`    Aanduitsels  
      (Per zooizêin ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)


Aanduitsels van Getelsinsyaallevieve Zooizêinen

Z

Albruikdare middelen

Doffe spullen

Watergebeurens (WBs)

Klankens

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Namen

0 Groots

-3
-2
-1
  0


Reinsten (Eindes)
Metpairiezaatzies (Comparisaties)
Nuttenlaatzies (Numeraties)
Variegadaarzies (Variaties)

Doffe Spullen- fazes

-3. Heetdaar
-2. Tastdaar
-1. Vloeidaar
 0. Dampdaar

Planyetair

Draaiende Kern
Vaartkors
Zæen
Dampbal

Dampige  WBs 0  

Stroom
Toch
Voch
Nevel

Dezenodigeresten

(Processen) Vlaag
Bries
Opdroging
Verdamping

 

Kleur, Smaak, en Zinsvormkanten

Tinten
Kleuren
Smaken
Zinnenbauwkansen (Zinsduigen)

Vaarbal, Vloerraai & Yaunaa

Zeerlonenten    (Elementen)
Aldaren    (Aarden)
Staners    (Planten) Intresses
Dieren

 Trant\ Zooizie

 

Raaidets

Straling
Zant
Water
Luch

Bates

Draling
Ikmaakdet
Vruch
Prach

I Groots 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Toerschoonlaatzies (Inklienaties)
Dierechtdoren (Directies)
Sliert middelen
Tafel middelen
Dopper middelen (Operators)
Mokverwerk middelen
Schêif- Gegevens middelen
Schêif- Scherm middelen
Schêif- Mok middelen
Rekenblat middelen
Zoobleekeerders (Publiekaties) 
Roepdezen (Roetienes)

Bodemplassen

Magmaa- Blok
Huisstof
Poeder
Pulver
Bot\ Been\ Skelet
Hoorn\ Haren\ Nagels
Vet\ Reuzel
Bloet\ Smetter\ Pus
Zweet\ Huitolie
Graszoden (Gras)\ Bieslook
Onkruit\ Distel\ Hennaaa
Stuifmeel\ Honing

Snikken      WB 1  

Ommezwaai                               Prach
Vlok  Hewelse Watergebeurens
Kluit   
Hagelbui (Haalbui)
Sneeuwbui
Sneeuwpop
Stortbui\ Storm 

Dotregen (Motregen)               Vruch
Waas
Dauwdruppels 
EIspret
EIskóhoorn

 

A        Ι
E        -
I         +
O        ο
OE     ©
U        ¤
EU      ¤+
UI      |¤+
EI        |-+
EEU   
IEU   
OU     ο©

Omgevingen   1 Groots 

Helemootzies (Emoties)
Genoegen (Geennieuwen)
Mêinfêinekansen (Fienancien)
Minsteteituwen (Instietuten)
Deugen
Mooienietweren (Motieven)
Beurtperzolagen (Personen)
Gebeurens (Gebeurtenissen)
Bîederzîedes (Angsten)
Pluimdaren (Motieven)
Mêinzaken (Geheimen)
Binnenlanse Trenten (Luimen)

Uitgaves

Korteteiden (Momenten)
Toestanden
Vonkzies (Functies)
Vlamzies (Franyes)
Begrippen
Pazitdaarse middelen (Muziekinstrumenten)
Deunsoorten
Wensendempers (Temperamenten)______
Naaryezelftuur Goeien
Uweldrakenners  Goeie Verhalen
Dievoortstuwers (Titanen)
Allenmee- eters (Olimpische Goeien)

 


Trent\ Gevolg 

Pandair
(Pandaa) 

Hotelyee
(Hotelier) 

Pazitdaarskanter
(Muziekant) 

Dauwe\ Zauwe


2 Groots 

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

 

Medewerkerkanten
Afmattingen
Werkverdelingen
Yauwgesprekstuwers middelen
Meganismes (Eigenschappen)
Samensyoobrengers (Entertainment mid.)
Agendaa middelen
Lopende Zaken middelen
Aansterk middelen
IN- Gebruiksmiddelen (Konnexies)
IN- Veelbekekenen (Kanalen)
Aangelegenscheinen

