`    Blikvangers  
      (Per zooiwîes) ~   Telnamen   
      (Eenheden)


 -   Verbeteringen   
     (In Algemene Kennis) _   Herschreven Woren  
      (Klankgewîes)


 =  Getelsinsyaallevie  
     (Peôrie) +  Klankgewîes  
     (ABCD- Peôrie)


 ^   Wiezondere Genoegen 
      (Speciale Gebeurens) %  Fleuropaa   
      (Doelstellingen)


 >   Zurienes  
      (Aziaten)  <   Goet en Kwaat  
      (Als Elkvlamziets)


 !   Commando's   
     (Albruikdare Middelen) #  Electronieká   
     (Losbruikdare Missies)


 @  Doffe Spullen   
       (Supstantzies) $    Evengehechtalsen   
       (Drughs)


 [   Watergebeurens   
     (Verschêinselen) ]   Lesgebieden   
     (Soorten Lessen)


 {   Redeyaleuzeringen   
     (Gebruikte Woren) }   Verwekten   
     (Goden → Goeien)Albruikdare weligen Overzicht

   0de Gros    -3 t/m 0 Dozêin

Fêinales\-

Einde Zin

B

Einde Blok

BR

Einde Alliniegá

L

Einde Lus

A

Einde Als

R

Keerterug

Pompariezaties

Ongeveer gelêik

Groter of gelêik

Kleiner of gelêik

>

Groter dan

<

Kleiner dan

:=

Is aangeduid als

<=>

Is omgekeerd gelêik

=>

Poorrest pêil

#

Is ongelêik aan

-:

Dus

|

Scheitingsteken

Y

Boomdienágram

Numeraties
=

Is gelêik aan

+

Plus

-

Mienus

x

Maal

/

Delen door

Mooi l

Mooidoelair l

Ke -ilt

Niemaagjielair k, l

K l

l keer Verveelvaudigen van K

Beau + 2Beau/ l

Têin k, l

Beau(1 +T(8) +T(4) +T(2½) )

Têinreeks k, l

2Beau(1/k- 1/l)

Têinsprong k, l

1/(1+ l%)

Verlies k, l

Variedaties
±

Margje

L#

∑ L

Aps(k, l)

Opzoluid

L!

∏ L

Duonomenkans(k, l)

Kans van k uit l

Kgv(k,l,m)

GemeenKap

Ggd(k, l,m)

Allendeler

∫ F(x)∂x

Samentellen

Gem(k, l, m)

Gemiddelde

∂F(l, t)/ ∂t

Afgeleide naar T

Normaal l

Draaggolf

Puls l

Piek

   1ste Gros    1 t/m 12 Dozêin

Inklienaties
k Exkluzieve Of l

Keuze

k En l

Rechtdoor (Vector)

k Of l

Goedkeuring

Niet k En Niet l

Noch

Niet k Of Niet l

Doch

SnaarG(l)

Kodering

GnaarS(l)

Dekodering

Vraag k, l

Antwoord

Pauze l

Wachtteit

Vang Toets l af

Afname

Zet l op Scherm

Uitslag geven

Getal(T)\ Sliert(T)

Variedaar soorten

Dierechtdoorzies
Heel(l)\ Exmooinensyoel(l)

Omzetten

Doe Terwêil Vergelêiking

Lussen

Als k Dan l Anders m

Testen

Doe Voor Geval l

Geval bepalen

Doe Met k = 1 tot l

Aftellen

Bêikode- keuze Mok l

Vervluggen

Bêikode- invoer Mok l

Aanpassingen

Vraag k op Toets l aan

Betoetsen

Hewel l (Syel = Ciel)

Aanstaan

Exit

Afslaan

Daarnuus\ Lees k, l

Naaslaan

Koornentdaar l

Overslaan

Sliert- weligen
Zet k op l

Overzetting

Plussliert(k, l)

Aaneenrêiging

Maatregel(k, l)

Functie

Sliert(k, l)

Herhaling

Midsliert(k, 1, l, m)

Afhalen

Vind(k, l)

Ophalen

Vervang(k, 1, l, m)

Verwisseling

Deeklareer k, l

Inklaren

Veeg Scherm\ Variedabelen

Wissen

Toetsrespons k, l

Pulsering

Print op (x, y)

Invulling

Mozietief(l)

Mozietievering

Tafel- weligen
Neem Tafel l af (Voormateren)

Inham

Pad (Bak; Bak2;...)

