Genoegens) 0.  Leugens   
      (In Algemene Kennis)


 ~.  Europaa   
      (Ingeslagen Richting) $. Zurienes   
      (Nezen)

                
    Albruikbaren   
   (Pompyoeter mid.) >  Losbruikbaren   
      (Electronieká)


 .  Stoffen   
      (Supstantzies)


 ,  Evengeachtalsen   
    (Drughs)


 :  Waterbeurten   
    (Verscheijnselen)


 ;  Lesgebieden   
    (Soorten Lessen)


 _  Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woorden)


 -  Verwekten   
     (Goeien of Goden)


 {  Hewellovie   
    (Astro- logie)


 }  4- Deling   
    (3 x 4 = 12)


 [  Tegenovergestelden   
     (Polariezeringen)


 ]  Syootrantzie   
     (Romantiek)
Dingenleijst - Zwams 1 - Gans onder nul


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  MokTop

Bevatting

Poorrestnaam

Nedurlands  English  Moktop


Stroom


Deelsgunstbouw


Vlaag


Hete Brei (Planyee Kern)

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*1
Kolen


*2
Gronden


-3
-41-40

-39

-38


-37

-36

Tinten

ZwartWit

Gruis
(Greijs)
Bruin


Begje
(Beige)
Krem
(Crème)

Zeerlaaggenoemden

Bauxiet
(Elementen)


Dieramant

Leisteen

Ziestof
(Zuurstof)

Zant

Kalk


GlossieGlinstrie

Kolie

Xiegjie


Zandie

Kalkzie


Vreijzinnigheit
Verderveluikheit
Vettigheit

Glinsterentheit
Transparantheit
Koligheit

Temperbaarheit
Honeidigheit
Stilheit
Weligheit
Gezeurlossentheit
Voorvallentheit
Gezeuroplossentheit


Boeientheit
Wegduwentheit
Vlamreikheit
Vreijgebarentheit
Onderlegbaarheit
Bestabaarheit
Dorheusheit
Dagreikheit
Voorkombaarheit
Koorrooierentheit
Schuimigheit
Paaskeerbaarheit
Bruikbaarheit
Voordraagbaarheit
Reikvoerbaarheit


Intresse- vorming\ Regel
Taal\ Verademing


Eigenglans\ Blok
Eigensterrelicht\
Richel\ Stuk

Plonsreik\ Lus
Roest\ Extrapolering

Ontvloeiing\ Meijnnietsdering
                   \ (Ienietiëring)
(B)ioniezering\ Gerucht
(Duoniezering)\

Meijnklaren (Finales)

\-BL

BR

L


A

T (Terug\ Ommekeer)
(Return)


Einde ZinEinde Blok

Einde Alliniegá

Einde Lus


Einde Als

E. Roepfraaie
(Sup- Roetine)

Meijnlierneren

Einde OpdrachtEinde Opdrachtenleijst

Einde van Mok (File)

Lees M[0-12]


Vul M[0-12]

Vertoon M[0-12]Tocht

Onderbauw

Bries

Vast

Nedurlands  English  Moktop

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies
*3
Rotsen-2
-35

-34
-33

-32

-31

-30

-29

-28

-27

-26

-25

-24

Kleuren

Gloet

Voldranyaa
Reikgeel

Blatgroen

Zeeblauw

Flairs(Paars)

Rôze (Roze)

Vrêis

Vaal

Grasgroen
(Gelukkig)
Hewelsblauw
(Gehuldigd)
Blievaans (Lilaa)
     Meer Kleuren

Aldaren

Humistdus
(Humus)
Veen\ Turf
Klei

Baksteen

Senent
(Cement)
Erts

Bahzaut
(Bazalt)
Barnsteen

Maarmeer
(Marmer)
Luchtsteen

Graniet

Kiezelsteen


Factorie

Turfie
Lemie

Bakkie

Cementie

Ertsie

Woezie

Luxtie

Maarnie

Luftie

Groenie

Kiezelie


Factoriezeerbaarheit
Onderbauwbaarheit
Venigheit
Boetseerbaarheit
Grondigheit
Verkorrelbaarheit

Stroperigheit

Neerlaatbaarheit

Bazalietievieteit
Brokkeligheit
Grauwheit

Dooradertheit

Vormbaarheit
Winderigheit


Rotsigheit
Kiezeligheit


Tintelentheit
Tochtigheit
Vergeelbaarheit
Verklonterbaarheit

Verrulbaarheit

Verglatbaarheit

Ruwheit

Meervlamhebbentheit
Vastgebarentheit
Weethebbentheit

Woningdragentheit

Weerbaarheit
Beikomstigheit
Beeltgebruikentheit

Botsbaarheit


Doorvlechting\ Verwaarlozing
Mieneralen\ Verandering
Dienst\ Ontbinding
Schaaf\ Kulliefiecering

Verbakking\ Mieniema-
                   \ liezering
Verstening\ Maxiema-
                  \ liezering
Bekoeling\ Dictering
                 \ Vuil
Vergruizing\ Verguizing

Doorstraling\ Ontsteltenis
Veeleigenlicht\ Hoorrestzieklus
Alglansreik\
Stolling\ Voornemen
             \ Vaststuk
Gatvorming\ Verharding

Vervloeiing\ Voortrekken

Splintering\ Vertakking
                  \ Naartoezuiging

Metpariezaatzies


>

<

:=(Ondervraging)

#

|

:-

Y


Ongeveer Geleijk

Groter of Geleijk
Kleiner of Geleijk

Groter dan

Kleiner dan

Duit waan dat

Is Omgekeert Geleijk

Poorrestpeil

Is Ongeleijk Waan

Scheitingsteken

Dus

Boom- dienaagram

Dienariezaties

Xof (Bienair)

En
Of

Nen

Nof

Shift op

Shift neer

Meerdere Shifts

Niks

Hernoem Var(l)

Varnaam(l)

Variedabele(l)


Vocht

Voetsel

Opdroging

Vloeibaar

Nedurlands  English  Moktop

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*4
Plant-
soort-
en-1

-23

-22

-21

-20

-19-18


-17


-16

-15

-14

-13


-12Smaken

Spoet (Zoet)
(Bliktrekkende)
Zuur
(Rechtbleijvende)
Zaut
(Vreijnoembare)
Spoetweg (Bitter)
(Reikweite)
Vettig
(Meitbare)


Heet
(Dankbare)

Geurig
(Proefbare)

Waanvollig (Piekant)

Smeuig (Romig)

Bubbelig (Wederkeuseren)

Gommig (Sappig)


GeladenPlantsoorten

Schimwels\ Algen

Mossen
(Zitplaats)
Zaatlobbigen

Wieren

BloemenHangplanten
(Klimop)

Staaplanten


Varens

Vervoorwautplanten
(Yaargetuigenden)(Palmbomen)
Loofbomen

Rubberbomen


Naaltbomen
Gruttie

Roetie

Zaatvie

Wegzie

BollieStafie


Holmie


Sporie

Vervoordie

Hautzie

Steezie


Naaltzie
Celwandigheit
Voetzaamheit
Geworteltheit
Neerslabaarheit
Voedingpottentheit
Zaatvormbaarheit


Bolvormentheit
Dorheit
Sleijtentheit
Leethebbentheit
Laatbaarheit
Warmheit

Nogschroeientheit
Opwarmbaarheit

Gunstigheit
Schaduwmakentheit
Hautvormentheit
Schommeligheit
Neervallentheit
Borreligheit
Stevigheit
Vaageethelentheit
(Vegeterentheit)
Verwildertheit
Sterkheit
Schrikbarentheit
Woestheit


Kleurreikheit
Vochtigheit
Grontvestentheit

Plantbaarheit
Deelonderkennentheit
Verrekbaarheit

Hangerigheit
Tastbaarheit


Overwoekerentheit
Bastvormentheit

Brantbaarheit
Kortgebarentheit

Neerlegbaarheit
Spoorvormentheit
Schorsvormentheit
Teunhebbentheit
Ontstuimigheit
Neerkomentheit
Walsheit (Malsheit)
Sappigheit
Meerbruikbaarheit

Harsvormentheit
Teitroventheit
Zwalkentheit


Struik\ Ækwaliezering
Celdeling\
Stofwisseling\ Addiefiecering

Vastblat\ Konfrontatie
Dunkneming\
Glooiing\ Kwuldiepliezering
              \ (Multiepliecering)
Bloei\ Prachtaalliezering
         \ (Fractaliezering)


Trant\ Mooizie


Wording\ Grootte
Merg\

Voldoening\ Dageraatzieklus

Expanzie\ Verliesmering
Dwaling\ Verloedering

Yaarring\ Verbreding

Getap\ Sliertvorming
Voorstant\

Naalt\ Versoepeling


Numeraties

=

+

-

x

/l Mooi 12


K l


Ke –ilt

Toetaal/ (1 + L%)

Beau + 2Beau/ L

Beau (2/ K - 2/ L)


Beau +T(8)+T(4)+T(2½)
Is geleijk

Plus

Mienus

Maal

Delen doorl Mooidoelair 12


Machtsverheffing


Niemaagjielair k, l

Verlies T, l

Tein k, l

Teinenreeks k, l


Teinensprong k, lBazismiddelen

Batterei

Teitsduur vertoner

Ei- wekker

Stopwotsh\
Diegietale klok

Kloosleefzie


Wekker\Alarm


Kalkulator


Functie plotter\ Dienaagrammen

Teinherkenner\ Stemapparaat

Teinsprong herkenner

Vaksoort herkenner


Hoe vol is de batterei

Nevel

Beivoeding

Verdamping

Damp

Nedurlands  English  Moktop

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Extra

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*5
Beesten


Hooft
Gehele
Liggaam0
-11


-10-9

-8

-7


-6

-5-4


-3


-2-10Zintuigen

Mont
(Meerblikszin)


Palstazin
(Terechtbleijfzin)

Geheugen
(Meernoemzin)
Hersens

(Waanreikszin)
Huitdrukszin
(Kontdrukszin)

Nogwarmzin
(Vreijdenkzin)
Neus
(Spraakzin)


Ogen
(Waariszin)

Spierzin
(Knipperzin)

Oren
(Voortvaarzin)


Inzichtszin
(Intuïtie)
(Disheelzin)

Lachwekkerszin
(Tsyeerzin)
(Spiritualieteit)

Kundes

GebitStant


Onderkenning

Begaving

Waanraking


Kaude

ReukZicht


Gedult


GeluitGepaasEersteDieren

Pootreiken
(Zantdieren)


Veelpotigen


Geleedpotigen

Koorvormenden
(Korfvormenden)
Platvissen

Vochtdoorlatenden
Gaanvoorbieden
(Amphiebiën)       
Nepzielen
(Reptielen)

Vochtwerenden
Vogels


Watervogels


Borstbastvissen
(Borstkasvissen)


KnaagdierenKuddedieren
BeetzieStantzie


Opslagzie

Smetzie

Vachtie


Kauzie

MeurzieMeter


Poos
(Sekonde)

Beil
(DecieBell)


WrangieKoelomp
(Coulomb)Barheit
Beivoetbaarheit


Duizeligheit
Omslabaarheit
Palstaantheit
Opslabaarheit

Besmetteluikheit
Voorspelbaarheit
Bekneltheit
Beklemtheit

Onderkoeltheit
Vaakletreikheit
Volzinbrengentheit
Stinkentheit
Bedorvenheit
Oplettentheit
Lengte, Breete,
Hoogte, Diepte, Dikte
Meetbaarheit
Teitperdoze
Druiperigheit
Vreijvallentheit
Opmeetbaarheit
Luisterreikheit
Gedemptheit
Opvallentheit
Schuimgeventheit
Wrangheit
Geweltheit
Gewiltheit
Steetsgezeurlossentheit
Opgeladenheit
Tewoestheit
Vindingreikheit
Vaakgezeuroplossentheit


Smakeluikheit
Neveligheit
Veelkleurigheit
Nogkloppentheit
Wankelheit
Neerzetbaarheit
Palstabaarheit
Onderkenbaarheit
Waanplantbaarheit
Begaaftheit

Waanraakbaarheit
Aftastbaarheit
Vachterentheit
Waanvoelentheit

Ruikbaarheit
Waanbrantbaarheit
Vlamvattentheit
Steetsgebarentheit
Afstant
Langslegbaarheit

Teitsduur
Oplegbaarheit
Daghebbentheit
Zelftienmoteit
Opdagentheit
Geluitsterkte
Langskomentheit
Rontdraagbaarheit
Paasreikheit (PH)
Opkomentheit
Verbruikbaarheit
Vonkvormentheit
Achterafvoerentheit
Takelbaarheit


Wezen\ Benadering
Vervluchtiging\ Konstietutie


Fundering\ Helling
Hoortdiezon\

Ordening\ Rapzoluitering
            \ (Absoluut)
Verschraling\ Geleen
Perk\ Organiezering
Verblaring\ Verziewelling
Eelt\ Verzameling

Verzweting\ Afloop

Opluchting\ Ademhaling
Veelwording\ Veelgrootte
Klankreik\
Vertaling\
Aldoende\ Nauzieklus
Glans\ Perspectief
Sterrelicht\
Niewsreik\ Deelname
             \ Kontstatering

Herhechting\ Verschilweldaring
Verproesting\ Differensyering
Plons\ Steetslus

Agietatie\ Sinzering
Reactie\ Senzatie
Voorpoot\ Albate

Heus\ Molievering
Overzicht (Electie)\ Pracht
Overige (Heelechtreike) Lading\ Lastreik

Variedaties

±L#


Aps(k, l)

L!

Bin(k, l)


Kgv(k,l,m)

Ggd(k, l,m)∫ F(x)∂x


Gemiddelde(k, l, m)


∂F(x, t)/ ∂tNormaal lPuls l
Margje∑ L


Apsoluut

∏ L

K boven L


Gemeenkap

AllendelerIntegratie


Lokatie


SnelheitDraaggolfPiekMeetinstrumenten

Vochtmeter (in lucht)Vocht- verspreider
(Vocht- verweijderaar)

Geheugen- Tsyips

Floppie- Tafel

Waanrakings- detector


Gloeilamp\ Ledlamp

StankmeterAfstant schatter\
          Snelheitsmeter

Bewegings- detector


GeluitsmeterZuurgraatmeterStat.lading meter
Dingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Pandaar\ Pandare


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Ommezwaai

Ombauw

Oorzaak

Blok Magmaa

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*6
Hierbie-
den
1
1


23

4

5


6


789

10


11


12


Poorzies (Emoties)

Haarmonieheus
(Harmonieus)

Stabiede
(Stabiel)


Trots

Serieheus
(Serieus)
Vroluik


Weldegeluik
(Duideluik)

Geil
(Geijl)


VolZat

Leuk


Hulde


Spannent


Heelmooigenoemden

Tederen (Momenten)
(Beerachtigen)

Krachtigen
(Katachtigen)


Welkalkvissen
(Zoogvissen)
Exblekie\ Veelherziendie
(Instructie)
Redetoerbleek\ Allekontzie
(Retoriek\ Misteek)

Gastvreijwezie
(Gastronomie)


Schallingsweitstdie
(Kalliebratie)


Watgebeurdedaar
(Geschiedenis)
(Watgeschrevenis)
Statuskeek
(Statistiek)

Teitreik\ Scheikunde
(Tietriek\ Gemie)
Snaptlekie
(Ekonomie)

Losbruikbaardie
(Electronieka)


Beckerel
(Becquerelle)

° Groot, ' Klein,
(Graad, Mienuut)
(" Mieniemaal)

Grondie

Karaat

Krookzie


° Celsius


Pwa (Poise)DeinzieStatie

Moo (Mho)


Murwie


Oom (Ohm)Kerndaire straling
Ombauwbaarheit

Hoekgrootte
Waanslagvormentheit
Bevreestheit

Gegrontheit
Ondertekenbaarheit
Mengbaarheit

Krokantheit
Knisperentheit
Missentheit
Demperopdeur
(Temperatuur)

Intoombaarheit
Kleverigheit
Brokkelbaarheit
Schimmigheit
Waanlengbaarheit
Waanvallentheit
Vervormbaarheit
Beiluisterreikheit
Vaakgewiltheit
Murwheit
Scheurbaarheit
Overige Weerstant
Losbaarheit
Deelsverwoestentheit
Oplosbaarheit