Kruiden

Mooisvanmaa (Kardemom)
Netelts (Netels)\ Papierust
Maggie\ Laasvaas (Lavas)
Kokaa\ Kwat (Quatt)
Nawat (Tabak)\ Garooizicht
Kiemen\ Taughee
Tee\ Daaryoeling
Matee\ Peyotee
Paaihums (Têim\ Basilicum)
Horegaatniet (Oreganó)
Geennep (Hennep)\ Wiet
Speeksel (Spuug)\ Mierenzuur

Duitperbuitens     WB 2 

EIzel\ Rêip
Voorvloet (Winthoos)           

Lawaaiopbrengst (Lawienes)  Ikmaakdet
Bosbrant  Vaartschokkende Watergeb.
Dêiktoerheenbraak (Plensbui)
Regenboog\ Preistmá (Prisma)
Vaartbeving (Aardbeving)
EIsberg
Zantstorm

EIspegels                                       Draling
Hittegolf
Balbliksem\ Vuurwerk

 

UW   ¤©
EE
     --
IE
      ++
OO
    οο
UU
    ¤¤
AA
    ||
AU
    
AI
      |+
AAI
   ||+
EÏ      -+¨
EEÏ    --+¨
OI
      ο+

Omstandigscheinen   2 Groots 

Plichtplegingen (Verplichtingen)  
Ronthollers (Rollen)
Prozolaagzieners (Pretenties)
Diedaarlachen (Dialecten)
Middelen (Maaksels)
Mêinmeereersels
Regelingen
Terugblikken (Respecten)
Heenkomerswillers
Buien
Omhagingsweerders (Plezieren)
Binnenshuisregels

Uitgaanslevens

Gewichtigen (Genoemden)
Grootste (Griekse) Helpers
Perzauwes' daden (Perseus)
Doenminderairs (Dualen)
Gæneyas' daden (Æneas werken)
Syodiezauwes' daden (Odyseus' werken)
Heráklets' daden (Herakles werken)
Afleiders - Wagendeuren--------------------
Bedrêifsdeuren
Uitvreet Plaatsen  Deuren
Zelfverzorgings wenkels
Nootzakeluike wenkels

 

Vrint\Stront\ Hekeling
 

Daarvie\ Kairin


Mooiriezie\ Yorin


Beur\ Fleur


Yoos\ Yozefêin


3 Groots 

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

 

IN- Bankyee middelen
IN- Verzekerings middelen
Gauwduitzie- Beurs middelen
Dopziebeurs- middelen
Radio-\ TV- Studio middelen
Uitzoekdaren
IN- Brief middelen
IN- Brief verzendingen
IN- Prievatiezaties
IN- Beheers middelen
HTML- middelen
Levensgebieden

Noten en Bessen

Maanzaat
Zezagmezaat (Sezamzaat)
Yauwneverbes (Yeneverbes)
Maalnoot (Walnoot)
Pindaa (Pîenut)
Keshoe noot (Cashew)
Hazielnoot (Hazelnoot)
Pietsachtige noot (Pistache)
Yawarmtboon (Cacaoboon)
Dikkekorstnoot (Kokosnoot)
Heetmoestyá (Nootmuská)
EI

Excessen     WB 3 

Watertonweer (Bliksemschokken)
Vaartpoollichen (Noorderlich)
Orkaan
Vulkaan                      

Evenement  Wezenluike WGs
(Ziele-) Pietzoeker (Cupid)
Roes   
Heel erg Traag (Electrá)
Koele Blikken
Fæ Morgendair (Fataa Morgana)
Vrêise Mêizie (Zeeuws Meisje)
Alszogenei (Iffiegeneia)

 

OOI  οο+
Ê       
Π       
Ô      οˆ
Û      ¤ˆ

ÊE    -ˆ-
ÎE     +ˆ+
ÔO   οˆο
ÔE    ©ˆ

ÂA    |ˆ|
EΠ     |-+ˆ
OEI   ©+

Behoeftes   3 Groots 

Ganaar ma's Wetten
Opbrengsten (Ontknopingen)
Opdoeksels (Ontwikkelingen)
Vlamsoorten (Klanten)
Behaagtallen (Behaagtieders)
Duitbenodigingen (Uitnodigingen) 
Snoeten
Dekbeddigscheinen (Warmhartigheden)
Afwegingen
Sferen
Verblêiden
Dagdaarbronnen (Achtergronden)