Weg

Zet Kluster k op Mok l

Baai

Lees Mok k op Tafel l

Klip

Maak Tafel l

Uitslag

Inhaud Bak l

Bevinding

Niewe Bak l

Map

Kies Bak k op Tafel l

Opslag

Verwêider Bak l

Aanslag

Hernoem Bak k, l

Hermappen

Tafel l Opruimen

Defragmenteren

Tafel l kiezen (L:)

Handvat

Doppers
Vorm Datum, Land

Instellen

Terugval l

Terugzetten

Afronding(k, l)

Wegstrepen

Rand k, l

Inzetten

Kurzor k, l

Doorzetten

Ga naar l

Wegspringen

Leeswel l (Lebel)

Aansnêiden

Raam k, l

Verkiezen

Daarnuu(l)

Duren

Willekeur(l)

Behauden

Muis(x, y)

Inschakelen

Numerieke Weergave(x,y)

Vaststellen

Blad- weligen
Bewaar Blad l

Inkêiken

Verleng Blok, l

Aanvullen

Uitlêin Veld, l

Uitvullen

Sinsyaalsoort Veld k, l

Tieperen

Rêibreedte l

Aanschuiven

Geldsoort(l)

Geldteken Plaatsen

Geldscheitingtekens(l)

Punten Plaatsen

Zet Tabel op Veld k, l

Velden Vullen

Veeg Veld k, l

Vegen

Sorteer Veld op Rêi

Volgorde Maken

Print Veld, l

Uitprinten

Zet Naam l op Veld

Naar Voren Halen

Schêif- gegevens
Tranteer Schêif l

Naamgeving

Veldnaam(k)

Noemer

Lengte Veldnaam(k)

Gewenste lengte

Veldgrootte(k)

Breedte

Veldsoort(k)

Soortvorm

Indexveld(k)

Bevoeging

Hoogste Veld l

Uittelling

Schêifgrootte l

Optelling

Aantal Schêiven l

Oprichting

Sla Bazisstructuur op in l

 

Index- samenstelling l

Namaak

Indexnamen l

Pezievieseren

Schêif- Prompt weligen
Gebruik #l, Mok m

Aanzeggen

Bekeer Terwêil Verg.

Opgaan

Werp Vergelêiking

Gooien

Hop Vergelêiking

Doorlopen

Tranteer Index Mok k uit Veldverg.

Zet Index op Mok l

Ordenen

Invoer #k, l

Invoegen

Electeer #l

Uitkiezen

Streep l

Doorkrassen

Kêik naar #l

Brauzen

Tranteer Invoerscherm Mok l

Opdoffen

Pers Mok l

Koncentreren

Schêif- Poorgrammeer weligen
Bewaar Prompt #l, Mok m

Rooien

Verleng Mok k, l

Aanplakken

Sluit #l

Afdichten

Koppel #k, #l op m

Eiken

Tranteer Park Mok l

Aanmaken

Zet Park op Mok l

Aanschakelen

Tranteer Meug Mok l

Inprenten

Zet Meug op Mok l

Aanroepen

Veeg Park\ Meug l

Lossen

Tranteer Std- weligen Mok l

Herwaarderen

Tranteer Siesteem- rapport

Nazien

Tranteer Rapport Mok l

Teruggaan

Interacties
Open Mok l (L\ S\ Schêif)

Toezegging

Ruit k, l

Overzetting

Tekenis\ Eggoo Mok l

Vrêi spel

Sluit Mok l

Vergrendeling

Klimmervorm l

Actievering

Mokstaart- Actielêist Mok l

Opstarten

Menuu- weligen l

Uitwêizing

Kopiëer Mok k, l

Dupliecering

Verwêider Mok l

Verlossing

Hernoem Mok k, l

Inwisseling

Start- lêist Mok l

Toespitsen

Ongedaan l maken

Ontdoening

Roepdezes
Bêi Otomaattest haal l

Naalopen

Bêi Eskeep haal l

Ontkomen

Bêi Faut haal l

Afvangen

Bêi Rieset haal l

Herreizen

Bêi Interactie haal l

Uitdelen

Kanttekening Aan\ Uit

Aflezen

Noteer Mok l

Aantekenen

Blik op Mok l (Type)