Getintheit
Kruinigheit
Waanklopbaarheit
Duigkiezentheit
Tondeelkiesbaarheit
Zelfzetbaarheit
Verzelvigbaarheit
Feijnheit

Grofheit
Goetkomentheit
Arrangjeerbaarheit
Langgeledenheit
Meervachtmakentheit
Veiligheit
Kwalieteitreikheit
Eenduidigheit
Broosheit
Ontbrantbaarheit
Meervlammentheit
Kengebarentheit
Zelfwetentheit
Waanlegbaarheit
Tolkzoekentheit

Nietigheit

Weerbrengbaarheit
Winthebbentheit

Elastiecieteit
Waandraagbaarheit
Opbeurentheit
Veeltakelentheit
Stremmentheit
Voortbotsentheit


Vervalteit\ Anderszeits
Stralingafname\

Vaart (Aarding)\ Richting
Verdienste\


Verkruimeling\ Halternafief
Verschaving\ (Alternatief)
Samenklontering\ Volume
  \ Rontlangs (Omvang)
Schilvering\ Draat
            \ Maatheling

Stemming\ Bevloeiing
Niettekoel\ Vervuiling
Overgangs- T\
Uitballancering\ Negalief
Speling\ Opname
Barst\ Verbreizeling
Breuk\ Eenvaudig
Klontwording\ Spitsgroot

Opbreking\ Afbuiging
Ontdaan\ Antwoort
Alglans\ Verzieklus
Forssterrelicht\
Voorschok\
Inname\
Opname\ Negalief
Harding\
Druk\ Omtrek
Knak\ Afknapping
Vauw\
Stroomsterkte\ Zuiging
\ Toets

Inklienaties

k Xof l
(Exkluzieve Of)

k En lk Of l

k Noch l (k En niet l)

k Doch l (k Of niet l)


SnaarG(l)


GnaarS(l)Vraag k, lVeeg Scherm k


Mozietdiep(l)


Getel(T)\ Sliert(T)


Vang Toets l afKeuze


Rechtdoor
(Vector)


Goetkeuring

Uitsluiting

Verwachting


Kodering


OpkoderingPaswoort gevenWissen


MozietlieverenWachtteit l

Pozietief


Soorten omzetten


Intoetsing


Heelmooisyonele Missies

Geigerteller


WaterpasVerkenner

Let- displee

Qwerty- Toetsenbort


Demperadeurmeter


Mp3\ Zip\ Rar formatenWachtwoort op PPOpstart- GT\ Floppie

Wintmeter


Geheugen uitbreiding


Tekenpen
Sneeuwvlok

Waanbauw

Verstramming

Huisstof

Nedurlands  English  Moktop

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies*7
Kwa-
liefie-
katies2
13
14

15

16


17181920


21

2223


24
Genoegens

Rontkijken
       SpulWaankeilen\ Beyegenen

Vernoemen

Herstellen
       Duw

Vermeiden\ Zeggen vanRontreizen\ OpzeggenRontomgeuren\
Dopneuzen
Vlam

Waanvullen


Omroepen\ Waanrekenen


Omzeilen\ Oproepen\
Bubbelen\ Nogmaken
       Vaandel
Hoofthuldigen\ Klozengegeven

Ye Hart luchten\ Inspannen
Toestanden

Boelkeek
(Boetiek)Mooilaatzie (Eerdere zit)
(Atmieniestratie)
Poorduitzie
(Productie)
Kwaatpalaatzie
(Reparatie)

Meijnmaasteitbleek\ Missie
(Matematiek)


Intienmolevie
(Etiemologie)


Nosiereikzie
(Notarie)


Peorie
(Theorie)
Megawerkzie
(Meganiek)
Meteorolovie\ Weerkunde\
Airodienamieká


Gayeijlovie
(Geologie)Hewellovie\ Geboorteklozenkiekie
(Astro- logie)
Gram
Doorzie
(Torr)
Gjuul
(Joule)
Njoeton
(Newton)

StroefieKalorie
(Calorie)


PaffieKandelá
(Candela)

Herts
(Hertz)
Zwaar (Bar)Restvan


Verraat
(MicroFarad)
Waanbauwbaarheit
Gewichtigheit
Gramwegentheit
Grimmigheit

Toerziekracht
Ontslabaarheit
Energjie
Poorduiteneerbaarheit
Kracht
Spitsklopbaarheit

Stroefheit
Schurentheit
Versleijtbaarheit

Verwarmbaarheit
Verlaatbaarheit
Onderwerpbaarheit

Mufheit
Paffentheit
Voortschroeientheit
Gauwzinnigheit
Lichtsterkte
Lichtapsorberentheit

Fraaikwestie
Schommelentheit
Luchtzwaarte
Kruisigbaarheit
Borrelentheit
Troebelheit
Troepigheit
Opborrelbaarheit
Vertaaibaarheit
Verwoestentheit
Versterkbaarheit
Verzwalkbaarheit
Spitsvondigheit
Verschrikbaarheit
Ontvalbaarheit


Redemooisyonalieteit
Wolkmakentheit
Wandbrekentheit
Gekleurtheit
Tollentheit
Waanzettentheit
Vaarbreizeerbaarh (Fabrie-) 
Voortplantbaarheit
Rambaarheit
Gauwmeerrekbaarheit

Glibberigheit
Langshangentheit
Eenstastreikheit
Vachterentheit
Verledenreikheit
Koormieniekerentheit
Veelduidigheit
Levenskwalieteitreikheit
Ophangbaarheit
Snakkentheit
Voortbrandentheit
Ontvlambaarheit
Gauwgebarentheit
Alwetentheit
Begunstigtheit
Schaduwgeventheit


Altoonbaarheit

Blokkeerbaarheit
Kansreikheit
Gokbaarheit
Ontkombaarheit
Helderbaarheit
Steetsgewiltheit
Allestakelbaarheit

Inruimbaarheit
Indeukbaarheit
Liedendiezieteit (Identiciteit)
Afvlakbaarheit
Leverbaarheit
Hooggegrepenheit


Bonk\ Getelsoort
Masaa\
Draaiing\ Buiteling
             \ Sluiting
Poorzeide\ Werking
(Profietering)\ Opsluiting
Zelfdunk\
Inkassering\ Opwerking
Kaatsing\ Ontlening
Bons\
Wreijving\ Wissel
Grip\ Krik


Streefdoel\ Opkrikking
Faze- Warmte\ Investering


Smeuling\ Toffiesyaliezering
Bolling\ Merking
Verwording\ Vergroting

Verdoening\ Restverzieklus
Glimp (Foton)\ Toets
Zonnestraal\ Opmerking
Hoop\ Waanname
Golflengte\ Spoet
Loting\ Waanvatting
Ophoping\ Goetgezienzó
                \ (Resonantie)

Indikking\ Overbleijfsel
Veeldruk\ Vaakbate
Stant\ Waantrekking
Waanzuiging\ Toeweizing
Kortelading\ Plaats
Verdwaling\

Dierichtings

Heel(l)\ Exmonensyeel(l)
            (Exponentieel)
Doe Terweil l

Test Elk Geval l

Als k Dan l Anders m


Daarnaas\ Lees k, l
(Dataa\ Read k, l)


Pas Veelkode l toe
Veelkode is (Macro) in English!


Pas Veelkode l WaanVraag Veelkode k op Toets l Waan


Pauze l

Syoo Var lVoor k = 1, l


Koornentdair l
Kom (mentaar) l

Omzetten
Lussen

Meerdere genoegens

Testen


Verdelen
Naaslaan


Waansluitbaren

Weegschaal\
           SchakelaarVentielator\
     Electromotor
Transformator\
     Adaptor
Deuropener


CV\ BlussiesteemDempermostaat
(Termostaat)


Vonker\ Boegjie\
        Rookweldarer


Licht- meter\
     DetectorSeismógraaf


ZwaarometerDiedaa- proyector

Sinsyaal- versterker


Kluit

Klontbauw

Versteijving

Poeder

Nedurlands English  Moktop

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

3
2526


2728


29


30


31


32


33


34

35


36Stuiters

Metspierengatie
(Inspiratie)


Koorredesponsnentie
(Korrespondentie)

Deellievermatie
(Deliberatie)
(Verheuging)

Redepeditzie (Repetitie)
(Gepimpel)
Indochterbegintunlach
(Indoctrinatie)
(Eerderekont)
Deelinkwestie
(Delinquentie)
(Verdenking)
Kulliezatie
(Kultivatie\ Kultuur)
(Snelraatspraak)
Deelklaarmatie
(Declaratie)

Naaxie (Gratie)
(Deelverrekening)

Rededopperatie
(Beimaaksel)
Inkoorperaatzie
(Inkorperatie)

Inplempachtdie
(Inplementatie)


Planyezie\ Planlovie
(Intentie\ Planologie)


Raaidiegaatzie
(Radiatie)

Demagogie\ Holietrakie
(Polietiek)
Datplanwilliknie
(Dieplomatie)


Getelsinsyaallevie
(Getalsimboliek)
(Miestiek)
Inkoetswie
(Etiek)
Meijninsteek)
Meijntollovie
(Mythologie)
Lobbie


Yuistgaavreijzie
(Justietie)

Manaagjerie
(Managerie)
Verziewelzie
(Kollectie)

Koormedie
(Comedie)PlanyieHanrie
(Henry)

WeberTeslaa


Menzie


Watetie


Verzinzie


Verlengtie


Fautzie


Holietzie

Gayeijlovie (Geologie)


Gayeijzie
Konkreetheit
Kortbauwentheit
Tegewichtigheit

Magnetvieve konsoliedatie
Verslagenheit
Voorwentbaarheit
Magnetvieve energjieMagnetvieve kracht
Spelbaarheit
Uitpluisbaarheit
Vachtreikheit
Menbaarheit
Veelleijdentheit
Koelheit
Zweigzaamheit

Verzinbaarheit
Begebaargeventheit

Toervrintsteit
(Integrieteit)
Verlengbaarheit
Fautlievieteit
Druppelentheit

Zelfluisterentheit

Vaakwelbaarheit
Stugheit

Vintbaarheit
Greijpbaarheit
Bevalligheit


Uitseijpelentheit
Genoegheit
Onmenseluikheit
Steetskloppentheit
Ontzettentheit
Ondergabaarheit

Gekentheit
Bekentheit
Polsbaarheit
Herkenbaarheit
Goethangentheit

Waanhangbaarheit
Heersentheit

Levensbeelthebbentheit
Spitsduidigheit
Redelevanzie
Voornaamheit
Tollerantheit
Begunstigbaarheit
Tegenstaantheit
Verlegbaarheit
Yuistheit
Koorrechtheit (Correct)
Waantoonbaarheit
Verdaagbaarheit
Geloofwaardigheit
Verderkomentheit
Paasgeventheit
Bleijventgebruikentheit
Preijzigheit
Verdraagzaamheit
Taakgeefbaarheit
Doorvoerbaarheit
Stemmingmakentheit


Dezelfdewezen\ ToepassingKontienuering\ Waansluiting


Verordening\ Tegenovergestelde
Beiwerking\ Polariezering


Voorbeperking\ Verlening

Redenering\ Inziewelling


Stroming\ Afloop
Volstreven\
Klontbreuk\ Supstietutie
Vastebolling\ Waanmerking
Teunwording\ Forsegrootte
Klank\ Vertaling
Getelstemming\
Voortglans\ Stelling
Zonnigs\
Forsegedaante\
Niews\ Rechtzetting
                    \ Ontneming

\ Voeg Redemedie\ Beivat


Stantpunt\ Zozietie
Poot\ Klonttrekking
Moeitereik\ Flinkebate
Gewenning\ Verheuzing
Wentsyoo\ Last


Sliert- middelen

Zet k op lPlussliert(k, l)


Maatfunctie k, lSliert(l, “p”)


Midsliert(k, 1, l, m)


Vint(k, l)

Vervang(k, 1, l, m)


Deeklareer k, l


Syel (Ciel =F Hewel) l
(Shell l)

Exit

Print op (x, y)Toetsrespons k, l
OverzettenWaanreigen


FunctieHerhalen


Afhalen

Ophalen


Verwisselen


Inklaren


Herinstellen

Afvullen


Sinsyaal- Verwerkers

Spiekers\ BoxenTV-\ Radio- Zender


GT- speler\ Pick- up\
      Teep- deck


TV-\ Radio- Ontvanger


TV-\ Radio- Taak Infoo


Modem\ Dekoder

Diegietale Kameraa


Brilmonietor


Fletskrien Monietor\ Ipat


Koptelefoon

MP3- speler\ Ipot


MiekrofoonDingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Driegaanyee (Briegade)


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Hagelbui

Dekking

Uitspatting

Pulver

Disk (Scheijf) → Tafel, Directory (Map) → Bak, File (Bestant) → Mok

Groepen

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies*8
Koest-
haud-
ers

4
3738

39


40

41


4243

44


4546


47


48

Instietuten

Driegaanyee
(Brigade)


Post (PTT)

Krant


Kantmiene
(Kantine)

Markt


VeilingBleibleijfbeauteek
(Bieblioteek)
Peeprater
(Teater)

Hotel
(Voorverschaffen)


Naarwateristoe- balie (VVV)
(Toeristenbalie)

Wortheel
(Bordeel)
(Vaakhulde)
Kresh (Steetsspanning)
(Cresh)

Drachtyees (Franyes)

Voorniewzie
(Goreografie)


Naziegatie
(Navigatie)

Gjoernawistye
(Yournalisme)

Palredewenkelzie
(Restauratie)
Kartóbrafie\
  Schallietbrafie
  (Kalliegrafie)
Supstantzie
(Substantie)


Lierieder
(Lyriek)
Ziemuzatie
(Simulatie)

Watzeijnplanzei
(Argietectie)


Watmagoetleek
(Akoestiek)

Preijktietluivie
(Prostitutie)

Syootrantzie
(Romantiek)


NiewzieNazie


Rechtwarie


Restatie

Kallie


KlasseVerzie

Konnie


MetteitzieGoetlekie


Reetzie


Syooszie


Openbaarheit
Deelsweegbaarheit
Voortbauwbaarheit

Vreemtheit
Vreseluikheit
Tekenbaarheit
Schetsbaarheit
Goetluisterentheit

Vermistheit
Kleventheit

Ontleetbaarheit
Puurheit
Gefiltertheit
Gelautertheit
Veilbaarheit
Knapgebarentheit
Abuiseluikheit
Verbrokkelbaarheit
Veellichtreikheit
Konstrueerbaarheit
Gaatwelheit (Gammel)
Instortbaarheit
Krakkemikkigheit
Formaliezeerbaarheit
Reikvormbaarheit
Preiktietluiziebaarheit
Waangreijpentheit
Verscheurbaarheit


Stuiterentheit
Hagelbaarheit
Steetswaanklopbaarheit
Steetsgetintheit
Meijnheit (Eijgenheit)
Verzetbaarheit
Etsbaarheit
Beikennentheit
Redegebruikentheit
Duurzaamheit
Samengebruikentheit
Beinvloetbaarheit
Medegebruikentheit

Kwalieteit
Geredefeijnkeertheit
Nogduitbaarheit

Reijmentheit
Rechtvragentheit

Steetswetentheit
Vertolkbaarheit
Zongebruikentheit
Genietbaarheit
Bewoonbaarheit
Batekerentheit
Gebruiksduurhebbentheit
Beweringmakentheit
Buitengewoonheit
Buitengebruikentheit
Winthebbentheit
Schipperentheit
Mooivoelairieteit
Binnengebruikentheit
Hooftdragentheit
Snapbaarheit
Koorgebruikentheit


Structuur\ Speciefiecering
                       \ Anders


Bediening\ Verrichting
Wareikmá\ Ontsluiting
Legentá\ Kluster
Kortdunk\ Ontwerking
Beschaving\
Redelating\ Redelaas
(Relaatzie)\ Samenstelling
Flart\ Plek
Meerbolling\ Kernmerk

Tegenkoeling\ Bak
                       \ Bontvuil


Eenvaut\ Maatreik
Vaakstreven

Welzonlicht\ Sneltoets
Forsglans\ Bontepoorrestzieklus
Waanbetaling\ Verantwoording
Trilling\ Verneming
Aardschok\
Schel\ Beivoegsel
Gehoor\ Vertrek
                        \ Verweijdering
                                   \ Vervatting
               \ Verspeling
Afvloeisel\ Verdrukking
Spitsstant\
Veelpoot\
Geschreeuw\ Schuilnaam
Teunklankreik\ Vastelast
Verstemming\

Tafel- Middelen
Neem Tafel l af
(Formateren)


Pat (Bak; Bak2;...)