Wenseluikscheinen

Dageluiksscheinen
Huis- Inrichtings Wenkels
Tweede Hants Wenkels
Hobbie wenkels
Levensdeuren
Uitzonderluikscheinen
Teitsverdrêif plaatsen____________
Sprokies
Maasdromen (Patronen)
Voorwerpen  Sterke Zelfbelen (Sterrenbeelden)
Straattiepes   (Straatfieguren)
Hewelsdelen (Dierenriemtekens)

 Toen\


Runt\  


 

Leo\ Lieve


Karel\ Karlaa


Niels\ Inge


Vaarmee\ Yaliedá


4 Groots 

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

 

Vlamsgegevens
Grappenmaak- middelen
Dattumleisen middelen
Mêingesprekswensers
Mêingespreks afvangers
Geluitsopname- middelen
Deunklank- afwerk middelen
Meeziende middelen
Spelpompyoeter- delen
Spelpop middelen
Spel- Roepdezen
Mankeringen (Mankementen)

Gewassen

Rodondondrons
Heidebloemen
Kurkeik\ Kurk
Bamboe
Riet\ Siegarenriet
Kroos\ Waterlelie
Kactus\ Vetplant
Kanvas\ Yutte\ Tauw
Katoen\ Flanel\ Garen
Karton\ Padier
Koorduurwa\ Floeitwel (Fluweel)
Spinneprach (Spinrag)

Stopdetoppers Oazes     WB 4 

De Verontwaardigde Meute
De Lachende Menigte
Syoostaat
Zegelmezie (Pegelmesie)
Banpier (Vampier)
Volslanken Speurder (Plankenkoorts)        
Talenmaker  (Stalen Maagd)
Gauwe Handel (Gautkoorts)
Spookhuis        Linke Watergebeurens
Fautenmaker (Bokkenschieter)
De Zalige Alexaa  
Mettuzalhêin (Mettusallem)

 

OEΠ  ©+ˆ

Omheiningen  4 Groots 

Driften
Mooiere Panden (Posten)
Bezichtigingen
Zoalsyedachtkanten (Kontactkanten)
Verbaliezeringen (Verhalen)
Benaderairs
Aanspraken
Liggaamssoorten (Geestsoorten)
Gewoonscheinen (Gewoontes)
Yauwlachenbrengers (Rietuelen)
Verzorgtscheinen
Geboden

Levenskluiven

Planyees (Planeten)\ Zattelieden (Satelieten)
Volen (Vogels)
Besen (Beesten)
Zeedieren
Overdenkdare (Biologische) Begrippen
Reinstdoelen- (Eintdoelen)
Trieviedalen - Bruisende (Kristeluike) Vertelsels---------
Liederen van Gluurnair   (Artuur) Bundels
Hêiligen    (Voorste deel v/d Bêibel)
Stemwelvingen (Afstammelingen)
Lieden\ Mooiriedzyies (Profeten)
Hêilen

 

Dreun\ 


Puin\

 

Wil\ Wilmaa


Flip\ Plonie


Geltginghart\ Velopnaa
(Archibalt\ Fionaa)

Moos\ Mooikiek
(Moo\ Moniek)

5 Groots 

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

 

Fotoplaat bewerkings middelen
Teken- middelen
Tekenfilm- middelen
Filmbewerk- middelen
Rêishalzichen (Reisbalie middelen)
Vluch- Infoo middelen
BARkode- Sken middelen
Kwaaloplossende middelen
Zentmast middelen
Netwerk middelen
Netwerk- Voorzieningen
Relaatzie- Bureau middelen

Groente & Fruit

Muuslie\ Vannië
Mais\ Vetten (Erwten)
Graan\ Startme (Tarwe)
Sperciebonen
Bankanen\ Oberzyien
Komkommer\ Koerzyie (Courgette)
Bomyaa (Tomaat)\ Ziesap (Sinas) 
Gist (Yeast= Dzyiest)\ Honingweldaat
Avokadó\ Vlamghoo
Kool\ Slaa\ Spruiten
Knol\ Wortel\ Biet
Kant\ Rupszeide