Blêiken

Haal l

Afdoen

Stop

Afstoppen

Help- functie

Verhelderen

Instellingen Desktop

Eigenschappen

Zooblekatie weligen
Bewaar Tekst Mok l

Binnenhalen

Verleng met Tekst l

Doorduwen

Pagingnaruimte l

Doortrekken

Zinruimte l

Verreizen

Kollommen k, l

Verschuiven

Zoek Kode l

Doorzoeken

Vervang Kode k, l

Verwisselen

Zinsoort k, l

Zinsbauw

Uiterluksoort l

Tekstsoort

Atriebuëer Mok k, l

Toevoegen

Print Mok l

Afdrukken

Grafisch Mok l

Beeldspraak


Albruikdare weligen Overzicht

   2de Gros    13 t/m 24 Dozêin

Werkvormen
Tranteer Werknemer Mok l

Employé

Werkplaats l

Hal

Superieur l

Audgediende

Werkdagen l

Indeling

Werkfunctie l

Functienaam

Facielieteit l

Pas nr.

Kurzussen l

Bekwaming

Project- ervaring l

Projecten

Kontractduur l

Kontractering

Plannen met l

Voortbauw

Salaris l

Overschrêiving

Gesprek k, l

Proloof

Afmattingen
Doe Rol plaats, functie

Functioneren

Levering k, l

Ingaan op

Vakantieverlof k, l

Weggaan

Tranteer Draaiboek l

Rollen noemen

Bedrêifslid bezoeken l

Zorgen noemen

Rol invulling l

Uitspringen

Zoek vervanger

Inspringen

Bekêik Sportkompetietie

Katoen geven

Start Werkteit l

Aanvangen

Stop Werkteit l

Wieberen

Extraa Werk l

Doorschakelen

Werk bespreking l

Vergaderen

Indelingen
Bezet Rolvulling met l

Bezetten

Verleng Rol k, l

Bêizetten

Sluit Rol l

Afkappen

Koppel Werknemers k, l

Aanpappen

Tranteer Ploeg l

Beploegen

Zet Ploeg op l

Ploeg opstellen

Tranteer Doel l

Doel maken

Zet Doel op l

Doel zetten

Veeg Ploeg\ Doel l

Dag opstellen

Tranteer Dagoverzicht

Uitkramen

Tranteer Klup overzicht

Langs gaan

Tranteer Stantvaart dienst

Inroosteren

Agendaa- weligen
Bewaar Agendaa- punt l

Afspreken

Ontmoetingsplaats l

Plek afspreken

Mieniemale Opbrengst l

Bedingen

Zieklieve Opbrengst l

Mededingen

Weerzie têiden k, l

Opwachten

Aandenken l

Schenken

Lesdatumteit l

Les nemen

Gespreksinzet l

Vraaggesprek krêigen

Voetstuk l

Opzien

Levertermêin k, l

Uitvoeren

Protokol k, l

Teitspendering k, l

Indelen

Megadismies
Toevoer\ Afvoer k, l

Aanvoeren

Tsyeck- leis l

Nalopen

Schare l

Afkêiken

Wendingsdoel

Inslaan

Vergelêik k, l

Kompariezeren

Vetoo l

Afslaan

Ophef l

Afbluffen

Verteldare Verhalen k, l

Hernemen

Riedel k, l

Toonhauden

Verlokking l

Lokaas zetten

Smachting l

Aangaan

Otomatisme

Otomatiezeren

Enterteenment weligen
Bewaar Groep l, t

Betrekken

Verleng Groep l, t

Toegeven

Aflossing van Groep l

Lichtsyoo l

Aanbrengen

Doelgroep l

Aanhoren

Stakingsdreiging k, l

Doorkruizen

Ietsyoe- bus k, l (Iedæenbus)

Afvangen

Dekoor k, l

Afruimen

Syoo l

Uitslaan

Achtergrond- muziek k, l

Uitmaken

Kostenplaatje k, l

Uitoefenen

Folder l

Ronddelen

Gespreks weligen
Bewaar Gesprekspartner l

 

Lipsnelheit l

Voort

Afronden bêi afdwalen l

 

Invalpunten l

 

Gerucht l

 

Woordkeus bêi afscheit l

 

Aankondiging l

 

Konflict l

Ruzie

Relaterende Status l

 

Tranteer Samenvatting l

Sinkloezie

Simpliefiekatie l

Vervlakking

Gesprekstemá l

 

Lopende Zaken
Gedane zaken l

Herkauwen

Opwindende Gebeurtenissen l

Meekakelen

Imponerende zinnen l

Zwêigen

Tranteer Klacht l

Janken

Gegilde Leus l

Uitroepen

Hekel l

Dreinen

Nosie l (Notaa)