Zet Kluster k op Mok l


Lees Mok k op Tafel l


Maak Tafel l


Inhaut Bak lNiewe Bak l


Kies Bak k op Tafel l


Verweijder Bak l


Hernoem Bak k, l


Tafel l Opruimen


Tafel l kiezen (L:)InhamWeg

Baai


Klip


Uitslag


BevindingMap


Opslag


Waanslag


Hermappen


Defragmenteren


Handvat


Instietuutsyonele apparatuur

Hard- diskKleurenprinter

Atlas\ Wegenkaart


Skenner

GT-\ DvD- brander

TeletekstSchreijven van Teletekst

Web-\ Beveiligings- kameraa


Verweijder volle bakkenOnverweijder Mokken


Lep- top


Media- playerEispegels

Verklamming

Gedruip

Vet\ Reuzel

Nedurlands  English  Moktop

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

5
49
50


5152


53


54


55


5657


585960

Vonkzies (Functies)

Voortkeijken
Bleijven


BenoemenBereiken


Bemaniepoehleren\
Reikmeiden

Bedanken\
Voortreizen

Beproeven\
Steetsgeurgeven

Heulen\ GevenWaanschaffen\ Opgeven
Vaakklozengeven
Nogvermaken\ Hiereren\
Voortbubbelen\


Gadeslaan\
Staan te keijken
(Vaakrekenen)

Koorordieneren

Feijnkansmiën

Metviesdoengatie\
Bankieren
(Konviskatie)


Nazeurkantzie
(Huizen\ Bezitten)
(Assurancie)
Doorduitentezie
(Opliegatie)


Opvoortuinzie
(Optie)

Meeziegronie\
Watmaniekanhelie
(Maniekurie)
Vreijeteitzie\ Slaverderei
(Konditie)

Yameijnzie\ Koopvaardei


Opbloeilovie\ Boerdarei
(Biologie)


Vergaartie\ Oplichtdarei


Invoorleverie\ Lootdarei
(Inproviezatie)


Maagjie\ Gogelarei
(Magie)


Roeptmooierzie\ Rapvintdarei
(Kriemolevie)


Leukie
Nazeurie


WeerduitzieTuinzie


Pelzie


Vreijzie


Leukzie


BoertieKlantzie


LottieMaagjieRoeptmooizie


Leukziemieteit
Forsbauwentheit
Koopgewicht
Metventersyoolaterteit
(Konventionalieteit)
Verzekerbaarheit
Spekuleerbaarheit

Devalueerbaarheit
Steetsproduceerbaarheit


Redekuldaadwillentheit
Redewaarderentheit

Onslijtbaarheit
Waanplakbaarheit
Voortleijdentheit
Loomheit
Belaatbaarheit
Redensyalietteit
Fokbaarheit
Opwerpbaarheit
Klamlendigheit
Zielhelentheit

Goetkoopheit
Peijnheelbaarheit
Opfokbaarheit
Variëerbaarheit
Fokbaarheit
Uitgelatenheit
Landentheit
Steetsblokkerentheit
Gogemheit
Heelweligheit
Vertroebeltheit
Inlaatbaarheit
Vreijschrikwekkentheit


Voortuinluikheit
Spetterentheit
Gauwkloppentheit
Bekleuringhebbentheit

Gaadranneerbaarheit
Garandeerbaarheit

Waarderinghebbentheit
Woortgeventheit
Ontkenbaarheit
Beaambaarheit
Schattigheit
Punctualieteit
Stiptheit
Betastbaarheit
Verhangbaarheit
Naderbaarheit
Dultbaarheit
LevensHafeijnaagje
Waanduitbaarheit
Omwerpentheit
Onenigheit
Eensbrantbaarheit
Edelgebarentheit
Verguntheit
Prachterentheit
Happigheit
Kostbaarheit
Duurheit
Vertoonbaarheit
Spitsluisterentheit
Vergokbaarheit
Zweventheit
Kansmakentheit
Verhelderentheit
Verstrekbaarheit
Zelfleventheit
Vaagetentheit


Infraa- structuur\ Dok
                      \ CertiefiekaatRust\ Restietutie
Steetsslot\ Klem

Verwerking\ Les
Eerstedunk\


Redeheellievering\ Omranding
(Relatievering)

Verbolling\ Verwisseling
Veelflart\ Raaiplek

Opzicht\ Weijziging
Gave\ Eerstemerk


Bewording\ Begroting
Streefdoel\ Zienliezie
Opgave\ Supgjeste
Hint\ Naar Gebaar
Sterrelichts\ Kerntoets
Gauwglans\ Waanschauwing
Bedoening\
Drang\ Haaltocht

Verloting\ InciedentVerstant\ Foefie
Ontpoting\
Labierint\ Verplaatsing
Doolhof\ Wir- War

Operators

Vorm Daarnuu- vorm, lant
Terugval l


Kurzor k, lRant k, l


Afronding(k, l)


Markering l


Ga naar Markering l


Raam k, l, m, nDaarnuteit(l)
(Datumteit)
Willekeur(l)Muis(x, y)Numerieke Nozie(x,y)


Instellen


Terugzetten

DoorzettenInzetten


Wegstrepen


Verkiezen


Beisneijden


InkaderenDuren

VaststellenInschakelenTerugvinden

Dopperaters

Verschillende toetsenborden


USB- Disk\ Teep- draaif

Input ⇔ Mok behandelairMuziek\ Film\ Fotoo- reactie


Losbruikbare otoo\ busGeleide trein
     (Speelgoet)


Botsoto's


RollerkoasterKassaa- bon printer

Lot inkasserenIekonen klikkenMuis\ Waanraakbaar schermSneewbui

Ontdekking

Koeling

Olie\ Talg

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies*9
Kunsten


6
61


6263

64


65


66


67

68


69


70
7172


Mooienieweren

Mooikeijken


Strikken\
In de val lokken


Waarnemen
(Ontkentheugen)
Steetsgoedmaken\
Pimpen
(Verweijderen)
Eerstkontbrengen\
Oppimpen

Bedenken


Bespreken

Waangeven\
Verknippen

Bewaren\
Hooftklozengeven

Poorpareageren\
ToonbaarmakenHooftrekenen\ Dissen


Beheren\ Opdissen

DempersWaanwensen (Temperamenten)

Vistdie\ Landerei
(Fiskus)

Strategie\ MakelareiNietzolevie\ Reijmelarei


Vermaakelkie\ Mazzelarei
(Reekreatie\ Zweijnerei)
(Goetvermaakzie)
Voormaatzie\ Sleijterei
(Farmacie)

Zoistlevie\ Zweijmelarei
(Logistiek\ Magdazeijnleer)

Feitenzie\ Fabriezieyerei
(Konfectie\ Industrie)
Hobbie\ Passiehebberei
(Pompyoeterkunde)

Afzetterei
(Informatieka)

Meermonie\ Uitgeverei
(Ceremonie)


Vielozoalsdie\ Drukkerei
(Filosofie)

Ozitzoo\ Voortvinderei
(Opinie)Vistdie


StraatzieNietzovie

Reekrie

Farcie


ZoistlevieFeitzie


Preferie


Industrie

MeernieFluttieOzittieGemeenheit
Gevechtwillentheit
Gauwbauwentheit
Alleswegentheit
Stevenbaarheit
Wentbaarheit
Manoevreerbaarheit
Beslabaarheit
Fascienerentheit
Vaaszienerentheit
Lessensyalieteit
(Essentialieteit)

Afwezigheit
Schaarsheit

Zoistleviezieteit
Beletbaarheit
Verkoeltheit
Bezinbaarheit

Bemeetbaarheit
Zelfbiedentheit
Vaagheit
Prevelbaarheit
Sluimerentheit
Verdruipbaarheit

Uitslabaarheit
Uitzinnigheit


Weeldebrengentheit
Vloeibaarheit
Binnenslabaarheit
Intienmiederentheit
Afvalligheit
Steetsvintbaarheit
Voortgreijpentheit


Functionalieteit
Dwarrelentheit
Beklopbaarheit
Gangbaarheit
Gauwgezetheit
Beklopbaarheit

Voornameluikheit
Verkenbaarheit
Welvochtigplantbaarheit
Redengebarentheit
Generaliezeerbaarheit
Herleventheit
Samengebarentheit
Welrakentheit
Vachtkreijgentheit
Meegebarentheit
Onderhandelbaarheit
Levensbeeltmakentheit
Kortduitbaarheit
Elkaargebarentheit
Strictheit
Roekeloosheit
Welgebarentheit
Doorstabaarheit
Belegbaarheit
Zondergebarenbrengentheit
Bedaagtheit
Langeteitgebarentheit

Luierbaarheit
Uitlegbaarheit
Bekomentheit
Straatgebarenbrengentheit
Gebruikeluikheit
Binnengebaarbaarheit
Vaakpasentheit
Inlegbaarheit
Preijsbaarheit
Koorgebaarbrengentheit
Stemmingkerentheit
Terugvoerbaarheit


Wekking\ Opening
Rooireik\ Speesyaliezering

Opwekking\ Leinrecht
Paal (Paleis)\ Lieneaal
                    \ Gauwsleutel

Benutting\ Extreem
Effiesyencie\ Poorduit
Hooftdunk\
Karakteriezering\ Beperking
Verwennen\ Belening

Gespeur\ Rei


Tendens\ Scheiding
Trent\ Valuta
      
Eersteklank\ Indrukopslag
Hooftbolling\ Kenmerk


Vooroordeel\ Afstelling
Welzonnelicht\ Kortschauw
Reikeglans\ Belangstelling
Waandrang\ Verniewing


Volgorde\ Nautrekking
                  \ Vervoeging


Nogmoe\ Indrukopslag
Duizentpoot\ Kenmerk
Gauwspeling\

Beheuzing\ Belastiging
Gauwstemming\ Eigenschap

Mok middellen

Open Mok l (L\ S\ Scheijf)Scherm
Koorordienaten k, l


Sluit l


Bazis\ Eggoo Mok l

Klimmer lMenuu- Middelen lAchtdievieve- menuu Mok l


Kopiëer Mok k, l


Verweijder Mok l


Hernoem Mok k, lOngedaan maken l [1-12]Desktop Instellingen Mok lToezeggingOverzetting


Vreij spel

Vergrendeling

AchtdieveringUitweizingTaak Opstarten l


Dupliecering


Verlossing


Beivoeging


Ontdoening


Eigenschappen


Losbruikbare apparatuur

Reuzenrat
LooptrenerSnorfiets


Golfwagen\ Pellet tiller


Losse Otoo\ busGeleide Trein
     (Speelgoet)


Botsoto's


Rollerkoaster


Trein\ Skielift\ Lift
Infraa- Rode
     afstantbediening


Radiobravieve
     afstantsbediening
Mieniegaduur- otoo\
     vlieg[tuig]\ boot

Zwams 1 - Gansnaam Maaszielskanter (Muziekant)


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Sneeuwpop

Optrommeling

Vorst

Hoorn\ Haar\ Nagels\ Ongeachten (Insecten)

Nr

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Klanken

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

7
7374

75

76

77


78


7980


81


8283


84


Perzonen φ

Zoloo (Solo)Zaaldare (Zaal)
(Scene)
Yaudoener (Duo)

Yaudraaier (Trio)

Yaustuwer (Partner)
(Liggaam)
Pier\ Koter


Vankwilyeliet
(Famielielid)


auder


Paarteitliet
(Partijlid)
(Gauwrekenende)
KennismakingBedreijfsliet


Stichtingsliet


Maasziels middelen

Gons Middelen: Gong
Stalenpan, Ksieloteun
(Steelpan, Xielofoon)
(Stant)
Snaar Middelen: Gjiedair,
Banjoo, Harp, Bas (Gietaar)
Streijk Middelen: Viool,
Grottaa, Kontrabas
Pieranó, Klaarpoorzangerbei
(Piano, Clavecimbel)
Voettrommel, Pauken
(Bassdrum, Pauken)
(Trillaag)
Perkussie Middelen: Bonghoo,
Triangel, Tamboerein

Zangstem: Popbent- zanger
Koorknaap, Fanfarekoor, Bentkoor


Paaskoordiewel, Haarmooinieká,
(Accordion, Harmonica)
Koorgil (Orgel)
Trommel- opstelling: (Drumstel)
Snaartrom, Bekkens,
Roffeltrommels

Keelhoornen: Blokfluit,
Dwarsfluit, Panfluit, Sinsyaalfluit


Liphoornen: Trompet
Trombòne, Bazuin

(Goeie droom)
Riethoornen: Xiezoteun(Saxofoon),
Fagot, Klarienet, Feesttoeter


GonsklankZoemklank

Galmklank

Hardere klank

Boemklank


Bauwselklank


StemklankHuig- en Stem-
klank

Teunlozeklank


KeelbeginklankLipopen- Klank


Tongtop- KlankGongieSoepie

Stokkie

Toetsie

Boemzie


Weekzie


ZingtieKoorgjie


Maatzie


PieptieSchaltie


GiertieSchrilheit
Algemeenheit
Kortweegbaarheit
Verentheit
Vervreemtheit
Tokkkelbaarheit
Betekenishebbentheit
Bestreijkbaarheit
Soepelheit
Reijkweitehebbentheit
Stuwentheit
Bemisbaarheit
Verplakkentheit
Weekheit
Beveiligbaarheit
Nadermaanbaarheit
Zelfzingentheid
Waagbaarheit
Pertiengenoemtheit
Voorafbrokkelentheit
Lichtbrengentheit
Syoogeventheit

Bruuskheit
Schokkentheit

Piepentheit
Pruttelentheit
Voortwaanluisterentheit
Blokvormbaarheit
Bescheurentheit
Koopbaarheit
Listigheit
Gierentheit
Knapvallentheit


Wellodieheusheit
Vastdwarrelentheit
Beklopbaarheit
Rontstuitentheit
Beigaantheit
Bezetbaarheit
Geheelplantbaarheit
Voorgedaanheit
Baathebbentheit
SteetsHafeijnaagje
Voortduitenzoekentheit

Durfbaarheit
Sinsyaleerbaarheit
Rapgebarentheit

Eensweetbaarheit
Waanbietbaarheit

Heftigheit
Gewoonluikheit

Steetswinthebbentheit
Afweerbaarheit
Onderhaudentheit
Wolkomentheit
Kwakentheit
Lonentheit
Knapdragentheit
Kordaatheit
Tsyilpentheit


Sinditnieëring\ Geleun
Teinhoogte\ Teinmoment


Kast\ Bericht
Teinweite\ Schap
Galm\ Rekking
Raakvlak\ Zwierreik
Eggoo\ Oprekking
            \ Netvoordemaat
Achting\ Gevolgtrekking
Situatie\ Maat

Zwalkreik\ Scheiding
Voorheenkoel\

Stemklank\ Vereenvaudiging
Bestemming\ Bespeling
Doorvloeiing\ Voorlaten
Gauwbolling\ Deelbemerking
Voordeel\ Beantwoording
Krapglans\ Netvoorvlakkemaat
Knapsterrelicht\ Kanaliezering
Onthaal\ Beneming
Steetstrilling\ Vlakkemaat

Spleetreik\ Bevatting
Verschelling\ Vlakopdemaat


Schalling\ Betrekking
Temoe\

Rasping\ Konbiedenwekking
Verhoring\ (Kombienatie)

Scheif- gegevens

Tranteer Scheif Mok lVeltnaam(k)

Lengte Veltnaam(k)

Veltgroote(k)

Veltsoort(k)