Warenlievers  (Carriaires)   WB 5 

Hongerlach (Hongerlap) (Vrek)
Vrêise Buitmakers (Witte Ruiters)
De Gang van Zaken
Weizere Hein (IJzeren Hêin)
Lange Yaap (Frank)
Dag des Hoordeels
Lêivigste Dêin (Schaap met de 5 Poten)
Sleur            
Nuttige Gêis Hauwer (Bolle Holle Gêis)
Toorn van Baatbeel (Toren van Babel)
Doemêidzyies vlam (Boeman) Aankopende WBs
Gauw Pompendus (Gayus\ Deines Pompus)

 

Omzêilingen  5 Groots 

Getellenmeerderairs (Getalenteerden)
Toelachenden (Ambachten)
Ruiterluikscheinen (Karakters)
Opbreeksels (Verkrachtingen)
Grontbewerksels
Ziezestemmen (Siestemen)
Gebektscheinen (Gedichten)
Grootste Luisterairs
Mutsingen
Bliefbesprekingen (Machten)
Levensleukscheinen
Buitenregels (Leefregels)

Klaarblêikeluikscheinen

Vaartsbengels (Aartsengelen)
Nadienstgaanders (Apostelen)
Namooischrieziedá  (Apocrisia) (Laatste)
Hamooiriegelies (Evangelies) (Deel v\d Bêibel)
Pauwsyoos (Paulus) Brieven
Pazietviesweties (Paciefismes)_____________
Yeugtspelen         Spelen
Koondaarfeest- Spelen
Perworpzie- sporten (Preciezie Sporten)
Gok- Spelen
Balsporten
Bal- en Zyurie- sporten
(G)atieus\ Koffers


Yauwgein\ Koorzêin


Gever\ Vrêia


Fret\ Zyaane


Koorreik\ Koornelie


6 Groots 

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

 

Vistdus middelen
Sken en Kopieer middelen
Magdazêin middelen
GSM middelen
Geheugen middelen
Teblet middelen
Netwerk- Brief middelen
Netwerk- Blikaanbiedings middelen
Netwerk- Weldaar middelen
Netwerk- Beheer middelen
Teitverdrêif middelen
Gunstzinleurders (Presentaties)

Vrêivormdaren (Gummiekaliën)

Fêiniel (Plestic) Folie
Fêiniel Plaat
Fêiniel Pêp
Scheerschuim
Pluis\ Watten
Piepschuim
Smeervet
Plaatwerk\ Vormmieká
Bantziener (Benzine)
Zeep\ Syampoo
Gum\ Rubber
Wol\ Mooihair

Rontslenterairs     WB 6 

Reike Bink (Ketelbinkie)
Steigende Paren (Steigerende Paarden)
Nasores (Namor)
Gayus Yulius
Bootsvlam
Klaas Vaak
Doeizie Schuurman (Katyaa Schuurman)
Repelstrelie (Rattenvanger van Hamelen)
Yan Lul
Vatenvangers van Hawelles            
Schone Diexie (Kwien Diexie)
Yanus   Nietnavolgdare WBs

 

Omleidingen  6 Groots 

Aanrichtingen
Bezigscheinen
Overdragers (Tradities)
Leefgemeenschappen
Vrientschappen
Vooruitzichten
Uitstappen (Exkurzies)
Diemêisieren (Manieren)
Onze Karren (Karweien)
Geltzekeren
Stêilen
Hersenspinsels

Behendigscheinen

Vechtsporten
Finnish- sporten
Sterkwîes- sporten (Atletiek)
Dezekeermis- spelen (Kermis)
Denk- sporten-----------------

     Bevangenschappen

Poen\ AfvangingGeknoei\

Matêis\ Mariskaa
(Metteits\ Mareike)

Wauder\ Heyakêikes
(Wauter\ Beatrix)

Andree\ Andrea
(Andree\ Andrea)

Bramie\ Saraa
Z

Albruikdare middelen

Doffe zaken

Watergebeurens

Redeyaleuzeringen

Lesgebieden

Vaatse\ Alvaatse Schalen

Gans Namen

7 Groots 

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

 