Aanrekenen

Redenen Poor en Tegen

Afwegen

Start Kroegentocht l

Uitlopen

Stop Kroegentocht l

Terugkeren

Proostleus l

Luchten

Liertekst l

Meezingen

Ontvangsten
Bewaar Bezoek l

Binnen komen

Leverings- adres l

Langsbrengen

Mieniemale Tip k, l

Entreekosten

Koppel Gasten k, l

 

DGOP Zaak_schoon

Opdoeken

DGOP Planten_water

Begieten

Tranteer Rekening l

Bêibrengen

Zet Rekening op l

 

Veeg DGOP\ Rekening l

Afnemen

Uitzwaai l

 

Prêisleis k, l

 

Beste Gasten leis l

 

Konnecties
Open Internet Verbinding k, l

 

Start- adres l

komst

Konstrueer\ Eggoo l

Opkomst

Sluit IV

Afkapping

Plaats Mok l op IN

 

Zoek Adres op Woor\ Adresweizer

 

Invoer Adresweizer k, l

 

Kopiëer Mok l naar PP

 

Verwêider Adresweizer l

 

Herorganiezeer Adresweizers

 

Printen l

 

Beeldlegger Gaan\ Sluit

 

IN- Kanalen
Pornoo verkoop

 

Kontact- advertenties

Meegaan

Vakantie boeken

Doorbrengen

Weekbladen (Leesmap) bestellen

Bêidragen

Tsyetten (Alleenwonenden)

Inbrengen

Bezorgde boodschappen

 

Ster- ontmoeting

 

Uitgaans- Infoo

Naakêiken

Afzeggingen- Infoo

 

Apparatuur verkoop

 

Eskort Ghaaid- saait

 

Lingjerie verkoop

 

Levensgebieden
Inietsiedalieven l

 

Reisoverzicht l

Ontkomen

CV l (Levenswerken)

Werkverleden

Klen l

Aanpappen

Keren Getrauwt l

 

Koters l

 

(Pleeg-) Yauwen l

 

Broers & Zussen l

 

Kontactperzoloos l

 

Tietels l

 

Liedentaalse Strevensleis l

 

Fotoos l


Albruikdare weligen Overzicht

   3de Gros    25 t/m 36 Dozêin

Perzoonsgegevens
Bewaar Perzoon Mok l
Adres l
Postkode l
Telefoonnr l
Paspoortnr l
Ziekenfondsnr l
Sofinr l
Geboorteplaats l
Geboortedaarnuu l
Postbus l
06- nr\ Werknr l
Faxnr l \ IN- Postbak l
Mêispreek- weligen
Bel nr l op
Opnemer rekent af l
Telefoonboek l
Telefoonagendaa l
Gauden gids l
Beluister gesprekken l
Inleidende tekst l inspreken
Voorkeuze k, l
Start Beantwoorder
Stop Beantwoorder
Herhaal laatste nr
Beeld Aan/ Uit
Mêispreek- Opnames
Bel k op Lêin #l
Neem Lêin #k op
Sluit Lêin #l
Koppel Lêinen #k, #l
Tranteer Bericht l
Zet Bericht op l
Schrêif in bêi Forum k, l
Schakel in bêi Forum k, l
Veeg Bericht\ Forum l
Luister Lêin #l af
Meerkeuze- Vraag k, l, m
Telefoonintoets l

Grap- weligen
Bewaar Grap Mok l
Aanleiding l

Kloe l

Liggaamstaal l
Medeleven l

Teitsduur lach l
Trenteer Lach l
Luit Lach l
Veeg Lach l
Kuisheit l
Kostuum l
Rotstreek l

Kutgein

Kwalen- weligen
Open Namoteek- verbinding k, l
Inentingen k, l
Peinstillers\ Verdoving k, l
Ontstekingsremmers k, l
Mieneralen\ Vietamienen k, l
Bad- olie\ zaut k, l
Zalven k, l
Haargroeiweligen k, l
Voedingssupplementen k, l
Stereoïden\ Pepweligen k, l
Slaapweligen k, l
Huiskwaaltjes k, l
Kaarten- Balie weligen
Open Balie- kontact k, l
Boek Optreden- rezervering
Boek Teater-\ Film- rezervering
Boek Restorant- rezervering
Boek Huweluiks- meermonie
Boek een Bebiesitter
Huur Hotelkamer
Huur een Bunghaló
Huur een Feestzaal
Bestel Bloemen
Bestel Taxie
Bestel Ketering