Volgordevelt(k)


Hoogste Velt(l)Scheifgrootte(l)


Scheiftoetaal(l)


Tranteer
Structuur Mok l


Volgorde Infoo l


Indexnamen lNaamgevingNoemer

Hulpje

Breete

Soortvorm

UittellingOptelling


Oprichting


UitingNamaak


Speciefiecering


Losbruikbare instrumenten

Gong\ XieloteunGjiedair (Bas, Normaal)

Viool (Sintesaaizer)

Pieranoo\ Fender Rhodes

Pauk\ Voettrommel


Perkussie


Zangstem- vormerLosbruikbaar Orgel


Drumpeds


Dwarsfluit\ PanfluitBazuin\ Trombòne


Sexieteun
Mist\ Waas

Verscheijning

Spetters

Bot\ Been

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*10
Vol
wassen
heden
8
85


86


87


88


89


90


9192


93


94


95


96

Beurten

Bekeijken


Verbleijven


Paaien


Rapverteren
(Adverteren)

WeltemeijdenBoeien\ BereizenReikgeuren\
Genotproeven

Verheulen\ Vergeven
Kibbelen\ Kiften


Ommekeerklozengeven\
Beroepen

Vereren\ Eensbubbelen


Berekenen


Roddelen\ Geruchten Spuien

Deunsoorten

Mals (Wals)  ()= Spaans
(Tanghoo)

Kuskoor (Diskoo)
(Flamenkó)
(Verhuizing)
Smartlap
     (Tsyaa Tsyaa Tsyaa)

Zeergoetnader (Serenade)
(Sambaa\ Rumbaa)


Broksyoo (Rock)
(Salsaa)


Droef (Blues - Bloez)
(Meerenghe)


Vonkie(Funk)
(Ballade)

Ozoon (Soul)
(Punk - Dgjunkie)

Vanvader (Fanfare)
(Klassiekó)


Loofs (Pop)
(Escallatiek - Zaallachkeek)

Klupyavie (Djez)
(Be Bob - Bie Bop)

Klepoverdie (Repzodie)
(Reggaæ - Reghæ)
 Meer Deunsoorten 


Malstie


Kuskorie


Smartie


Zeergoetdie


BroksyozieDroevie


BalzieOzoonzieVaartie


Loofzie


Klupyazie


KlepdieRontspringentheit
Eerstweegbaarheit

Opspringbaarheit
Tremmentheit

Voordehandliggentheit


Reikproduceerbaarheit
Redekleeftmeerbaarheit
Herkleefbaarheit

Schraalheit
Afsleijtbaarheit
Beleijdeniszoekentheit

Wellatentheit
Vergooibaarheit
Droefheit
Talentheit
Eensgezintheit
Happentheit
Kunstzinnigheit
Zieligheit
Waanpruttelbaarheit
Glansreikheit
Vaaktroepmakentheit
Peijnigbaarheit


Losborrelbaarheit
Gauwluisterbaarheit
Bezwaarmakentheit
Steetslandentheit
Ontvloeientheit


Afschrikbaarheit


Perzoonluikheit
Wazigheit
Bewolktheit
Schuivelbaarheit
Rontreijdentheit
Ontgabaarheit
Zaalweetbaarheit
Waardeerbaarheit
Verwoortbaarheit
Redewetentheit
Afplantbaarheit
Schatbaarheit
Dingentheit
Opwaardeerbaarheit
Aftastbaarheit
Steetsnaderentheit
Kantweetbaarheit
Behangbaarheit
Zelfbiddentheit
Gedoogbaarheit
Vierentheit
Samenweetbaarheit
Vonkovergeventheit
Losbrantbaarheit
Vluggebarentheit
Zondewetentheit
Prachtigheit
Afgunstigheit
Lenigheit
Strakheit
Verstrekbaarheit

Lichtbrengentheit
Eenshelderheit
Oplichtbaarheit
Baanwetentheit
Passeerbaarheit
Bekostigbaarheit
Steetsduurheit
Vierjaumozieteit
(Virtuositeit)
Verderzweventheit
Blokvormentheit
Dichtheit
BinnenweetbaarheitPoorvocerentheit
Koorwetentheit


Klaar\ Schemaa
Beeindiging\ Vaakdokking

Verklemming\ Leitme
Verrusting\ Besluit

Bewerking\ Verlering
Interpretatie\ Syansmaat
Keerdunk\
Edelperk\ Skrienvulling
Voordracht\ Herfraai
\ (Refrein)
Waagaching\ Meermaat
Inkapseling\ Afwisseling
Wisselplek\ Veelopschoning

Eerderegave\ (Katalogiezering)
Onderlegging\
Groot\ Wordingsvol
Afdoen\
        \ Bemerking
Glansvol\ Brug
Spier\ Betoetsing
Veelsterkernenlicht\
Zonnestelsel\
Verdringing\ Verhaal
Voorkomen\ Afname

Pietsoorreik\ Hulp
Poorfeijnering\ Uitdrukking
(Profiel)\
Inzicht\ Beindrukking
Vasteschalling\ Skriening

Afdwaling\ Koncentratie
Deunreik\ Beplaatsing

Scheif- Prompt middelen

Gebruik Scheif #l, Mok m


Bekeer Terweijl l


Ga naar l


Hop l


Tranteer Index Mok lZet Index op Mok l


Invoer van #l


Kies Scheif #lStreep Scheijf l weg


Pers Mok k tot l


Tranteer Invoerscherm
Mok l

Struin door #l

Opgaan


Doorlopen


Opdoffen


GooienLeijken


Invoeren


UitkiezenDoorkrassen


Kompriemeren


Voorbereiden

Ordenen

Spraak- instrumenten

Gesproken tekst
    uitschreijver

Wellodie uitschreijver


Spraakstem- vormer


Reklame afspeler


Smalltalk (K.I.)Voorlezer


Poorstel- vormer


Vraag- beantwoorderIntroductie- vormer


Priorieteit- vormer


Spreuk- vormer

Stem- herkenning\
     Stem- analiezeMotregen

Smelting

Verkoeling

Bloet\ Pus\ Etter

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

Beinamen

Gnoom


Hobbit


Brompot

Klimmer


Hoogvlieger


Pielatus

Beldeklup
(Belzebup)
HauwezooRaainubis

MorusDommelairKeizer

9
97


98


99

100


101


102

103

104105

106107108

Langere Teiden (Angsten)

Nietzohoorbiede


Klauwesvreij hoorbiede
(Klaustrofobie)
(Verstrikking)
Spraakhoorbiede
(Spraakfobie)

Pets hoorbiede
(Petsfobie)

Ramp hoorbiede
(Rampfobie)
(Meegeurende)
Klepnietzonaarmeij
(Kleptomanie)
(Gepeins)
Pieromooinie
(Pieromanie)
(Afspreekbare)
Gjuriehoorbiede
(Gjuriefobie)
(Voorafgeknipte)

Harthoorbiede
(Hartfobie)


Versnellinghoorbiede\
       Hoogtevrees
(Uitgeurende)
Gelthoorbiede
(Geltfobie)

Relhoorbiede
(Relfobie)

Naaryezelftuur Goeien (Natuurgoden)

Natus  (Geboorte)
(Tanatos)

Vroegvreijzie  (Yeugd)
(Frodite) (Voortrekker)

Geeraas  (auderdom)
(Geras)
Hemeraa
  (Ochtentglorie)
Etenraai
(Aeteraa)
  (Avonthoormering)
Zaurus  (Bedrog)
(Sauron)
Hoizius  (Zeden)
(Oizys) (Hoe maak je dat)
Neemeijnzus  (Wraak)
(Nemesis)


Ommekeer  (Peijn)
(Ker)
Mooiroos  (Nootlot)
(Moros)Hierennuus  (Slaap)
(Hypnos)


Opuneirooi  (Droom)
(Oneiroi)
 

Natuzie


Frodie


Grumpie

Meraanzie


Ætarei


Zweijgtie

Oizie

NemuzussieKermptie

Gossie
HierzieVanziemerie


Geniepigheit
Voortvechtentheit
Gelaatwegentheit
Voorlopigheit
Afslabaarheit

Instinctievieteit

Wakkerwordentheit

Opwindentheit
Waanwezigheit
Meevallentheit
Onderbreekbaarheit

Bedriegbaarheit
Verzweijgbaarheit
Onderrichtbaarheit
Zinvolheit
Verbodenheit
Steetsvaagheit
Ongeschondenheit

Gepeijnigtheit
Zelfbedruipentheit
Vlugheit
Knapperentheit
Uitvalbaarheit
Luiheit
Beluisterbaarheit
Vooropgeknaptheit
Voortvloeientheit
Invalbaarheit
Vanziemeerbaarheit
Eensvintbaarheit
Begreijpbaarheit
Afvallentheit
Weltakelbaarheit


Zoobleefheit
Dooientheit
Vergankeluikheit
Veelreijtbaarheit
auderweetsheit
Bekenbaarheit
Zorgreikheit
Dienentheit
Nogtevarentheit
Plechtigheit
Waanbitbaarheit
Steetsvachtkreijgentheit
Handelentheit
Handelsweizemakentheit 
Intauwjastheit
Ondervraagbaarheit
Boetekreijgbaarheit
Schentbaarheit
Weerstabaarheit
Aflegbaarheit
Krenkbaarheit
Dageluiksheit
Weldraagbaarheit
Klaarkomentheit
Vooruitgangzoekentheit
Uitdraagbaarheit
Uitdagentheit
Beheersbaarheit
Onderneembaarheit
Inkomstbrengentheit

Drageluikheit
Stemreikheit
Anderepreijsgeventheit
Waanleverbaarheit
Toevoerbaarheit


Verwekking\ Rooiing
Gotvorming\
Palliesade\ Verschuiling
Hekwerk\
Kuis\ Schoon
Lapdunk\
Steiging\ Opschoning
Bestwil\ Perkvol
Opkuising\
Opsteiging\ Meijnspoor


Onderzoek\ Waanweizing

Eenmaligeklank\ Formatie
Welbolling\ Spitsmaat
Oordeel\ Instelling
Tegensterrelicht\ Beschauwing
Glansront\

Herinnering\ Beniewing

Lotgeval\ Herziening
                \ Bevoeging


Vermoeiing\ Intenzievering
Woning\
Bepoting\

Herbeleving\ Verplating
Wering\ Schap
Roer\ Stap
          \ Belasting


Scheijf- Poorgram Middelen

Bewaar #l, Mok m

Verleng Mok k, l

Sluit #l

Zet Koppel #k, #l op M


Tranteer Park Mok l


Zet Park op Mok l

Tranteer Meug Mok l

Zet Meug op Mok lVeeg Park\ Meug l

Tranteer Trentvaart-
   Poorgram Mok l


Tranteer
   Siesteem- rapport


Tranteer Rapport Mok l


Wegstoppen

Waanplakken

Afdichten

Eiken


Waanmaken


Waanschakelen

Inprenten

WaanroepenLossen

HerwaarderenNazienTeruggaan

Gebruiksartiekelen

Deur- bel

Koelkast

Diepvrieskast

Magneetron


Mixer


Sienaspers

Cietrus- Blender

Waterkoker\
    Koffieautomaat


Kookplaat

StoompanTostie- weizerBrootrooster

Dingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Opmeijnreik (Admieraal)


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Stortbui

Bedekking

Uitspatting

Onkruit\ Hennaa

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

10
109


110111


112


113114115


116


117
118119

120


Pluimen

Begeleiden


DansenTieren
(Getuigen)

Oefenen
(Optuigen)

Opbloeien\
Verliggamen


Zich Inmengen in


Begroeten


Razen


Tillen
LovenTsyecken
(Afdrukken)
Afpersen\
Ongeguntzingen
(Sinshanteren)

Dievoortstuwers

Voorkies
(Phorcys)
(Verstaan)
Ketstzoo
(Keto)


Weldiep
(Typhon)

Pegasus
(Pegasos)

Prontus
(Brontes)
(Verlagen)

Goorgjane
(Gorgo)


Tweeropnie
(Dionysos)
(Raaihoe)
Manemozien
(Mnemosyne)

Goezeijnhoor
(Chrysaor)
  (Goet is hier en nuu)


Haarpieten
(Harpeijen)


Haarplus
(Arges)
Graaien (Noemen)
(Graien)


VoorkieKetsieDiepie


Pegazie


BrontieGoorzieDionie


Braatnie


Goezeijnie
PietziePlustie

GraaitieLusthelentheit
Gauwweegbaarheit
Stiekemheit
Omhaagtheit
Zittentheit
Wippentheit


Vreijheit
Betekenisgeventheit
Moedwilligheit

Versoepelbaarheit
Waanwakkerbaarheit

Stiemuleerbaarheit
Reikkleventheit
Misseluikheit
Durfbaarheit
Bierliettrantheit
Verweektheit
Maanbaarheit
Gauwlettentheit
Reikbaarheit
Afbrokkelbaarheit
Gewetensloosheit
Verlichtbaarheit

Leegheit
Zwichtbaarheit
Aljarengeventheit
Hoophebbentheit
Verkoopbaarheit
Getaptheit
Versheit
Listzoekentheit
Waaksheit
Scheursheit
Aflosbaarheit
Verschepentheit
Graaientheit
Dwalentheit
Trippentheit


Konfronteerbaarheit
Stormentheit
Behaalbaarheit

Verderwaangaantheit
Zetvolheit
Swingentheit
Plaatsreikheit
Meerreijdentheit
Dierbaarheit
Doebaarheit
Opzetteluikheit
Vooropplaatsbaarheit
Treenbaarheit
Goetvarentheit
Veeldienentheit
Expanderentheit
Glooientheit
Wantrauwigheit
Voortstuwbaarheit
Stoorbaarheit
Tietelreikheit
Beduidentheit

Nonsyalancerentheit


Gewetensvolheit
Afwetentheit
Zondeluisterentheit
Vaaksyoogeventheit
Hefbaarheit
Klozenluisterentheit
Batentheit

Noghautbaarheit
Ophefbaarheit
Verknochtheit
Uitzetbaarheit
Kontroleerbaarheit
Ophautbaarheit
Inzetbaarheit
Binnenluisterentheit
Kriemienalieteit


Vreijlating\ Vangst
Tast\ Opstap


Verontrusting\ Opvangen


Variedabielieteit\ Verrekking
Vastkuis\ Beeltschoon
Edeldunk\ Onderpant
Redetoerneren\ Loskoppeling
Zwier\ Deelonderkenning
Meijnvlak\
Evenecht\ Gevolg
Neerslag\ Sleijtaagje


Zwalken\Geheelbol\ Vreijlating
Afstemming\
Ontspiering\ Welschauw
Zonnestelsel\ Gedeelte
Spreukglans\
Heisaa\ Ondersteuning
\ AfnameBehoren\ Hervatting
Bogaliezering\ Aftrek
Volgorde\ Sortering

Kleding\ Afspeling
Terugvloeiing\

Kraakheel (Persee)\ Verhelping
Levensteitroof\ Wellast
\ Veelschap

Celblat- Middelen

Bewaar Celblat Mok l


Verleng Blok met Mok lUitleinen Velden l

Font Velden k Grootte l


Reibreete l


Geltsoort(l)


Geltscheidingtekens(l)

Zet Kuip op Velden k, l


Veeg Velden k, l


Sorteer Velden k op Rei lPrint Velden k, lZet Naam l op Velt mInkeijken


WaanvullenUitvullen

Tieperen


Waanschuiven


Geltteken plaatsen


Punten plaatsen

Velden vullen


Vegen


Volgorde makenPagingná printenNaar voren halen
Dauwdruppels

Rapbauw

Verwaaiing

Gras\ Bieslook\ Helmgras

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*11
Opmerke-
luikheden


11
121

122


123124


125126
127128129130


131132

Hemeijnen (Geheimen)

Zoobleek Hemeijn\ Kiekie
(Bekenden keijken)

Vaakverbleijfplaats


Kluiskode
(Veelgetuigen)

Looftelke\ Goetloofbare
(Gauwweijding)