Exklamaties
Instromingen
Sliert kontroles
Tafel kontroles
Onmogeluikscheinen
Mokbeheer kontroles
Scheif- Gegevens kon.
Scheif- Scherm kon.
Teitremmingen
Uitmetingen
Haaldezen kontroles
Zooblekatie kontroles

Glaswerken

Raamruiten
Ruiten met gaas
Glazen Blokken
Drinkglazen
Dofglas (Matglas)
Beits\ Verf
Glansduren (Glazuren) Potwerk
Terpentiene
Lêim\ Prit
Bruistelt (Kristal)
Glas in Loot
Glaswol

Vorderingen     WB 7  

Pompyoeter (Computer)
Ruimteschip
Zatte bietsen (Satelieten)
Teleskoop
Lichcellen
Lich-\ Warmte- senzoren
Beauzieloskoop (Oscilloskoop)
Spanningsmeter
Raardaar (Radar)\ Electroskoop
Weerballon  .
Bonkreageerder   (Kernreactor)
Miekroskoop_____________________

Overleveringen  7 Groots 

Dootdoeners (Stokpaarden)
Bahpillen (Bacillen)
Ziekteweerders (Afweermeganismes)
Vierkussen (Vierussen)
Buitenstaanders
Allerzyiën
Niewe doelen (Neurozes)
Gehaventscheinen
Aanpassingen
Uitzettingen
Gebreken
Rangen\ Netscheinsregels


__________________________
Eerste Opmerksels
 Vêiantschappen


Plooi\
Stef\ Stefanie


Toon\ Tonie


Ruut\ Trudie


Bruis\ Bruistiená
(Christina\ Chris)

8 Groots 

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

 

Loonatmieniestr. kon.
Werkatmieniestr. kon.
Rooster kontroles
Spraak kontroles
Spraak- Scherm kon.
Attractie kontroles
Agendaa kontroles
Attentie kontroles
Horikdá kontroles
Konnecties kontroles
Kanalen kontroles

Langmeeganers (Metalen)

Zink
Koorbalt (Kobalt)
Magnezium
Heizer (IJzer)
Blik (Tin)
Groom (Chrome)
Zogedaan (Soldeer)
Kwik
Koper
Bikkel (Nikkel)
Loot\ Gauw\ Zielver\ Drooms (Goud\ Zilver\ Brons)
Parelmoer\ Geenrein (Venijn)\ Gif

Wapens     WB 8  

EIsbreker\ Dzyiep
Stormram       Buitenzelvige Water GBs
Netten\ Valstrik
Kapoel (Katapult)\ Slinger
Piestool
Buks\ Kanon
Lezer
Brantbom
Straalmotor        
Dienaamniet
Atoombom
Opbloeilovieve Ziektes

Nutgrepen (Alarmtoestanden)  8 Groots 

Tantwielen
Uitglêiers
Losglippers

Aanknoopwegen (Aanknopingen)
Minkakelairs (Verminkten)
Afkappingen
Verguldingen
Verstervingen
Koorklachen (Oorlogen)
Sindromen
Wrevels

Vertrauwtscheinen

-----------------------------
     LeiderschappenZwaais\
Hendrik\ Hendrieka


Yohan\ Yohanná
(Hanuman\ Annaa)

Yoep\ Yoepie


Ruut\ Maablieviedêin
(Ruut\ Patricia)

9 Groots 

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

 


Telefoon kontroles

Levensgebieden kontroles

Verziewelkalken (Zuivel) & Luuxes

Welkalk (Volle, Halfvolle Melk)
Wantgeenwelkalk (Karnemelk)
Yoggurt\ Kwark
Slagroom
Boter (Schêinwelkaas)
Legkaas
Wein (Roezye, Rozee, Blanke)
Schuimwein\ Ziedaar (Cider)
Sterk Bier (Bokbier)
Spoels Bier (Pils)
Vrientkloosvet (Frietuurvet)
Vlaa

Schepsels     WB 9 

Walse Eppie (Malle Eddie)
Mêm Hairie (Mata Harie)________________
Buizentsyecker (Rioolwerker)
Dwerg Scheppende Watergebeurens
Kafauter (Kabouter)
Snelle Yaap
Giegant
Dzyozie Knoepers (Joke Kupers)
(Fæ) & Helf (Elf)
Waarzegger
Bolle erbêi
Drieteun (Triton)