IN- Brief weligen
Trenteer IN- Brief l
Open IN- Brief l
Voeg Bêibericht l toe
Open Bêibericht l
Verzend IN- Brief l, Adres
Weis Ziekoon k toe aan Mok l
Verander Ziekoon k, l
Toon IN- Brieven
Verwêider IN- Brief l
Print IN- Brief l
Bewaar IN- Brief als Mok l
Bewaar Bêibericht k als Mok l
Paatronen
Zend IN- Brief l
Begin Lap
Einde Lap
Begin Veld
Einde Veld
Kies Opject l
Snêi Opject l uit
Kopiëer Opject l
Start Merdg k l m
Stop Merdg k l m
Spuug Opject l uit
Herhaal Laatste Menuu
IN- Prievatiezaties
Tranteer Abbonnement k, l
Zend PP k, l
Sluit Abbonnement k, l
Ontvang van PP k, l
Ontvang IN- Brief k op Postbak l
Zoek IN- Postbak l\ Mok l
Tranteer IN- Postbak l
Zet IN- Postbak k op l
Verwêider IN- Bak l
Tranteer Inlognaam k, l
Log PP k, l aan
Tranteer Wachtwoord k, l

IN- Opvragen
Open als Beheerder l
Minder\ Meer Schêifruimte l
Lagere\ Hogere Rechten l
Zet Adres k in Zoekmashiene l
Actieve Adres l
IN- Hiestorie l
Adreswêizers l
Kopiëer- Hiestorie l
Verwêider- Hiestorie l
Weldaarnaam- Hiestorie l
Print- Hiestorie l
Wachtwoord- Hiestorie l
HTML- weligen
Tranteer Knop k,l
Tranteer Programmá k,l
Tranteer Plaatje k,l
Tranteer Gebied k,l (Frame)
Tranteer Tabel k,l (Table)
Tranteer Menu k,l
Tranteer Tekst k,l (Style)
Tranteer Heraansluiting k,l
Tranteer Overschrêiving k,l
Tranteer Schelluiksfragment k,l
Tranteer Link k,l
Tranteer Filmfragment k,l
Mankementen
Vuurwapenbezit l
Oplichter l
Zwart werk l
Uitglêiers l
Schulden l
Ziekweldaren l (Ziekmelder)
Terroristische organiezaties l
Strafblad l
Teitverspilling l
Sexist l
Wanbetaler l
Opbauwvernietigingen l


Albruikdare weligen Overzicht

   4de Gros    37 t/m 48 Dozêin

Fotoo- weligen
Bewaar Fotoo als Mok l
Vervorm Leest l
Verlicht\ Verdonker k, l
Bewaar Fotodeel k, l
Verkleur\ Verflets k, l
Kontrast k, l
Snêi Fotoo uit k, l
Kopiëer Fotodeel l
Schittering k, l, m, n
Omtrekvervorming k, l
Fotoo Invoegen l
Verbauw Fotoo k, l
Padier- en GT- Skens
Zend Fax naar nr l
Kopiëer Blad
Sken Blad CD -> GT:= Glimmende Tafel
OCR- omzetting
Zet Mpeg om
Zet Jpeg om
Tranteer Dataa GT l
Kopiëer GT
Pluk Mok l van GT
Zet DVD om naar beeld
Konpieleer AudioGT
Konpieleer DVD
Teken- weligen
Bewaar Tekening Mok l
Lêinvolheit\ Lêinbreedte k, l
Teken lêinsoort k, l
Tekst invoegen k, l
Tekst draaien l
Tekst buigen l
Kleurpallet k, l
Kleurvervloeiing k, l
Spuitbus k, l
Vul tot rand met kleur l
Lêinpatronen k, l
Grid k, l, m, n

Tekenfilm- weligen
Bewaar Tekenfilm Mok l
Tranteer Achtergrond k, l
Tranteer Beweging Achtergrond k, l
Bewaar Plaatje l
Tranteer Beeld l
Tranteer Beeld deel l
Tranteer Beweging l
Tranteer Beweging Beeld deel k, l
Tranteer Verzwelling l
Vergroot\ Verklein Beeld k, l
Tranteer Platenserie k, l, m
Tranteer Sup- Film l
Filmmontaagje- weligen
Bewaar Film Mok l
Achtergrondfilm l
Overdup k, l
Retoesheer Film l
Plak Film k in Film l
Plak Film k aan l
Snêi Film l, t
Kader plaatsen k, l
Zet Ondertieteling k op, l, t
Voeg Schelluik l toe op t
Kompjoeterziemalaatzie k, l
Speel Film l met timer
TV- Zender- weligen
Tranteer Uitzending k, l
Uitzending d, t, frekwentie
Zender- Embleem l
Advertentie l, p
Klip l
Djinghel l
Praatsyoo l
Spelprogrammá l
Omroep van Uitzendingen l
Kwis l
Rechten voor Film k, l
Kameraa\ Miekrofoon l