Beigeloof\ Redeliegie
Zondrameijden

Kluphemeijnl


Beiverdienste


LievelingskostWeldaarkodeBeroepsafweijking


Liggaamszieklus


LevensdroomUweldrakenners

Dries


Teternis
(Behuizen)
(Tegenzitten)
YapetusTemis


Roepus


Teia
HoezeriusEuriebeijnáKrienuusRea
(Getuigenisvol)

FoebeKoius


Driezie


Teternis


YapetieTemistie


Roeptie


Teinie
HoezerieEurbieKrienieMoronie


VoetieKoeksie


Verspringbaarheit
Beweegbaarheit

Wiebelentheit


Veelbetekenbaarheit
Waarschuwbaarheit


Onderdanigheit
Schamperheit
Gewilligheit

Benaderbaarheit
Verschraalbaarheit
Doorsleijtinghebbentheit

Verwarrentheit
Achteraflaatbaarheit
Ingewikkeltheit
Waanmaanbaarheit

Ludiekheit
Toereikentheit
Veriefjeerbaarheit
Vertaalbaarheit

Zielgeventheit
Glansbrengentheit
Zondeweegbaarheit
Opsessiefheit
Senzualieteit
Verziewelbaarheit
Peijngeventheit

Bezwaarluikheit
Belantbaarheit
Vaakluiheit
Kruipentheit
Achterluikheit
Beterbaarheit
Verstrakbaarheit
Klankhebbentheit
Verschrikkeluikheit
Liggingmakentheit


Gepluimtheit
Wazigheit
Gauwheit
Wikkentheit
Schuifbaarheit
Eigenritdoebaarheit
Volwaardigheit
Bewoortbaarheit
Opschuifbaarheit
Waandoebaarheit
Rehabielieteerbaarheit
Verderschatbaarheit
Voortdingentheit
Afhankeluikheit
Kanserentheit
Poortastentheit
Veelbeduidentheit
Gedenkwaardigheit
Yachtigheit
Erwerpbaarheit


Spraakzaamheit
Korriegjeerbaarheit
Ordenteluikheit

Prachtgeventheit
Allesafwetentheit
Leenbaarheit
Achterafgunstigheit
Stelligheit
Kosteluikheit
Heusheit
Waanhefbaarheit
Beihautbaarheit
Afreageerbaarheit


Wezenluikheit
Deelneembaarheit
Vaakverstrektheit

Voortleventheit


Verklaring\ Waanvangst
Waantasting\ Bedokking
Val\ Leinrecht (Lieneaal)
Berusting\ Neerzetten
Afsluiting\ Beklemming
Afwerking\ Belering
Zeerkuis\ Ergschoon
Eigendunk\

Gedrag\ Onderkenning
Draagvlak\

Dag\ Uitwisseling
Omslag\ Besmetting
Opdracht\ Minachting
Uitlezing\ Verweizing
Opslag\ Strevenvol
Alfabetsoort\ Bezering
                          \ Kwetskuur

Leg\ Zin
Hanttekening\ Iedentiefiecering
Losboldaat\
Naastlaten\
Vlucht\ Eerbiediging
Waandeel\ Tegentoen
Vaakspieren\ Heelaagje
Graagsterrelicht\
Liedentaalglans\
Komst\ Behaling
Omhelzing\ Stapel
Opkomst\ OpstapelingWaankleding\ Leijdraat
Teunschalling (Teinladder)\
Goet\ Lengte
Smaak\
Ontroering (Vel)\
Lier (Deun)\ Vergadering

Roepdezen

Bei Otomaattest haal l

Bei Eskeep haal l


Bei Faut haal l


Bei Rieset haal l


Bei Interactie haal l


Kanttekening Waan\ Uit
Schermvolger Mok lBlik op Mok l


Haal Roepfraaie l
(Sup- Roetiene)

Stop


Staart- reacties Mok lHelp- functie Mok lNalopen

Afwenden


AfvangenHerreizen


Uitdelen


Aflezen
WaantekenenBleijkenAfdoen


Weghauden


ToespitsingUitleg


Vonsten

Plugh and plee Pompyoeters

Afsluiten zonder opruimen


Checkdisk naa faut afsluiten
van PP


Stop een vastgelopen Taak


Instellen van vierus- sken


Kesh om te versnellen
Skrien- sever\ Power severTekst vertaal- otomaatDeinstalleer MiddelPP- snelheits- testTsyeck op registerfauten
EIskohoorn

Ontsmetting

Bevriezing

Koneijnenslá\ Klavertjes 4

Nedurlands  English  Moktop

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

12
133


134


135


136


137


138


139


140141142


143


144Meestallen (Inheemse Trenten)

Kaken\ Helekeijken

Struinen
(Bestrikken)
(Reikbleijven
OntzagwekkenLooftelke\ Goet Voortleven
(Eerweijding)Lezen\ Zweren
(Nietreizen)
(Letten)


Schreijven
(Opletten)
(Geurvullen)

Keuvelen\
Eensheulen

Welroepen\ Afrekenen\
Eensgeven


Tebontmaken\ Eenmaligvermaken
(Nogslechterzijn)

Verlangen


Ingreijpen

Allenmee- etende Goeien

Zauwes
(Zuis)
(Te pakken nemen)
Heraa
(Ronttrekken)

Hetmistdus
(Hermus)

Maablievium
(Patricia)

Hefæstdus
(Hefaistus)

Heistontdá
(Hestia)

Stereopoes
(Vaakhoegingdet)

Hodes
(Hades)


Hozeimoos
(Poseidon)


Wodan & Friedaa


Alles (Pan)
(Doenvoorgelt)
(Achterafgetuige)
Hekeet
(Hekate)Zauwdie


Heerazie


Ikmisdie


Madaarbie


Feestie


Stallie


Stereozie


HodieHozeidieVreijzie


Geltzie


Keetzie
Bevechtbaarheit
Mattentheit
Welwegentheit
Loopbaarheit
Wegslabaarheit
Gewagwegentheit
Vreijzinnigheit
Redenwegentheit

Bangheit
Elkwegentheit

Gezontheit
Breekbaarheit
Meeweegbaarheit
Ziekeluikheit
Opbrekentheit
Gezagwegentheit
Richtbaarheit
Onnozelheit
Zondertewegenheit
Treurigheit
Biedenwegentheit


Schorsbaarheit
Nogspelentheit
Afdruipentheit
Nietvanterughebbentheit
Drapeijngeventheit
Verkwikkentheit
Buitenweegbaarheit
Uitvechtbaarheit
Bevloeientheit
Thuisweegbaarheit

Begreijpeluikheit
Wegvalbaarheit
Knappentheit
Koorweegbaarheit


Mooienietwerentheit
EIzigheit
Zuigbaarheit
Begabaarheit


Kreijgbaarheit
Kenneluikheit
Ontdaanheit
Zorgzaamheit
Verdientheit
Voortvarentheit
Dutbaarheit
Duchtbaarheit
Moetentheit
Verhandelbaarheit
Vaakhandigheit
Huiverentheit
Vraagbaarheit
Vatbaarheit

Tegenlegbaarheit
Toestabaarheit
Opvraagbaarheit
Opvattinggeventheit
Bepleitbaarheit
Onthefbaarheit


Tegenkomentheit
Uitgaantheit
Afluisterbaarheit
Nogneembaarheit
Gehorigheit

Stemmingwekkentheit
Verdrageluikheit
Opneembaarheit
Achteraftakelbaarheit


Eerwekking\ Redding
                     \ Ontvangst

Bepaling\ Zet
Waanval\ Verdreijving
Vulling\
Meijnkuis\ Verschoning
Lossing\

Oplossing\ Bevrezing
Kontriebutie\ Sleuf
Beidrage\ Scheijn
Waanslag\ Verzuiling
                 \ Bespeuring

Gezoek\ Gauw
                \ Steekje los

Veredeling\ Vervorming
Uniecieteit\ Kweijtteken (Litteken)
Rapbolling\
Veroordeling\ Opstelling
                         \ Boellaatzie


Amok\ Renovatie
Waankomst\ Nievelering
Gauwschalling\

Koosnaam\ Toevoeging
Tolk\

Bemoeienis\ Afdruk
Ontkleding\ Scheur
Steetsgewoon\
Verroeren\ Beplating
Verwering\ Opdruk
                    \ Afgelasting

Zooblekaties

Bewaar Tekst Mok l


Verleng met tekst Mok l


Pagingnaruimte k, l


Zinruimte l


Kollommen k, l, m


Zoek Kode l


Vervang Kode k, l


Zinsoort k, lSteijlsoort lAtriebueer Mok l


Print Mok l


Graagblief Mok k, l
(Grafisch)Binnenhalen


Doorduwen


Doortrekken


Verreizen


Verschuiven


Doorzoeken


Verwisselen


Regels hetzelfde
Uiterluik laten hebben


TekstsoortOmzetten


Afdrukken


Beelt gevenTekstverwerker- extra's

Bewaar Kurzor- plek
in Mok

Open in niew raam


Kantlein doorbreken


Kop-\ Voet- tekst


Wiezondere tekens


Tesaurus


Spellingskontrole


Taps met muis instellenSteijl- syaablonen gebruikenBewaar in vreemt formaat


Print Mok per pagingná


Leinen en Fieguren tekenenBeschreijving tekst- verwerker Middelen:


3. Pagingáruimte:
Pagingáruimte voor margjes
     (Links, Rechts, Boven, en Onder).
Kop-\ Voet- tekst instellen.
Pagingánummer instellen.
Voetnoot toevoegen.

4. Zinruimte:
Poor de hoogte van de zin in punten.
Ye kan een boven en onder ruimte opgeven.

6. Tekstkodes:
Om bepaalde woorden, zinnen, of alliniega's op
te maken in Vet, Onderstreept, Kurzief, of Gekleurt, heb je kodes, en je kan zelfs zoeken naar kodes en ze met andere kodes vervangen.

8. Zinsoort;
Afstant (TAPS), Tapteken per afstant (L, R, of C).
     (Links, Rechts, of Centreer).
Priorieteitsnummer.
Inspringen.
Kappietaal.

9. Steijlsoort:
Ye kan dezelfde tekstopmaak gebruiken voor verschillende soorten tekst, en als je iets verandert, dan verandert het in het hele Mok (Bestant).

10. Atriebueer
Ye kan eigenschappen toeweizen waan een mok.
Hidden (Verborgen), Read- only (Niet waanpasbaar), System (Siesteemmok), en Archive (Nog te argieveren, of terug te zetten).

Ook worden plaatsing in de zin, fontsoort en fontgrootte gebruikt uit de Blat (of Spreadsheet) -middelen op het 10de Mooizeijn.

Bekent als (niewe) Olimpiërs:

4. Perséphoné

5. Appolló6. Artemis 

Is een vrauw met zwart haar die graag mannen bekoort (47Do9), die goet spreekt, en die 26 Mooizeijn met de latenlachenyorum (Rietuelen) geregelt heeft, omdat daar het spijsverteren, Yezelf verlossen van uitwerpselen,, en verneuken staan, en het telefoneren staat daar als Albruikbare middelen. Zij is Nezvrief en heeft er voor gezorgt dat alle vrauwen zich als ziegeuners gedragen. Zeij kunnen geen man beschreijven, net als een trentvaartse ziegeunervrauw (Het mens).

Is een jager en kunstenaar, die Waans en blont is. Hei was de got van boogschieten, muziek, geneeskunde, en orakels, en hei was een schone jonge blonde man. Hei wert later als zonnegot vereert. Hei wilde zichzelf, en anderen, helpen, en was ongetrauwt, en kreeg geen koters. Hei hat 2x Herákles geregelt, wat inhaut dat hij Herákles als helt (160= 144 + 16= 14Do4, Redacteur\ Teller, Wilskracht, Inventievieteit, Draaiboek), en de werken van Herákles (16 Mooizeijn, Ontmoetbaarheit, Vreijwilligheit, Trauwheit, Leerzaamheit, Dringentheit, Agentaa- Middelen) geregelt hat.

Zeij was blondiene en godin van de jacht, kunst, sport, scheitsrechters en rechters, met liefde voor dieren. Zeij hat meer geesteluikke ruimte (5de rascisme) dan normale vrauwen. Zeij hat (22Do1) de 1ste bui: Tweijfel, met de vaste mates gedachte en verbinding, en Kwetsbaarheit als Doorziebaar mate, plus de 5de en 9de bui, nameluik Vreugde en Drammerig, geregelt. Daarbeij wert (44Do1), het 1ste karakter: Wiespeelturig (Naïef), met de vaste mate uitgang vanzelfsprekent, en de vaste mate welgroniezering algebraïsch, en geschapenheit als Duigse mate op haar geregelt. Ook het 5de en 9de Elkaargepakte, nameluik Geinig en Krenkjorum kreeg zeij geregelt. Artemis en Appolló hadden dezelfde waanvragen geregelt, maar ze waren van een ander geslacht, wat ze toch totaal verschillende goden maakt.
Dingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Daarvie\ Deetdará


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

EIskohoorn

Ontsmetting

Bekoeling

Munt\ Kamille\ Lauryee

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


13
145


146


147


148


149


150


151152


153


154
155156

Plichtplegingen

Ophemelen


Opruimen


Trotseren


Inruimen


Beliggamen
(Bollen)

Toeweizen


OpgeilenWelvaren


Meedoen


Opschroeven\
             VerlovenGunnenOpmerken

Genoemden

Helius
(Veelpakker)
(Bestaande)
Selene


Zievelus


Prestairiedá
(Reiziger)

Tietus
(Belager)

Meijnus


LetooMeniewtius


Atlas


Dantellus
(Tantalus)
(Toonhoe)


PoormeethuisEpiemeethuis
(Vernoemer)


Heelsie


Holie


Zievelie


Prestreikie


Tietsie


Meijnie


LetusieMeniewsie


Dukwie


Dantellie
PoormieFrommie


Behaagreikheit
Geheelweegbaarheit
Lustigheit
Verzitbaarheit
Serenieteit

Feijnzinnigheit
Forceerbaarheit
Aftekenentheit
Werkbaarheit
Afzegbaarheit

Voorbereitbaarheit
Opwerkbaarheit
Afplakbaarheit
Bleijventweekheit
Ontwikkeltheit
Vermaanbaarheit
Waanvatbaarheit
Flanerentheit
Flurtentheit
Bereikhebbentheit
Inkasseerbaarheit
Nodighebbentheit

Waanspelentheit
Hoopgeventheit
Verjarentheit
Bekoopbaarheit
Meerknapheit
Gauwpeijnhebbentheit
Verversbaarheit
Uitwringbaarheit
Vaakbatentheit
Sluitentheit
Vlootvoerent
Inweekbaarheit
Achteraflosbaarheit
Verdwaaltheit
Opsluitbaarheit


Pompliefmonentheusheit
Vlakheusheit
Nonhaalbaarheit
Plaatsbaarheit
Wegzetbaarheit
Omkeerbaarheit
Vastwaardigheit
Dierluikheit
Voortdoebaarheit
Rustigheit
Zorgvuldigheit
Voortwaanvarentheit
Uitgroeientheit
Waanmodderentheit
Meegaantheit
Duideluikheit
Tietelgeventheit
Verstoorbaarheit
WaanvraagbaarheitOntleenbaarheit
Belichtbaarheit
Besyoogeventheit
Verheffentheit


Leijdentheit
Onderelkaarhoorbaarheit
Verhautbaarheit


Beloonbaarheit
Waanneembaarheit
Acceptiebielieteit

Shockeerbaarheit
Voordringentheit


Uitstraling\ Beleuning
Kleuring\ Vervanging
Meijntasten\
Verspreiding\ Infiltrering
Waanvulling\ Waanzet
Voortzwiering\ Inrichting
Zekering\ Koormieniekering
Toonkuis\ Voortwaanschoon
              \ Pant
Diesciepliene\ Rezervering


Reijping\ Functioneren
Ontslag\ Vervolg
              \ Versleijting
Sprint\ Waanzoek
            \ Verschil
             \ Steek
Teun\ Verschrandering
Praalbolling\


Verdeling\ Poorject
Helder\ Onderwerping
             \ Ontvluchting
Ontkoming\ Steun
Opheldering\ Wegneming
Beschalling\
Afhoren\
Bonje\Verkleding\ Verlaten
Terugvloeiing\ Wegtrekken
                   \ Achterafspel

Achterafstemming\ Verschapping
Optiemaliezering\ Hapering

Werkvormen

Tranteer Werknemer l


Werkplaats l


Superieur l


Werkdagen l


Werkfunctie l


Vanzalieteiden l
(Facielieteiten)

Kurzussen lPoorject- ervaring l


Kontractduur l


Plannen met l
Salaris lGesprek k, l


Employé


Hal


autgediende


Indeling


Functienaam


Pas nr.