Weelderigen  9 Groots 

Uitingen
Navaansyolieden
Zogingdets (Pogingen)
Mêindaden (Metodes)
Oplapsels
Opdrêivingen
Opzwepingen
Benieuwtscheinen (Geneugten)
Yakkerairs
Goeie Probelen (Goeie Voorbeelden)
Teisteringen
Grensbepalers

___________________
   Wetenschappen


Schrêint\


     

\ Wetenschappen


Klaas\ Klaraa


Dick\ Rozalie


Ben\ Bennieká


Vincent\ Vickie


10 Groots 

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

 


GT-\ Sken- Kopiën kon.

Gassen

Broot (Broom)
Hamooiniepak (Ammoniak)
Stoeistof (Stikstof)
Gloor
Zwavel
Fosfor
Neon
Fluor
Wegwîes (Argon)
Syoot\ Syodium (Jood\ Jodium)
Wierook
Dons\ Vogelveren

Bêieenkomsten     WB 10  

Dienozauwiërs (Dinosauriërs)
Datlantisverweg (Atlantis)
Zwarte Leis (Zwarte Schaap)
Danges Kaan\ Tsyakká Kaan ________________
Veryauwerde (Oude) Bekenden (Boreas)
Beluisterairs (Aristeas)
Stinkerts  Opleverende Watergebeuren
Park zonder Klachen (Ark van Noach)   
Vaardieschollen (Aardschollen)
Dat Arme Gedoe (Armagedon)
Bedwelment Gas (Gemisch Gas)
Vaders Denkbelen (Fabels)

Overhalers  10 Groots 

Schultafschuivingen (Uitkijvingen)
Verdoemingen
Belettingen
Geltliedenzieners (Subietzies)
Toezichen
Opfleursels
Versnotteringen
Tegen elkaar spelen (Kaartspelen)
Prachtszuilen (Machtszuilen)
Goede Dagdoelen\ Feestliederen (Goeie bedoelingen)
Ordergevers
Opduiksels

-----------------------
     Gereetschappen
Leaunt\MÆnt\
Rik\ Nickie


Miêgiel\ Miegahela
(Michael\ Michelle)
(Miesyel ⇒ Mêin niets)

Yakop\ Yakobaa
    (Jakop\ Jakobaa)

Gerrit\ Gerdaa


11 Groots 

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

 

Voortgeef kontrolesBroeiers (Specerêien)

Zwarte Peper
Witte Peper
Rode Peper
Shielie
Skerrie
Sambal
Mostertzaat
Kruitnagel
Kaneel
Raareis (Aneis)
Azêin
Ketyap

Waterwegen     WB 11 

Ep en Vloet (Geteiden)
Waterkranies
Vontdêinen (Fontêinen)
Hoge Vloet 
Gêizers
Vuurtoren\ Baken________________
Reuzevloet       Teitrovende
Havenpier     Watergebeurens
Waterbron
Waterval
Zeetrog
Koorhaal Rif (Koraalrif)

Voorzieningen  11 Groots 

Spuisels
Verstieringen
Belegenscheinen
Toelachenden (Ambachten)
Verkletsingen
Opdagers
Verslomingen
Verstromingen
Overkomeluikscheinen
Voetsel- Goethauders
Voetsel- Bereitsels
Eetdiemêisieren\ Vervroegingen
__________________________
Huiseluike Bezittingen
Bureau Asseswares Vakvlamschappen
Bauwgereetschap
Tuingereetschap
Schoonmaak spullen
Keukengerei
Invaliede uitrusting

Konan\ Zonyaa


Syoert\ Stellaa


Yan\ Hannum


Lodeweik\ Nietweize


12 Groots 

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

 

Radio-\ TV- Mast kon.