Muziekmeng- weligen
Neem Sporen k(l, m) op in Mok n
Speel Sporen k, l af
Ækwaliezatie k, l, m
Herhaal Spoor l, t
Evenechtnuu l, t
Suizing k, l (Wah)
Handklap k, l
Kopiëer Spoor k, l, t
Stereomix l, t
Spoor Uitfiltering l, t
Distortie l, t
Schelluikssterkte k, l
Schelluik- mix weligen
Bewaar Deun Mok l
Zacherbronschelluik l
Neem Schelluik l op
Herhaal Schelluik l
Speel Schelluik l op Sintusaaizer
Zangorgel l
Doof Spoor k uit l, t
Kopiëer Sporen k, l naar m
Schetteren tegengaan l
Ruisonderdrukking l
Bêischelluiken l
Kompressie l
Spel- Onderdelen
Lichtpistolen
Reesstuur
Aanweisstok
Beweging regiestratie
Joy- stick + flippers
Qwerty- toetsenbord
Tranteer IN- Verbinding
Speel over IN met l
Roep Speltoestand l op
Stop Speltoestand l weg
Roep Skorebord op
Stop Eindskore l weg

Pop- weligen
Bewaar Spel l
TranteerTranteerAchtergrond k, l
TranteerBeweging Achtergrond k, l
Tranteer Pop l
Tranteer Popdeel k, l
Tranteer Beweging Pop k, l, m
Tranteer Beweging Popdeel k, l, m
Tranteer Betoetsing Pop k, l, m
Opkomst Pop l
Tranteer Scien l
Tranteer Reactie Pop k, l, m
Vergroot\ Verklein Pop l
Spel- roetienes
Sport-\ Bal- spelen
Rees spelen
Platform spelen
Schaakspelen
. Bordspelen
Mielietaire strategie spelen
Ekonomische strategie spelen
Gevecht spelen (Duel)
Kaartspelen
Gokspelen
Arkade (Reactie- spelen)
Schietvenster spelen
Aangelegenheden
Doden in de omgeving l
Huisdieren l
Losse kontacten l
Gelovige praatjes l
Slecht Huweluik l
Koterlokker l
Afreageerder l (Relaties met Rascismegevers)
Rokkenjager l
Kroegentêiger l
Gokker l
Aan Adoptie l doen
Antie- Koningshuis l (Watje)


Albruikdare weligen Overzicht

   5de Gros    49 t/m 60 Dozêin

Bankjee weligen
Open Bankkontact k, l
Bekêik Betaling\ Storting l
Bekêik saldoo l
Sluit Bankcontact l
Hieroteek k, l, m, n
Lening zonder onderpand
Tranteer Rekening k, l
Zet Rekening op perzoonsnr
Bekêik Aanbiedingen
Waarschuw bêi storting k, l
Schrêif over k, l, m
Otomatische Betaling k, l, m
Verzekerings weligen
Wetteluike aansprakeluikheit
Rêituigen WA\ All risk k, l, m
Smaad k, l, m
Studiebeurs k, l, m
Ziekte\ Huisgebondenheit k, l, m
Diefstal k, l, m
Brand k, l, m
Rechtsbêistand k, l, m
Werkeloosheit k, l, m
Annulering k, l, m
Bezoek van huisarts k, l, m
Leven k, l, m
Steetspoorduitzie- weligen
Open Beursverbinding k, l
Wisselkoersen Valutaa
Sluit Beursverbinding l
Aandelen van handelaren l
Aand. van Aand.handelaren l
Aandelen top 10
Aandelen- koersen
Koop\ Verkoop Aand. bêi prêis l
Koop\ Verkoop Aandelen nu
Fuzie- uitkering k, l
Winstuitkering k, l
Jaarrapport k, l