BekwamingPoorjecten


Kontractering


Verderwillen
OverschreijvingPoorloof

Prettigheden

Verschillende gebruikers


Termienal van meenfreem


Mok- konverteerder


Mok met wachtwoort


Geintegreert pakket


Langere Moknaam dan
8 tekens

Beelt van printverzieIeder Middel in een raam


Meerdere Middelen tegeleijk


Balk met achtdieve Middelen
Middel op volledige schermMiddel verdweijnt van schermEIspret

Vergleijdenis

Gekabbel

Pappaver\ Popium

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*12
Dringent-
heden

14
157158


159


160161


162


163

164


165


166

167168

Ronthollers φ

Kostwinner
(Achterafkijker)

Koeryee
(Afblijver)
(Niews)
Poorduitiem(e)
(Producent)
(Smoezengeveer)
Herdachteleur
(Redacteur\ Redactriece)


Monnik (Non)
(Slijtingmijder)
(Vastbolle)
Inkijkopyee\ Tienblieve
(Inspectyee\ Detectieve)

Tieper\ Tiepyee

Diedatweet (Welke)
(Afgever)
(Teller)
Spetter


Verslechter
(Poormakende)
Meergunner
(Belangziener)
(Poorteitgever)

Opzichter

Grootste Helden

Perzauwes


Riekaardo (Ikkarus) & Daedalus
(Lach om dootgaan)(Onttrekker)

Meervuist
(Orfuis)

HeráklesHodiezauwes
(Klaarmaker)

Gænejas


Hanunpoes
(Hoidiepoes)
Pezauwes
(Thezuis)

Waargamemnon
(Agamemnon)

Meijnlajus
(Menelaos)
AjaxYazon


Perzie


Ikkarie


Meerfie


MeráklieHodesie


Genejassie


Hapoezie

Tezie


Waargamemnie


Meijnelie

AjaxieYazonnie


Genotwegentheit
Bespringbaarheit

Hobbeligheit
Hopsentheit
Ontloopbaarheit
Schuwheit
Buittekenbaarheit

Wilskracht
Veelzeggentheit
Beiwerkbaarheit
Tussenvoegbaarheit
Babbelentheit
Pootbaarheit

Afwerpbaarheit
Verwikkeltheit
Nalatigheit
Krucialieteit
Doorslaggeventheit
Betaalbaarheit
Uitsloofbaarheit
Verzielbaarheit
Hipheit
Inzamelbaarheit


Blitsheit
Ontbrekentheit
Verkruipbaarheit
Verbeterbaarheit
Waansluitentheit
Verlegenheit
Weerschrikkentheit


Ploeterentheit
Moeitehebbentheit

Bereidentheit
Omstandigheit

Waardegeventheit
Zogenaamtheit
Woordeluikheit
Inventievieteit
Leurschatbaarheit
Afdingreikheit
Gauwvarentheit
Gelijkenishebbentheit
Weghangbaarheit
Ontmoetbaarheit
Verdachtheit


Verspreekbaarheit

Redeneerbaarheit
Verleenbaarheit

Vittentheit
Stelbaarheit
Verheusbaarheit
Opstelbaarheit

Verwezenluikbaarheit
Ontneembaarheit
Klankgeventheit

Ontstemtheit


Beklaring\ Ondergang


Verval\ Ontzetting


Tegenwerking\ Afleren
             \ Bevrijding

Uitvinding\ Vonst
Verdrag\ Kennis
Klacht\
Gauwkuis\ Evenschoon
Roem\ Kalmering (Kalmte)
Verslag\ Inwisseling
Verdaging\
Registrering\ Bewijs
Register\

Verlegging\ Verzinnen
Tegenbolling\
Terugdoen\ Pompetietie
Bespiering\ Vervliegen
Eerbiet\
Verkomen\ Waanmelding
                   \ Afhalen

Greep\ Afmelding
Verlenging\ Leiding
                    \ Geheers
Vergoeding\ OpleidingVervelling\ Behelping
Eerstelier\ Gading

Afmattingen

Doe Rol plaats, functie


Ritten k, l


Vakantieverlof k, l


Tranteer Draaiboek lBedreifsliet Bezoek l


Rol invulling l


Zoek vervanger voor Rontholler l

Bekijk Sportpompetietie


Start Werkteit l


Stop Werkteit l


Resterent werk lResterende Medewerkers l


Functioneren


Ingaan op


Weggaan


Rollen noemenZorgen
       noemen

Uitspringen


Inspringen

Van katoen
     geven

Waanvangen


Wieberen


DoorschakelenWaanpakken

Elect. artiekelen

Tandenborstel


Scheerapparaat


Tondeuze


WaanturfbortDeken


Warmte- lamp\
    Ultrá- Violet lamp

Kachel

Pompetietie- stant


Bij opstarten PP
dit laden

Bij afsluiten PP
Middelen installeren

Streikijzer\ FeunAlmanakWinthoos\ Voortei

Dekkingsvol

Kolk

Meetel (Netels)\ Maggie\ Lavas

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


15
169


170

171

172

173


174


175

176


177


178

179


180


Poorzoonzies

Uitzonderen


Uitlopen

Sinsyaleren

Koöpereren
(Bewijden)
Waanmonsteren
(Ontbollen)

Nadenken


Waanvuren
(Terugspreken)
Vereenzamen


Bevoorrechten


Uitwijden

Inwijden


Inroosteren


Perzauwes' werken

Periefetus
(Verpakken)

Skiesaan
(Vertrekker)
Poorkroestus

Kerkion

Mammazonen


Ægeïsche zwijn


Mienotaurus

Kaliedovieve jacht


Akamas


Medea

Zieteens
(Weergetuigende)

DemofinPeriefie


Skiesanie

Prókrie

Kerkzie

Mammazonie


Ægeegjie


Geminieie


Kaliedie


Akamazie


Medoei

Zieteensie


DemofinnieVontwegentheit
Onderbrengbaarheit

Verlopentheit
Terugslabaarheit
Supstansyalieteit
Rededingentheit
Raatwillentheit
Elkaardingentheit

Dufheit
Waanpotentheit
Mededingentheit
Zachtzinnigheit


Eenvaudigheit
Vervatbaarheit
Steetsrichtbaarheit
Treurentheit
Muitentheit
Waanbetaalbaarheit
Rolspeelbaarheit


Voortbreekbaarheit
Vooruitlopentheit
Ontsluitbaarheit
Afvloeibaarheit
Binnentingmaakbaarheit
Pezigheit
Doordemandvallentheit
Bezeertheit


Erafmottentheit
Roeleerbaarheit
Veelmoeitehebbentheit
Afgabaarheit

Verkrijgbaarheit

Verzorgbaarheit
Bedienbaarheit
Bevaderbaarheit
Elegantheit
Eensplechtigmakentheit
Bemoedigentheit
Behandelbaarheit
Liggaamhebbentheit
Klonttietelgeefbaarheit
Waanspoorbaarheit
Voortvraagbaarheit

Loyalieteit
Overniewstabaarheit
Doorlegbaarheit
Legalieteit
Waanstelbaarheit

Terugkomentheit

Rontomhoorbaarheit
Verneembaarheit

Bestemminghebbentheit
Terugdraagbaarheit
Afpreisbaarheit
Achteraftaaknoementheit


Heling\ Functionaliezering
Gelach\

Vervulling\ Verzet
                  \ Voortzetting
Verlossing\ Zwaai

Samenspel\ Verschijning
Waanklacht\ Herkenning
Zaak\ Kwaliefiecering
Verruiming\ Werving
                       \ Afspeuren
Vernauwing\ Verzoek
                      \ Ontsteking

Doel\ Suprechlievering
Gissen\ Formalieteit
Beoordeling\ Openbaring
Boel\ Oprechtlievering

Doving\ Neutraliezering


Vertolking\ Vastlegging
Waangrijpen\ Waanleiding
Ziedel (Stad)\
Vreemt\ Verscheuring
Bewoning\
Bewering\ Voorbeelt
Vaakverroeren\ Alweerlastreik

Indelingen

Bezet Rol k, l


Verleng Rol k, l

Sluit Rol l

Koppel werknemers k, l

Tranteer Ploeg l


Zet Ploeg op l


Tranteer Doel l

Zet Doel op l


Veeg Ploeg\ Doel l


Tranteer Dagoverzicht l

Tranteer Klup overzicht l


Tranteer Rooster lBezetten


Waanzetten

Afkappen

Waanpappen

Beploegen


Ploeg opstellen


Doel maken

Doel zetten


Dag opstellen


Op rooster zetten

Langs gaan


Uitkramen


Pretentsyeuze modules

Wasmashiene


Wasdroger

Stofzuiger\ Waterzuiger

Boormashiene

Fieguurzaag


Slijptol


Megafoon

Stroom generator


Kerncentrale


Infraa- rode telefoonhoorn

Padiervauw- mashiene


Perforator


Dingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Beurt\ Fleurie


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Dijkdoorbraak (Rievierenvloed)

Plensbui

Lekkaagje (Lekker)

Kwat\ Kokaa\ Kook

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


16
181


182


183


184185


186187

188


189


190

191


192

Regelingen

Vereniging


Vergewissing


Betuiging


VerhuringWederhelft\ Geachtdare
  Verbolling

Ex- PaarteitlitDieplomá

Solliecietatie


Verhoging


Belofte

Vergunning


Weekpoorgraag

Herakles' werken

Diomedus' Paren
(Diomedes Paarden)

Stomvalvrieve Gieren
(Stompfalische)

Kreetsvrieve Stier
(Kretenzische)

Gerionus Runderen
(Verreizer)


Hierolietus' Gordel


Atlas' DochtersWatrienietvrieve Hert
(Kerinitische)
Keerriemaalblieve Zwijn
(Erimantische)

Hiedraa van Leernaa


Allenmee- etende Spelen
(Olimpische Spelen)
Nemelieve Leeuw
(Nemïsche)

Kerberus


Diomedie


Stumperie


Diskretie


GerrieHolietie


HatlieKernie

Mantie


Hadwie


Olimpie

Nemwie


Berlie


Lustwekkentheit
Opterugvallentheit
Behaagbaarheit
Rapwegentheit
Blijventheit
Bezitbaarheit

Vrijwilligheit
Bereijwilligheit

Verwerkbaarheit
Toezegbaarheit
Wegtekenbaarheit

Bereitbaarheit


Wijzigbaarheit
Wekeluiksheit
reikmaanbaarheit

Bereikbaarheit

Nodigheit


Aaibaarheit
Beledigbaarheit
Verjaartheit
Afkoopbaarheit
Eigenwaanbreekbaarheit
Suggereerbaarheit
Versluitbaarheit
Weerlosbaarheit
Dolentheit
Krapheit


Kortmoeitereikheit
Uitlekbaarheit
Blijhaalbaarheit

Ophaalbaarheit
Verplaatsbaarheit
Terugzetbaarheit
Steetskeerbaarheit
Voldaanheit
Bediertheit
Redevarentheit
Rustgeventheit
Huisvestentheit
Gekonvrijsyoneertheit
Welvarentheit
Trauwheit
Huwbaarheit
Meevarentheit
Forsmoetentheit
Verduideluikbaarheit
Vertietelbaarheit
Bestoorbaarheit
Dankbaarheit
Leerzaamheit

Inlichtbaarheit
Syoovolheit

Opzientheit
Ontstellentheit

Behaudentheit
Uitvaarbaarheit
Gehoorzaamheit
Waannemeluikheit
Binnenvaarbaarheit
Afwimpelbaarheit
Dringentheit


Betasten\ Bevanging
Verkleuring\

Uitspreiding\
          \ Gewaarwording

Voorwaarde\ Taxering
Verzekering\ Verpanding

Strekking\ Ontkenning
Verruiling\ Punctualiezering


Zegening\ Achtervolging
                  \ Afsplitsing
                   \ Beslijting
Misstant\ Opsplitsing
Yaa- Woort\ Verstek
Geven\ Bescheit

Vertoning\ Belating

Bedeling\ Waanstelling
Oproep\ Worp (Gooi)
Verheldering\
Versteuning\ Terugname


Levering\ Termeijn
Wederhoren\ Naatrek
Toevloeiing\ Wederspel
\ Bekleding

Leven\ Beslommering
Herstemming\

Agentaa- Middelen

Bewaar Agentapunt l


Ontmoetingsplaats l


Mieniemale Opbrengst l


Zieklusvrieve Opbrengst lWeerzie teiden k, l


Weerzie dagen k, lLesdaarnuus l

Gespreksinzet l


Voetstuk l


Levertermeijn k, l

Behandeling k, l


Teitsspendering k, l


Afspreken


Plek afspreken

Opwachten


Les nemen

Vraaggesprek krijgenBegunstigen


Indelen

Zotente apparaten

G- kracht test- mashiene


Koormieniedatie met
een ruimteschip

Raket


Spees- shuttelBewegende robot


FabrieksrobotMeerkeuzevragen op de PP

Lopende bant


Hoogwerker\ Kraan


Piekassa
(Kollaagje- Middel)
Rol- reklame- zuil


Zak- agentaa (Zak PP)EIsberg\ Gletsyer

Geschuur

Gekraak

Tee\ Matee\ Peyotee

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


*13
Slim-
heden


17
193194


195


196197


198


199


200


201


202


203


204

Middelen

Gebeuren\
Manliefeestatie
(Terugkijkende)

Poordezerest
(Proces)
(Achterblijven)
Schare


Wenting\ Maneuvre
(Verniewing)Vergelijking
(Toonbolling)

Bezwering


Beschrijving\
Weergeurreik

Vertelsel


Kreet
(Doorrekenende)

Uitloving


Poorgeefzaak


Otomatiezering

Hodiezauwes' Werken

Paart van TrojeTiereizias


Zoliefemus


TrienaciëAeolus


Antiefatus


Cirke


Kiekonen


Scillaa & Garibdis


Lotofagen (Ronders)


Sierenen


Kalipsó


TruxtieReistie


Femmie


EdenieStormie


Antie


Porkie


Mentie


Ribsie


Lotusie


Sierenie


Weeklie


Vaakafweegbaarheit
Veellustwekkentheit


Rechttrekbaarheit
Slipbaarheit

Mikbaarheit
Afdingbaarheit
Slordigheit
Slaperigheit
Voortwillentheit
Dromerigheit
Eisbaarheit
Waanmaakbaarheit
Voortpootbaarheit
Opeisentheit
Verwerpeluikheit
Teruglaatbaarheit
Afwikkelbaarheit
Hiernuutiezeerbaarheit
Dopjeshebbentheit
Taalvolheit
Kikkentheit
Bezieltheit
Leusmakentheit
Yargonhebbentheit

Bekruipentheit


Testbaarheit
Poorbeerbaarheit
Experiementeerbaarheit
Achterstalligheit
Overniewschrikkentheit


Moeitegeventheit
Geregeltheit
Opdringentheit
Poorduithaalbaarheit
Verstandigheit
Terechtkomentheit
Dolreitbaarheit
Gauwkeurigheit
Bewaardigbaarheit

Zieklusreikheit
Vervoegbaarheit
Afschatbaarheit
Heelvarentheit
Gelijkheit
Rontspeurentheit
Gauwmoetentheit
Bedachtzaamheit


Bespreekbaarheit
Wekbaarheit
Waanleerbaarheit
Beleenbaarheit
Steetsredenerentheit

Verstelbaarheit


Uithautbaarheit
Betuigentheit
Uitspreekbaarheit
Genialieteit
Beklinkinghebbentheit
Inspreekbaarheit
Beleeftheit
Waandringentheit