Smaakreiken (Lekkernijen)

Spekkuwlaatste (Spekulaas)
Keek (Cake)
Bavarwa (Bavarois)
Kwarktaart
Boterkoek
Suikerwel (Suikergoet)
Ziederop (Sieroop)
Weenvegers (Winegums)
Drop
Fruitsuiker
Koorliefbollen (Oliebollen)\ Appelflappen
Poehding\ Zyelei (Pudding\ Gelei)

Aantrekkeluike Plaatsen     WB 12 

Kikkervissies
Bekketrekkers
Kliekiesmaalteit
Zach Vuur (Haartvuur)
Taarbak- Wetstreit
Vooryêidaars- schoonmaak
Veryêidaarsfeest
Mode- Syoo  ________________
Zondaglichttrent- Ontbeit  Goetgemeende
Schone scheins- Wetstreit Watergebeurens
Sporttoernooi
Koektrommel (Teekrans)

Kaansels  12 Groots 

Kikken\ Feestlieden
Sauzen
Versudderingen
Sterke Dranken
Panbaksels
Likkleuren (Liekeuren)
Frisdranken
Zachtvlezigscheinen\ Aangezienen (Instantzies)
Ontbeiten
Zoet Brootbeleg
Frietuursels
Gezegdes\ Tussendories
------------------------
   VerwantschappenPauwsyoo\ Pauwdie


Ikziebah\ Mariedá
(Messia\ Maria)

Pret\ Briezyie
(Pratt\ Brigitte)

Diesyaa\ DiegraagPalfront zêin de Klankens in het ABC ernaast.
Roze zêin de Redeyaleuzeringen, die Levendig zêin, die om de 7 Zooizêinen verschêinen.
Kultrant Vrêis zêin de Redeyaleuzeringen, die Spreekworen omvatten op het 1ste, en 12de, van 1 Groots.
Hewels Blauw zêin de meerdere Vormingsreeksen, waar telkens 138 Lesgebieden mee genoemt staan.
Blievaans zêin de Watergebeurens Tietels, die elk 14 Zooizêinen omvatten.
     WB 1       WB 2       WB 3       WB 4       WB 5       WB 6       WB 7       WB 8       WB 9       WB 10       WB 1       WB 12 


De Groots- Aanduitsels gebundelt

Groots

0

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Doffe Spullen (Stoffen)

Doffe spullen- Fazes

Bodemplassen
Kruiden
Groente & Fruit
Gewassen
Noten & Bessen
Vrêivormdaren (Gummiekaliën)
Glaswerken
Langmeeganers (Metalen)
Verziewelkalken & Luuxes
Gassen
Broeiers (Specerijen)
Smaakvollen (Lekkernijen)

Tietels

Dampige Watergebeurens

Hewele Snikken (Tranen)
Duitperbuitens (Fenomenen)
Excessen
Stoptdetoppers (Oazes)
Warenliefhebbers (Karriewaires)
Rompslompen
Vorderingen
Wapens
Rontslenterairs
Bêieenkomsten
Waterwegen
Aantrekkeluike plaatsen

Reiken

Vormings Reik

Boven Reik
Beneden Reik
Buiten Reik
Binnen Reik
Zwendelairs Reik
Vaarlantêinse Reik
Apparatuur Reik
Mesyokke Reik
Prachtpat Reik
Kieks Reik
Maatriargvief Reik
Thuis Reik

Redeyaleuzeringen

Kleur, Smaak, Zinsvormkansen

Uitgaves
Uitgaansleven
Behoeftes
Omhêiningen
Omlêidingen
Omzêilingen
Overleveringen
Nutgrepen (Alarmtoestanden) 
Weelderigen
Overhalers
Voorzieningen
Kaansels

Lesgebieden

Vaarbol, Vloerraai & Yaunaa
(Aardbol, Floraa & Faunaa)
Omgevingen
Omstandigscheinen
Wenseluikscheinen
Levenskluiven
Behendigscheinen
Miltscheinen


VertrauwtscheinenFenomenen => Veen (-2Zo2) kan ye niet te menen als 2


De Reeksnamen van de Watergebeurens

Zooizêin

Nr.

Watergebeurens- reeksen

1- 14
15- 28
29- 42
43- 56
57- 70
71- 84
85- 98
99- 112
113- 126
127- 140
141- 144

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hewelse snikken
Vaartschokkende
Wezenluike
Linke
Blikgunkoopmakende
Opleverende
Nietnavolgdare
Scheppende
Buitenzelvige
Teitrovende
Goetgemeende

Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens
Watergebeurens