Gilde- weligen
Open Optiebeurs- Verbinding k, l
Kariërre- saait l
Beurskrant k, l
Sluit Optiebeurs- Verbinding l
Bekêik Optie- koersen k, l
Koop\ Verkoop Staatsbon k, l
Koop\ Verkoop edelmetaal k, l
Koop\ Verkoop Optie l Bêi prêis m
Koop\ Verkoop Optie l nu
Makelaarsburó l
Ontroerend Goed l
Wissel Opties k, l tegen Opties m, n
Medeziense- weligen
Tandarts bezoek d, t, l
Ambulans- oproep d, t, l
Maniekuur bezoek d, t, l
Injectie met Antiebiotieká
Hechten d, t, l
Ontsmetten d, t, l
Spalken d, t, l
Runtgen Fotoos d, t, l
Verbinden d, t, l
Amputeren d, t, l
Naarkoze d, t, l
Operatie d, t, l
Reisticket- balie
Tranteer Balie- kontact k, l
Boek reis k, l, m
Sluit Balie- kontact l
Tsyeck in k, l, m
Koffers inladen k, l
Viezum\ Voorwaardes k, l
Stap in Rit l
Voorkeur van voedsel k, l
Overboeken naar Rit k, l
Vertraagde\ Verloren Koffer l
IPB- Ticket naar l
Luchthavenbelasting k, l

BARkode- Skens
Kar Skeninvoer l
Kar Nummerinvoer l
Kar Status- Infoo l
Kar Overschrêiving l
Kar Overladen l
Rit- Infoo l
Zak Skeninvoer l
Zak Nummerinvoer l
Zak Rit- infoo l
Zak afladen l
Omlebelen l
Zoek Zak op nr l
Infoo- weligen
Zoek naar l in alle Ritten
Aantal koffers Rit, Kategorie
Aantal koffers nog per rit l
Aantal klanten per rit l
Aantal klanten per dag l
Vertrek\ Aankomst l
Monteur k, l
Vliegtuig bevoorrading k, l
Verkeerstoren toestemming k, l
Aantal IPB- klanten l
Marreshosee gevraagd k, l
Draai\ Bekêik Kameraa l
Zendmasten
Ontvang Sinsyaal l
Herken Sinsyaal l
Verbind Sinsyaal k, l
Maak kontact voor l
Doorzenden k, l, m
Inbraak- alarm l
Kameraa- bewaking l
Sateliet- naar- investering
Sateliet- naar- implantaat
Richting Sinsyaal l
Afstand Sinsyaal l tot toren
Laat Sinsyaal l peilen

Netwerk- weligen
Open Netwerk- verbinding l
Netwerk- inkriptie l
C- Konpaailer\ C- Debugher
Sluit Netwerk- verbinding k, l
Plaats Mok l naar Server
Zoek Mok k op Netwerk l
Bakkiezer op Netwerk
Kopiëer Mok l naar PP
Verwêider l op Netwerk
Hernoem k, l op Netwerk
Print k op gedeelde printer l
Serverraam
Netwerk Kanalen
Ochtendgimnastiek
Stuur PP k Bericht l
Spreek met andere PP
Koop Alkohol\ Wiet k, l tezamen in
Organiezeer Maalteit l tezamen
Dosye's\ Boeken l opvragen
Vragenuurtje k, l
Zie Webkam op kamer l
Speel Spel l met PPs
Luister Audio met PPs
Speel Muziek met PPs
Kêik Film met PPs
Relatieburó- weligen
Open Bureau- verbinding
Neem pers.nr. uit Haarlagie
Sluit Bureau- verbinding
Relaas van ontmoeting
Bureau- betaling k, l
Relaties met Misdadigers
Eerdere kontacten met Buro's
Horekaa advies k, l
Hotel advies k, l
Verander Haarlagie- kaart
Tranteer Haarlagie- kaart
Verander Fotoo l


Albruikdare weligen Overzicht

   6de Gros    61 t/m 72 Dozêin

Vistdie weligen
Open Vistdie- Verbinding k, l
Wegen belasting l
Belastinggids Jaar l
Gemeente belasting l
Onroerend goed l
BTW- belasting l
Loonbelasting l
Jaaraangifte k, l
Goede doelen l
Afspraak met Vistdus l
Extraa Belasting l
Konzulent l
GSM- weligen
Bel nr l (Mobiel)
Infrarood- zender k, l
Waarschuw bêi ontvangst van SMS
Maak\ Verstuur\ Ontvang SMS l
Bekêik SMS l
Antwoordapparaat op telefoonnr k, l
Maak\ Verstuur\ Ontvang Fotoo l
Bekêik Fotoo l
Zet GSM Aan
Zet Ontvangst Uit
Kosten- infoo van gesprek
Achtergrond l voor Desktop kiezen
Geheugen weligen
Open mobiel internet k, l (4G)
Iedentieteit van de eigenaar invullen
Ringtoon toewêizen aan nr l
Vrienden opslaan en kiezen
Leisen bekêiken (Adres, Presentie)
Boeken\ Strips lezen (PDF- lezer)
Speel muziek af (MP3 speler)
Plaatjes\ Buttuns uitkiezen
Spelletje l spelen
Zet Schelluiksopname l Aan\ Uit
Bankverbinding k, l, m
Zet Filmen Aan\ Uit