Onderhandeling\ OmgangBevalling\ Stevening


Priorieteit\ Dozering
Gezwijg\ Afmeting
               \ Terugwerking
Bedrag\ Verkenning
Preis\ Bot
Verklaging\ Opmeting
Verroeming\
Beslag\ Gevecht


Weigering\ Afwijzing


Betovering\ Bezinning
Rappe Spreuk\ Nuance
Belegging\ Kort
Mening\ Voortvluchting
Terugdoen\

Fascienatie\ Intonatie
Bekomst\ Behalen
                 \ Vermelding
Vergrijp\ Verleiding
               \ Verheersing

Generaliezering\ Inductie
Heilreik\ Vergoeiluikking
Ontvreemding\
Bevel\ Waarneming
Losdeunig\

Megawerkismes

Toevoer\ Afvoer k, lWentingsdoel l


Tsyeck- leijst l


Stennis met lVergelijk k, l


Vetoo l


Ophef l


Vertelbare
verhalen l

Riedel k, l


Verlokking l


Smachting l


Otomatisme l


Waanvoeren


Inslaan


Teunhauden


HernemenKonvaarriezeren


Afslaan


Afbluffen


Meekijken


Nalopen
Otomatiezeren

Lettertiepes

Kortaf  (Sans serief)


Stevig, Sier  (Roman)


Gespaasyeert schrift


Verdaná\ AvenueVet, Sier  (Zweeds)


Voortluik, Sier  (Courier)


Bol


Getekent schrift


Handschrift


Blokschrift


Schalliebravieve schrift


Gootblieve schriftHittegolf

Verdorring

Ozongebiet

Nawat\ syek\ Zie

Nedurlands  English  Moktop

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies

18
205


206

207

208

209


210

211


212


213


214215216


Meizelfmeereringen

Yauwen\ Miauwen


Snurken\ Knorren

Brabbelen\ Knauwen

Uitjauwen\ Snauwen
(Samenzweren\ Wijds)
Bazelen\ Wauwelen


Gillen\ Kreisen
(Piekeren)
Kraaien\ Kukelen
(Tegenspreken)

Preken\ Blaten
(Voorlaten)

Stotteren\ Mekkeren


Fluisteren\ BlazenZeveren\ Prutsen
(Kopen)


Prakkiezeren\ Pruttelen


Gænejas' Daden

Diedoo
(Bepakken)

Afscheit van Troje
(Betrekken)
Reis naar Kartagó

Plenning van Rome

Anggiesus' Begravenis


Koemæ's Onderwerelt

Lavieniedá


Evander


Rutulieve Waanval


Lauzus' Doot
(Uittrekken)


Kamillá
(Intrekken)
(Tegengetuigende)

Turnus' dootYazessie


Tunissie

Remuie

Romulie

Anggie


Koemie

Lavienie


Evandie


Rutulie


LaurieKamieTurnieAnderschermgeefbaarheit
Lijfspreukwegentheit
Volbrengbaarheit
Overslabaarheit
Rennentheit
Vrijblijventheit

Veeleisentheit
Laagheit
Leuterentheit
Meelopentheit
Bergbaarheit
Onderscheitbaarheit
Opbergbaarheit
Vereenvaudigbaarheit
Berichtmakentheit
Bevatbaarheit
Opstienaatheit
Vertreurentheit

Stamelentheit
Bespeelbaarheit
Gedeisthautbaarheit
VoorafknapbaarheitPoorvloeientheitTerugvallentheit
Toevalligheit
Pezentheit


Vastlustentheit
Oververhitheit
Weggabaarheit

Vrijwarentheit
Afkrijgbaarheit
Bezorgtheit
Kiesbaarheit
Vaderluikheit
Meeleventheit
Stuntentheit
Bemoedigentheit
Eigenschapmakentheit
Liggaammakentheit
Afhandelbaarheit
Voordeligheit
Schuldigheit
Bevraagbaarheit
Overbodigheit
Leunbaarheit
Weerlegbaarheit
Dralentheit
Hortentheit
Achtbaarheit

Terugkomentheit
Uitvraagbaarheit

Inleefbaarheit
Beneembaarheit
Verhoorbaarheit
Bestembaarheit
Naartoetakelbaarheit
Gepassyoneertheit


Verlachen\ syoo


Sturen\ Hanthaving
Bevullen\ Bezetting
Eerlossing\ Verzaliging
                     
Sein\ Beschijning
Alarm\
Verzaking\ Apeleren
                   \ Verwerving

Bezoek\ Benauwing
MisPreizen\
Vergissing\ Iedealiezering
Kerndoel\

Waanbot\ Poorstelling
EerSteboel\ Optreden
               \ Ontwerp
Verdoving\ Uitvoering
                   \ Onderhaut

Voornaam\ MuziecerenVervreemding\ BescheuringWaanbeveling\ Beelt
Afwering\ Alweerlast
Veer\

Enterteenment Pompss

Onthaal syoo l, t


Verleng syoo l, t

Aflossing van syoo k, l

Lichtsyoo door l

Doelgroep l


Stakingsdreiging k, l

Ietsyeeënbus k, l


Dekoor k, l


syoonaam l


Achtergrontmuziek k, lKostenplaatje k, l
(Kantgeven)


Folder l


Toegeven

Klaar staan

Waanbrengen

Waanhoren


Doorkruisen

Afvangen


Afruimen


Uitslaan


UitmakenRontdelenUitoefenen


Alteraties

Knipperent


Kurzief

Inverterent

Onderstreept

Vet\ Stralent


Besneeuwt
  (Berg erop)
Bevlamt
  (Punten erboven)

Beschaduwt
  (vlak ernaast)

Beslagen
  (Wolken erop)

Berookt
  (Wolken er omheen)


VerkleurtOmlijnt
  (Lijnen erom)

Dingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Poorzie\ Doorzie


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Bosbrant

Vonkverspreiding

Verassing

Kiem\ Taughee

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


19
217
218


219


220
221222


223

224225


226227

228

Diehatenslechten

Paaierig (Dialecten)
Vlot


Bondig
(Getuigenisvol)

Oppervlakkig
Fel\ Welbolreik
(Taal)

Diepzinnig
(Vertreffende)

Lijzig (Schamel)


Nukkig
(Verdreivende)

Prachtig (Praal)


Fris


Duitig (Deftig)
(Kommernis)

Koorzelig


Dualen

Dieraden
Spelraden


Oreaden
(Bronnimfen)

Druaden
(Boomnimfen)
(Bereizers)


Gloriedaden
(Uwen)


Nayaden
(Voordragers)

Geniehalen

Moeræ
(Kijkers)


Graatiën


HoeræMuzen

Neeherdæ


Diertie
Speeltie


Oortie


Breitie
GlorieYadie


Haaltie

MornieGraatzie


HornieAmuzie

Hernedie


Bijbrengbaarheit
Haagsheit
Erewoortwegentheit
Steetslustentheit

Verblijfbaarheit
Rechtkaatsreikheit
Onderschrijfbaarheit
-


Goetspelentheit
Goetrichtentheit
Weertekenbaarheit

Bewerkbaarheit
Vermaakbaarheit
Meewerkentheit

Meespeelbaarheit
Weisheit
Achterafweekheit
Maandeluiksheit


Toereikentheit
Beinazinnigheit

AmuzeerbaarheitBejaartheit
Glijdentheit

Haasschallentheit
Uitspeelbaarheit
Uitrichtbaarheit
Uitbreekbaarheit
Volmondigheit
Besluitbaarheit
Nalosbaarheit
Inspeelbaarheit
Inrichtbaarheit
Inbreekbaarheit
Ruchtbaarheit
Afdwaalbaarheit
Naaschrikkentheit


Stoerheit
Gauwregelbaarheit
Spitsmoeheit
Steetshaalbaarheit

Vanzelfsprekentheit
Naartoezetbaarheit
Bekeerbaarheit
Assertlievieteit
Redemoetentheit
Afgedaanheit
Doenluikheit
Klaarbaarheit
Elkaarmoetentheit
Kreetvaarbaarheit
Hervatbaarheit
Verrustbaarheit
Verhuisbaarheit
Opperbaarheit
Waansnijtbaarheit
Vertrauwbaarheit
Samenmoetentheit
Opklarentheit
Zachtmoedigheit
Verdankbaarheit
Betietelbaarheit
Eensduideluikheit
Steetslerentheit
Inzichteluikheit
Waanleunbaarheit
Pordesyoozoekentheit


Waandachtgeventheit


Inhaudeluikheit
Struisheit
Buitenmoetentheit

Parteidigheit
Instembaarheit
Binnenmoetentheit


Verdringbaarheit
Persbaarheit


Fraze\ Binding
Gedachtereik\ Afvangen
Aftasten\
Opvering\
Bekleuring\
Gebruik\ Artiekulatie


Pantvol\ Nummering


Verstrekking\ Vestiging
Beruiling\Opwelling\ Gesprekswenting
                   \ Afslijten


Misverstant\ Afscheit
Vergeving\ Teitsbestek
Verwoording\
Versimpeling\ Waardering
Zielreik\
Helt\ Diskussie
Voorkeur\ Verwerping
Ontbieden\ Waantreden
Afdeling\
Groepering\ Status
                     \ Overname

Sinkloezie\ Samenvatting
Nahoren\ Terugtrekken


Feestgedruis\ Afkondiging
Overvloeiing\ Wederspel
Afkleden\ Loslaten
Toga\


Toestemming\ Gehap
Schatting\ Gebet

Gespreks Middelen

Tranteer
Gesprekspartner lLipsnelheit l


Afronden bij afdwalen l


Invalpunten l
Begin Gesprekstemá lWoortkeus bij Afscheit l


Opschaling l

Konflict lRelaterende Status l


Tranteer Samenvatting lWaankondiging l

Gerucht l
Vervlakking

Ruzie

Brief verwerk modules

Brievenopen- otomaat
OCR- herkenning
  (Fotoo tekst)

Hanttekening- herkenner


Doe brief in envelop
  en sluit hem


Dokument- herkennerBrievenlees- automaat


Simpel antwoort

Uitgebreit antwoortWaan-\ Af- TietelerSamenvatterBijlages

Weldaren van geruchtenZantstorm

Verschuring

Verheuveling

Horeganá

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies*14
Afstel-
lingen

20
229


230231
232233


234235


236


237


238
239240


Terugblikken (Respecten)

Fluiten\ Doorkijken
(Vermoeien)

Slissen
(Beniewen)


Huichelen\ Praten
Redevalueren\
Herzien\ Weren


Yuichen\ Onderzoeken
(Weermaken)

UithuilenUitspenderen
(Vaderen)

Uitleggen\
Eigenvertellen

Tracteren\
(Tegeninrekenen)

Beslechten
Proosten
(Teruggeven)


Yoelen\ Loeien


Afleiders

Uniekhoor

Voornix
(Phoenix)


Kentaur
Berenies' haar
(Dienst)


Harp


Berg Mænalus


Trieviedalen

Altaar
(Onderbreking)

Kiel
(Vorm)

Boeg


Zeil
(Verronding)Beker
(Onderneming)


ArgooUniekie


NiksieKentie
BernieHarpie


MænieAltrie


Kielie


Boegie


Zeilie
KoppieArgonieMeemoraallieteit
Lacherigheit

Dualieteit
Tweeledigheit
Insienueerbaarheit
Voortrekbaarheit
Domheit
SlapentheitYammerentheit
Poordingentheit
Vereistheit
Eenswillentheit
Dromentheit
Steigentheit
Blijventgepootheit
Meebewerkentheit
Doorwerpbaarheit
Opsteigentheit
Toelaatbaarheit

Ongewenstheit
Offerbaarheit
Zelfdopbaarheit
Zielvolheit
Ritselbaarheit
Opofferbaarheit
Stappentheit
Wijtbaarheit
Peijnluikheit
Waanglijdentheit
Opstappentheit
Uitsluitbaarheit
Eliemieneerbaarheit
Afkruipbaarheit
Uitwerkbaarheit
Poorziederentbaarheit
Zalluderentheit
Binnensmontsheit
Insluitbaarheit
Wonderentheit
Naaklapgeventheit


Steetsgeregeltheit
Herinnerbaarheit
Bestendigheit
Afstanterentheit
Wegrijtbaarheit

Gesprekswaardigheit
Voorwaardeluikheit
Slimheit
Pienterheit
Achterafschatbaarheit
Heimweeïgheit
Bevoegtheit
Verderspeurbaarheit
Terughangentheit

Schreientheit
Peinzentheit


Wensbaarheit
Welsprekentheit
Afspreekbaarheit
Beredeneerbaarheit
Betwistbaarheit

Spitsachtbaarheit
Bestelbaarheit

Besluitvaardigheit
Herbeleefbaarheit
Aftuigbaarheit
Onderdrukbaarheit

Beklinkbaarheit
Hijgentheit


Roerentheit
Brullentheit


Handeling\ Vergaan


Ondervraging\ Opwinding
Uitval\ Komotie


Verzwijging\ Inponering
                     \ Naartoewerking
                      \ Onthaging


Beklag\ Verbot
Afdragen\ Bekentenis


Beroeming\ Uitschreeuwen
Uitdaging\ Kerngevecht
Uitslag\
Stront\ Hekel
Vlug\ Wegweis


Sterrenbeeltvorming\ Besteding
Afgelegde weg\ Verkorting

Toedoen\ Argumentatie


Afkomst\ Verkwisting
               \ Herhaling

Begrip\ Beleidenis
Beslissing\ BeheersingVerheiliging\ LeusLierluik\  Ontvering.
Waanbidding\ Goeienering
Tumult\

Lopende Zaken

Gedane zaken l


Opwindende GebeurtenissenInponerende zinnen l
Tranteer Klacht lYel l


Hekel lNozie l
(Nota → Nootsie)

Poor\ Nadelen k, l


Start Kroegentocht l


Stop Kroegentocht l
Proostleus lLier lHerkauwen


MeekakelenOpdoen
YankenUitroepen


Dreinen


Afwegen


Uitlopen


Terugkeren
LuchtenMeezingen


Schrift- apparatuur

Muziek- lezer


Braie- lezerMorse ontcijferaar
Gaatjes padier lezer
  (Draaimolen)


Speciefieke lebels lezer


Barkode lezerUitschrijver van
  een muziekstuk

Braiedrukker


Morse zenting-
  generator

Gaatjespadier-
  drukkerLebels makerBarkode lebels maker
Vaartbeving

Opstuiving

Barriekadering

Teim\ Dille

Nedurlands  English  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Vertalingen

Losbruikbare Missies


5

21
241

242

243

244


245

246


247248


249


250251252


Gastenwillers φ

Herbergyee
(Doener)
Bootschapper

Oppakyee
(Portyee)
Koppelaar
(Toegewijde)

Konsyergje
(Losbol)
Tuinyee
(Tobber)

Fijnkansyee
(Eensvaren gunner)
(Toespraak gunner)

Bewuste
(Rustlater)

Kastelein\ Serveerster


Gast\ Toeschauwer
(Herkenner)


Venter\ Kantyee
(Verkoper\ Kassier)


Redenemergeensyó
(Recepsyonist)

Straatfieguren

Slangendrager
(Niettepakker)
Koetsyee
(Weltrekker)
Krantenjongen

Herder


Schilder

Vogelverschrikker


Haarhemdare
(Haremdame)


Beelthauwer


EIsverkoper


VuurdragerWaterdrager
(Nagetuigende)


HindiedaanSerpie

Koetsie

Kwastie

Herdie


Krantie

Beeltsie


HarmiePopsie


Snoepie


FurpieWatrieIndieVoortbrengentheit
Beschermbaarheit
Toeslabaarheit
Loslopentheit
Binnenlaatbaarheit

Bundelbaarheit
Verlaagbaarheit
Herpootbaarheit
Leutheit
Verbergbaarheit
Stekbaarheit
Scheitbaarheit

Fijnkansyebaarheit
Stekeligheit


Sipheit
Betreurbaarheit

Klaarspeelbaarheit
Allesvangentheit
Steetsachtbaarheit
Opvangbaarheit
Teugelhebbentheit
Onafgebrokenheit
Kortstondigheit
Verbolgenheit
Toevloeientheit