Teblet- weligen
Kode l van WIFI- Netwerk instellen
Kode l van Bloetooth instellen
Waarschuw bêi IN- Brief van l
IN- Brief programmá
Volg Beveiligings- kamera's
Volg Holietieke vergaderingen
Fotoos maken aan 2 kanten
Fotoo aanpassen (Photoshoppen)
IN- telefonie\ Video- telefonie
Naziegatie programmá viedaa GPS
TV kanaal l kêiken
Film l kêiken
Leisen
Zachdievieteiden- leisen l
Uitgeschreven Liederen l
Woordenboeken k, l
Sluiproetes l
Klantenleisen k, l
Testaventen l
Prêisleisen k, l
Pezievieseringen- leis l
Aanbiedingen leis k, l
Bestelling k, l
Nabestelling k, l
Magdazêinbonnen l
Magdazêin weligen
Bekêik Menigheit per Daardietel k, l
Weizig Plaats k, l van Daardietel m
Weizig Voorraad k, l van Daardietel m
Bekijk Menigheit per doos van Daardietel l
Zoek Paats op Daardietelkode l
Zoek Daardietelkode op naam l
Voer Aankoop l in
Bekijk Stroming van Daardietel l
Bekijk Dagomzet van Daardietel l
Bekijk Leverkansyoe van Daardietel l
Maak Magdazijnoverzicht l
Leveringsbon k, l, t

Net- Brief- weligen
Tranteer Net- Brief l
Open Net- Brief l
Voeg Bijbericht Mok l toe
Open Bijbericht Mok l
Verzend Net- Brief l


Toon alle Net- Brieven l
Verwijder Net– Brief l
Print Net- Brief l
Bewaar Net- Brief als Mok l
Bewaar Bijbericht als Mok l
Net- Brief programmeer weligen
Zend Net- Brief l, leis
Zend Net- brief l terug bij ontvangst


Ga naar het bureaublad
Bekijk de actieve programma's
Ga een scherm terug
Maak een schermkopie
Installeren van app l
Verwijderen van app l
Ga een scherm vooruit
Updetun van app l
Netwerk- aanweldaringen
Tranteer Abbonnement voor netwerk k, l
Zend PP k, l
Sluit Abbonnement l
Ontvang van PP k, l
Huisonderhaud- bijeenkomst
Bauwbijeenkomst
Bauw- peesyalisten
Uitverkoop per wenkel
Breenstorm- bijeenkomst
Tranteer zendrechten van radio's


Voorzieningen
Open Netwerk als Beheerder k, l
Geef\ Ontneem k Tafelruimte l
Geef\ Ontneem k toegang tot Bak l
Bekijk Scherm van PP l
Plaatsings- hiestorie van PP l
Zoek hiestorie van PP l
Kies Bak k op PP l
Kopiëer- hiestorie van PP l
Verwijder- hiestorie van PP l
Bekijk inlognaam PP l
Geef k toegang tot printer l
Bekijk paswoord PP l
Teitverdrijven
Wandeltocht k, l, m
Zwemtocht k, l, m
Sporthal- verhuur k, l, m
Studio verhuur
Otoo-\ Bus- verhuur k, l, m
Schilder-\ Teken- sessie k, l, m
Honden- dressuur k, l, m
Boot- verhuur k, l, m
Maneegje plaats verhuur k, l, m
Niewe uitgebrachte media k, l, m
Koncert- agendaa k, l, m
TV- Gids\ Bios- agendaa k, l, m
Poorzinmaatzies
Bewaar Pagingná Mok l
Tranteer Achtergrond l
Tranteer Beeld l
Tranteer Opkomst l
Tranteer Feed l
Tranteer Naasleep l
Tranteer Tekst l
Zet Ondertieteling k, l
Tranteer Rand\ Leis l
Tranteer Schelluik l
Tranteer Pagingná- serie l
Tranteer Film l


Gaa naar de Heelechtlonende Megawerken pagingná