Zelfwalgentheit
Meesttoevalligheit


Terugblikbaarheit
Gauwlustentheit
Deinkennentheit
Klimmentheit
Teruggaantheit
Poortesteerbaarheit
Wegkrijgentheit
Zorgeluikheit
Verkiesbaarheit
Herstelbaarheit
Onderdoorvaarbaarheit
Moederluikheit

Achterafhandelentheit
Verliggaambaarheit
Bloeientheit
Verpotbaarheit
Schuldmakentheit
Afvraagbaarheit
Opbloeibaarheit
Pofbaarheit
Steetsleunbaarheit
Toelegbaarheit
Kranigheit
Ondersteunentheit
Gedeientheit
Volgbaarheit
Toekomentheit


Afneembaarheit
Behorentheit
Opvolgentheit

Loofbaarheit
Afstembaarheit


Belachen\ Samenkomst
Onderschepping\
Versturing\ Afzet
Invulling\ Verwelkoming
Omhaging\ Fooi
Heffing\ Inlossing
Volk\ Samenloop
Koppeling\ Voorzien
Ophef\
Afruiming\ Leeg

Bloem\ Bewatering
Opruiming\ Planting

Totaal\ Rekening
Bedoeling\


Verstaan\ Betreding
Reikweite\ Krediet
boel\
Nootse\ Afrekenen
            \ Hauding

Naam\ Refferentie
Lobbes\ Uitzwaai


Bevreemding\ Preizen
                        \ Voorliefde


Geheim\ Servis- verlening
Bloot\ Verbeelding
Vederwerk\ Wederlast

Recepties

Bezoeksoort l

Leverings- adres l


Mieniemale Fooi k, l

Koppel Gasten k, l


Zaak schoon maken l

Planten water geven l


Tranteer Rekening lZet Rekening op l


Veeg Rekening\ Klus l


Uitzwaai lPreisleijst k, lBeste Gasten leijstBinnen komen

Langsbrengen


Entreekosten
Opdoeken

Begieten


Bijbrengen
Techn. mogeluikheden

Neon uithangbort

Rolluik


Ingang blazer

Evenechtenbak


Afwasmashiene

Warmte lamp


Inbraak- beveiligingLichtsyoo


Mengpaneel


DjoekboxKantjaaRolstoel


Dingenleijst - Zwams 1 - Gansnaam Yoost\ Yozefijn


Waterbeurt:

Stofnaam

Nedurlands  English  Moktop

Tietel

Bevatting

Poorrestnaam

 

Lawiene

Bedelving

Gebulder

Wiet\ Hennep

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Losbruikbare Missies

22
253


254
255

256257


258259


260261

262263


264

Buien

Twijfel
(Waangedane)

Spijt
Saai
(Vertaling)
Nietnuuzie
(Getuigenis)


Vreugde
(Kleine moeitereik)
VerdrietSchaamte


Woede
(Welgetelde)
(Dreivende)

Drammerig

LiefdeAfgunst


syaloezie

Poorwerpen

Fluit
(Geluit)

Pompas
Pijl
(Ligging)
Sextant
(Afreizer)


Schilt


Ballon
(Dracht)


Teleskoop


Miekroeskop
(Verkijking)


Klok

FornuisPrintdarei
(Komst)

Waterpomp


Fluitsie


Pompie
Pijlie

SextieSchildie


BallonnieTelsie


MiekrieKlokkie

PittiePrintie


Watrie


Behageluikheit
Belustheit

Afblijventheit
Kaatskerentheit
Katerigheit
Wandelbaarheit
Stapelblijventheit

Opstapelbaarheit
Werkeluikheit
Afwerkbaarheit
Herhaalbaarheit

Permieteerbaarheit
Zentbaarheit
Bemaakbaarheit
Doorjassentheit
Doorweektheit
Omhelsbaarheit
Verweizentheit
Gjenerentheit


Nederigheit
Bezeertheit
Dichtritsbaarheit

Verglijdentheit

UithaalbaarheitVergaderbaarheit
Afsluitbaarheit
Inhaligheit
Overniewlosbaarheit
syaverlorenheit
Achterblijfbaarheit


Kwetsbaarheit
Deerbaarheit
Weghaalbaarheit
Omschrijfbaarheit
Trimbaarheit
Toezetbaarheit
Plaatseluikheit
Afkeerbaarheit
Opschrijfbaarheit
Achterafbaarheit
Tezamenheit
Berustbaarheit
Behuistheit
Verklaarbaarheit
Betrauwbaarheit
Vertrauwenswaardigheit

Doorgedraaitheit
Bedankbaarheit
Aftietelbaarheit
Welduideluikheit
Schandaligheit
Beleerbaarheit

Beausheit
Eerbiedigbaarheit
Goetmaakbaarheit
Weersyoogeventheit
Stijfkoppigheit

Liefhebbentheit
Uithoorbaarheit
Achterafhautbaarheit
Neerdrukkentheit
Neidigheit


Ontroertheit
Ontkentringentheit


Gedachte\ Verbinding
Inkleuring\

Beterschap\ Waanloop
Verbruik\Waanschep\ Vernummering

Zweer\ Vervestiging
Afruil\


Spraak\ Overheveling
              \ Wegslijting

Ziekte\ Omwikkeling
Bewoording\ Afsteken
Begeven\ Verslechtering
                 \ Waanplanting
Schroom\ Treuzeling
Ziel\ Voorwaarde
        \ Waanreiking
Keuring\ Teleurstelling
Tractatie\ Bewerping
Trammelant\ Helaas
                      \ Blik
Stroming\ Kruipweg
                 \ Toename
Wederhoor\ Versnippering
                               \ Toetrekken

Ravaagje\ Toespeling
Vaakgetogen\ Weglating

Instemming\ IN- Beeltgever
Voortleven\ Rehabielietering

Konnecties

Open Internet verbinding l


Start- adres l
Konstrueer\ Eggoo Mok l

Sluit IVHevel Mok l over
    (Mok naar IN)

Zoek Adreswijzer l
(Zoek Adres op woort l)


Invoer Adreswijzer


Neerkopiëren
    (Mok naar PP)


Verwijder Adreswijzer

Herorden Adreswijzer


Printen l


Beeltlegger Waan\ Uit

Internet Speesyaliezeringen

Draatloos internet


Startpagingá.nl
Zet TekstMok om
    in HTML
Adaware    (Antie pop- ups)Faairwol


Daunloots\ IN- Brieven
    tsyecken


Laatste favorieten op balk


Otomavieve updeetsUpdeets van vierussen

Up-\ Daun- lootsnelheit
    testen

Drivers daunloden
  (Printers)

Zoeken naar extenzie-
    gebruikersRegenboog

Verstrooiing

Preikmaa (Prisma)/p>

Pietersstrelie (Pieterselie)

Nedurlands  English  Moktop  Moktop

3x Nr

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Losbruikbare Missies*15
Bescheid-
enheden


23
265


266

267


268269


270

271


272


273


274


275


276


Vaakgewiltheden

Gluren\ Toekijken
(Ontdoen)

Kussen
(Zetten doen)
Vrijen\ Knuffelen\
Kissebissen\ Verpraten\
Tietenvoelen
Vertroetelen
(Verweren)


Zoeken\ Stemmen
(Spelen met\ Overniewmeiden)

Sabbelen\ Likken

Neuzen
(Open kaart spelen)
(Voortvaren)
Moeten\ Knappen\
Weergeven\ Aftellen

Zuigen
(Opknappen\ Lossen)
(Toeklozengeven)
Masturberen
(Vatten)
(Waanlengen)
Neuken\ Stoten


Strippen
(Scheuren)

Opbloeilovsche fieguren

Andromedá
(Kweijttekentrager)

Kassiopeia

Orion


Pegasus
(Verdiener)


Hunnebet


PerZauwes

Eriedanus
(Breker)
(Anderzeijtse)
Sevuist
(Vervormer)

Karel's Seik


Herákles
(Eensnogronder)

Hiedraa
(Nemer)

Ommekeerberus
(Kerberus)


Andromie


Kassie

Orionie


PeggieHunnie


Perzie

Eriedie


Vuistie


Skepsie


Heraklie


Hiedrie


BeerzieGiegelentheit
Lacherigheit

Getoorntheit
Trekkentheit
Frievolieteit
Vreijvoelentheit
Voortslaapbaarheit
Eenzaamheit
Vaakdroombaarheit
Afwillentheit

Geslachtsreijpheit
Meemaakbaarheit
Afpootbaarheit
Sufheit
Overlaatbaarheit
Neersteekbaarheit


Prilheit
Openritsbaarheit

Skeptiecieteit
Voortstapbaarheit
Blijventwijtheit
Geslachtstrelentheit
Keerbeaulendigheit
(Turbulentheit)
Doorkruipbaarheit
Spuitentheit
Klankvolheit

Spannentheit
Verwonderentheit
Overniewschrikwekkentheit


Wellustenheit
Buiigheit
Bemoeienisgeventheit
Zoenbaarheit
Tegeninreijtbaarheit
Waandoenluikheit
Waardevolheit
Redelustentheit
Volheit
Toevoegbaarheit
Graagvarentheit
Samenlustentheit
Snoezigheit
Eensspeurentheit
Elkanderlustentheit
Iedeaalmoetentheit
Bedenkeluikheit
Lebberentheit
Hartstochteluikheit
Steetsgewenstheit
Poorspreekbaarheit
Redeluikheit
Pompentheit

Gauwachtbaarbaarheit
Losstelbaarheit
Neerbuigentheit
Raakdrukkentheit
Achterafgetuigentheit
Devieshaudenheit
Steetsheijgentheit
Binnentringentheit

Verroerentheit
Losleventheit
Voorbeeldigheit


Verhandeling\ Begaan
Opleving\ Opvastvering
Beigedachte\
Vraag\ Ontmoetingsplaats
Inval\
Ontheffing\ Nawerking


Hoordracht\ Prestiegje
Ontvolking\ Klaagvol
               \ Neerzien
Zorg\ Indieviedualiezering
Inslag\ Voortwaankortgevecht
Waanspraak\
Verkwikking\ Pakket
                      \ Naweizen
Wegleg\ Uniefiecering
               \ Bekorting
                \ Weerzinreik
Waanvaarding\ Streling
Steetsnadoen\
Rot\
Hoorkomst\ Onthauding
Poorgansme (Orgasme) \ Uithaal
Redeyakontlaatzie (Ejakulatie)
Verrukking\ Afleiding


Penetratie\ Erectie
Beheiliging\ Zodol
Toestant\
Ontbloting\ Bebiezing
Waan\ Verliederluiking

IN- Kanalen

Pornografie Verkoop


Kontact- Advertenties

Vakantie Boeken


Dagbladen Bestellen\ LeesmapTsyetten


Bootschap- Bezorging

Ster- Ontmoeting


Uitgaans- Infoo + Tickets


Afzeggingen- Infoo


Apparatuur- Verkoop


Eskort- Ghaaid- Saait


Lingjerie- Verkoop


Plezierige modules

Sexboekjes bestellen


Films van kussen

Films van vreijpaarteiden


Films van vertroetelenFilms van zoekenden
(Singhels)

Films van likken

Films van neuzen


Films van kozen


Films van zuigen


Films van masturberen


Films van neuken


Films van strippen
Bolbliksem\ Vuurwerk

Afsteking

Oppepper<

Speeksel\ Mierenzuur

Nedurlands  English  Moktop

Z

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Telnamen

Geachte Mates

Duigse Mates

Vaste\ Alvaste Mates

Albruikbare Middelen

Losbruikbare Missies


24
277

278


279

280


281


282


283284285


286
287


288

Achtergronden

Beginnen\ Verdoen

Volharden\ Waanzetten


Streven\ Werken\
Vastvreijen
Koormieniekeren\ Opwerken
                   

Zich Distinggeren\
                   Waanzoeken doen

Zich Diskriemieneren\
                   Toedenken

Zich Wapenen\ Bleijven Staan\
                   Waankaarten\
                   Overniewspreken

Zich Distansyeren\ Opstaan\
                   Leren kennen\
                   Waanmodderen\
                   Verlaten
Waanzuigen\ Inkasseren


Waanvatten\ Helder maken\
                   Vergasten\
                   Nodig hebben


Waanstoten\ Ophelderen\
                   Bekopen\
                   Overdaangeven
Waanzien voor\ Er Uitzien als
(Heweldelen)
Dierenriem tekens

Ram (Ziener)

Stier (Eigenair)
(Plaatser)

Tweelingen (Poorduitmaker)

Kreeft (Buur)


Leeuw (Hartedief)


Maagt (Brok Spieren\ Bolle Tieten)


Weegschaal (syanser\ Flurter)
(Waanbreker)


Schorpioen (Loyale)Boogschutter (Spetter)


Steenbok (Vooroploper)
Waterman (Liedentaalse)
(Deelnemer)
(Overtuigde)
Vissen (Fotógraaf)


Viezie

Eigenie


Poorwie

Buursie


Bruidsie


Kootsie


FlurtieLoyalieSpettie


Vooropzie
Liedenzie


Fotógrafie


Eensbrengbaarheit


Waantrekbaarheit
Weglopentheit
Overslabaarheit
Draventheit

Braafheit
Opdraventheit
Belaagbaarheit
Gehechtheit
Eensbergbaarheit
Wegbreekbaarheit
Verschillentheit
Verscheitenheit
Merkbaarheit
Neijpentheit
Wegrichtbaarheit
Opmerkzaamheit
Steekbaarheit
Pikbaarheit
Opsteekbaarheit
Oppikbaarheit


Vervangbaarheit
Wegspelentheit

Langdurigheit
Hoorknappentheit
Teugelwillentheit


Tegeninvloeientheit
Liedentaalpoorfeitnementheit
Gedragskodehebbentheit
Fotógjieniecieteit
Bepeestheit
Waanspanbaarheit
Overvalbaarheit
HuurbaarheitSteetsgewiltheit
Bollentheit
Edellustwekkentheit
Oriegjienalieteit
Teruggabaarheit

Poorjauwvastenalieteit
Zodraakreijgbaarheit
Vroomheit
Doorvarentheit
Waanvullentheit
Bleefkiesbaarheit
Meespeurentheit
Achterafmoetentheit
Vaakschapvormentheit
Pierwenshebbentheit
Beliggaamtheit

Verschuldigtheit
Deviesvraagbaarheit
Verdeelbaarheit

Beleunbaarheit
Overlegbaarheit
Beipompentheit

Steunbaarheit
Buigzaamheit
Ontkenachtentheit
Vervolgbaarheit
Brokmatigheit
Overkomentheit
Devieshaudentheit
Waandrukbaarheit
Wegneembaarheit
Behoorluikheit

Otorieteit
Achterafstembaarheit
Verloofbaarheit
Schepping\ Voorbereiding
Lachvol\
Besturing\ Reis
Waanvraag\ Wegzetten

Steetsomhaging\ Verheffing

\ Gilde
Vervolking\ Gezien

Perzoniefiecering\ Bruiloft
Groei\ Verleging

Opgroeien\ Ontwikkeling
Tut\ Voortplanting

Ommekeer\ Stamboom
Ontzieling\ Verreiking


Bestaan\ Aftreden
Welvaart\
Leet (Mallaize)\
Boelvol\
Afzegging\ Verhauding


Opzegging\ Tietel
Naamvergeving\


Gunst\ Beste zaken
Vloot\ Inruiming

Portret\ Bebeelding
Verbloting\ Vooroverlast
Bevedering\Levensgebieden

Dienietsyalieven l
(Ontkomen)
Reisoverzicht l


CV l
(Levenswerken l)
Klen l


Getrauwt\ Gescheiden l


Koormieners l


auders l
(Pleegauders l)


Broers & Zussen lKontactpersonen l


Tietels lBezighedenleijst l
(Bekondiging l)

Fotoos l

Hoog nodige modules

Google search

AllCDcovers.com


Niewsgroepen (Usenet.nl)

MP3- rocket\ Bittorrent


NZB- lezer  (Alt Binz)


Twitter\ Facebook


Horoskoop- MiddelWonen.nlMarktplaats.nl


Buienradar.nlGemeente websaait


You Tube

 Verder naar 25 Mooizeijn      Naar het Begin